WIST U....   

dat....

Samenstelling en copyright: Jacques Biermans   

 

Wist u…

...dat we, de oorlogsserie een week over slaan, omdat vastelaovend komende dagen alle aandacht vraagt
...dat we de draad weer opnemen over de oorlogshistorie na volgende week, want  ‘t Posters Waekblaad verschijnt in de carnavalsweek niet
.
..dat we nu van Wist u...een carnavalsrubriek maken, en u hebt op de voorpagina al een voorproefje gezien van een mogelijk onderwerp voor de Posterse carnavalsoptocht: de pastoor constateert dat het kerkbezoek toch hard terug loopt, want hij zegt onomwonden "dat de kerkgemeenschap steeds kleiner wordt en het steeds moeilijker wordt om de kerk daarvoor overeind te houden". Hij bepleit dan ook een mogelijke kerkvoorziening in de nog te verbouwen Beuk.. En de kerk dan, pastoor? Moet die dan - net als die van Melick - in de verkoop?
...dat ik persoonlijk niet aan een verdwijning durft te denken: in een kerk waar ik ook gedoopt ben, de eerste communie heb gedaan, gevormd ben, de plechtige communie heb gedaan, waar ik als jongetje met kerstmis altijd de knik-engel bij de kerststal  centjes ging "voeren", waar ik  en als misdienaar tal van missen "gediend" heb, van dagelijkse missen tot huwelijksmissen en  begrafenisdiensten, waar ik later nog als acoliet in processies en lofvieringen met het wierooksvat in de weer ben geweest, ook al wilden de kooltjes daarin meer dan eens te goed branden....
...dat pastoor zo al een actueel onderwerp voor de komende carnavalsoptocht ter tafel heeft gebracht..
...dat er meer onderwerpen zijn: het verdwijnen van de vele cafés in Postert centrum (hoewel de Sporthal er ook nog is, en exploitant Fred van Hal er met carnaval ook 3 dagen de deuren wijd openzet vanaf 11.11 uur tot sluitingstijd; de Biemosje hebben immers van hem de horeca in de Beuk na 20 jaar overgenomen).
...dat houdt dus in, dat er toch een - zij het bescheiden - carnavals-kroegen-trek kan zijn tussen de café's de Sport, De Beuk, de Sporthal met voor de jeugd ook nog ‘t KA-huis.
...dat Liebes nog even dicht blijft, want dat café staat nog steeds in de horeca-bladen te koop voor 315.000 euro (en 10 mille exploitatie-vergoeding). Wie o wie?
...dat we bij de opsomming van  mogelijke onderwerpen voor de carnavalsoptocht waren blijven steken. Wat dacht u in dat verband van: de heisa rond de beschildering van het kapelletje op de Donk, de voetbalclub die als eerste fuseerde en financieel toch de kous op de kop kreeg van de gemeente en daarbij ook nog met de bomenkwestie in het sportpark geconfronteerd werd. Sportief gaat het eerste elftal  in elk geval goed: een extra  onderwerp erbij! Volgende thema: de toekomst van de Beuk en de sporthal niet zo zeer, maar vooral: wat gaat er met het vertrouwde KA- huis gebeuren?
...dat er nog meer onderwerpen zijn: de (in veel ogen te) langdurige opknapbeurt van de voornaamste wegen in het dorp,  Postert:30 km dorp waar vervolgens niemand zich aan houdt, de vermaledijde verkeersdrempels, waar bij de hoogste ( bij Botex) niet eens een waarschuwingsbord staat... Te duur zeker? Verder de belachelijke verkeerssituatie aan de Middenweg: wanneer mag Ton Theelen de eerste autobestuurder in zijn woonkamer begroeten? Is dat nu allemaal te danken, o nee te wijten moet hier. de persoonsvorm zijn, dat we maar 5 Posterse raadsleden en geen Posterse wethouder hebben: weer een onderwerp...
... dat we het thema  “Posterholt 75 jaar bevrijd” natuurlijk als onderwerp niet vergeten. Intussen  blijven we benieuwd of de vijf Posterse  volksvertegenwoordigers het klaar krijgen een straatnaam naar de - weliswaar door zijn werk - geďmporteerde -  Posterholtenaar Henk Polak te vernoemen; of althans de intentie uit te spreken. Om daarna woorden om te zetten in daden. Trouwens ook diverse lezers reageerden positief op dat initiatief. Genoeg nu daarover: het is Vasteloavend en in de Biemōsje-gezit staat  - zoals het hoort - veel onzin en ouwe koek, maar viel het woord van pastoor Jos L’Ortye extra op.
...dat de Biemosje hun vast programma hebben, dat zich thans nog afspeelt vanaf afgelopen weekeinde tot en met aswoensdag. Woensdag deze week is het bezoek aan het ziekenhuis en de verzorgingstehuizen Bergh en Bosserhof, vrijdag het scholenbezoek en de sleuteloverdracht in het gemeentehuis, zondag het frühschoppen, maandag de optocht en prijsuitreiking in de Beuk, dinsdag is daar de Boerenbroelig en de afsluiting Aswoensdag. Nieuwe elementen zijn er ook: dat er voor de jeugd extra prijzen zijn in de optocht. Nieuw is ook: na de prijsuitreiking in de Beuk houden de einzelgängers in de Beuk een carnavaleske jaarvergadering..
...dat de jeugdcarnavalsclub de Dorsjvlaegels hun programma in het KA-hoes hebben. Daar zijn de voorgangers: prins Luc I (Veelen) en prinses Jetske. Gezegend met  vasteloavesbloed in de aderen van de ouders  en  hun eigen beider voorgangers-ervaring  bij de Feesnaeskes. regeert dit koppel van de Dorsjvlaegels onder het motto: "Vier make sjpas en väöl plezeer, same vuur de 2e kier!" Zaterdag is de Dorsjsjuur (KA-huis) vanaf 20 uur open want dan is het Aso Karaoke, zondag vanaf 19 uur het Hooligansfissa  met Danny Pouwels, maandag de grote optocht vanaf 20.11 in het KA, aswoensdag Heringe Sjille in het KA na het askruisje.
...dat dan tot slot het programma van de allerkleinsten, de Feesnaeskes: aan de macht zijn daar prins Sjuul en prinses Jill , samen met de adjudanten Chase en Nadine, vorst Yra en nar Femke. Gezamenlijk gaan zijn voorop met de dansmarietjes en de raad van elf. Op vasteloaeszondag 23-2 is vanaf 13.30 uur voor hen het hoogtepunt en wel de Vastelaovesdisko voor jong en oud in het KA-huis, met om 14.30 uur optredens van de Roerdassen en ook voor de hongerigen is Sarkis weer van de partij. Het Feesnaeskes-prinsenpaar regeert onder het motto: "Deze vasteloavend sjteit nemens sjtill, mit prins Sjuul en prinses Jill".
...dat het Boerenpaar 2020  in het Biermösjeriek gevormd wordt door Ard Hermans en Jessie Simons. Zij beleven met iedereen carnavalsdinsdag het hoogtepunt tijdens de jaarlijkse Boerebroelig in de Beuk waarop iedereen welkom
is.
...dat er dan nog een dienstmededeling is van de zijde van het Schoolcarnaval op vrijdag as. Twee belangrijke zaken: de optocht van de schooljeugd is al 's morgens om 10 uur en de route is ook ingekort: vanaf de school richting Groene Kruis-N-Holsterweg-Raadhuisstraat-Hoofdstraat-KA-huis.
...dat we beloofd hebben de winnaars van de Kerst/Oudjaarspuzzel bekend te maken deze maand. Uit de inzendingen zijn via het lot 3 winnaars gekomen, die een Platbook kunnen afhalen bij Cube Computers, en de winnaars zijn: Ger Roubroeks, Wim Veelen en Ellie Melinga. Op de vragen en antwoorden komen we over enige tijd nog terug.
...dat  besluiten met;  Vastaovend Same!
week 8
       

Wist u...


...dat  rector George van den Boorn (van het Ursulinenklooster in Posterholt) als verzetsman voor de duvel niet bang was. Hij zat heel nadrukkelijk in het Posterholts verzet en had daar een belangrijke rol in. Ook al was hij pas 33 jaar, hij nam geen blad voor de mond.
...dat hij in zijn laatste preek fel uithaalde naar de nazi's vanwege de veeroof bij de inwoners van Postert en het wegvoeren van (jonge) mannen om in Duitsland tewerkgesteld te worden.
...dat de rector zich snel geliefd gemaakt had in Posterholt: hij was pas in 1942 benoemd tot rector. Tevoren was hij 7 jaar kapelaan in Roermond geweest en had daarbij nauwe banden met de pater Bleys-verzetsgroep aldaar. In zijn vrije tijd was hij muzikaal, schreef gedichten en filmde graag dieren aan de waterkant.
...dat hij meer dan eens stelling nam tegen de Duitse overheersing en daarbij op kwam voor de boeren. Hij haalde meer dan eens fel uit naar het nationaal-socialisme en het communisme. Volgens sommigen uit zijn omgeving speelde hij een beetje met vuur. Zo had hij immers ook geen enkele waardering voor de Duitse luitenant  Heyermann, die bij hem in huis ingekwartierd was. Dat was dan overigens wederzijds.  Heyermann ergerde zich meer en meer aan de uitlatingen van de rector.
 ...dat eind oktober de bom barst. Op 29 oktober 1944 meldt het klooster-dagboek van de zusters - aldus Jeu Veelen in zijn boekwerk - dat de rector na de mis wordt gearresteerd. Het dagboek: "We zijn zeer bezorgd over het lot van de rector. Als we  naar het avondgebed gaan, zijn er ineens vier Gestapo‘s in het klooster. Na een onderzoek in de kapel vertrekken ze weer. Ze gaan naar het huis van de rector". Die had zich eerder in de week  eerst moeten melden op het gemeentehuis en was weer naar huis gegaan.
...dat wat zich toen op 29 oktober in de rectoraatswoning heeft afgespeeld weten we niet precies maar alleen weten we wel dat Trui (Geraedts - de huishoudster)  hoorde, dat de Duitsers de rector bij de ondervraging sloegen. Tot dat en later kwam vast te staan dat Heyermann en zijn volgelingen uitzonderlijk gewelddadig tegen de rector waren opgetreden en hem in de kelder ernstig mishandeld en later opgesloten hadden.
...dat vervolgens de Duitsers zich tegoed hadden gedaan aan de wijn, die ze buitgemaakt hadden en die in de kelder stond. Terwijl de rector veel pijn leed, ontaardde het kelderbezoek van de Duitsers  in een  ordinaire zuippartij.
...dat de koeriersters Luyckx en Geraeds op verschillende tijdstippen en data in die periode - "door gewoon aan te bellen" - geprobeerd hebben de rector vrij te krijgen, maar de Duitsers gaven geen krimp. Zij joegen de dames weg.
...dat na zijn arrestatie  de rector overgebracht werd naar Effeld, vlak bij Vlodrop over de grens, waar hij met andere gevangenen werd opgesloten in Schloss Elsum.
...dat hij op 1 november voor een "Kriegsgericht" moest verschijnen op beschuldiging van oa spionage, en het in het bezit hebben van een zender en een of meer anti Duitse-toespraken.
...dat hij eerder tegen een medegevangene gezegd zou hebben dat hij niet begreep waarom hij aangehouden was. De zender was een versterker van een platenspeler. Niet meer en niet minder. De zusters vroegen de ortskommandatur in Posterholt of zij de rector nieuwe kleren en ondergoed mochten brengen; ook dat werd geweigerd
...dat op 5 november ‘s avonds om 18.00 uur de rector naar het kerkhof in Effeld gebracht werd waar twee inwoners op last van de SS-officieren W. Lammertz en R. Löbermann een graf moesten delven, waarna Löbermann de rector met een schot in de rug dood schoot.
...dat na de oorlog  de stoffelijke resten van de rector opgegraven zijn  en herbegraven op het kerkhof in Gronsveld, zijn geboorteplaats. Daar was hij opgegroeid en was hij de oudste in een  gezin van drie kinderen.
...dat de twee moordenaars zeer mild bestraft zijn:  de een kreeg 4 jaar en  de ander slechts 1jaar gevangenisstraf.
...dat in Posterholt een straat naar de doodgeschoten rector is vernoemd: de Rector v/d Boornlaan en boven de voordeur van de rectorswoning aan de Hoofdstraat (pal tegenover de kerk) is een plaquette ingemetseld met de tekst: Gedenkt rector G. v/d Boorn Gevallen voor God en Vaderland 5 nov. 1944".  (Wordt vervolgd: razzia's in het Ursulinenklooster Posterholt)
-------
(Voetnoot:  het boek "Toen het niet anders meer kon"  geeft op heldere wijze een aantal herinneringen weer van Roerstreekbewoners aan de Tweede Wereldoorlog en met een dvd een mooie aanvulling is aan de  de expo Verzet en Bevrijding in de Roerstreek in het HVR-museum te St Odilienberg, die u beslist moet gaan zien. Daar is ook het boek te koop.)

week 7

  

Wist u...

...dat het aan het georganiseerd verzet in Posterholt te danken is, dat er maar weinig mensen voor de "Arbeitseinsatz” worden opgespoord door de steeds kwaaier wordende Ortskommandat Müller en zijn volgelingen. Zij kunnen immers niet precies nagaan welke en waar in Posterholt jongens en (jonge) mannen wonen of zich tijdelijk verborgen hebben. Slechts 20 jongere mannen van de pakweg 500 konden er tot dusver bij razzia's opgepakt worden.
...dat dat allemaal komt door een kaping op het gemeentehuis, in gang gezet en uitgevoerd door de verzetsgroep en aanhangers.
...dat het namelijk gaat om het laten verdwijnen van het bevolkingsregister op spectaculaire wijze (daarover later meer in deze aflevering)
...dat zo het verzet de Duitsers de voet dwars zet, en verder daarnaast alle mogelijke hulp aan onderduikers biedt, zoals het zoeken van onderduikadressen of het bezorgen van vervalste papieren of de verzorging met levensmiddelen, met bonnen en met informatie.
...dat daarvoor in Postert in de weer zijn: de koeriersters Bertie en Annie Maessen en Bets Luycks (oud-studente leraressenopleiding bij  het Ursulinenklooster); zij brengen al spelend   informatie op circa 20 onderduikadressen.Dat gebeurt met kleine getypte berichten op briefjes, verstopt in melkkannetjes. Heel geraffineerd.
...dat aan het hoofd van deze landelijke organisatie voor hulpverlening aan onderduikers in Posterholt, kortweg LO genoemd,  douanier (en dienstgeleider) Henk Polak staat. Hij wordt bijgestaan in de verzetsgroep door  kapelaan Jac  Pennings, rector George van den Boorn van het Posterse Ursulinenklooster en de onderwijzers Bair Stultjens en Sef van Heel; en verder oa Gerard vd Varst (later raadslid in Posterholt en zaakvoerder van de boerenbond) en de bekende politieman Pijnenburg. Zo bericht Jeu Veelen  in zijn  boekwerkje over het verloop in Posterholt van WO II.
...dat elders ook kapelaan Jac Pennings wordt genoemd, in de functie van duikhoofd in  Postert opereert, en mede als contactpersoon naar de andere duikhoofden in de verschillende dorpen het verzet organiseert.  Elk dorp had zijn eigen duikhoofd, die was toegerust met pseudoniem van eigen naam en plaatsnaam. Pennings  had als schuilnaam Ranja en opereerde in “Brief” (= Postert).
...dat duikhoofd in Herkenbosch was Pie Beckers, alias Bakker in "Den Bosch" actief, in Herten was Jan Hamans te "Ree" in touw als Paard, in Linne was duikhoofd J. Puts met schuilnaam Pomp in plaats "Katoen" operationeel (tot 1-1-47 was hij er wnd burgemeester), Wiel Philips was in Melick (oftewel te "Zaagmeel") met schuilnaam Radio het duikhoofd, in Monfortt (oftewel "Schutterij") was  kapelaan G. Hermkens alias Rinus het verzets-duikhoofd, te St. Odilienberg oftewel "Bergen" was NN (schuilnaam Koerier) duikhoofd en te Vlodrop ("Vlooi") was Maan Joosten met als pseudoniem Jozef het aanspreekpunt in het verzet.
...dat Henk Polak zich in Postert ontwikkelt “als een onverschrokken en toegewijd illegaal werker”. Hij en kapelaan Pennings werken ook nauw samen met de hulpverleners in Herkenbosch en omgeving. Daar worden LO verzets-activiteiten ontplooid en gecoördineerd voor dit deel van M-Limburg. Dat mede onder leiding van Maan Joosten van hoeve De Triest, Pie Beckers en ook kapelaan Nic. Schlangen, toen in Vlodrop gestationeerd.
....dat de woning van Polak op de hoek Winkelweg/Heinsbergerweg in Posterholt  en hoeve de Triest dienst doen als doorgangshuis van onderduikers en als vergaderadres van het verzet; er is  nauw overleg over het verzet en het verloop ervan tussen deze ‘centra’ en de diverse zeg duikhoofden per dorp, en verder ook  het lazaret van dokter Stapert in de Meihof in Sint Odiliënberg
...dat dan plotseling het noodlot toe slaat: Henk Polak wordt met zijn vriend Jozef Hennekens door de Duitsers opgepakt, samen met leerkracht  Sef van Heel. Dat gebeurt allemaal omdat ze een boterhammenactie hebben georganiseerd voor mensen in de kampen.
... dat vervolgens Polak en Hennekens 10 dagen in Eindhoven worden vastgehouden, terwijl Van Heel pas na 2 maanden vrij komt. Slechter loopt het af voor Polak: na zijn aanhouding in Swalmen door Landwachtleden, wordt hij in zijn been geschoten bij een vluchtpoging. Via Vught belandt de Posterse verzetsvoorman  in het kamp Sachsenhousen-Oranienburg, doorstaat er allerlei verschrikkingen en keert in mei 1945 huiswaarts,  waar hij groots onthaald wordt.
...dat na de oorlog krijgt Polak een door VS-president Dwight Eisenhower ondertekende dankbetuiging voor zijn edele moed en inzet. Zijn kleinzoon heeft dat schrijven onlangs in bruikleen afgestaan aan het HVR-museum te St. Odilienberg en is daar te bewonderen tijdens  de  thans lopende expositie  Verzet en Bevrijding in de Roerstreek. Die duurt nog tot maart maar vanwege de grote belangstelling zeer waarschijnlijk; het is ook een fraaie en zeer leerzame expo, begrijpelijk voor jong en oud. Een echte aanrader en zeker de moeite waard. Dat geldt ook voor het keurig geredigeerd bijbehorend boekwerkje en dvd, ( tesamen 18 euro: “geen geld voor een dergelijk naslagwerk” en “met hulde voor de samenstellers” JB).
...dat we de draad weer oppakken. Om de Duitsers radeloos te maken bij de razzia’s smeedt het Posters  verzet een plan om ortskommandant Müller en zijn volgelingen  inzage in het bevolkingsregister onmogelijk te maken. Daartoe worden veldwachter Keub Thevissen (alias  "De Sjöt") en ambtenaar Bulten in het gemeentehuis bij de operatie "Bevolkingsregister Weg" ingeschakeld. Het lukt kapelaan Servais Maessen Bulten over te halen volop mee te werken. Beide hoofdrolspelers-op-lokatie stemmen ermee in,  nadat het verzet voor hen ook schuilplaatsen voor de tijd erna  geregeld heeft. Plichtsgetrouw als hij is, bezweert Bulten ook "dat het bevolkingsregister wel ongeschonden moet blijven en in de goede volgorde“.
...dat men zich ook ten volle realiseert dat het een levensgevaarlijke operatie is, die bij mislukking de kogel tot gevolg zal hebben. Voorbeelden genoeg en dicht bij huis...
...dat voorop staat: de kaping van het register moet exact volgens plan verlopen. Zo gezegd, zo gedaan.  Het uur der waarheid slaat. Als eerste vraagt Bulten "om zijn bureau dat staat aan de voorzijde van het raadhuis aan de Hoofdstraat (het gebouw waar laatstelijk restaurant Raffaello was), te verplaatsen naar de achterzijde; om zo ongestoord  en nauwkeurig te kunnen werken aan de door de Duitse bezetter opgedragen mannen-inventarisatie van het bevolkingsregister".
...dat ook sjöt Thevissen een strikte opdracht heeft. Hij moet op het juiste moment de wachtpost,  die het gemeentehuis bewaakt, aan de praat houden. Intussen sluipen Jan Maessen (van Foas) en Sef Wolters (van Diel) langs de Leigraaf naar de achterkant van het gemeentehuis.
...dat wanneer ze daar aankomen, behoedzaam op  het raam tikken en Bulten opent vervolgens het venster. Hij laat de mappen met het registermateriaal in juten zakken verdwijnen. Die worden fluks naar de tuin van meester Stultjens gebracht. Daar worden ze zoem-zoem-zoem in het bijenhok verstopt...! Operatie geslaagd!
...dat wanneer de roof door de Duitsers ontdekt wordt, zitten Bulten en Thevissen al lang in hun schuilplaats.
...dat Muller om hen roept. Hij krijgt geen antwoord en wordt kwaaier en kwaaier..! Ziedend is hij; de Duitse wachtpost heeft echt niks gemerkt. Dat moet hij meermaals verklaren..!
Volgende week (deel 4): de  inval in het klooster en de brute moord op de rector.

week 6

     

Wist u...
...dat in deel 2 van Postert in de Tweede Wereldoorlog richten de schijnwerpers zich op de grote veeroof en het antwoord op de vraag waarom de door de Duitsers in Posterholt gestationeerde Ortskommandant  Müller steeds kwader werd. Dat had te maken met de  razzia’s waarbij de schuilplaats ontdekt werd van onder meer de vier ondergedoken broers Janssen (van "Tinus vanne Sjmeed").
...dat de oorlog in de Roerstreek grimmigere vormen aanneemt, blijkt in het najaar van 1944. In de nacht van 5 op  6 oktober is het onrustig in het dorp, zo noteert mčre Gabriël in haar klooster-dagboek bij de zusters Ursulinen in Posterholt. Zij wordt met de mede-zusters tijdens het souper opgeschrikt doordat er in de buurt enkele bommen vallen.
...dat een dag later, op 7 oktober, wordt het vee door de Grüne Polizei massaal gevorderd en ter slachting over de grens gebracht. Koeien, ossen, schapen, runderen, ja zelfs onwillige varkens worden hondsbrutaal door de Duitsers uit de stallen gehaald en bijeen gedreven, zo meldt het dagboek.
...dat Maan Joosten van hoeve De Triest (destijds de "Vlorper" verzetscentrale) in Vlodrop in 1984 in dit blad al schreef over deze veeroof, die veel ontzetting teweeg bracht. Behalve  de vee-diefstallen  - aldus Joosten - “ligt ook alle werk stil, de melkfabriek werkt niet meer, boeren moeten zelf karnen, slachten en ze helpen de burgers. Mannen ziet men niet meer op straat; overal worden stellingen gegraven, mijnen gelegd, bomen "gesprengt" enz. De "Grunen" schreeuwen bevelen en slaan het zwalkend vee met hout: zij drijven de grote kudde  over de weg naar de grens, waarbij de beesten luid brullen, en door elkaar lopen; ze vertrappen tuinen en proberen terug te keren".
...dat Joosten vervolgt: "...mannen, wit van ergernis en in machteloze woede, moeten toekijken en vrouwen omringd door kinderen, janken en schreeuwen dat het laatste stukje kapitaal uit hun huizen is geroofd. Als de duisternis invalt, zit menig gezin verslagen rond de tafel. Met stille getuigen: een zacht wenende vrouw, huilende kinderen en een...lege stal! Ook zijn  ter plekke beesten geslacht en aan bomen gehangen: liever dood dan aan de Duitsers geven...Later wordt gezamenlijk door de inwoners schoongemaakt, gebraden en het vlees verdeeld: zo is het overal in Postert"
...dat men in de volgende nacht in de verte het vee in de grensbossen hoort brullen. Enkele  beroofde boeren zijn in de duisternis ‘s nachts stiekem naar de grens gegaan en ze hebben enkele van hun gestolen beesten terug gehaald...Riskant. Andere boeren, die op de staldeur ter afschrikking een plakkaat “mond en klauwzeer” of “varkenspest” hadden geplakt ter voorkoming van inbeslagname, ontkomen ook niet aan de Duitse beroving. Jeu Veelen drukt in zijn boekwerkje een “schuldschein” af,  die P. Geraeds van Borgshof kreeg voor de inbeslagname (naast beesten uit de stal) van 1000 kg haver; hij zal er nooit iets van terug zien...
...dat eveneens in het najaar van 1944 overal razzia's aan de gang zijn: alle weerbare mannen tussen 16 en 60 jaar worden opgejaagd met als doel om voor de Duitsers te gaan werken.
...dat op 19 oktober de “Grüne” weer naar het dorp komen. Deze keer gaat het niet om vee, maar om het opsporen van mannen en jongens, die ondergedoken zitten in geheime hokjes in huizen  en schuren. Of zich schuil houden in de bossen, letterlijk onder de grond in vochtige en bedompte ruimtes. Steeds opnieuw de angstige spanning  om de jacht van de Duitsers te ontlopen.
...dat ook de priesters zich niet veilig voelen blijkt uit het bericht dat de Posterse pastoor Lucassen  onder de schuilnaam ‘oom Herman’ onderduikt bij dokter Harry Stapert in de kolossale Meihof te Sint Odiliënberg. Daar is ook het lazaret gevestigd
...dat de jongensschool intussen gesloten is: het onderwijzend personeel is eveneens ondergedoken.
...dat Ortskommandant Mūller steeds bozer en bozer wordt: hoewel de razzia’s bijna aan de orde van de dag zijn, leveren ze in zijn ogen en in die van zijn superieuren te weinig op. Van de pakweg 500 onderduikers in Posterholt pakken ze er slechts 20 op.
...dat tot de jonge mannen die medio oktober gevangen worden genomen behoren onder meer de vier broers Janssen (van 'Tinus vanne Sjmeed'). Wijlen  Jean Janssen was een van hen. In Jeu Veelens boekje verhaalt hij: ...“ Ik was toen 21 jaar en bij een plotselinge razzia konden we niet tijdig genoeg terug keren naar de schuilplaats. Althans ..een van ons (Pierre Hennekens) kwam klem te zitten tussen de takkenbossen, die het gat naar de schuilplaats afdekten...
...dat toen het angstzweet dubbel en dik uitbrak onder de onderduikers. Om hen er uit te halen schoten de "Grünen"  van bovenaf in de onderaardse schuilplaats. Ze lagen op elkaar en trilden van angst. Jean Janssen: "Een van de mannen begon te huilen  en onder de ogen van de buiten verzamelde vrouwen en kinderen werden we met nog anderen in een gesloten vrachtauto afgevoerd, onder wie mijn jongste broer Sef, die hoewel nog geen 15 jaar oud was,  mee moest. Het brutale ingrijpen van een  ingekwartierde militair van de Wehrmacht voorkwam dat ook mijn vader, die toen 57 was, werd meegenomen"....
...dat zij terecht kwamen in een grote zaal in Lieck-Heinsberg, vlak over de grens hier (15 km)  Samen met 50 andere Nederlanders. De sanitaire omstandigheden waren belabberd. Enkelen wisten op een gegeven ogenblik door een open raam te ontsnappen. "Wij werden tewerkgesteld door het Duitse gezag tussen Heinsberg en Dremmen waar we  onder andere loopgraven moesten maken. Schansen heette dat. De kost was zeer karig en bestond uit een soort magere "noedel-suppe" en "kuch"  (zeer mager brood)
...dat broer Chretien Janssen (de Sjmeed en hoefsmid) dank zij een schrijver op de Ortskammandantur in Postert vrij kwam terwijl twee van hun groepje  wisten te ontsnappen:  broer Pierre Janssen (woonachtig te Echt)  en zwager Piet Cuijpers uit Vlodrop (later echtgenoot van zus Sanna en exploitant van de Vivowinkel in Postert). Jean zegt in het boekje: "Ik kon niet zo  makkelijk weg omdat ik mijn broertje Sef niet in de steek wilde laten. Bij een andere vluchtpoging brachten Duitsers ons naar Dalheim waar het nog slechter was dan in Lieck".
...dat ze van daaruit een keer naar huis mochten keren - onder bewaking - om zo dekens en potten en pannen te halen. In Vlodrop zag moeder Cuijpers hen aankomen en zij hielp het tweetal Janssen ongezien haar huis binnen vluchten. Eenmaal op weg naar huis liepen ze daarna in de Holst bijna in de armen van de gevreesde Müller, maar dat werd op het laatste moment voorkomen.
(Wordt vervolgd met deel 3: Het georganiseerde verzet in Posterholt en de  geraffineerde diefstal van het persoonsregister uit het gemeentehuis

Foto : 1: Om de tijd te doden werden in de schuilplaatsen allerlei activiteiten ondernomen. Deze kerstgroep van papier-maché werd bij Bruekers door onderduikers gemaakt en is eigendom van C. Smeets-Meijers uit Posterholt afkomstig. De groep staat te pronken in het HVR-museum te St. Odilienberg, waar u beslist ook de expositie over het Verzet en de Bevrijding in deze contreien moet gaan bekijken.

Foto 2.De "Schul-schein" van Paul Geraeds van Borgshof.
Foto 3: De huizen Smeets-Peters (links) en Bruekers-Peters (rechts) die later werden verwoest (feb 1945); bij Bruekers werd de papier-maché kerstgroep door onderduikers gemaakt.)

week 5

       

Wist u....

...dat we hier - in de rubriek "Wist u..." -  aan verschillende onderdelen van de Tweede Wereldoorlog aandacht besteden met betrekking tot Posterholt, zonder compleet te (kunnen) zijn, maar wel een goed beeld kunnen krijgen dankzij het speurwerk van en het boekwerkje van wijlen Jeu Veelen: "Posterholt in oorlogstijd" en de bevrijding.
...dat het dieptepunt voor Posterholt was het aantal dodelijke slachtoffers dat te betreuren was waaronder het doodschieten van Ursulinenklooster-rector George van den Boorn, en verder de mensen die lichamelijk en  geestelijk geterroriseerd zijn en die blijvend letsel aan de oorlogshandelingen overhielden
...dat daarnaast feiten plaats vonden als de klokkenroof, de opmars van de geallieerden die tot staan werd gebracht: Operatie Blackcock, de daaropvolgende bevrijding en festiviteiten.
...dat daaraan voorafgaande feiten waren als de  onrust in Karken aan de grens, de grote veeroof, het georganiseerd verzet in Postert, de inval in het Ursulinenklooster en de angstige uren aldaar. Verder onder meer de razzia's, de diefstal van het bevolkingsregister uit het gemeentehuis, de invasie van de vele honderden inwoners van Susteren waardoor Posterholt destijds 7000 inwoners telde, de verwoesting van Posterse monumenten zoals de kerk en de molens, en nog meer.
...dat we  met dit laatste zullen beginnen: de verwoesting van de Matthiaskerk op de oude Markt en het vernielen van de Witte Molen en de Zwarte Molen eind januari 1945.
...dat we op deze plek de komende weken een aantal zaken hier kort zullen memoreren en de gevolgen daarvan voor de bewoners.
...dat we ook gaarne foto’s uit die tijd willen publiceren: wie heeft er? Graag melden bij Cube Computers of per mail: 
posterswaekblaad@gmail.com  
...dat vanaf midden januari 1945 de Britse troepen oprukten en voorbij Sittard tot staan werden gedwongen bij het bruggenhoofd rond de lijn Geilenkirchen-Susteren-Maaseik, waarna dan later de operatie Blackcock  (= letterlijk vertaald: zwarte hoen)  door de Britten zou starten (inclusief de Roerstreekdorpen en dus ook Posterholt).
...dat daarbij Montfort op 21 en 22 januari 1945  onder veel bombardementen kwam te liggen en het zwaarst getroffen werd: enorme materiële schade. Maar dat was niets vergeleken met  meer dan  160  dodelijke slachtoffers, die in Montfort ten gevolge van het oorlogsgeweld in WO II  zijn gevallen.
... dat in die eind januari-dagen ook in Posterholt onrust merkbaar was, met name aan de grens met het Duitse Karken. Er was veel verplaatsing van Duits materieel via allerlei wegen, omdat  vijand steeds duidelijker ervoer, dat na de bevrijding van Zuid-Limburg, de geallieerden meer en meer deze kant op kwamen en dat thans de opmars van de bevrijders tot staan was gebracht,
...dat de Duitsers steeds nerveuzer werden, ook  met name de in Posterholt  gestationeerde ortskommendant  Müller, die toch al weinig "successen" had geboekt in Posterholt (daarover een volgende keer).
...dat de Vlootbeek-brug in de Posterse Boomstraat  reeds opgeblazen was door de Duitsers en de eerste Britse verkenners probeerden vanaf Putbroek het dorp binnen te dringen. De frontlinie lag ineens dichtbij: de Duitsers namen van achter het huis van voorheen de familie Jeurissen in de Boomstraat de Engelse verkenners onder vuur. De Britse verkenner S. Rijder sneuvelt bij het oversteken van de Vlootbeek.
...dat aan veel merkbaar was dat de Duitsers aan een soort terugtocht bezig waren: ze leggen nog veel mijnen en proberen die vast te maken aan huisraad, schoolbanken, kisten, kasten, zelfs kinderwagens enz., waarmee ze de weg proberen te versperren.
...dat op 24 januari  bij Müller de drang tot actie toeneemt. Hij besluit in overleg met de militairen van de Wehrmacht de toren van de kerk in Posterholt op te blazen: het is immers een te mooi oriëntatiepunt voor de  Britse Tommy's.
...dat de Duitsers wel nog zo fatsoenlijk zijn  om de omwonenden kort voor de explosie te waarschuwen en koster Leo Smeets kan nog een groot deel van de beelden en andere kerkschatten in de luchtkanalen onder de kerk in veiligheid brengen.
....dat wijlen Jeu Veelen in zijn boekwerk over de oorlogsherinnering schrijft: "Omstreeks 10:30 uur zijgt, na een doffe ontploffing, de toren in een wolk van stof ineen en valt in zijn volle lengte  precies op de kerk. Niets blijft er over dan een trieste ruďne". (zie foto van het interieur van de kerk dat we deze week als Kiek Toen-foto betitelen: een kerk uit 1878 is ineens niet meer dan een hoop stenen afval)
...dat intussen meer gebeurt: op de Heinsbergerweg  in Postert worden dikke eikenbomen "gesprengt" door de Duitsers en de gevelde bomen liggen daardoor as versperring over de weg en iedereen vraagt zich af: zullen nu ook de beide molens volgen?
...dat de Duitse bezetter  nog verder gaat: de twee stenen bergmolens, de Zwarte uit 1847 en de Witte uit 1857  worden ook opgeblazen. "Sierlijk en slank waren ze, Hun wieken zwierden dag en nacht door de lucht. Onder zeer moeilijke omstandigheden hebben ze van oktober 1944 tot half januari 1945 dag en nacht gemalen om het benodigd meel voor de broodvoorziening te leveren", meldt Jeu Veelen
...dat hij vervolgt: "...dat andere vormen van energie waren er niet meer (geen stroom). De voedselvoorziening was precair, de molens behoedden ons voor de honger want de aardappels waren op",  en in de nacht van 24 op 25 jaar januari verdwenen beide molens voorgoed uit het landschap en ze opgeblazen werden…"
...dat we nu teruggaan naar het begin van de oorlog, Die begon  ook voor Posterholt  op 10 mei 1940 is met een inval.  De activiteiten van de Duitse legereenheden werden op afstand wel merkbaar, maar toch vindt de inval plaats als een dief in de nacht.
...dat er barricaden werden opgeworpen hielp niet: ze werden snel opgeruimd door de Duitse militairen. Bij de inval werden ook Posterse militairen ingelijfd. Zoals  de 32-jarige Wullem Hendriks: hij werd gevangen genomen en overgebracht naar het " durchgangslager"  Wuppertal en  later naar Stettin. De 23-jarige onderwijzer Sef van Heel, als sergeant in de slag aan de Grebbenberg, raakte gewond. Van de oorlogshandeling daar keerde de 22-jarige Posterse soldaat Wiel Wouters niet terug hij sneuvelt als eerste Posterholtenaar in de eerste meidagen van 1940.
...dat er snel na de Duitse inval voedselschaarste ontstond in Posterholt; er komt van alles op de bon: voedsel, schoeisel,  textiel enzovoort. Iedereen moet ook een persoonsbewijs afhalen op het gemeentehuis, onder meer ter registratie en voor de distributie. Het leven gaat ogenschijnlijk gewoon door. Maar het wordt allemaal moeilijker overleven , ook al is er een voedseldistributiekantoor gekomen.
...dat eind 1942 wordt de rust in Posterholt weer onderbroken wanneer de Duitse legers meer ijzer en metaal nodig hebben
...dat  daarom op militair bevel  de klokken uit de Posterse kerktoren weggehaald worden om omgesmolten te worden; om dan  verwerkt tot worden tot wapens en oorlogsmaterieel (bijv. kanonnen enz.).
...dat dat gebeurt op 18 dec. 1942 onder luid protest van de jeugd en jonge mannen, die meer dan een uur de klokken (twee grote klokken uit 1882 en een Angelusklokje uit 1880) luiden. Pastoor Lucassen schrijft over de actie van de jeugd in het parochie-memoriaal:"De bevolking ziet het aankomen...langer dan een uur galmt het droef gebeier ten afscheid over het terneergeslagen dorp".

(wordt vervolgd)
week 4

      

Wist u...
..dat we bij de start van het nieuwe jaar alle  lezers, adverteerders en sympathisanten van dit Journaal alle goeds wensen in dit nieuwe jaar.
...dat we vervolgen met het bekroonde verhaal van de Posterholtse Mia Hilkens-Bruekers hoe zij Kerstmis 1944 heeft ervaren toen zij zag hoe Duitse soldaten in de Posterse parochiekerk die tegenover haar ouderlijk huis aan de Markt stond.
...dat haar beleving van die kerstnacht-mis later in het damesblad Margriet met een gouden tientje is bekroond en gepubliceerd is als Brief van de Week

.dat we hier de brief van destijds, ondertekend met Mia Hilkens, letterlijk afdrukken, zulks ook omdat het eind januari as het 75 jaar geleden Posterholt bevrijd is van de Duitse bezetter. De boodschap die eruit spreekt, blijft actueel in elke oorlog.
...dat hier de bekroonde brief volgt: Zo mooi klonk  toen het “Stille Nacht”
... “Kerst 1944. Voor het eerst mocht ik mee naar de nachtmis. Met mijn kleine hand veilig in moeders warme hand stapte ik stil door de donkere nacht. Het merendeel van de kerkgangers bestond uit moeders met kinderen, uit meisjes, oudere vrouwen en mannen.
Alle jongere mannen hielden zich schuil, net als vader en moeders broer, die bij ons in woonde. Ze waren ondergedoken. Een strakke vrieslucht, een hemel bezaaid met sterren, maar geen klokgebeier.”
...dat de brief vervolgt: “Een paar maanden eerder had ik angstig staan kijken toen de kerkklokken uit de kerktoren werden neergelaten. Enkele soldaten hadden ons, kinderen, vloekend weggejaagd maar toch hadden we gezien hoe twee vrachtwagens met onze kerkklokken richting grens reden. Door de grote  kerkdeur, slecht ten dele open, schuifelden winters geklede mensen het schaars verlichte gebouw in.”
... dat de bekroonde brief verder gaat: “Maar ineens hield ik verschrikt mijn pas in: mijn ogen hadden zwarte laarzen en grijs groene uniformen  ontdekt. En boven de kragen van die uniformen zag ik mannenhoofden met blond en met zwart haar en twee al wat kalend. Helmen droegen ze niet. Fluisterend stelde moeder me gerust. Een misdienaar stak kaarsen aan. Het orgel, nog in zijn volle glorie, liet zijn eerste akkoorden door de ruimte zweven. Een kerstlied werd herkenbaar: het al aloude Stille Nacht, Heilige Nacht.
Een sonore  mannenstem zette in, een tweede en een derde volgde; de klanken zwollen  aan en vulden de gewelven met het prachtige geluid van die soldatenstemmen. Het ene kerstlied na het andere zongen ze.”
...dat de brief eindigt met: “Verwonderd keek ik naar moeder op, die ontroerd naar me knikte.
‘Ook op hen wacht een moeder, een verloofde, een vrouw en kinderen, die nu zonder hen Kerstmis vieren’, zei ze op weg naar huis. Die woorden heb ik nooit kunnen vergeten.”
Was getekend: M. Hilkens, Posterholt

...dat over de bevrijdingsherdenking hier nog bericht wordt.
...dat de uit-tip daaromtrent hier nog eens herhaald  wordt:
...
dat dat de prachtige en verhelderende expositie in het HVR-museum te St. Odiliënberg Onderduikers en het verzet in de Roerstreek  (verhelderend voor jeugd en volwassenen) is. Een aanrader is ook het Boekje Toen het niet anders meer kon dat met korting verkrijgbaar is bij het entreebewijs. Daarnaast is er ook een DVD met oorlogsherinneringen te koop. Het boek en DVD is onder meer tot stand gekomen met de (oud-)Posterholtenaren Wim Veelen, Toos Schoenmakers-Visschers, Jan vd Varst en Paul Cuypers. De grote initiator is Alex Peeters bestuurslid van de HVR.
...dat de Kiek Toen-foto van deze week betrekking heeft op de kerk aan de Markt, die ook in het verhaal van Mia Hilkens figureert en die door het oorlogsgeweld vernield is: de toren werd op 24 januari 1945 opgeblazen en viel in het middenschip: de hele kerk was in een keer vernield. Links op de foto de kerk en op de voorgrond het oude postkantoor wat later het (oude) gemeentehuis werd, en weer later het voormalige restaurant Rafaello: allemaal vergane glorie.
...dat aan de rechterzijde de woningen zichtbaar zijn van smid Jansen, Bruekers (vanaf 1937 textielzaak in dit pand) en Smeets.
...dat op de foto de derde kerk van Posterholt is afgebeeld: de twee voorgaande stonden op dezelfde plaats. Toen pastoor van Boom in 1874 werd aangesteld, begon hij direct voor de bouw van een nieuwe kerk te ijveren en werd de oude kerk afgebroken
...architect J. Kayser maakte een ontwerp van een grote neo-gotische kerk; aannemer werd Jan van Groenendael uit Nunhem  want hij was met 22.375 gulden de laagste inschrijver
...dat op 13 oktober 1878 de nieuwe kerk door de bisschop van Roermond ingezegend werd en in 1926 de kerk werd uitgebreid met een verlengd priesterkoor en aan weerskanten kinderkapellen
...dat toen onder het verlengde priesterkoor een bibliotheek, een patronaat en ook nog een verwarmingskelder met kolenmagazijn werden gebouwd.
...dat eerder - in 1885 - een groot orgel in de kerk werd geplaatst.
...dat na de vernieling van de kerk door de oorlogshandelingen het KA-huis als noodkerk werd ingericht en spoedig daarna de huidige kerk aan de Hoofdstraat/Vurensteeg de vierde Posterse parochiekerk werd.
...dat we besluiten met dialect: diej hubbe vreej ( = zij hebben geen ruzie meer , vrede);  inne pitsj  zittte  ( = in nood zitten ); eine goan pitsje (= eenn biertje  gaan drinken);  pitsjzjtang ( = nijptang); ein viel ( = een vijl);  ein sjtove-iezer (= pook voor kachel).

week 2

 

Wist u...

...dat het Posters Journaal u fijne feestdagen wenst en een goed 2020.
...dat we extra onder uw aandacht brengen de kerstgedachten van Toos Visschers in deze uitgave

kersgedachtes

inne sjtil sjtilte
sjreef de werreld
in alle klasse
óm cómpasse

**

gein fees zo zeer bezónge
zo blie van zin
de werreld hilt
de aom heel effe in

**

de wintjer
zo vól sfeer,
lichskes, muziek en zangk
hemelse klank
’t kerskindj ter eer

toos

...dat u op de site Roerdaljournaal.nl en de facebook-site diverse tips krijgt nu het Posters Waekblaad tot de tweede week van januari niet verschijnt
...dat na deze feestmaand december in historisch opzicht een belangrijke herdenkingsmaand aanbreekt voor Posterholt en eigenlijk de Roerstreek: het is eind januari 2020 precies 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn na ruim 5 jaar oorlog
...dat daarover in het Heemkundemuseum Roerstreek in St Odilienberg de interessante tentoonstelling loopt:  “Onderduikers en verzet in de Roerstreek”
...dat  u nu in deze tijd de tijd en ruimte hebt om deze expo te gaan bekijken
...dat we daarom hier nogmaals de bezoekersinfo geven: De entree bedraagt € 4,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen t/m 14 jaar.
...dat tegelijk met de opening van de tentoonstelling is ook het boek ‘Toen het niet anders kon’ gepresenteerd. Met tal van herinneringen van Roerstreekbewoners en heel veel illustraties schept dit boek een beeld van de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog en wat de bezetting en de oorlog voor de mensen in deze regio betekende. Op de dvd vertellen mensen verhalen over gebeurtenissen in de Roerstreek tijdens deze oorlog.
...dat het boek is te koop is voor € 10,- en de dvd voor € 8,-. Boek en entreekaart samen kost € 12,-. Het entreekaartje geeft bovendien 25% korting op een bezoek aan het Eyewitnessmuseum in Beek.
...dat de tentoonstelling te bezichtigen is tot 15 maart. Het museum is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Het museum is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en op Nieuwjaarsdag. Voor afspraken over
groepsrondleidingen en schoolrondleidingen kan men contact opnemen via u onderduikers@roerstreekmuseum.nl.
...dat vanaf 1942 ook in de Roerstreek onderduikers werden geholpen en verborgen. In eerste instantie gebeurde dit ongeorganiseerd, maar in de loop van de tijd wisten verzetsmensen elkaar te vinden en werd het verzet steeds georganiseerder. Wie waren deze verzetsmensen en hoe deden zij hun werk. Wie kon er rekenen op hun hulp? Wat waren de gevolgen van het naderende front in 1944 voor de Roerstreekbewoners?
...dat vele mensen zich moesten verbergen voor de Duitsers. Wie waren deze mensen en waarom moesten ze onderduiken. Hoe en waar kon je ongemerkt onderduiken en waarom was dit gevaarlijk. Welk gevaar liepen de mensen die hen een schuilplaats boden. Allemaal vragen waarop de tentoonstelling probeert een antwoord te geven.
...dat we, nu het Posters  Waekblaad in week 52 en week 1 niet verschijnt we ook even vooruit zullen blikken: zondag 22 dec as geeft het Posterholts Gemengd Koor van 14-16 uur een Kerstconcert in de Beuk; de toegang is gratis
...dat zaterdag 4 januari  om 20 uur geeft harmonie Wilhelmina een populair Nieuwjaarsconcert; toegang een vrije gave en ook hier is iedereen welkom. Meer uit-tips in de regio op www.roerdaljournaal.nl
...dat u verder aan de oliebollenactie van Roncalli huis-aan-huis op oudejaarsdag moet denken;  u kunt ze zelf ook ophalen bij de stand bij Plus of in het “bakcentrum” : het KA-huis.
...dat een andere verkoopactie geslaagd is: voetbalclub Oranje Blauw ‘15 verkocht in Postert en Vlodrop z’n 700 kerstukjes.
...dat ook de toneeluitvoeringen van Kunst en Vermaak opnieuw geslaagd zijn, evenals de Moonlight Shopping op vrijdag  de 13de:(!)
..dat ondanks de regenachtige dag hield men het ‘s-avonds droog en was er een grote opkomst van het publiek; hulde voor de organisatie!

foto's Smartfotografie Rick Schmitz
...dat vanwege de Kerst-Nieuwjaars Kwis daar enkele Posterse dialectwoorden te vinden zijn; doe ook mee aan de Kwis.
...dat we tot slot eindigen met een  Posterse Nuujoars-wunsj: zalig nuujjaor, de kop vol haor, de mondj vol tenj, nuujjaor in de henj”. “Gezellige daag en eine goowe roetsj”. Tot volgend jaar!

week 51-52

 

Posters Journaal Kerst-Nieuwjaars Kwis 2019/2020 

 

(ronde 1): Doe me
Net als voorgaande jaren presenteert het Roerdaljournaal.nl een Kerst-Nieuwjaarskwis om  uw kennis te testen. Het zijn algemene, lokale en historische vragen. Verdeeld over twee weken: u mag uw oplossing per week of per twee weken insturen. Er zijn boekjes/boeken als prijzen. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Over de uitslag en de winnaars kan niet gecorrespondeerd worden.

Het is een Kwis met meerkeuze-antwoorden waarvan er telkens maar één goed is. Per adres mag  één oplossing ingestuurd worden: maar elk adres heeft 3 kansen: per ronde telkens een en een gezamenlijk. De uitslag wordt in januari bekend gemaakt in dit blad, waarna de prijs afgehaald kan worden 

Ronde 1

1. De huidige gemeente Roerdalen heeft verschillende burgemeesters gehad in de afgelopen 75 jaar in de verschillende samenstellingen en kernen. Wie hoort in dit rijtje niet thuis: a. Prick, b. Evers, c. Smeets, d. De Groot.

2. Fotovraag: in welke Roerdalense kern staat dit kapelletje: a. Vlodrop, b. Posterholt, c. Melick,  d. Herkenbosch.

3. Oranje Blauw is in Roerdalen de naam van een gefuseerde vereniging  van twee voetbalclubs. In welk jaar zijn ze gestart als fusieclub: a. 2013, b. 2015. c. 2016 d. 2017

4 wat is in oud-Posters “ein sókkerniekske" : a. voorloper van de  karamel, b. een kusje, c.  alleen papiertjes van snoepjes opgerold tot 'n leeg snoepje, d. geen traktatie, totaal niets.

5. Wie was in de jaren 60 van de vorige eeuw hoofd van de meisjesschool: a. juf Smeets  b. zr Canisia, c.juf Dumont, d. meester Quirinus van Heel.

6. Postert kende vroeger vele slagerswinkels: wie is in het volgende rijtje de vreemde eend in de bijt en hoort er niet thuis: a. Wagemans, b. Wolters, c. Willems, d. Mooren.

7. Wie past  - in min of meer historisch perspectief gezien -  niet in de volgende reeks: a. Biemosje, b. Berggeite, c. Beerbuk, d. Uul van de Grauwert.

8. Met foto. De Kiek Toen-plaat : In welk oorlogsjaar werd de Witte Molen (zie foto) in Posterholt opgeblazen door de Duitse vijand.  a. 1942, b. 1943, c. 1944, d. 1945.

9. Posterholt was een "rijk" dorp met betrekking tot het uitgaansleven. Het telde meerdere danszalen, verschillende cafés, cafetaria’s, en een  zwembad, diverse sportclubs op niveau en had vroeger ook een bioscoop, de Rembrandtzaal. De man die de kaartjes in de bioscoopzaal bijna altijd controleerde en zo dus vele films gezien moet hebben, heette met de achternaam Smeets. Wat was zijn voornaam: a. Wiel, b.Dré, c. Frans, d. Sef.

10. Bij welk spel hoorde de uitdrukking : “hae is koeks” a. kaarten, b. knikkeren c. koekerellen met 'n kleine tol, d. dammen

11. Foto-vraag:  Zijn fel verzet in Posterholt  tijdens de oorlogsjaren tegen de Duitsers heeft hij met de dood moeten bekopen. Terecht heeft Posterholt een straatnaam  naar hem vernoemd. Wie wordt hier bedoeld: a. Rector vd Boorn,  b. Dr. Poels. c. Dr. Ariëns d. Bernhard.12.Met welk vervoermiddel bezocht voormalig wijkzuster Gemma haar patiënten: a.Solex bromfiets, b. Lelijk Eendje auto, c. Berini bromfiets, d.Gazelle fiets.

13 Wat betekent de uitdrukking: "goow mesjores make": a.hij staat er piekfijn op, b. goede sier maken, c. fijne Indische gerechten klaar maken, d. goede zaken doen. 

14 foto St Maerte: Ruud Wolters beeldt al vele jaren de figuur van St Maarten uit. Een familietraditie die hij van zijn vader Jan overnam. Hoeveel jaar doet Ruud dat al?. Hoeveel a.  Meer dan 15. b. meer dan 20, c. meer dan 30,  d. meer dan 22.15. De Posterse handboogvereniging ONA heeft jarenlang domicilie gehad bij cafe De Klomp, voorheen café Pieters enz. Hoe heette de sympathieke  kasteleinsvrouw  - Vonk was de meisjesnaam - van café De Klomp, die bij een val verlamd raakte en jarenlang verpleegd moest worden: a. Trudy. b. Gerda, c. Lodie, d. Annemie.

Uw Oplossing als volgt : 1 a, 2 b enz met vermelding ronde 1, of 2, of 1 en 2 en  verder: leeftijd, naam en adres (niet vergeten) sturen, voor 30 dec,naar: 
posterswaekblaad@gmail.com, of in brievenbus stoppen  van Cube Computers, Hoofdstraat 83, Posterholt. Zet op de envelop in de linkerbovenhoek: Kerst- Nieuwjaars Kwis.

Veel succes!

Kerst-Nieuwjaars-Kwis 2019/2020 (deel 2) met weer  interessante opgaven - Doe mee!

Hier is de tweede en tevens laatste ronde van de Kerst-Nieuwjaarskwis 2019-2020. Het zijn algemene, lokale en historische vragen. Verdeeld over twee weken: u mag uw oplossing per week of per twee weken insturen. Er zijn boekjes/boeken als prijzen. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Over de uitslag en de winnaars kan niet gecorrespondeerd worden.

Het is een Kwis met meerkeuze-antwoorden waarvan er telkens  maar één goed is. Per adres mag  een oplossing ingestuurd worden: maar elk adres heeft 3 kansen: per ronde telkens een en een gezamenlijk. De uitslag wordt in januari bekend gemaakt.

 
Ronde 2

16. Als er sprake is van ‘een slag hout’ dan wordt bedoeld: a. een kleine houtopslag, b. hout dat nog in de boom hangt, c. een bosperceel, d. een omvangrijke hoeveelheid pas gekapt hout.

17. Huub Schmitz uit Posterholt  heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als amateurarcheoloog voor de Roerstreek. Hij heeft daarbij ook een bijzondere schat ontdekt: een hoeveelheid munten in goud en zilver uit de oudheid.  Waar heeft hij die aangetroffen? a. bij de Leygraaf, b. bij de Roer. c. bij de Vlootbeek. d. bij het Elfenmeer.
  
18. Een fotovraag. Een bijzonder gezelschap: voormannen uit het culturele  verenigingsleven in Posterholt uit het verleden staan op deze foto. De plaat wordt "gedomineerd" door een aantal personen, familie van elkaar, uiteraard met dezelfde achternaam. Welke naam is dat? a. Meijers, b. Willlems, c. Smeets, d. Schmitz

19. Ergens op de wereld bestaat de zogeheten Posterholtstraat. Als een dankbare herinnering. In welke plaats ligt die straat? a. In het Duitse Bad  Endbach (waarmee Posterholt jarenlang vriendschapsbanden onderhouden heeft) b. St.Odilienberg, c. Susteren, d. Vlodrop.

20. We geven een aantal getallen in een reeks, die - na goed bestuderen - een verband met elkaar hebben: De vraag is welk getal staat op de plek van het vraagteken: 2-5-9-14-?-27-35-44   Is dat: a. 22, b. 19, c. 23, d. 20

21. Een fotovraag:  foto toont een Posterholtenaar die een bekend lied/gedicht heeft geschreven en wel  "Mien dörpke aan 't Vloat". Wie is deze Posterholtenaar? a. Pierke Claessen, b. Jules Geradts, c. Jozef Jorissen  d. Pierke Braun.


22. Wat betekent de uitdrukking: “hae sjtóng wie eine huisjenderm”. Hij was : a. verbaasd, b. ziekelijk , c. zich van geen kwaad bewust, d. voor schut

23. Dank zij hem zijn er veel oude beelden van Postert bewaard gebleven. Deze Posterse pastoor had een bijzondere hobby: hij filmde graag Posterse gebeurtenissen: van kampioenschappen bij de handbalclub tot carnavalsoptochten enz. Wat was de naam van deze geestelijke tevens fervent cineast: a. Rongen. b. Kesels, c. Rijken, d. Wevers. 

24. Welke vereniging hoorde niet thuis in dit rijtje; HCP, ONA, PSV'35, RKSNA
a. RKSNA, b. HCP,  c. ONA, d. PSV'35

25. Harmonie Wilhelmina uit Posterholt heeft onder leiding van deze dirigent ooit de hoogste score op een bondsconcours behaald:  (333,5 punt in de superieure afdeling). Welke dirigent is dat geweest? a. Dominique Schreurs, b. Steven Walker, c. Jo Cober, d. Guido Swelsen.

26. Foto-vraag. Hij drukt hier als voorzitter de hand van een bondsfunctionaris. Hij was voorzitter van de zeer succesvolle Posterse handbalclub en politicus (oa wethouder) wie wordt hier bedoeld? a. Ger Heemels, b. Jan Bakkes, c. Willem Verschuren, d. J. Veelen


27. Onder meer Jan Boeren en Marlie Huskens uit Posterholt zetten zich al jaren in voor het behoud van een bijzondere vlinder: het uiterst zeldzame donker pimpernelblauwtje ( foto: een parend paartje) De vlinder komt in Nederland alleen in Posterholt voor vanwege een bepaald uniek leefgebied, zo weet de Vlinderstichting. (en later ook in een Duits aanpalend grensgebied, zo bleek later) zulks ook omdat de combinatie met een ander dier alleen daar voorkomt en een ideale leefomgeving schept en  als voedsel dient! Welk diertje a. larven van een mug, b. een bepaald soort mier, c. de eitjes van een bepaald bij, d. een bijzonder soort mos.


28.Oorlogsgeweld verwoestte in januari 1945 ook de Matthiaskerk die op het huidige Marktplein stond. Wie redde op het laatste moment veel kostbaarheden uit de kerk.
a. molenaar Sjang Verbeek, b. koster Leo Smeets, c. pastoor Lucassen, d. kerkmeester Puil Geraeds

29. Wat betekent het Posters woord ungere ? a. onder andere, b. besluiten, c. (kort) (middag) slaapje houden, d. iemand uitschelden.

30. Tot slot een gemakkelijke vraag: als je denkt aan onze gemeentelijke gehuchten anno 2019!;  wat hoort er dan niet bij: a. Hingen, b. Holst, c. Koezoep, d. Reutje.

Uw Oplossing inzenden voor 30 dec als volgt : 1 a, 2 b enz met vermelding ronde 1 of 2 of beide, verder : leeftijd, naam en adres (niet vergeten in de mail) sturen naar:  
posterswaekblaad@gmail.com of in de brievenbus stoppen bij Cube Computers (Hoofdstraat 83) stoppen Zet op de envelop in de linkerbovenhoek:
Kerst-Nieuwjaars Kwis. Veel succes!

   

Wist u...
...dat we hier als nieuwtje kunnen melden dat er met inbreng en medewerking van de Posterse Vrouwen  Beweging (PVB) en ondergetekende samen met illustrator Peter  Visschers, en anderen (Ton Theelen, Toos Schoenmakers) een Posters Laes Plenkske in voorbereiding is; en er wordt ook gewerkt aan een Roerdalense versie. Binnenkort  meer info daarover.
...dat het Plenkske in  een creatieve vorm wordt gegoten met het uiteindelijk doel dat het dialect niet verloren mag gaan.
...dat ondergetekende daarbij altijd redeneert: ook al leer je op school Nederlands, Duits, Engels, Frans, klassieke talen of tegenwoordig ook Spaans, wie daarnaast dialect spreekt is baas-boven-baas en minstens een taal rijker!
...dat dit straks een na-denkertje  is voor onder de kerstboom: dialect verrijkt ook de geest.
...dat deze en volgende week de laatste twee uitgaven van dit jaar van het Posters Waekblaad verschijnen in verband met Kerstmis dat midden in de week valt.
...dat ook de eerste week van Nieuwjaar geen Posters Waekblaad in de bus valt, maar in week 2 volgend jaar weer wel
....dat adverteerders en verenigingen  hier rekening mee moeten houden, speciaal ook vanwege Kerst/Nieuwjaarswensen: stuur tijdig in: 
posterswaekblaad@gmail.com
...dat we deze rubriek wat korter houden vanwege de Kwis deze en volgende week
...dat het hopelijk as vrijdag 13 december beter weer is dan afgelopen vrijdag in verband met het Moonlight Shopping/beleving in Postert, het duurt van 17 uur tot 21 uur. Er zijn bij de deelnemende zaken allerlei koopjes en demonstraties: van chocolaterie tot een Levende Kerststal bij Vurenhof, welke vertolking en  uitbeelding “geadopteerd”’ is door de schutterij: gaat het tafereel zien!
...dat voor de minder mobiele inwoners de Geluks Express gratis zal rijden tussen  de diverse locaties tijdens Moonlight Shopping/beleving
...dat dit ook het jaarlijks weekend  is van de 4 toneeluitvoeringen van toneelvereniging Kunst en Vermaak uit Posterholt. Volgens insiders wordt het weer lachen geblazen met De Zevende Zunj. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen: dierenspeciaalzaak Meijers (Roermondseweg) en Bobbies Damesmode  (Hoofdstraat) en online reserveren is mogelijk via de website van de toneelvereniging.

Kerstmarkt in de Beuk: met uitreiking Bleujend Bömke van de Stg. NatuurlijkPostert aan Vicky Heinen
...dat we verder als uit-tip buiten Postert kunnen melden dat dit weekeinde in Arcen het Scrooge-Festival uit de Dickens-tijd is met 400 medewerkers (een aanrader want we waren getuige van de vorige editie) en nieuw is de tweede tip: de Anton Pieck-tijd herleeft op het bekende festivalterrein Eynderhoof Nederweert-Eind gedurende het  hele weekend: ook een aanrader, meldt de organisatie want het is een kijk- en doe-evenement  voor jong en oud.
...dat er natuurlijk in Duitsland  (ook Heinsberg  en Wassenberg) kerstmarkten zijn.
...dat de busdienstregeling in Postert  iets gaat veranderen; volgende keer meer

...dat we deze week voor de afsluitende dialectwoorden verwijzen naar Kerst/Nieuwjaars-puzzel deel 1 elders in dit Waekblaad
week 50

 

Wist u...
...dat een aantal activiteiten de komende tijd hun schaduw vooruit werpen
...dat dat varieert van shopping tot toneel, van kerstmarkten tot festivals enz.
...dat de eerstkomende zaterdag 7 december as is: de jaarlijkse Kerstmarkt, georganiseerd door Stichting Activiteiten de Beuk
...dat voor de 9de keer deze kerstmarkt plaatsvindt en wel van 11.00 tot 17.00 uur in de Beuk in Posterholt.
...dat de opbrengst dit jaar voor drie doelen is:  de Ronald McDonald Kindervallei, de Wensbus Roerdalen en de Bieb Postert.
...dat deze keer als extra een tombola is met leuke prijzen.
...dat er, zoals ieder jaar, tijdens de Kerstmarkt optredens zijn van allerlei groepen; en  er zijn diverse kinderactiviteiten. Ook aan de inwendige mens is natuurlijk ook gedacht met eten en drinken.
...dat volgend weekeinde Toneelvereniging Kunst en Vermaak hun jaarlijkse uitvoering heeft. U heeft er vast al over gelezen  in het Posters Waekblaad. Er zijn weer 4 voorstellingen (het hele weekend 3 avonden en zondagmiddag)  

...dat het komisch stuk “De Zevende  Zunj” wordt opgevoerd

...dat de korte inhoud luidt: verwikkelingen rond ene Jansen die de hemelpoort bereikt...

...dat vrijdag 13 december, (volgende week dus) vanaf 17-21 uur Moonlight Shopping in Postert is, een evenement dat steeds groter groeit: met aanbiedingen, demo’s en met sfeervolle muziek.

...dat er allerlei leuke demonstraties zijn o.a. houtzaagkunst

...dat er ook een levende kerststal bij Vurenhof is en de Geluksexpres rijdt, gratis tussen de diverse deelnemers.

...dat we in de rubriek Kiek Toen deze keer een foto uit 1952 publiceren. Het gaat om een opname van het bezoek van  de toenmalige Koningin Juliana aan de Landbouwhuishoudschool van de Ursulinen in Posterholt. Op de foto naast de koningin oa oud-burgemeester Prick van Posterholt (met ambtsketen) en de Limburgs gouverneur Houben ( rechts). De zusters op de foto zijn mére Lucretia (zij spreekt enkele studenten en leerlingen toe.) En verder op de foto mére Margriet. Leerlingen en studentes presenteerden in zangvorm de landbouwproducten van de school en Juliana kreeg een kist van de producten mee voor thuis. Onderweg  ging Juliana ook nog een kijkje nemen bij de herbouw van de basiliek te St Odilienberg. 
...dat inmiddels bekend gemaakt is hoe het Routeschema gladheidbestrijding in de gemeente Roerdalen uitziet voor de komende winter 2019-2020.
...dat we wellicht op winterse zaken vooruit lopen maar als Koning Winter  de komende maanden toeslaat weten we van wanten (!) en is er info over de :gladheid in uw directe en verdere omgeving. 
...dat altijd ook de vraag rijst: waarom veegt de gemeente hier niet?
…dat de gemeente een speciaal team heeft dat zich met deze materie bezig houdt en al schema’s heeft gemaakt.
...dat u natuurlijk uw eigen stoep vrij houdt en de sneeuw niet op de weg maar naar het riooltraject schuift en het putje wel vrij houdt

...dat in de winter de gemeente probeert de wegen zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden en dat eerst de verbindingswegen en de fietspaden met strooien ed aan de beurt zijn. 
...dat op de overige wegen strooit de gemeente alleen bij extreme gladheid. De gemeente kan dit niet garanderen. 
...dat hier nu de straten volgen waar bij gladheid gestrooid of geveegd wordt als dat mogelijk is.
....dat in Posterholt geveegd wordt door de gemeente : Aerwinkelsallee, Akerstraat, Bergerweg, Boomstraat, Donckerstraat (gedeelte), Heerbaan, Heinsbergerweg, Hoofdstraat, Kruisweg, Margrietlaan, Middenweg, Nieuw Holsterweg, Oude Heinsbergerweg, Raadhuisstraat, Roermondseweg, Streekelsweg (gedeelte), Vlodropperweg, Voorsterstraatweg en Zwartemolenweg. Fietspaden: Roermondseweg, Donckerstraat, Oude Heinsbergerweg, Annendaalsedijk, Boomstraat, Voorsterkerkepad en Vlodropperweg.
...dat in Sint Odiliënberg geveegd wordt: Bergweg, Bernhardlaan, Bosserveldweg, Grote Bergerweg, Hagelkruisweg, Heidestraat, Hoofdstraat, Irenestraat, Kanunnik Willemsestraat (gedeelte), Kapittellaan, Kerkplein, Leropperweg, Linnerweg, Molenweg, Odiliastraat, Paarloweg, Pastoor Ceijssenstraat, Pastoor Siebenstraat, Raadhuisstraat, Reutjesweg, Schaapsweg, Sint Josephstraat (gedeelte), Veestraat (gedeelte), Willem Alexanderlaan en Wirostraat. Fietspaden: Houtkempke, Paarloweg en Paarloër Ohéweg inclusief fietsbrug, Sint Odiliënberg - Linne (tot A73).
...dat in Vlodrop geveegd wordt: Angsterweg, Beatrixsingel, Bergerweg, Etsberg, Grootestraat, Holsterweg, Klifsbergweg, Kruisweg, Markt, Martinusweg (gedeelte), Rothenbacherweg, Schoolstraat,Schaapsweg(gedeelte) Sportlaan, en Tussen de Bruggen. Fietspaden: Angsterweg, Tussen de Bruggen, Klifsbergweg .

...dat het derde en laatste deel van de hernieuwde Schijf van Vijf besluit met de categorie: Granen en andere koolhydraten. Producten als brood, ontbijtgranen, rijst, pasta en aardappelen vallen in dit vierde vak van de Schijf van Vijf. De aanbevolen hoeveelheden zijn hier als volgt:
...dat volkoren brood een goede leverancier is van onder andere jodium. De richtlijn voor de gemiddelde vrouw is 4 tot 5 sneetjes brood per dag (140-175 gram). Voor mannen is het advies 6 tot 8 boterhammen per dag (210-260 gram). Ben je ouder dan 50 jaar, dan wordt aangeraden dagelijks een boterham minder te eten. Eventueel kun je brood ook deels vervangen met havermout, Brinta of andere ontbijtgranen zonder toegevoegde suiker.
...dat daarnaast in deze klasse thuishoren: aardappels en graanproducten zoals rijst, pasta of quinoa. Ook deze categorie levert gezonde koolhydraten, als je er maar op let dat je voor de volkoren variant kiest. Op die manier helpen deze producten je namelijk aan voldoende vezels. De aanbevolen hoeveelheid per dag is ongeveer 200 gram in bereide vorm. Dat komt neer op 4 tot 5 aardappels, 75 gram ongekookte rijst of 100 gram ongekookte pasta.
...dat we besluiten net de categorie: dranken. Zo raadt het Voedingscentrum je aan om dagelijks 1500 tot 2000 ml te drinken. Water is daarbij de ideale optie: geen calorieën en geen suiker. Ook wordt aangeraden om dagelijks drie koppen groene of zwarte thee of koffie te drinken. Veel meer daarvan is niet zo gezond, in verband met de hoeveelheid cafeďne die het bevat.
...dat geen goede dorstlessers zijn frisdranken, zowel met als zonder suiker, en vruchtensappen. Juist doordat je ze drinkt krijg je hier ongemerkt enorm veel calorieën mee binnen, die niet vullen. Ook komen veel van die calorieën uit snelle suikers, wat het alleen maar ongezonder maakt. Ook alcohol staat niet in de Schijf van Vijf. Tot zover.

...dat de uit-tip luidt : bezoek ook eens een kerstmarkt ( behalve die in Postert vrijdag as) in de Duitse grensstreek:  er zijn er dagelijks van Heinsberg tot Essen toe.  
...dat we besluiten met Posters dialect: dae haet de knuip aaf ( = hij doodmoe); det is sjaele zeiver (= dat is niet waar; onzin); de raape zeen gaar (= er zwaait wat, het is nu genoeg); hae haet de verkierde patsj op (= hij ligt dwars) .
week 49


Wist u...
...dat vorige week de rubriek Wist u ... de dialectwoorden miste, maar die maakten even plaats voor de nieuwe Biemösje-prins.
...dat we eerst vervolgen met een foto uit de serie Kiek Toen.

...dat de foto uit de privé-collectie van ondergetekende stamt: het is de voormalige St. Jozefschool bij het gebouwencomplex van de Ursulinen: het was een meisjesschool en de zuster Ursulinen zwaaiden er de hoofd-scepter, met als een van de laatste schoolhoofden Mčre Canisia.
...dat haar populariteit niet zo groot was: er is  nimmer een baby in Posterholt met die naam gedoopt om daarmee door het leven te gaan. Dit in tegenstelling tot andere "Posterse" zusternamen,  bijvoorbeeld Mčre Margriet, zuster/Mere Gabriëlla, Emma of Emanuella, of zuster Lamberta, die een van de leerkrachten op de kleuterschool was. Dat kleuterschoolgebouw grensde  aan de meisjesschool 
...dat de jeugdcarnavalsvereniging de Dorsvlegels van de Posterse KA-dorsjsjuur sinds afgelopen weekend  een nieuwe prins en prinses  heeft:  Prins Luc I (Veelen) en prinses Jetske (Hassink)
...dat zij regeren onder het motto: "Veer make sjpass en vaöl plezeer, same veur de 2de keer"
...dat zij bijgestaan worden door de adjudanten Daan Eijkelenbergh en Luuk Mingers.
...dat de gemeente Roerdalen vanaf 2020 op een andere manier haar inwoners, ondernemers en verenigingen gaat informeren.
...dat  Roerdalen haar gemeentepagina RoerdalenBericht niet langer in de huis-aan-huiskrant plaatst, die ViaLimburg enz getiteld is en alleen  in de bus valt bij abonnees van de krant.
...dat het gemeentelijke nieuws voortaan meer via de andere kanalen van de gemeente wordt verspreid. Daarnaast werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers aan een nieuwe oplossing.
...dat de gemeente inwoners de komende weken meer laat weten over de nieuwe manier van communiceren via de campagne: ‘Nieuws uit Roerdalen, niet te missen!’.
...dat wethouder Jan den Teuling, portefeuillehouder communicatie daarover oa zegt ” .. Wij kiezen voor andere manieren om onze inwoners te informeren. Wij zien in de verandering een kans om nieuws van de gemeente en nieuws uit de gemeenschap beter met elkaar te verbinden. Hoe we dat precies vorm geven, onderzoeken we samen met inwoners en ondernemers. Misschien komt er in de toekomst wel één huis-aan-huisuitgave voor de hele gemeente samen met een gezamenlijk digitaal platform.”
...dat de gemeenteraad zich over de situatie buigt en intussen heeft de gemeente besloten dat inwoners voorlopig geen wekelijkse maar een maandelijkse versie van Roerdalenbericht krijgen en daarnaast zijn er digitale kanalen.
...dat vanaf 2020 het college van burgemeester en wethouders dan wekelijks een samenvatting wil publiceren in onder meer  de parochiebladen en kabel. Inwoners  kunnen ook een papieren versie opvragen bij de gemeente. De gemeenteraad neemt op 12 december een besluit.

…dat de vrouwen PVB bij de bijeenkomst op maandag  2 dec. de eerste  Posterse (Woorden-)Kwis door schrijver dezes krijgen voorgeschoteld.

...dat we deze week het (uitgestelde)  deel 2 van de  Schijf van Vijf in een gezond voedingsschema  publiceren en deel 3 en 4 volgt later

...dat we waren gebleven bij de groep eiwitten; de groep eiwitten is een brede categorie: vlees, vis, ei, zuivel, noten en peulvruchten. Ook soja (officieel een peulvrucht) valt hier onder. Het beste is om hier zo veel mogelijk mee te variëren Eet dus niet iedere dag vlees, maar kies ook eens voor vis of peulvruchten, en eet een eitje bij de lunch.
....dat we eerst noemen: vlees, vis, ei, peulvruchten; uit deze  groep vlees, vis, ei en peulvruchten geldt het advies om dagelijks een portie te eten. Hoe veel dat precies is, is  afhankelijk van persoonlijke gegevens. Gemiddeld geldt echter een advies van 100-150 gram per dag (voor peulvruchten is dat het onbereide gewicht). Daarbij kun je het beste minstens één keer per week vis en één keer per week peulvruchten eten. Ook geldt een maximum van 500 gram vlees per week (voor rood vlees 300 gram).
...dat we beland zijn bij de categorie zuivel: zuivel krijgt een aparte subcategorie binnen dit vak. Per dag raadt het Voedingscentrum aan om ongeveer 400 gram magere of halfvolle zuivel te nemen, zoals yoghurt of melk. Kaas komt daar nog eens los bij: de aanbevolen hoeveelheid is daar zo’n 40 gram. Dat is ongeveer beleg voor twee boterhammen. Let er bij kaas wel op dat je voor een soort gaat waar niet te veel zout in zit.
...dat  deze categorie afgesloten wordt met:notennoten: ze zijn razend gezond, maar wel heel calorierijk. Het advies is om dagelijks een handje te eten, dus zo’n 25 gram. Het gaat dan natuurlijk om ongezouten noten. Eet je geen vlees, dan mag je wekelijks twee of drie extra handjes eten. Noten kunnen dankzij de hoeveelheid ijzer, B-vitamines en eiwit namelijk prima als vleesvervanger fungeren.( wordt vervolgd met deel 3)
...dat dit deel 2 net als deel 1 komt van  de hand van Mark van Oosterwijck; hij is online voedingscoach en auteur van de twee bestseller FitChef boeken. Deze boeken bevatten simpele eiwitrijke recepten, achtergrondinformatie, voorbeeld weekschema’s en meer. Kadotip.
...dat de uit-tip uit heel het land komt: komende vrijdag is Black Friday: allerlei zaken geven extra kortingen, ook met het oog op Sinterklaas.
...dat we besluiten met dialect: ein sjmik (= zweep); dae geit van de daag in de morge (= hij leeft zorgeloos); besjoat huurt op sjproete (= nootmuskaat moet op spruitjes);  det kin d”r zig opsjnoeve ( = iemand zeggen waar het op staat, waar of onwaar); eine valerik ( = een gemeen iemand);  vaam (= draad).
week 48

 

Wist u
…dat we “prinsheerlijk” starten met deze rubriek: de Posterse Biemösj hebben sinds afgelopen zaterdag een nieuwe prins: prins Mark I en prinses Loes.
…dat  het prinsenpaar onder luid gejuich, veel applaus en met veel tam-tam in café De Sport werd uitgeroepen.
…dat Prins Mark I in het dagelijks leven Mark van Helden is, werkzaam is als magazijn-medewerker in de Mercedes-garage te Ittervoort.
…dat als zijn adjudanten fungeren: Bart Loenders, Bart Looyen, Roy Rutjes en Collin Jeurissen.
..dat prins Mark I regeert onder het motto:"Poster laot dich gelde, met dees VastelaovesHelde!" (let op: Helde met 'n  hoofdletter...!) ….
….dat hij bij het poolen nauwelijks als opvolger van de aftredende prins Eric II getipt is
...dat de aftredende prins nadat hij zijn waardigheid-uitingen had afgelegd  opgenomen werd in de Aad-Biemosje-Kompenie
…dat de nieuwe carnavals-heerser door voorzitter Leon Roubroeks en vorst Kurt Daemen geďnstalleerd werd in het bijzijn van de Raad van Elf van de Biemosje, en de jeugdcarnavalsvereniging de Dorsjvlaegels
...dat de nieuwe prins en zijn gevolg gelijk deze week in actie moeten komen: donderdag bij de seniorenmiddag in Waldeslust en vrijdag bij de Dorsjvleagels; (“Daarna blijft het tot januari rustig”, aldus voorzitter Leon)
...dat dan jeugdcarnavalsvereniging de Dorsjvlaegels in de KA-dorsjsjuur de nieuwe jeugdprins presenteert vanaf 20.11 uur presenteert
...dat we verschillende reacties kregen op de Kiek Toen-foto van vorige week van het orkest de Sparrows (= mussen). Op de foto staan volgens meerdere inzenders (Pierre Huskens en  Karel Montforts familie): Har Senssen accordeon, Thei Cuijpers gitaar, Jan Montforts gitaar, Jan Wassen drums en Paul Montforts gitaar.
...dat de Kiek Toen-foto van deze week  plaats maakt voor een alleszeggende tip van Sint op het schoolbord...
...dat we - sprekende over tips -  enkele feestdagen-suggesties hebben: wat dacht u van een Limburgs boek enz, kaarten voor de Posterse toneel-uitvoeringen medio december, of entreekaarten voor de artiestenavond van de schutterij op zaterdag 23 mei onder de titel "Postert meets Hollandia” (online te verkrijgen), of entreekaarten voor de Verzets- en Bevrijdingsexpo (met boek en/of dvd) in het HVR-museum.
…dat we, zoals beloofd, het tweede deel van de Schijf van Vijf in de tweede helft van deze rubriek publiceren
…dat we  eerst nog in gaan op de actie van de Posterse Vicky Heinen: zij heeft op een Facebook-oproep een paar honderd reacties gekregen
...dat zij de mening peilde om de  de zomerkermis (sinds jaar en dag al op de  eerste zondag in september) te verplaatsen naar juni wegens gebrek aan attracties enz en zo op te nemen in de Summer Fair, die zijn tweede editie volgend jaar beleeft.
...dat meer dan 95% van de reacties op de oproep  het “een prima plan” vindt; een enkeling wil de oude kermis-traditie in september handhaven,  maar toch zeker niet met een kaal marktplein?!
...dat de kermis-exploitanten al hebben aangegeven dat zij niet meer met hun vermaak naar de september-kermis willen komen, zo meldt Vicky Heinen. De reden: te weinig bezoekers en dito omzet, ook al betalen ze geen gemeentelijk standgeld!
...dat integratie in de Summer Fair op Vaderdag in juni door hen als positief beoordeeld wordt
...dat er wel nog overleg loopt met de kasteleins  en dat de gemeente(raad) ook met een verplaatsing van de kermis naar juni moet instemmen
...dat verschillende reacties wel heel nadrukkelijk aan de oproep toevoegen: handhaaf het karakter van een kermis: een driedaagse, van zaterdag tot en met maandag.
...dat de uit-tip voor deze zondag weer een wandel-tip is: de bomen- en struikenpracht aan kleuren nodigt uit voor een natuur-wandeling, waar u ook wilt.
...dat we op deze plaats ook een felicitatie richten aan de jubileum-expositie en kerst-tentoonstelling bij Floraal Vormgever Paul Deckers. Dat gebeurde afgelopen weekeinde nog eens extra met een eerbetoon aan mede-oprichter (samen met zijn vrouw Toos) Tjeu Deckers. Paul en Toos onthulden oa. in het bijzijn van de burgemeesters van Roerdalen en Echt-Susteren  voor de zaak een naambord: de Tjeu Deckers Geluksplek.
...dat we vorige week het eerste deel van de hernieuwde Schijf van Vijf in een gezond voedingsschema publiceerden:
...dat we zijn gebleven bij de groep eiwitten; de groep eiwitten is een brede categorie: vlees, vis, ei, zuivel, noten en peulvruchten. Ook soja (officieel een peulvrucht) valt hier onder. Het beste is om hier zo veel mogelijk mee te variëren Eet dus niet iedere dag vlees, maar kies ook eens voor vis of peulvruchten, en eet een eitje bij de lunch.
...dat we eerst noemen: vlees, vis, ei, peulvruchten; uit deze  groep vlees, vis, ei en peulvruchten geldt het advies om dagelijks een portie te eten. Hoe veel dat precies is, is afhankelijk van persoonlijke gegevens. Gemiddeld geldt echter een advies van 100-150 gram per dag (voor peulvruchten is dat het onbereide gewicht). Daarbij kun je het beste minstens één keer per week vis en één keer per week peulvruchten eten. Ook geldt een maximum van 500 gram vlees per week (voor rood vlees 300 gram).
...dat we beland zijn bij de categorie zuivel: zuivel krijgt een aparte subcategorie binnen dit vak. Per dag raadt het Voedingscentrum aan om ongeveer 400 gram magere of halfvolle zuivel te nemen, zoals yoghurt of melk. Kaas komt daar nog eens los bij: de aanbevolen hoeveelheid is daar zo’n 40 gram. Dat is ongeveer beleg voor twee boterhammen. Let er bij kaas wel op dat je voor een soort gaat waar niet te veel zout in zit.
...dat  deze categorie afgesloten wordt met noten: ze zijn razend gezond, maar wel heel calorierijk. Het advies is om dagelijks een handjevol te eten, dus zo’n 25 gram. Het gaat dan natuurlijk om ongezouten noten. Eet je geen vlees, dan mag je wekelijks twee of drie extra handjes eten. Noten kunnen dankzij de hoeveelheid ijzer, B-vitamines en eiwit namelijk prima als vleesvervanger fungeren.
....dat we nu zijn aangekomen bij de granen en andere koolhydraten: producten als brood, ontbijtgranen, rijst, pasta en aardappelen vallen in het vierde vak van de Schijf van Vijf. De aanbevolen hoeveelheden zijn hier als volgt:
volkoren brood is een goede leverancier van onder andere jodium. De richtlijn voor de gemiddelde vrouw is 4 tot 5 sneetjes brood per dag (140-175 gram). Voor mannen is het advies 6 tot 8 boterhammen per dag (210-260 gram). Ben je ouder dan 50 jaar, dan wordt aangeraden dagelijks een boterham minder te eten. Eventueel kun je brood ook deels vervangen met havermout, Brinta of andere ontbijtgranen zonder toegevoegde suiker.
...dat we daarnaast nog aardappels en graanproducten hebben als rijst, pasta of quinoa. Ook deze categorie levert gezonde koolhydraten, als men er maar op let dat men voor de volkoren variant kiest. Op die manier verstrekken deze producten  namelijk aan voldoende vezels. De aanbevolen hoeveelheid per dag is ongeveer 200 gram in bereide vorm. Dat komt neer op 4 tot 5 aardappels, 75 gram ongekookte rijst of 100 gram ongekookte pasta.
...dat we afsluiten met dranken: daarbij  raadt het Voedingscentrum  aan om dagelijks 1500 tot 2000 ml te drinken. Water is daarbij de ideale optie: geen calorieën en geen suiker. Ook wordt aangeraden om dagelijks drie koppen groene of zwarte thee of koffie te drinken. Veel meer daarvan is niet zo gezond, in verband met de hoeveelheid cafeďne die het bevat.
...dat men ook goed moet beseffen dat géén goede dorstlessers zijn: frisdranken, zowel met als zonder suiker, en vruchtensappen. Men krijgt hierbij  ongemerkt enorm veel calorieën binnen, die niet vullen. Ook komen veel van die calorieën uit snelle suikers, wat het alleen maar ongezonder maakt. En denk eraan: ook  alcohol staat niet in de Schijf van Vijf.
...dat dit deel 2 net als deel 1 komt van  de hand van Mark van Oosterwijck; hij is online voedingscoach en auteur van de twee bestseller FitChef boeken. Deze boeken bevatten simpele eiwitrijke recepten, achtergrondinformatie, voorbeeld weekschema’s en meer. Kadotip.
...dat we besluiten met dialect: een sjmik (= zweep); dae geit van daag in morge (= hij leeft zorgeloos); besjoat (= nootmuskaat);  det kin d'r zig opsjnoeve ( = iemand zeggen waar het op staat, waar of onwaar); eine valerik ( = een gemeen iemand); verbadzjele (= verbeuzelen); vaam (= draad).

week 47

   

Wist u..

...dat het carnavalsgeweld deze week losbarst: het is immers de week van de 11de van de 11de. In Postert wordt volgens traditie de prins vroeg in het seizoen bekend gemaakt: - de Biemosje waren de eerste in de Roerstreek en daarbuiten die de nieuwe carnavalsprins zo vroeg in het seizoen kozen. En eind deze week is het weer zo ver!

...dat het een feit is dat de nieuwe prins, zoals dat heet, flink aan de bak zal  moeten om de regeerperiode en het prinsschap van Biemosjeprins Erik II (Hintzen) te overtreffen.

...dat het uitroepen van de nieuw Biemösje-heerser 2020 begint zaterdag 16 nov. as om 20.11 uur bij café De Sport. Toegang gratis en iedereen is welkom.  

...dat iedereen nog kan poulen op de fb-pagina van CV de Biemosje en gratis een gokje wagen wie de nieuwe Biemosje-prins wordt.

...dat overigens ook in enkele andere plaatsen in de Roerstreek dit weekeinde prinsuitroepen is en op 11/11 ook provinciale starts van het seizoen, zoals bijv in Roermond, Maastricht (live op L1 tv vanaf 11.11 uur)

...dat er ook nog andere onderwerpen zijn: 

...dat ook de allerkleinsten dit weekend voor het eerst de schoen mogen zetten, want een dag na het prins uitroepen op zondag 17 nov is de officiële intocht van St Nicolaas in Postert met een legertje zwarte pieten

...dat in de vorige Kiek Toen-rubriek de Posterse St Maerte centraal stond en deze week is dat de Posterse orkestformatie The Sparrows, hetgeen mussen betekent. Dat dat wellicht een of andere connectie heeft met of geďnspireerd is door de naam van de carnavalsvereniging de Biemösje (???...) Wie het weet mag het zeggen. Mail dan daarover naar het nieuwe adres van het Posters Waekblaad:  posterswaekblaad@gmail.com  

...dat op die Kiek Toen-foto van deze week herkend worden de oud-Posteholtenaren Jan Wassen (drums), Paul Montforts (gitaar) Theo Cuypers (gitaar) en verder? Wie weet nog meer namen en hoelang dit dansorkest heeft bestaan? Mail ons ook of er nog meer orkesten in Postert waren? Kwam dat omdat er twee danszalen waren?

...dat we vervolgen met een mooie anekdotisch verhaaltje rond de dirigent van de Posterse harmonie Wilhelmina: Guido Swelsen.

...dat Guido Swelsen die al heel wat jaartjes dirigent is van de Posterse harmonie Wilhelmina, recentelijk -in de “concours-maand” oktober van de HaFaBra-wereld -  voor een dubbele stunt heeft gezorgd met Elsloo’s fanfare Maasgalm, waarvan hij ook al lange tijd dirigent is en waarmee hij dit jaar op concours is gegaan in de Roermondse Oranjerie. Hij scoorde met het korps “oet Elsel” in de eerste klasse fanfare liefst 94 punten, het hoogste aantal punten van dit concours: een dikke eerste prijs met lof der jury. Dit punten-aantal is vergelijkbaar met een 9,3 op een lijst tot 10! 

...dat die prestatie voor dirigent Guido Swelsen persoonlijk eigenlijk nog groter was: bij het keuzewerk had hij met de muziekcommissie van het korps  in Elsloo gekozen voor een nog geheel onbekend werk. Men trok de stoute schoenen aan voor de uitvoering van bijna 20 minuten, geheten Diabolus in Musica van de nog onbekende componist Matteo Campo. Wat was nu de daverende verrassing? Dit werk is gecomponeerd met alle partituren enz door... Guido Swelsen zelf en hij had het onder een schuilnaam gecomponeerd met partituren voor elk instrument en zo op de pupiters en lessenaar gelegd. En uitgevoerd voor een achteraf wel verbaasde jury, nemen we aan. Het was echter een dubbele voltreffer! Vriend en vijand heeft hij met deze actie verrast. Beluister het allemaal maar op You Tube onder de titelnaam Diabolus in Musica maar wel de echte naam van de componist. Een klasse actie en een felicitatie waard. Proficiat Guido, ook met dit persoonlijke succes! 

...dat we deze week zakennieuws hebben: florale vormgeving Paul Deckers aan de Heerbaan in Postert bestaat 50 jaar. Wijlen Tjeu Deckers  begon met zijn echtgenote Toos destijds de zaak en die werd groter en groter. En die werd toen na een tijd samenwerking  overgenomen,  door zoon Paul,  toen die klaar was met zijn studies. Hij ging daarnaast in de florale en tegelijkertijd soms meer moderne en kunstzinnige richting op met als resultaat: heel vaak verrassende creaties die niet alledaags zijn. Maar hij vergat daarbij nimmer het traditionele. U kunt het zelf gaan bekijken  Iedereen is welkom op de jubileumexpositie, die vrijdag 15 nov om 19.30 wordt geopend door burgemeester Monique de Boer en aansluitend is een Floraal Kerstonthaal.

...dat de uit-tip weer tweeledig is. Ten  eerste is er zondag weer een muzikale uitvoering om 11 uur in de Aerwinkel  

... dat de tweede tip past namelijk prima past in deze tijd: november is immers van vroeger uit de slachtmaand; dan werden de huisslachtingen. U kunt dat zondag deels meemaken: u moet er even voor de weg op. De jaarlijkse Slachtdag is in het Noord- Limburgse Melderslo en wel in Museum De Locht, Broekhuizerdijk 16d, Melderslo. (de A73 op en na 60 km bij Horst de afslag Melderslo nemen)

...dat een bekende slager uit de omgeving info geeft over het  uitbenen van het vlees en hij laat die vaardigheid ook zien. Er wordt ook balkenbrij gebakken en slachtproducten worden verkocht.  Daarnaast is de stroopmakerij in bedrijf: en dan moet u de Limburgse lekkernij balkenbrij met stroop zeker proeven.

...dat er voor de kinderen een eigen veilingklok is. Tot slot is er ook accordeonmuziek en een kapelconcertje door Liza Franken.

...dat we het de komende tijd in enkele afleveringen van dit Journaal ook zullen hebben over gezond eten volgens het Nationaal Voedingscentrum samengesteld in de schijf van Vijf: wat heb je nodig volgens het Voedingscentrum?

...dat over de Schijf van Vijf wordt nog wel eens een beetje lacherig gedaan. Toch kan het best een handig hulpmiddel zijn om een gezond en gevarieerd eetpatroon te bereiken. Zeker in de nieuwe Schijf van Vijf wordt bijvoorbeeld ook veel aandacht besteed aan variatie in je maaltijden.  

...dat het immers de variatie is die je uiteindelijk gezond houdt, niet een focus op één bepaald voedingsmiddel.

...dat de komende weken  daarbij verschillende categorieën aan bod komen en de vraag beantwoord wordt: wat zijn nu de verschillende categorieën die het Voedingscentrum je aanbeveelt te eten? En hoeveel moet je daar dagelijks van proberen binnen te krijgen? Dat alles per vak van de Schijf van Vijf op een rijtje en dan komen aan bod:  1 Groente en fruit, 2 Vetten 3 Eiwitten 3.1 Vlees, vis, ei, peulvruchten 3.2 Zuivel 3.3 Noten 4 Granen en andere koolhydraten 5 Dranken

...dat we starten met het eerste vak dat twee categorieën bevat: groente en fruit. De aanbevelingen, volgens de laatste Schijf van Vijf zijn daarbij als volgt: Groente: Van groente wordt aangeraden om dagelijks minimaal 250 gram te eten. Alles daarboven is echter ook prima! Van groente kun je eigenlijk niet te veel eten: het zit boordevol waardevolle voedingsstoffen, en levert toch relatief weinig energie. Met die 250 gram kom je vaak bijvoorbeeld nog niet boven de 100 calorieën uit.

...dat hierbij aangetekend wordt: Kies voor verse groenten of diepvriesgroenten, niet voor groenten uit blik met toegevoegde suiker en zout! Ook bewerkte diepvriesgroenten, zoals spinazie ŕ la crčme, zijn geen goede optie door alle toevoegingen, “puur” is beter.

...dat we beland zijn bij de categorie fruit: Het advies voor fruit bestaat uit 200 gram per dag, ook wel bekend als twee stuks fruit per dag. Inderdaad wegen veel vruchten, zoals appels, sinaasappels en bananen, ongeveer 100 gram. Bij kleinere fruitsoorten als bessen kun je gewoon een portie afwegen

...dat het belangrijk is om ook hier voor vers fruit of diepvriesfruit te gaan. Fruit uit blik wordt vaak geconserveerd met suikerige siroop en is daarom niet gezond. Ook vruchtensap kan een portie fruit niet vervangen! Omdat dat veel minder vezels bevat, zorgt het namelijk voor een ongezond hoge bloedsuikerpiek.

...dat we besluiten met enkele Posterse dialectwoorden: vaam (= draad); vaeme ( = draad rijgen  , in naald steken); noldj (= naald); verhalflappe ( = alleen zolen van schoenen vervangen); eine vaalerik  (= een gemeen iemand).

week 46

    

Wist u...
...dat de maand november altijd een opmaat is naar de nog drukkere decembermaand
...dat zo komende zaterdag weer het jaarlijkse St Maartensfeest gevierd wordt met optocht in Posterholt
...dat een week later op zaterdag het  het prins-uitroepen van carnavalsvereniging de Biemosje is, sinds toch al weer wat jaren op zaterdag na de 11de  van 11de en dus dit jaar op zaterdag 16 november vanaf 20 uur bij café De Sport
...dat in hetzelfde weekeinde Sinterklaas met zijn pieten op zondag in Postert zijn opwachting maakt
...dat daar dit jaar nog een activiteit is bijgekomen: in het HVR-museum in St Odilienberg loopt de interessante expositie Bevrijding en verzet in De Roerstreek. Deze expositie duurt wel tot maart volgend jaar.
...dat in deze wekelijkse “Wist u...”-rubriek nu een verhaaltje verschijnt over de Posterse Sinte Maerte en die rol vertolkt sinds jaar en dag de uit Postert afkomstige Ruud Wolters;  ondergetekende schreef het verhaal daarbij,  onder andere voor de Heemkundevereniging Roerstreek, die het plaatste in hun ledenblad, de najaarsuitgave De Klepper van dit jaar.
...dat dit verhaaltje gold als “neven-verhaal” in dezelfde uitgave over hoe vroeger de jeugd van Postert vaak per buurtvereniging - dus voor de eigen “pöt” (= de naam in Posters voor buurtvereniging en nu nog sporadisch gebruikt)  ) - hout en brandbaar materiaal huis aan huis inzamelde, eerst voor een eigen St Maartenshoop en later werd dat een centrale hoop in de speeltuin De Vinkenberg, achter de Rector v d Boornlaan.
 ...dat de St Maerte-rol daarbij al sinds jaar en dag vertolkt wordt door Ruud Wolters, een zoon van Jan van Pieke, “de sjlechter vreuger oppe Heinsbergerwaeg”
...dat deze rol altijd echt in de familie is gebleven want vader “Jan van Pieke” was ook jarenlang in Postert Sinte Maerte. Zoon Ruud (56) zit intussen ook al ruim 40 jaar in die St Maartensrol en de Stichting Sport- en Cultuurraad Posterholt (SCRP) heeft dit robijnen jubileum ongetwijfeld in de agenda staan...
...dat onderstaand verhaaltje over Ruud  in het officieel Posters dialect geschreven is (gescreend door dialect-schrijfster Toos Schoenmakers-Visschers),
...dat de foto’s bij dit verhaal, die deze week als Kiek Toen gelden, uit het album van Ruud Wolters komen.
...dat lezen in het dialect tegenvalt, zo zult u merken.
...dat de kop van het verhaaltje luidt:

Eine kier in 40 jaor  angs-zjweit biej  St Maerte in Postert....

(verhaol):

Vörig jaor - in 2018 - waas ‘t precies 40 jaor geleje, det Ruud Wolters (56) - noe raodslid in Roerdalen - veur ’t iers Sint Maerte te paerd oetbildje in Postert. Greutsj gezaete  op zien paerd trčk Sint Maerte dan mit alle kinger en de hermenie nao de grote, centrale brandjsjtapel van St Maerte oppe Vinkeberg, wo ouch jaorelangk de brandjwaer dan ouch nag vuurwerk aafsjtook. Ruud Wolters is ziene pap Jan ( vreuger sjlechter "Jan van Pieke” oppe Heinsbergerwaeg) opgevolg in de rol van Sint Maerte want dae haet det ouch jaore gedaon.

Ruud is noe 56, klump nag altied róndj de elfde van de elfde  in ziene rooje manjtel te paerd, en op zien 16de waas ter  al veur ’t iers St Maerte in Postert. “In 2018 trok ich dus veur de veertigste kier mit en ich höb mich altied lekker gevuld es St. Maerte want ich waas blie det ich es zóne jónge jóng die rol van pap kósj euvernumme”.

Ouch nag get biezónjers mit gemak in die 40 jaor? “Jao” zaet Ruud, “Eine kier brook mich oppe Hoofsjtraot ’t angszjweit oet,  toen vier nao de mčs  inne kčrk  in sjtoet nao de Vinkeberg trokke.    “ Op ins waas ’t paerd zo hel gesjrókke  van get, det ‘t geine maeter veuroet mier wouw en allein mer achteroet…Hae zoot hel  truukuuj... boem...taenge de gevel van de winkel van bekkerie Biermans. Mit zien grote kóntj belandje ’t paerd en ich taenge de grote winkelroet en ich huurde alles krake. God zij dank bleef de roet gans! Dieke zjweitdröppels op miene kop van angs…Veer trochte gelökkig wiejer, mer Sint Maerte van det jaor vergaet ich neet gauw mier”.

...dat is dus even een kijkje in het verleden en we schakelen nu  over naar het heden

...dat onlangs het overdragen van het beheer aangaande de sportvelden aan de 4 voetbalclubs in Roerdalen - die na de fusies Postert/Vlodrop tot Oranje-Blauw’15 en Vesta/St O’berg tot FC Roerdalen en verder de clubs SVH Herkenbosch en  SNA Montfort ontstonden - een feit werd.

.. dat FC Roerdalen thans bovenaan staan en laat nou Oranje Blauw ‘15 afgezakt zijn naar de onderste regionen.
...dat het sleutelduel tussen beide clubs recent gewonnen werd door FC Roerdalen met 1-0; kop op: het gaat er immers om wie aan het slot  van de competitie de betere is.
...dat we nog een uit-tip mee geven: het is herfst, echt wandeltijd, met de kleurenpracht van bomen, een knisperend bladerdek, hier en daar mooie paddenstoelen en af en toe “ein vaal zun-ke”. Waar ? Overal in het bos, van Meinweg tot Leudal, van Annendaal tot het Sweeltje, enz daarna..lekker warm binnen met warme chocomelk en bij honger: erwtensoep of klumpes (= balkenbrij) of bloedworst met appel op roggebrood!
...dat we besluiten met dialect in het  Posters: veur en noa kaame ze de kirk binne ( = druppelsgewijs kwamen ze de kerk in); luuj van sjtand (= notabelen); ein biel (=bijl); gein oote oppe tejjer loate, alles op aete (= geen restjes op het  bord achter laten, alles op eten).
week 45

   

    

Wist  u...
...dat eindelijk, eindelijk de Roermondseweg in Postert na een langdurige opknapbeurt, klaar  is. Wat vindt u van het resultaat? Gemengde reacties. Een vrouw in de straat die er al vele jaren woont, zegt: “Het racen van auto's is een beetje voorbij, maar daarentegen is de fietser in de gevarenzone terecht gekomen, ondanks de 30km limiet, want het fietspad is weg. Weet u: de omgeving van het kapelletje is ruimtelijk gezien, nog het mooiste... En voor de rest heb ik vraagtekens. Want... Het verkeer zal nog meer dan voorheen via de Middenweg rijden, neen “geperst” worden, als u begrijpt... Deze  wegaansluiting van en naar de rondweg is de grootste verkeersblunder, die Postert volgens mij ooit genaakt heeft met a) een haakse bocht op de aan- en uitrijroute, b) veel zwaar verkeer  van grote en grotere bedrijven met veel vrachtauto’s (de geďnterviewde: “begrijp me goed: die bedrijven lagen er al veel langer voordat deze weg een verkeersader werd!”) c) parkeerstroken voor 2 vrachtauto’s,(“begrijp me weer goed: die chauffeurs moeten ook een plek hebben, maar juist daar?”), d) een haast onmogelijke verkeersdrempel (zonder aanduiding), e) een vrij smalle weg: gelukkig kun je aan een kant uitwijken naar de bedrijfsparkeerruimte, (“hetgeen ook eigenlijk niet de bedoeling mag zijn”), f) een 30-km-zone die niemand kent en vervolgens niemand in acht neemt. Aldus de geďnterviewde.
...dat de mevrouw echter ook een mogelijke oplossing voorhanden heeft en wel als volgt: “de Middenweg tot eenrichtingsweg verklaren (richting rondweg) en vervolgens de oprijlaan voor het verkeer vanaf  de rondweg verleggen naar het pas gerenoveerde  kruispunt Nieuw-Holsterweg/Holst.  Daar zul  je dan een rotonde van  moeten  maken en de wegaansluitingen naar de rotonde wel moeten verbreden. Voor het fietsverkeer zouden daar oversteekplaatsen moeten komen met stoplichten. Veel veiliger en dan is het ook afgelopen met het gejakker - zeg maar racen - op de rondweg met snelheden vaak van 100-120 km. Het zijn maar suggesties...”, aldus de Posterse.

...dat het verkeer hier en het alsmaar negeren van de 30 km limiet op vele trajecten - ook in Postert - een mooi onderwerp zou zijn voor de carnavalsoptocht 2020
...dat het bijna weer zover is: de 11de van de 11de: het prinsenbal van de Biemosje is enkele dagen later op zaterdag om 20 uur bij cafe De Sport; u kunt ook weer poulen: “Wie wordt de nieuwe Biemosje-prins?”
...dat volgend jaar ook weer een Geluksweek komt in Roerdalen.
...dat meldde ook Bianca Coenen middels de volgende tekst  op Facebook: “Wat een héérlijke tijd! Ik mag weer voorbereidingen gaan treffen voor de Geluksweek 2020 in onze geweldige gemeente Roerdalen! Dáár word ik nu zelf zó óntzettend happy van! De afgelopen jaren stuiterde ik zelf nog weken door van geluk na als Geluksambassadrice geheel in mijn eigen lijn en dicht bij mezelf een bijdrage te hebben kunnen en mogen leveren aan het geluk van zoveel anderen. Wat was het mooi, dierbare herinneringen, geluksmomenten”, aldus Bianca.
...dat zij besluit met: “De voorpret is dan ook elk jaar groter. Ook dat is geluk. Dit jaar heb ik mezelf dit boek cadeau gedaan ter inspiratie. Echt genieten. Hopelijk mogen jullie het terug gaan zien, gaan voelen en ervaren als ik alles uit ga dragen.
Yours sincerely, Bianca Coenen, Geluksambassadrice, Gezondheids-, Geluks- en Life(style) Coach.
...dat de uit-tip deze week tweeledig is: de expositie over de Bevrijding en Verzet in de Roerstreek gaat open vanaf 1 november in het HVR-Museum te St Odilienberg. De tweede tip gaat over verhalen in  Limburg met als onderwerp: ontdek de geschiedenis van Limburg met je eigen smartphone terwijl je wandelt of fietst; ook daarbij in deze tijd zeker ook aandacht voor de oorlog en bevrijding in deze regio.
...dat je dus in  Limburg met je eigen smartphone de lokale verhalen en geschiedenis op verschillende manieren kunt beleven.
...dat je op een speelse en interactieve manier de verhalen  achter de plekken die je bezoekt kunt volgen   .
..dat er namelijk digitale wandel- en fietsroutes zijn en zo kun je in Midden-Limburg genieten van de verhalen over locaties langs diverse routes
...dat daarbij verhalen zitten over de bevrijding: ontdek zo ook de verhalen van de Liberation Route, die zich in Limburg hebben afgespeeld, langs de weg die onze bevrijders in 1944 en 1945 hebben afgelegd.
...dat een ander thema is: Archeologie komt tot leven 
...dat je zo de verhalen achter archeologische vondsten in Limburg met de Archeo Route Limburg kunt beleven. Sta oog-in-oog met de virtuele archeoloog. Hij laat je op een bijzondere manier zien wat zich in de geschiedenis op diverse plekken in Limburg heeft afgespeeld.
...dat je als volgt te werk gaat: Onderweg hoor en zie je  - zoals eerder  geschreven - informatie over de verhalen die met diverse punten langs de betreffende route te maken hebben. De routes loop of fiets je via GPS informatie en op diverse locaties krijg je aanvullende informatie in de vorm van geluid, tekst en beeld.
... dat al deze wandelingen en fietsroutes zijn te downloaden en onderdeel zijn van de applicatie IZI Travel app voor Apple, Android  en voor Windows 
...dat je dit al thuis kunt doen via je eigen WiFi verbinding. Het kan uiteraard ook ter plaatse, dan gaat het downloaden uit je eigen bundel. Daarna kun je de route off-line afleggen. Zorg er alleen voor dat je GPS signaal aan staat. De app is gratis om te gebruiken.
...dat wanneer je de app op je smartphone geďnstalleerd hebt, handel dan als volgt:Ga naar ONTDEK en zoek naar de wandeling of fietsroute die je graag wil doen. Onder Downloads vind je de route terug. Vanaf nu heb je geen internetverbinding meer nodig en kun je op pad. Via open route kun je op locatie de tour lopen of fietsen aan de hand van audiofragmenten die automatisch afspelen zodra je een monument nadert. Bekijk tevens de afbeeldingen van de punten of lees op je gemak de geschreven tekst nog eens over. Het is mogelijk de tour te onderweg onderbreken en te hervatten
...dat je meer info kunt krijgen bij VVV Midden-Limburg: “Wandelen of fietsen: ontdek de verhalen onderweg met je eigen smartphone”, Markt 17 te 6041 EL Roermond  tel 0475 335 847.
...dat Kiek Toen foto gaat over het  Posters: trommel en fluiterkorps uit het jaar? Wie kent wie op de foto? Reacties in de brievenbus bij Cube Computers of per mail:  
info@postert.nl 

Een plaat uit het midden van de jaren zestig: het Posterholts fluit- en trommelkorps (Cornelius-?) Irene, enkele jaren geleden opgegaan in de huidige schutterij St. Mathias & Cornelius. Dit is dus Kiek Toen-foto van deze week, ingezonden door Ger van der Borgh  ( oud-inwoner), die ook als  een van de jongsten op deze foto staat in de  onderste rij vierde van links. Achterste rij met  donkere bril Jos Frenken en in dezelfde rij geheel links zijn vader. Naast hem Giesberts en geheel links Jan Bakkes(?))Geheel rechts good-old verenigingsman  Sjra Derikx

...dat we besluiten met dialect: det is vrenzj gezag (= dat is brutaal gezegd); dae krieg jeuk hoe d’r zich gein pien gesjtote haet (= hij komt nog wel voor verrassingen te staan); wat bus doe eine kobus (= wat ben jij goch een vreemd persoon); det geuf nag get ( dat wordt nog wat); miemerte ( = bessen); warbulle (= bramen); die hin haet mer in good Posters gezag:  veir en neet veer kriele)  (= die kip heeft in goed Posters dialect gezegd 4 (veer) en niet vier kuikens)
week 44

 

Wist u...
...dat u wellicht als attente lezer gemerkt zult hebben dat er enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden rond het Posters Waekblaad. Harrie van der Varst heeft na vele jaren meer dan verdienstelijke, trouwe en zeer betrokken dienst het stokje overgegeven: het aanspreekpunt qua bezorging van het Posters Waekblaad is daardoor verhuisd naar een afdeling bij Posters Waekblaad-drukkerij Gilsing in Roermond met het volgende telefoonnummer 0475-691305.
...dat klachten over de bezorging uitsluitend daar doorgegeven kunnen worden. Het aanspreekpunt en aanlevering van redactionele kopij etc. is voortaan bij Marjo Ernst-Martens van Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt. Deze adressen en telefoonnummers vindt u ook elke week terug op de voorpagina van het Waekblaad. Cube Computers is bij u eerder bekend al vele jaren als het aanleveradres voor onze wist u...-rubriek Kiek Toen — foto’s enz.
...dat we nu met die rubriek hier actueel vervolgen. Vorige week is bij de kleuterschool-foto van Ger vd Borgh  een verkeerde naam doorgegeven: Het is niet Jan Meijers die erop staat maar Henk Visschers. En deze week is er in Kiek Toen nog een tweede  foto van deze kleuterschool- klas gemaakt en wel van een tafeltje met daaraan  zittend: vlnr Fons Maessen, José Wolters, Marjo Martens en staand Peter van Kruchten, met kennelijk een duidelijk wantrouwende blik in de ogen.
...dat afwachtende komt ook aan bod in ons volgend onderwerp: de gemoedstoestand van menigeen als de eikels, de kastanjes, noten enz vallen.
...dat men zich minder vrolijk begint te voelen nu de dagen korter worden en de bomen bladeren verliezen beginnen veel mensen zich minder vrolijk te voelen. Maar de herfst heeft juist heel veel positieve redenen voor je lichaam en mentale toestand.
...dat in de herfst de condities perfect aanwezig zijn om de fitste en vrolijkste versie van jezelf te zijn. Dit alles vormt de redenen waarom het najaar zo gezond voor is: daarom volgen hier 9 tips,  die oa anderen en Milieu Centraal op een rijtje zetten voor dit Journaal.
...dat de eerste tip luidt: je slaapt dieper. Leuk hoor die zomeravonden, maar die plakkerige zomernachten kunnen ons gestolen worden. Het is bewezen dat een lage temperatuur buiten je beter helpt te slapen. Bovendien wordt het vroeg donker, waardoor je je sneller slaperig voelt. Omdat het later licht wordt, ben je waarschijnlijk ook later wakker, waardoor je dus veel meer slaapuren pakt.
...dat suggestie twee is: de herfstkleuren zijn goed voor je mentale gezondheid. Wanneer je je somber voelt, is het een slim idee om naar buiten te gaan. Een beetje vitamine D doet wonderen voor je serotonine (=geluksstof) niveau, maar de frisse lucht en de kleuren van de natuur bieden ook iets van troost. Hoe kun je naar zo’n prachtig gekleurde boom kijken en je niet verwonderen over zulk mooi natuurschoon?
...dat de  derde tip zegt: seizoenskruiden zijn goed voor je welzijn. Kaneel, gember, nootmuskaat; al die warme, spicy kruiden zijn niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor de gezondheid. Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking.
 ... dat suggestie vier luidt: het  is goed voor je liefdesleven. Niet alleen is het samen onder de dekens in de herfst een stuk knusser dan in de zomer, ook het testosteron in het lichaam bereikt een piek. En hoe meer testosteron, des te hoger het libido. Dat geldt voor mannen én vrouwen.
...dat tip vijf beweert: het helpt je helder nadenken Of het nou tussen de oren zit of niet; zodra het buiten frisser wordt, lijkt het wel alsof je een stuk helderder kunt nadenken en lijkt je brein een stuk minder mistig dan in de zomer. Even die krakend koude lucht inademen en opeens weet je wel wat je moet doen.
...dat tip zes is: je bent meer buiten. We denken dat we in de zomer het meest buiten zijn, maar stiekem spenderen we dan ook graag veel tijd in ruimtes met airco. Op het strand liggen is er niet bij, maar wie krijgt er in de herfst niet spontaan zin in lange boswandelingen?
...dat suggestie zeven luidt: het brengt ons samen. Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op de bank kruipen met je geliefde en een goede serie? En of je nou onder een dekentje ligt met je partner, kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen en je wordt niet meer geplaagd door de gedachte dat je naar buiten móet omdat het weer zo lekker is. Al dat knusse gehang geeft het oxytocine-niveau een boost, waardoor je je nog meer verbonden voelt met de mensen om je heen.
...dat de achtste stelling zegt: er is een boel om naar uit te kijken: er is één ding leuker dan Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw en dat is toeleven naar al deze feestdagen. De versierde winkelstraten, de prachtige etalages, de fantastische kerstrecepten, overal lichtjes… naar al die feestelijkheden uitkijken geeft het serotoninegehalte een goede slinger, waardoor je je meteen vrolijk voelt.
 ...dat de negende en laatste tip luidt: wees positief. Het glas is half vol en  niet half leeg. Als het (zwaar) tegen zit: ga de natuur in, bekijk de herfst-kleurenpracht en geniet van het moment, zet het verleden opzij en wacht de toekomst af, ..want die is voor iedereen onbekend. Niet “toen” of “dadelijk” zijn belangrijk, nee,  “nu” is het tijd om te genieten!

...dat we medio oktober schrijven en dat de Goedheiligman nog uit Spanje moet arriveren terwijl in Roermond al met  groot materieel de kerstversiering in de winkelstraten wordt aangebracht ( hier Kloosterwand-omgeving)
...dat de uit-tip een bijzondere wandeling met VVV-gids  is zondag 27 okt. van 14 tot 16 uur vanaf de parkeerplek tegenover Hotel Sankt Ludwig, Station 22,  in 6063 NP Vlodrop Station. kosten 5 euro pp en kinderen gratis. Thema: 'Waarom werd klooster Sankt Ludwig juist hier gebouwd?” Aanmelden vooraf is niet nodig.

...dat eind 19de eeuw waren katholieke kloosterorden niet meer “zo erg welkom” in (het vroegere) Pruisen en moest  men uitwijken.

...dat na een aantal omzwervingen dit voor een Franciscaner orde uiteindelijk 't gehucht Vlodrop Station werd. Het klooster is weg (nu Maharishi-gebouwen) en waar uiteindelijk 3000 gymnasiale Duitse studenten zijn opgeleid

...dat er nu nog resteert: de prachtige  kapel met bijbehorende kerkhof en de mooie vijver in het voormalige internaatspark (niet zo maar benoemd als een van de Roerdalense Geluksplekken) Info over de wandeling:  0475-335847 of www.vvvmiddenlimburg.nl   

...dat we besluiten met Posters en Midden-Limburg dialect: det geit dem draan (= werkt op zijn gemoed, gaat hen niet in de kouwe kleren zitte); mit mit ein vol gevraete gezig (= te welvarend uiterlijk, veel te rondborstig); sjlech opgetroch ( = slecht opgevoed), aan  ut sjteuke zeen ( = iemand iets opstoken); ut hout opsjtoake ( = hout verbranden, opstoken); veer modde koard aafloate (= wij moeten opschieten); hiej mot nag gepleesterd waere ( = hier moet nog gestukadoord worden); pleestere ( = dik opsmeren, van boterham bijv.).

week 43

    

 

Wist u...
...dat de Kiek Toen  foto een week opschuift en plaats maakt voor de foto Kiek Doa. Op die foto staan namelijk twee Roerdalense mensen, Frans Eijkenboom en Alex Peeters, van de groep vrijwilligers van de Heemkundevereniging Roerstreek, die hard in de weer zijn met het opbouwen van de tentoonstelling "Onderduikers en Verzet in de Roerstreek".
...dat de  groep bestaat uit zo'n 10 mensen die het postkantoor van Herkenbosch herbouwen. Dit postkantoor speelde een belangrijke rol in het verzet (informatie en communicatie). Daarnaast bevindt zich een onderduikruimte.
...dat Peeters toelicht: “Naast die “nieuwbouw” hebben  we ook 7 vitrines met memorabilia uit die tijd en dan hebben we nog 12 informatieborden die ieder een aspect/ facet belichten zoals bijvoorbeeld het georganiseerde verzet. En ook zijn er bidprentjes van gestorvenen uit die tijd te zien”.
...dat de expositie "een must" is voor elke geďnteresseerde en zeker voor de inwoners van de Roerstreek eo
...dat ter gelegenheid van die tentoonstelling er ook een boek wordt uitgegeven, waarin verhalen van onderduikers en verzet te lezen zullen zijn en is er ook een film opgenomen waar oorlogsverhalen verteld worden bij de expositie.

...dat u op de andere foto de propeller van Herkenbosch ziet staat. Bij de propeller schuilen verdriet, verlies, strijd, inzet en opoffering. Hij staat symbool voor de zes Engelse vliegtuigen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog werden neergehaald. Daarbij kwamen 27 jonge mannen om.
...dat we  deze week  een signaal van een attente lezer uit Roerdalen  over de heilige koe: de auto. Niet over het feit dat er sinds kort met een vingertop bestuurbare auto’s - de beroemde Tesla's - in M-Limburg rondrijden, neen, er rijdt al een auto in zuid-Nederland (en Limburg) rond, die niet op diesel of benzine zijn pk’s draait, ook niet op stroom, maar op jawel, de brandstof van de toekomst: waterstof!
...dat wij daar verder nu niet op in gaan en vervolgen met onze traditionele auto en de betekenis ervan op het dashboard.
...dat naarmate de autotechnologie verder wordt ontwikkeld en meer functies worden toegevoegd, is het onvermijdelijk dat er een grotere kans bestaat dat er iets mis gaat in of met de auto
...dat er meer dan 60 verschillende figuurtjes (pictogrammen geheten) op het dashboard kunnen oplichten, die je vertellen dat er een probleem kan zijn met je auto; en het  is het belangrijk om goed te begrijpen wat je auto je dan  probeert te zeggen.
...dat er gelukkig enige gelijkheid in al die symbooltjes en zo op het dashboard bij de meeste auto's is ontstaan.
...dat uit een eerder onderzoek is gebleken dat 60 procent van de Nederlandse automobilisten de betekenis van de waarschuwingslampjes op zijn of haar dashboard niet kent.
...dat verder daaruit bleek dat van de de ruim 1.000 ondervraagden zegt een kwart (26-27 procent) gewoon door te rijden als er een icoontje oplicht.
...dat de waarschuwingslampjes in de auto van kleur verschillen. Deze kleuren hebben allemaal een andere betekenis om duidelijk te maken wat er fout gaat of kapot is. Bij wit gaat het om een aanwijzing of aanbeveling. De kleur groen betekent: dit systeem werkt naar behoren. Geel en oranje zeggen: de auto zo snel mogelijk laten nakijken.  Rood betekent: direct actie ondernemen.
...dat de  meeste symbolen universeel zijn (met andere woorden in elke auto hetzelfde zijn), maar sommige lampjes zijn merkgebonden en staan hieronder dus niet vermeld.
...dat we nu verwijzen naar de illustraties en de bijbehorende nummers, en vervolgens dan de vraag stellen: wat betekenen de symbolen op het dashboard van mijn auto?
1. Indicator die aangeeft dat de koppeling ingetrapt moet worden
2. Indicator die aangeeft dat het rempedaal ingetrapt moet worden
3. Auto staat op stuurslot
4. Grootlicht ingeschakeld
5. Lage bandenspanning
6. Stadslichten staan aan
7. Problemen met koplampen / achterlichten / richtingaanwijzers
8. Problemen met de remlichten
9. Waarschuwing dat temperatuur onder de 4 graden zakt
10. Info-indicator
11. Voorgloeien dieselmotor
12. Waarschuwing voor ijsvorming
13. Probleem met het startsysteem
14. De sleutel bevindt zich niet in de auto
15. Batterij van de afstandsbediening is bijna leeg
16. Waarschuwingsafstand tot een andere auto
17. Onderhoudswaarschuwingslampje
18. Adaptieve koplampen ingeschakeld
19. Afstelling van de hoogte van de koplamp
20. Problemen met variabele achterspoiler
21. Problemen bij het activeren van een elektrisch dak
22. De airbag aan de voorzijde is uitgeschakeld
23. Handrem is ingeschakeld
24. Mistlampen voor ingeschakeld
25. Problemen met stuurbekrachtiging
26. Mistachterlichten ingeschakeld
27. Laag niveau van ruitenwisservloeistof voorruit
28. Versleten remblokken
29. Cruise control is geactiveerd
30. Richtingaanwijzer(s) aan
31. Problemen met de lichtsensor of regensensor
32. Water in brandstoffilter
33. Airbag uitgeschakeld
34. Mechanisch probleem of elektrische fout
35. Dimlicht ingeschakeld
36. Vuil luchtfilter moet worden vervangen
37. Parkeersensoren ingeschakeld
38. Problemen met het roetfilter (DPF)
39. Fout - ontkoppeling van de stekker van de aanhangwagen
40. Luchtveringsproblemen
41. Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook actief (rijstrookbewaking)
42. Problemen met de katalysator
43. Gordelwaarschuwing
44. Waarschuwingslicht auto staat op de handrem
45. Dynamo- of accuproblemen
46. ​​ECO-modus ingeschakeld (instelling voor extra zuinig rijden)
47. Downhill-assist staat ingeschakeld (alleen bij SUV's en terreinwagens, hulp bij afdalen)
48. Problemen met het koelsysteem
49. Probleem met het ABS
50. Problemen met het brandstoffilter
51. Portier niet (goed) gesloten
52. Motorkap niet (goed) gesloten
53. Brandstoftank in reservevoorraad beland
54. Problemen met automatische versnellingsbak
55. Snelheidsbegrenzer is actief
56. Problemen met vering/demping/onderstel
57. Voorruitverwarming ingeschakeld
58. ESP (Electronic Stability Program, oftewel anti-slip controle) is uitgeschakeld
59. Achterklep niet (goed) gesloten
60. Lage oliedruk
61. Automatische ruitenwissers ingeschakeld
62. Probleem met de motor
63. Regensensor ingeschakeld
64. Achterruitverwarming ingeschakeld
...dat de uit-tip deze week tweeledig is. De eerste handelt over een boekenbeurs, die zaterdag 19 oktober as is van Vincentius Roermond en wel in Clubgebouw Scouting René Hoppener, Oude Keulsebaan 160, van: 10:00 tot 16:00 uur en de toegang is gratis
...dat de tweede tip dichter bij huis is en wel in Herkenbosch. Bij uitspanning de Boshut, Meinweg 2, is eveneens zaterdag 19 oktober as van 09:00 tot 17:00 uur de Wandeling Liberation Route Herkenbosch. De wandeling is 10 km lang en gaat langs de kenmerkende oorlogs-herinneringen in het dorp. De route voert langs luisterplekken in Herkenbosch, waar aangrijpende oorlogsgeweld verhalen te beluisteren zijn. Bij De Blokhut en Venhof is een pauze voor een hapje en een drankje. Info over kosten oa bij de VVV M-Limburg in Roermond.
...dat we besluiten met dialectwoorden uit Postert en uit de rest van M-Limburg:  de aerpel inne manj  ware allemoal  voel (= de aardappelen in de mand  waren allemaal verrot); de knuip aaf hubbe ( = doodmoe zijn); dropaaf zeen ( = gierig zijn); dem hubbe ze de pis lauw gemak ( = ze hebben hem gek gemaakt); de oere funkele van koorts ( de oren gloeien van de koorts); ig gaef d’r eine oet ( = ik trakteer op een biertje of andere consumptie).

week 42

 

Wist u ...
...dat we deze week starten met een nieuwtje: volgend jaar komt er weer een Vaderdagbraderie of beter gezegd, Summer Fair, onder regie van de Posterse Vicky Heinen, samen met enkele ondernemers
...dat Vicky Heinen (van nagelstudio Amadeus) dit jaar spontaan in het gat sprong, toen harmonie Wilhelmina Posterholt en de Posterse /Vlodropse voetbalclub Oranje Blauw ‘15 de organisatie van de jaarlijkse braderie een jaar wilden overslaan, om volgend jaar een nieuw concept - de Vaderdagbraderie 2.0 - te presenteren. Er volgde overleg tussen alle partijen na de succesvolle “invalbeurt” dit jaar  besloot Vicky Heinen met enkele ondernemers alleen verder te gaan nadat beide verenigingen afhaakten.
...dat Vicky thans desgevraagd zegt: “Wij hebben nu driekwart jaar om met enkele ondernemers te bekijken welke scenario daaruit rolt voor de Fair volgend jaar”
...dat de organisatie overweegt - aldus Vicky Heinen -  de leuke elementen van vorige braderieën terug te halen
...dat zij daarmee met name de interactie met het publiek bedoelt
...dat in vroegere braderieën waren er activiteiten voor het publiek, waarbij verenigingen enz soms bij inzetten een extra centje verdienden, zoals bijv het stok vangen, of het aantal erwten in een pot raden, of een marmottenrace, of doel schieten, of een opgeplakt geldbedrag raden, of de zwaarte van bijv een pompoen raden, of inschrijven en raden naar de naam van een pop of dier, enz enz.
...dat er ook muziek zal zijn en ook grotere attracties, meldt de organisatie
...dat we u op de hoogte zullen houden
...dat we nog een primeur mogen melden: bij haar allereerste optreden binnen de Posterse schutterij werd zij gelijk koningin 2020: Silvia van Leeuwen vorig weekend en dat heel snel: al na 104 schoten
...dat bij de jeugd werd de vogel afgeschoten door Feliz v/d Adel. Als gasten bij dit koningsschieten was St. Sebastianus Schützenbruderschaft Tüddern aanwezig en daar werd  de vogel “dodelijk geraakt” door Frank Bender na 152 schoten. Bij de burgerkoning werd de vogel afgeschoten door Jarno Henstra met 224 schoten.
...dat tot slot bij de schutterij de vogel - zoals hier eerder gemeld - een prooi werd van Sylvia van Leeuwen en zo de titel koningin vergaarde. Het is haar eerste jaar bij schutterij St Mathias en Cornelius en een jaar lang mag ze nou de titel dragen. 
...dat dit weekeinde weer de manifestatie Kunststroom Roerdalen - Wassenberg is en dus editie 2019 de uitgaanstip is.
...dat er dan 60 kunstenaars op 14 locaties hun werk tonen en dat gebeurt in de zes kerkdorpen in de gemeente Roerdalen en verder in een aantal kernen in de Duitse zustergemeente Wassenberg.
...dat onderstaand de locaties worden weergegeven (met postcode zodat u de exposities ook gemakkelijk kunt vinden met uw navigatie)
...dat de openingtijden van de exposities zijn op 5 en 6 oktober, beide dagen van 11:00 tot 17:00 uur.
...dat de kunstwerken te zien zijn op de volgende locaties: 1a Art Gallery Rozendaal Rozendaal 10 6065 NE Montfort /1b Kasteel Montfort Huysdijk 4 6065 AX Montfort /2 De Heren van Montfort Markt 2a 6065 AW Montfort /3 Molen van Verbeek/Gallerie TriVidha Molenstraat 14a 6077 BC Sint Odiliënberg /4 Aad Raodhoes Melick Dorpstraat 43 6074 GA Melick /5 Oetsjpanning de Meuleberg Waterschei 71 6074 ES Melick /6 Sint Sebastianuskerk Herkenbosch Hoofdstraat 21 6075 AE Herkenbosch /7 Kasteel Daelenbroeck Kasteellaan 2 6075 EZ Herkenbosch /8 Gitstapper molen Gitstappermolenweg 3 6063 NT Vlodrop /9a Altes Rathaus Wassenberg Am Roßtor 1 /9b Galerie Noack Roermonderstraße 6, Wassenberg /10 Evangelische Hofkirche Wassenberg Roermonderstraße 8, Wassenberg /11 Herz Jesu Kirche Kreuzstraße 18-20 41849 Wassenberg-Effeld /12 Sint Martinuskerk Vlodrop Kerkstraat 1 6063 AR Vlodrop /13 Sint Matthiaskerk Posterholt Hoofdstraat 72 6061 CE Posterholt /14 Kasteel Aerwinkel Aerwinkelallee 1 6061 GT Posterholt
...dat u op internet ( www.kunststroomroerden.nl) de catalogus kunt inzien waar welke kunst door welke kunstenaar getoond wordt.
...dat de catalogus voor 1 euro op elke locatie te koop is

...dat er ook een fiets knooppuntenroute loopt langs alle expositielocaties en dat tenslotte ook de Roerdal Geluksexpres ook op beide dagen rijdt langs de expopunten.
...dat de Vlodropse Martinusschool ook kunstwerken gemaakt heeft mbt tot deze manifestatie

...dat zaterdag 5 oktober is het Kloosterwandplein in Roermond het toneel van de politie. Op deze dag organiseert de politie samen met de gemeente een Politie Demo Dag.
...dat het woord het al zegt: een dag waarop inwoners en bezoekers van Roermond allerlei demonstraties kunnen zien van de politie. Altijd al willen weten hoe een biketeam werkt,  en hoe de politie een gevaarlijke verdachte benadert?
...dat u dat aan de weet kunt komen op deze gevarieerde dag die duurt van 11 uur tot 16 uur. Aan de ring van het Kloosterwandplein zullen verder kraampjes staan waar je onder andere informatie krijgt over veiligheid, veilig wonen, digitale recherche, droneteam, social media en werving en selectie.
...dat bezoekers ook kennis kunnen  maken met  VR Dangerzone, een uniek middel om met een virtual realitybril een en ander te kunnen voorstellen. Voor de kinderen komt er een fietsparcours.
...dat daarnaast zijn er bijzondere politievoertuigen te zien zijn en staat er een Mobiel Media Lab. Dat is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar de mening over en ervaringen met de verschillende communicatiemiddelen waar de politie gebruik van maakt. Denk hierbij aan de website politie.nl, de Politietip, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter). 
....dat het mobiele operationeel centrum maakt deze dag gebruik maken van het Mobiel Media Lab om bezoekers mee te nemen in de meldingen die er bij de politie binnenkomen en in  de prioriteiten en keuzes die ze moeten maken. Het doel is om in gesprek te gaan met inwoners over de manieren waarop de samenwerking nog meer geďntensiveerd kan worden. Kortom, genoeg te zien en te beleven op zaterdag 5 oktober van 11 uur tot 16 uur
....dat de politie verder zegt: in verband met de drukte van bezoekers in de stad roept de politie van Roermond op om zoveel mogelijk te voet of per fiets naar de demonstraties te komen.
...dat we besluiten met Posters en Midden-Limburg dialect:  wat eine auwe kroam en rotzooi  doa binne in die boet ( = wat ouderwets  en rommel in dat huis); eine sjtomme achtereuver (= dommerik); doe gekke wielie (= jij, gekkerd); wazelvot (= onophoudelijk prater of praatster) koontjekroeper (= hielenlikker); meug wiej ein maai (= doodmoe zijn); kursjtaangele raape ( = kastanjes rapen).

week 40

 

Wist u ...

...dat er bij de politie de vraag van een Posterholtse moeder binnen kwam die met haar naar Broekhin-Roermond fietsende zoon een discussie had gevoerd over de vraag: mag je bij een stoplicht wanneer je stilstaat je mobieltje gebruiken?

...dat de regels als volgt zijn: het smartphoneverbod op de fiets geldt sinds 1 juli 2019. Wat moet je nu weten?

...dat je geen mobiele telefoon, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers mag vasthouden als je fietst. Je mag wel handsfree je telefoon gebruiken, maar natuurlijk geldt altijd: je mag geen gevaarlijke situaties veroorzaken.

...dat de volgende vraag opdoemt: mag je muziek luisteren op de fiets? Ja, je mag via een koptelefoon naar muziek luisteren, maar je moet er wel voor zorgen dat je het omgevingsgeluid nog kunt horen. Zitten er knopjes op je koptelefoon of op het snoertje? Die mag je gebruiken om je telefoon of muziekspeler te bedienen.

...dat de vervolgvraag is: mag je je mobiel wel gebruiken als die in een houder aan je fiets vastzit? Antwoord politie: Ja, dit verbod gaat er alleen over dat je je telefoon niet mag vasthouden op de fiets. Je toestel in een houder gebruiken mag dus wel, hoewel een woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen benadrukt dat je geen gevaarlijke situaties mag veroorzaken voor anderen.

...dat de laatste vraag over dit onderwerp luidt: Mag je bij het stoplicht wel op je mobieltje kijken? Ja, het verbod geldt alleen als je in beweging bent. Sta je stil, bijvoorbeeld bij een stoplicht, dan mag je dus wel je telefoon gebruiken.

...dat de Kiek Toen-Foto Van deze week een schoolklas is van rond 1950, aangereikt door Jos Willems. Wie herkent wie en welk jaar, wie is de meester? Info in de brievenbus bij Cube  Computers, Hoofdstraat 83 of per mail: info@postert.nl En u weet: Foto’s blijven welkom!

...dat de Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Vanwege groot succes voorgaande jaren organiseert zij ook dit jaar weer de Rabo ClubSupport en stelt € 200.000 beschikbaar.

...dat van 27 september t/m 11 oktober 2019 mogen leden van Rabobank Roermond-Echt vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 200.000 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De deelnemende clubs en verenigingen ontvangen het aantal op hen uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Er hebben al rond 20-30 Posterse clubs/verenigingen ingeschreven

...dat het voor de deelnemende club/vereniging belangrijk is om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Zij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor bijv. de aanschaf van nieuwe materialen voor de club/vereniging. Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank. Let op: als je klant bent van de Rabobank ben je niet automatisch lid. Maak je zo snel mogelijk gratis lid van de Rabobank en breng van 27 september t/m 11 oktober 2019 je stem uit.

...dat in het Posters Waekblaad al diverse verenigingen ed gevraagd hebben om uw stemmen, want u mag 5 stemmen uitbrengen maar slechts 2 op dezelfde.

...dat je je lid kan maken via www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden Doe het nu!

 ... dat het mooi is als jij, je familie en vrienden stemmen geven aan je favoriete club tijdens de Rabobank Rabo ClubSupport 2019.  Kijk voor meer informatie over de Rabobank ClubSupport op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/roermond-echt

...dat we nog even in herinnering brengen de fotowedstrijd van de gemeentes Roerdalen en Stadt Wassenberg (Dld) organiseren samen de fotowedstrijd Focus op Geluk.

...dat u zo mee kunt doen: stuur uw leukste, mooiste of meest creatieve geluksfoto’s. Misschien maakt u wel kans op een van de Geluksbonnen (150, 100 en 50 euro) of een van de 10 boeken van Leo Bormans. Meedoen kan tot 30 september 2019. Mail uw bijdrage naar kleingeluk@roerdalen.nl. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op schoonheid, expressiviteit, fototechniek (zoals beeldcompositie en scherpte) en originaliteit. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

...dat alleen inwoners van de gemeente Roerdalen en Stadt Wassenberg kunnen meedoen. Vermeld bij uw inzending uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Vermeld bij elke foto een titel foto, locatie en korte beschrijving van het onderwerp (wat is te zien op de foto en waarom maakt het u gelukkig) U kunt alleen digitale foto's insturen die minimaal 1 MB groot zijn en een resolutie hebben van 300 dpi. Elke deelnemer mag maximaal drie foto’s insturen. Door mee te doen met de wedstrijd geeft u de gemeente Roerdalen en Stadt Wassenberg toestemming om uw foto’s te gebruiken in de communicatie (bijvoorbeeld op websites, social media, expositie). Hiervoor is het noodzakelijk dat u voor alle personen die op de foto staan een toestemmingsformulier meestuurt.

...dat Kunststroom 2019 in de Roerdalen en Wassenberg (Dld)  weer  aanstaande is: in het weekeinde van 5/6 oktober. Veel amateurkunst te bewonderen.

...dat de uitgaanstip voor dit weekeinde luidt: bezoek eens het Limburgs Museum in Venlo waar verschillende expo-onderdelen te zien zijn, waaronder een collectie oude foto’s die in Limburg gemaakt zijn maar niemand weet waar en wanneer? Helpt u mee ze herkennen?

..dat we besluiten met Posters en Midden-Limburg dialect: tooter (= modder); wat bus doe ein druif ( = wat ben jij een sufferd); venies virve ( = vernis aanbrengen, verven); prins (= precies); neersjtein (= nierstenen);  bessem  ( = bezem); det is mig toch eine bessem of preester( = een hoekig iemand, allesbehalve vlot persoon).

week 39

 

 

Wist u ...

...dat ook menig Posterholtenaar afgelopen dagen (weer) “de Remunsje Kapel” bezocht heeft
...dat namelijk het bloementapijt in het Kruiswegpark  aan de Kapel in het Zand in Roermond dit jaar 25 jaar bestaat.  U kunt het overigens nog bekijken tot en met donderdag 19 september
...dat dit  zilveren jubileum ook het thema dit jaar is van het tapijt: uitgebeeld wordt hoe zo’n tapijt-loper tot stand komt
...dat bijvoorbeeld op het eerst tapijt van de loper een lamp het onderwerp is: “lampje” verbeeldt hoe nagedacht wordt over het thema voor het tapijt 2019; het tweede is “pen en papier”: de tekeningen van elk tapijt-onderdeel moeten gemaakt worden
...dat zo allerlei schakels in het tapijtloper-proces tegenkomt; nog een paar voorbeelden: een tapijt met allerlei “attributen”: wat heb je nodig aan natuurlijke producten om de figuren te leggen, van stokjes tot appelpitten toe.
...dat er zo ook een tapijt is met als thema een grote koffiekan: ten teken dat de makers ook eens moeten ontspannen tijdens het leggen van de bloemen: koffiepauze dus!
...dat zo is in deze 25ste uitgave de ontstaansgeschiedenis van het tapijt  uitgebeeld met natuurlijk  ook de vaste onderwerpen die elk jaar terug (moeten) keren: Maria met het Kindje en de Kapel zelf.
...dat kijkers welkom zijn voor een bezoekje aan het Jubileumtapijt in het Kruiswegpark aan de Kapel sinds zaterdag jl en tot en met as donderdag 19 september.
...dat 25 Jaar Bloemtapijt wordt gevierd omdat in 1995, het leggen van zo’n tapijt door een paar Kapelse dames, weer in ere werd hersteld.
...dat vroeger een bloementapijt gelegd werd bij de eerste H.Mis van een neomist. Aan de Kapel in het Zand was het destijds Netje Pieters die het eerste tapijt legde ter ere van haar broer. Zij doet nog steeds mee met allerlei werkzaamheden, tot en met het leggen van de bloemen!
...dat  ze eerst altijd werd geholpen door de schoolkinderen die in de velden bloemen gingen plukken.
...dat in 1995, bij het 100-jarig bestaan van de huidige kapel, de traditie weer in ere hersteld werd en sindsdien zijn er veel onderwerpen uitgewerkt door de vrijwilligers, met bloemen die gratis geschonken worden door de omliggende kwekerijen en bloemisterijen.
...dat de openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en in de middag uren is de Kapel zelf ook open.
...dat in de Dagkapel vanaf 14.00 uur foto’s te bezichtigen zijn uit de afgelopen 25 jaren. Verder is er een gratis fietsenstalling.
... dat het  Bloementapijt is nog altijd gratis te bekijken, maar een kleine bijdrage is van harte welkom. De bloemen zijn overigens geschonken door de bloemenzaken uit de regio!
...dat het vorig weekend een gezellige drukte was bij Pompoenkwekerij Het Akkertje tussen St. Odilienberg (Berkenallee 2) en Linne bij weer een succesvol Pompoen-weekeinde.
...dat daar vele honderden geďnteresseerden konden ervaren, wat je zoal met een pompoen of kalebas kunt doen: van pompoensoep tot pompoenlikeur en dito wijn, van pompoen-“bloemstukjes” tot pompoen-tosties. Verder zijn er ook in de feestmaanden workshops.
...dat we in deze aflevering van Wist u...nog enkele foto’s laten zien van de “pompoen-manifestatie” daar in het Berger/Linnerveld
...dat u sinds 1 september tot 10 oktober er zelf nog terecht kunt en wel elke donderdag van 09 tot 16:30 uur en de overige dagen alleen op afspraak. Telefoonnummer: 06-15 49 69 79 of mail naar info@mijnakkertje.nl
...dat het zelfbedieningswinkeltje (stand aan de weg) van 1 september tot 1 november wel dagelijks open is van 8.00 uur tot 20.00 uur.

...dat bijna alle kalebassen zich laten drogen? Gedroogd, gepoetst en eventueel gevernist of geverfd zijn we erg decoratief.
...dat de Kiek Toen-foto deze week een Kiek Doa foto is met als onderwerp het Bloementapijt  dat elk jaar door een werkgroep van de wijk Kapel gelegd wordt.
...dat we het tweede en laatste onderdeel van de avocado even opschuiven vanwege het actueel foto-aanbod.
...dat we besluiten met Posters dialect: vaerdig wie ein kummuune-jeske(= doodmoe); dae is neet good sjnik ( = hij is niet wijs); biej dem doon ig gein aerpel oet (= met hem maak ik geen ruzie; heb liever niet met hem te doen); sjruuber (= schrobber); tuut (= zak); moervas (= muurvast); ligt neet zo te rutsje (= ben niet zo onrustig); peepsjinkel ( = mager dier, niet volgroeid, achterblijver).

              

week 38

    

   

Wist u…

...dat komend weekeinde het Nationale Monumentendag is en op tal van plaatsen zijn er activiteiten, waaronder open huis, tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen enz. Ook in Midden-Limburg is dat het geval en op de site van de monumentendag wordt een en ander per gemeente opgesomd.
...dat we Roerdalen er helaas niet bij ontdekken, wel Roermond met een vrij traditioneel programma. Zeer in tegenstelling tot bijvoorbeeld Weert en ook een plaats als Beesel, waar tal van leuke activiteiten zijn. Dat dit de uit-tip voor deze week is.

...dat verschillende delen van Nederland in deze dagen het einde van de bezetting door de Duitse vijand herdenken, want het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944 is nu immers 75 jaar geleden.
...dat in september 1944 was Zuid-Limburg als eerste van ons land bevrijd en volgens afspraak zouden de Amerikanen daarbij niet verder gaan dan Sittard. De Britten waren al verder opgetrokken, voorbij Maaseik.

...dat een verdere opmars onmogelijk leek door de aanwezigheid van Duitse troepen tot aan de Maas in Roermond. En dus begon een moeilijke periode voor de geallieerden.
...dat in onze regio het bevrijdingsfeest pas maanden later gevierd kon worden, want halverwege januari 1945 was er eerst nog “De slag om de Roerdriehoek”.
...dat we daarom even terug gaan in de tijd: 15 januari 1945 geeft Montgomery het bevel voor de start van operatie Blackcock: een offensief, dat bedoeld was om de Duitsers te verjagen uit de Roerdriehoek, grofweg het gebied tussen Roermond, Maaseik (B) en Geilenkirchen (Dld). Zij hadden zich daar verschanst. Het strijdtoneel leek sterk op dat bij Overloon; een gebied met smalle weggetjes en beken, door de Duitsers versterkt met mijnen, mitrailleurnesten, tanks en tankjagers.
...dat het vervolgens tot 27 januari zou duren voordat de strijd in oa de Roerdriehoek beëindigd kon worden; veel inwoners waren het strijdtoneel al eerder ontvlucht, verbleven elders of waren ondergedoken.
...dat met name om Montfort en Sint Joost dagenlang fel gevochten is geworden. De Britten zetten onder meer Crocodile vlammenwerpertanks in om het Duitse verzet te breken.
...dat Montfort daarbij meermalen zwaar werd gebombardeerd; de trieste oorlogsbalans in Montfort was groot: het heeft liefst 186 inwoners het leven gekost.

...dat thans over het oorlogsgeweld van destijds in Tijd van Toen op L1 bericht wordt en wel elke maandag- en donderdagochtend; telkens een nieuwe aflevering van een unieke schat aan historische beelden, alleen te zien via uw computer, tablet of telefoon, op L1.nl.
...dat u overigens nog meer over Operatie Blackcock kunt zien op : http://www.roermond1939-1945.nl/site/1945-dropdownmenu-41/operation-blackcock-dropdownmenu-88.
...dat we vorige week al gemeld hebben dat vanaf 1 november in het HVR-museum te St Odilienberg een tijdelijke expositie ( vanaf 1 november as tot medio maart 2020) is ingericht over Onderduikers en Verzet in de Roerstreek, en dat er verder tegelijkertijd over die tijd bij de HVR dan een speciaal boek verschijnt met daarin natuurlijk ook verhalen uit deze regio, die eerder deels al verschenen in de uitgaven D-Day in Midden-Limburg, uitgaven van de krant De Limburger, midden jaren 90.

...dat we daarom de Kiek Toen-foto van deze week putten uit het oorlogsarchief van Midden-Limburg, een foto wellicht uit Montfort waar in deze regio de hevigste strijd was en ook vele slachtoffers vielen.

...dat we ook een gezondheidstip hebben over de avocado

...dat we komende tijd minder bekende vruchten centraal stellen en deze week deel 1 over de avocado – ook wel advocaatpeer genoemd
...dat de avocado is een groene vrucht is, die groeit aan de advocaatboom. De vrucht rijpt niet aan de boom, maar pas nadat hij geplukt is. Het is officieel dus geen groente, maar een vrucht. Een halve avocado weegt ongeveer 100 gram: de helft of eenderde (?) van uw dagelijkse portie fruit (of groente).

...dat een rijpe avocado zo zacht is als boter. Met een vetgehalte van soms wel 30 procent is het vruchtvlees dan ook zeer vet. De schil is hard en varieert van donkergroen tot zwart. In de avocado vindt u een grote pit; deze kunt u niet eten. Het vruchtvlees heeft een licht nootachtige smaak.

...dat veel mensen denken dat de avocado een dikmaker is: het is tenslotte een vette vrucht. Het klopt dat de avocado redelijk wat kilocalorieën bevat: zo’n 170 tot 180 per halve (100 gram), maar de vetten in de avocado zijn vooral gezond. Het betreft oliezuur, een enkelvoudig onverzadigd vet dat gunstig is voor het cholesterol. Daarbij krijgt u dankzij de avocado ook veel vezels binnen, wel zo’n 10 gram per vrucht. (Wordt een volgende keer vervolgd: avocado ook vitaminebom; bron: Plus magazine voor senioren online)
...dat we weer afsluiten met Posters dialect: oppe deur aafkomme (= op mijn dak krijgen);zungelende of zengelende pien hubbe (= doffe pijn hebben); op eine sjtomp zitte (= werkloos zijn); det kump in mig neet mier op (= dat zal ik nooit weer doen).

week 37

 

 

Wist u .....

 

...dat we dat vorige week de rubriek “Wist u..” in het PosterWaekblaad deels de mist is ingegaan vanwege een storing in de internetverbinding: de transmissie van tekst en foto’s naar de drukkerij stokte.
...dat we deze fout niet kunnen herstellen omdat de kermis voorbij is maar mogelijk een volgende Posterse kermis aan bod komt; we kijken weer vooruit…!
...dat we u nu allereerst even moeten wijzen op de 50plus beurs in het Jaarbeursgebouw te Utrecht vanaf 17 september 5 dagen lang met 550 exposantekn
...dat u oa via allerlei internetaanbiedingen voordelige entreekaarten kunt kopen en aan het NS-loket voor 19 euro een retour-treinreis inclusief entreekaart naar deze beurs; de Silvershows ‘s avonds als extraatje op deze beurs schijnen al alle dagen te uitverkocht te zijn.

...dat de Heemkundevereniging Roerstreek vanaf komende 1 november tot 15 maart 2020 een tijdelijke tentoonstelling organiseert over “Onderduikers en verzet in de Roerstreek”. In de tentoonstelling zelf zal via onder meer vitrines en nagebouwde onderkomens inzicht gegeven worden over het fenomeen onderduiken en verzet in de Roerstreek.
...dat bijvoorbeeld een oud postkantoor zal worden gebouwd en een onderduikruimte, zoals die er heeft uitgezien.
...dat ook speciale aandacht zal worden gevraagd voor hen die onderdak gegeven hebben en zo, vaak met levensgevaar, mensen in nood geholpen hebben.
...dat naast de tentoonstelling brengt de HVR ook een boek uit met onderduikverhalen in de Roerstreek en waarin verhalen zijn opgenomen uit de twee delen van de uitgave van dagblad De Limburger: D-Day in Midden Limburg uit 1995 waarin terug geblikt wordt op de oorlog, verzet en bevrijding, in 2020 is dat 75 jaar geleden. De foto’s van Kiek Toen deze week hebben betrekking op de oorlog: 2 kerken in de Roerstreek die verwoest werden.
...dat tijdens de oorlog sommige mensen zich schuilhouden moesten houden voor de Duitsers en ze zochten daarom een schuilplaats om onder te duiken. De tentoonstelling schetst een beeld van deze tijd. Vier mensen vertellen in korte filmpjes over verzet en onderduiken in de Roerstreek.
...dat het boek dat verschijnt bij gelegenheid van deze expositie niet als regulier jaarboek geldt; de jaarlijkse (thans 51ste) HVR-uitgave ziet 20 september het licht.
...dat we nog enkele uitgaanstips hebben: komend weekend zijn zaterdag en zondag de jaarlijkse pompoendagen in St Odilienberg met demo’s, proeven en veel info kun je krijgen wat je allemaal met een pompoenen kunt doen. Ook zaden te koop.
...dat zaterdag 7 sept as de Jaarmarkt is in Roermond. Ook is er een standwerkersconcours
...dat recentelijk de bliksem heeft ingeslagen op diverse plaatsen (oa in Montfort) en gelukkig is er alleen materiële schade aangericht. Wel veel schade maar gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken. Daarom hier een uitvoerig aantal tips.
...dat een recent onderzoek uitgewezen heeft dat ook in de zomer en de periode daarna 60% van de ondervraagden bang is voor bliksem.
...dat deskundigen daarbij aantekenen dat dat verklaarbaar is maar erbij vertellen dat de kans dat een bliksem je treft, niet zo groot is. Maar het kan wel, zeker als je het bliksem-gevaar negeert.
...dat dit namelijk de kille cijfers zijn: in het algemeen geldt, ook dat jaarlijks vijf tot tien Nederlanders door de bliksem getroffen worden. Maar een “ontmoeting” met een bliksem levert vaak ernstige verwondingen op, zoals brandwonden en zenuwschade.
...dat dit ook de realiteit is: elk jaar overleven een of twee personen in Nederland de bliksem niet en worden direct dodelijk getroffen
...dat de vraag rijst: hoe blijf je veilig als het onweert? Hier volgen een 8-tal tips van deskundigen
...dat tip 1 is: als je buiten bent, ga ergens naar binnen. Binnenshuis is de veiligste plek. Maar als je geen stevig gebouw in de buurt hebt, kun je je toevlucht ook zoeken in een afgesloten auto. De kooivormige autoconstructie van geleidend materiaal werkt als een zogeheten ‘Kooi van Faraday’. Deze constructie zorgt ervoor dat elektrische velden niet in de kooi komen. De bliksem vindt zijn weg naar de grond via de buitenkant van de auto. Neem geen cabrio, die beschermt je niet omdat het dak niet van geleidend materiaal is.
...dat tip 2 luidt: niets aanraken. Bij een inslag in huis zal de stroom een weg zoeken door metalen leidingen, bedrading en stekkers. Raak aangesloten elektrische apparatuur daarom niet aan. Uitpluggen kan schade aan het apparaat en jezelf voorkomen. Ook met aanraken van kranen of radiatoren kun je beter even wachten tot na de onweersbui.
...dat tip 3 is: blijf droog Neem geen douche of bad. Water geleidt elektriciteit namelijk prima.
...dat tip 4 vermeldt: vermijd hoge objecten Een bliksemschicht zoekt altijd de makkelijkste manier om de aarde te bereiken. Hij legt het liefst een zo kort mogelijke weg af. Blijf daarom uit de buurt van hoge dingen zoals alleenstaande bomen, masten, lantarenpalen, maar ook bosranden. Als de bliksem daar inslaat en jij staat toevallig in de buurt, krijg je ook een flinke optater.
...dat we beland zijn bij tip 5: zoek de laagste plek. Om dezelfde reden moet je je bij voorkeur zo laag mogelijk verschuilen. In een bos is dat een plek met veel kleine bomen dicht bij elkaar, ga daar tussen zitten. Kijk in een open veld of je een stuk ziet wat lager is dan de rest.
...dat in het verlengde daarvan tip 6 is: hurk, hoe kleiner je bent hoe beter. Ga nooit liggen. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn. Want na een inslag verplaatst de lading zich door de grond. Hoe minder contact je hebt, hoe kleiner de kans dat de lading een weg zoekt door jouw lichaam. Houd je voeten tegen elkaar aan. Wijd staande voeten kunnen voor een spanningsverschil tussen je voeten zorgen, waardoor er makkelijker stroom door je lijf loopt.
...dat tip 7 luidt: vermijd metaal De bliksem kiest het liefst een weg door geleidende materialen. Blijf daarom uit de buurt ijzeren hekken, golfclubs of je fiets.
...dat we inmiddels bij tip 8 zijn: weg bij water. Ben je op of in het water? Maak dan dat je zo snel mogelijk op het droge komt Ook een tent is is niet veilig. Vooral niet als er metalen stokken in zitten of als hij in de buurt staat van een alleenstaande boom, metalen hek of lichtmast. Is er een auto of een gebouw in de buurt, schuil dan daar.
...dat we traditiegetrouw besluiten met Posters dialect: eine vieze kier hubbe hem te graze (= eens hebben ze hem te pakken) buize (= zuipen); bronkappel ( = pompoen); eine keneelsjtaaf en eine kirmessjtaaf (= kaneelstok, zuurstok); uulevelkes (= snoepjes gewikkeld in paper met daarop een spreuk); die hubbe vreej (= zij hebben geen ruzie meer); inne pitsj zitte (= in de rats zitten).

week 36

 

 

Wist u...

 

...dat het dit weekeinde kermis is in Posterholt (en ook in Meijel, Neer, Reuver, Heel en Hunsel) en die duurt van zaterdag 31 augustus t/m dinsdag 3 september 2019. De Posterse kermis staat op de parkeerplaats aan de Oude markt/Kerksteeg (zo is de officiële benaming aldaar, omdat de voormalige parochiekerk daar gestaan heeft, die door oorlogsgeweld verwoest werd). Op deze parkeerplaats geldt een parkeerverbod vanaf 07.00 uur woensdag 28 augustus tot 18.00 uur woensdag 4 september.

...dat brengt ons ook bij de Kiek Toen-foto van deze week die Jos Willems (“Jos vanne Sjpar”) aangereikt heeft. Jos zit hier met zijn kameraad wijlen Jo Biermans (banketbakker en schepijs) in de botsauto’s op de Posterse septemberkermis in 1961,”. Wie herkent de anderen op de foto? Mail of schrijf dat naar  info@postert.nl Op dat adres kunt u ook oude foto’s aanreiken (Hoofdstraat 83) of naar toe mailen: doen!

Je zou het niet zeggen maar dit is een foto van de Posterse kermis uit 2018, vorig jaar dus. Hoewel de kermisexploitanten geen standgeld hoefden te betalen, bleven grotere attracties weg. De kermis had een bescheiden opzet: zo was ook de carrousel: “ingetogen”.  Maar voor de jeugd maakte dat niks uit: je kon op de carrousel op een fietsje toeren, een varken of beer besturen of zelfs op een eend zitten. En het voornaamste: het was een draaimolen die zijn rondjes maakte onder bekende kermis-muziektonen.  De jeugd vermaakte zich opperbest.

Echter, er was bij het zien van deze bescheiden kermis in de 21ste eeuw  toch een nostalgische hunkering bij mij, naar het midden van de vorige eeuw: vanuit het ouderlijk huis alleen op weg naar de kermis op de Ouw Mert: eerst de oude man met het ene been, die om wat geld bedelde en als tegenprestatie  kleurrijke velletjes uitdeelde met Limburgse liedjes erop, vervolgens de ponypaardjes, die bezweet in de zon een ritje maakten met jou als ruiter, de uitbundige snoepkraam van de gezusters van der Zalm met ulevellen, roze, kaneel en drop/zuurstokken, dik snoepspek, nogablokken , en niet te vergeten ‘t speelgoed als balletjes aan een elastiek, pingpongballetjes in een schiet-vang-apparaat,  daarnaast de bescheiden groene snoepkraam van “Leen”,  waar je  zelfs nog “partuusjkes” (klappertjes) kon kopen met een namaakpistool en “wijnbollen”,  verder de schiettent waarbij een flitsfoto van je werd gemaakt als je midden in de roos raak schoot of ook plastic rozen kon vergaren “voor je meisje”,  voorts de touwtrek-tent of enveloppen-tent, waar je bij de ene bijna altijd een zeer bescheiden prijs had, en bij de andere bijna nooit, en niet te vergeten heel centraal de uitbundige carrousel met vrolijke bekende Hollandse deuntjes, die haar rondjes draaide en die bij drukte wel erg korte ritjes maakte; en later stond daar ook de papieren-lootjes-tent met grote,  dure, luxe prijzen tot radio’s , skippyballen en grote plucheberen  toe, en aan  de zijkant dan de royale autoscooterbaan, waar sommige autootjes - meende je - harder over baan reden en dan niet te vergeten de “rups”, waar je met je vriendinnetje in ging om haar als het doek letterlijk  dicht ging een bescheiden kusje kon geven ... om  in de laatste rondes bij het heropende doek “de poe-oes” te vangen voor een gratis rit om daarna nog  even je geluk te wagen bij de “grieperkes” (de mini-hijskranen ),  die  nooit goed sloten en waarbij de prijs (zoals horloges) net voor het winnen van de altijd wiebele hijskraan viel... om tot slot “helemaal koeks” , dus met een totaal lege beurs huiswaarts te keren. Weer niks gewonnen...maar wel - naar pas later blijkt - een fijne nostalgische herinnering rijker aan een Posterse kermis...

week 35

 

Wist u .....

...dat we deze week weer fris en monter van start gaan na een afwezigheid van 4 weken.

...dat er weer van alles is gebeurd, want ook in de vakanties staan de samenleving en maatschappij niet stil, ofschoon wel alles misschien een tandje terugschakelt

...dat we toch weer verrast zijn: grootste surprise was wel de weerstemperatuur: 39 tot 41 graden en (net boven het asfalt op de weg of op het bitumen plat dak, nog wel een graad of twee meer): record na record is wat het weer betreft in 2019 gesneuveld!

...dat de hitte voor sommigen niet goed meer te verdragen was en ook bomen en planten en ook dieren hadden het vaak heel moeilijk.

...dat ook het OLS een record kende. Het winnende zestal van St Willibrordus uit Meijel (die plaats heeft nog 2 schutterijen!) telde ook jonge vrouwen, die de Um naar Meijel schoten: een geweldige prestatie!

...dat ook op sportief gebied allerlei records sneuvelden: niet alleen in de Wimbledon-tennis (heren-) finale. Ook onze Max Verstappen draait als nooit tevoren. En in de Tour de France was een een record-jonge winnaar uit (voor het eerst) Columbia. Verder trok na enkele tientallen jaren weer eens een Nederlander de gele Tour-leiderstrui (even) aan, kwamen Oranje-renners weer eindelijk met ritzeges op het ereschavot en wisten we in Parijs weer het podium te halen met een fraaie derde plek  in de eindklassering: bravo!

...dat wielrenners in de Tour - in onze ogen - als individuele sporter een grote en grootse prestatie moet leveren. Of je nu als derde of 57ste of als 112de eindigt: het uitrijden is al een prestatie waar je u tegen moet zeggen. Met andere woorden: er is geen tweede sport waar je zoveel inspanningen moet leveren in zo’n  korte tijd  Driedubbel petje tot slot af voor die renners-mannen en -vrouwen!

...dat we het dan nog niet eens gehad hebben over het voetbal van Oranje en Ajax, met de nieuwe generatie voetballers, die ook internationaal weer van zich doen spreken. Jammer dat clubs als PSV met moeite  en Feyenoord nauwelijks dat spoor nog niet goed kunnen volgen; maar wellicht komt dat nog en staat de sub-top met Vitesse, AZ en Utrecht ook niet stil!

...dat het dan ook jammer is,  dat een jongen als Brian Linssen - een “gewone” jongen destijds uit de selectie van het Neeritterse Veritas geplukt - niet zijn talenten kan bewijzen in een club als PSV of Feyenoord. Hij pakt toch al een paar jaar - nu bij Vitesse - zijn goaltjes mee in het profvoetbal.

...dat onze eigen voetbalclub deze week woensdag start met een experiment in Roerdalen: "wandelvoetbal" voor 50-plussers om meer te bewegen enz. Zie voor verdere info de site van Oranje-Blauw'15. Of ga woensdagvond eens vrijblijvend kijken bij het Oranje Blauw-complex.

.. dat we genoeg bijgepraat zijn: kijken we naar deze week

...dat de Kiek Toen-foto deze week een van de twee Posterse smeden is. Op de foto Chretien Janssen (Chretien vanne Sjmeed) die midden in het dorp met zijn vader een smederij met winkel had; ook zijn broer Sef zat in de branche. (Hij had later een winkel, werkplaats/rijwielhandel aan de Heinsbergerweg). Het was niet de enige smid in het dorp want eveneens, verderop aan de Heinsbergerweg had Pie Esser (Piej vanne Sjmeed) een smederij en fietsenhandel. Op de foto Chretien bij de verrijdbare paardenkar. Daarin werden de paarden "ingespannen" en voorzien van nieuwe ijzeren hoeven. Dat gebeurde heel deskundig waarbij het onderbeen van het paard half “gevouwen” opgetild werd en aldus rustte op de knie van Chretien, die zo zijn werk deed.(Dat was: het paerd besjloan, zoals de dialect-uitdrukking luidt) Behalve een verrijdbare kar was er ook vlak bij de ingang van de smidse een vaste stellage om paarden te beslaan. Wie weet overigens wie de  andere man op de foto is die bij het hoofd van het paard staat; reacties gaarne per mail of anderszins.)

...dat we  op herhaald verzoek nogmaals de komende schoolvakanties voor de regio zuid (dus ook M-Limburg) publiceren:

Herfstvakantie: 12 oktober t/m 20 oktober 2019; Kerstvakantie:21 december 2019 t/m 5 januari 2020; Voorjaarsvakantie:

22 februari t/m 1 maart 2020; Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020; Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 2020

...dat we daarbij nog aanvullen, dat de grote vakantie in deze regio in 2020! In het midden van de schoolvakantieperiodes valt, "noord" begint volgend jaar op 4 juli en eindigt dus ook een week eerder dan "zuid', terwijl "midden" als laatste aan de beurt is en de grote schoolvakantie pas op 18 juli start en op 30 aug. eindigt.

...dat we besluiten met Posters en Midden-Limburgs dialect: riete (= trekken); dae haet de boks gereete (= hijs de mist in gegaan; hij heeft pech gehad); eemes d'r ein aan make (= iemand overtroeven); rom en tom om zig hear sjloan (= wild om zich heen slaan); ein bussel hoare ( = een stevige pluk haren); bokshelpe drage (= bretels dragen); es ze brood hubs mosse dig geine wik goan zeuke (= als je iets goeds hebt, moet je niet nog meer willen hebben).

week 34

 

 

Wist u...

...dat u de komende 3 weken deze rubriek op papier moet missen maar op de sites www.roerdaljournaal.nl, www.postert.nl of op Facebook Roerdaljournaal kan wel een Wist u... verschijnen, korter dan normaal, en als daartoe aanleiding is geweest.
...dat we vervolgen met de ontknoping van het OLS 2019. Afgelopen zaterdag mochten slechts 25 schutterijen gaan kavelen waaronder als enige uit Roerdalen: schutterij St Sebastianus uit Herkenbosch. De andere 4 schutterijen uit Roerdalen, waaronder die uit Postert, hadden alle ook wel goed geschoten maar waren op de eerste dag gestrand. Het zestal uit Herkenbosch; moest de  Roerdalense eer hoog houden, en deed dat met verve! 
...dat op de “terugkomdag” in de finale de strijd volgde tussen dus de 25 overgebleven schutterijen met uit M-Limburg naast Herkenbosch oa ook Linne, Hingen-Echt, Susteren en Wessem
...dat na negen kavelrondes duidelijk was dat het OLS sowieso in Nederlands-Limburg zou blijven.
...dat in de twaalfde kavelronde Wessem, Susteren, Obbicht en Oirsbeek af vielen. In de dertiende ronde schoten alle schutterijen de bolletjes af. 
...dat in de veertiende ronde miste Herkenbosch een bolletje, waardoor het alleen nog tussen Meijel en Venray ging. Uiteindelijk viel in de vijftiende kavelronde de beslissing: Meijel zegevierde!
...dat Sebastianus meer dan een fraaie derde plek in de finale heeft behaald en tevens de allereerste jeugdschutterstitel bij een OLS heeft gescoord.
...dat bij het “grote” OLS werd Herkenbosch dus derde (van 142 deelnemers bij de start en 25 finalisten op de voortzetting op de finaledag, afgelopen zaterdag) was en St Willibrordus uit Meijel na nog een tweestrijd met Venray de uiteindelijke winnaar werd. En zo mocht - aldus Roerdaljournaal.nl - de hoogste jaarlijkse schutters-eer met de trofee “d’n Um” weer een jaar in Noord-Limburg blijven en gekoesterd worden. Hoewel Meijel een beetje een grensgemeente is, voelt men zich in het Meijelse doorgaans meer thuis bij Noord- dan bij Midden-Limburg. Sevenum was met een prima organisatie dit jaar een prima gastgemeente en natuurlijk  ook weer een goede voorloper voor de volgende OLS-editie in het noorden van de provincie: rond 65 jaar geleden was het OLS ooit eerder te gast in Meijel. Terug naar de andere titel: een primeur ook nog!  Aan deze allereerste wedstrijd Jeugdwindbuksschieten tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) op kaveldag, zaterdag 13 juli deden 22 schutterijen mee. Het was een spannende eerste editie van het Jeugd OLS. Een begin is gemaakt van een nieuwe traditie. En schutterij Herkenbosch - St. Sebastianus - gaat de boeken in als de allereerste winnaar. Het drietal Alisha Balendonck, Selina Balendonck en Yoël Pex schoten het allerbeste. Dat betekent dat ‘Ut sjötje’ naar Herkenbosch gaat. Het Jeugdwindbuksschieten is voor jongeren onder de 16 jaar en stijgt de laatste jaren in populariteit. Op initiatief van de jeugdcommissie binnen de OLS-Federatie kwam er dus nu een officiële schietcompetitie. De deelnemende schutterijen stuurden ieder een team van drie jonge schutters naar de wedstrijd.
...dat de OLS-federatie flink aan de weg timmert bij de jongeren en aankomende schutters , bewijst  het genoemde jeugdschieten en tevens was men ook blij dat het winnende zestal uit Meijel  deels uit vrouwen bestond en qua leeftijd duidelijk jonger was dan winnaars in vorige edities...
...dat we nog een Kiek Toen- foto moeten inhalen, die deels al gepubliceerd is: Het betreft een ansichtkaart van de grens in Posterholt met Karken. De foto (Groeten uit Posterholt) is ingezonden door Hein Gootzen (thans St.Odilienberg). Links boven en rechts beneden is voormalig café Gootzen met terras te zien: dat cafe lag aan de rechterkant van de weg net wanneer je komend uit de richting Posterholt-Borg de Nederlandse grenspaal gepasseerd was. Hein (zoon van de exploitant) weet het nog precies allemaal en schrijft erbij: "Café Gootzen had ook een benzinepomp aan de grens. Op het terras zitten ik,  Hein, en mijn zussen. Voor het café zitten zijn moeder, zus en hij en enkele dames die werkzaam waren op het kantoor van de Posterse textielfabriek, die even verderop lag” (thans PeeWee speelparadijs). Op de andere 2 foto’s van de grens,  die we ook al eerder als losse foto in Kiek Toen publiceerden, staat het Nederlandse Douanekantoor met wijlen de Posterse grenscommies  Melinga,  die juist een auto controleert bij de grens richting Borg en het Maco inklaringskantoor. Naast het café heeft Heins vader een huis gebouwd. Hein heeft hier een tijd gewoond. Tot zo ver. Foto's voor deze Kiek Toen- rubriek zijn altijd welkom  bij Cube Computers.
...dat we nu een reeks leuke records uit de Tour de France-historie melden
...dat een niet meer te kloppen negatief record uit de Tour-geschiedenis luidt : zeven zeges van de Amerikaan  Lance Armstrong (1999 t/m 2005) zijn hem afgenomen wegens dopinggebruik en er is geen nieuwe winnaar uitgeroepen.
...dat het tweede record gaat over de Gele trui: slechts 4 renners zijn erin geslaagd om de Tour de France vijf keer te winnen: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil. In 1961 lukte het Anquetil om vanaf dag een tot in Parijs de gele trui te dragen, een unicum. Van de nog actieve renners komt Chris Froome, met vier zeges, het dichtst in de buurt van het viertal.
...dat een ander record over de Groene trui gaat: Erik Zabel heeft het puntenklassement zes keer gewonnen en daarmee is hij recordhouder. Peter Sagan moet nog één keer in een groene trui in Parijs worden gehuldigd om dat record te evenaren.
...dat het record over de Bollentrui luidt: het bergklassement is het vaakst door Richard Virenque gewonnen. In 1994, ’95, ’96 en ’97 pakte hij de trui vier keer op rij, vervolgens won hij de bollentrui in ’99, 2003 en ’04.          
 ...dat het record van de Witte trui om de schouders hangt van Andy Schleck en Jan Ullrich. Beiden wonnen de witte trui elk drie keer en zijn daarmee recordhouder.
...dat er in de Tour ook het “Kannibalen-record”’ geldt: In 1969 lukte het Eddy Merckx om zowel de gele trui, de bolletjestrui als de groene trui te winnen. Ook heeft De Kannibaal de meeste etappezeges behaald: 38 stuks. Mark Cavendish’ teller staat op 30 overwinningen.
...dat het record over de Jongste en oudste Tour-winnaar luidt: de jongste winnaar ooit was Henri Cornet, want bij zijn zege in 1904 was hij slechts 19 jaar. Firmin Lambot werd in 1922 daarentegen de oudste winnaar, zijn leeftijd was 36 jaar, en dat record heeft hij nog steeds in handen. De oudste naoorlogse winnaar is Cadel Evans, die bij zijn eindzege in 2011 al 34 jaar oud was..
...dat het record van de Tour de France Kilometervreters op naam staat Sylvain Chavanel. Hij  stond het vaakst aan de start, namelijk achttien keer. Hij kwam zestien maal in Parijs aan, óók een record.
...dat we met drie  korte berichten nog even vooruitkijken vanwege de vakantieperiode van het Posters Waekblaadde komende periode want dit is uitgave week 29 en we zijn weer terug in week 33 in de papieren versie,
...dat tip 1 luidt:  vanaf nu in  juli t/m zondag 18 augustus is Kasteel Arcen in de Kasteeltuinen gevuld met magische klanken muziek. Word verrast door de wondere wereld van mechanische, zelfspelende muziekinstrumenten zoals pianola's, orkestrions, reproductie piano’s, speeldozen, draaiorgels en grammofoons. Ga terug in de tijd en ervaar hoe de muzikale wereld er uit zag toen er nog geen radio's, CD spelers of streamingdiensten bestonden. Welke instrumenten sierden toen salons en woonkamers, en welke muziek werd er geluisterd? Kinderen tot 18 jaar hebben in de maanden juli en augustus met betalende ouders gratis toegang.
...dat bericht 2 dichtbij is: van 6 tot en met 9 aug. is de jaarlijkse Fietsvierdaagse De Roerstreek. Na vele jaren is de start en finish verhuisd van Melick naar St Odilienberg en wel is de Roerparel, Schaapsweg 2in St Odilienberg het start- en eindpunt. Afstanden zijn naar keuze (30,45 of 60 km) evenals het aantal starts. Starten tussen 10-13 uur, sluiting controle 18 uur. Info en nu al aanmelden kan: www.fietsvierdaagse-deroerstreek.nl. Of info tel. 0475-531275. Kosten: 12jr en ouder: 3,50 euro p.dag, 5 tm 11 jr. 2,50 p.dag; bij 4 dagen totale korting resp 2 en 1 euro.
...dat bericht 3 betreft: de jaarlijkse KPJ-ploegwedstrijd in Posterholt met ruim 50 deelnemers. Die is op zondag 18 aug. vanaf 12 uur in allerlei klassen met tractoren en ook paarden op een terrein op de Varst (in buurt Jabacircuit). Gratis toegang. Er zijn kinderattracties en een feesttent. Info op site KPJ Posterholt.
....dat bijzonderheden rond nieuws van Roerdaljournaal  en regulier Tour de France-nieuws te vinden is op de FB-pagina van het Roerdaljournaal of via www.roerdaljournaal.nl
...dat we besluiten met Posters dialect: megrien (= margarine); zig get ansjierie ( = je ''zo maar wat" aantrekken; de boks aan hubbe (= het voor het zeggen hebben); de voot omsjloan ( = de voet verstuiken);  heel get luuj (= heel wat mensen); opsjwulle (= zwellen);  det biet mig (= dat steekt me);
op hem hub ig ein sjans kepot gehawd ( = heb heel wat met hem te stellen gehad); sjoon vekansie! (= mooie vakantiedagen).

week 29

    

   

Wist u...

 

...dat we best trots mogen zijn op “Oranje” na zo’n sportief weekeinde , met een meer dan fraaie tweede plaats op de WK voetbal voor vrouwen

...dat dat een prima prestatie is!

...dat vooraf al bekend was dat de Amerikaanse vrouwen bijna onverslaanbaar waren.

...dat zo’n land immers kan putten uit een groter areaal aan spelers dan Nederland , en daardoor glanst de zilveren medaille in onze ogen meer dan de gouden: prima succes voor Oranje! Om fier op te zijn, zouden onze zuiderburen zeggen!

...dat zijn we na het afgelopen weekeinde ook op onze Limburger Mike Teunissen met zijn bijna onmogelijk geachte prestaties in de Tour de France

...dat voor het eerst een Limburgse wielrenner het geel veroverde en samen met Peter Winnen van destijds zo’n grote tourprestatie uit een en hetzelfde dorp zo’n prestatie neer zette! Bravo!

...dat voorts een negental schutterijen uit Midden-Limburg as zaterdag in de kavelfinales van het OLS in Sevenum zitten

...dat er in totaal nog maar 25 schutterijen in de strijd zijn.

...dat van de 142 deelnemende schutterijen, lukten het er namelijk al 89 niet om twee keer 18 bolkes af te schieten.

...dat vooral bij  de Belgische schutterijen naar verhouding veel zestallen de buks konden opbergen : slechts 2 van de 26 Belgische korpsen mogen nog eens aantreden in Sevenum. 

...dat hier de lijst volgt van schutterijen die as zaterdag om 11 uur exact aan het kavelen mogen beginnen:  Grubbenvorst, Stokkem, Schinnen, Heel, Heerlen, Herkenbosch, Beek-Bree, Beringe, Linne, Helden, Obbicht, Meijel, Spekholzerheide, Grevenbicht, Mheer, Hingen-Echt, Ospeldijk, Budel, Oirsbeek, Susteren, Strucht, Roggel, Wessem, Nederweert, en Venray

...dat we vervolgen met de Kiek Toen foto van deze week; dat is tevens een uit-tip die u beslist eens moet gaan zien in deze vakantietijd. Het is een mooi en interessant uitje voor jong en oud, voor ouders en jeugd ook leuke doe-aktiviteiten. We hebben het over het Philipsmuseum in Eindhoven (Emmasingel) en wel in het gebouw van de vroegere gloeilampenfabriek. Je hoeft helemaal niet technisch te zijn om deze boeiende expositie interessant te vinden. Het gaat over de beginjaren van de gloeilamp, die Philips maar moeizaam kon ontwikkelen  en ook bijv over afgekeurde moderne apparaten die ooit ontwikkeld werden, tot de vele tienduizenden (!) octrooien die Philips rijk maakte en bijv. de medische apparatuur waarmee Philips thans wereldfaam heeft! 

...dat de Kiek Toen foto een huiskamer toont uit de jaren 60-70 met een houten kast en de apparatuur die in rijkere huiskamers te vinden was: philipsapparatuur :de radio met daaronder de platenspeler, de televisie en de grote bandrecorder!. 

...dat er in het museum ook allerlei projecten voor de jeugd zijn Nieuw is :.programmeer een robot bij Museum Kids Factory in dit Philips Museum Zelf een robot programmeren? Dat kan voortaan in het Philips Museum tijdens Museum Kids Factory. Met Marty de Robot leren kinderen op een leuke en actieve manier hoe een robot aangestuurd wordt. Museum Kids Factory is van 22 tot 28 julien van 12 tot 18 augustus. Hier kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar onder begeleiding solderen, zagen, 3-d printen en elektronische schakelingen maken. Zelf een echte robot programmeren kan vanaf 10 jaar. Voor kinderen van 5 t/m 7 zijn er aangepaste activiteiten.

...dat Museum Kids Factory speelplezier, toekomst en techniek samen brengt. Hier horen robots zeker bij, vandaar dat het programma is uitgebreid met Marty de Robot. Deze volledig programmeerbare robot is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Met een laptop en een eenvoudige programmeertaal kunnen kinderen hem een aantal verschillende opdrachten laten uitvoeren, zoals lopen en voetballen.

...dat hier in samenwerking met de ANWB een aantal (vakantie-)reistips volgen. Een hele fijne vakantie, namens de ANWB en dit Journaal!

...dat de eerste tip luidt: Let op met het tanken van brandstof E10 Zowel in Duitsland,  Frankrijk als België zijn tankstations verplicht om de alternatieve brandstof E10 aan te bieden. Dit is de vervanger van Euro 95. 10% van de auto’s zijn niet geschikt voor E10. Rijden met deze brandstof kan leiden tot schade aan de motor. Is er aan de pomp geen Euro 95 te krijgen? Dan adviseert ANWB om voor deze auto’s SuperPlus 98 of een premium brandstof te tanken.

... dat tip 2 en 3 is: vergeet de auto-reservesleutel niet en sla belangrijke telefoonnummers op. Als er iets gebeurt, heb je de belangrijke nummers in je contacten staan. Bijvoorbeeld het telefoonnummer om je bankpas te blokkeren..

...dat thans tip 4 volgt :Je koffer inpakken blijft een lastige klus. Iedere keer wordt het weer proppen… om net dat ene jurkje mee te nemen. Waarschijnlijk heb je je kleding netjes opgevouwen. Maar wist je dat je meer kleding kwijt kunt door het op te rollen in plaats van het op te vouwen? Bovendien kreukelt het dan ook minder snel.

...dat we beland zijn bij tip 5: Extra opbergruimte: jouw schoenen Schoenen nemen relatief veel plek in. Als je kleinere dingen in je schoenen stopt, scheelt dat weer ruimte. Denk hierbij aan sokken of ondergoed. Zo blijft jouw koffer ook nog netjes.

...dat tip 6 luidt: Kabels bewaren in een brillenkoker:Zo vervelend… zoeken in een koffer naar het kabeltje om je telefoon op te laden. Eindelijk gevonden, maar alle kabels zijn veranderd in een enorme knoop. Rol ze netjes op en bewaar ze in een brillenkoker. Zo kun je ze makkelijk vinden en raken ze niet in de knoop.

...dat inmiddels tip 7 er is: Voorkom lekkende flessen met huishoudfolie. Neem je een flesje shampoo of zonnebrand mee die al geopend is? Voorkom dat het gaat lekken op je kleding. Dat kan heel makkelijk. Haal de dop eraf, span een stukje folie over de opening en draai de dop er weer op. Ook handig voor de tandpasta en bijvoorbeeld je dagcrčme.

...dat tip 8 aan de beurt is: Waar staat de auto ook alweer? Maak een foto Ga je vliegen? En heb je je auto op de parkeerplaats van het vliegveld staan? Soms is het een hele klus om de auto terug te vinden. Maak een foto van de parkeerplaats en de ingang van de parkeergarage. Dan kan je bij terugkomst van je vakantie gemakkelijk je auto terug vinden.

...dat tip 9 is: Maak een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs maar zet er groot kopij op en streep het door. Of maak er een foto van met je smartphone. Want raak je jouw portemonnee of tas kwijt? Dan is het handig om een kopie te hebben. In geval van nood kun je dan altijd laten zien wie je bent.

...dat op 10 de ‘vergeet-tip” staat: Laad jouw telefoon op aan de tv Je bent je reisstekker vergeten… en in de stopcontacten passen geen Nederlandse stekkers. Laad je telefoon dan op aan de tv in je hotelkamer. De meeste televisieschermen hebben namelijk een USB-poort. Je hoeft dan geen nieuwe stekker te kopen.

...dat we besluiten met Posters dialect: ein sjluip (= kromspijker), koalepiet ( mijnwerker), wiej kump de duvel aan ein zeel ( hoe kom je aan zoiets) ; wen ut zig sjpint is ter d’r neet ( als het erop aankomt, is hij er niet)

 

Wist u ...

...dat er deze week weer belangrijke sportactiviteiten zijn buiten het WK voetbal voor vrouwen: Wimbledon-tennis is er natuurlijk,  en zaterdag de start van de Tour de France 2019, dit keer vanuit Brussel en omgeving
...dat dat helaas gebeurt zonder onze Limburgse troef Tom Dumoulin. Jammer, volgend jaar beter, zullen we maar zeggen. 
...dat echter ook andere zaken onze aandacht vragen  zoals vakantie natuurlijk, maar eveneens bijv. het Oud Limburgs Schuttersfeest 2019 (OLS): dit jaar as zondag in Sevenum. Zou het de Posterse schutterij St Mathias & Cornelius lukken een keer in de eindfinale (het kavelen zaterdag over een week) een rol van betekenis te kunnen spelen? Of misschien een andere schutterij uit Roerdalen of Midden-Limburg? Melick of Montfort bijvoorbeeld; beide schutterszestallen zijn doorgaans elk jaar goed op dreef met St. Odilienberg en Herkenbosch als verrassende outsiders...D’Um eens naar Roerdalen bergen zou niet gek zijn...
...dat lukte enkele  tientallen jaren geleden net niet toen Posterholt geen schot miste...en  toch maar derde of zelfs tweede werd. Dat kwam omdat  de Posterse schutter in die zinderende finale van het kavelen weliswaar het zoveelste bolletje afschoot maar niet strikt de juiste volgorde aangehouden had...Hij vergiste zich en had een bolletje overgeslagen. De reglementen zijn onverbiddelijk: fout is fout en Postert mocht de buks inpakken, weg was een bijna zekere OLS-titel!
...dat we nu terugkeren  naar het huidige OLS komende zondag 
...dat het Kinjer OLS al achter de rug is met goede resultaten voor de Roerstreek: de scholen van Montfort en Herkenbosch scoorden op diverse onderdelen bij de eerste drie en de Posterse Draaiende Wiejen werd tweede (na loting met Reuver)  met de beste ... yell ! Bravo!
..dat we terug gaan naar het grote OLS: vrijdag is de amusementsavond met onder meer Rowwen Hčze, Beppie Kraft en Marleen Rutten, welke laatstgenoemds ooit door het Roerdal Journaal betiteld is als talent-van-het-jaar en mogelijk een  opvolger is van  Beppie Kraft. Zaterdag is een mis in de open kucht tussen de schietbomen.
...dat  zondag vanaf 13.30 u de optocht van 144 schutterijen start en de bijwedstrijden direct daarna zijn (oa exercities ed; deelnemers worden op een 60-tal punten beoordeeld door een vakjury, zoals Beste Defilé en Mooiste Uniform enz 
...dat er dit jaar weer minder schutterijen present zijn: voorgaande edities waren er dat 150 tot 155 maar diverse schutterijen haken af door oa ledengebrek Tien jaar geleden was er nog een record: 155 schutterijen deden toen nog mee en nu is er een laagterecord van 144.
...dat de route van zowel het grote OLS als het Kinjer OLS start bij het Schuttersgebouw van de organiserende schutterij St. Sebastianus in Sevenum. Dit is gelegen aan de Staarterstraat in Sevenum. Schutterijen wordt gevraagd zich rechts naast het gebouw op te stellen waarna de route de volgende straten zal aandoen: – Peperstraat – (linksaf) – Markt (centrum) – Raadhuisstraat – Maasbreseweg (voorbij zorglocatie Sevenheym) – Schoutstraat – Den Eigen – Staarterstraat 
...dat de meeste Roerdalense schutterijen waaronder Postert  pas in het tweede deel de optocht verschijnen
...dat de optochtvolgorde  in Sevenum als volgt is voor de Roerdalense schutterijen:
...dat nadat de  zustervereniginen Sint Lucia Horst en St Jan Grubbenvorst op 1 en 2 starten wees de loting uit: op plek 32 start Sint Sebastianus Herkenbosch, dan op 68 Sint Andreas Melick, op 118 Prins Hendrik Sint Odiliënberg, op 122 Sint Urbanus Montfort, op 133 Sint Mathias & Cornelius Posterholt, en op de laatste plek op 144  besluit Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius Lommel de optocht.
...dat we de 5 Roerdalense schutterijen (St Martinus Vlodrop was de 6de maar is enkele jaren geleden opgeheven) veel succes wensen en een mooi OLS!
...dat we beloofd hebben over de Tour de France een en ander te melden maar meer dagelijkse  info op www.roerdaljournaal.nl: De Tour de France gaat op zaterdag 6 juli van start op de Grote Markt in Brussel en finisht op zondag 28 juli op de Champs-Élysées in Parijs.
...dat tussen die twee data hebben de renners aankomsten op de deels ongeplaveide La Planche des Belles Filles, de Col du Tourmalet en de nog niet eerder beklommen Prat d'Albis voor de wielen. De 1e etappe van de Tour de France van 2019 start op de Grote Markt van Brussel. De coureurs zetten koers naar de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg om vervolgens via Charleroi, Villers-la-Ville en Sint-Pieters-Woluwe terug naar Brussel te rijden. De doorkomst is niet zomaar in Sint-Pieters-Woluwe, want daar groeide Eddy Merckx op én hij pakte er in 1969 zijn eerste gele trui. De meet is getrokken bij het Kasteel van Laken in Brussel en de slotkilometer loopt met circa 4% omhoog.
...dat de 2e etappe een ploegentijdrit is van 28 kilometer op een glooiend parcours. Het startpodium staat bij het Koninklijk Paleis in Brussel en de finishlijn ligt bij het Atomium.
...dat de 3e etappe starten de renners in de Waalse plaats Binche en de rit eindigt met een uitdagende, punchy finale in de Champagnestreek. De dag erop gaat de 4e etappe van Reims naar Nancy en de 5e etappe voert van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar.
...dat de 6e etappe finisht op La Planche des Belles Filles. De steile klim, die per definitie als aankomst functioneert (de weg eindigt op de top), zat driemaal eerder in de Tour (Aru, Nibali en Froome waren er toen succesvol). La Planche des Belles Filles was altijd een klim van 5,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 8,5%, maar speciaal voor de Tour is er een extra strook ongeplaveid wegdek aan vast geplakt van ongeveer 1 kilometer. De laatste 100 meter is dan weer wel geasfalteerd en die sectie begint met een strook van 24%, de steilste van de hele klim.
...dat rit 7 voert naar Chalon-sur-Saône, de 8e etappe naar Saint-Etienne en rit 9 finisht in Brioude, geboorteplaats van Romain Bardet. De lastige finale opent mogelijkheden voor de thuisrijder. De dag voor de eerste rustdag, dat is de 10e etappe, rijden de coureurs van Saint-Flour naar Albi.
...dat week 2 in de Tour er als volgt uit ziet: de Tour 2019 serveert in de tweede week een aantal ritten in de Pyreneeën. Maar eerst gaat de 11e etappe naar Toulouse. Daarna wacht tijdens de 12e etappe een aankomst bergaf in Bagneres-de-Bigorre en de 13e etappe is een individuele tijdrit van 27 kilometer in Pau.
...dat de ritten van de laatste twee dagen in de Pyreneeën het klassement vermoedelijk op zijn kop zetten.De 14e etappe eindigt op de Col du Tourmalet na een klim van 19,4 kilometer ŕ 7,4%, terwijl de 15e etappe ook bergop finisht. Die rit gaat over de Port de Lers en de Mur de Pégučre en komt ten einde op de Prat d’Albis boven Foix na een slotklim van 11,8 kilometer ŕ 6,8%. Daarin zit een steilste kilometer van 14,5%.
...dat week 3 de laatste week is met de eindbeslissing? Via Nîmes (etappe 16) en Gap (etappe 17) trekt de Ronde van Frankrijk in de derde week naar de Alpen. De eerste bergetappe van de slotweek – rit 18 – finisht in Valloire. Het skioord ligt vlak na de top van de Col du Télégraphe, maar ook aan de voet van de Col du Galibier. Dat is de slotklim, waarna de race eindigt met een afdaling. De Télégraphe wordt met rust gelaten, maar wel jaagt de organisatie de mannen over de Col de Vars en de Col d’Izoard.
...dat de dag erop de 19e etappe de renners een aankomst in skidorp Tignes voor schotelt. De slotklim gaat over de 32,9 (!) kilometer lange Col d’Iseran. Na de afdaling klimt de route in 7,4 kilometer ŕ 7% naar het stuwmeer van Chevril, waarna de laatste 2 kilometer naar Tignes een vals plat is. Val Thorens is de finishplaats van de laatste bergrit: etappe 20. Slechts eenmaal eerder kwam de Tour aan in het hoogst gelegen skidorp (2.300 meter) van Europa. In 1994 klom de Colombiaan Nelson Rodriguez naar de overwinning op deze berg van de buitencategorie. Op 28 juli eindigt de Ronde van Frankrijk traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs. De slotetappe van de Tour de France van 2019 gaat in Rambouillet van start.
...dat de Kiek Toen foto deze week een kaart is van de Tour. Om tot slot ook nog even terug te komen op de vakanties van volgend jaar, zulks op verzoek van ouders die vooruit willen plannen en gevraagd is verder om daarbij ook  de vakanties in de andere 2 regio's (noord en midden) te melden. Komend weekeinde start zuid tot 19-8, gevold door weer een week later de start door noord en dan weer een week later start midden. En voor de planners in 2020 start  zuid  11 juli, noord op 4 juli 2020 en midden op 18 juli 2020.
...dat we besluiten met Posters dialect: op eine oas houwe (= mislopen); det geuf vreigeleriej (= daar komt ruzie van); auch in deze rubriek in 't waekblaad kreeg de verkierde geiselikke ein robiene jubikeumpatsjj op  gezat, ekskuus (= ook in deze rubriek in het weekblad kreeg de verkeerde priester een robijnen jubileum-pet uitgereikt, waarvoor excuses).
week 27

 

 

Wist u...
 

... dat we een vraag kregen: nu de zomer begint graag wat vaker wandeltips. Daar gaat-ie. We hebben er 2: een wandeling met begeleiding van een VVV-gids en eentje die u altijd op eigen gelegenheid kunt maken.
... dat de eerste is onder begeleiding van een gids en wel op zondag 30 juni in Posterholt. De start is om 14 uur bij Vurenhof en de wandeling duurt 2 uur.
....dat de gids u dan iets vertelt over de geschiedenis van het dorp, de -in der loop der eeuwen - gebouwde 3 kerken maar ook over de grafkapel op het kerkhof en bijvoorbeeld de verdwenen molens, die eens de horizon van deze omgeving sierden

...dat de gids de wandeling heeft uitgestippeld met een heel scala aan onderwerpen, die eens te meer het levendige karakter van deze woongemeenschap door de eeuwen heen duidelijk naar voren brengen.
….dat iedereen van harte is uitgenodigd om aan te sluiten bij deze wandeling.. Deelnameprijs: 5 euro per persoon; (Bij vertoon van Limburg Card € 4,00); Kinderen gratis. Startlocatie is Vurenhof Boerengolf, Vurensteeg 4, 6061 EJ Posterholt en voor meer informatie: zie de internetsite www.vvvmiddenlimburg.nl

... dat u de tweede wandeling op ieder moment kunt maken en die wandel-suggestie is aangereikt met foto's door de Posterse lezeres TSG. Het is de Waldmaerchenwandeling ca. 4km, die vlak over de grens in Duits grensgebied (bos ) ligt en met zeer fraaie kunstwerken is "uitgerust". U kunt starten nabij cafe-restaurant Zur Klus (de Kloes) in Neuhaaren (even over de grens bij Posterholt-Echterheide) U kunt er ook komen door de groene grens bij het buurtschap de Varst in Posterholt de Voorsterstraatweg af te rijden en daar de grensweg te nemen of de afslag bij Waldeslust of het Berghoes (Posterholt-Echterheide) naar Neuhaaren te rijden. Op de foto's Kiek Doa (in plaats van Kiek Toen deze keer dus) een aantal opnames van oa de kunst, die u passeert tijdens de wandeling met de titel: Waldmaerchenwandeling.
…dat er volgens de krant in Postert enige “reuring” is onstaan over de beschildering van een landschap in het opgeknapte kapelletje op de Donk. Zulks vanwege de minaretten, die de kunstenares heeft uitgebeeld in een Betlehem panorama achtergrond in het kapelletje.
…dat minaretten volgens krantenlezer Ton Theelen niet thuis horen in een katholiek kapelletje, zo bericht de krant.
…dat een minaret een islamitisch architectonisch kenmerk is van een moskee.
…dat de meningen enigszins verdeeld zijn blijkt uit enkele Facebook-reacties op het krantenbericht: onder meer vroeg iemand zich af : "waar hebben we het over?”...
….dat we daarom in dit verband hier in herinnering willen brengen een foto van de Posterse Sjloap Truuke (Truuke Schoenmakers zaliger), die in het verleden op een Limburgse fotokalender figureerde. Zij bad regelmatig bij dit kapelletje met de handen enigszins opgeheven en daarbij een rozenkrans tussen haar vingers vasthoudend: een soort v-teken makend. De letter V van vrede en …verdraagzaamheid! Waarvan acte.
..dat we op verzoek nog enkele F1-race-data geven, net als vorig jaar in dit journaal. Daar gaan we. De Formule 1-kalender voor 2019 telt 21 races, waarbij geen nieuwe circuits zitten; volgend jaar wel want dan zal Zandvoort erbij komen.
...dat het F1-seizoen 2019 is begonnen op 17 maart 2019 met de Grand Prix van Australië en eindigt op 1 december met de GP van Abu Dhabi. De kalender kent nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de kalender van 2018, alleen zijn de Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico omgewisseld.
...dat de Nederlandse fans reikhalzend uitkijken naar de GP van Oostenrijk op 30 juni en de GP van België op 1 september. Bekijk hieronder de volledige Formule 1-kalender van 2019.
...dat we inmiddels beland zijn bij de 10de Grand Prix op Formule 1-kalender van 2019. Na Australië, Bahrein, China, Azerbeidzjan, Spanje en Monaco (26 mei) Canada (9 juni), Frankrijk (23 juni ) en Oostenrijk 30 juni is Groot-Brittannie 14 juli, Duitsland 28 juli, Hongarije 4 augustus, Belgie 1 september, Italie 8 september, Singapore 22 september, Rusland 29 september, Japan 13 oktober, Mexico 27 oktober, Verenigde Staten 3 november, Brazilië 17 november en de laatste is weer Abu Dhabi op 1 december, allemaal in 2019 uiteraard.
...dat we besluiten met Posters dialect: polfer (= buskruit), nietsjig ( = licht geraakt), sjurge ( + kruien), sjieker (+ mooier) sjurker ( = kruiwagen), ), kepabel (= kundig), kruuts en krats ( = kris kras) sjtiebelke ( = kort kledingstuk), krumpe (= krimpen )

week 26

 

 

Wist u...

 

...dat de geslaagde Posterse “tussen-braderie” Summer Fair er op zit en wij ons dus weer op andere zaken - Posterse en algemene -zaken kunnen richten.
...dat weer twee wapenfeiten in Postert plaatsvinden. Eerstens: Mgr. Paul Hamans gaat zijn robijnen (40-jarig) priesterfeest vieren. Onlangs heeft hij onder andere in dit weekblad “zijn rol” in de Roerdalense RK kerkgemeenschappen nog eens in het wekelijkse parochienieuws helder uitgelegd. Op zondag 30 juni ,voor de gelovigen uit alle Roerdalense parochies, in de kerk te Herkenbosch een plechtige hoogmis. Deze dankviering wordt opgeluisterd door het Gregoriaans Clusterkoor en het Damesclusterkoor. Daarna is in de Harch (Kloosterstraat 30 Herkenbosch) tot 14 uur gelegenheid de jubilaris te feliciteren. “Een persoonlijke cadeau is niet nodig”, zegt hij in het parochieblad heel bescheiden: wie toch iets wil geven kan een financiële ondersteuning voor de clusterparochies overmaken Parochiecluster Roerstreek (HH Wiro,Plechh,Otg.), St Odilienberg rek nr NL93RABO0150570996.
....dat tweedens gemeld mag worden: dokter Marc America van Huisartsenpraktijk America-Linders in Posterholt bergt zijn stethoscoop voorgoed op: hij gaat 1 juli 2019 met pensioen, na 36 jaren "Postert".
...dat Marc America geboortig is uit Maastricht, waar zijn vader ook huisarts was. Na zijn studie is hij in 1983 gestart met een praktijk in Posterholt. Destijds met collega’s Jack Poels en Hans Vosters, en sinds 1999 samen met Wim Linders. Daarnaast is hij in 1991 begonnen als huisartsopleider en heeft bij rond 25 AIOS (arts in opleiding tot specialist) begeleid. Sinds 2001 is hij SCEN-arts, wat betekent dat collega’s een beroep op hem kunnen doen voor steun en consultatie bij euthanasie.
...dat hij nu vrije tijd genoeg krijgt voor zijn tenor-saxofoon in een muziekband en in een klassiek ensemble; verder is hij oa lid van Rotary Roermond en is hij vooral te vinden op de golfbaan.
...dat de scheidende huisarts een bezig baasje is en vooral blijft. Hij:“In 2009 heb ik het boek “Allemaal Mensen” geschreven. Dat gaat over herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen. Vorig jaar heb ik op verzoek van
de uitgever een tweede boek geschreven met als titel “Allemaal mensen 2.0”. In dit boek belicht ik menselijk gedrag vanuit meerdere gezichtspunten. Naar aanleiding van deze boeken kwamen er uitnodigingen om hierover lezingen te geven en dat doe ik nu regelmatig (zie ook www.marcamericalezingen.nl)."
...dat er nog meer op zijn activiteitenlijst staat: van medische vakgroepen die onder meer nascholing als thema hebben tot bijeenkomsten met specialisten van ziekenhuis Laurentius op velerlei terrein.
..dat hij verder vanaf het begin met veel enthousiasme lid is van toetsgroep ‘Roer Y Delta’, een praat- en intervisie groep van aanvankelijk 10 collega’s uit de regio: nascholing, leren van elkaars vaardigheden (en ook missers) en veel gezelligheid en vriendschap. Hij maakt verder deel uit van een werkgroep die als kritische luis in de pels ontwikkelingen volgt rond jongeren, die dreigen te ontsporen. Hij daarover: "Wij signaleren, brengen relevante personen samen en proberen ontwikkelingen te bespoedigen”.
...dat Marc America zich dus geheel niet gaat vervelen. Maar eerst zegt hij zijn patiënten gedag tijdens een afscheidsreceptie op vrijdag 28 juni (17-19 uur) in gasterij Geluk(t) bij kasteel Aerwinkel Posterholt. Tevens kan dan nader kennis gemaakt worden met zijn opvolger, huisarts Marjo Schlangen, die al enkele jaren vervanger is in de praktijk Linders-America.
...dat we van Posterholtenaar Jos Willems (Jos vanne Sjpar) deze en nog een foto kregen van een andere, voormalige Posterse huisarts: Jo Deumens, die voor de rubriek Kiek Toen van deze week bestemd wordt. Hebt u ook een foto uit Posters verleden? Laat hem even inscannen bij Cube Computers voor de rubriek Kiek Toen.
…dat de Posterse huisarts Deumens een huisarts “van de oude stempel” was, hetgeen wil zeggen bijna altijd bereikbaar, dag en nacht. Dat artsenleven van 24 uur veranderde overal en Deumens werd ook opgevolgd door een duo: de huisartsen Jack Poels en Hans Vosters en die thans ook beiden gepensioneerd zijn,
...dat dokter Deumens - zoals dat destijds te doen gebruikelijk was - een wat genoemd wordt “24-uurs” apotheekhoudend huisarts was , dus met apotheek aan huis. Zowel in de apotheek als in artsenpraktijk werd Deumens bijgestaan door vaste krachten (onder andere Dina Wolters - “van Diel”) die vele jaren mede de praktijk runde als wachtdienst in de nacht. Pet af voor zoveel betrokkenheid en bezieling want dokter Deumens was er niet alleen voor Postert, maar had ook een praktijk in St Odilienberg en hield ook daar spreekuur. Daarnaast reed Deumens in die tijd ook nog dagelijks visites, hetgeen bijna alle huisartsen destijds deden. De foto van dokter Deumens geeft precies weer hoe hij was: een ietwat mysterieuze (dokters-)blik met een kleine lach om de mond, zoals een huisarts dat in die tijd betaamde en een man van weinig (in elk geval minder) woorden. Hij was getrouwd en kreeg 5 kinderen: 4 meisjes en 1 jongen. Hij was geboren in 1912 in Heerlen en stierf in Posterholt in 1988, 76 jaar oud.
...dat we deze keer geen uitgaanstip hier melden maar een huishoudelijke tip hebben: hebt u soms rioollucht in de badkamer door een droogstaand putje? Gooi wat slaolie in het putje: dat blijft olie op het water liggen zodat het niet kan verdampen.
...dat we besluiten met dialect : eemes get noadraage (= iemand iets blijvend kwalijk nemen), sjtrubber (= kwajongen), det zeen mig bruudsjes (= dat zijn een stel rakkers, kwajongens / letterlijk: bruidsmeisjes), ein kussestaeke (= kussensloop), onger de linje hubbe (= onder de leden hebben), diej hubbe zig verpind (= zij hebben zich vergist), ges inne wek vergaete; dan ries de deig neet ( = gist in het brood vergeten; dan rijst het deeg niet).
week 25

 

 

Wist u...

 

....dat we beginnen met de uitgaanstip nummer 1 komend weekeinde is de Summer Fair en wel aanstaande  (Vaderdag-)zondag in Postert. Van 11-17 uur zijn de deelnemers met hun koopwaar te vinden op de Hoofdstraat, vanaf de Raadhuisstraat-splitsing tot aan de rotonde. Bij de cafe’s Biej Liebes en de Sport, evenals bij Vurenhof is (terras-)muziek. Bij Vurenhof speelt vanaf 14 uur het Treuterblik Quintet.

...dat het wachten nu alleen nog is op...zonnig weer en natuurlijk bezoekers: de toegang is gratis!

...dat we nu overstappen naar een actie in de afgelopen weken sinds de komst ervan wordt door menigeen zowel negatief als positief gedacht over het (internet)verschijnsel Facebook, Instagram enz

...dat het heel positief kan werken is recentelijk weer eens voor Posterholtenaar Maikel Gielkens gebleken. Hij is gehandicapt en werkt als GEO-medewerker bij de gemeente Venray.

..dat Maikel een aantal weken geleden een oproep plaatste op Facebook om hem financieel een ruggesteun te geven en de uitwerking was in een woord fantastisch.

...dat de familie Gielkens ook dankbaar is voor zoveel steun. Maikels moeder, L Gielkens-Meijers, heeft ook oo Facebook iedereen bedankt voor de geweldige steun.

...dat hier in het kort de actie nog eens op een rijtje wordt gezet. Maikel plaatste na lang twijfelen de volgende oproep op Facebook:

...dat hij als titel de volgende oproep-tekst gebruikte: “Help mij weer de weg op Letterlijk en figuurlijk

Mijn naam is Maikel Gielkens 32 jaar. Tijdens mijn geboorte heb ik zuurstofgebrek gehad waardoor ik een lichamelijke handicap opgelopen heb. Ondanks mijn handicap heb ik alles uit het leven weten te halen  (een beperking zit tussen je oren).

Op 11 februari heb ik de grote pech van een auto ongeluk gehad. Mijn auto is hierbij Total loss verklaard.  Ik had een auto op leasebasis hierdoor kreeg ik geen vergoeding vanuit de verzekering na het ongeluk.

Hierbij ook een foto van het transport van de auto na het ongeluk.

Doordat ik tegenwoordig zelfstandig verdien kom ik niet meer in aanmerking voor een andere auto op leasebasis en zal ik deze dus zelfstandig moeten aanschaffen en bekostigen.

De eis van de instantie die de aanpassingen plaatst in auto's voor mensen met een handicap is: dat de auto waar de aanpassingen in geplaatst moeten worden, maximaal 3 jaar oud is.

In mijn geval hebben we alle opties bekeken en kom ik uiteindelijk op een bedrag uit dat voor mij absoluut niet te betalen is.

Ik heb er lang over gedacht of ik de stap zou moeten nemen om dit via een crowdfunding actie op touw te zetten. Helaas zit er voor mij niks anders op.

Daarom wil ik jullie heel graag vragen om mij weer op weg te helpen door een gedeelte van het totaal bedrag bij elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Maikel Gielkens

...dat Maikel zijn Facebook-oproep besloot met zijn motto: "Gaat niet, bestaat niet"” Tot zover de oproep.

...dat het resultaat er wezen mag: binnen enkele weken kwam een brede lach rond Maikel’s mond: de benodigde 10 mille zijn door deze actie bijeen gebracht en Maikel kan weer een aangepaste auto aanschaffen.

...dat dit alles ook zo voorspoedig verliep dank zij de Posterse Bianca Coenen, die als zakenvrouw en duizendpoot op allerlei terrein veelzijdig actief is ( van oncologie-therapeute tot agro-founder en Klein Gelukambassadrice Roerdalen etc)

..dat zij haar zakenrelaties  (oa ook via Linkdin) op de actie wees en zo een hele hoop collega’s en volgers ea “warm” wist te krijgen voor dit doel. Bianca was er van meet af aan van overtuigd dat deze actie voor Maikel  zou slagen! Ook hulde voor Bianca!

...dat de milde gevers, en ook wij als Posters Journaal, trots zijn op deze sympathieke steun-actie voor een Posterholtenaar en iedereen feliciteren met het succes: een mooi voorbeeld van naastenliefde, medemenselijkheid en gemeenschapszin  : waar ook anno 2019 een relatief kleine gemeenschap groot in kan zijn!, zo noemde iemand in mijn omgeving het. En dat is het ook!

...dat uitgaanstip nummer 2 : het Cuypersweekend 2019 is komend weekeinde op 15 en 16 juni. Er zijn allerlei activiteiten in het Cuypershuis Roermond (museum Andersonweg) en ook op diverse “Cuypers-projecten” in de regio ( zie uitgebreide info op www.cuypershuis.nl )

...dat een van de projecten van Pierre Cuypers kasteel Aerwinkel was

...dat Kasteel Aerwinkel in  Posterholt  voor het eerst genoemd werd in 1544, en was waarschijnlijk een hoeve. In 1854 werd het huidige landhuis gebouwd door Pierre Cuypers in opdracht van (de Belgische zakenman P.M. Geradts, de vader van de latere burgemeester Jules Geraeds

...dat bij het landhuis meer gebouwen liggen die de status hebben van rijksmonument, waaronder een oude schuur en een badhuisje. De tuin en de omgeving zijn gratis te bezoeken.

...dat we besluiten met Posters dialect: veur eemes de hood aafnumme ( = compliment uitdelen n); dae is neet van gister ( = hij is slim, goed op de hoogte); doon mig de deurre van ut ei mer doer es ze dur geis bakke ( = maak de eidooier maar stuk bij het bakken van het ei) .

week 24

 

Wist u...

 

...dat de Summer Fair 2019 te Posterholt (dit jaar in plaats van braderie te Posterholt) met Vaderdag op 16 juni as (volgende week zondag) blijft groeien. Dat bij initiatiefneemster Vicky Heinen zich intussen meer dan 60 deelnemers, inclusief winkeliers, cafés en catering aangemeld hebben.

...dat de organisatie verrast is over zoveel spontaniteit en medewerking; voor meer info is de organisatie te bereiken per mail: vickyheinen1@hetnet.nl

...dat de sponsoren van deze Summer Fair, die de kraampjes grotendeels gesponsord hebben, zijn: Plus Bronswijk, v Birgelen Copy en Design, Ondernemersvereniging Posterholt, Bosch Carservice Bustin, Autobedrijf Jan Bakkes BV, Theelen Grondwerken, Constructiebedrijf K. Heijmans (allemaal te Posterholt).

...dat Vicky Heinen ook medewerking gekregen heeft voor de PR van de fair van de Ondernemersvereniging, v. Birgelen de posters gesponsord heeft (inclusief ontwerp) en Plus Bronswijk de flyers die er oa aan de kassa van de supermarkt liggen.

...dat we een brief in de bus kregen: "Aan en voor Posters Journaal" - ondertekend met een veel voorkomende naam maar zonder adres - om aandacht te vragen voor het drukke verkeer op de Margrietlaan en Heerbaan

...dat “het traject Margrietlaan-Heerbaan namelijk de nieuwe en voornaamste verkeersader van Posterholt is geworden sinds de herinrichting Hoofdstraat-Roermondseweg en kennelijk langer duurt dan gepland ”dat had de gemeente ook eens kunnen mededelen...”

...dat het schrijven - zo blijkt uit de inhoud - tevens afkomstig is van een bezorgde moeder

...dat zij schrijft:”.. ik maak me ernstig zorgen als mijn kind naar en van school moet fietsen over de Margrietlaan en in het verlengde daarvan de Heerbaan met links en rechts overal geparkeerde auto’s van de bewoners. Natuurlijk, ook zij hebben graag hun plekje. Nu weet ik “Postert is lank en sjmaal”, zoals men al jaren zegt, maar dit wordt in mijn ogen toch en beetje te gek. Ik heb me al eerder afgevraagd Hoe de gemeenteraad destijds heeft kunnen instemmen met zo’n  verkeerssituatie met als belangrijkste toevoerweg vanaf de randweg de afslag naar de Middenweg. Waar dan ook nog de door de gemeente aangewezen parkeervakken van vrachtwagens zijn gesitueerd. Natuurlijk ook die chauffeurs moet hun auto kwijt, maar die plekken zijn er toch genoeg: op de Markt bijvoorbeeld. Begrijp me goed de vrachtwagenchauffeur heeft recht op parkeerplek!".

...dat de brief vervolgt met: “...en dat is nog niet het ergste: de bocht van 90 graden bij de hoek Middenweg-Heerbaan. Echte en bijna-ongelukken zijn er ook al  geweest; een buurman van ons zat recentelijk klem tussen een geparkeerde auto en een op de weg draaiende autobus, die naar de tijdelijke haltes moest (waarom niet tijdelijk kleinere bussen ingezet: er zitten toch maar weinig passagiers in. )

...dat in de brief verder vermeld wordt: “Dan  heb IK nog een vraag: waarom moet dat werk aan die wegen allemaal zo lang duren of ben ik alleen maar een knoterzak?"

...dat het allerergste nog komt ( en dat blijkt uit mijn eigen navraag bij velen): op veel wegen is de 30 km-max-snelheid vrij recent van toepassing verklaard: ook op het traject Margrietlaan-Heerbaan. Dat wisten van de 10 mensen er 9 niet!!! Bij de afslag Vlodropperweg-Margrietlaan staan 30 km borden en vlak voor friture De Donk aan Heerbaan (verlengde Middenweg) een klein bord “einde 30 km “! Vanaf de splitsing Vlodropperweg staan 2 borden ( links en rechts) maar waar zijn de herhaalborden of grote tekens in het wegdek?? Nergens volgens mij.! En  wie rijdt er 30 km hier op deze verkeersader nummer een? Bijna niemand,  nog geen  95 procent durf ik te stellen. Want nogmaals, een herhaal-bord is er niet. Misschien een suggestie (bijv. voor een van de 5 Posterse raadsleden): plaats ergens halverwege (bij de sporthal bijv) een knipperlicht met daarin de verlichte km-aanduiding: "U rijdt...km". Is maar een idee...

...dat de brief besluit met een oproep “beste gemeente, nu de kern Postert geen lijfelijke wethouder meer heeft binnen de dorpsgemeenschap (en dus niet dagelijks deze verkeersellende aan den lijve ondervindt), moet u maar een bureau inschakelen om zo efficiënt mogelijk de verkeersdrukte op en bij de “nieuwe verkeersader” te onderzoeken en maatregelen te lanceren. Want dat alles valt bij mij ook onder de noemer "Kleine Geluk" in Roerdalen...als u begrijpt. PS: Een kopie van de brief stuur ik -als u er geen aandacht aan geeft in het Journaal - ook naar de gemeente.

...dat de Kiek Toen foto deze week weer een Kiek Doa-foto is en op bovenstaand betrekking heeft: de enige twee borden op de “verkeersader bij de splitsing Vlodropperweg) (op de textielfabriek-foto van vorige keer komen we nog terug).

..dat we verder even de uitgaanstip memoreren: komend weekend is het Pinksteren met allerlei activiteiten: traditioneel is de Luikse markt in Linne met diverse artiesten op tweede pinksterdag.

...dat we besluiten met Posters dialect en u ook zonnige pinksterdagen wensen: eemes oppe krummenak draage ( = op de poekel,  met iemand op de rug rond wandelen); hae is van lotje getik  (= hij is niet goed wijs) barewegtig ( = zowaar? Of bijna?); peerelink ( = regenworm) eine wuiste kaerel ( = een grote man) psepsjinkel (= klein en mager persoon); doa zeen de roete mit gezette-pepert toe geplek (= dat is een achtergebleven gebied).

week 23

 

Wist u...

 

..dat we ook deze week het laatste nieuws over de Summer Fair 2019 in Posterholt, die in plaats van de braderie dit jaar is, met Vaderdag op 16 juni as melden

...dat Fair-initiatiefneemster Vicky Heinen zegt dat de enthousiaste reacties blijven binnen komen en ook het aantal aanmeldingen

...dat de plannen nog steeds groeien: zo wil ze tegenover Creao+Deo aan de Hoofdstraat in een partytent eventueel straattheater plannen. Kandidaten kunnen zich bij haar melden  via een mail: vickyheinen@hetnet.nl. Op dat mailadres  zijn ook nog steeds andere aanmeldingen welkom.

...dat intussen ook aanmeldingen binnen zijn van de Toneelvereniging Kunst en Vermaak en van het pas zelfstandige Posterse muziekkorps Drums & Eagles.

...dat ook de Posterse schutterij Mathias & Cornelius op de oude Markt schietwedstrijden organiseert, het "KA-huis" wil een optreden verzorgen, en er komt ook een oldtimer

...dat ook de cafés hun bijdrage leveren: hoewel de uitspanning eigenlijk buiten de route ligt ( - de Summer Fair loopt op de Hoofdstraat vanaf de splitsing Raadhuisstraat tot aan de rotonde Gevaren -) speelt bij Vurenhof ook een kapel, en zullen de café's Biej Liebes en De Sport ook voor muzikale bijdragen zorgen tijdens de fair.

...dat Vicky Heinen zegt: “Het groeit steeds verder uit: fantastisch hoe de medewerking is”.

...dat het enthousiasme over de overwinning van Duncan Laurence bij het Eurosongfestival 2019 nog maar amper is getemperd of de strijd tussen de Nederlandse steden om de organisatie volgend jaar is alweer losgebarsten. Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Maastricht lijken de beste papieren te hebben voor het Songfestival, dat hoogst waarschijnlijk in mei (16 of 23 ?) 2020 plaatsvindt.

...dat zeker van Amsterdam die open sollicitatie onbegrijpelijk is vindt menig marketingdeskundige waaronder Stephen Hodes, in de Telegraaf "De stad heeft altijd geroepen het toerisme terug te willen dringen. Dit geeft alleen maar veel meer drukte en toont dat die eerdere uitspraken van de gemeente Amsterdam voor de show zijn. Ze wil juist meer geld met toerisme verdienen. Maar het Songfestival kan beter ergens anders plaatsvinden."

...dat Duncan Laurence overigens naar Pinkpop komt. De winnaar van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv is de verrassende vervanger van First Aid Kit. Het Zweedse folkduo annuleerde onlangs het optreden tijdens de jubileumeditie in Landgraaf. Duncan treedt maandag 10 juni op tijdens de 50e editie van het oudste nog bestaande popfestival in de wereld.

...dat we terug keren naar de drukke jaar-agenda volgend jaar: in mei 2020 Nederland ook nog 75 jaar bevrijding viert . Met evenementen als dodenherdenking, Bevrijdingsdag en dan is ook weer de op tv wereldwijd enorm goed bekeken Champions League-finale wordt het flink puzzelen om tot een datum voor het Songfestival te komen. 16 en 23 mei lijken de meest voor de hand liggende data. De politie gaat daarom met de verschillende gemeentedriehoeken om de tafel zitten. "Zodat niet alles op precies dezelfde dag in dezelfde stad plaatsvindt”, zegt een woordvoerder.

..dat de agenda 2020 nog meer  nationale activiteiten telt , zoals in mei de Grand Prix in Zandvoort (terug na 35 jaar), verder de internationale   Invictus Games (500 ex-militairen) in het Haagse Zuiderpark (2e week mei), dan ook nog het EK voetbal van 14-27 juni : dat is met 3 wedstrijden in de Amsterdamse Johan Cruijff-arena in augustus, en ook us  weer Sail Amsterdam met zeer veel bezoekers (12-18 aug). Genoeg te doen dus.
...dat we terug keren naar nu: thans geven we enkele uitgaanstips voor dit weekeinde. Zo is er de Taptoe Roermond komende zaterdag 1 juni, aanvang 19.30 uur. De taptoe is op de Markt in Roermond met deelname van 5 korpsen waaronder enkele bekende landelijke en uit onze  eigen gemeente Excelsior uit Montfort en verder ook uit de regio nog “Haelen”. De staanplaatsen zijn gratis. Zitplaatsen op de tribune kosten 20 euro en in voorverkoop 17,50 euro;  kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar bij de VVV Roermond, Peters Brouwers Schadeherstel in Maasniel en Hamers Optiek Roermond.  
...dat een andere tip is: de  Hemelvaartsbraderie in Vlodrop as donderdag. Ook dit jaar weer in het centrum van het dorp. Maar het is tevens ook een jaarmarkt en de nieuwe organisator heeft gezegd dat er zeker 100 tot 150 stands zijn
...dat zaterdag 1 juni ook een belangrijk sportcompetitie eindigt en natuurlijk op tv te volgen is: dat met een van onze bekendste en sympathiekste profvoetballers:  Virgil van Dijk. Hij bereidt zich met zijn club Liverpool voor op de Champions League-finale van zaterdag 1 juni. Tottenham Hotspur is dan in het Wanda Metropolitano in Madrid de tegenstander. De Nederlandse verdediger blikt in een groot interview met de krant The Guardian vooruit op de finale en vertelt onder andere over zijn carričre tot nu toe en zijn bijna-transfer in het verleden naar Ajax. Toen gaf de Ajax-directie de voorkeur aan een andere speler... 
...dat Van Dijk  met de persoonlijke titel ‘PFA Player of het Year‘ op zak  Liverpool met  liefst 97 punten in de nationale competitie gidste.. Voldoende voor de titel in de National Laege  was het echter niet. Die ging naar Manchester City, dat 1 (!) punt meer verzamelde. 

...dat winst in de Champions League zaterdag, het seizoen van The Reds toch nog een gouden randje zou geven. Of in elk geval een seizoen met eremetaal. Een nederlaag tegen de Spurs (die -zoals bekend - in de allerlaatste seconden Ajax uitschakelden) daarentegen  zou een enorme domper zijn. Zeker na de nederlaag in de Champions League-finale tegen Real Madrid vorig seizoen. 
...dat we besluiten met een Kiek Toen-foto: dit is een foto die toegestuurd is met de vraag: dit is een beeld van de Textielfabriek Posterholt: wat werd hier eigenlijk gemaakt?. Volgende keer komen we hierop terug.

...dat we besluiten met dialect uit Postert eo: partuusjkus-gewaer ( = klappertjes-pistool); eine wezel zit gaer truuk (= een bangerik is gauw opgejaagd) botter-milk ( = karnemelk); sjuuns (= schuin); dae is doerein ( = hij is in de war), ein verke oeterein doon (= een varken uitbenen).
week 22

    

   

Wist u...

...dat Nederland ook weer muzikaal een woordje mee spreekt als winnaar (na 44 jaar) van het Internationaal Songfestival: het grootste in zijn soort ter wereld. Dank zij een prachtig lied van Duncan, waaraan hij vele maanden gesleuteld heeft. Volgend jaar mag Nederland het allemaal organiseren, en - eerlijk gezegd - het was een een prachtige en luxe  presentatie en show dit jaar in Tel Aviv. Een evenaring zou al een knappe prestatie zijn.

Dit is een fraaie foto in het kader van onze rubriek Kiek Doa: dankzij buurtverenging Het Centrum staat er weer een meiboom op de fraai opgeknapte oude markt in Postert. De meiboom heeft verschillende betekenissen in Nederland gehad:  van een naoorlogse vrijheidsboom tot een vruchtbaarheids-symbool. Ook werden er spelen en dansen rond georganiseerd. Bekend is ook het Meiboom-stelen waarbij de ene buurt bij de andere de meiboom trachtte te “ontvoeren” en pas tegen losgeld ( veelal bier enz) werd teruggegeven .

 

Dit  kunstwerk -een steigerend paard op ware grootte - staat bij het particulier woonhuis van manege en paardenstallen Venhof in Herkenbosch. Het bestaat geheel uit gebruikte en daarna kunstig in en aan elkaar gelaste paarden-hoefijzers... Het is een meer dan fraai kunstwerk geworden , gemaakt door Venhof-directeur en exploitant Martin Simons, die er menig uurtje vrije tijd in stopte. Het heeft best lang geduurd voor het zover was , maar het resultaat mag er dan ook best wezen en Martin mag er trots op zijn!  Komende zaterdag kunt u het ook bewonderen tijdens het Western-festival bij Venhof en probeert u maar eens te raden hoeveel oude hoefijzers er in verwerkt zijn...

...dat er toch een zestal Nederlandse bedrijven ook daar al in actie kwamen (onder meer op het gebied van geluid en licht) en dus al de nodige ervaring hebben opgedaan. Maar het wordt echt een uitdaging om de Israëlische versie te overtreffen. En waar doe je dat? In Amsterdam, in Rotterdam of in Maastricht (MECC) want die steden hebben zich, voor zover bekend, aangemeld.

...dat we met een nieuwtje beginnen over de Posters toneelvereniging Kunst en Vermaak: het nieuwe toneelstuk dat in december traditiegetrouw opgevoerd wordt, heet "De 7de Zunj", een van de hoofdzondes

...dat de 7de zonde onder meer het etiket "overspel" draagt en daaraan heeft zich ene Jos schuldig gemaakt en hiervoor moet hij zich aan de hemelpoort verantwoorden bij een rechtbank. En hier zal beslist worden of Jos naar de hel gaat of toch naar de hemel. Of zijn er excuses? Of...is het een droom..of toch niet? Verwikkelingen genoeg dus 

...dat er al druk elke week gerepeteerd wordt onder leiding van Cor Bastiaans, de regisseur van voorheen, is weer terug. U kunt het allemaal weer meemaken tijdens de gebruikelijke voorstellingen gedurende drie dagen in het weekeinde medio december.

...dat initiatiefneemster Vicky Heinen blij verrast is met de grote belangstelling voor de Summer Fair op zondag 16 juni. De Summer Fair komt in plaats van de Vaderdagbraderie die nieuwe impulsen nodig heeft en de organisatie daarvan (harmonie en voetbalclub) denkt daarbij aan een nieuwe formule waaruit de Vaderdagbraderie 2.0 moet ontstaan.

...dat we de actualiteit van nu melden: de Summer Fair is dus op zondag 16 juni as (ook Vaderdag) en duurt van 11-17 uur. De Fair loopt op de Hoofdstraat vanaf de splitsing Raadhuisstraat tot aan de rotonde Gevaren: omdat aan dit traject de meeste zaken liggen, aldus de organisatie.  Volgens Vicky Heinen ("ik doe het met enkele mensen samen voor Postert en niet voor mijn nagelstudio want die agenda zit vol") is er enthousiast gereageerd op haar Summer Fair: "Tot nu toe een 40-tal aanmeldingen, inclusief de middenstanders." Er is ook veel variatie in de aanmeldingen: van een ijscokar tot een wijnproeverij, van dans en muziek met een deejay tot en met de stichting de Beuk, van een antiekzaak tot en met verkoop door de jeugd enzovoort. De toegang is gratis.

...dat een ander belangrijke gebeurtenis komende donderdag is wanneer een nieuw Europees parlement gekozen wordt. Maakt u van uw stemrecht gebruik: Europa gaat ons allemaal aan. En merkt u er ook nu (nog) niet veel van: uw kinderen en eventuele kleinkinderen krijgen er wel degelijk mee te maken, in welke vorm dan ook. En dan zijn de Europese verkiezingen wel degelijk belangrijk.

...dat we daarom nu wat Europese verkiezingszaken op een rij zetten en ongetwijfeld zult u bijv. schrikken van de beloningen ed,  maar dat is nu eenmaal internationaal bepaald: net zoals u en ik belasting moeten betalen en ons koningshuis niet. Iets anders is dat dat allemaal niet "eeuwigdurend" hoeft te zijn en best veranderd mag worden, maar daar moet u dan voor pleiten. Door aan bijvoorbeeld diezelfde Europarlementariërs  zelf de vraag voor te leggen: waarom moet u dat salaris verdienen en waarom is uw pensioenleeftijd anders en waarom krijgt u zo'n hoge onkostenvergoeding. Nu hebben we het alleen over geldzaken van hen zelf gehad maar ook is de vraag gewettigd waarom vergadert u de ene keer in Straatsburg en de andere keer in Brussel, waar dus ook vele ambtenaren moeten meereizen en extra onkosten gemaakt moeten worden.

...dat ik me ook herinner dat datzelfde parlement zich over de kromming van de komkommers heeft druk gemaakt: maar ook daar zag men uiteindelijk het "te gekke" van in... Maar zinvol is bijv het plastic-(bekertjes)-verbod. Ook over het aantal parlementsleden (precies 751 !) is daarentegen nog wel het een en ander te zeggen. Of waarom moet of mag Duitsland - om een voorbeeld dicht bij huis te houden - tol gaan heffen en doen wij dat niet op onze wegen, nu de oosterburen toch ook veel op onze wegen  zitten? Samenvattend: Europees doen en denkenen gaat ons in de toekomst steeds meer aan, reken daar maar op. Dan is zo'n verkiezing toch wel belangrijk: dus ga stemmen!

...dat we nu wat kerncijfers geven: via een ingewikkeld systeem mag Nederland 26 zetels in het Europarlement bezetten; minimum is 6 (voor Malta bijv) en maximaal is 96 (voor Duitsland). Voor een Nederlandse zetten zijn 645.000 stemmen nodig tegen 887.000 voor een Duitse en 70.000 voor een Maltese zetel.

...dat  naast  het Europees parlement er een Europese Commissie  (olv  de Luxemburger Jean-Claude Juncker met zijn 26 commissarissen: elk lidstaat 1 en uit Nederland is dat Frans Timmermans) en de Europese Raad (olv de Pool Donald Tusk). In de Europese Raad zitten de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, dus ook premier Rutte).

...dat het een favoriet gespreksonderwerp op feestjes is: een Europees parlementslid heeft een bruto-maandsalaris van 8757,70 euro; Na aftrek van Europese heffingen blijft 6824,85 euro over en daarna resteert er per land - ook in Nederland - nog landelijke belastingen. Europese parlementsleden mogen niet meer verdienen dan Nederlandse Kamerleden: 7705,12 per maand bruto. Hou u echter ook even vast: een Europarlementariër  kan daarnaast nog maandelijks 4513 euro onkostenvergoeding  beuren… Te gek voor woorden?, ja! Maar door niet te stemmen kunt u ook geen poging doen het eventueel te wijzigen…!

...dat de uit-tip zaterdag 25 mei betreft: een wild-west-dag met oa  countrymuziek bij renstal Venhof in Herkenbosch.

...dat we besluiten met Posters dialect:  tooter ( = modder), sjtevele (= laarzen), sjnammedaags  sjtumme (= 's-middags je stem uitbrengen), goonsdig (= op woensdag), vare (= rijden); sjlechteriej (= slagerij).

week 21

 

Wist u...

....dat Vicky Heinen van Nagelstudio Amadeus (Hoofdstraat 89 in Posterholt) het initiatief heeft genomen  om op Vaderdag 17 juni een Summer Fair in Posterholt aan de Hoofdstraat te organiseren. Zij heeft op Facebook (FB) een oproep geplaatst  om deel te nemen: “Pak een tafel en een parasol en heb een standplaats”, schrijft ze.

...dat idee kwam in haar op toen zij gelezen  had dat de organisatie (voetbalclub en harmonie) dit jaar met de Braderie een jaar overslaat en zij ging bij de ondernemers langs, die allemaal positief reageerden, meldt ze evenals de ondernemersvereniging! Zij vraagt  ook verenigingen enz en andere potentiële deelnemers zich te melden.

...dat zo - naar onze mening - de Vaderdagbraderie na circa  50 jaarlijkse edities  in evenzoveel onafgebroken jaren, er “als het ware kindje bij heeft dat we positief verwelkomen”

...dat er mogelijk ook kramen komen en nadere info volgt, schrijft Vicky die bereikbaar is via tel 403309.

...dat we nog even teruggaan naar begin mei toen op FB ook geattendeerd tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in Postert  richting de voormalige deken- en rectorswoning van de Zusters Ursulinen aan de Hoofdstraat (pal tegenover de kerk, en de hoek splitsing  Nieuw Holsterweg-Hoofdstraat

...dat verschillende FB-bezoekers een nagedachtenisactie met een bloemenkrans  van de huidige bewoonster van het pand en Paul Deckers onderstreepten en het terecht een mooi gebaar noemden. 

...dat thans in het voormalig onderkomen van rector van den Boorn in Posterholt Marion Mehrl woont. Zij kwam met het mooie en respectvolle idee bij de dodenherdenking op 4 mei als herinnering aan rector Van den Boorn een versiering aan te brengen op de gedenksteen boven de entree van haar huis. Rector van den Boorn heeft veel betekend voor Posterholt en omgeving gedurende Wereldoorlog II. “Ook hij is oorlogsslachtoffer en verdient zeker deze florale ode”, schrijft Paul Deckers bij de foto.

...dat oa ook oud-raadslid Marcel Schmitz  de  herdenking zeer terecht  vond en vindt en toelicht: “ E.A.G. van den Boorn, Posterholt, Limburg, Nederland; rector & slachtoffer van de nazi's; † 1944. Sterfdag 5 november. “Hij protesteerde in de Tweede Wereldoorlog tegen het wegvoeren van mannen, en het stelen van vee door de Duitse bezetters. Hij bestempelde het als in strijd met volkenrecht en menselijkheid. Op zondag 29 oktober, feest van Christus Koning, van het jaar 1944 werd hij gearresteerd. Die ochtend had hij nog gepreekt over Jezus' woorden "Mijn Rijk is niet van deze wereld". 's Avonds werd hij terug naar huis gebracht en in de kelder opgesloten, terwijl de soldaten zich lallend te goed deden aan zijn wijn. Niet lang daarna hebben ze rector van den Boorn weer opgepakt, naar het Duitse Effelt overgebracht, in een schijnproces ter dood veroordeeld en het vonnis nog diezelfde dag voltrokken. Rector van den Boorn is niet heilig of zalig verklaard”, tot zover de officiele publikatie.

...dat een poging tot zaligverklaring misschien alsnog ondernomen kan worden door bijv het plaatselijk comité dodenherdenking, de gemeente Roerdalen en natuurlijk Heemkundevereniging Roerstreek.

...dat gelukkig in Posterholt een straatnaam naar Rector van den Boorn is vernoemd en aldus blijft  de nagedachtenis ook levend. Wellicht is het ook op zijn plaats bij een volgende dodenherdenking in Posterholt familie van Rector van den Boorn uit te nodigen voor de 4 mei-herdenking. Een royaal eerbetoon is zeker op zijn plaats.

...dat Nicoletta Zeegers-Roncken onlangs haar cadeau-winkel heeft verplaatst naar de Hoofdstraat 168. Ook kunt u bij Creo&Deco terecht voor zaken als kleinmeubelen en woonaccessoires ed. Er is ook een website waar u de collectie kunt bekijken. De winkel is vanaf midweeks geopend. Iedereen mag vrijblijvend binnenlopen.       

...dat we in dit verband ook aandacht vragen voor een goed doel wat Creo&Deco hanteert: men kan er voor speelgoed-aapjes en andere leuke babycadeautjes van Muco & Friends terecht. Deze stichting ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe medicatie voor Cystic Firbroses (= taaislymziekte).En Creo&Deco heeft besloten dat de totale opbrengt van deze actie dan ook naar deze stichting gaat. Een mooi initiatief!

...dat we dit jaar nog niet de Posterse deelnemers gememoreerd hebben, die de Kennedymars in Sittard dit jaar op paaszaterdag voltooid hebben:  voor Leon Lutgens  was dit de 8ste  keer, Karin Joris  al 5  maal, Judith Reijnders eveneens 5 keer,  Eric Meijers  ook 5  maal, Angelique Meijers 3 keer, en Henk Everts is recordhouder: hij liep als 15 keer deze zware wandeltocht uit. Hulde aan allen!

De werkzaamheden aan de reconstructie en verfraaiing van de Roermondseweg vorderen gestaag. Graafmachines (ook uit Postert!) doen hun werk om als “een open wonde in een arm” plaats te maken voor royale rioolbuizen. Ook zaken zullen in een nieuw jasje gestoken worden, zo kondigt Margriet op het Veld van Meijers voor Tuin en Dier aan: “Het wordt allemaal nog fraaier dan de Hoofdstraat”.

...dat het aantal deelnemers eigenlijk wat tegen viel lag aan het warme weer en Posterholt was ook dit jaar op de route een pauze-plaats.

...dat we nog wat feiten over deze 56ste editie van deze mars melden: Editie 2019 telde in totaal 6.220 wandelaars aan de start op de Markt in Sittard. Hiervan vertrokken er 2.234 voor de 56e Kennedy-Mars van 80 km, 1.833 voor de 13e Swentibold-Mars van 40 km en 2.153 voor de 15e editie van de Mini-Mars. Voor de Kennedy-Mars betekent dit een stijging 3,7% t.o.v. het voorgaande jaar. Het aantal deelnemers aan de Swentibold-Mars is met 4,9% gestegen en bij Mini-Mars bedroeg de stijging zelfs 5,7%.

...dat de organisatie alleen van de Kennedy-Mars het aantal uitlopers meet. Dit jaar kwam ruim 76% van de wandelaars over de finish. Afgelopen jaar was dit ca. 79%. De temperatuur was aanzienlijk hoger dan gebruikelijk in deze periode van het jaar. Onze dank gaat uit naar alle mensen die langs de route hebben gezorgd voor extra verkoeling voor de wandelaars.

...dat we hier ook vooruit blikken naar het jaarlijkse internationale Songfestival en Tel Aviv verwacht de zo'n tienduizend Songfestival-toeristen. Maar niet alleen de fans maken zich op voor het muziekevenement. Ook de media zijn dit jaar weer massaal vertegenwoordigd.

...dat jaarlijks honderden journalisten van over de hele wereld zich accrediteren voor het Eurovisie Songfestival. Niet alleen gerenommeerde persbureaus, tv-zenders en kranten worden in Tel Aviv vertegenwoordigd, maar ook vele tientallen landelijke fansites die de deelnemende zangers en zangeressen op de voet volgen. Exacte details kan organisator European Broadcasting Union (EBU) niet geven, maar naar schatting zijn er dit jaar 1.550 journalisten uit tachtig verschillende landen aanwezig. Zij kunnen straks in Tel Aviv persconferenties, repetities, juryshows, de halve finales ( dinsdag en donderdag deze week ( donderdag met Nederland) en de uiteindelijke finale op 18 mei volgen.

...dat extra aandacht dit jaar zal uit gaan naar Duncan Laurence, de Nederlandse afgevaardigde. De zanger staat nog altijd bovenaan bij de bookmakers en dat zorgt ervoor dat iedereen hem voor de camera wil hebben. Dat was al te merken tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam, toen er continu een lange rij bij de Nederlandse delegatie stond.

..dat Nederland nog altijd bovenaan in ranglijst van kanshebbers staat bij de bookmakers van de Britse wedkantoren. Grootste concurrenten zijn vooral Zweden, maar ook Italië, Zwitserland, Ierland.

...dat van uit de huiskamers het Songfestival ook weer massaal zal worden gevolgd. Vorig jaar keken er wereldwijd 186 miljoen mensen naar de finale. Online trok het festival 41 miljoen unieke kijkers uit 239 verschillende landen.

...dat we weer tot slot Posters dialectwoorden publiceren: ut vel vertaere noa de begrafenis ( = de koffietafel bijwonen na de begrafenis en daarna exact 1 borrel drinken);  neutelijk (= chagrijnig); op ein ziej ligge (= op een kant liggen); ein ziej ( = een vergiet); sodemieteren ( = klieren); opsodemietere ( = wegwezen); terzieje oet ( = aan de kant); olikke ( = uien); ein ziej sjpek (= een flink stuk spek), pungel  veur de koel ( = stoffen zak voor de mijnwerker) ; dae kreeg ze duchtig gesjoerd ( = hij kreeg flink klappen).

week 20

  

   

Wist u..

 

...dat er dit jaar geen Vaderdagbraderie is. Gaat zo - net als de winterkermis - de braderie voor Postert definitief verloren? Neen, zegt de organisatie (samenwerking van de voetbalclub en harmonie): "We denken na over een andere formule". Het werd inderdaad allemaal de laatste jaren wat sleets op de Posterse Vaderdagbraderie, die in topjaren duizenden mensen trok, en bloedeloos, meer en meer.

...dat we het hier al eens eerder aangegeven hebben: is elk jaar een ander thema of telkens een ander land bijvoorbeeld haalbaar? Zo zorg je steeds voor nieuwe dingen en noviteiten trekken mensen aan!

...dat de organisatie bij een positieve opzet (= deelname/reacties) zegt dat er volgend jaar wellicht al een nieuw soort braderie is. Van deze kant ook wat ideetjes: bijvoorbeeld een loterij met knalprijzen in combinatie met een nostalgische ouderwetse fancy fair?

...dat überhaupt daarbij als prijs een scala aan "ouderwetse" doe-activiteiten door verenigingen te verrichten zijn (die op hun beurt dan de kas  kunnen spekken. Suggesties te over: of het exacte gewicht van een auto raden, tot in onsjes, of van bijv. het  raden van de naam van een pop tot het raden van het aantal kauwgomballen in een ouderwetse reuze-snoeppot. Of een groot Rad van Fortuin, (ŕ la de legendarische presentator "Jeu vanne Vuisj" destijds ), dat zowel rond de feestdagentijd (december) als tijdens de braderie dan bijv. draait: met prijzen ook in natura, te verrichten door de verenigingen (van het wassen van auto's tot een tuin-onderhoudsbeurt bijv of een muzikale hulde aan huis door koor of orkest bij geboorte of verjaardag, trouwfeest ed)). De deelnemende verenigingen delen dan naar rato uit de netto-opbrengst.

...dat het slechts ideetjes zijn maar alles onder het motto: "Door Postert en  en Veur Postert".

...dat we alsnog de 7 (overgebleven) Posterse communicantjes feliciteren met hun eerste communie, afgelopen zondag. Ook in andere dorpen is het aantal eerste communicanten drastisch genomen.

...dat de renovatie-werkzaamheden van de Roermondseweg en omgeving op schema zitten en u kunt sinds enkele weken ook vanaf het (vroegere?) centrum de winkels en bedrijven aan de Roermondseweg bereiken. Daartoe moet u wel het Straatje zonder Naam - zoals het in de volksmond heeft - gebruiken. Dat is het kleinste weggetje in Posterholt en het betreft rijdende over de Roermondseweg  het eerste (mini-)straatje links af als u  vanaf het kapelletje komt. U komt dan in de Burgemeester Geradtsstraat (goed uitkijken op deze splitsing). Vandaar zijn de winkels/zaken  aan de Roermondseweg via oa de Dr Poelsstraat en Dr. Ariensstraat redelijk tot goed  bereikbaar.

...dat we nog even terugkomen op datzelfde Straatje zonder Naam. Enkele jaren geleden is het Liebes Getske verdwenen: alleen een naambordje herinnerde vanaf dat moment nog aan het voormalige bestaan van deze wegverbinding, die liep vanaf de Hoofdstraat langs cafe Liebes naar de Heerbaan, visa versa. En ons inziens heeft die verbinding langer dan 30 jaar bestaan meneer de wetgever..! En is toch verdwenen..!.(kan en mag dat wel, meneer/mevrouw de wetgever/gemeente?) Of waren er andere motieven. bijv. veiligheid voor passanten ed ?) ...dat we toch graag de naam van Getske in ere willen herstellen en - u snapt het al - het Straatje zonder Naam voortaan de Doncker Gats of het Doncks Getske willen noemen. Het laatste klinkt wat vriendelijker en met de naamgeving Getske hebben we dan weer een dialect-woord levend gehouden, want het Liebes Getske zal toch wel nooit meer open gaan.

...dat de Kiek Toen-foto van deze week een antieke kaart is met een leeg blok. Dit soort ansichtkaarten in deze vorm zijn er niet meer: rechts beneden kon nog een open blokje voor tekst bijv. (Zalig Pasen of Proficiat met de verjaardag of iets anders kon er op geschreven worden) Op deze kaart linksboven kasteel Aerwinkel, rechts de voormalige Meisjesschool  toegewijd aan St. Jozef, onderdeel van het Ursulinencomplex schuin tegenover de huidige kerk aan de Hoofdstraat (thans Kloosterhof-deel) en links de Dorpstraat, gezien vanaf ongeveer Natuursteenbedrijf Sliepen. Op de achtergrond nog even zichtbaar de kerktoren van de vroegere parochiekerk (op de huidige Oude Markt), die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen door de Duitsers.

...dat we een verzoek kregen om het rooster van de feestdagen en vakanties, die nog resteren van dit jaar, nogmaals te publiceren 

...dat de resterende feestdagen 2019 zijn:

31 december Oudejaarsdag 2019

26 december 2e Kerstdag 2019

25 december 1e Kerstdag 2019

5 december  Sinterklaas 2019

11 november Sint maarten 2019

31 oktober  Halloween 2019

27 oktober  Wintertijd 2019

4 oktober   Dierendag 2019

17 september      Prinsjesdag 2019

11 augustus Offerfeest 2019

16 juni     Vaderdag 2019

10 juni     2e Pinksterdag 2019

9 juni      1e Pinksterdag 2019

5 juni      Suikerfeest 2019

30 mei      Hemelvaartsdag 2019

12 mei      Moederdag 2019

...dat het totale vakantierooster 2018- 2019 is (bron: De Draaiende Wieken)

20-8-2018: was eerste schooldag 2018-2019,

3-9-2018: was kermismaandag,

15-10 t/m 19-10-2018: was herfstvakantie,

23-11-2018: was studiedag

6-12-2018: was Sinterklaas

24-12-2018 t/m 4-1-2019: was kerstvakantie

8-2-2019: was studiedag

4-3 t/m 8-3-2019: was carnavalsweek

1-4-2019: was studiedag

22-4 t/m 3-5-2019: meivakantie

30-5 en 31-5-2019: Hemelvaart

10-6 en 11-6-2019: Pinkstermaandag en studiedag

5-7-2019: vrij

8-7  t/m 16-8-2019: zomervakantie

19-8-2019: Eerste schooldag 2019-2020

...dat de vragensteller ook informeerde naar de vakantiedata van 2020. Die komen (voor zover bekend) een volgend keer aan bod ....

...dat we even moeten opletten: zondag is het Moederdag!

...dat  tegelijk de uittip van deze week  geven: op de tweede zondag in mei is ook de jaarlijkse Asperge-wandeltocht weer, waaraan iedereen kan deelnemen. De start is vanaf café Bergerac in St Odiliënberg  tussen 7 en 14 uur. Afstanden die gewandeld kunnen worden zijn  van 7-14uur voor 7-11-13 km ( langere afstanden 18 -22 en 25 km). Vorig jaar telde deze wandeltocht 318 deelnemers

...dat we besluiten met Posters dialect: ut vel is sjprok (= hij heeft ruw vel); ein bietsje biej gaeve ( = water bij de wijn doen, wat toegeven); det geit veulste wied (= gaat alle perken te buiten); doa is nieks kapot (= daar is niks te doen ). Fijn weekeinde en er is hoop: wat warmer en aangenamer weer is op komst!

week 19

   

Wist u...
...dat Posterholt de afgelopen tijd toch weer mooi in de belangstelling stond.
...dat gebeurde al voor Pasen toen Posterholtenaar Paul Deckers als floraal vormgever de aandacht trok met zijn bloemenpracht tijdens Urbi et Orbi (de pauselijke Paasmis en Uri dt Orbi) in Vaticaanstad te Rome.
...dat onze nationale bloementuin en bloemenpracht daarbij betrokken was, want meldden media in en over de  Keukenhof: "Na  maanden van voorbereiding, vertrok op woensdag in de Goede Week het bloementransport ‘Bloemen voor het Sint Pietersplein’  naar Rome. Op  witte donderdag, arriveerde het transport op het Sint-Pietersplein in Rome voor de paasviering".
...dat vervolgd werd met: "Tevoren kwam Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, naar Keukenhof kwam om de bloemen te zegenen voor vertrek. Het bloementransport is toen door vele nationaliteiten uitgezwaaid".
...dat - zo gaat het persbericht over de Keukenhof verder - : "Voor hoofdarrangeur, floraal vormgever Paul Deckers, is het ieder jaar opnieuw een uitdaging om het grote Sint Pietersplein te versieren met Nederlandse bloemen en planten: een metamorfose naar een bloemenschilderij. Er vertrok zo’n 30 ton aan plantmateriaal vanaf Keukenhof naar Vaticaanstad. Hoofdbloem in de arrangementen is de strelizia. Op het plein veel rozen, cymbidiums, delphiniums, bolbloemen, cornustakken en bomen verwerkt".
..."dat tijdens het uitspreken van het Urbi et Orbi, de zegen over de stad en de wereld, door paus Franciscus ervoeren 1 miljard tv-kijkers over de hele wereld de pracht en kracht van bloemen en planten", zo meldde het Keukenhof-bericht tot slot. Paul Deckers mag er trots op zijn en Posterholt  natuurlijk ook een beetje.
...dat mag ook gezegd worden van Joyce Bonné: na Pasen kwam zij in het nieuws. Op initiatief van deze oud-inwoonster van Posterholt ( ze woont nu in Heel) vond in Roermond vorige week donderdag een lichtjestocht plaats voor de slachtoffers van de recente aanslagen in SriLanka. Vanaf het Stationsplein namen rond honderd mensen deel aan deze tocht, die via het Munsterplein naar de Markt ging, waarna  bloemen gelegd werden en kaarsjes ontstoken werden.
...dat Joyce Bonné -die opgroeide in Posterholt als adoptiedochter van de Posterse familie Miep en Wim Bonné - geboortig is uit Sri Lanka. Zij was een van de initiatiefnemers van deze herdenkingstocht. Zij hield ook een toespraakje; ook als steun voor  de vrije grote Srilankese gemeenschap in Roermond.
...dat al weer  een tijdje geleden is Joyce met haar adoptie-ouders op zoek gegaan naar haar moeder op Sri Lanka en ze hebben haar ook gevonden.
...dat Posterholt ook bij gelegenheid van Koningsdag niet overgeslagen werd en dat Posterholtenaren Fred van Hal (vanwege zijn diverse verenigingsaktiviteiten)  en Karin Ridderbeks (als voortrekster van het Meisjesgilde) vereerd werden met een koninklijk lintje.
...dat in totaal in de gemeente Roerdalen dit jaar maar liefs 15 Koninklijke lintjes uitgereikt zijn vanwege Koningsdag 2019. Felicitaties van het Roerdaljournaal zijn daarom  ook nog voor: Frans Minkenberg uit Herkenbosch (schutterswezen), Henk van Elmpt uit Vlodrop (bijzonder mantelzorger), Marcel Peters uit Reutje-Sint Odiliënberg (oa fanfare-activiteiten), Michiel van Woerkom uit Melick ( oa seniorenvereniging,EHBO-man en lid Posterholt Gemengd Koor), Theo Zegers uit Melick (oa Meinweggids, senioren-chauffeur), Hans Veens uit Herkenbosch (vereningingsman),  Jan Raijmakers uit Herkenbosch, (oa kerkbestuur en verenigingen), Jan Smits uit Herkenbosch (raadslid en thans wethouder), Lies Minkenberg-Triepels uit Reutje-Sint Odiliënberg (fanfare-activiteiten), Gunther Ohlenforst uit Vlodrop (verenigingsman); Henk Simons uit Melick  (oa onderwijs-verdiensten)  kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de anderen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.
...dat de Kiek Toen-foto deze week een foto is uit het - wat toen heette - het Veld   oftewel  rond de Heerbaan in Posterholt. Rechts voor ligt thans de supermarkt van Plus en voorheen een schoenwinkel. De foto is gemaakt in het midden van de zestiger jaren vanuit het voormalige gemeentehuis. Ook de Raadhuisstraat oogt nog vrij leeg. Op de foto's de huizen die er toen stonden en gebouwd/bewoond werden/worden (vanaf links): de families Roumen, Van Heugten, Reumers, Wolters/Laugs, vd Borg).
...dat het eigenlijk  de bedoeling was dat hier een soort nieuw centrum zou ontstaan met verder de bank (thans fysio), een bibliotheek (thans kantoor), een politiebureau (thans woningen), een apart  postkantoor en meerdere winkels.
...dat het evenement Loeren bij de boeren zondag jl een groot succes is geworden: op alle locaties was het vrij druk tot zeer druk: alle deelnemende bedrijven/instanties  spreken van een succes omdat er grote belangstelling was voor oa de innovatieve producten.
...dat komend weekeinde worden ook op 4 mei - ook in Posterholt - de doden van de oorlog herdacht.
...dat er deze week diverse uitgaanstips zijn: zaterdag 4 mei is er open huis 's middags in de molens in Beegden en Beesel, is zaterdag en zondag ( 14-17 uur) open huis bij galerie Trividha, Molenweg in St. Odilienberg en is er zaterdag een boeken- en platenbeurs in de Swalmense technische school.
...dat we besluiten met Posters dialect: dig neet oprichte (= je niet opwinden); dem tuk ich nag waal (= ik zeg hem nog wel de waarheid); ein tun-ke leeger zinge (= toontje lager zingen);  de ungelste sjtroek blut neet  ( = de onderste struik bloeit niet), de kalt wie d'r gebakke is (= hij zegt/doet het op zijn eigen manier).
week 18

 

  

Wist u...

...dat zaterdag Koningsdag is met in elk dorp of stadsdeel vooral veel Oranje-activiteiten voor de jeugd, zo ook in de gemeente Roerdalen: de dag tevoren zijn de Koninklijke onderscheidingen tijdens de jaarlijkse lintjesregen uitgereikt.

...dat in Posterholt de Koningsdag in en bij het KA-huis is en zaterdagmorgen  begint met o.a. een ontbijt, fiets versieren thuis of bij KA en om 13 uur een  korte Oranje-optocht. 's Middags zijn in de KA-weide jeugdspelen in een spellencircuit en een tombola. Voor de ouders is er een terras. Onderdeel van het spellencircuit is het versieren van de meiboom, die aan het begin van de avond op de oude markt wordt geplaatst. De organisatie berust bij het Oranjecomite. Medewerking verlenen verder harmonie Wilhelmina en schutterij St Mathias/Cornelius en die laatste presenteert dan eveneens het nieuwe koningspaar.

...dat zondag 28 april  weer het evenement Loeren bij de boeren is van 10.30-16.30 uur en deze negende editie vindt het plaats  in de gemeente Roerdalen.

...dat u dan kennis kan maken met de sector door op heel gevarieerde agrarische en aanverwante bedrijven een kijkje te nemen. Samen met u en de zeer enthousiaste deelnemers willen we er weer een onvergetelijke dag van gaan maken, aldus de deelnemende bedrijven.

...dat het gaat om nieuwe ontwikkelingen en verbeterde bestaande producties. U kunt er ook gratis proeven en dergelijke en u krijgt natuurlijk uitleg.

...dat  de patissier/banketbakker van Heel Holland Bakt op een van de locaties aanwezig is en op een andere een kok voor het maken van hapjes.

...dat u op elk van onderstaande deelnemende bedrijven kunt starten: of wel met de fiets (route-lengte in totaal plm 25 km) of u legt het traject met de auto af.

...dat de deelnemende bedrijven er veel werk van gemaakt hebben om u een  aangename dag of deel ervan  te bezorgen: u moet niks maar u mag een of meerdere bedrijven bezoeken of allemaal. En het proeven is gratis.

...dat we onderstaand de deelnemende bedrijven weergeven met hun specialismen :

...dat we  beginnen in Herten waar het Fruitbedrijf van de familie Hermans is met een verswinkel met behalve fruit oo,k brood, kaas en vlees; kies wat het seizoen biedt en patissier/banketbakker Cas van  het tv-programma "Heel Holland Bakt' is zaterdag  aanwezig om zijn baksels te laten proeven.(www.hermansfruit.nl)

...dat een andere deelnemer het Tuinbouwbedrijf van de familie Heemels Muytertweg 27, Herkenbosch is, waar u alles kunt zien wat er met de teelt van knolselderie gebeurt: hier is een kok aan het werk om u gerechtjes te laten proeven. Thans heeft Heemels zich toegelegd op sperziebonen en selderie. Ook is er een hebbedingetjes-winkel en zijn kinderactiviteiten (www.heemelsagro.nl)

....dat tussen twee Natura 2000 - gebieden ligt Melkveehouderij, familie Wolters, Herkenbosserweg 3, te Vlodrop met liefst 120 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Sinds vorig jaar produceeert men  zogenaamde vlog-melk. Dat houdt in dat de koeien alleen nog maar gen-techniek-vrij voer krijgen, waardoor er op een verantwoorde wijze verse melk dagelijks geproduceerd wordt. Voor de kids is er een springkussen, kleurplaten en kalfjes aaien

...dat aan de Roer in Vlodrop de deur wagenwijd open staat op het adres Grootestraat 49 bij boerderij Hoeve/Landwinkel Schurenhof van de familie Meijers. Er wordt rabarber en asperges geteeld en kleinvee gehouden. Naast groente en fruit is het assortiment ambachtelijke streekproducten groot in de winkel. Er is verder een terras met koffie en vlaai. Tijdens deze dag worden er ook schapen geschoren onder de klanken van accordeon-muziek en er zijn er allerlei kinderactiviteiten. (www.schurenhof.nl)

...dat in het fraaie Roerdal een volgende deelnemer is: Bloembollen- en akkerbouwbedrijf Hoeve Moorsel, familie Wolters, Bergerweg 48, Vlodrop. De Hoeve, oorspronkelijk daterend uit 1800 heeft beeldbepalende kastanjebomen en de fam. Wolters woont er al een eeuw. Vanouds is het een gemengd bedrijf met aspgergesteelt en  men is  zich de laatste jaren gaan specialiseren in de teelt van conservengroente en vaste planten: dicentra's, pioenrozen en astilbe. U kunt er prachtig genieten van het Roerdal met de insecten-kruidenrijke weilanden.

...dat Waterschap Limburg, Dagadres: Bergerweg 48, Vlodrop met 1400 stuwen zorgt voor verantwoord waterbeheer in zomer en winter en de agrariërs adviseren hoe het water zo optimaal mogelijk te gebruiken en schoon te houden.

...dat verder meedoen aan deze aflevering van Loeren bij de boeren de Rundveehouderij is van broer en zus Houben, Waarderweg 85, Sint Odiliënberg. Zij exploiteren als hobby een kleine kudde Lakenvelder runderen (herkenbaar aan het witte "laken" over het middenlijf). De Lakenvelder is een zeldzaam rundveeras. Tijdens deze dag is ook de Lakenvelder  Rundveevereniging met info van de partij en is er een stand met info over andere aktiviteiten tot Burkina Faso-ontwikkelimgswerk toe. Er is koffie en vlaai en ook voor kinderen zijn er activiteiten.

...dat het thema van deze dag bij de deelnemers is: Natuurinclusieve Landbouw en alles is gratis; routekaarten zijn bij elk deelnemend bedrijf verkrijgbaar.

...dat we besluiten met Posters dialect: zjwarrte miemerte ( = zwarte bessen); gekruuje( ( = kruiden); det vleisj mosse dugtig kruuje  ( = dat vlees moetflink gekruid worden);  dem mosse ut aandoon ( = daar moet je je voor inspannen  om iets te bereiken); loat reube root moos zeen (= doet er niet toe); verkesgeluk Lubbe (= heel veel geluk hebben).

week 17

 

 

Wist u...

...dat door een technische storing vorige week geen Posters Journaal kon verschijnen; wij halen het nu een beetje in.
...dat we beginnen met de Kiek Doa-foto’s van nu , in plaats van een Kiek Toen-plaat, want die hebben alles te maken met het  evenement, dat in Posterholt jl. zaterdag/zondag plaatsvond.
...dat editie 2019 van Amazing Postert - met voortrekker Joep Bustin cs voorop - afgelopen zaterdag in de sporthal rond 800 meezingers trok en het buuttegala zondag mocht rond 450 bezoekers verwelkomen.
...dat zaterdag het programma  rond 35 items telde, waarbij het publiek op populaire muziek- en zangnummers getrakteerd werd door harmonie, zangeres en zangers. Alles onder leiding van Wilhelmina-dirigent Guido Swelsen. Het klonk als een klok. Maar er is altijd een maar...

...dat volgens  sommige toehoorders het allemaal erg hard klonk en... in een eventueel  volgend meezing-concert mag  best wat meer Nederlandstalig (en Limburgs) repertoire te horen zijn dan de enkele (2 ?) nummers  - volgens  dezelfde toehoorders - van Big Bennie. 
...dat Roermondse Bennie overigens heel vereerd was met de uitnodiging om mee te zingen in een live-productie als deze met deze orkestrale begeleiding. Datzelfde zal overigens ook gegolden hebben voor de andere artiesten. Ook zij waren enthousiast en het overgrote deel van het publiek met hen!
...dat  wij evenwel nog op een - volgens ons -   wat ondergesneeuwd en educatief onderwerp in deze productie  willen attenderen: de bijdrage van leerlingen van de Posterse Basisschool De Draaiende Wieken, samen met Harmonie Wilhelmina én artiesten. 
...dat dat door een aantal leerlingen meer dan verdienstelijk opgetreden werd met hun eigen ukelele,  (= mini-gitaar). Ze hebben verschillende keren gerepeteerd onder leiding van niemand minder dan musicus Hub Boesten om ten slotte zaterdag  het wereldberoemde gitaarriffeltje uit Smoke on the Water van 
Deep Purple succesvol ten gehore te brengen, samen  met  overige uitvoerenden.
...dat de scholieren behalve het instuderen van het muziekstuk en optreden, hun instrument zelf ook opgepimpt hebben, zoals vele topartiesten dat ook doen. Als "gage" voor het optreden mochten  ze de ukelele mee naar huis nemen.
...dat een dag later buuttereedner Peter Vaassen het  Gala van de Buut presenteerde  met 6 top-buuttereedners (kampioenen) uit Limburg en Brabant. Het werd inderdaad “boekpien van ‘t lache”, waarbij de Brabantse tonpraters zeker niet onderdeden voor de Limburgse  buuttereedners. Vooral hekkesluiter van der Elsen uit Vorstenbosch, die voor het eerst in Postert optrad, kwam origineel uit de bus in een first date-buut met sterke mimische momenten: de zaal lag soms dubbel!
...dat was ook het geval met de spitsvondigheden in de buut van de Limburgse  “Werme Bekker” en de Brabantse wasmachine-monteur, en Fred Flintstone Naus. Dit buutte-onderdeel stond onder de  verdienstelijke regie van Frank Demarteau.
...dat resumerend gezegd mag worden, dat harmonie Wilhelmina en de organisatie met deze 4de editie van Amazing en het al weer zesde buutfestijn Postert weer eens positief op de kaart heeft gezet.
...dat we nu een sprong maken en naar de politieke arena gaan
...dat we u namelijk nog de uitslagen van de verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg schuldig zijn. 
...dat nu de formatie volop aan de gang is van het dagelijks bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten.
...dat het de regel is dat daarbij de grootste partij het voortouw neemt en dat is in Limburg het CDA geworden (was dat ook al). 
...dat lijsttrekker Ger Koopmans (Venlo - bij velen ook bekend als voorzitter van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS)) zich bij de formatie laat vergezellen door Weertenaar Geert Gabriels van de winnende partij Groen Links. Dit duo probeert een coalitie te smeden waarin dan depute's komen, die dus het college van GS dan vormen (= dagelijks bestuur van de provincie), samen  met de gouverneur.
...dat we een gok onzerzijds daarover lanceren: het zou ons niets verbazen wanneer daarbij “mede-formateur” en thans Weerter wethouder Geert Gabriels (als uitvloeisel  van het duale verkiezingsstelsel)  straks wel eens deel van het GS-college uit zou kunnen maken; wij denken  in dezen hardop en vragen ons tegelijkertijd ook af: kan dat?, wil hij dat, wil kan en mag dat van de fracties? Dat alles even terzijde... 
...dat we terugkeren naar de feiten 

...dat van de vorige Provinciale Staten in Limburg er deze keer slechts 17 herkozen zijn een er zijn 30 nieuw gekozen Statenleden,  11 partijen, waarvan 1 nieuwe. De installatie was op 28 maart 2019.
...dat Limburg in totaal 47 statenleden telt en ten  opzichte van de samenstelling van politieke partijen in de vorige Statenperiode is er sprake van 1 nieuwe partij, te weten Forum voor Democratie. 
...dat er  2 fracties uit de vorige Statenperiode niet teruggekeerd zijn in de Staten, te weten Volkspartij Limburg en Fractie Bus. Beide partijen deden niet mee aan de verkiezingen. De partijen ChristenUnie en Denk deden wel mee aan de verkiezingen maar behaalden niet voldoende stemmen voor een zetel.
...dat de twee Roerdalense kandidaten Herman Nijskens (VVD) uit Melick en Henk van der Linden (Lokaal Limburg) uit St. Odilienberg ook gekozen zijn. Nijskens kreeg in totaal 942   stemmen in Limburg en vd Linden vergaarde 559 Limburgse stemmen. Laatsgenoemde stond tweede op de ‘Lokalen-lijst’ en de VVD-er 4de. Theo Hiddema van de Forum-partij (ook zeer ruim met voorkeurstemmen gekozen) heeft  zijn zetel  aan een andere Forumkandidaat over geheveld. Zoiets riekt in onze ogen altijd een beetje naar kiezersbedrog.
...dat verdere Midden-Limburgse gekozen zijn:  bij het CDA Geert Frische uit Maasbracht  en Johan Geraats uit Baexem, bij de PVV is dat Lei Hermans uit Koningsbosch, bij de VVD naast Nijskens ook Karin Straus uit Roermond, bij de SP is dat Jorg Wolters Gregorio  uit Roermond, en bij de Partij v d Dieren is dat Peter Loomans uit Roermond. Opvallend: geen enkele Weertenaar zit in de Staten, en slechts 1 Nederweertenaar. 

...dat overigens tegelijkertijd  ook de Waterschapsverkiezingen waren en daarbij heeft de Posterse kandidaat Jacqueline Aelen het jammergenoeg niet gehaald. Hoewel ze rond 2500 (!) stemmen kreeg, ging de derde zetel voor hun lijst aan haar neus voorbij, omdat Roermondenaar Gerard Ijff, die nog lager op de lijst stond met rond 4100 stemmen  met voorkeur werd gekozen.
...dat we nog even terugkeren naar de politiek en  hier de Verkiezingsuitslag Statenperiode 2019-2023 volgt, zoals eerder beloofd. In het onderstaande overzicht zijn per partij de gekozen Statenleden alfabetisch genoemd, op volgorde van grootte met als toevoeging de woonplaats van de gekozene.

CDA (9 zetels):
M.G.J.A.C. (Marlou) Absil (v), Helden
M.L.H. (Mirjam) Depondt-Olivers (v), Maastricht
G.H.C, (Geert) Frische (m), Maasbracht
J.M.L. (Johan) Geraats (m), Baexem
W.A.J. (Wouter) IJpelaar (m), Sittard
G.P.J. (Ger) Koopmans (m), Venlo
H.J.H. (Hubert) Mackus (m), Ospel
R.J.J. (Rudy) Tegels (m), Sevenum
M. (Mariska) Werrij-Wetzels (v), Simpelveld.

Forum voor Democratie (7 zetels):
R.J.H. (Ruud) Burlet (m), Geleen
T.U. (Theo) Hiddema (m), Maastricht (- is nu Voncken)
S. (Simone) Kerseboom (v), Maastricht
J.A.A.M. (Hans) Reuser (m), Maastricht
C.A.W. (Cees) van der Sande (m), Maastricht
B.B.P.M. (Bart) Smeets (m), Beek
M.W. (Marcel) Thewissen (m), Maastricht.

PVV (7 zetels):
H.M. (Roel) van Bijnen (m), Ulestraten
M.T. (Mart) Bosch (m), Heerlen
R.A.B. (René) Claassen (m), Landgraaf
L.J. (Lei) Hermans (m), Koningsbosch
R.W.P.E. (Robert) Housmans (m), Born
C.L. (Charline) Jiménez Hastenrath (v), Venlo
B.J.M.H. (Bart) Megens (m), Bergen.

VVD (5 zetels):
J.P. (Joost) van den Akker (m), Maastricht
L.H. (Leon) Bastiaans (m), Venlo
T.M. (Teun) Heldens (m), Meijel
H.L.M. (Herman) Nijskens (m), Melick
K.C.J. (Karin) Straus (v), Roermond.

SP (4 zetels):
M. (Marc) van Caldenberg (m), Landgraaf
Y.M. (Yolanda) Claessens-Schepers (v), Heerlen
R.E. (René) van der Valk (m), Kerkrade
J. (Jorge) Wolters Gregόrio (m), Roermond.

GroenLinks (4 zetels):
P.D. (Pepijn) Baneke (m), Mook
T.G.M. (Thea) Jetten (v), Arcen
K.G.M. (Kathleen) Mertens (v), Maastricht
A. (Andy) Rossel (m), Kerkrade.

PvdA (3 zetels):
A. (Aleida) Berghorst (v), Sittard-Geleen
E. (Eric) Geurts (m), Brunssum
J.J.M. (Jasper) Kuntzelaers (m), Venlo.

D66 (3 zetels):
M.T.P. (Marlou) Jenneskens (v), Meerlo
J.M.T. (Hans) Teunissen (m), Venray
L.A.P. (Leon) Vaessen (m), Sittard-Geleen

LOKAAL-LIMBURG (2 zetels):
R.J.H. (Raimond) Franssen (m), Klimmen
H.M.V. (Henk) van der Linden (m), Sint Odiliënberg.

Partij voor de Dieren (2 zetels):
P.S.M.L. (Pascale) Plusquin (v), Heerlen
P.J.M. (Peter) Loomans (m), Roermond.

50PLUS (1 zetel):
A.M.J.N. (Anne Marie) Fischer-Otten (v), Kerkrade.

...dat degenen die de zetelverdeling bestudeert ziet, dat zo nodig met steun van de kleine partijen zowel over links als over rechts een coalitie te smeden is, en ...met mogelijk sleutelrollen voor de kleinere partijen, nog wel meer combinaties mogelijk zijn . In eerste aanleg wil men koersen op eenzelfde coalitie als in de vorige periode: centrum-links. Deze week zal er meer duidelijkheid komen welke kant het op gaat.
...dat een aantal uitgaan-tips voor dit paasweek-einde op www.roerdaljournaal.nl komende dagen verschijnen.
...dat we besluiten met dialect: Poasje ( = Pasen); ein hin ( kip); krejje van eine haan ( kraaien van een haan); dae haet ut geliek van zien mooder ( daar zitten trekken van zijn moeder in; hij lijkt op zijn moeder). 
week 16

   

Week 15 geen Wist u ivm een technische storing.

    

Wist u..

...dat we starten deze week met een foto van  Wim  Rutten voor de rubriek Kiek Toen. Hij heeft weer een ansichtkaart bij Cube Computers laten inscannen voor deze oude foto’s-rubriek. Hij schrijft er de volgende informatie bij: het gaat hier om een foto  van de voormalige Dorpstraat of Dorpsstraat ( met 2 x s) in Posterholt, thans Hoofdstraat.

...dat de foto is gemaakt net voorbij café Liebes in de richting van (voormalig) café de Klomp

...dat eertijds tussen twee cafe’s in die buurt cafe Biej Sjengske en Neelke (later Jo en Gerda - Julianazaal met feestzaal/kegelbaan) en cafe Pieters ( de latere De Klomp met buitenhandboogbanen) lagen  - zo herinnert schrijver dezes zich nog - lag boerderij Gootzen en daar stonden ook twee (linden)bomen, zoals op de foto voor het huis, heel karakteristiek. Mogelijk is dat dan ook boerderij Gootzen). Later - rond de jaren 60 -70 is de boerderij , die ooit ook door een schuurbrand getroffen werd, verdwenen. Er ontstond tussen de twee cafés een parkeerplaats, waar harmonie Wilhelmina met  de twee blaaskapellen (Vloatlaender en Borgwaldkapel), die Postert toen nog rijk was, enkele jaren als seizoensbesluit een zomers openluchtconcert gaf. Er werd dan zelfs nog in de buitenlucht gedanst. Verder was over de parkeerplaats  een (niet officiële) doorgang naar de Margrietlaan en oude kerkhof.

... dat de kaart van Wim Rutten met dit tafereel is overigens in april 1917 verstuurd (militaire post) naar Middelburg, door hulp kommies L. Cijsouw, zo staat er op te lezen. Wie is wie op deze foto of heeft nadere info. Mail het Cube Computers: info@cubecomputers.nl.

...dat we  dus nog steeds op zoek zijn naar oude foto's van Posterholt en omgeving: wie heeft er nog? Geef ze af bij Cube Computers (Hoofdstraat 83)  en ze worden gelijk ingescand voor deze rubriek; u kunt ze weer meenemen: kwestie van een minuutje.

...dat, nu de zomerse tijd weer aanbreekt,  uitgaanstips weer in deze rubriek worden gepubliceerd. Eerst eentje van dichtbij huis: Komende zondag bijvoorbeeld kunt u vanaf het Jan van Steffesweertplein (oude gemeentehuis) in Stevensweert om 14 uur meedoen aan een VVV-wandeling door Stevensweert, Kosten 5 euro kinderen tot 12 jr gratis. Ook gratis bezoek aan het museum aldaar.

...dat we als uitgaanstip verder de Keukenhof onder de aandacht willen brengen want dit stukje Hollands voorjaar staat en ligt er weer prachtig bij.

...dat we even in de historie duiden: de geschiedenis van Keukenhof gaat terug tot de 15de eeuw. Gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) haalde uit het Keukenduin groente en fruit voor de keuken van kasteel Teylingen. In 1641 werd kasteel Keukenhof gebouwd en het landgoed groeide uit tot een oppervlakte van ruim 200ha.

...dat de Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van het Amsterdamse Vondelpark, richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse landschapsstijl, vormt nog altijd de basis van Keukenhof.

...dat In 1949 bedacht een groep toonaangevende bloembollenkwekers en -exporteurs het plan om op het landgoed een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. Het lentepark Keukenhof was een feit. In 1950 ging het park voor het eerst open. Het was direct een succes: 236.000 bezoekers. In 2019 vindt de 70e editie plaats met als thema Flower Power. In de afgelopen 69 jaar is Keukenhof uitgegroeid tot een wereldwijd begrip. De Keukenhof is open tot en met 19 mei, dagelijks van 8-19.30 uur.

...dat Roermond een stuk veiliger gemaakt wordt met het project :Mobiel banditisme eerder in beeld brengen én aanpakken.

...dat het een proef  is met digitale sensoren die de gemeente Roermond, het Openbaar Ministerie en de Politie hebben opgezet.

...dat de vraag luidt: waarom deze proeftuin?

...dat het antwoord is: Roermond trekt jaarlijks circa 10 miljoen bezoekers. Helaas óók mensen met minder goede bedoelingen. Zoals internationaal rondtrekkende criminele groepen, vooral afkomstige uit Oost-Europa

...dat daar de inwoners en bezoekers van deze stad last van hebben en dat alles zet de veiligheid onder druk ..dat je daarbij dan moet denken aan winkeldiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, babbeltrucs, skimming en zakkenrollerij. Een probleem overigens ook  dat ook in andere delen van het land speelt.

...dat in de proeftuin tegenover de creativiteit van mobiele bandieten een innovatieve aanpak wordt opgezet, gebaseerd op dataverzameling en –analyse.

...dat op strategische posities in de stad sensoren worden geplaatst die bijvoorbeeld geluid of een kentekenplaat registreren. De opgevangen informatie wordt geanalyseerd om zo afwijkende patronen te herkennen.

...dat zo potentiële daders in beeld komen die anders onder de radar zouden blijven. Wanneer het systeem een mobiele bandiet detecteert krijgt de politie een signaal en reageert hier actief op.

...dat de uiteindelijke doelstelling is om de veiligheid voor bezoekers en inwoners te verhogen door het plegen van een strafbaar feit te voorkomen, daders te verstoren en de heterdaadkracht van de politie te vergroten.

 ...dat de proeftuin moet duidelijk maken welke sensoren daaraan het beste bijdragen. En als blijkt dat gegevens niet gerelateerd zijn aan mobiel banditisme worden ze automatisch vernietigd. In het kader van de privacywetgeving is het Openbaar Ministerie intensief betrokken bij deze proeftuin ...dat dit project deel uit maakt van een landelijke ‘Generieke Proeftuinvoorziening’, waaraan meerdere proeftuinen zijn gekoppeld. Deze Generieke Proeftuinvoorziening is medio juli jl gepresenteerd en geactiveerd in Eindhoven.

..dat de laatste jaren die samenwerking om mobiel banditisme tegen te gaan flink is geďntensiveerd. Zo is er een internationaal samenwerkingsverband opgezet en vindt er bijvoorbeeld twee keer per jaar een uitwisseling plaats met de Roemeense politie.

 ... dat verder  ook informatie-uitwisseling tussen de  Nederlandse en buitenlandse politiekorpsen steeds beter is.

...dat verder verder de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk is want bijvoorbeeld het personeel van winkels moet alert zijn op het herkennen van verdacht gedrag. Denk daarbij aan toezicht, het labelen van kleding en het handhaven van winkelverboden.

…dat het uitwisselen van informatie tussen bedrijfsleven en overheid helpt om mobiel banditisme tegen te gaan.

...dat we besluiten met dialect-uitdrukkingen enz: deig sjloan (= deeg mengen), boek floetsje (= diarree hebben); ut is gries (= het is mistig); neet veul naat make (= niets uitvoeren); poatgaat (= iemand die altijd de deur open laat).

week 14

 

 

Wist u...

...dat we starten met een nieuwtje: het is de bedoeling dat de Roerdalense Geluksexpress (die thans 2 treintjes telt) vanaf juni elke donderdag een molentocht gaat maken: een rondrit langs de Roerdalense molens, die dan in bedrijf en te bezichtigen zijn. Nadere info volgt nog.

...dat komend weekeinde het weer halfvasten is en traditiegetrouw trekt dan de carnavalsoptocht in het centrum van Maaseik vanaf 14.11 uur (wordt entree geheven)

...dat zaterdag as het Posterholts Gemengd Koor (PGK) in de Beuk het jaarlijks Voorjaarsconcert geeft. Verder werken mee aan dit concert het Mannenkoor Beegden en het Gemengd Koor Neerbeek. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het PGK heeft een mooi programma ingestudeerd met populaire werken en solo's.

...dat we er hier op willen attenderen dat de Posterse Zonnenbloem-afdeling een kroonjaar beleeft en dit jaar het gouden jubileum (50 jaar) mag vieren: dat programma volgt later.

...dat de Zonnebloem afd. Posterholt er nog eens op wijst dat iedereen (dus elke inwoner en ook mensen van buiten Posterholt) welkom is in de Beuk op de maandelijkse kienavond van de Zonnebloem, elke eerste woensdagmiddag van de maand, telkens van 13.30 -16.30 uur.

...dat dat betekent dat de eerstvolgende kiendatum woensdag 3 april 2019 is, en dan vervolgens op de woensdagmiddagen 1 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december , alle in 2019 (augustus vervalt vanwege vakanties). Om compleet te zijn: er zijn 7 rondes voor en 7 rondes na de pauze; een  kleine kaart kost 4 en een grote 6 euro. In de pauze is een kop koffie/thee gratis  en er is gratis water. 

...dat van de opbrengst wordt voor de vaste gasten en mensen met een lichamelijke beperking  jaarlijks een Paas- en Kerstviering aangeboden. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 5 euro.

... dat in 2019 de Paasviering, van de Zonnebloem, zal plaatsvinden op 17 april en de Kerstviering op 18 december. Op 15 mei is er ’s middags een uitstapje met de Geluksexpress van Roerdalen.

...dat na het mislukte overleg de vraag opdoemt: kan de gefuseerde voetbalclub Oranje Blauw 15 uit Posterholt/Vlodrop wat substantieels verwachten van de gemeente Roerdalen?

...dat andermaal de financiële paragraaf die door de gemeente gedicteerd is voor de fusieclub Oranje Blauw 15 onacceptabel is.

...dat zich kennelijk wreekt -aldus ingewijden en hier eerder ook al gesuggereerd - dat Postert geen dagelijks bestuurder in het college van B en W heeft: eigenlijk ondenkbaar als grootste dorp en de ooit leidende (thans lijdende) rol van de 6 dorpen in Roerdalen

...dat het toch opvallend is dat de twee van de drie oud-Roerdalense voetbalclubs (Vesta Melick en SVH Herkenbosch) konden blijven op hun accommodaties, waarbij St Odilienberg bij Melick is ondergebracht en alleen Montfort (SNA) uit oud-Ambt Montfort alleen kon door gaan.

...dat de clubs, die  zonder noemenswaardig te "knoteren" en vroegtijdig vrijwillig elkaar de hand gaven, PSV '35 Posterholt en Vlodrop en  eerst veel beloofd werd bij een fusie, maar dat dat later flink afgeroomd is. Vervolgens dus een uitgekleed plan kregen voorgeschoteld met alle  gevolgen van dien.... De insider:  "Posterse raadsleden, let op uw zaak en kiezers:  de gemeente houdt blijkbaar van overleggen en praten en weer overleggen, maar  eens stopt de woordenstroom en moeten er daden gesteld worden", zeggen taai volhoudende Posterse en Vlodropse voetbal-experts. (wordt zeker vervolgd)

...dat we voor Kiek Toen weer een foto kregen van de vroegere Zusters Ursulinen, de kloosterorde in Posterholt. Zowel voor lager-, kleuter- als vervolgonderwijs huishoudleerlingen en Huishoudleraressenopleiding stonden de Uruslinen garant. Het was een  huishoud/opleidingsschool waarbij de leerlingen ook in de praktijk in bijv. tuinbouwteelt ed onderwezen werden en ook daadwerkelijk in oa de moestuinen bij het klooster actief waren.(zie foto). Op de achtergrond op deze foto, uit de collectie van Wim Rutten, staat de Witte Molen. Volgens Wim Rutten een foto uit circa 1937.

...dat we na de geslaagde Geluksweek in Roerdalen/Wassenberg weer midden in een actieweek zitten: de Boekenweek 2019. En zoals eerder gemeld, met het Boekenweekgeschenk kunt u as zondag 31 maart de hele dag gratis reizen met de trein.

...dat de NS het lezen een warm hart toe draagt, want lezen is één van de favoriete tijdsbestedingen in de trein en de NS is al jaren hoofdsponsor  van een aantal leescampagnes waaronder de Boekenweek.

...dat de Boekenweek 2019 is van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart. Het thema van dit jaar is “de moeder, de vrouw”. Koopt u tijdens de Boekenweek voor tenminste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken, dan krijgt u het Boekenweekgeschenk cadeau, dat is geschreven door Jan Siebelink.

...dat we gewoontegetrouw besluiten met Posters dialect: dae is kursjpelig (= hij is lastig), essik (= azijn); aek (= ook azijn), greutsj (= trots), hae viert fees truuk-uuj (= hij viert alsnog een feestje).

week 14

 

Wist u...

...dat we deze week weer naar de stembus zijn gegaan of nog gaan, afhankelijk van het tijdstip dat u dit leest ( en als u nog moet kiezen: vergeet uw paspoort of identiteitsbewijs niet).

...dat ook het weer huis gehouden heeft in Postert: in de Vurensteeg raakte  een kanjer van een eik ontworteld, geveld door de storm. (Tussen de 60 en 80 en volgens deskundigen misschien wel 100 jaar oud). Hij kwam in de wei terecht van Jules Vossen tegenover het kinderdagverblijf. Nellie Vossen maakte de foto’s van de boom met daarop een van hun kleinzonen.

...dat voor de verkiezing van Provinciale Staten drie huidige zittende raadsleden van Roerdalen op de kieslijst staan:  Herman Nijskens uit Melick bij de VVD (bij plek 4), Henk van der Linden uit  St Odilienberg bij Lokaal Limburg (plek 2) en Eugenie Cuijpers bij het CDA (plek 18). Overigens staan op de lijst van Lokaal Limburg nog uit Melick: Leo de Jong (plek 14) en Harda Bieshaar (plek 23) en bij Groen Links Liesbeth van Soest (plek 21), bij het CDA uit Vlodrop (plek 46) Jeroen Roubroeks en bij de PvdA uit Montfort Max van Baden (plek 42).

...dat we eerst over de provinciale verkiezingen hebben, die dus het provinciaal parlement kiezen en die weer over enkele maanden de Eerste Kamer.

...dat we eerst wat staatsinrichting geven: de  straks 75 gekozen leden van de  Eerste Kamer vormen samen met de 150 leden van de Tweede Kamer, wat met een deftig woord heet: de Staten Generaal.

De Tweede Kamer wordt rechtstreeks door het volk gekozen. Echter, de Eerste Kamer indirect door het volk, namelijk door de gekozen leden van Provinciale Staten. Daarbij geldt een zg partijdiscipline:  men stemt dan op  kandidaten van de eigen partij, voor zover voorhanden, anders veelal gelijkgezinden.

...dat de  Eerste Kamer heeft vooral een taak  op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, nadat als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, ook door de Eerste Kamer worden gestemd. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden. Maar steeds vaker blijkt dat de senatoren (zo heten de leden van de Eerste Kamer met een deftig woord) ook politiek stemmen, dwz wel eens afwijkend van de partijlijn.

...dat in heel Nederland 570 statenzetels verdeeld worden (naar rato inwoners per provincie): aantal zetels: Groningen 43; Friesland 43; Drenthe 41; Overijssel 47; Limburg 47: Flevoland 41;  Gelderland 55;  Utrecht  49; Noord-Holland 55; Zuid-Holland 55; Zeeland 39; Noord-Brabant 55;; Totaal 570.

...dat bij de waterschapsverkiezingen (voor het algemeen bestuur), die tegelijk met de huidige verkiezingen van Provinciale Staten zijn,  staat de Posterse Jacqueline Aelen op lijst 11 (= Water Natuurlijk)  en er is oa ook een aparte waterschaps-kieslijst Midden-Limburg. Op verschillende lijsten voor het waterschap staan nog andere  Midden-Limburgers, waaronder de eerdergenoemde Herman Nijskens en verder uit de Roerstreek: Edwin Kurstjens uit Montfort, Chrit Wolfhagen en Dorien van Meel uit Herkenbosch, Leon Wolters uit Vlodrop, Leo de Jong uit Melick, en ook de eerder genoemde  Melickse Bieshaar.

...dat we hier in het kort uitleggen wat doet het Waterschap:  er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor schoon en genoeg water en dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen beslissen bijvoorbeeld over: hoe voorkomen we overstromingen? Hoe maken we het rioolwater schoon? Is de dijk stevig genoeg? Hoe houden we het water in meren en sloten schoon enz.

...dat hier wat wetenswaardigheden over de Provinciale Staten volgen:

...dat de provincie Zuid-Holland heeft, met 3.5 miljoen inwoners, meer inwoners heeft dan 22 Amerikaanse staten

...dat de  provincies in Nederland ontstonden in 1588 met de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het aantal provincies is sindsdien uitgegroeid van zeven naar twaalf.

...dat het woord ‘provincie’ af stamt van het Latijnse ‘provincia’, wat ‘wingewest’ betekent. Een wingewest is een door een land geëxploiteerd gebied, en dat is precies wat er vroeger gebeurde. De provincies hebben zo in de loop van de geschiedenis het nodige betekend voor Nederland.

...dat de provincie Utrecht loofde in 1709 nog een geldpremie uit voor iedere otter die werd gevangen. Tegenwoordig is dit een beschermd dier en gaat er juist provinciaal geld naar de otter.

...dat een van de meest zichtbare taken van provincies is, is de zorg voor provinciale wegen, bruggen en vaarroutes. Zonder de provincies zou Nederland dus al snel stil komen te staan.

Maar ook met betrekking tot het milieu, energie en klimaat, Francien, inrichting ruimte en platteland, openbaar vervoer, economie, cultuur en monumentenzorg

...dat de  provincie met de meeste inwoners is Zuid-Holland is. Deze provincie heeft ruim 3,5 miljoen inwoners. Met circa 381.000 heeft Zeeland de minste inwoners.

Gelderland is met 5.136 km2 de grootste provincie qua oppervlakte. De kleinste provincie is Utrecht, met 1.449 km2.

...dat de provincie uit Provinciale Staten een dagelijks bestuur kiezen en dat heet het college van Gedeputeerde Staten en een lid ervan heet depute.

...dat er binnen de provincies totaal circa 13.000 mensen werkzaam zijn, die zich allen inzetten voor het wel en wee van de provincies.

...dat we een vraag kregen over de door  de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers ontworpen Posterse gebouwen:  kasteel Aerwinkel en de grafkapel van zijn hand  op het RK Kerkhof van vorige week op de foto in de rubriek Kiek Toen.

...dat de vraag luidde wat er zich in de kapel bevindt. De grafkapel familie behoort - zoals gemeld - tot de grafkelder van de fam Geradts-Regout.

...dat de kapel uit 1865 staat op het RK kerkhof van Posterholt met de grafkelder van de familie Geradts. De kapel is ongeveer 12m2 groot en werd ontworpen door de Roermondse architect Pierre Cuypers. Enkele jaren eerder had Cuypers al Kasteel Aerwinkel voor de familie ontworpen. De vorm van het bovenlicht van de entree van huis Aerwinkel is gelijk aan die van de entree van de grafkapel.

...dat in de kapel (foto) onder andere een authentieke vloer van plavuizen ligt met  een kruisbeeld, een Mariabeeld etc.Onder de grafkapel bevindt zich de grafkelder. De graftombe is te bereiken via een horizontaal geplaatste dubbele ijzeren luik, dat geplaatst is tegen het trapbordes. De grafkelder kent twaalf nissen. Elf van deze rustplaatsen zijn bezet.

...dat de Posterse handboogvereniging ONA (Ontspanning Na Arbeid) op zijn banen bij cafe De Sport twee dagen een concours heeft dit weekeinde.

...dat zaterdag het Meisjesgilde de jaarlijkse wafel-verkoopactie houdt huis aan huis.

...dat we besluiten met dialectwoorden: versjangeleerd (= verwoest); knonnezaat (= stomdronken); juunkerkes ( = duizendschoon: bloem); perfietelik (= zuinig); d't mit d e patst noa semiet (= met de pet naar gooien).

week 12

 

 

Wist u ...

 

...dat volgende week, van maandag 18 tot en met zondag 24 maart de Geluksweek Roerdalen is en wel door en voor inwoners, verenigingen en ondernemers. Ook leuk voor bezoekers groot en klein. De hele week kun je op een heleboel plekken in de zes dorpen van Roerdalen meedoen met gratis activiteiten.

...dat het programma bestaat uit leuke activiteiten om je persoonlijke geluk groter te maken. Kijk op www.geluksprogrammaroerdalen.nl voor het overzicht.

...dat er 150 activiteiten in de Geluksweek zijn. Kies wat je allemaal wilt gaan doen en maak je eigen geluksprogramma. Het is heel uitgebreid: van wandelen, knutselen, meedoen met een workshop of een ritje in de Geluks-express, luisteren naar een lezing of muziek maken, speuren of sporten tot lammetjes knuffelen, een goed gesprek, ontspannen, muziek luisteren enz

...dat alle deelnemers mee werken op vrijwillige basis. Soms moet je even laten weten dat je komt. Alle activiteiten zijn gratis.

...dat in de fotorubriek Kiek Toen deze week aandacht voor een grafkapel op het RK kerkhof aan de Mgr Koningsstraat van Posterholt daar staat de bijzondere grafkapel van de familie Geradts-Regout uit 1865. De kapel is ongeveer 12m2 groot en werd ontworpen door de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers. Enkele jaren eerder had Cuypers al Kasteel Aerwinkel voor de familie ontworpen. De vorm van het bovenlicht van de entree van huis Aerwinkel is gelijk aan die van de entree van de grafkapel. Onder de kapel bevindt zich de grafkelder. De graftombe is te bereiken via een horizontaal geplaatste dubbele ijzeren luik, dat geplaatst is tegen het trapbordes. De grafkelder kent twaalf nissen. Elf van deze rustplaatsen zijn bezet. Bij een eerdere Monumentendag was de kapel ook van binnen te bekijken en wellicht dat die gelegenheid zich in de toekomst nog eens voor doet.

...dat we even vooruit kijken deze maand: Wilt u een dagje gratis reizen met de trein?

...dat dat kan op de laatste zondag van deze maand en wel op zondag 31 maart met het gratis boekenweekgeschenk.

...dat de NS het lezen een warm hart toe draagt, want lezen is één van de favoriete tijdsbestedingen in de trein.

...dat de NS daarom al jaren hoofdsponsor is van een aantal leescampagnes waaronder de Boekenweek; de Boekenweek 2019 vindt plaats van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart. Het thema van dit jaar is “de moeder, de vrouw”. Het Boekenweekgeschenk is geschreven door Jan Siebelink. Murat Isik schreef het Boekenweekessay.

...dat de NS traditiegetrouw de Boekenweek afsluiten met de gratis reisdag van NS. Koopt u tijdens de Boekenweek voor tenminste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken, dan krijgt u het Boekenweekgeschenk (dit jaar ook in het Fries verkrijgbaar) daarbij cadeau.

...dat op vertoon van het boekenweekgeschenk mag u op zondag 31 maart 2019 de hele dag gratis reizen met de trein. Het geschenk is verkrijgbaar in de papieren versie en als e-book. Beide zijn geldig als treinkaartje.

...dat de geslaagde carnavalsactiviteiten van de Biemosje hier dit seizoen voorlopig besloten worden met de uitslag en prijswinnaars van de optocht 2019. Individuelen volwassenen: Bezorgde burger. Kleine groepen volwassenen: Mit de prins neet achter 't vit, waere veer weer happie en fit - Eine ongerein. Grote groepen volwassenen: Vasteloaves energy - Laef. Wagens: Postert oppe sjup - Oppe sjup. Kleine groepen jeugd: Es os haor mer good zit. Grote groepen jeugd: Prinsheerlijk en deze creatieve is tevens winnaar geworden van de trofee De Musj voor de  deelnemer die het hoogste aantal punten scoorde.

...dat we erop attenderen dat de Posterse volleybalclub Voluntas as zaterdag de potgrond-verkoopacties huis aan huis houdt.

...dat we besluiten met Posters dialect: zit neet zo te bokke (=‘niet langer mokken); doerewegtig doergeloupe ( = flink door gelopen); dae kiek wiej ein pletske ( = letterlijk: hij kijkt als een koekje; hij kijkt beteuterd); hae zuut oet wiej ein sjnee witte wek ( letterlijk: hij kijkt als een snee witbrood; hij kijkt bleek); hae is neet op ziene kop gevalle ( = letterlijk hij is niet op zijn hoofd gevallen; hij is slim); det is eine sjnuggere (= hij is een slimmerik) det zeen mig ein paar sjnuggere..!(= dat zijn me toch een paar sukkels..!).

week 11

 

 

Wist u…

 ...dat de Posterse optochtroute voor vasteloavesmaandag as bekend is. In het Posters Waekblaad zal ook de carnavalsvereniging een en ander bekend maken.

...dat wij de route van Biemosje-voorzitter Leon Roubroeks desgevraagd vernamen: de route is in verband met  de wegwerkzaamheden Roermondseweg eo en huizenrenovaties Margrietlaan,als volgt: start vanaf kapelletje Donck waarbij het opstellen gebeurt op de Middenweg (groepen, einzelgänger etc) en Donckerstraat? (wagens); inschrijven voor de optocht is maandag nog mogelijk vanaf 12 uur bij eethoek De Donck, waar de optochtcommissie zitting houdt.

...dat de bonte stoet vandaar vertrekt vanaf 14.11 uur richting rotonde Gevaren, vervolgens Vlodropperweg, Margrietlaan, Heerbaan, naar de Beuk waar de stoet ontbonden wordt (containers  op de weg zijn verplaatst)

...dat carnavalsdinsdagmiddag de traditionele Boerebroelig (= goed Posters voor Boerenbruiloft) in de Beuk is, waarbij iedereen welkom is.

...dat dan in de onecht verbonden worden: Enno Overbeeke en Conny-Henstra-Mooren. Conny is de bruid namens "Rondjom Kloosterhaof". Enno is buidegom namens "Oppe fiets euver ‘t brugkse". 

...dat de Bierebroelig, excuus, Boerebroelig,  dinsdag in de Beuk is en de onecht-verbintenis wordt gesloten door Ger Roncken  als burgemeester en Job Derix als ceremoniemeester van het geheel.

...dat de Dorsjvlaegels hun programma afwerken in de Dorsjsjuur (KA-huis 4 dagen lang) en ook de Feesnaeskes natuurlijk met de Buujelemiddig op zondag.

...dat de Biemosje natuurlijk ook de bejaardenhuizen bezoeken in Berg en Herkenbosch om de oud-Posters inwoners weer te verrassen en niet te vergeten het A-sosialisten-konkoer op zaterdagavond houden.

...dat de vastelaovesverenigingen van de Roerdalen natuurlijk vrijdag weer de macht krijgen tijdens de sleuteloverdracht op het gemeentehuis en trekt vrijdag in de middag als de school-optocht.

...dat we hier een driewerf Alaaf moeten laten horen aan het adres van de Posterse Lies Wolters. Zij was ooit raadslid in Posterholt/Ambt Montfort en heeft zich altijd bijzonder ingezet  voor o.m. de verenigingen, laatstelijk voor de Seniorenvereniging. Reden waarom zij tijdens de geslaagde bonte avond van de Biemosje de Chretien Janssen-trofee 2019 in ontvangst mocht nemen.

...dat we deze week  de Kiek Toen foto in een Kiek Noe foto wijzigen  met een staatsieportret van Biemosje-prins 2019: prins Eric II (Hintzen) mit prinses Kitty en de adjudanten.

...dat we ook de Postere woorden vervangen door gezegdes waarop ook een carnavalesk accent ligt (zie foto, aangereikt door Truus Zeegers op internet).

...dat wij nog een tip meegeven: lees in de Vastelaovesgezet ook het Biemosjebericht: genoeg onderwerpen voor een uitbeelding in de carnavalsoptocht: 5 (en bijna 6, op 1 stem na!) raadsleden uit Postert en geen wethouder, de "uitgeklede" (!) voetbalclub-accommodatie en de bomenkap aldaar,  de coup - waarover wij hier ook al vaker bericht hebben - van oud-Roerdalen op wethoudersgebied (alle 3 uit oud-Roerdalen...met "een kopman" en twee "slippendragers"),  en nog meer. Tussen haakjes: fraai "Bericht", Frank!

...dat de wereld niet alleen stil staat bij vasteloavend  want er zijn nog andere dingen. Bijvoorbeeld het voetbal. Poster's Oranje Blauw '15 wil natuurlijk boven FC Roerdalen eindigen en zich de tijd gunnen gedurende een of twee seizoenen om dan  weer bij de top mee te draaien. Er is in het eerste team veel jong talent ingebracht, welke parel nog voorzichtig geslepen moet worden (al weer een optocht-suggestie, en even verder op in deze rubriek staan er nog enkele!)

...dat ook landelijk Koning Voetbal  weer aandacht vraagt. want er was een verzoek van een lezer om het resterend voetbalprogramma van de topclubs te publiceren.

...dat de  voetbalstrijd om de titel in de Eredivisie nadert langzamerhand zijn ontknoping. PSV en Ajax lijken in de laatste elf speelrondes uit te gaan maken wie er met de schaal vandoor gaat. Een overzicht van het programma van de beide topclubs. Daarbij lijkt volgens kenners het PSV-pogramma zwaarder dan dat van Ajax.

...dat de resterende wedstrijden voor PSV (23 wedstrijden, 58 punten,)  zijn:

2 maart: Excelsior (uit)

9 maart: NAC Breda (thuis)

17 maart: VVV-Venlo (uit)

31 maart: Ajax (uit)

4 april: PEC Zwolle (thuis)

7 april: Vitesse (uit)

14 april: De Graafschap (thuis)

21 april: ADO Den Haag (thuis)

25 april: Willem II (uit)

28 april: Heracles Almelo (thuis)

12 mei: AZ (uit)

...dat de resterende wedstrijden voor Ajax (23 wedstrijden, 56 punten,) zijn:

3 of 13 maart: PEC Zwolle (thuis) (onzeker deze datum)

10 maart: Fortuna Sittard (thuis)

17 maart: AZ (uit)

31 maart: PSV (thuis)

3 april: FC Emmen (uit)

6 april: Willem II (uit)

14 april: Excelsior (thuis)

21 april: F-C Groningen (uit)

24 april: Vitesse (thuis)

28 april: De Graafschap (uit)

12 mei: FC Utrecht (thuis)

…dat wij iedereen "eine sjoone vastelaovend" wensen en tot over 14 dagen (volgende week  verschijnt geen Posters Waekblaad).

week 9

 

 

Wist u...

 

...dat we gelijk maar starten met de vraag die Postert zich stelt: waar start carnavalsmaandag - over ruim andere halve week -  de Posterse carnavalsoptocht van de Biemosje, Dorsjvlaegels en Feesnaeskes?

...dat we de vraag voorlegden aan Leon Roubroeks van de Biemosje, want als iemand het moet weten dan is het de voorzitter van de Biemosje

...dat er thans wegwerkzaamheden zijn op de Roermondseweg/Kapelletje Donk en ook grote renovatiewerken aan de de Margrietlaan; er staan oa grote containers in verband met de  renovatie van woningen daar

...dat Leon desgevraagd zegt: "Wij weten het zelf ook nog niet; daarover wordt nog overlegd en dat hangt allemaal samen met de vorderingen bij de renovatie-wegwerkzaamheden bij het kapelletje op de Donck en hoe kunnen we eventueel verder op de Margrietlaan. In elk geval starten we - wanneer we op de Donck vertrekken - vanaf het kapelletje (14.11 uur maandag) daar over de de Hoofdstraat richting rotonde Gevaren". Van daaruit  is het de bedoeling de optocht te vervolgen over de Vlodropperweg naar de Margrietlaan richting Heerbaan naar de Beuk. De Biemosje-voorzitter: "We bekijken natuurlijk ook de doorgang door de Margrietlaan in verband met de renovatie-containers die daar staan".

...dat we als Posters Journaal hier volgende week nog op terug komen, maar wie een toeschouwersplek kiest vanaf kapelletje de Donck richting kerk ziet in elk geval de optocht voorbij komen. (Mogelijk routesuggestie van Roerdal Journaal: mogelijk van 'kapelletje tot kapelletje', dus vanaf startpunt Donck tot aan rotonde Gevaren, stukje Vlodropperweg, Irenelaan en terug op Hoofdstraat en via de Raadhuisstraat of N-Holsterweg weer naar de Beuk: het is een suggestie om  mogelijk grote obstakels te vermijden). Wordt dus vervolgd.

...dat het Biemosje-carnavalsgeweld komend weekeinde al start met de Bonte Avond zaterdag 20.11 uur en de dag erna, zondagmiddag  de prinsenreceptie, allemaal in de sporthal. Kaarten (12,5 euro) voor de bonte avond zijn nog te koop bij Vurenhof inclusief lot tombola. Tijdens de Bonte avond (met optredens van onder meer De Toddezek, Binnenste Boete Bandj, de Twee Geliiende, Moerefestatie, Ha-rie) zijn er ook nog 2 verrassingsartiesten op het podium. Ook is er deze avond de uitreiking van de Chretien Janssen-trofee.

...dat een dag later, zondagmiddag vanaf 13.11 uur  de prinsenreceptie is van de Biemosje-prins Eric II,  ook weer in de sporthal.

...dat we nog even bij de vastelaovend blijven. Want we berichtten eerder over de nieuwe Posterse  Dorsjvlaegelprins Luuk I en zijn prinses Tessa en nu is er een nieuw kinderprinsenpaar (zie foto) van de Posterse Feesnaeskes: prins Chase en zijn  prinses Jente; adjudenten zijn Yuri en Zoë. Hun spreuk luidt: Mit Jente en Chase wirt vastelaovend ein heel groot fees! Hun grote festiviteit is carnavalszondagmiddag de grote disco voor jong en oud in het KA-huis.

Iedereen is welkom.

...dat de Feesnaeskes een lege-statiegeld-flessenactie hebben. Zaterdagmiddag (14-15 uur) bij de Plus kunt u flessen voor dit doel inleveren en de statiegeldbonnetjes laten verzilveren door de Feesnaeskes persoonlijk en deze hele week staat er bij de Plus een brievenbus voor deze Feesnaeskes-actie, waarin u de bonnetjes nu al kwijt kunt.

...dat de Feesnaeskes ook een eigen vlag hebben en dat we volgende week nog terugkomen op de Boerebroelig 2019 in Postert.

...dat we deze week 2 foto’s in deze rubriek hebben: van de Feesnaeskesprinsenpaar en een hardwerkende ploeg.

...de Kiek Toen foto is namelijk deze keer heel recent en  heeft betrekking op de oude kerkhof aan de Margrietlaan.

...dat de coniferenheg langs het oude kerkhof vorige week geruimd is en dat de vrijwilligers van de  klussenploeg van de kerk daarbij een sturende en uitvoerende hand hadden. Zij poseren even in de pauze voor de foto: vlnr Sjaak Lind, Har Smeets, Ger van Kruchten, en  Frans v d Brekel, waarbij laatstgenoemde  onlangs nog zijn gouden huwelijksfeest vierde met zijn Corrie (Smeets),

...dat de heg slecht en versleten was: er komt een nieuwe beukenheg voor in de plaats.

...dat het viertal behoort tot de vele vrijwilligers die de Posterse parochie telt.

...dat we besluiten met Posters dialect: de  windj flaastert ( = er zijn rukwinden); dde haw ik wiej nieks gedoan (  = dat had ik in een mum van tijd geklaard), det is ein vreigelvot en ein grote klier ( = dat is een vervelend persoon); veer goan eegans neet verhoeze (= wij gaan voorlopig niet verhuizen), doe bus dos sjout aan (= dat is aan jouw schuld),  hae is gezjwank (= hij is lening); hae drejt ziene ruk op eine cent (= idem: hij is lenig).

week 8

 

 

Wist u...

...dat de Roermondseweg eo in Posterholt een renovatie ondergaat, meldden we vorige week al in het wekelijkse journaal, maar door een technische fout bij het verzenden naar de drukker werd de rubriek “geamputeerd”

...dat we nog even terugkomen op de opknapbeurt van de Roermondseweg want naast het wekelijkse info-spreekuur op dinsdag tussen10 en 11 uur  van wegenbouwer Strabag bij Kantoor Theelen Middenweg 1, is er nog een wekelijkse koffie-uur over hetzelfde onderwerp in ongedwongen sfeer op zaterdagmorgen vanaf 11 uur bij  Margriet Op ’t Veld van Meijers Tuin en Dier aan de Roermondseweg: “Het gaat niet om klagen maar om gezellig bij te praten”, aldus initiatiefneemster Margriet Op ’t Veld.

...dat de gemeenteraad positief beslist heeft vorige week op de voordracht tot herbenoeming van burgemeester De Boer in Roerdalen voor de volgende periode van 6 jaar, zoals overigens al in de lijn der verwachtingen lag.

...dat we nog een functie-nieuwtje melden: Nic Schoonbrood heeft recentelijk afscheid genomen als voorzitter van het Posterholts Gemengd Koor, welke functie hij 10 jaar met succes  heeft vervuld. Hij is inmiddels opgevolgd door Marij Palmen-Sijbers, wier eerste officiële optreden in haar nieuwe functie jl. zondag in de Beuk was bij het  geslaagde  en boeiende door het koor georganiseerde vertelconcert "De weg” door Ekaterina Levental,

...dat het een  meeslepende solo-uitvoering was - bijgewoond door pakweg 150-180  bezoekers - waarbij de artieste Ekaterina haar eigen verhaal vertelde, zong, danste en zichzelf begeleidde op harp.

...dat Ekaterina in de anderhalf uur durende uitvoering verhaalde, met indrukwekkende zang, dans en harp-muziek , over de vlucht van haar (Joodse) familie uit Oezbekistan naar Amsterdam wegens het opkomend antisemitisme na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, Zij deed dat op een dusdanig indrukwekkende  wijze dat zij  beloond werd met een staande ovatie. Terecht,  het was bijzonder!

...dat we wijzen op nog een Posterholts verenigings-feit en even stil willen staan bij het recente overlijden van Willie Michon ("Willie van de zusters van  Aerwinkel") op 91-jarige leeftijd: hij was beschermheer van de Posterholtse  schutterij St. Mathias & Cornelius

...dat we verder willen attenderen op een bijzondere werving van toekomstige werknemers

...dat in ons land namelijk  een recente  inventarisatie is gehouden van de meest schaarse beroepen in 2019.
...dat automonteurs, docenten Nederlands, verpleegkundigen, loodgieters, koks en accountmanagers het meest gevraagd zijn en worden, naast ander typisch vakpersoneel als een timmerman, elektricien, stukadoor enz

...de eerstgenoemden staan allemaal in het lijstje van de meest schaarse beroepen in 2019, en dat meldt  uitzendconcern Randstad. Toch is het niet onmogelijk om de functies in te vullen, zegt de uitzendorganisatie

...dat vooral de vraag naar monteurs in de werktuigbouwkunde enorm toenam, met een stijging van 111 procent, en opzichte van 2017.
...dat dat met name te maken heeft met de door technologie en robotisering sterk ontwikkelingen.
...dat uitzender Randstad daarover zegt:  “We leiden minder mensen op voor bijvoorbeeld het vak van loodgieter of plaatwerker, terwijl de vraag groot is. Andere zorgenkindjes blijven het onderwijs en de zorg, waar de urgentie voor vakmensen ook heel groot is'', aldus meldt  directeur arbeidsmarkt bij Randstad Nederland. De verwachting is dat het totaal aantal vacatures dit jaar overigens verder zal toenemen.
...dat de site Ondernemer.nl daarop heeft  laat weten: "Toch zijn er verschillende manieren om de perfecte werknemer wel naar jouw bedrijf te “lokken”. Zo voerde IT-bedrijf Neomax het WhatsApp-solliciteren in. Doordat de stap om een cv op te sturen op deze manier laagdrempeliger werd, groeide het aantal sollicitaties met 18 procent".
...dat het bedrijf Motiv het nog anders aanpakt. Het bedrijf zette een eigen academie op om werknemers op te leiden. Werknemers ja, want de studenten krijgen terwijl ze nog bezig zijn met hun studie al een goed salaris, wat het aantrekkelijk maakt om voor het bedrijf te gaan werken. En daarbij zijn ze ervan verzekerd dat het ook met de soft skills (= “ervaringen ed”)  van de ICT’ers (= "computer-mensen”)  helemaal goed zit, op het moment dat ze aan de slag gaan. Helemaal geen slecht idee, want in 27 procent van de gevallen ontbreken de mensen met relevante werkervaring.
...dat installateur en loodgieter Erik Bouwmeester vertelt aan het AD: “Er is in de bouw weinig aanwas van jeugd. Ze zitten liever op kantoor achter een computer, dan dat ze iets met hun handen doen. We moeten de jeugd motiveren. Je kunt prima je geld  verdienen in de bouw.”
...dat daarbij ook het volgende gesteld wordt door diverse adviseurs: maak het je toekomstige werknemer naar de zin door goede arbeidsvoorwaarden, een prettige werkplek (bij Atlassian staan pingpongtafels en zitzakken), vrijheid en een mooi salaris. Val op. IT-bedrijf MendriX doet dat door sollicitanten mee te nemen voor een ritje in een fourwheeldrive en tractaties op ijs… Het zijn allemaal “lokkers” om het mensen naar de zin te maken.
...dat oud-Posterholtenar Paul Cuijpers naar het journaal een tekst met foto stuurde van een eertijds bekend en  populair Posters dansorkest, “de Oranje Band”. Dat is de Kiek Toen-foto voor deze week. Cuijpers licht toe: Deze foto werd in 1961 genomen in de filmzaal van het Royal Theater aan de Hamstraat te Roermond. Ze werd toegestuurd door Jack Hoks.
De bezetting was (van links naar rechts op bijgaande foto) als volgt: Joke v/d Varst (van Karel) (saxofoon), Ton op 't Veld uit Vlodrop, (saxofoon), Frits Kleinen uit Vlodrop (drums), Jan Schoenmakers (gitaar), Jan Hoks (trompet) en Harrie Schoenmakers (accordeon).
...dat we besluiten met Posterse dialectwoorden: hawt dig gedoek (= hou je rustig),  vreej henj (ruwe handen);  de kerkklok loet ( = de kerklok slaat); de kirkklok trumpe ( =  de kerkklok luiden); de klok woos-ter, de kleepel neet ( = hij wist er maar een beetje van), sabetaasj (= sabotage),

week 7

 

 

Wist u...

  

...dat het deze week een min of meer spannende week is voor burgemeester De Boer van Roerdalen want de gemeenteraad moet donderdag 7 febr. in besloten vergadering beslissen over de herbenoeming van de burgemeester. Daarna is er nog een reguliere vergadering die wel openbaar is en op tv komt

...dat het er goed voor haar uit ziet - zo polsten wij bij enkele ingewijden - want ze mag meer dan op een dikke meerderheid van de raad rekenen.

...dat Roerdalens La Bamba het dit jaar niet gelukt is door te dringen tot de finale van het Limburgs Vasteloavesleedjeskonkoer (LVK) jammer, het duo doet zo goed zijn best, hoewel...

...dat La Bamba er misschien goed aan doet om eens een andere, (gevoeligere?)  hit te maken dan het jaarlijkse rampe-tampe-werk, wat we overigens niet oneerbiedig bedoelen...

...dat het iedere keer te veel van hetzelfde is en het hoog tijd wordt door de liedjes wellicht eens een frisse wind door heen te laten waaien 

...dat voor de LVK-finale 2019 over ruim anderhalve week in het MECC (uitverkocht met ‘ruim’ 7000 kaartjes!) meer gevestigde namen gesneuveld zijn: van de Toddezek tot Marleen Rutten, van Kartoesj tot Paul & Leo enz, en die laatsten kwamen niet eens door de voorrondes..

...dat wij daarom maar veel kaarten - niet alle - zetten op Roermondenaar Roy Selder, voor het eerst finalist of toch weer op Spik en Span, die voor een echte hattrick kunnen zorgen

...dat de Roermondseweg eo in Posterholt momenteel een flinke renovatie ondergaat en het gebeurt in verschillende fases  Voor bewoners is  er wekelijks op dinsdag tussen 10 en 11 uur  een inloopspreekuur van wegenbouwer Strabag bij Kantoor Theelen Middenweg 1a waar men met allerlei opmerkingen ed terecht kan.

... dat er deze week maar een korte Wist u is door het wegvallen van een gedeelte van de tekst in het Posters Waekblaad

week 6

 

 

Wist u...

...dat de Kiek Toen foto deze keer niet heel oud is. We weten niet precies bij welke gelegenheid, maar de foto is genomen tijdens een jubileum van de Posterse voetbalclub PSV '35. Daarbij was ex-prof John de Wolf van Feyenoord te gast, hier nog met lange haren.

...dat hij als op en top-Feyenoorder en oud prof van deze Rotterdamse ploeg, afgelopen zondag euforisch zal zijn geweest bij de winst van de Rotterdammers op Ajax.

...dat De Wolf thans advieswerk doet voor senioren en een eigen kledinglijn heeft.

...dat onze vraag is: Wie staan er verder op de foto die destijds op het Posterse voetbalveld is gemaakt. Reacties naar info@cubecomputers.nl. Of in de brievenbus bij Cube Computers. Schrijf er bij  Tav Marjo. Daar kunt u ook foto’s voor deze rubriek naar toe sturen. Ook als u opheldering via deze rubriek wilt over een Posterse foto (of die ermee te maken heeft op de een of andere manier) die u dan mee stuurt of afgeeft om direct te laten inscannen.

...dat we verder gaan met deel 3  van belangrijkste wijzigingen in 2019, ingegaan op 1 Januari jl.

...dat partners vanaf dit jaar na de geboorte van hun kind vijf dagen betaald verlof krijgen in plaats van twee. Tot dit jaar konden partners na hun twee dagen betaald verlof wel aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen, maar dat is in de meeste gevallen onbetaald.

...dat we in deze materie ook even nog een jaar verder kijken: juli 2020 kunnen partners volgens de nieuwe wet nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen, in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind. Zij hebben dan recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun loon.

...dat in 2019 gaat de AOW-leeftijd weer wat omhoog naar 66 jaar en vier maanden. In 2018 was dat nog 66 jaar. Dat wist u wellicht al.

...dat er op het gebied van kleine pensioenen ook veranderingen zijn: pensioenen, tussen de 2 euro en 474,11 euro per jaar, mogen sinds 1 januari niet langer worden afgekocht. In plaats daarvan kunnen ze worden samengevoegd met andere kleine pensioenen.

...dat de nieuwe regels ervoor moeten zorgen dat mensen die vaak van baan wisselen geen geld tekort komen als ze eenmaal met pensioen zijn.

...dat bijna alle zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekering in 2019 inmiddels verhoogd hebben. Gemiddeld gaat het om een stijging van 5,7 procent, wat neerkomt op 76 euro per jaar. Het verplichte eigen risico is 385 euro gebleven. De maximale zorgtoeslag voor de laagste inkomens is ook aangepast naar boven.

...dat de bijtelling van 4 procent voor auto van de zaak is ingeperkt. Hoewel de bijtellingspercentages voor het privégebruik van een leaseauto gelijk blijven, namelijk 4 procent of 22 procent, verandert er wel wat binnen de categorie van 4 procent.

...dat verder de energierekening omhoog is gegaan, maar dat wist u wellicht ook al. Huishoudens zijn in 2019 gemiddeld 327 euro per jaar extra kwijt aan energie, becijferde vergelijkingssite Pricewise. Variabele tarieven gaan met zo'n 17 procent omhoog ten opzichte van het afgelopen half jaar.

...dat deze stijging vooral komt door de hogere leveringstarieven voor gas en stroom en toenemende energiebelastingen op gas. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een energiecontract met een variabel tarief.    .

...dat verder per 1 januari 2019 geheel nieuw van kracht is een soort smartengeldregeling. Naasten van personen die zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen door een fout van een ander, kunnen vanaf 1 januari een vergoeding krijgen voor het leed dat zij ervaren. Dan treedt namelijk een wet in werking die de vergoeding van affectieschade regelt, een vorm van smartengeld.

... dat deze smartengeldregeling alleen de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer betreft. Zij alleen kunnen aanspraak maken op zo'n vergoeding. Zij krijgen dan een bedrag dat uiteenloopt van 12.500 euro tot 20.000 euro. Dat wordt betaald door de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval of misdrijf. De regeling geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden na 1 januari 2019.

...dat we besluiten met Posters dialect: sjtronse (= opscheppen); det is eine krekke (= een precies werkende iemand); koffedras (= koffiedrab); dem is de mismood aan de pens ( = hij zit in zak en as);  dae sjudd de'r gein oer haer (= hij reageert er niet op);  ein oer (= een oor, een uur, een horloge); naeve eine poal aafsjoere (= rakelings naast een paal gaan); dae duit kwansies (= hij doet maar alsof); mit vastelaovend is-ter hiej get oet  (= hier wordt flink carnaval gevierd tijdens de drie dolle dagen); eine politiekus inne vastelaoves-optoch kristeleere (= een politicus in de carnavalsoptocht op zijn nummer zetten)
week 5

 

 

Wist u...

    

...dat u nog tegoed hebt het slotdeel van de mini-serie over de verkeersregels, die in de laatst 15 jaar zijn veranderd, en ook nog deel 2 en 3  van het artikel over de wijzigingen van regels die op overheidsniveau per 1 januari 2019 zijn ingegaan (deel 3 en slot volgt volgende week).

...dat we beginnen met de verkeersregels: zoals gezegd, 40% is de laatste 15 jaar veranderd. Een voorbeeld: bij het inhalen moet u niet de alleen de richtingaanwijzer naar links gebruiken maar ook bij het direct daarna weer invoegen naar rechts! Weet u dat meer dan een derde van de weggebruikers te lui is om bijvoorbeeld op een rotonde de richting aan te geven. Controleer het zelf maar eens!

...dat u nog de volgende nieuwe regels te goed had over het "twee-wieler-verkeer"

...dat het gaat om nieuwe regels voor bromfietsers en snorfietsers en dat zijn:

...dat de maximumsnelheid voor bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen is tegenwoordig op de rijbaan 45 kilometer per uur maar op het fietspad is de maximumsnelheid voor deze weggebruikers 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur buiten de bebouwde kom.

...dat de politie thans direct het kentekenbewijs kan invorderen als een brommer of scooter is opgevoerd. Hoeveel de brommer of scooter is opgevoerd doet er niet meer toe.

...dat ook bestuurders van een snorfiets geen mobiele telefoon meer mogen vasthouden. Voor bestuurders van andere gemotoriseerde voertuigen was dit al verboden.

...dat er ook regels voor fietsers zijn gewijzigd. In steeds meer gemeenten is een fietsstraat. Ze hebben een rode bestrating. Fietsers kunnen op een brede baan fietsen en auto’s rijden er rustig achteraan, zonder te "snijden of anderszins gauw te passeren.  Let op, want niet alle automobilisten zijn bekend met het fenomeen van de fietsstraat.

...dat ook nieuw is: er zijn nu fietsverkeerslichten met het onderbord 'Tegelijk groen’. Fietsers uit alle richtingen krijgen tegelijk groen licht en men mag daarbij zelfs diagonaal oversteken. Goed opletten dus!

...dat sommige snelle e-bikes als snorfiets (maximaal 25 kilometer per uur) of bromfiets (maximaal 45 kilometer per uur) worden beschouwd. Wilt u met zo’n snelle e-bike rijden, moet u het rijbewijs AM hebben. Op een 45 km-fiets moet u bovendien verplicht een helm op. 

...dat voor gewone elektrische fietsen (nog) geen aparte regels gelden. Maar ook op zo’n e-bike is het zaak extra alert te zijn. Want wie harder rijdt, heeft minder tijd om te reageren en staat minder snel stil. Dat tot slot, deze e-fietsers vaak veel te snel bij rotondes ed en als vanzelfsprekend met hoge snelheid bijna alle voorrang claimen: rustig aan dus hier ook!

...dat de Kiek Toen-foto deze keer een deel van de Hoofdstraat in de Wieë laat zien met drie soortgelijke nogal identieke, witte, vrijstaande huizen met links vooraan, de vroegere woning van de “wies-vrouw” (wies = kraam) , die de toepasselijke naam “Ons Eibernest” ( = ooievaarsnest) droeg, daarnaast de vroegere burgemeesterswoning (ambtswoning) en een  derde particulier huis in dezelfde bouwstijl. Als u ook een foto hebt voor deze rubriek kunt u de foto insturen of afgeven bij Cube Computers Hoofdstraat 83 in Posterholt of mailen naar: info@cubecomputers.nl Schrijf er Kiek Toen bij en wat toelichting.

...dat we vervolgen met deel 2 "Wijzigingen van de overheid per 1-1-2019":

...dat ook verkeersboetes dit jaar opnieuw hoger uit komen. Boetes tot 100 euro zijn met 5 euro verhoogd, terwijl bedragen boven de 100 euro met 10 euro stijgen.

...dat rijden door rood kost nu bijvoorbeeld 240 euro in plaats van 230 euro; eenzelfde verhoogde boete voor het vasthouden van een mobieltje achter het stuur tijdens het rijden ook al staat die op dat moment niet eens aan!

...dat afslaan zonder richting aan te geven of een uitvaartstoet doorsnijden, kost voortaan 95 euro in plaats van 90 euro. De administratiekosten bij boetes die er nog eens bovenop komen, bedragen, net als in 2018, 9 euro.

...dat ook brieven versturen per 1-1-19 duurder is geworden. PostNL verhoogde de postzegelprijs voor het versturen van brieven binnen Nederland en die naar het buitenland. Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt van 0,83 euro naar 0,87 euro, een stijging van 4,8 procent. Brieven naar het buitenland kun je in 2019 versturen voor een basistarief van 1,45 euro, 5 cent meer dan het was.

...dat het carnavalsgeweld ook in Postert wat betreft het jaar 2019, gaat losbarsten. Prins Luuk I (Mingers) van jeugdcarnavalsvereniging de Dorsjvlaegels, die behoren tot het KA-huis van de Stichting voor Jeugd en Jongeren, bijt zaterdag 26 januari as de spits af met hun prinsenreceptie vanaf 20 uur in het KA-huis, daarbij aan zijn zijde prinses Tessa (Willems) de beide adjudanten Daan en Luc en de hele raad van elf van de Dorsjvlaegels. Ook de voetbalclub Oranje Blauw’15 loopt als een rode draad door dit gezelschap. Het motto: “Neet te veul dinke, gaef os get te drinke”.

...dat er nog meer vasteloavesnieuws is: het Posterse Boerebroedspaar 2019 is bekend en ook is begin januari de jongste jeugd verrast met het jeugdprinsenpaar van de Feesnaeskes. We stellen allen nog aan u voor de komende tijd.

...dat we besluiten met Posters dialect: hae is zo onrestig (inderdaad met een e ipv een u:  hij is onrustig); hae sjniet graas mit ein krom (= hij snijdt/maait gras met een sikkel); loat um mer gewaere ( = laat hem maar met rust, zijn gang gaan); sjeete mit ein gewaer ( = schieten met een geweer); hae haet gein zittende vot (= hij is onrustig); in eine roetsj (= in een keer) in ein sjans ( in een beweging); oker kieke (= schalkse blikken werpen).

week 4

   

Wist u...

...dat komende week in Posterholt de eerste fase start van de herinrichting van de Roermondseweg

...dat het verkeer daardoor opnieuw nog intensiever dan voorheen, door de Middenweg geperst wordt: eigenlijk onverantwoord met de daarbij behorende parkeervakken voor vrachtwagens op deze weg

...dat door de toename van het verkeer hier de Heerbaan en Margrietlaan steeds drukker worden; dat is nog niet alles want elders in de bebouwde kom van Posterholt komen ook nog bijna overal dit jaar 30 km-zones : “slakken-verkeer” in Posterholt doet massaal zijn intrede...(randopmerking: idee voor komende carnavalsoptocht?)

...dat dan omrijden via de rondweg en dan de Vlodropperweg en visa versa misschien een mogelijke oplossing is;

...dat dit alles leuk is voor de  bereikbaarheid  van de nering in de kern..bijv de Hoofdstraat of moet dat Posters deel ook nog doodbloeden: een Nadenkertje voor de gemeente(raad) en zeker ook het college van B en W.

...dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Roerdalen burgemeester Monique de Boer terug en vooruit gekeken heeft

...dat zij dat deed in een geestige toespraak, die tegelijk serieus van ondertoon was.

...dat de burgemeester het onder meer had over nieuws en nep-nieuws, dat in allerlei gedaantes en vormen tot ons komt.

..dat de burgemeester ervoor pleitte bij dit soort “feiten”(?) met beide voeten op de grond te blijven staan. Dus: je door al die info niet gek  laten maken en juist met (eigen) veerkracht de toekomst tegemoet te gaan.

...dat zij ook aangaf een beetje een ouderwets type moeder te willen zijn met ook  de bekende R’s van, Rust, Reinheid en Regelmaat.

...dat ze memoreerde dat bij die toekomst weer veel serieuze zaken aan de orde zijn, nadat ook 2018 een intensief jaar is geweest met een nieuwe raad met  7 nieuwe raadsleden, en ook een nieuw college van B en W.

...dat de burgemeester verder vooruit keek: Wat brengt het nieuwe jaar? Verdere regionale samenwerking in het lopende project met de buurgemeentes Maasgouw, Echt-Susteren. Opnieuw verkiezingen: Provinciale Staten, Eerst kamer en Europese Verkiezingen, verdeeld over twee dagen op 20 maart en 23 mei. "Dat  het voor de twee zittende Roerdalense Statenleden, Herman Nijskens en Henk van der Linden, spannende tijden zijn. Wij vinden het fijn als Roerdalen vertegenwoordigers in de Staten heeft, want dan zijn de lijnen kort. Veel succes  en het onverhoopt toch anders lopen, dan gepland: dan komt het neer op veerkracht!”

...dat burgemeester De Boer ook op haar eigen situatie wees: zij is bijna 6 jaar burgemeester in Roerdalen en staat nu voor de herbenoeming; begin februari is daarover mogelijk al duidelijkheid, zo verwacht zij en betitelde het ook als "spannend". Herhaling van  deze nieuwjaarstoespraak 2019 van burgemeester De Boer, morgen, donderdag, vanaf 16 uur op www.roerdaljournaal.nl

...dat de  Kiek Toen-foto, ingestuurd door Wim Rutten, (wie is wie op de foto) van enkele weken geleden over het Posterholtse Trommelkorps Irene uit 1950 heeft direct reacties L opgeleverd. Jan Cuijpers en Ger Wassen stuurden dezelfde achternamen in: alleen de voornamen van enkelen zijn anders.  Op de foto:  bovenste rij van links naar rechts:

Jo Puts – Sjra Roncken – Wiel Puts – Pie Roemen – Sja Zeegers – Piet Gerardts of Geraedts. De onderste rij van links naar rechts Jo  of Sjaak van der Varst (Vorst)– Jan Cuijpers – Frans Schmitz – Chris of Chretien Smeets – Theo Timmermans.

Volgens Cuijpers zijn  de meeste personen op deze foto inmiddels overleden.

Hebt u ook een oude foto? Stuur ze in of  laat ze inscannen bij Cube computers.

...dat we deel 2 van de wijzigingen die de overheid per 1 Jan.2019 heeft doorgevoerd, volgende week publiceren.

...dat we weer besluiten met Posters dialect: ut zauwelt ( = het motregent), det kwaelt mig (= dat is niet lekker gevallen, zit tegen) eemelik (= te zoet, mierzoet), eine ummer (= een emmer).

week 3

 

 

Wist u...

 

...dat we eerst melding maken van een “rake” ingezonden brief die vorige week in de krant, in De Limburger stond

...dat een Limburgse pastoor zich daarin afvraagt  of de mensen, die hun kerststal enz. al rond Nieuwjaar opbergen, wel weet hebben van de dag (datum 6 januari) waarop de Drie Koningen het kerstkindje bezoeken in de stal.

...dat het feest van Driekoningen, de aanbidding van de pasgeborene door de drie wijzen uit het oosten, op 6 januari is en die brengen dan ook een overgeschonken mee: goud, mirre en wierook

...dat de pastoor openlijk en een beetje snerend deze onwetende (?)  “vroege opruimers" bekritiseert waar hij zegt:  “ Horen de Drie Koningen er nog wel bij?”

...dat dit een opmerking is om “ dieper over na te denken”

...dat  de komende tijd wellicht in deze rubriek onder de titel meer van dit soort "Nadenkertjes" verschijnen 

...dat we over Kiek Toen maar gelijk met de deur in huis vallen: vorige week is een verkeerde Kiek Toen-foto bij onderstaande tekst geplaatst. Excuses: waar gehakt wordt vallen spaanders, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Daarom nu de juiste foto met de goede tekst:

...dat er over bijgaande klassenfoto meer namen bekend zijn, mede ook dankzij Bair Gerardts

...dat de schoolfoto uit 1950 is met meester Stultiens, geheel rechts.

...dat Gerardts schrijft: De jongens op deze foto zijn geboren in 1939/1940/1941. Hij schrijft verder: De namen van deze klasgenoten zijn mij grotendeels bekend. Van beneden naar boven en van links naar rechts: Rij 1: ? Frans Puts,? ,?,Teun P .Schmitz,? , ?. Rij 2: Sjaak Beckers, Bair Gerardts,?,Henk v.Montfort,Jan Visschers,?,?, Jeu Kersten,Pierre Esser,Cris Bakkes. Rij 3: Pierre Smeets,Lei Heemels,Har Konings,John v.d.Heuvel, Jan Timmermans,?, Sjra Dierx,Sjang Cransen. Rij 4: Jo Maesen,Wiel Rutten,Piet Jansen,Jo Meyers,Sjra Veelen,Stultjes.  Rij 5: ?,Bair Heemels,Jo Bruekers,?,Thei Wolters.

..dat per 1-1-2019 ( 1 Jan.jl dus) weer allerlei  nieuwe maatregelen van de overheid kracht zijn geworden. Dat we die voor u in enkele afleveringen op een rijtje zetten. Nu deel 1.

...dat een nieuwe maatregel per 1-1-19 uit het Belastingplan 2019 luidt: de algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, gaat omhoog. Hierdoor gaan mensen met een inkomen tot 68.507 euro per jaar minder belasting betalen.

...dat we nog even bij de financiële wijzigingen voor 2019 blijven: het minimumloon gaat per 1-1-19 omhoog met ruim 21 euro. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder stijgt van 1.594,20 euro naar 1.615,80 euro per maand bij een fulltime dienstverband.

...dat heel belangrijk is dat uitkeringen, zoals de bijstand, de AOW, de WIA en de IOAW, gekoppeld zijn aan het wettelijk brutominimumloon en zij stijgen dus  mee.

...dat verder de boodschappen duurder worden want het lage btw-tarief is per '1-1-19' verhoogd van 6 naar 9 procent. Boodschappen van in totaal 100 euro worden hierdoor 2,83 euro duurder in 2019.

...dat de Kinderdagverblijven hun uurtarieven mogen opschroeven met 0,57 euro. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe kwaliteitseisen waar ze per 1 januari mee te maken hebben. Dat zit zo: eerder mocht een medewerker vier nuljarigen onder zijn of  haar hoede nemen, in het nieuwe jaar zijn dat er nog drie. Voor kinderen van zeven jaar en ouder in de buitenschoolse opvang (BSO) worden de eisen juist iets minder streng.

...dat hierbij het maximumuurtarief dat de overheid vergoedt, ook omhoog gaat, van 7,45 euro naar 8,02 euro voor de dagopvang. Voor de BSO gaat het maximumuurtarief juist omlaag van 6,95 euro naar 6,89 euro en voor gastouderopvang gaat een tarief van 6,15 euro (in 2018 nog 5,91 euro) gelden

...dat er toch nog een meevaller is voor ouders: de kinderbijslag stijgt flink. Voor kinderen van nul tot en met vijf jaar gaat het in 2019 om 216,58 euro per kind per kwartaal, een stijging van 15,53 euro.

...dat ouders van kinderen van zes tot en met elf jaar krijgen dit jaar 262,99 euro per kwartaal, 18,86 euro meer dan in 2018. En voor kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar loopt het bedrag van de kinderbijslag op met 22,19 euro naar 309,40 euro.

(volgende week deel 2 van de serie “Wat verandert er per 1-1-19” met onder andere verkeersboetes omhoog, wat verandert bij kleinere pensioenen enz)

...dat we overschakelen naar de culturele wereld: het gezamenlijke jeugdkorps “”Play the beat” uit de 3 kernen Reutje, St Odilienberg en Posterholt) en de “grote” harmonie Wilhelmina,  samen met de Roerdalense zanggroep Pure afgelopen zaterdag een geslaagd Nieuwjaarsconcert in de Beuk hebben gegeven.

...dat tijdens dit concert de Vrienden van de Harmonie Wilhelmina opnieuw een cheque voor het jeugdkorps in petto hadden en wel van 3000 euro ter financiering van opleiding en instrumentarium van de jonge garde.

...dat dit weekeinde de eerste halve finale van het Limburgs Vasteloavesleedjeskonkoer (LVK) is en wel op vrijdag 11 januari 2019  tussen 18 en 20 uur met een herhaling op zaterdagmorgen daaropvolgend. Beide keren mag u stemmen welke van de 60 geselecteerde liedjes (verdeeld over 3 halve finales) door gaan  naar de finale medio februari in bet MECC  met 21 liedjes

...dat de Roer-gemeenten elk met slechts een liedje tot die 60 behoren: in de volgende halve finales (er zijn er 3) is dat weer  La Bamba uit Montfort (pas in derde halve finale) en Roermondenaar Roy Selder (volgende week in 2de halve finale). Verder zit opnieuw Spik en Span uit Echt-Susteren bij de 60 halve finalisten.

...dat in totaal zijn rond 215 liedjes voor de editie LVK 2019 ingezonden waarvan er nu 60 geselecteerd zijn om "verder te gaan" met ook veel nieuwe namen.

...dat op de site roerdaljournaal.nl nog meer te vinden is over het LVK 2019. 

...dat we traditiegetrouw besluiten met Posters  dialect: sjtrotele en sjtamele (beide: stotteren); wiedaaf femilie (= verre familie); dem sjpringt nag de kwint (= hij springt nogal eens uit zijn vel); ventielsjluukske (= ventiel (-slangetje)); hae is neet van sokker ( = hij kan ergens tegen);  det haamp dem neet (= dat komt hem niet goed uit).

week 2

 

 

Wist u...

 

...dat zaterdag 5 januari om 20 uur in de Beuk het jaarlijks Nieuwjaarsconcert is van de Posterholtse harmonie Wilhelmina me als thema een muzikale Britse reis. Medewerking verleent de a Capello-zangergroep Pure en het jeugdorkest Play the beat treedt eveneens op. Gratis toegang.

...dat we het nieuw  jaar vervolgen met de fotorubriek Kiek Toen en wel met een foto die u al eerder gezien hebt op deze plek maar waarbij nu heel wat namen bekend zijn dank zij mede ook Bair Gerardts

...dat hij een aantal namen ingevuld bij de schoolfoto uit 1950 met meester Stultiens waarop Chris Bakkes ook heeft gereageerd.

...dat hij hij schrijft: De jongens op deze foto staan zijn geboren in 1939/1940/1941.

De namen van deze klasgenoten zijn mij grotendeels bekend. Van beneden naar boven en van links naar rechts: Rij 1: ? Frans Puts,? ,?,Teun Puts,Hub.Schmitz,? , ?. Rij 2: Sjaak Beckers, Bair Gerardts,?,Henk v.Montfort,Jan Visschers,?,?, Jeu Kersten,Pierre Esser,Cris Bakkes. Rij 3: Pierre Smeets,Lei Heemels,Har Konings,John v.d.Heuvel, Jan Timmermans,?,?,Sjra Dierx,Sjang Cransen. Rij 4: Jo Maesen,Wiel Rutten,Piet Jansen,Jo Meyers,Sjra Veelen,Stultjes.  Rij 5: ?,Bair Heemels,Jo Bruekers,?,Thei Wolters.

 ...dat Chris Bakkes uit Posterholt afkomstig en woonachtig in Eindhoven reageerde als volgt: Zelf sta ik als eerste  (2e rij) van rechts. Naast mij Pierre Essers. Boven mij (3e rij) Jan Cransen. 4e rij:a meester Bair Stultjens, Sjra Veelen staat als tweede. 5e rij: van rechts naar links: Thei Wolters , FFF, Servaas Schoenmakers. Meer namen heb ik niet". Hij zegt wel dat de foto uit 1950 kan zijn maar de jaargang van de kinderen 9-10-11 jaar eerder en het is een gezamenlijke klas 4 en 5, meldt Bakkes. Dat bovenstaand een rijke aanvulling van namen is van Chris Bakkes. Servaas Schoenmakers was een van de namen die Chris ook nog had.

...dat er zo nog rond 10 namen niet bekend zijn tot nu toe. Wie?

...dat u ook een oude foto?. Graag reacties (ter attentie van Marjo) per mail of op een briefje in de brievenbus op het adres Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt of per mail naar: info@cubecomputers.nl

...dat we vervolgen met deel 2 van de miniserie:  "40 procent van de verkeersregels zijn in  de afgelopen vijftien jaar veranderd"

...dat vorige keer (combinatienummer 51/52 in 2018) over oa de nieuwste regels rond strepen (dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen. betekent maximaal 100 kilometer per uur (km/uur); (dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur. Betekent: maximaal 80 km/uur;Is er geen middenstreep, dan mag u maximaal 80 km/uur. Let op, dit geldt niet als er langs de weg een bord staat met 60 km/uur

...dat we nu met deel 2 van de nieuwste verkeersregels vervolgen:

...dat het sinds 2010 niet meer is toegestaan een rouwstoet te doorkruisen. De regeling geldt alleen op gelijkwaardige kruispunten. Dus niet bij verkeerslichten en voorrangswegen en haaientanden. Het eerste voertuig van de rouwstoet moet zich aan de normale voorrangsregels houden. Ook moet een rouwstoet herkenbaar zijn aan twee officiële (zwarte) vlaggen. Een rouwstoet die van links komt of afslaat op een gelijkwaardig kruispunt heeft voorrang.

...dat we overstappen naar de automobilisten: Sinds 1 mei 2009 moet u de uitrijstrook blijven volgen als u via die strook de rijbaan verlaat. Vanaf het punt waar er pijlen op de weg staan mag u niet meer terug. Zo de file inhalen kan u een boete opleveren. Wanneer u inhaalt moet u het knipperlicht gebruiken naar links en ook wanneer u daarna weer invoegt naar rechts ook weer het knipperlicht gebruiken.

...dat verder de  turborotondes aan een opmars bezig zijn. Ze vervangen grotere kruispunten en kruispunten buiten de bebouwde kom. Meer rijstroken, van elkaar gescheiden door verhogingen. Van rijstrook wisselen en helemaal rond rijden is niet mogelijk. En wat ook opvalt is hoe slecht (of helemaal niet) bij rotondes maar ook bij afslaand verkeer de richtingaanwijzer vergeten wordt. Als de politie daarop beter zou letten, zou dat goud geld opleveren voor de schatkist en zeg nou zelf: het is luiheid...!

...dat op  snelwegen tegenwoordig een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldt. Op sommige trajecten mag u vanwege milieu en verkeersveiligheid maximaal 100 of 120 kilometer per uur. Tussen 6 en 19 uur mag u op sommige trajecten maximaal 100 of 120 kilometer per uur, en laat in de avond of ’s nachts wel maximaal 130 kilometer per uur.

...dat een andere nieuwe regel is: u mag niet meer inzittenden vervoeren dan er gordels zijn op de zitplaatsen. Heeft u twee gordels op de achterbank, dan mogen er geen drie personen zitten.(wordt vervolgd met nieuw regels voor fietsers en snorfietsers)

...dat Jan Teuwen uit Posterholt zijn derde Iconen-expositie in de Roermondse kathedraal houdt tot en met 2 febr.

...het gaat om nieuw vervaardigde iconen en ze zijn dagelijks van 14-17 uur gratis te bekijken.

...dat bij het maken ( zg. “schrijven”) van iconen worden de portretten /afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, engelen en heiligen, profeten  en gebeurtenissen  uit de bijbel als uitgangspunt genomen en verder legenden uit die tijd; dat alles volgens de regels van de Russische en Byzantijnse Orthodoxe kerken.

...dat we besluiten met Posters dialect: kappesmoos (= wittekool, zuurkool); det is loepetig (= dat is vals); foetele bij het zoale-kaarte (= vals spelen bij het spelen van het kaartspel: zoal-kaarte: wie kent de spelregels van dit oude (Posterse?) kaartspel: graag info naar schrijver dezes: jpbiermans@home.nl);ein sjuisker (= een kruiwagen); sjoop (= schop); sjtaeksjup ( = steekschop); eine raek (= een hark).

week 1

 

Wist u...

 

 ...dat vorige week in eerste instantie een deels verminkte Wist u... in het Posters Waekblaad stond omdat er kennelijk geen plaats genoeg was. Zo ontbraken diverse onderdelen, zoals de toelichting op de oude ansichtkaart van Postert, info over het LVK (Vastelaovesleedjeskonkoer Limburg), en de dialectwoorden.

...dat we bij gelegenheid op deze zaken terugkomen en nu leest u in dit dubbelnummer van het Waekblaad dat laatste Wist u-rubriek van dit jaar

...dat we daarom hier alvast u en de uwen fijne feestdagen toewensen, sfeervolle kerstdagen en alle goeds en gezondheid voor 2019!

...dat we aan het eind van het jaar denken aan wafels,  oliebollen, appelbeignets, nonnevotten etc en speciaal hier aanbevelen de jaarlijkse oliebollenactie van jeugdvereniging Roncalli

...dat we onszelf de vraag gesteld hebben, hoe kunnen we het jaar het beste afsluiten: natuurlijk met enkele mooi overpeinzingen van Toos Schoenmakers-Visschers: u ziet ze hierbij afgedrukt, met een kersttafereel.

 

kersmis

 

preuve aan de vree

van ’t oergebeure:

gebaorte.

 

in leefde

ómermp waere,

gewermp

door miensj en deer.

 

ingele heure zinge.

 

mit man en mach

probere

de hemel get doonder

bie de duuster aerd

te bringe.

    

...dat de gemeente Roerdalen in een brief aan voetbalclub Oranje Blauw ’15 excuses heeft aangeboden

...dat die excuses zijn voor conclusies in een recent krantenartikel in De Limburger. In de brief zegt de gemeente de mening dat de voetbalclub de bomen in het sportpark niet goed onderhoudt niet te delen.

...dat ook het bestuur van de voetbalclub de publicatie ongepast vindt en een slag in het gezicht is van de vrijwilligers. “Over hun werk zijn we hier zeer te spreken en we zijn daar heel dankbaar voor”, zo zegt het clubbestuur in de brief

...dat in de brief gesteld wordt dat wanneer het plan van de gemeente doorgaat, dan worden 119 bomen in het sportpark gekapt....

...dat over deze kwestie weer een mooi actueel onderwerp voor de carnavalsoptocht voorhanden is...

...dat tot de eindejaarsactiviteiten traditioneel behoort oa het zaalvoetbaltoernooi op tweede kerstdag van Oranje Blauw '15 in de sporthal Posterholt en op 28 en 29 december is in de sporthal Posterholt het Oudejaarstoernooi van handballende jeugdelftallen, georganiseerd door Handbalclub Posterholt, die al een paar jaar aan een sterkte revival bezig is.

...dat de Stichting Jeugd en Jongeren vanaf 22 december het Kerst-KinderVakantieWerk houdt en handboogsportvereniging ONA op 29 dec. het Kerst/Oudjaarsschieten organiseert.

...dat het Posterholt Gemengd Koor traditioneel de nachtmis op 24 december opluistert en dat doet in de mis op 25 december een ensemble van harmonie Wilhelmina.

...dat zaterdag 5 januari harmonie Wilhelmina het Nieuwjaarsconcert geeft in De Beuk.

...dat intussen ook de toneelvereniging Kunst en Vermaak met succes voor bijna 4 uitverkochte voorstellingen het stuk "Neet Piet, mer pizza!" heeft uitgevoerd. En ook nu weer zaten er trouwe fans van buiten Posterholt in de zaal van de Beuk, waar plaats was voor circa 300 toeschouwers per voorstelling. En de regisseur studeert al weer op een nieuw stuk, zo zei hij, voor volgend jaar en vanaf april wordt daarvoor weer wekelijks gerepeteerd.

...dat we gaan terugkijken op het onderdeel verkeer in het algemeen

...dat liefst 40 procent van de verkeersregels de afgelopen vijftien jaar zijn veranderd. Zo op het eind van het jaar en het begin van het komend jaar in enkele afleveringen is er tijd voor een overzicht van deze nieuwste regels.

...dat we beginnen met de nieuwe strepen: strepen op de weg geven duidelijkheid over hoe hard u mag rijden en of u wel of niet mag inhalen.

...dat dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen betekent: maximaal 100 kilometer per uur (km/uur); dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur betekent: maximaal 80 km/uur; is er geen middenstreep, dan mag u maximaal 80 km/uur. Let op, dit geldt niet als er langs de weg een bord staat met 60 km/uur.

...dat u moet weten: strepen veranderen niets aan bestaande verkeersregels. En verkeersborden gaan altijd vóór strepen.

...dat nieuwe verkeersregels zijn gekomen over milieuzones

...dat steeds  meer gemeenten voeren milieuzones in. De meeste milieuzones gelden alleen voor vrachtwagens. In zo’n gebied mogen alleen vrachtwagens rijden met een roetfilter. In Utrecht en Rotterdam zijn ook milieuzones voor personenauto’s. Welke auto’s mogen daar wel rijden en welke niet? Dat kunt u vinden op www.utrecht.nl en www.rotterdam.nl

...dat in Rotterdam  het dan bijvoorbeeld gaat  om personenauto’s die op diesel rijden en voor 2001 op kenteken zijn gezet. Of om auto’s op benzine en lpg die voor 1 juli 1992 op kenteken zijn gezet. Amsterdam heeft per 1 januari een milieuzone voor bestelauto’s ingevoerd.

....dat ons advies luidt: houd de website www.milieuzones.nl in de gaten. Want waarschijnlijk zullen er meer milieuzones voor personenauto’s bijkomen. (wordt vervolgd)

...dat u verder nieuws, aankondigingen van activiteiten en kerstsfeer tot en met kerstrecepten de komende tijd aan kunt treffen op www.roerdaljournaal.nl

...dat de Kiek Toen-foto van Wim Rutten komt en over het voormalige trommel- en fluiterkorps Irene uit Posterholt: wie is wie op de foto? Stuur de namen en eventueel info over het korps  naar info@cubecomputers.nl of een briefje in de bus van Cube Computers, Hoofdstraat 83  t.a,v Marjo.

...dat we besluiten met Posters dialect: ein oolik (= een ui); hae it gaaroes neet olikssuupke (= hij eet zeker geen uiensoep); den sjtamp ig onger zien kuplunkis ester neet oetkiek (= hij krijgt een trap onder zijn ballen als hij niet oppast); dae windj kump oet Pruuses ( = dat is oostenwind);eemes de jas oetpoetse (= iemand een standje geven); sjoonaantrekker of sjoonlaepel (= schoenlepel), zalig kersmis, zalig nuujaar (= Zalig Kerstmis, zal Nieuwjaar).

 

week 51/52

      

Wist u....

...dat vrijdag as vanaf 17-21 uur Moonlight-shopping is in de kern van Posterholt met aanbiedingen en demonstraties (van boomzaag-creaties tot chocolaterie en aantrekkelijke kortingen); iedereen is gratis welkom.
...dat we nog een tip geven in deze feestdagentijd: wie op de radio even de kanalen doorloopt, zapt zo naar de ziggo-radiozender (709) Specials, waar je wel 24 uur kerstliederen en aanverwante songs hoort: om al vast in stemming te komen!
...dat komend weekeinde de Beuk weer 4 toneelvoorstellingen herbergt van de Posterse toneelclub
...dat we de Stichting Oke Roerdalen feliciteren met de uitverkiezing dit jaar van het Bleujend Bümke, een prijs die tijdens de geslaagde Kerstmarkt in de Beuk zaterdag jl door Anneke Veelen werd uitgereikt namens Stichting Kernoverleg Natuurlijk!Postert. Een terechte winnaar!
...dat we de volgende eenzaamheid-actie ondersteunen: doet u ook mee? Help ouderen de kerst door: stuur een kaartje (maar wel snel handelen: deze week nog)
...dat we als Roerdaljournaal.nl met de feestdagen voor de deur, aandacht vragen voor deze bijzondere actie, waaraan u kunt meewerken. Dat deze actie mogelijk ook op school of bij een (jeugdvereniging ondernomen kan worden.
...dat dit namelijk een tijd voor veel mensen is een waar ze naar uitkijken, maar helaas voelen 1 miljoen ouderen zich juist extra eenzaam tijdens de decembermaand
...dat u de laatste tijd op tv tussen 7 en 8 op NPO 1 kon zien, hoe Jurre in De Wereld Draait Door op bezoek ging bij wat ouderen en ook hij kwam erachter dat een klein gebaar al een groot verschil kan maken, zoals een kaartje sturen.
...dat het Nationaal Ouderenfonds op deze manier al jaren probeert zoveel mogelijk eenzame ouderen een hart onder de riem te steken met deze kerstkaartenactie.
...dat het Roerdal Journaal deze actie  van harte aanbeveelt en vraagt  ook een kerstkaartje te sturen naar een eenzame oudere.
...dat het enige wat je nodig hebt om iemand een warme kerst te bezorgen is:  een kaart en een postzegel die je op de brief plakt waarin je de kaart stopt. De organisatie doet de rest: zoekt nl het adres. Kan jij een kaartje missen deze kerst?
Stuur jouw kerstkaart of meerdere kaarten (ze mogen allemaal in 1 envelop)  
deze week zeker met een postzegel (of decemberzegel) naar onderstaand adres:
De Wereld Draait Door
T.a.v. YUNG DWDD KERSTKAART
Postbus 14745
1001 LE Amsterdam
...dat we hier even daarbij de aandachtspunten noemen:
- Het enige dat je nodig hebt is een kaart en een postzegel voor de brief .
- Samen met het Nationaal Ouderenfonds zorgt de organisatie er voor dat de kaartjes in de juiste brievenbussen terecht komen. Zij schrijven de “eenzame” adressen erop
- Van tevoren is nog niet duidelijk wie je kaartje zal ontvangen. Het mag dus een algemene kerstgroet zijn, met misschien een vraag of wat leuke informatie over jezelf! Lees even verder want daar staat een voorbeeld:
- Mocht je het leuk vinden om er correspondentie aan over te houden, vermeld dan jouw adres op het kaartje (maar let op: niet op de envelop)
- Meerdere kaartjes sturen mag. Graag zelfs! De kaartjes mogen allemaal samen in 1 envelop
...dat we hier een voorbeeld-tekst geven voor op het kaartje:   
Beste meneer of mevrouw,
Een heel prettige kerst en Oud en Nieuw gewenst. Ik hoop dat dit kaartje een mooie plek in uw huis krijgt. Heeft u goed uitzicht op wat vuurwerk? Of houdt u daar niet zo van?
(of : mocht u het leuk vinden een kaartje terug te sturen, dan vind ik dat ook leuk! Maar niets hoeft natuurlijk. Mijn adres staat onderaan dit kaartje.)
Veel liefs en warme groeten,
Je naam en eventueel met adres. Doe mee!
...dat we nog even naar vasteloavend overstappen:
...dat voor de 43ste editie van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2019 zijn 215 liedjes ingezonden waarvan 58 uit Midden-Limburg:  25 meer dan vorig jaar
...dat het aantal van 215 verrast menigeen; het zijn 25 liedjes meer dan vorig jaar toen 190 liedjes deelnamen. De finale werd in door het duo Spik en Span met ‘Blieve!’. Op 15 februari is de finale in het MECC Maastricht
...dat uit Noord- en Midden-Limburg komen 123 van de 215 liedjes (Noord-Limburg 73, Midden-Limburg 50). Uit Zuid-Limburg komen 92 liedjes. (Parkstad 37, Westelijke Mijnstreek 28, Maastricht & Heuvelland 27). Maastricht, de plaats waar de 43ste finale gehouden wordt, is hofleverancier met 11 inzendingen.
...dat zaterdag 15 december worden de 215 inzendingen beoordeeld door de vakjury, bestaande uit 60 personen uit geheel Limburg die in 6 groepen de liedjes zullen beluisteren. Ieder lied wordt door de vakjury twee keer beoordeeld
...dat de Kiek Toen foto deze keer een ansichtkaart is uit de oude doos: met alleen de plaatsnaam: Posterholt, uitgegeven door de voormalige Plus-exploitant Jack Cartigny, zo meldt de kaart achterop en die nu in Herten een DA-drogisterij runt. Op de foto oa ‘t Hitje, het zwembad daar, een weggetje op de Varsj(?) met “de Kloes” op de achtergrond en het fraaie wegkruis aan Gevaeren dat nu -zo vinden wij- toch een beetje in de verdrukking staat en op de rotonde een veel mooiere uitstraling had. En dat heeft er niets mee te maken of je nu gelovig bent of niet; dat vinden wij!
...dat we besluiten met Posters dialect: ein oolik (= een ui); hae it gaaroes neet olikssuupke (= hij eet zeker geen uiensoep); den sjtamp ig onger zien kuplunkis ester neet oetkiek (= hij krijgt een trap onder zijn ballen als hij niet oppast); dae windj kump oet Pruuses ( = dat is oostenwind); emes de jas oetpoetse (= iemand een standje geven); sjoonaantrekker of sjoonlaepel (= schoenlepel).
week 50
 

 

Wist u...

...dat we gemiddeld 70 euro per persoon aan Sinterklaas-cadeautjes dit jaar hebben uitgegeven, zo hebben vergelijkbare onderzoeken uitgewezen

...dat volgens diezelfde peilingen met Kerstmis per gezin 500 euro aan extra’s gespendeerd wordt.

...dat in de detailhandel 22 procent meer wordt uitgegeven in de feestdagenmaand (in totaal 11 miljard waarvan 2 miljard met de Sint; kerst slokt ook veel geld op aan met name geschenken, maar ook aan eten buitenshuis en kleding

...dat speelgoedwinkels ook dit jaar de winkels zijn waar de meeste omzetdaling is gemeten, dit alles ten gunste van de verkoop online; ten opzichte van 5 jaar geleden is meer dan eenderde van de winkels  in de speelgoedbranche gesaneerd

...dat de Kiek Toen-foto deze week een oud plaatje betreft van de Nieuwe Buurt, oostelijk van de Vlodropperweg en westelijk van de Heinsbergerweg in Posterholt. Zelden dat er ansichtkaarten van dergelijke straten zijn verschenen. Dit is er toch eentje uit 1959 en wel van de Wilhelminalaan, en het straatbeeld lijkt een beetje veranderd na 60 jaar. En wat dacht u hoe vaak die huizen (aanvankelijk allemaal huurwoningen, zoals 95-100 procent destijds in de hele  Nieuwe Buurt) betaald zijn (foto met dank aan de Collectie Thei Hermans). Hebt u ook een foto voor deze rubriek, geef hem even af bij Cube Computers of mail de plaat met enige toelichting naar info@cubecomputers.nl

...dat de voetbalclub Oranje Blauw’15 uit Posterholt/Vlodrop weer assistentie kan gebruiken bij het maken van kerststukjes

...dat leden van de hele voetbalfamilie en aanhang, maar ook andere vrijwilligers welkom zijn maandag 10, dinsdag 11 en eventueel 12 december om de handen uit de mouwen te steken: dan gaat men weer van start in de kantine met het maken van kerststukjes, die zaterdag 15 dec. verkocht worden.

...dat men in totaal ongeveer 600 stukjes wil maken; aanmelden (al is het maar voor een dagdeel) via de antwoord-strookjes op de site van de voetbalclub en dan inleveren digitaal bij Marleen van Bree, Wilhelminalaan 27 in Posterholt, tel. 06-22644731

...dat u het eerder al kon lezen: zaterdag 8 dec as, is de Kerstmarkt in de Beuk  grootser van opzet, heel gevarieerd  en gezelliger dan ooit. 

...dat hij  sinds 2017 ieder jaar in december wordt georganiseerd door de Stichting Activiteiten De Beuk in De BeuK

...dat naast de verkoop van artikelen zijn er allerlei andere activiteiten, zoals optredens (zang, muziek en dans), kinderactiviteiten (schminken, knutselen) en natuurlijk is er van alles te eten en te drinken; vooral de erwtensoep vindt telkenjare gretig aftrek.

..dat allemaal een hele dag (11-17 uur) met ook een noviteit weer: de uitreiking van een prijs aan iemand of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de Posterse gemeenschap.

...dat er tevens een tombola/loterij met leuke prijzen is.

...dat de opbrengst (vorig jaar 950 euro) van de kerstmarkt ieder jaar naar goed doel gaat; vorig jaar was dat KIKA, (Stichting Kinderen Kankervrij). Dit jaar is het goede doel de CliniClowns.

...dat we een vraag kregen over de benzineprijs in Duitsland. - er is hier vaker over geschreven) -  die de laatste weken op (bijna) hetzelfde niveau zit als in Nederland

...dat dat komt - de krant berichtte er ook al over - door de lage waterstand (groot neerlagtekort) in de vaarwegen, waardoor benzine-schepen maar voor de helft of minder kunnen laden; kortom het benzinevervoer stokt in Duitsland ernstig en daardoor ook de distributie. Dat alles drijft de prijs omhoog.

...dat dezelfde vragensteller wil weten hoe het boetesysteem bij verkeersovertredingen in Duitsland is: hij is gepakt in Heinsberg (D) bij een snelheidscontrole

...dat hij zich afvroeg wat er gebeurt als je een boete in het buitenland, in zijn geval Duitsland, niet betaalt

...dat de ANWB daarover het volgende meldt wat betreft Duitsland (andere landen komen in deze rubriek de komende tijd ook aan bod)

...dat men in Duitsland voor eenvoudige overtredingen een bekeuring (Verwarnung) oplegt, tot maximaal een bedrag van 55 euro. Betaal je deze bekeuring ter plekke of binnen een week, dan is de zaak afgerond.

...dat wanneer je niet betaalt of te laat, dan start de zogeheten Bussgeld-procedure. Wanneer je niet betaalt omdat je beroep aantekent, moet je een waarborgsom (Sicherheitsleistung) overmaken. De waarborgsom is gelijk aan de boete plus kosten.

...dat de Bussgeld-procedure standaard is voor elke overtreding die niet met een eenvoudige bekeuring wordt afgedaan. De procedure begint met een beschikking (Bussgeldbescheid) – deze krijg je uitgereikt of toegestuurd. Onderdeel van deze beschikking is het vragenformulier (Anhörungsbogen), waarop je jouw visie op de overtreding kunt aangeven. Op basis van deze informatie kan de beschikking nog worden gewijzigd of geseponeerd.

...dat dan het vervolg komt: vervolgens krijg je de officiële beschikking. Je hebt daarna 14 dagen de tijd om in beroep te gaan, maar dat heeft alleen zin als je een steekhoudend juridisch verweer kunt (laten) voeren. De strafrechter behandelt de beroepszaak en je bent verplicht daarbij aanwezig te zijn, tenzij er zwaarwegende redenen voor afwezigheid zijn. Is er sprake van een verkeersmisdrijf (doorrijden na een ongeval, letsel of dood door een verkeersongeval) dan volgt altijd een strafrechtelijke procedure.

...dat daarnaast er ook een strafpuntensysteem in Duitsland is en wel als volgt: het Duitse  strafpuntensysteem geldt ook voor buitenlandse weggebruikers geldt. Voor verkeersovertredingen met een boete vanaf 60 euro krijg je 1 tot 3 strafpunten. Heb je in totaal 4-5 punten, dan krijg je een vermaning (Ermahnung), bij 6-7 punten een waarschuwing (Verwarnung) en vanaf 8 punten volgt een bepaalde ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook kan een educatieve maatregel (Aufbauseminar) worden opgelegd. Strafpunten worden centraal geregistreerd.

...dat dit de Duitse regeling is in deze materie: en binnenkort: hoe is dit alles in Belgie.

...dat de uitgangstip luidt:  naast de kerstmarkt in Posterholt zaterdag, dit hele weekeinde kerstmarkten in Duitsland o.a. vlakbij in  Wassenberg en Heinsberg en vooral ook doordeweeks  in de grote steden zoals Aken, Dusseldorf, Essen enz

...dat we besluiten met Posters dialect: det bees geit draan ( = dat  beest gaat dood); hae geit draan wiej Bluucher (= hij spant zich enorm in, Bluecher was een Duitse generaal die tegen Napoleon vocht en onverschrokken te werk ging),  eine sjnats (= een snede); euvroup goan (omvvallen); ein oer ( = een uur of een horloge); mien naas lup de ganse tied ( = ik heb een loopneus); oos leefvruike (= Onze Lieve Vrouw); hae is flink genaeze (= hij is  tot inkeer gekomen); Sinterkloas kump mit Sjaksjoer en dae sjmiet lekker (= Sinterklaas komt  met zwarte Piet op bezoek en strooit snoep).

week 49

 

Wist u...
...dat we starten naar aanleiding van vragen: ja, er staan ook dit jaar weer elke dag Sinterklaas-rijmen op onze zustersite: www.roerdaljournaal.nl Elke dag nieuwe rijmpjes tot en met 5 december, die u kunt aanpassen scrollen maar!
...dat we al eerder een kado-tip gaven voor Sinterklaas of Kerstmis, en daar zijn er weer bij gekomen: een entreekaart of meerdere voor Amazing Postert, volgend jaar april (kaarten bij Auto Bustin of Cube Computers); het jubileumboek (50ste)  van de Heemkundevereniging Roerstreek of andere Limburgse uitgave (bij Cube Computers) of een entreekaart voor de jaarlijkse toneeluitvoering van Kunst en Vermaak in de Beuk medio december (kaarten bij Meijers Dierenspeciaalzaak en Bobbies Damesmode)
...dat de titel van het toneelstuk luidt: “Neet Piet mer Pizza!”. De inhoud gaat over verwikkelingen rond een loterijprijs van een halve ton.
...dat zaterdagmorgen 1 dec. as vanaf 11.30 uur (tot 12.30) een Sinterklaas-feest is bij de Plus voor alle kinderen en daarna gaat men met de Sint naar Vurenhof waar de Ondernemersvereniging Posterholt voor alle kinderen een gratis  Sinterklaasmiddag organiseert
...dat de Kiek Toen-foto van enkele weken geleden over het uitstapje van een afdeling van de toenmalige Textielfabriek Posterholt naar Altenahr (waarbij Jan Vonck om medewerking van het lezerspubliek vroeg: wie is wie op de foto, nadat ook vader Vonck op de foto herkend is) verschillende  reacties heeft opgeleverd, namelijk van Elly Gianoudes (die haar ouders herkende), René van Helden, Ity Müller, Ger van Kruchten, Ine Vonck en vooral ook van Nol Waegemans. Hij schrijft er verder bij dat toen de Textielfabriek-afdeling dit uitstapje maakte naar Altenahr een Duitse directie had.
...dat we nog een keer de foto publiceren met het tekeningetje erbij: wie is wie. Daar is een 19de persoon bijgekomen, die vorige keer niet “omcirkeld” was.
...dat de volgende namen nu bekend zijn en volgens sommige lezers “kump ut waeze van sommige duudelik truuk in de nazaate van noe”. Kijk maar eens goed! Nu de namen: 2 Lambert van Kruchten, 3 Sjang Vonck 4 Mathieu achternaam onbekend, 5 Sef Rieken, 
(nieuw toegevoegd  in het midden nummer;) 19 Pierre Rieken, 9 Mia Puts, 16 Tilla van de Varst, 17 Trina Meulenaars, 13 en 15 Joep Wolters en Trees Scholl, 10 en 11 Trui Veelen en Wiel Rieken, 7 Trui Lind, 
...dat de gezondheids-tip deze keer gaat over energiedrank, zoals er verschillende soorten blikjes zijn 
...dat studenten in examentijd wel vaker grijpen naar deze energie-blikjes
...dat onderzoek door een studiegroep aan de Universiteit van Texas heeft uitgewezen, dat energiedrank nog slechter is als gedacht
...dat deze drankjes  energie bloedvaten met de helft doen krimpen  
...dat bekend is dat energiedrankjes veel calorieën en suikers bevatten, waardoor de gebruiker een kortdurend oppeppend effect ervaart. Ook de cafeďne draagt daartoe bij. 
...dat de consumptie van slechts een blikje energy-drank het risico op een hartaanval of beroerte binnen 90 minuten flink verhoogt. Dat komt doordat de bloedvaten enorm vernauwen.
...dat er testen op gezonde, niet rokende studenten werden gedaan
...dat de onderzoekers vermoeden, dat het vernauwen van de bloedvaten veroorzaakt wordt door de slechte ingrediëntenmix van de energiedrankjes: cafeďne, suiker, taurine en andere kruiden.
...dat een blikje al snel 35-40 gram suiker, aan cafeďne zit er al snel 80 milligram in, evenveel als in 2,5 blikjes cola. Bij elkaar zorgt dat voor een verhoogde bloedsuikerspiegel, wat weer tot nauwere vaten leidt
...dat energiedrankjes slecht zijn, was al bekend. Ze drogen het lichaam uit, en vertragen de vochtopname in de darm. Het spijsverteringsstelsel wordt zo in de war gestuurd. Eerder was ook al bekend dat ze voor hartritmestoornissen konden zorgen.
...dat de Kerstmarkt in de Beuk is op 8 december as is; noteer in uw agenda 
...dat we besluiten met dialect: dae haer de Kremer in de ruk ( = hij heeft erge rugpijn); van-ze-laeve-neet hals doe zoo det eksaame (= nooit slaag jij op die manier voor het examen); rupsje noa de middig (= boeren na de lunch); ummer get te sjnotere hubbe: ut is noots good  (  = altijd iets te klagen hebben, het is nooit goed); hommel-waer kump d’r aan of ut geit hommele (= onweer is op komst en het gaat donderen); dae viempde um hel (= hij  raakte hem hard; ook figuurlijk: doorgaan).
week 48

 

 

Wist u...

...dat we deze week starten met een mogelijke voordeel-tip voor u. Hebt  u binnenkort  een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig, vraag die dan ruim voor 1 januari 2019 aan, want daarna worden deze papieren rond 7 euro duurder, zo heeft het Rijk voorgeschreven. Let op: snel bij de gemeente (ook vanwege het kerst-reces) een afspraak reserveren en daarna een goede pasfoto in kleur meenemen (en de oude pas-documenten)

...dat er goed nieuws is: de gebruikelijke informatie van de Posterse carnavalsvereniging de Biemosje is voortaan weer te vinden in het Posters Waekblaad, zo is afgesproken na overleg tussen partijen (Biemosje en Waekblaadbestuur).

...dat de Biemosje - zogezegd - het  vertrouwde  Posters Waekblaad- nest toch niet willen verlaten, maar ook op Facebook blijven rondvliegen.

...dat zo alle lezers en dus ook eventuele 50-plussers op de hoogte blijven van informatie over de carnavals-aktiviteiten in Postert. Aanvankelijk bestond de vrees dat die categorie lezers verstoken zou blijven van alle Biemosje-info omdat lang niet iedereen "op FB zit".

...dat er volgens Biemosje-voorzitter Leon Roubroeks thans duidelijke afspraken zijn gemaakt over publicaties: “We zijn er immers voor heel Postert, inclusief  de 50-plussers-categorie en sluiten niemand uit. Ook niet met informatie. Als die indruk gewekt is,is die fout. Vorige week nog waren we bij de seniorencarnavalsmiddag en brachten daar zelfs een eigen artiest mee En ook zullen we weer - zoals elk jaar - present zijn bij de Posterse senioren,  die elders in bejaarden-wooncomplexen verblijven in St Odiienberg, Herkenbosch enz. Om zo wat Posterse vasteloavessfeer over te brengen en een ruiker carnavalsbloemen, vorig keer 42 maal".

...dat hij als voorzitter - een functie die hij al 3 jaar bekleedt - eraan toe voegt, dat dit soort activiteiten dankzij de  de adverteerders in en de kopers van de carnavalskrant doorgang kunnen vinden. "Es die  d’r neet ware, dan  ging ut oos dun, heel dun.” besluit Leon. Kopen dus die krant! Komend jaar op zaterdag 16 februari huis aan huis. Waarvan akte!

...dat we nog even bij de Posterse Biermosje blijven en met name bij de prins van 2018/19: prins Eric II (Hintzen), met zijn prinses Kitty, beiden exploitanten van cafetaria Mister Johnny aan de Posterse Hoofdstraat.

...dat we vorige week hier ook al schreven dat de keuze van de 44-jarige prins Eric II voor bijna iedereen een redelijk grote verrassing was: in de prinsenpoule werd hij niet of nauwelijks genoemdmen. Zelfs zijn schoonouders Lispet wisten van de uitverkiezing  pas enkele uren tevoren. "We konden goed zwijgen en zijn   al in juni gevraagd. Prins Eric II Hij en  zijn Kitty voelen zich heel vereerd om in Postert in de vastelaovend voor te gaan. Hij: “ ik ben ben opgegroeid jn Montfort maar woon nu al 27 jaar in Postert en "bun noe toch waal ein Biemosj". Hj leerde zijn  Kitty ( 41) in Postert kennen “ bij het op stap gaan”. Hij was toen al 4 jaar elektricien maar beiden stapten over naar de horeca en namen in 2000 de zaak over van John en Gerda 

...dat het  prinselijk paar bijgestaan wordt door liefst 4 adjudanten: Rick Sonntag en Mark Verstappen, beiden fulltime werkzaam in het cafetaria van het prinselijk paar en verder twee (recente) oud-Biemosje-prinsen: Tom Montforts en Marco Smeets 

...dat het prinselijk paar zelf het motto bedacht: Wilse vasteloavend belaeve, mosse alles gaeve! Deze leuze is door het prinsenpaar zelf bedacht

...dat het prinselijk gezelschap dit jaar nog een noviteit heeft: gezamenlijk zingen zij een prinsenlied, dat door ras-Biemosjcarnavalist Ton Joris geschreven is 

...dat het een lang seizoen is tot begin maart (3-3-19 is carnavalszondag 2019), maar prins Eric II  wil er met de zijnen in 2019 een onvergetelijke vasteloavendstijd  van maken!

...dat we over gaan naar de wekelijkse rubriek Kiek Toen. Centraal staat dit keer het (oude) gemeentehuis van Posterholt aan de Hoofdstraat, dat er nog steeds vervallen bij ligt.  Voorheen was dit het Postkantoor. Het was van 1935 - 1965 in gebruik als gemeentehuis. Onder het gemeentehuis was het zogenaamde cachot (gevangeniscel). Het gebouw was voor het laatst in gebruik als restaurant met de naam Rafaello.

...dat de herhaling van de foto van vorige week over het uitstapje van de een afdeling van de Textielfabriek  weer reacties heeft opgeleverd. Volgende week meer daarover.

...dat de uittip van deze keer betreft de kerstmarkten die overal in de grotere Duitse plaatsen maar ook in Heinsberg en Wassenberg elk weekeinde en vaak ook dagelijks plaatsvinden. Maar er is er ook een dichtbij huis: zaterdag 8 december in de Beuk met tal van activiteiten.

...dat het eerst nog Sinterklaas moet worden en daarvoor een cadeau-tip: een kaartje voor de toneelvoorstelling van Kunst en Vermaak in Posterholt in het weekeinde van 14 tm 16 december as. Titel: Neet Piet, mer pizza! Vier uitvoeringen.

...dat nog een gratis tip volgt: u kunt  Sinterklaas-rijmpjes - elk dag nieuwe -  vinden  op de site www.roerdaljournaal.nl

...dat we besluiten met Posters dialect: zumpe (= huilen), eine waegesjieter (= soort oogontsteking), dem is de mismood draan (= hij is zeer somber gestemd, zwaar op de hand), sjtoven-iezer (pook voor de kachel), ein ziej (= vergiet, ook: een zijde of stuk) opziej goan (= de weg vrij maken), dumpel (deuk).

week 47

   

Wist u...

...dat de Posterse Biemosje sinds afgelopen zondagnacht een nieuw prinsenpaar hebben in de persoon van prins Eric II (Eric Hintzen) en zijn partner prinses Kitty (Lispet), beiden exploitanten van Cafetaria Mr Johnny aan de Hoofdstraat. Zij vormen thans de derde generatie in deze zaak, die sinds 1967 bestaat en frites, snacks ed en belegde boordjes verkoopt inclusief dranken/ijs volgens 'American diner-style' en verder een eigen bezorgdienst heeft.

...dat  het voor velen een verrassing was, wellicht ook omdat vooraf elders in dit weekblad geen aanwijzingen (hints) over de nieuwe Biemosje-heerser  zijn verschenen, zoals de laatste  jaren het geval was.

...dat carnavalsvereniging de Biemosje, zoals ze zelf schreven onlangs, voortaan de voorkeur geeft aan info via Facebook te delen, zulks vanwege verschillende inzichten.

...dat de Biemosje zich daarbij evenwel moeten realiseren dat slechts eenzesde (!) van oudere lezers (boven de 50) met enige regelmaat ”op Facebook zit” ; jongeren daarentegen checken gemiddeld bijna 50 tot 60 keer per dag hun mobieltje en raadplegen voor ruim de helft Facebook. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken.

...dat zo dus - hoe je het wendt of keert -, een heel groot deel van de Posterse inwoners en lezerspubliek via dit blad verstoken blijft van: bijvoorbeeld het gebruikelijke staatsieportret van het prinselijk Biemosje  (prinsenpaar en  adjudanten) gezelschap 2018, en verdere Biemosje-info over het komende programma, bijv. Prinsenreceptie, bezoeken, bonte avond (kaartverkoop), carnavalskrant/verkoop, inschrijven-optocht, andere activiteiten enz: Facebook is ineens heilig en de spreekbuis.

...dat we daarvan zeggen: jammer, jammer en nog eens jammer; wellicht heeft het bestuur zich bij dit besluit ook door jeugdig elan heeft laten leiden. Eigenlijk zou er snel een oplossing gevonden moeten worden voor het 'probleem'

...dat de conclusie van dit alles dan ook zal moeten luiden dat hier alleen maar verliezers zijn: zowel de Biemosje als de Posterholtse Waekblaad-lezers en wij daaraan toevoegen: leven en laten leven want goodwill is ook wat waard!.

...dat zijdelings opgemerkt moet worden dat hierdoor wel al een eerste  onderwerp voor de carnavalsoptocht 2019  klaar is: Biemosje doen/deden het Posters Waekblaad in de ban... Want is carnaval niet zichzelf een spiegel voor houden...?

...dat de Kiek Toen foto deze week een losstaande foto is uit Posters verleden (collectie Thei Hermans) : een schoolklas van de opleidingsschool  ingericht bij het pensionaat van de zusters Ursulinen, waar toen de voertaal Frans was.

...dat er inmiddels al reacties zijn binnengekomen op de foto van vorige weken: het uitstapje van de Textielfabriek naar Altenahr. Maar lang niet iedereen is herkend. Graag nog meer reacties bij oa Cube Computers tav Marjo of info@cubecomputers.nl of jpbiermans@home.nl (tel 401681)

...dat we verder gaan  met de vraag van een lezeres: wie erft wat als er geen testament gemaakt is  Vorige week lieten we de notaris aan woord in deel l en nu deel 2 en slot

...dat vorige week de 4 categorieën opgesomd zijn, allen in de directe familiesfeer.

...dat de notaris vervolgt: wat gebeurt er als een erfgenaam al is overleden.,Het kan gebeuren dat een erfgenaam eerder overlijdt dan de erflater (degene die bezit nalaat). Indien de overleden erfgenaam zelf ook weer erfgenamen heeft, erven zíj van de erflater. Dit heet plaatsvervulling. En deze plaatsvervulling gaat door tot in de zesde graad.

...dat schoonfamilie niet in aanmerking komt voor erven of plaatsvervulling. Wilt u de schoonfamilie laten erven, dan kan dat alleen via een testament. Een bijzondere positie is in het erfrecht verder uitgebouwd voor de langstlevende. Als langstlevende partner mag u 'ongestoord voortleven': u hebt de beschikking over het vermogen en uw kinderen krijgen een vordering op hun deel.

...dat een andere vraag ook was: wat is (behoort tot) een erfenis?

...dat de notaris preciseert: De waarde van een erfenis is de som van alle bezittingen min de schuld. Bezittingen zijn alle zaken die je in geld kunt uitdrukken, zoals een schilderij of bankrekening. Schuld is bijvoorbeeld een nog openstaande hypotheek of persoonlijke lening. De erfenis heeft alleen betrekking op de bezittingen en schulden van de overledene. Als deze in gemeenschap van goederen was getrouwd, is de erfenis die hij nalaat de helft van de waarde van de gemeenschap van goederen.

...dat  we vorige week bericht hebben over een uitbreiding van Goos Wellness & Spa aan de Heinsbergerweg

...dat er nog een zakennieuwtje “aan de grens” te melden valt: de fam (Joop) Thegels  heeft sinds kort “Mister T‘s iespalies” (een naamgeving kennelijk naar analogie van Cafetaria Mister Johnny in Posterholt) uitgebreid met een fraaie terras/buitenlunchroom van glas, die fraai rond het vroegere café (oom Casj) Thegels pronkt. Dat deze “mister” (ook) duidelijk gokt op de Duitse markt, getuige ook een aandacht trekkende lichtreclame, bij zowel het ijspaleis als de grenswinkel Thegels, die al zeker de derde of vierde generatie telt. Deze winkel bestaat al ruim 100 jaar.

...dat Mister T ‘s iespalies rond 50 (!) soorten zelfgemaakt ijs aanbiedt en daar zitten naast de normale soorten de meest exotische smaken en samenstellingen bij: van cappuccino tot bloed-sinaasappel, van Snickers-wit tot 'Banane-Joop' en Ferrero-Rocher etc.

...dat je er naast ijs ook terecht kunt voor een kopje koffie en dergelijke en verdere lekkernijen. Voorts voor “ijs om mee te nemen”. Volgens de site is het ijspaleis nu dagelijks open tot 21 uur.

...dat Cultureel Aerwinkel zondagmiddag 18 nov. in Gasterij Geluk(t) 18 nov om 15 uur de akoestische bluesband Ramblin'Dog heeft uitgenodigd.

...dat we besluiten met Posters dialect: sjarneer (= scharnier), sjloes (=sluis, ook: einde), sjtroek  en sjtruukskes ( = struik en struikjes), sjpang (= veiligheidsspeld), get opziej ligke (= geld sparen), det is en sjaermets (= letterlijk: :een scheermes, fig. dat is een allesbehalve gemakkelijk persoon).

week 46

 

 

Wist u...

 

...dat velen wel tv-weerman Piet Paulusma kennen en voor de regionale zender in Friesland keek hij naar de komende winter. In  de  radio-uitzending zei hij: in december valt veel sneeuw, januari krijgt kwakkelig weer, in februari breekt de vorstperiode pas echt langdurig los: ijzige kou met veel natuurijs.

...dat weer-instituten als Weeronline, KNMI, Weerplaza niet zo ver vooruit willen of kunnen -blikken; weer-wetenschappers brengen wel al jaren verbanden tussen zonne-activiteit en de gemiddelde hoeveelheid zonnevlekken aan. Zo meldden zij in dezelfde week:

...dat de zonnevlekken qua hoeveelheid of juist het gebrek er aan, verschillen van jaar tot jaar en dit jaar zeer gering zijn. Bij geringe aantallen zonnevlekken komen vaak strenge winters ten tonele.

...dat de laatste 4 Elfstedentochten allemaal plaatsvonden in jaren met minimale zonne-activiteit en dus minimale zonnevlekken...Dus Friesland...aan het werk alvast, zeggen ze...

...dat we deze week starten met een kleine serie naar aanleiding van de vraag: wie erft wat?

...dat een lezeres namelijk vraagt: als iemand overlijdt en er is geen testament wat gebeurt er dan?

...dat het antwoord luidt: de wet wijst dan  de erfgenamen aan en wel in volgende volgorde

...dat de notaris daarover meldt: Het wettelijk erfrecht kent vier groepen. Is er een nabestaande in de eerste groep, dan geldt deze als erfgenaam. De personen in de andere groepen komen dan niet meer in aanmerking. Als er niemand is in de eerste groep, zijn de personen in de volgende groep de erfgenaam, en zo gaat dat verder.

...dat de 4 groepen zijn:

- Eerste groep: de echtgenoot of echtgenote (niet van tafel en bed gescheiden) en de kinderen; daarna eventuele kleinkinderen.

- Tweede groep: de ouders tezamen met broers en zussen van de overledene; daarna ooms en tantes; daarna neven en nichten.

- Derde groep: de grootouders; daarna oudooms en -tantes; daarna achterneven en -nichten.

- Vierde groep: de overgrootouders.

...dat de notaris vervolgt: Om volgens het nieuwe erfrecht te kunnen erven, moet er een familierechtelijke relatie zijn. Daarbij doet het er niet toe of iemand ook de biologische vader is. Heeft hij een kind als het zijne erkend, dan is er sprake van een familierechtelijke relatie.

...dat de notaris vervolgt: Ouders erven ook. Als de overledene alleenstaand is, geen (klein)kinderen en geen testament heeft, erven de ouders, broers en zusters. Iedere ouder krijgt in deze situatie (minstens) een kwart van de nalatenschap. Stel dat beide ouders nog leven en dat de overledene een broer en zus heeft, dan krijgt ieder van hen 'n gelijk deel (een kwart per persoon). Zijn er meer erfgenamen, dan erven de ouders per persoon een kwart; de anderen krijgen de rest van de nalatenschap. Als de overledene geen broers heeft en de ouders zijn de enige nabestaanden, krijgen zij ieder de helft van de hele nalatenschap.” ( wordt vervolgd met het slot) 

..dat deze week een herhaling afgedrukt is van de foto van Kiek Toen van Jan Vonck, verleden week. Het gaat om een uitstapje van een afdeling van de voormalige Textielfabriek Posterholt in de tweede helft van de jaren  dertig in de vorige eeuw en wel naar de wijnstad Altenahr. Jan’s vader heeft vele jaren in de textielfabriek (thans overdekte PeeWee speeltuin) gewerkt. En Jan kwam de foto tegen in het familiealbum maar herkende alleen zijn vader. De herpublicatie heeft ermee te maken dat de foto vorige week te donker was en bovendien zijn de personen nu wat uitvergroot. Er is inmiddels een reactie binnen en we hopen op nog meer. Voor het gemak hebben de kopjes op de corresponderende tekening een nummer gekregen. Weet iemand wie wie is (een enkeling of meerdere) of hebt u een sterk vermoeden? Bericht ons dat via mail: info@cubecomputers.nl of in de brievenbus bij Cube Computers, Hoofdstraat  83 en dan Tav Marjo. U kunt ook ondergetekende mailen: jpbiermans@home.nl

...dat we in Posterholt een Limburgse primeur hebben: een Osmaans badhuis. Het is volgens exploitant/eigenaar Geer Vergoossen van Goos Spa & Wellness (Heinsbergerweg in Posterholt) het eerste in Limburg en het derde in Nederland.

...dat we Geer aan het woord laten wat een Osmaans badhuis precies is: “Het Osmaans badhuis omvat een hammam een Arabisch reinigingsritueel, wat mensen wellicht herkennen van hun vakantie in Turkije. Verder zit in het badhuis een caldarium, zoals de Romeinen vroegere al hadden en dat bestaat uit een heel heet bad met daarboven stoom.

...dat het Osmaans badhuis voorts een rosarium heeft: een soort stoombad  met veel rozengeur, en een kruidenbad met rustgevende kruiden en stralen met een totaliserende werking. Samen met de 4 sauna’s, whirlpool, zwembaden en restaurant die Goos Spa & Wellness al had een mooie gelegenheid om een dag te ontspannen, net als de 200 gasten per dag bij Goos Spa & Wellness doen”. Waarvan acte.

...dat dit weekeinde in vele plaatsen het carnavalsseizoen geopend wordt en ook in Posterholt wordt zaterdagnacht in cafe de Sport rond middernacht (11-11!) de Biemosje-prins 2018/19 uitgeroepen.

...dat verder komende zaterdag ook in Postert het feest van St Maarten gevierd wordt

...dat we besluiten met Posters dialect: sjnoternaas ( = snotneus, ook klaagster fig.), tesjeplak (= zakdoek); roew-moos (= te ruige kerel); sjtilkes zeagge (= fluisteren).

week 45

    

  

Wist u…

...dat vorige week in de het Posters Waekblaad bij Wist u per abuis de verkeerde foto is geplaatst en de attente lezer had dat ongetwijfeld al in de gaten
...dat we daarom dit onderwerp herhalen, waarbij ook uw medewerking gevraagd wordt. We zijn benieuwd naar reacties. Besef wel dat foto al 81 jaar oud is! Het zal een hele klus zijn: wie, o wie kan helpen?
...dat Jan Vonck uit Posterholt op uw medewerking een beroep doet en vraagt: wie kent nog een of meer namen van de mensen op bijgaande foto? Mail info (info@cubecomputers.nl) of stop een briefje in de brievenbus Cube Computers tav Marjo (Hoofdstraat 83)
...dat Jan toe licht: de foto is waarschijnlijk gemaakt in het bekende Duitse “wijn-stadje” Altenahr in juni 1937. Dat staat achterop de foto, die behoort aan Jans’ vader Sjang Vonck, (geb. 1921 en overleden in 1983). Hij stamt uit een klompenmakersfamilie, speelde saxofoon in de harmonie, speelde ook toneel, en in zijn jonge jaren voetbalde hij als keeper bij P.S.V 35. Hij werkte bij de voormalige textielfabriek en was daar ook lid van de vrijwillige Posterse brandweer, meldt Jan.
...dat volgens Jan en zijn zus Ien hun vader de jongeman op de foto is, die leunt op de ijskar, tweede van links op de foto. Ze denken voorts dat de foto genomen is tijdens een uitstapje van een afdeling van de voormalige textielfabriek in Posterholt maar dat is echter niet zeker. Graag info naar Marjo van Cube Computers via mail: info@cubecomputers.nl of in de brievenbus, Hoofdstraat 83
...dat we heel benieuwd zijn naar reacties!
...dat we vervolgen met deel 3 en slot van onze serie “Wandelen, o zo gezond” . Suggesties worden gedaan waarom een half uur stevig wandelen dagelijks zo goed is voor de gezondheid, voor iedere 45-plusser.
...dat hier nu een aantal inspanningen opgesomd worden die voor iedereen – speciaal ook alle 45-plussers en senioren – van belang kunnen zijn.
...dat wandelen goed is …voor hart en bloedvaten: dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.
...dat dat wandelen goed is voor de longen. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen uom zuurstof op te nemen.
...dat het helpt bij diabetes. Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 procent.
...dat het ook goed is voor de hersenen. Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op Alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.
...dat wandelen voorts werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de helft af. Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.
...dat wandelen helpt tegen overgewicht? Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: een kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.
...dat ook voor de darmen wandelen goed is. Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.
...dat wandelen tegen (bepaalde soorten) kanker helpt. Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van de genoemde gezondheidseffecten treden pas later op. Bron(nen): oa Plus Magazine
...dat de herfstvakantie weer voorbij en nu richt men zich weer op de elfde van de elfde en Sinterklaas/Kerst.
...dat we er hier al op attenderen: op de site www.roerdaljournaal.nl vindt u naast nieuws en rubrieken, ook vanaf komend weekeinde kant en klaar Sinterklaas-rijmen. Vanaf eind deze week tot aan Sinterklaas volgen er bijna dagelijks nieuwe Sinterklaas-verzen.
...dat we weer besluiten met Posterse dialect. Ria Demarteau-Cuijpers uit Posterholt reikte een woord aan, dat aan het uitsterven is of al uitgestorven is: ein sjnelke. Dat is een soort speldje/elastiekje waarmee een meisje vaak haar haren op het hoofd bijeen bond of houdt/hield. Dit woord zal zeker in de top 25-35-50? van Posterse woorden terecht komen, die we de komende tijd zullen publiceren. Kent u ook nog een “verborgen” of “uitgestorven” woord. Mail het naar jpbiermans@home.nl of info@cubecomputers.nl
...dat we vervolgen met de andere dialectwoorden voor deze week: knauwele (= stuk bijten); det duis ze veur de lol van Ida (= dat doe je voor niks); doe mos dig neet kneuke (= je moet je zelf geen schade doen); sjagkelvot (= iemand die alsmaar wiebelt) eemes oetsjpikkeleere (iemand schaduwen); hae kump van gin ziej ( = hij komt van over de grens); ein sjnelke inne hoare veur maedsjes ( = een elastiekje – soort speldje voor in het haar van meisjes).

week 44

 

Wist u...
...dat in Posterholt het succes van harmonie Wilhelmina (een mooie eerste prijs) tijdens het bondsconcours vorige week zondag in de Roermondse Oranjerie nog lekker na-ijlt. En terecht!
...dat vooraf voorzitter Mart Janssen een profetische blik had: wij halen dit jaar een mooie eerste prijs naar Posterholt, voorspelde Mart, desgevraagd ook op deze plek.
...dat hij gelijk heeft gekregen, en het was ook nog een dikke, vette eerste prijs: 89 punten musiceerde het korps onder de bezielende leiding van dirigent Guido Swelsen bij elkaar in deze op een na hoogste afdeling.
...dat was net 1 punt te weinig voor ook nog  het predicaat 'met lof der jury'; die kwalificatie heeft Wilhelmina eerder behaald (voor het laatst in de jaren negentig met dirigent Steven Walker op de bok: 333,5 punt - oude puntentelling. red)
...dat  het korps thans ook weer "nieuwelingen" telde in diverse secties en in dat licht bezien, is de score van 89 punten bijzonder hoog en zorgt voor extra glans.
...dat er een vraag kwam of het predicaat "met lof" ook promotie betekent naar een hogere afdeling: dat geldt voor alle lagere afdelingen (tot en met 5) behalve dus de klasse 1. Wil je van de afdeling 1 naar de concertafdeling promoveren (dat is het hoogste bereikbare) dan moet je in die afdeling (klasse 1) drie keer op rij  een eerste prijs met lof der jury gescoord hebben: dus met andere worden telkens minimaal 90 punten

...dat volgens de regels van de landelijke  KNMO (koepel van muziekbonden) de scores als volgt zijn: bij 80 punten behaalt een korps een eerste prijs (bij 70 een tweede of 65 een derde prijs); bij 70 punten volgt ook nog degradatie
...dat bij 85 punten een korps een eerste prijs met promotie verdient in alle afdelingen, behalve in de afdeling 1 (waarin onze harmonie Wilhelmina al vele jaren speelt). U weet: In die allerhoogste afdeling (concertafdeling) spelen oa de top-korpsen uit Eijsden (2x) en Thorn (2x) enz.
...dat een korps naar de allerhoogste klasse pas promoveren kan als het drie keer op rij minimaal 90 punten scoort.
...dat soms muziekgezelschappen een hogere afdeling helemaal niet ambiëren, omdat "dan de lat blijvend hoog moet blijven liggen".
...dat we nu genoeg over de punten gezegd hebben en melden tot slot dat harmonie Wilhelmina vanwege dit concours-succes op zaterdag 27 oktober as  recipieert in De Beuk te Posterholt.
...dat er nog enkele zakelijke berichten zijn:  DIO-drogist Janssen (Raadhuisstraat) is weer op zijn vertrouwde DA-nest terug omdat dit landelijk gebeurde; ook de  ex-Plus-uitbater Jack Cartigny, die thans in Herten een drogisterij heeft, is daar van DIO naar DA gegaan.
...dat aan de Hoofdstraat verder het voormalig pand van slagerij Mulders verkocht is en een nieuwe winkelbestemming krijgt
...dat Postert nooit meer hetzelfde wordt: het pand Biermans is sinds vorige week niet meer, en de slopershamer, die mijn ouderlijk huis neerhaalde, heeft daarmee tegelijkertijd  vele monden in de gemeente Roerdalen het zwijgen opgelegd.
...dat  deze week in  de fotorubriek Kiek Toen  Jan Vonck uit Posterholt de medewerking vraagt  van het lezerspubliek: wie kent de namen van de mensen op bijgaande foto? Mail info  (info@cubecomputers.nl) of stop een briefje in de  brievenbus Cube Computers (Hoofdstraat 83) ter attentie van  Marjo  
...dat Jan er het volgende bij schrijft: de foto is genomen waarschijnlijk in het ook bij velen hier bekende Altenahr in juni 1937. Dat staat in het handschrift van  mijn vader op  de achterkant.  
Mijn vader was Sjang Vonck, geb. 1921 en overleden in 1983. Hij stamde uit een klompenmakersfamilie. Al jong werd hij lid van harmonie Wilhelmina, waarin  hij saxofoon speelde. Ook heeft hij toneel gespeeld en in zijn jonge jaren keepte hij bij P.S.V 35.  Hij werkte op de voormalige textielfabriek en werd daar ook lid van de vrijwillige Posters brandweer.
...dat Jan vervolgt: Mijn zus Ien heeft inmiddels mijn vader op deze foto herkend als de jongeman, leunend op de ijskar, tweede van links op de foto.  We denken dat dit een uitstapje  betreft van een afdeling van de voormalige textielfabriek in Posterholt. Maar dit weten we niet zeker."   Zijn er mensen (in Postert) die deze foto nog herkennen of mensen kennen die er op staan?.  Graag info naar Marjo van Cube Computers.
...dat we vervolgen met deel 2 van onze serie "Wandelen, o zo gezond" . Suggesties worden gedaan waarom een half uur stevig wandelen dagelijks zo goed is voor de gezondheid, voor iedere 45-plusser.
...dat Hans Savelberg, die hoofddocent bewegingswetenschappen in Maastricht is, nog eens aan geeft dat veel zitten heel ongezond is.
...dat uit onderzoek namelijk bleek dat al na vier dagen zitten de concentratievetten in het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist afneemt. Dat zijn risicofactoren voor respectievelijk hoge bloeddruk en diabetes.
...dat verder uit  dit onderzoek bleek dat  de groep die kort maar intensief sportte gezonder is dan de zittende groep
...dat het  echter nog  beter ging met de groep die vijf uur per dag rustig rondslenterde. Veel wandelen is dus gezonder dan kort, intensief bewegen.
...dat wandelen bijv. goed is voor spieren en botten. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op.
...dat wandelen ook goed is voor het kraakbeen: het elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. (wordt vervolgd)
...dat volgende week zaterdag 3 november een herdenkingsbijeenkomst voor de Posterse oud-dirigent Dominique Schreurs is om 20 uur De Beuk. Brass Band Merum zal deze bijeenkomst openen met een volledig concertprogramma. Ook het Kreato-jeugdorkest 2.0 treedt op.
...dat komend weekeinde in Posterholt Allerheiligen/Allerzielen is, net als in vele andere plaatsen; ook zijn er parochies die dit kerkelijk feest een weekend later houden.
...dat we besluiten met een nieuwtje: volgende maand lanceren we een top 25 of meer van typische Posters woorden waaraan u uw bijdrage kunt leveren. Mail volgens u het mooiste en meest typische Posters woord naar: jpbiermans@home.nl of info@cubecomputers.nl of stop het in de brievenbus.
…dat hier  traditioneel de Posterse woorden volgen: sjproete (= spruitjes), aerpel (= aardappelen), wulleboone (= tuinbonen), roodmoos (= rode kool), zoermoos (= zuurkool), knoorsjele en rooj of zjwarte  miemerte hawwe de luuj  vreuger heim inne hoaf sjjtoan (= kruisbessen en rode of zwarte bessen hadden de mensen vroeger thuis in hun tuin staan).
week 43

 

Wist u...

...dat we eerst een felicitatie aan het adres van de Posterholtse harmonie Wilhelmina uitspreken, die zondag jl een succesvol optreden in klasse 1 sectie harmonie kende: 'Posterholt' kwam tijdens het bondsconcours 2018 (tegenwoordig heet dat officieel LBM concertconcours)  in de Roermondse Oranjerie tot een score van 89 punten en daarmee het predicaat "goud" behaalde  (vergelijkbaar met een eerste prijs voorheen)

...dat de Posterse harmonie drie werken onder leiding  van dirigent Guido Swelsen uitvoerde en wie het gemist heeft: in de radio-uitzendingen  De Klassieke Avond van L1 zijn de concours-optredens van Posterholt en andere muziekgezelschappen aan deze LBM Concertconcoursen 2018  nog eens te beluisteren. Dat kan op de zondagavonden 26 oktober en 2 november drie uur lang, aanvang 19 uur. Emil Szarkowicz zorgt voor de presentatie/commentaar.

...dat Wilhelmina op deze eerste concours-zondag een van de twee korpsen was die in klasse 1 (na de concertafdeling de hoogste klasse)  uitkwam. Naast het  Posters gezelschap kwam in de sectie harmonie klasse/divisie 1 St Caecilia uit Geulle in actie met een score van ruim 92 punten,  goed voor 'goud '(1e prijs) met lof der jury.

...dat in de lagere divisies 'goud' met promotie en lof der jury was voor Walram Valkenburg (divisie 2), 'goud' met promotie voor Grubbenvorst (divisie 4),en  'goud' voor Born en Beesel (beide divisie 3) 

...dat komend weekeinde de laatst concourszondag 2018 is met geen deelnemers in de 1 divisie harmonie maar wel in de  divisie 1 fanfare. Kortom:  Posterholt behaalde een prima score in 2018, op een na de beste in divisie 1 harmonie!

...dat de organisatie en deelnemers van Kunststroom 2018 vorig weekeinde in de 6 Roerdalense dorpen verrast was door de belangstelling voor deze herboren editie en het evenement een vervolg krijgt, waarbij dan ook de jeugd aan bod komt.

...dat niet alleen de interesse groot was maar ook de kunstenaars, die uitleg gaven, blij waren met de nieuwsgierigheid van de bezoekers met al hun vragen. "Een dergelijke interesse had ik nooit verwacht en ik heb ook nog goede zaken gedaan, hoewel het mij daarom in eerste aanleg zeker niet om ging", zei een van hen.

...dat in heel gezinnen zowel de vader als moeder buitenshuis werken en nu de verkoop via internet een hoge vlucht neemt worden allerlei manieren bedacht om de bezorgdienst zo aantrekkelijk mogelijk te maken, opdat de buren enz minder gestoord worden bij afwezigheid van bewoners

...dat bedrijven, die pakketten bezorgen, daarom altijd op zoek zijn naar manieren om het ontvangers nog gemakkelijker te maken om online te kopen.

...dat een nieuwe service waar op dit moment over wordt gesproken is de zogenaamde 'kofferbak-levering'

...dat we ons afvroegen: wat wordt bedoeld met kofferbak-levering? Dit is een bezorgservice waarbij de bezorger uw bestellingen in de koffer van uw auto bezorgt zonder dat u zelf aanwezig hoeft te zijn

...dat na het kiezen voor 'kofferbaklevering' bij uw bestelling in een webshop geeft u de bezorger eenmalig toegang tot kofferbak van uw auto waar die staat. Door het plaatsen van een gratis verstrekte slimme sleutelhanger aan uw autosleutel kunt u gemakkelijk telkens eenmalig digitale toegang verlenen aan uw bezorger via een App.

...dat zodra de bezorger aankomt bij uw auto wordt er een systeemcheck gedaan of de GPS lokatie, het track and trace nummer en de eenmalig te gebruiken digitale kofferbaksleutel overeenkomen met de bestelling. Indien dit overeenkomt kan de bezorger met de App eenmalig  uw kofferbak openen en na het plaatsen van uw bestelling gaat uw kofferbak automatisch weer op slot.

...dat dat nog niet alles is: zodra de kofferbak geopend en weer gesloten is, krijgt de ontvanger een SMS-berichtje. Deze nieuwe bezorgoptie kan gebruikt worden voor bezorging in de kofferbak van uw auto bij u thuis of bij uw werk, gemakkelijk & veilig. Dus: uw auto als persoonlijk mobiel afhaalpunt op elk moment van de dag.

...dat eenzelfde bezorging systeem overwogen wordt met een bezorgdienst aan huis: de voordeur gaat op precies dezelfde wijze open en dicht

...dat men zo de service voor bezorging pakketten van wil uitbreiden: of bij een afhaalpunt, of op verschillende tijdstippen in verschillende dagelijkse tijdvakken tot soms wel 22 uur aan huis.

...da naast de zojuist genoemde methode van auto-afhaalpunt ook gedacht wordt of misschien al ingevoerd is: het  huisbezorgpunt-waar-niemand-thuis-is. Met exact dezelfde sleutel-manier als de auto maar dan in een huis (waar niemand aanwezig is, en dat is een beetje te trikkie )  (Wordt ongetwijfeld allemaal vervolgd)

...dat we deze week een eenvoudige foto uit het archief u in Kiek Toen willen tonen: het is de meisjesschool St Jozef uit Posterholt. Het is een foto uit 1921. En tot de afbraak zijn er aan het exterieur weinig dingen veranderd. Kijk eens naar de hoge vensters en hoge plafonds. Mere Canisia was een van de bekendste zuster-onderwijzeressen aan deze school, zij was tevens hoofd-der-school.  De school als gebouw is eind vorige eeuw afgebroken om plaats te maken voor de woningbouw Kloosterhof. De meisjesschool was onderdeel van het Ursulinen-scholencomplex en zetelde schuin tegenover de kerk-ingang.

....dat we in enkele afleveringen de komende weken hier aandacht vragen voor uw gezondheid want dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop.

...dat hart en longen er sterker van worden en... uw geheugen wordt beter; verder is het heel goed voor uw humeur en zeker als u altijd met iemand samen loopt.

...dat de conclusie van onderzoekers - en in het verlengde daarvan artsen, fysiotherapeuten - luidt: wandelen is goed voor alles. Uw hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: uw humeur wordt er beter van en dat allemaal door heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen.

...dat daarom de vraag beantwoord wordt: waarom is juist wandelen zo gezond, en hoe gezond is het precies? De Amerikaanse arts Mike Evans verzamelde al het onderzoek naar deze vragen en maakte er een aansprekend filmpje van dat u kunt vinden op YouTube (ga naar www.youtube.com en zoek op 'Dr. Mike Evans' en '23 and ˝ )

...dat zijn  conclusie(en van vele anderen)  dus is: dagelijks wandelen levert een drastische verbetering van de gezondheid op.

...dat degene die niet  zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme geleidelijk op te bouwen. Op www.nwb-wandelen.nl (de site van de Nederlandse Wandelsport Bond) en www.wandeltraining.nl (klik onder 'schema’s' op 'wandelen beginners') vindt u schema’s en tips.

...dat kort gezegd  het erop neerkomt  dat u steeds meer minuten stevig moet doorlopen en dat afwisselt met twee minuten rustig lopen.

...dat een trainingsschema  spierpijn en pijnlijke schenen voorkomt. Echte blessures ontstaan niet snel, behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt. Verder:  loop rechtop en ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, wikkel u voeten goed af en laat uw armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te zwaaien.

...dat de conditie van je longen en hart vooral vooruit  gaat bij stevig doorwandelen. Daarbij loopt de hartslag op tot 170 slagen per minuut, min je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat bijvoorbeeld een hartslag van 110. Wissel sneller wandelen af met rustig lopen, bijvoorbeeld een minuut snel en dan weer twee minuten in uw normale tempo (wordt vervolgd).

...dat we besluiten met Posters dialect: doe weer ig brul van (= dat hangt me de keel uit, ben ik zat); de kirk-gank doon (= oud gebruik om de moeder na een bevalling de eerste keer ter kerke te gaan met een buurvrouw waarbij de pastoor de twee naar het Maria-altaar leidt); semiet (= gooien); ein kilke (= een ketel)
week 42

    

   

Wist u...

 

...dat we eerst een felicitatie uitspreken aan het adres van schutterij St Matthias & Cornelius,  die sinds vorige week zondag een nieuwe koning heeft: Hans Willems

...dat hij als beste uit de bus  kwam bij het schieten om de koningstitel. Voor die wedstrijd had zich een 13-tal schutters gemeld en Hans Willems schoot daarbij als beste. Te gast bij dit koningsschieten was  de bevriende schutterij uit het Duitse Tuddern..

...dat bij de bijwedstrijden werd Chris Bongers  Dorspkoning 2018-19, en Sanne Wolters vergaarde de jeugdkoningstitel.

...dat naast de schutterij van Tuddern ook de 90-jarige beschermheer van de schutterij aanwezig was : Willy Michon ( " Willy van de Aerwinkel"). Hij hield ook een toespraakje. De waardigheden van het koningsschap kreeg de nieuwe koning tijdens de huldiging uit handen van schutterij-voorzitter Fred van Hal.

...dat  het Posterholts Gemengd Koor afgelopen weekeinde een geslaagde revue "Een reis door de tijd" organiseerde: een nostalgische terugblik slaat altijd aan, getuige ook de grote belangstelling

...dat dit weekeinde in Posterholt weer een nieuw cultureel hoogtepunt valt te noteren

...dat dag betrekking heeft op onze harmonie Wilhelmina

...dat het korps weer, zogezegd “op examen gaat”, om te kijken waar de "superieure" ( -dat is de klasse waarin de Posterse harmonie al sinds 1965 speelt en thans eerste divisie geheten- ) muzikaal staat.

...dat voor muzikanten geldt: hoeveel punten kunnen er gescoord worden en welke prijs betekent dat dan ...dat we hier nog eens melden voor de niet-kenners: “superieur” is op de concert-afdeling na de hoogste klasse, die te bereiken is. In de concert-afdeling zijn de eisen nog veel hoger, en in die klasse komen bijvoorbeeld uit: de “kerkelijke” harmonie St Michael van Thorn en ook de evenknie, de Koninklijke Harmonie van Thorn. Andere topkorpsen in die concertafdeling zijn  bijv. de beide Eijsdense korpsen:  “de rooje” en “de blauwe” aldaar geheten

...dat we terugkeren naar komende zondag en de actualiteit van nu:

...dat "Postert" al jaren op een hoog niveau speelt en met 'Melick' de top vormt in de Roerstreek.

...dat Wilhelmina een redelijk "jong" korps is, ongetwijfeld ook met debutanten, en dat zondagavond om 19 uur in de Roermondse Oranjerie aantreedt: rond 70 man sterk, waarvan een 65-tal vaste leden

...dat onder leiding van dirigent Guido Swelsen -sinds najaar 2008 dirigent - de laatste maanden druk gerepeteerd is en er (beoordeling)concerten plaats vonden

...dat het nu de beurt is aan het korps om al het is geen sinecure  inspanningen van de afgelopen maanden te verzilveren:  want zo'n concoursdeelname is geen sinecure en we wensen Wilhelmina alle succes toe

... dat voorzitter Mart Janssen - zelf een gedreven muzikant in het korps -  is optimistisch gestemd: met een eerste prijs zullen we heel blij zijn, zegt hij, wel erg voorzichtig

...dat wij echter zeggen dat het al gek moet lopen want de harmonie is in 1898 opgericht en is sinds 1965 (toen de superieure klasse werd bereikt) elf keer op concours geweest en behaalde het Posters korps steeds een eerste prijs, waarvan drie keer met het predicaat "lof der jury". Dat "verdien" je extra wanneer een extra groot aantal punten gescoord wordt. In 2008, vlak voor de komst van de huidige dirigent Guido Swelsen, werd Wilhelmina voorts Limburgs kampioen met dirigent Harry Vorselen 'op de bok' en dat allemaal ook weer als superieur korps in de eerste divisie harmonie.

...dat het gebruikelijk is dat L1 radio live en soms ook "ingeblikt" de concoursen telkenjare uitzendt.

...dat we vorige keer beloofd hebben nog een keer terug te komen op het politie-preventiewerk  en wat daarmee samenhangt : Roermond is uitgekozen om daarin een soort proeftuin te zijn. Dat dat onderwerp niet deze keer maar een van komende  weken aan bod komt.

...dat ook deze week Kiek Toen geen oudere foto bevat maar eentje van deze tijd en we de rubriek voor deze gelegenheid omdopen naar "Kiek Doa"..

...dat de foto in Wist u in het Posters Waekblaad geen Kiek Toen maar een Kiek Doa foto is, heel jong maar toch bijzonders: dat deze twee beestjes wel tot de bijzonderste huisdieren van Posterholt gerekend mogen worden; ze zijn eigendom zijn van Posterholtenaar Piet van der Borgh en zijn vrouw Barbara.

...dat het twee zogeheten  alpaca's zijn, die door hen Max en Moritz gedoopt zijn en thans 5 jaar oud zijn. Alpaca's komen vooral voor in het Andesgebergte (Peru) .

...dat de beestjes regelmatig in een wei in de Boomstraat te zien zijn, samen met andere grazers. Alpaca's behoren tot de kameelachtigen en zijn een stuk kleiner dan de (spuwende) lama's. " Het zijn lieve beestjes die wel 35 jaar oud kunnen worden" , zegt Piet.

...dat alpaca's een bijzondere zachte vacht en dus hele fijne wol wol hebben, die volgens de boeken jaarlijks geschoren moet worden. Het zijn hooi- en graseters en beschikken over wel vier magen; kenmerkend is verder dat ze geen hoeven maar tot de teen-achttien behoren ...dat op de foto Piet van der Borgh  (rechts) op zijn bedrijfsterrein (steenhandel) aan de Boomstraat poseert met Max en Moritz  toen hij met zijn vrouw Barbara  op een zomerse dag  onlangs de beestjes even uit liet. Op de achtergrond kijkt Nico Geraedts van Doe het zelf Postert toe. Piet over zijn bijzondere hobby: "Zoals andere mensen een hond of kat hebben of schapen houden, zo hou ik van deze beestjes".

...dat we besluiten met Posters dialect: hae is vanne wap (= hij is de weg kwijt. Fig); eiketske (= eekhoorn); pien aane piezel (= pijn aan de plasser); de inkel sjloog om, versjtoekt ( = enkel verstuikt); ruggesjtrank (= ruggenwervel); eine haan en pulle (= een haan en jonge hennen); ein sjoon pul (= een mooie meid).

week 41

  

  

Wist u...

...dat Posterholt een weekeinde te wachten staat met een hoog cultureel gehalte

...dat het 50-jarige Posterholts Gemengd Koor (PGK) zaterdag een revue-avond presenteert en daarbij een Reis door de Tijd maakt. Nostalgie viert dan natuurlijk de boventoon in de Beuk; iedereen is welkom. De toegang is gratis, een mooie geste naar de inwoners, en... kom daar  in deze tijd maar eens om, waar men voor een slechte rommelmarkt  of anderszins 3 of 4 euro entree durft te vragen...

...dat er ook 2 jubilarissen bij het PGK in het zonnetje worden gezet, die vanaf de oprichting lid zijn. De twee gouden jubilarissen zijn: Tila Peters-Willems en Harrie Smeets. Ook tegen hen en het koor zeggen we al vast: proficiat!

...dat harmonie Wilhelmina die volgende week zondag op concours gaat en als voorbereiding daarop zondag a.s. in Melick een concert geeft; volgende week vrijdag is “de generale”

...dat ook schutterij Matthias & Cornelius weer een nieuwe koning heeft sinds afgelopen weekeinde, toen het koningsschieten was en daar komen we nog op terug in een volgend Journaal

...dat daarnaast ook nog een groot kunst-evenement komend weekeinde in Roerdalen is: Kunststroom 2018. Een herboren evenement, waarbij liefst 60 kunstenaars en amateur-kunstenaars uit Nederland, Duitsland en België hun kunstwerken en creativiteit laten zien, in exposities verdeeld over 13 locaties in alle zes kerkdorpen van Roerdalen. Ook bij Kunststroom 2018 is de toegang op alle locaties gratis.

...dat het in feite bij Kunststroom gaat om  beeldende kunst, waartoe de organisatie rekent "het product van creatieve menselijke uitingen waaronder onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen en moderne media".

...dat twee dagen lang de kunstenaars  van 11-17 uur ook bij hun werk aanwezig zijn om eventueel uitleg te geven als daar naar gevraagd wordt.

...dat de 13 kunst-locaties zijn: 1. Art Gallery Rozendaal, (Rozendaal 10) Montfort: sinds 2016 is deze galerie  een podium voor gearriveerde kunstenaars en  jong talent. Kunststroom 2018 is er met 5 exposanten aanwezig; 2. Kasteel Montfort: 8 Kunststroom-exposanten; 3. Heren van Montfort (Markt 2A): in deze nieuwe kookstudio/restaurant in een voormalige werkplaats exposeren 4 Kunststroom-deelnemers; 4. Mathiaskerk Posterholt: 3 Kunststroom-exposanten, 5 Martinuskerk Vlodrop: 3 kunstenaars; 6 Gitstappermolen Vlodrop: 4 kunstenaars; 7 kasteel Daelenbroek Herkenbosch: 6 kunstenaars; 8 Sebastianuskerk Herkenbosch 4 kunstenaars; 9 Oetspanning de Meulenberg Melick 4 exposanten;10 Andreaskerk Melick: 4 exposanten; 11 Landgoed Klein Paarlo (Paarloweg 11) St Odilienberg 4 kunstenaars, 12. Galerie Trevidha en Molen Verbeek St Odilienberg 5 kunstenaars. 13.OL Vrouwkapel naast basiliek St Odilienberg: 2 exposanten waaronder Jan Teuwen (1945) uit Posterholt met iconen (zie foto) ...dat "iedereen dit weekeinde welkom is bij de diverse exposities en de selectiecommissie  was verrast over de grote belangstelling en men heeft daardoor ook exposanten moeten afwijzen", aldus de organisatie

...dat de selectiecommissie gevormd werd door Jan Teuwen, Ton Croonen, Willem Jansen, Dieter de Groot, Henk Simons en Margriet Geraets.

...dat de opening van Kunststroom 2018 vindt plaats op kasteel Montfort op vrijdag 5 oktober om 20 uur.

...dat de organisatie berust bij de Stichting Kunststroom waarvan het bestuur bestaat uit Ruud Snijders (vz), Sylvia Harinck, Riny Mulders, Jan Teuwen, Petra de Haas en Theo Savelkoul.

...dat bij Kunststroom naast “gearriveerde” kunstenaars ook opkomend talent in de amateurkunst uitgenodigd zijn om in karakteristieke gebouwen in Roerdalen te exposeren. Bij amateurkunstenaars kan immers in toenemende mate veel talent en een hoge kwaliteit van werk waargenomen worden.

...dat er overigens ook een route verkrijgbaar is die leidt langs alle locaties.

...dat we ook nog even de sportieve kant opzoeken:

...dat namelijk de  Belgisch-Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen financieel goed boert, zo meldt de Belgische site Jobat waar met name jongeren (-vacatures) gepubliceerd worden

...dat volgens Jobat de autocoureur uit het Red Bull Racing-team zo’n 3 miljoen dollar per jaar opstrijkt. Niet slecht voor een 21-jarige!, zegt de site.

...dat er verder bericht wordt dat Max dit jaar flink opslag heeft gekregen. Vorig seizoen bedroeg zijn salaris nog zo’n 750.000 dollar. Zijn onderhandelingen hebben echter vruchten afgeworpen. Zijn salaris is ongeveer verviervoudigd tot zo’n 3 miljoen dollar per jaar. Omgerekend per dag is dat een slordige 7.000 euro.

...dat de site verwacht "dat de jonge coureur met dubbele (!) nationaliteit – en zoon van F1-coureur Jos Verstappen -  het zo ontzettend goed doet dat zijn loon de komende jaren nog flink zal toenemen.

...dat dit salaris  een habbekrats in vergelijking met de bestbetaalde Formule 1-coureurs. De Finse Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari) is bezig aan zijn laatste seizoen en krijgt jaarlijks zo’n 7 miljoen dollar en flink wat bonussen. Zijn landgenoot Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) heeft een contract van 8,5 miljoen dollar.

...dat op nummer drie staat Fernando Alonso (McLaren-Honda). De Spanjaard harkt per jaar zo’n 30 miljoen binnen. Dat is – inclusief bonussen - nog altijd 10 miljoen minder dan de Duitser Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari).

...dat de absolute nummer 1 Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) is. Hij is goed voor 30 miljoen dollar per jaar. Zijn bonussen kunnen oplopen tot een slordige 40 miljoen extra...

...dat we maar een conclusie kunnen trekken: dit is niet normaal meer...

...dat Kiek Toen deze week een variant kent: Kiek Doa en dan doelen we enerzijds oo de revue-avond van het Posterholts Gemengd Koor en anderzijds op de kunstwerken van Kunststroom 2018, waarvan de foto van de icoon een voorbeeld is.

...dat we weer eindigen met Posters dialect: det kos sjrum (= dat kost veel geld); ooze leeve heer haet allerlei kosgengers (=‘er zijn veel soorten mensen - vrij vertaald); neet vroet kinne ( = niet kunnen opschieten); hae haet eine naeve zig goan (= hij is een verwaand iemand); greutsj (= trots); dae is ummer aan ut mer-tele (= hij is altijd aan het “klungelen”); det is kappes (= dat lijkt nergens op; dat is mislukt); mit dem bus oppe borg nag neet in remunj ( = daar schiet je geen snars mee op; ga je de verkeerde kant op. Letterlijk : op de Borg ben je nog lang
week 40

   

   

Wist u...

...dat tijdens een sfeervolle en feestelijke bijeenkomst vrijdag jl het nieuwste jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) is uitgereikt, evenals een index-boek van alle 50 uitgaves, die sinds de oprichting van de HVR jaarlijks verschenen zijn

...dat het de 50ste editie is en depute Hans Teunissen (D66) kreeg uit handen van een terecht trotse HVR-voorzitter Jack Geraeds, het eerste gouden exemplaar. De depute was daarmee als bijzonder promotor van de archeologie in Limburg juist in dit archeologiejaar 2018 bijzonder vereerd. Hertenaar Jo Schreurs kreeg het tweede exemplaar omdat hij in 49 (!) van de 50 verschenen HVR-jaarboeken een artikel schreef.

...dat de vaste HVR-drukker DTP Panningen er “iets extra’s moois” van had genaakt met een rijk geďllustreerde en fraaie  ‘gouden’ omslag van de 50ste uitgave.

...dat de gouden uitreiking extra cachet kreeg met geslaagde Engelstalige intermezzo van het a-capellakoor Pure (ook grotendeels uit de Roerstreek!)

...dat in deze 50ste uitgave de Roerstreek uiteraard centraal staat, en opvallend is ook dat Posterholt met diverse artikelen ruimschoots in deze 220 pagina"s tellende uitgave aan bod komt

...dat  nu een opsomming volgt van de diverse onderwerpen uit het boek volgt waarbij de redactie andermaal keuzes moest maken en achter de titel van de verhalen zijn de auteurs vermeld tussen haakjes.

...dat dat onder meer blijkt uit de artikelen: Rotterdammer Leo Keus op zoek naar archeologische vondsten in oa de Roerstreek (Leo Verhardt), De meer dan 65 soorten boktorren in de Roerstreek (Rob Geraeds), Johan IV...drossaard van Montfort (Fedor Coenen), Nog eens 25 jaar Roerstreekonderzoek (Jo Schreurs), Het Schandaal van Annendaal over vermeende onechte kasteelkinderen (Ted Jongerius), Tussen vestingwerken... kasteel Montfort (Gerard Venner);

...dat het HVR-boek 2018 verder gaat met het gedicht: Voorrecht (GP van Motman), Roerstreek in Wereld Oorlog I in 1918; 'Ich salueer neet veur eine Pruus!' (Chrit Stijnen), Van het verleden je toekomst maken (Annelies Goossens), Een dassenburcht in de Kombergen (Steven Jansen), Mein Kunst ist Wort und Bild (Beate Königs), Stadszegel uit de collectie oud-burgemeester Geradts Posterholt (Huub Schmitz), Twee adellijke (ge)zusters en hun kamenierster begraven in St. Odilienberg (pastoor Jos. L'Ortye),

...dat het laatste deel van de HVR-uitgave 2018 begint met een gedicht: Heerlijkheid Montfort (Marleen Schmitz-van Pol), In dienst van Napoleon: Posterholtse mannen in 19de eeuw onder Franse wapenen (Jeu Veelen), Sjloap Truuke en de duvelse waeg noa twee kepelkes (Jacques Biermans), Terugkeer van de zalm in de Roer (Thijs Belgers), Kroniek Roersteek (div.), Jaarverslag 2017 (Jack Geraeds), Aquarel van de Kerkberg (Alex Peeters), en tot slot In memoriam Dennis Janssen (Annelies Goossens)

...dat het boek te koop is o.a. bij het HVR-museum en in Posterholt bij Cube Computers; de 700 HVR-leden ontvangen het boek elk jaar gratis - ook deze 50ste uitgave!

...dat we nu al willen attenderen op de herleefde editie van Kunststroom in het eerste weekeinde van oktober.

...dat de Kiek Toen-foto deze week een prent uit 1852 is van het voormalige kasteel Annendaal tussen Posterholt en Echt: behorend bij een artikel uit de pen van  Ted Jongerius in het nieuwste HVR-jaarboek. De gravin werd ervan beschuldigd twee kinderen te hebben uit een verhouding met haar broer, hetgeen niet klopt, aldus het onderzoek van Jongerius.

...dat ook Posterholt enkele buurtpreventie-projecten telt

...dat onlangs in een project ("Rondom Christinalaan") alarm werd geslagen vanwege inbraak en diefstal

...dat er inderdaad  - nu weer een aantal weken geleden - 's nachts aan de  Hoofdstraat enkele sproei-installaties werden gestolen en men waarschuwde via de buurtpreventieapp Rondom Chistinalaan extra alert te zijn.

...dat korter geleden in dezelfde "buurtpreventie-app" gewaarschuwd werd voor de aanwezigheid van een auto, telkens in de avonduren op dezelfde plek op de markt waar ook met diverse auto's regelmatig  "af en aan" werd gereden.

...dat uiteindelijk vanuit de leiding van de "app" aan de politie verzocht is om daar een preventief onderzoek in te stellen, hetgeen gebeurd is. Na politiecontrole bleek dat de betrokkenen in de auto niets onoorbaars deden, wellicht werd er toch "gedeald", maar kon de politie niet handelend optreden vanwege wetsovertreding op dat moment; maar men was dus gewaarschuwd en ...kort daarna is de auto verdwenen.

...dat ook in dit kader in Roermond thans een project loopt wat kortweg mobiel banditisme heet: in principe is het project enigszins vergelijkbaar met buurt-preventie maar zwaarder van omvang, en zoals het woord al zegt:"snel verplaatsbare bandieten": het gaat in feite ook om signalering van personen en vooral omstandigheden of manieren, waarin kwaadwillenden opereren om vervolgens met kwade bedoelingen toe te slaan: van insluipingen tot diefstal met te grote tassen enz

...dat Roermond dus een stuk veiliger gemaakt moet worden met het project: ‘Mobiel banditisme eerder in beeld brengen en tevens aanpakken’.  Veertien dagen geleden  met Roermond als voorbeeld  ook te zien bij het RTL Nieuws.

...dat het een proef  is met digitale sensoren die de gemeente Roermond, het Openbaar Ministerie en de Politie hebben opgezet. Een volgende keer meer daarover in dit Journaal.

...dat we besluiten met Posters dialect: oppe sjromp wesje (=  de was doen met of op een wasbord) ; sjravele (= kruipen); kletsjwater (= dropwater), friet (frites), krijtwit (= krijtwit).

week 39

    

Wist u ...

...dat we nog even terugkomen op de Kiek Toen-foto van enkele weken geleden, waarbij het zakenpand aan de Roermondseweg centraal stond, waarin thans Meijers Tuin en Dier is gevestigd.
...dat de meest uitgebreide reactie kwam van Peter Thegels; hij schreef: De foto is genomen ter hoogte van de huidige bushalte Roermondseweg richting Roermond. Het eerste huis aan de linkerkant is het huidige pand van Meijers dierenspeciaalzaak. Op de foto is de winkel van Graadje Roemen, getrouwd met Trina Heuvelings uit Melick te zien. Als Trina met haar dochter op deze foto staan (met zekerheid durf ik dat niet te zeggen) dan is deze foto eind jaren ’20 genomen. De familie Roemen had toen een slagerij en een winkel in koloniale waren. Het tweede huis aan de linkerkant is het café en boerenwoning van Piet en Trui Thegels-Peters. Aan het eind van de weg zien we, tussen de bomen de boerderij van Matthieu en Cato Smeets-Schoenmakers. Aan de rechterkant staan de huizen waar nu de families Meuwissen, Evers en Palmen wonen.
...dat we in Kiek Toen deze week een foto tonen van een Posterholtse schoolklas. Het is wellicht een vijfde klas van de jongensschool,met rechts meester Bair Stultiens. En natuurlijk met (het grote aantal!) jongens die grotendeels rond 1950 zijn geboren
...dat de vraag luidt: klopt dit allemaal en wie is wie? Graag de voor- en achternaam, van links naar rechts en we verdelen de foto in drie rijen: de onderste rij, de tweede en (als derde) de onderste rij. En als u een naam niet weet: plaats dan een vraagteken op die plek. Graag reacties (ter attentie van Marjo) per mail of op een briefje in de brievenbus op het adres Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt of per mail naar: info@postert.nl of info@cubecomputers.nl Daar kunt u ook nieuwe “oude” foto’s aanleveren.
...dat vrijdag (zoals gemeld) de presentatie was van het nieuwe HVR-jaarboek: het 50ste en leden (maar natuurlijk ook andere belangstellenden/ kopers) kunnen dit “gouden” exemplaar vanaf zaterdag jl afhalen tijdens de openingstijden van het HVR-museum. In Postert te koop bij Cube Computers.
...dat vrijdag ook naast het “gouden” boek nog een presentatie plaats vond en dat betreft de nieuwe index van alle 50 jaarboeken die tot nu toe verschenen zijn

...dat het ongeveer “een meter boekwerk” is, keurig gerangschikt en dat is allemaal gebeurd door een HVR-werkgroepje met onder andere Jeu Veelen, Marlou Roeleveld, Jo Schreurs en Ted Jongerius: zij hebben aan de index van de jaarboeken gewerkt: een heel karwei! Wim Veelen heeft het boekje fraai vormgegeven en zat mede in de redactie.
...dat we nog op een feit terugkomen en dat was Zondag 9 september 2018 te doen: het historisch centrum van de stad Roermond vormde het decor voor de 7e historische optocht, die als een kleurrijk lint door de straten binnen de Singelring van de stad trok.
...dat vele duizenden toeschouwers (schatting 30.000) er getuige van waren, waaronder onze fotograaf Rick Schmitz uit Posterholt: hij maakte wel 300 foto’s voor het Roerdal Journaal, te zien op zijn site onder het hoofdstuk Actualiteit en evenementen. Kijk dus op: www. smartfotografie.nu (let op: het is niet nl maar nu op het eind en op de foto’s rusten auteursrechten: voor info over dit copyright zie de site van Smart fotografie)
...dat het thema van de Historische Stoet was “Maria Theresia in pracht en praal”. Maria Theresia was in de 18e eeuw keizerin van Oostenrijk, in een tijd dat Roermond onder Oostenrijkse heerschappij leefde.
...dat Maria Theresia nooit in Roermond is geweest, maar nog veel herinnert aan de tijd zij heerste over Roermond. Vooral de Steenen Brug in de Voorstad, die officieel de Maria Theresiabrug heet, is bekend.
...dat verder een portret van Maria Theresia in de monumentale Statenzaal van het Stadhuis van Roermond hangt en Maria Theresia prijkt als een van de bijzondere beelden op het carillon van het Stadhuis.
...dat deze prachtige Historische Stoet met veel reuzen tot uit Frankrijk toe, werd gevormd door een 70-tal historische groepen uit diverse landen, koetsen, reuzen en muziekgezelschappen.
...dat dit schouwspel gratis toegankelijk was, er werd geen entree geheven. Maar was dat wel gebeurd, dan had de organisatie al een startkapitaal voor een achtste editie gehad. Of nog beter (of daarnaast): men kon een goed doel steunen; wij geven daarvoor een suggestie: kansarme kinderen een extra cadeau geven met sinterklaas of kerst. Of de alleenstaanden die met een kerstmis gratis een kerstdiner krijgen aangeboden in Roermond elk jaar krijgen en hen verblijden met een kerststukje voor thuis of kerstcadeautje van de Kerstman…
...dat het een optocht van formaat was en alle lof voor de organisatie.
...dat verder bijzonder was, dat een optocht-app was ontwikkeld met praktische en inhoudelijke informatie over de Historische Stoet. De app heet “Historische Stoet Roermond” en kon via de app-store of play-store gedownload worden. Tijdens de optocht konden de toeschouwers via de IPhone de stoet volgen.
...dat we na zoveel verleden terugkeren naar het heden: donderdag om 19.30’uur vergadert de gemeenteraad Roerdalen.
...dat we verder besluiten met Posters dialect: hae is vroo en vreug gegange (= hij is blij en vroeg vertrokken); wat eine traala (= wat een ophef); twee sjpier poer ( = twee stuks prei); essik of aek (= azijn); rupsje aan toafel is ongehuurt( = boeren aan tafel is ongehoord).
week 38

    

Wist u...

...dat de Heemkundevereniging Roerstreek volgende week vrijdag 21 september het gouden jaarboek 50 presenteert. Dat gebeurt deze keer in Herten in cafe/zaal De Schuur. Het is het 50ste jaarboek en draagt daarom een gouden kaft.

...dat behalve dit "gouden" exemplaar dan nog een presentatie plaats vindt en dat is de nieuwe index van alle 50 jaarboeken die tot nu toe verschenen zijn: een knap staaltje werk van de HVR-werkgroep, bestaande uit Jeu Veelen, Marlou Roeleveld, Jo Schreurs en Ted Jongerius, die zich bezig heeft gehouden met deze opdracht/inventarisatie, Wim Veelen heeft het boekje vormgegeven en zat mede in de redactie.

...dat we voor de rubriek Kiek Toen een foto kregen en ook een vraag van Jacq vd Varst (Roermondseweg). Hij wil graag achterhalen wie op bijgaande foto staan.Twee namen heeft de vragensteller al: rechts op de foto (met accordeon) is Bair Esser en uiterst links staat Drees Esser. Bair en Drees zijn broers. Misschien herkent iemand de middelste  persoon of weet wie hij is.

...dat u uw reactie op die vraag kunt sturen via de mail naar info@postert.nl of afgeven bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt tav Marjo. Overigens kunt u ook zelf een foto (eventueel met vragen) voor Kiek Toen naar dit adres sturen of afgeven.

...dat  inwoners van Roerdalen sinds kort ook gebruik  kunnen maken van de wensbus

...dat de Stichting Wensbus Roerdalen ontving hiervoor begin dit jaar een subsidie van Provincie Limburg en van de gemeente Roerdalen

...dat de wensbus bedoeld is voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen

...dat  wethouder Eugenie Cuijpers van Roerdalen het nog eens uitlegt:"Het is een uitkomst voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Dat zullen vooral ouderen en mindervaliden zijn, maar de bus is er ook voor bijvoorbeeld jongeren met een gebroken enkel"

...dat daarnaast volgens de wethouder en ook volgens de initiatiefnemers van de Roerdalense wensbus de bus nog een bijzondere taak heeft. De wethouder daarover: "We verwachten eigenlijk ook dat  de bus ook een rol kan spelen bij het verminderen van eenzaamheid. De drempel om gezellig een kopje koffie te gaan drinken bij familie of zelf boodschappen te gaan doen wordt met de bus immers minder groot.” 

...dat de wensbus zo zorgt voor nieuwe verbindingen in Roerdalen. Op woensdag 5 september was de officiële start. Wethouder Cuijpers, voorzitter Peter Boers  van Stichting Wensbus Roerdalen en vrijwilligers van de Wensbus maakten een feestelijke rit met de Wensbus door Roerdalen

...dat de vraag rijst: wat zijn nu precies de mogelijkheden en wat kost het allemaal:

“De bus rijdt op weekdagen en vooral binnen Roerdalen,” zegt Peter Boers van de Stichting. “Onze chauffeurs mogen mensen naar het ziekenhuis in Roermond brengen, of naar de dependance van het ziekenhuis in Echt. Ook een reis naar een crematorium in Roermond, Baexem of Echt of naar het NS-station in Roermond of Echt is toegestaan. De Wensbus heeft geen ruimte voor een rolstoel. Het is wel mogelijk om een opvouwbare rolstoel of een rollator mee te nemen. Ook huisdieren kunnen niet mee, maar een hulphond is een uitzondering"

...dat de kosten als volgt zijn: een rit met de Wensbus kost € 1,50 voor een enkele rit binnen Roerdalen en € 3,00 voor een rit naar een aantal bestemmingen buiten Roerdalen.

...dat de wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 en 13-17 uur en is bereikbaar van 9-12 uur. En let op: ritten moeten minimaal 1 dag van te voren wordt aangemeld via tel 06 405 858 69

...dat de wensbus een bewonersinitiatief is dat volledig draait op vrijwilligers. Er zijn niet alleen chauffeurs nodig maar ook gastvrouwen of –heren die tijdens de reis een handje kunnen helpen. Ook moet iemand de ritten plannen. “We kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken,” zegt Pierre van Elmpt. Kijk op www.wensbusroerdalen.nl of mail naar info@wensbusroerdalen.nl of telefoon: 06 811 722 83.”

...dat er een vraag is gerezen  over het erfrecht, afkomstig  van Roerdalenaar Erdkamp

...dat er over dit onderwerp veel vragen  kunnen zijn, zoals: Wilt u dat  waardevolle spullen goed terecht komen? Of wilt u een deel van uw erfenis nalaten aan een specifiek persoon, organisatie of doel?

...dat het in dat geval  goed en ook slim is om een afspraak te maken bij de notaris. Deze kan uw wensen vastleggen in een testament en waar nodig uitleg geven. Bij uw overlijden verdeelt de notaris uw erfenis volgens uw wensen.

...dat onmiddellijk de volgende vraag rijst: wat gebeurt er als u geen testament opstelt?

Als u de verdeling van uw spullen vastlegt voordat u er niet meer bent, voorkomt u dat achterblijvers uw nalatenschap onduidelijk vinden. Stelt u geen testament op? Dan erven uw partner (als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft) en uw kinderen automatisch van u. Als u die niet heeft, gaat uw nalatenschap naar uw ouders, broers en zussen.

...dat het daarom geen luxe is om de  Testamentwijzer thuis online al eens te doen: wilt u weten of u uw nalatenschap goed heeft geregeld? De  Testamentwijzer staat op momentvoorjetestament.nl. U beantwoordt 11 vragen en ontvangt direct per mail een gratis, persoonlijk advies over uw testament. Ook vindt u hier meer informatie over nalaten.

...dat de maand september al weer begonnen is en wij even naar historische data in deze maand kijken.

...dat we beginnen met 5 september 1972: Palestijnse terroristen overvallen het woonblok van de Israëlische sportploeg in het Olympisch dorp in Muenchen met veel doden tot gevolg.

...dat andere gedenkwaardige september-data zijn: 14 september 1944: Maastricht wordt als eerste Nederlandse stad bevrijd in de Tweede Wereldoorlog,; 20 september 1519: de Portugees Ferdinand Magellaan begint zijn reis rond de wereld: 21 september 1937:  de  Russische schrijver J.R. Tolkien publiceert De Hobbit.

...dat in deze reeksen andere belangrijke september-datum niet mag ontbreken: 23 september 490 voor Christus: de Slag bij Marathon: Phidippides rent ca. 42 kilometer om de overwinning op de Perzen te melden.

...dat de gezondheidstip deze keer gaat over de munt-plant: er zijn wel 600 soorten munt. Een ding hebben ze gemeen: er zit menthol in. Deze olie zorgt voor een frisse geur en smaak en voegt zelfs wat geneeskracht toe. Van winderigheid tot buikpijn: regelmatig muntthee drinken helpt tegen spijsverteringongemakken. Muntblaadjes herken je aan hun langwerpig, gezaagde eivormige blaadjes met hun frisse pepermuntgeur.

...dat we wekelijks ook een uit-tip hebben: het is even wat verder, buiten de deur: dit weekeinde (16/17 sept) is de internationale keramiekmanifestatie Keramisto 30 jaar en wel  in Milsbeek in het Rekreatiegebied De Mookerplas.

...dat tot de vele tientallen deelnemers uit 18 landen ook de Posterholtse Donnie van Bree behoort met fijn keramisch werk. Op de site  www.keramisto.nl zijn producten van de Posterholtse te bewonderen in de categorie Nederlandse deelnemers. Er zijn ook vele demonstraties en allerlei info-stands

...dat het overigens een uitje kan zijn voor het hele gezin: zowel kids en jeugdigen als volwassenen kunnen ook zelf aan de slag met het maken van keramisch werk en mee naar huis nemen. De entree is 5 euro en tot 16 jaar is de toegang gratis.

...dat we besluiten met Posterholts dialect: warbele plukke (= bosbessen plukken); waersjhout (+ stijfkop, ook: lastig); vart (= straks); det is eine zeute (= een allesbehalve mannelijk type); doa zeen ze aan ut uujere (= er vormen zich zwarte wolken aan de hemel); dem zien sjeep is vergange (= hij is blut, failliet); allewielis (= tegenwoordig, hedentendage).

week 37

   

 

Wist u...
...dat in de maand september veel activiteiten op de kalender staan: onder meer op 8 en 9 september de Open Monumentendag waarbij in heel Nederland rond 4000 monumenten gratis te bezichtigen zijn: de gebouwen zijn herkenbaar aan de bekende gele-witte vlaggen
...dat het thema van deze monumentendag dit jaar 'Europa' is en daardoor zijn ook in naburige landen dit weekeinde open monumentendagen met gratis bezichtigingen en rondleidingen (ook bijv in Maaseik: zie www.maaseik.be).
...dat in eigen omgeving is het oude kerkhof en het kruiswegpark Kapel in 't Zand in Roermond te bezichtigen; verder ook inzicht in de oude ECI elektriciteitscentrale.
...dat zondag in Roermond cenrtrum (binnen de singels) de 7de Historische Stoet trekt met deelname van een  60-tal groepen waaronder gildes, groepen, enkele reuzen, waaronder ook de Roermondse reus St.  Christoffel.
...dat het thema van de stoet deze keer is: Maria Theresia in pracht en praal in de 18de eeuw viel Roermond onder Oostenrijks bestuur, en Maria Theresia was daar keizerin van.
...dat de keizerin nooit in Roermond is geweest maar diverse uitingen herinneren nog aan haar: o.a. de Stenen  Brug heette eigenlijk  Maria Theresiabrug, straat en plein is naar haar vernoemd.  Zelfs  het carillon met poppen op het Roermondse stadhuis telt een Maria Theresia. De stoet trekt vanaf 13.30 uur en de entree is gratis.
...dat een andere activiteit in St Odilienberg is: zaterdag en zondag  (beide dagen 10-17 uur) zijn bij het Akkertje, Berkenallee 2 in St. Odilienberg met oa het kampioenschap Zwaarste Pompoen (zie mijnakkertje.nl) tot en met preuverie, kookdemo's, terras, springkussen.
...dat we vorige week met een foto in Kiek Toen bericht hebben over de Staatsmijn Beatrix die destijds wel als bouw gestart is maar nimmer tot exploitatie is gekomen  (bijgaand een foto van de Bextrix in aanbouw vanuit de lucht) werd gekozen om het feit dat de kolen hier namelijk het minst diep zaten. In de omgeving was er weinig bebouwing zodat een mogelijke uitbreiding geen probleem zou vormen.
...dat er voorts  plannen waren om de winning door te laten lopen tot voorbij de Duitse grens. Uiteindelijk zou aangesloten worden op het gangenstelsel van de Duitse mijn Sophia-Jacoba (Hueckelhoven), die toen voornamelijk in Nederlandse handen was.
...dat over de mijn Beatrix het volgende tijdsbeeld valt te melden: In 1953 viel de beslissing om te starten met de bouw. In 1954 vonden de voorbereidende bouwwerkzaamheden plaats. In 1955 werd begonnen met boren van de twee schachten.
...dat in  1960 de eerste kolenlaag doorsneden werd. Kort van tevoren was er toestemming gegeven om op Duits grondgebied kolen te winnen. In 1962 werd de bouw stilgelegd. Men had toen een diepte van 710 meter bereikt.
...dat toen de schachten werden afgedekt met  betonnen deksels. Een mogelijke toekomstige winning zou dan een voorsprong van drie jaar geven. DSM bezit de concessie nog steeds.

...dat het  terrein in 1969 in gebruik genomen  werd door AFCENT, een onderdeel van de NAVO. In 1986 werd de zuidelijke schacht geopend en in gebruik genomen door het VROS Deepwater Research and Training Centre. Zij gebruikten het diepe water van de schacht voor een duikschool en testen van diepzeeapparatuur. Enige jaren later ging dit bedrijf failliet.
...dat de omgeving van het terrein onderdeel van Nationaal Park De Meinweg is. Tot zover Kiek Toen voor deze week..

...dat vanaf dit weekeinde er weer een bloemtapijt is in het Kruiswegpark bij Kapel in 't Zand te Roermond.
...dat velen nog niet weten  dat  dit jaar het 600-jarig bestaan van de Kapel in 'Zand in Roermond wordt herdacht
...dat in 1418 het toenmalige stadsbestuur van Roermond opdracht gaf tot de bouw van een eenvoudige Mariakapel aan de rand van een wei langs de Roer
...dat die  eenvoudige Mariakapel is uitgegroeid tot de huidige Kapel in 't Zand
...dat dit jaar de feestelijkheden begonnen zijn  bij de opening van de meimaand met de verkoop van speciale herdenkingskaarsen, die nog altijd te koop zijn bij de receptie van het parochiehuis, de Kapelwacht in de middaguren in de processiegang en in de sacristie voor en na de eucharistievieringen
...dat we een hoogtepunt krijgen  op 7 oktober maar daarover berichten we nog
...dat wel nu as weekeinde (8 en 9 sept) het 'besjloet' van het bedevaartseizoen aan de Kapel is en dat  wordt altijd gehouden op de zondag na het feest van Maria Geboorte op 8 september.
...dat het  hoogtepunt van de afsluiting van het bedevaartseizoen op zondagmorgen is tijdens de mis  van 11.30 uur. (Bij droog weer begint deze viering om 11.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden voorgelezen).
...dat daarna een stoet met onder andere het beeldje van Maria rechtstreeks naar de kerk trekt, met muziek van fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen.
...dat vervolgens het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon wordt meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys, In de Kapel is dan een plechtige mis en tot aan het eind van deze viering staat zal het beeldje op het altaar waar na het naar  het Mariakapelletje wordt gebracht.
...dat vanaf komende zaterdag 8 september tot en met donderdag 13 september ligt er voor 24ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark van Kapel in 't Zand
...dat vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap en omgeving mee werken om bij de afsluiting van het bedevaartseizoen - "Het Besjloet " geheten - een grote bloemenloper te leggen in het Kruiswegpark met als thema dit jaar  uiteraard  het 600 jarig bestaan van de Kapel.
...dat het tapijt gelegd  wordt met bloemen en natuurlijke materialen die door 30 vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt worden gelegd: veel bloemen  worden ook door buurtbewoners en  bloemisten gratis beschikbaar gesteld.
...dat het  bloemtapijt  gratis te bezichtigen is van 10-17 uur , een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
...dat u ook door het kruiswegpark zelf  kunt wandelen: het is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en enkele schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de geschiedenis van de Kapel zijn er te bewonderen en in de middag is ook de kapel tot 17 uur open en
verder staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met devotionalia in het park.
..dat we weer tot slot Posters dialectwoorden publiceren: neutelijk (= chagrijnig); op ein ziej ligge (= op een kant liggen); ein ziej ( = een vergiet); sodemieteren ( = klieren); opsodemietere ( = wegwezen); terzieje oet ( = aan de kant); olikke ( = uien); Ein ziej sjpek (= een flink stuk spek).
week 36

 

 

Wist u...

...dat komende zondag het kermisseizoen weer aanbreekt en is er kermis in Posterholt, maar ook in Reuver, in Horn, in Heel  etc

...dat in verband met kermis komend weekeinde in Posterholt 3 gratis muziek-avonden zijn: in het KA-huis is Explosion zaterdag te gast, eveneens zaterdag is gratis live-muziek soul/blues van een orkest/band in café De Sport te horen  en zondag in café Bie Liebes wordt speciaal door dj's muziek van de 90-er jaren tot nu gedraaid

...dat we benieuwd zijn naar de kermisattracties op de Posterse kermis (Markt) dit jaar, die een impuls zouden hebben gekregen van de gemeente

...dat we - mede op verzoek - al vooruit kijken naar 2019 etc en wel naar de schoolvakanties 2019   

...dat de regio zuid volgend jaar met de zomervakantie-spreiding (basisonderwijs en voortgezet onderwijs tegelijk) als eerste aan de beurt is; en wel begint de zomervakantie van de scholen in zuid (dus ook in Posterholt en de rest van Limburg en ook Brabant/Zeeland) op 5 juli 2019 om 6 weken later te eindigen op 18 augustus 2019

...dat daarna de regio noord aan de beurt is van 13 juli 2019 en die eindigt op 25 aug. 2019, tot slot begint de regio midden op 20 juli 2019 en is men daar tot 1 september 2019. (Tussen haakjes nog een verdere blik vooruit naar het jaar daarna, speciaal voor alle 'vroegboekers': in 2020 begint de zomervakantie in noord op 4 juli 2020, daarna is de beurt aan zuid vanaf 11 juli 2020, en start midden op 18 juli 2020 en is carnaval op 22 feb. 2020).

...dat we terugkeren naar “het nu”: de kerstvakantie 2018 voor heel Nederland is van 22 dec 2018 tot 6 jan 2019 (week 52 en 1)

...dat ook de voorjaarsvakantie (in verband met carnaval) in 2019  weer verschillend is: de voorjaarsvakantie 2019 in noord: 16 feb 2019-24 feb 2019 en in midden en zuid (carnaval) van  23 feb 2018-3 maart 2019

...dat over de meivakantie 2019 nog het volgende gezegd kan worden: veel  basisscholen zijn in de meivakantie een extra week ervoor of erna ook nog gesloten, maar heel  Nederland is in elk geval van 27 apr 2019 - 5 mei 2019 "dicht".

...dat ook de herfstvakantie "gescheiden" is: noord en midden van 19 okt 2019 - 27 okt 2019 en zuid heeft herfstvakantie een week eerder: 12 okt 2019 - 20 okt 2019 en dat de kerstvakantie 2019 in heel  Nederland is van 21 dec 2019 - 5 jan 2020 (week 52 t/m 1).

...dat de voorjaarvakantie en herfstvakantie adviesdata zijn en die kunnen dus per school/regio verschillen

...dat we voor Kiek Toen bijgaande foto ontvingen van Posterholtenaar Wim Rutten. Zoals Wim al aangaf is het weliswaar niet een foto gesitueerd in Postert zelf maar de uitwerking ervan op Postert, zowel door de opkomst als ook de mijnsluiting, is groot geweest: het vergroten van de kerk, is een voorbeeld daarvan. De foto toont de hoofdingang van de staatsmijn Beatrix in Herkenbosch van rond 1960.

...dat de bouw  van Staatsmijn Beatrix in Herkenbosch de laatste Nederlandse steenkolenmijn die gebouwd zou worden.

...dat bij gelegenheid van 50 jaar Staatsmijnen in 1952 bekend werd gemaakt dat een vijfde Staatsmijn zou worden bijgebouwd. De bouw hiervan startte in 1954 in Herkenbosch. Deze mijn, die werd aangelegd door DSM, is nooit in gebruik genomen, want tijdens de bouw van de schachten werd duidelijk dat aardgas en aardolie de rol van steenkool zouden overnemen. Mijnbouw in Nederland was niet meer rendabel.

...dat men destijds naast de steenkoolvelden in Zuid-Limburg, op zoek naar andere gebieden, om de steenkolenvoorziening voor Nederland veilig te stellen.

...dat in  1907 was men aan  de Duitse kant van de grens bij proefboringen op een winbare laag gestoten. Vanaf 1914 werd deze laag ontgonnen door de mijn Sophia-Jacoba in Hueckelhoven-Ratheim. Deze mijn is tot 1997 in bedrijf geweest.

...dat deze locatie gekozen werd vanwege het feit dat de kolen hier het minst diep zaten. In de omgeving was er weinig bebouwing zodat een mogelijke uitbreiding geen probleem zou vormen. Verder waren er plannen om de winning door te laten lopen tot voorbij de Duitse grens. Uiteindelijk zou aangesloten worden op het gangenstelsel van de Duitse mijn Sophia-Jacoba, die toen voornamelijk in Nederlandse handen was.

...dat we in dit kader ook willen attenderen op het boek dat half juni is verschenen Staatsmijn Beatrix: Gemiste kans of zegen? Een uitgave van Heemkundevereniging Roerstreek, Stichting Rura en uitgeverij Vantilt.

...dat we nu in een langere aflevering ook weer enkele gezondheidstips geven:

...dat broccoli, tomaat, citrusvruchten en vette vis gezond zijn, is  redelijk bekend; in dit rijtje hoort ook de blauwe bes thuis, die de laatste tijd herontdekt is en u graag tegenkomt in bij de groenteboer/supermarkt enz.

...dat dit kleine besje namelijk anthocyaan bevat, een stof die de bes zijn blauwe kleur geeft en deze stof heeft een goede working op hart- en bloedvaten.

...dat de kleurstof er van onder andere kan voor zorgen dat de vetophoping (voornamelijk ophoping van cholesterol) in de bloedvaten wordt verminderd en  de doorbloeding van de bloedvaten wordt verbeterd.

....dat blauwe bessen daarnaast ook antioxidanten bevatten, die bij het verouderingsproces een prominente rol spelen. Antioxidanten werken verder ontstekingsremmend, cholesterolverlagend en beschermen tegen verschillende ziekten, zoals soorten kanker.

...dat er maar weinig voedingsmiddelen die meer antioxidanten bevatten dan blauwe bessen.

...dat naast blauwe bessen ook aardbeien, pruimen, sinaasappelen, blauwe druiven en grapefruits veel antioxidanten tellen. Vitamine C uit groente en fruit is een van de belangrijkste antioxidanten voor het lichaam.

...dat een nadeel van blauwe bessen is dat de gezonde eigenschappen snel verminderen als je de bes combineert met suiker. Het eten van veel blauwe bessenjam (ook de light versie) is dus geen aanrader.(wordt volgende week vervolgd)

..dat we ook nog een nieuwtje uit de Duitse showwereld melden, omdat in Limburg veel naar de Duitse tv-zenders toen en nu nog, werd gekeken, waaronder de Duitse Hitparade. De presentator van dit ook hier erg populaire muziekprogramma met schlagersmuziek  was Dieter Thomas Heck: hij is niet meer. Op 85-jarige leeftijd is de tv-presentator vorige week donderdag na een zwaar ziekbed  in Spanje  overleden. Daar woonde hij  al jaren met zijn (tweede) vrouw en dochter. Hij werd destijds ontdekt als zangtalent in het programma Toi-toi-toi door en van een andere legendarische Duitse tv-presentator, Peter Frankenfeld. De radde prater Heck heeft 9 jaar lang in 246 Hitparades vele nieuwe Duitse zangtalenten gelanceerd: van Roy Black tot Lena Valaitus.

...dat we besluiten met Posters dialect: partuusjke (= klappertje voor in klapperpistool); wat ein bleutje (= wat een erg verlegen meisje); eine wienbol ( = ronde rode kermislolly); eine keneelsjtaaf (= een kaneelstok); ulevel ( snoepje met een spreukje in de verpakking); sjlok kaupe  oppe mert ( snoep kopen op de kermis) , boetsjauto's (botsauto op de kermis), ich goan d'r mig  eine drinke ( = biertje pakken).

week 35

   

Wist u…

 

...dat zaterdag as de jaarlijkse MIVA-kcollecte aan de deur van de kerk is. Dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor het project: auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar en daarom is vervoer hier van levensbelang. Ook kunt u een donatie (elk bedrag is welkom) overmaken op IBAN-nummer: NL42INGB 0000 002950, ten name van MIVA te Den Bosch.

...dat de Kiek Toen-foto van deze week een bekend personage uit Postert is: jachtopziener Hubair Hommen, die hier met zijn geweer en hond met zij geschoten wild poseert. “Biej Homme” was een begrip in Postert: hij woonde met zijn gezin temidden van bos en landerijen tussen Vlodrop-Postert en de Duitse grens met Karken. Een jachtopziener of jachtopzichter beheerde in opdracht van de bezitter/pachter (in dit geval de vroegere advocaat mr. Van Crugten uit Roermond) de landerijen op wild en niet te vergeten …stropers! En enkele keren per jaar kwamen de grondeigenaren/pachters - die doorgaans ook jagen als hobby hadden – jagen op wild.

...dat op de foto jachtopziener Hommen poseert met zijn hond, die een afgeschoten konijn in zijn bek houdt, terwijl Hommen – op de foto rond 78-79 jaar oud – op zijn jas twee pas afgeschoten patrijzen toont. Hij draagt vol trots zijn buit op zijn jagerskostuum, dat uitgerust is met een ietwat verfomfraaid overhemd met boord en zelfs das om zijn hals.

...dat twee van zijn kleinzonen, Jo en Sjaak Schmitz, overigens de taak van opa Hommen na zijn dood hebben overgenomen. Zij beheren thans nog altijd de jacht bij Hommen in opdracht van de erven Van Crugten, die de grond nog steeds in hun bezit hebben.

…dat wij nog even bij dezelfde familie Schmitz blijven want een achterkleinzoon van opa Hommen (zoon van Sjaak) is Rick Schmitz (Winkelweg 7 in Posterholt). Hij gaat vanaf nu regelmatig fotograferen voor dit Journaal en zijn fotowerk (ook actueel en uit de Roerstreek en algemeen) zal vanaf nu regelmatig op de sites Roerdal Journaal en Posters Journaal te zien zijn. Rick (29) wil van fotografie zijn beroep maken en werkt al een tijd onder de bedrijfsnaam Smart fotografie en is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

...dat zijn fotowerk veelomvattend is dat kunt u zien op zijn site: van bedrijfsreportages tot bruiloften en jubileumfeesten, modellenwerk, familiefotografie, dieren, bedrijfsfotografie enz. Verder heeft hij een compleet ingerichte en permanente foto-studio in een unit van het gebouw van de basisschool. Voor uitgebreidere info en ook tarieven: kijk op de site: www.smartfotografie.nl of mail hem waarna hij spoedig contact opneemt. Zijn mailadres luidt: info@smartfotografie.nl

...dat in de voorbije weken enkele bekende Posterholtse inwoners het tijdelijke voor het eeuwige verwisselden.

...dat we onlangs hier het verscheiden van harmonie-man in hart en nieren Giel Geraeds memoreerden en recentelijk nam ook een andere bekende “inwoner van de Borg” afscheid van dit aardse bestaan: Wiel Smeets (83), jarenlang steun en toeverlaat van de Posterse jongerenbeweging Roncalli (en Meisjesgilde) en andere aanverwante jeugdorganisaties van de Stichting voor jeugd en jongeren in Posterholt. Hij was daarbij onder andere hoofd materiaalbeheerder in het KA-huis en met Jeu Veelen en wijlen Sjang Smeets (vorig jaar overleden) en oud-kapelaan Rongen behoorde Wiel Smeets tot de oprichters van Roncalli. Hij was verder ook jarenlang brandweercommandant van de vrijwillige brandweer in Posterholt, die vanuit de Textielfabriek opereerde en waar Wiel ook jarenlang werkte als wever. In zijn vrije tijd was hij ook jarenlang bestuurslid/penningmeester van harmonie Wilhelmina. Hij is voor zijn verdiensten koninklijk onderscheiden en verdiende dat eerbetoon dubbel en dwars.

...dat enkele weken eerder nog een andere bekende Posterholtenaar is gestorven: Sjang Ridderbeks, wiens afscheid zeker hier ook alsnog uit erkenning en waardering gememoreerd moet worden. Sjang behoorde met de eerder genoemden tot de bekende Posterholtenaren. Hij was krantenbezorger en vele inwoners kenden hem als “Sjang vanne Gezit”. Hij bezorgde vele tientallen jaren, aanvankelijk het hele dorp Posterholt, dagelijks de krant, door weer en wind, zes (!) dagen per week, en voor dag en dauw. Een dergelijke plichtsbetrachting verdient in onze ogen zeker ook een onderscheiding. Sjang, van hieruit postuum dan wel geen koninklijke maar zeker de allerhoogste Posterse onderscheiding, zo mogen wij hier zeker namens velen melden. Want zeg nou zelf: wat is nou een krant vol nieuws en advertenties als die het lezerspubliek niet bereikt? Sjang, jij bezorgde ‘Tante Bet’ trouw, en we zeggen alsnog namens de Posterse gemeenschap: Sjang, zeer bedankt!

...dat we hier nu (opnieuw) moeten concluderen: Postert wordt nooit meer hetzelfde…. maar laten we niet te lang treuren, nieuw leven, brengt ook nieuw elan. En daarom herhaalt de schrijver dezes zijn lijfspreuk: wees optimist: het glas is niet half leeg, maar half vol!

...dat we nog een tip kregen: wanneer u denkt dat in uw omgeving, bijv. vereniging of club, iemand met Koningsdag volgend jaar in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding, dan moet u daarover nu zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente Roerdalen, kabinet van de burgemeester: wie verdient een lintje?

...dat we regelmatig hier ook uitvindingen/wetenswaardigheden publiceren. Want weet u bijvoorbeeld dat klittenband in de oorlog is uitgevonden en wel bij toeval. Klittenband bestaat uit 2 lagen: een “haakzijde” : een stukje textiel met kleine lusjes en een “luszijde”, met nog kleinere lusjes.

...dat de Zwitser Georges de Nestral bij toeval deze verbindingstechniek ontdekte bij …het uitlaten van zijn hond. Het viel de Zwitser op hoe moeilijk hij klitten, vruchten van de grote klit, uit de vacht van zijn hond en ook uit zijn kleding kreeg: ze bleken overdekt met kleine haakjes. De Zwitser ontwikkelde zo het sluitingssysteem dat hij velcro noemde: een samentrekking van velours (fluweel)en crochet (haakje).

…dat we besluiten met Posters dialect: dae haet mig eine ingesjud en veul draer gemak (= ik heb heel wat te stellen met hem gehad); hae kiek wiej ein biel ( = hij kijkt heel nors, als een bijl – letterlijk); diej hubbe um flink gesaus ( = zij hebben hem flink geslagen); zig neet good veule (= je niet lekker voelen).

week 34 

      

Wist u...

...dat ook dit Wist U..  weer terug is van vakantie en wij hopen dat iedereen goed uitgerust aan een nieuw jaar-traject kan beginnen, zeker nadat we een zomer hebben gehad, die we tientallen jaren niet gekend hebben

...dat we bij de terugblikken op dit jaar ongetwijfeld allerlei weer-records, die gebroken zijn sinds de start van de metingen, nog zullen horen en het zal   zeker een van de belangrijkste nieuwsfeiten van 2018 worden.

...dat degene, die begin dit jaar voorspeld zou hebben, dat we dagen met rond de 38 graden hitte, ongeveer 3 maanden zon en een enorm gebrek aan regen zouden zitten in 2018, voor gek verklaard zou zijn geworden. En de rest van het jaar: wat doet het weer dan nog?

..dat een bekende weerspreuk over augustus in elk  geval luidt: "Zo de eerste oogstweek is zeer warm of heet, een lange winter staat gereed", en "Is het weer op het  kerkelijk feest van Maria-ten-Hemelopneming (15de aug) mooi maar ook met  buien regen, zo zal de herfst grotendeels van hetzelfde wezen".

...dat een ander zeker feit is:  in heel  augustus korten de dagen 1 uur en 53 minuten!

...dat andere historische data door de eeuwen heen in de maand augustus zijn: in de Lage Landen begint  in het zuidwesten van Vlaanderen op 10 augustus 1566 de Beeldenstorm in de kerken en die raast door tot 15 oktober 1566

...dat op 14 augustus 1947 India onafhankelijk wordt van Groot-Brittannië

...dat er nog 2 belangrijke data in augustus zijn: 15 augustus  1945: keizer Hirohito maakt via de radio de onvoorwaardelijke overgave van Japan bekend en is het einde van de Tweede Wereldoorlog

...dat de andere belangrijke augustusdatum is: 24 augustus in het jaar 79 is de uitbarsting van de Vesuvius en verwoest de Romeinse plaatsen Pompei en Herculaneum

...dat de Kiek Toen-foto van vorige keer (zakenpand op de Donk, Roermondseweg) diverse reacties heeft opgeleverd: in het pand was eertijds de slagerij en kruidenierswinkel van Graadje Roemen gevestigd (vrouw Roemen staat met wellicht dochter voor het huis); daarnaast lag het huis van de familie Thegels, die er ook een café exploiteerde en er verder een boerderij  had. Later is in het slagerspand Thies Meijers zaadhandel gevestigd, die eerst zijn zaak  aan de overzijde had en thans exploiteert Margriet op het Veld er al jaren Dierenspeciaalzaak Meijers.

...dat de nieuwe foto van Kiek Toen er weer een is van de Posterse Dorpsstraat (Hoofdstraat), genomen vanaf de kant vanaf de kerk (rechts het pand de Trap, toen al vooruitstekend op de weg)

...dat u ook een foto voor deze rubriek kunt aanbieden; een foto moet een link hebben met Postert. Foto kan aangereikt worden bij Cube Computers, Hoofdstraat 83.

...dat op veel plaatsen in Limburg het een oude traditie is om op of rond 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, een - in goed Posters -  “ kroedwusj” te laten zegenen.

...dat deze bos kruiden na zegening het huis en haar bewoners beschermt tegen onweer, ziektes en ander onheil.

...dat voorts bij hevig onweer  een klein deel ervan verbrand werd  in het keukenfornuis: dat bood bescherming.

...dat de samenstelling van de kroedwusj verschilt van plaats tot plaats. Hij bevat zeven verschillende gewassen: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden, twee kruiden die onweer en demonen weghouden (de zogeheten afweerkruiden) en een boomvrucht.

...dat onder meer kan zijn:  de graansoorten: tarwe, rogge; de geneeskrachtige kruiden: els (alsium), boerenwormkruid; de onweerskruiden (ook wel 'hómmelkroed'): leverkruid (koninginnekruid), duizendblad; en dan als boomvrucht: een walnotentak

...dat de bos in gedroogde vorm een heel jaar lang wordt bewaard.

...dat vooral de geur van het boerenwormkruid  zeer typerend is voor de kroedwusj. Het gele oerenwormkruid wordt ook wel 'reinvaren' genoemd: het werd onder meer gebruikt om lijken te conserveren en lijklucht tegen te gaan. Ook diende het als geneesmiddel tegen allerlei buikklachten. De plant groeit in bermen en ruigtes, en bloeit in juli en augustus.

...dat komende zaterdagavond in de kerk in Postert in de mis na zegening de kroedwusjkes worden uitgedeeld die door de bloemenversiergroep van de Mathiaskerk jaarlijks gemaakt worden nadat door hen ook de kruiden zijn ingezameld.

...dat de kosten van een kroedwusjke voor de kerkganger gratis is maar  een vrije gave wordt op prijs gesteld

...dat de  opbrengst daarvan  weer wordt aangewend om door het jaar bloemen te kopen voor de wekelijkse  bloemenversiering in de Posterse kerk, waarbij ook de supermarkt Plus in Postert met (nog goede, overgebleven)  bloemen telkens een zeer belangrijke bijdrage levert

...dat enkele duizenden schutters uit verschillende landen  dit weekeinde in Neer  te gast zijn bij het Europees Schuterstreffen.

...dat daarbij alle programma's en feesttent gratis toegankelijk zijn, inclusief de feestavonden

...dat er natuurlijk geschoten wordt tijdens dit grootste schutterstreffen in Europa (EST) om de Europese schutterskoning-titel.

...dat het EST vrijdag 17 aug start met een ontvangst door burgemeester A. Verhoeven en is er om 16 uur een investituursmis in de Neerse kerk; daarna start om 20 uur een feestavond met  o.a. Ohne Gewähr, Marleen Rutten, Beck und Bauer en Toeter Thijs.

...dat zaterdag  18 aug tussen 12 en 16:30 uur de Schietwedstrijd is om de titel Europese Koning en Europese Prins. Verder is er een middagprogramma met o.a. Rosenthaler, Holterjonge en Os Genuge Dan volgt om 18:00 uur de Kroningsmis ter ere van de nieuwe Europese Koning en Europese Prins waarna weer een Feestavond volgt met ook de de huldiging van de nieuwe Europese Koning en Europese Prins, met de muziekbands Wir sind Spitze! en Fever of Life

...dat zondag 19 aug de slotdag is met oa om 12 uur de start van de optocht en tussen 11-18 uur het middagprogramma met  oa Blechsauga, Compeneej en De Maaskapel, 18:00 uur - Officiële afsluiting en overdracht EST 2021 en om 18:30 uur is de slot-feestavond met oa DJ Joep en Woenderbar.

...dat we ook nog een zakenfeit moeten melden: zondag 19 aug. as is van 11-17 uur open huis bij de Varsj, Ger Roncken, (keukens, interieur timmerwerken en bouw), Voorsterstraatweg 25 in Postert; iedere belangstellende is welkom. Ger heeft met zijn bouw/timmerwerk landelijk een eerste prijs op zijn naam staan
...dat we weer besluiten met Posterse dialectwoorden: wat ein gedeuns ( = wat een gedoe); de reis draer (= de heenreis); moefele (= stiekum eten); doa is gein begin en gein inj aan te kriege (= daar kun je geen kant mee op); gaaplaepel (= nieuwsgierig iemand); emes de jas oetpoetse (= iemand een standje geven)
Week 33

     

Week 30,31 en 32 vakantie

 

Wist u..

...dat Posterholt met het verscheiden van Giel Geraeds (89) een markante persoonlijkheid ontvallen is

...dat de overledene een gemeenschapsmens is geweest met verdiensten voor veel verenigingen: een “doe-mens” (“alla, loat goan”...), niet alleen voor het Posterholts Gemengd Koor, maar zeker ook voor harmonie Wilhelmina, waarvan hij sinds 2006 beschermheer was, en tevoren gedurende 49 jaar allerlei functies bekleedde: van  oud-papier-coördinator tot  wekelijkse lotto-ophaler en van bestuurslid/vice-voorzitter tot beschermheer. Ook andere  verenigingen  maakten dankbaar gebruik van zijn hulpvaardigheid: ”Kump in orde” was dan steevast zijn  antwoord. Bij het koor behoorde hij de laatste jaren de categorie zg "stille zangers", die naast het zingen ook andere koor-zaken in de gaten hield.  

...dat woensdag 11 juli 2018  in een stijlvolle uitvaartdienst met muziek van beide verenigingen en in een volle  Posterse parochiekerk, afscheid is genomen van een verenigingsman pur sang

...dat wij dan ook zeggen: niet alleen een bijzonder gewoon mens, maar juist een gewoon bijzonder mens is heengegaan.

...dat de sportliefhebbers met Wimbledon, WK voetbal, “Verstappen”, CHIO Aken en ook de Tour de France deze zomer volop aan hun trekken komen.

...dat Nederland toch een woordje meespreekt: kijk naar de prestaties van Verstappen en de dubbele etappe-zeges van Groenewegen in de Tour en hopelijk doet Dumoulin daar nog een schepje bovenop?

...dat  de duurste voetballers niet altijd de beste zijn: Messi is met Argentinië, Ronaldo met Portugal en Neymar met Brazilie niet ver gekomen op dit WK, terwijl zij  toch individueel tot de wereld-top behoren

...dat in dat rijtje wereldteams de Belgen als collectief (net als Oranje in 1974) zeker mogen aanschuiven met daarbij (aankomende) individuele wereldtoppers als De Bruyne, Hazard en zeker ook keeper Courtois.

...dat dit het WK van het collectief was waarbij een of twee spelers de regisseurs op het veld zijn .

...dat zag je bij de Belgen en Kroaten het duidelijkst: bij de Belgen was De Bruyne de kapitein en bij de Kroaten de spelverdeler/aanvoerder Modric, die terecht ook tot Beste Speler  werd uitgeroepen. Zowel de Belgen als de Kroaten hadden eigenlijk meer verdiend dan resp de 2de en 3de plek.

...dat het Posters Waekblaad de komende drie weken met vakantie is, evenzo deze rubriek; u kunt echter nog altijd (oudere) foto’s van onderwerpen/personen over Posterholt of daarmee verbonden zijn insturen voor Kiek Toen (mail : info@postert.nl) of afgeven bij Cube Computers, Hoofdstraat 83, P’holt.

...dat de Kiek Toen-foto van deze week gaat over De Donk. Maar verder ontbreekt iedere informatie over deze foto : waar is ze genomen? Welk huis/winkel? Info gaarne bij Cube Computers of mail naar: info@Postert.nl

...dat u intussen nieuws van allerlei aard, tot en met uit-tips, de komende tijd kunt bekijken op www.roerdaljournaal.nl (begin deze week is daarmee gestart

...dat we als uit-tip nu al vast willen attenderen 17 aug. op de jaarlijkse ploegwedstrijd  van de  KPJ Posterholt met allerlei gratis activiteiten voor  hele gezin, en verder ook in augustus  de Fietsvierdaagse Roerstreek, vanaf de sporthal in Melick. Ook hierover meer info op de site roerdaljournaal.nl

...dat we vorige week al schreven dat  koffiedik, een mooiere naam voor koffieprut, (het overblijfsel na het zetten) een geweldige meststof is

...dat deze "broozele" in goed Limburgs,  relatief veel stikstof, fosfor en kalium bevatten

...dat die in het jargon het opschrift zijn van tuinmest zijn dat: N, P en K. Al dan niet toevallig zijn dat ook de belangrijkste bestanddelen van (kunst)mest voor de tuin.

...dat het voor de hand ligt dat koffieprut ook voedzaam is want het bestaat uit fijngemalen bonen, die eigenlijk bedoeld zijn als kick start voor nieuwe koffieplantjes. Een aanzienlijk deel van de aanwezige mineralen zijn chemisch gebonden en komen niet heel snel vrij.

....dat je toch moet opletten: verspreid  koffie met mate in de tuin. Koffieprut maakt de grond mild zuur, je moet dus nagaan of je planten daar tegen kunnen. Daarnaast moet je, zoals met alle meststoffen voorzichtig zijn, want “overdaad schaadt”.

...dat je met een  beetje pech je lange, slappe stengels krijgt of juist enorm veel blad terwijl je liever tomaten oogst. Omdat koffie ook een beetje zout is, wordt het afgeraden in potten te gebruiken.

...dat we besluiten met eerst u en de uwen een fijne vakantie toe te wensen en kom weer veilig terug

..dat we traditiegetrouw eindigen  met Posters dialect: det zeen sjpitsboove (= dat zijn slimmeriken); dem hubbe ze duchtig  gebenzeld (= hij is flink geslagen, toegetakeld); broamele of broamerte (= bramen); knorsjele of sjtaekbaere ( = kruisbessen (Nb: het eerste woord is echt Posters dialect en het tweede is ‘aangewaaid’);reuskes (= roosjes), det is eine gowwe  blutsj (= hij is een goedzak), eine blutsj in eine appel (= een rotte plek in een appel).

week 29

 

Wist u ...

...dat we u een (vakantie-)uitgaanstip geven in eigen gemeente: bezoek eens te voet, per fiets of per ander vervoermiddel een van de meer dan 25 Klein Geluks-plekken in Roerdalen. U zult versteld staan!

...dat u info over de Geluksplekken via de gemeentepagina kunt vinden op internet of foldermateriaal bij het VVV-steunpunt ( Posterbos, Zwembadweg)

...dat u het wellicht al weet: Sevenum heeft het Oud Limburgs Schutterfeest 2018 gewonnen.

...dat voor het eerst in de geschiedenis van het Oud Limburgs Schuttersfeest dit Noord-Limburgse dorp het volgende OLS mag organiseren.

...dat de uiteindelijke winnaar  zaterdag jl bij de allesbeslissende finale met 26 zestallen in de 13de kavelronde de eindbeslissing forceerde. St Sebastianus miste niet en de enige overgebleven  concurrent St Petrus en Paulus uit Susteren-Heide schoot wel mis...

...dat daarmee Sevenum niet alleen het felbegeerde beeldje d'n Um won,  maar ook de “licentie”  om volgend jaar het OLS 2019! te organiseren

...dat de 2 Roerdalense schutterijen, St Andreas Melick en St Sebastianus Herkenbosch volop meestreden in de finale te Ophoven (B)

... dat de Melickse schutters heel fraai derde - ook weer een topprestatie - werden en ook de Herkenbosche schutterij kwam meer dan goed uit de strijd : eveneens heel fraai op plek 8. Proficiat! Een felicitatie meer dan waard

...dat opvallend was dat in kavelronde 4 liefst 10 van de  26 finalisten sneuvelden: minimaal 1 misser!

...dat het winnende zestal bestaat uit 5 mannen en 1 vrouw: Henk van Rengs, Monique Janssen, Justin Hermkes, Tom Joppen, Hay Huys en Erik Sturme.

...dat de winnende schutterij in totaal slechts 28 (!) leden telt maar direct hulp kreeg aangeboden voor de organisatie volgend jaar

... dat we voor de statistiek nog melden: na twee kavelronden waren er nog maar tien schutterijen over. In eerste instantie viel er bijna niemand af, maar nadat werd overgestapt op kleinere bolletjes van één centimeter sneuvelden binnen enkele minuten zes schutterijen. Daarna kon de finalestrijd tussen de twee overblijvers beginnen.

...dat in Kiek Toen deze week een actuele foto verschijnt: de sympathieke Annie Zeegers-Reumers aan de Christinalaan is onlangs 50 jaar geworden en dat kroonjaar was aanleiding voor haar man Piet de wereld dat te laten weten. Hij bouwde daartoe een uitgebreide stellage in hun voortuin met het beroep/hobby uitbeeldingen rond Annie: van medewerkster in een bakkerszaak tot schoonheidssalon “Virf Mich de Muil”. Annie kan een dergelijke actie best waarderen! En ook wij zeggen: Annie, proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid!

...dat we dit hier ook memoreren heeft er mee te maken dat dergelijke gebruiken uitsterven en de oorsprong willen weten

...dat zogenoemde kroonjaren als achttien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, vijfenzestig, zeventig, tachtig, negentig en natuurlijk honderd worden vaak uitgebreider gevierd worden of zijn aanleiding voor een feest(je).  Een aantal kroonjaren heeft een speciale naam gekregen

...dat  alle aan de bijbel zijn ontleend:  50 jaar: Abraham of Sara  60 jaar: Isaak of Elisabeth  70 jaar: Jacob of Anna  80 jaar: Jozef of Debora  90 jaar: Antonius of Ruth  100 jaar: Methusalem of Judith 

...dat wanneer iemand 50 jaar is geweest, wordt vaak gezegd dat hij Abraham heeft gezien. Dit berust eigenlijk op een verkeerde interpretatie van Johannes 8:57: Gij zijt nog geen vijftig en ge hebt Abraham gezien?

...maar zo nou kijkt men niet (meer)

...dat voor een 50-jarige vrouw meestal meestal Sara wordt genoemd. De jarige wordt vaak uitgebeeld met een pop en daarbij een treffende leuze over de jarige. Ook kan een Abraham of Sara als koek geschonken worden aan de jarige, zo meldt Wikipedia. Na deze leeftijd weet men waar Abraham de mosterd vandaan haalde.  Wanneer in Nederland iemand honderd jaar wordt, krijgt hij/zij ook vaak felicitaties vanuit de gemeente waar men woont. Het is tot nu toe min of meer traditie dat de koningin een persoonlijke brief stuurt. Ook komt de burgemeester dan op bezoek om zijn felicitaties over te brengen.

...dat we een tip geven voor volgende week bijv: bewaar koffiedik ( = drab dus) : ideale meststof om rond planten binnen en buiten te strooien enz: zit boordevol stikstof!

...dat we besluiten met Postdrds dialect: eine sjuuns-marsjeerder (= iemand die het niet zo nauw neemt), dae wit gein koare te augste (= hij heeft geen succes), broozele (= koffiedras), pluvuuze (=‘plavuizen, tegels); diej kiek wiej ein hinnevutsje ( = zij kijkt zuinig).

week 28

   

   

Wist u ...

...dat we het hier  nog eens herhalen: alle gouden paren  - ook in de toekomst - van harte gefeliciteerd;  60-jarige bruiloftsparen kunnen we hier apart feliciteren.

...dat de Roerstreek nog met twee schutterijen in de strijd is om de OLS-zege 2018 oftewel de Auwe Limburger binnen te halen

...dat die twee schutterijen uit de gemeente Roerdalen zijn: Andreas uit Melick en uit Herkenbosch Sebastianus

...dat daarnaast 25 andere schutterijen naar de finale gaan as zaterdag

...dat zondag jl op een bloedwarme eerste juli-dag bij het Oud Limburgs Schuttersfeest er in de eerste rondes 83 van de in totaal 144 schutterijen zijn afgevallen voordat er met kavelen werd begonnen

...dat dus na het schieten op grote bölkes gingen er 61 schutterijen gingen kavelen

...dat voorts dit jaar opviel voordat het kavelen op kleinere bolkes van start ging: het grote aantal Belgische schutterijen dat gemist had en dus  uitgeschakeld was

...dat de hitte en soms wind in de volgende 4 kavelrondes “sloopwerk” verrichtte, want er waren toen nog maar elf schutterijen uit Belgisch Limburg in de race, een schutterij uit Noord-Brabant  en de overige 49 kanshebbers waren  uit het Nederlandse deel van Limburg.

...dat zaterdag het kavelen hervat wordt met de overgebleven partijen: 27 schutterijen in totaal en wel vanaf 11 uur: L1 radio vanaf 10 uur al

...dat de schutterijen die in de finale zitten stammen uit: 5 uit Belgisch Limburg, 5 uit Noord Limburg, 10 uit Midden Limburg, 6 uit Zuid Limburg en 1 uit Noord Brabant (De 2 schutterijen die buiten mededinging meededen (Merkelbeek en Maasniel) zijn klaar met dit OLS.

...dat de complete lijst van 27 schutterijen die zaterdag gaan strijden om D'n Um:

Nr. 1 - Sint Martinus Kinrooi

Nr. 2 - Sint Elisabeth Stokkem

Nr. 3 - Bussen Schutten Neer

Nr. 14 - Sint Andreas Melick

Nr. 23 - Sint Lucia Horst

Nr. 29 - Sint Nicolaas Meijel

Nr. 32 - Sint Salvius Limbricht

Nr. 38 - Sint Willibrordus Obbicht

Nr. 41 - Sint Sebastianus Sevenum

Nr. 45 - Sint Antonius Nederweert

Nr. 58 - Sint Lambertus Helden

Nr. 63 - Sint Petrus & Paulus Susteren

Nr. 65 - Sint Jan Grubbenvorst

Nr. 67 - Sint Joris Wessem

Nr. 79 - Sint Barbara Tungelroy

Nr. 81 - Sint Nicolaas & Sint Antonius Budel

Nr. 83 - Breydelzonen Kessenich

Nr. 84 - Sint Severinus Grathem

Nr. 90 - Sint Michaël & Sint Ansfried Thorn

Nr. 94 - Sint Sebastiaan Schimmert

Nr. 110 - Sint Jan Nieuwstadt

Nr. 115 - Sint Lucie Nederweert Eind

Nr. 128 - Sint Joris Kaulille

Nr. 130 - Sint Margaretha Ittervoort

Nr. 135 - Sint Hubertus Ubachsberg

Nr. 136 - Sint Sebastianus Herkenbosch

Nr. 142 - Sint Dionysius Opoeteren

...dat we van vorige week een verzuim moeten goed maken en wel de eervolle tweede plaats die onze dichteres Toos Schoenmakers-Visschers uit Vlodrop heeft behaald bij de wedstrijd van het Groot Limburgs Dictee van Veldeke. Proficiat Toos! En we hopen dat je in deze rubriek nog veel dialectgedichten publiceert, zoals vorige week ook weer , onder de naam :toos

...dat zaterdag jl in een ingezonden brief kritiek op oa de winnaar werd geventileerd en dan krijgt een tweede plaats extra glans!

...dat we deze keer nog even een ander kritisch woord moeten laten horen. Een oud-organisator, die  23 jaar lang mede de Posterse Vaderdagbraderie organiseerde is hevig teleurgesteld in de wat hij noemt aftakeling van de Posterse braderie

...dat hij anoniem wil  blijven maar ervoor pleit om meer samenwerking met en tussen de (overgebleven) kasteleins, ondernemers en huidige organisaties en wellicht de ondernemersvereniging (initiatiefnemers meer dan 45 jaar geleden)

...dat hij ook zegt: zo bloedt de braderie doodt en kun je wellicht beter stoppen. Ook hij bepleit bijv. een thema-aanpak, zoals hier ook al een paar jaar op rij is voorgesteld; de oud-organisator zegt: zoals het nu is, is het niks! Waarvan akte.

...dat we voor de rubriek Kiek Toen een prachtige interieurfoto kregen (hebt u er ook een: lever hem dan in of stuur de foto: info@postert.nl)!

...dat de mooie foto komt van Piet Jeurissen (Piet vanne pos) van de binnenkant van winkel “de Trap” ( zie ook vorige afleveringen)  Het is een foto uit zijn familie-archief. Zijn oma was Ta, de zus van Henrie Timmermans uitbater van de winkel De Trap en ambtenaar ( onbezoldigd?) der burgerlijke stand

...dat Piets moeder een zus was van Kitty Jeurissen en Annie Smeets, die café ‘Pieters’ runden (voor die tijd nog Centraal daarna recentelijk nog De Klomp geheten en thans ook weer gesloten)

...dat Marjo Ernst verder wat naspeuringen deed over de foto en meldt: Henrie Timmermans staat achter de toonbank. Het jaartal is helaas niet bekend. Henrie is geboren in 1872 en overleden in 1945. Hij ziet er hier nog vrij jong uit.

...dat Marjo vervolgt: Kijkend naar de reclameborden kom ik op begin jaren twintig. In 1907 kwam Persil pas op de markt. Op het reclamebord staat nog niet de witte dame afgebeeld die vanaf 1922 geďntroduceerd werd door Persil. En zeeppoeder Het Bleekertje kwam pas in 1921 op de markt.

...dat zij besluit: Trouwens, ook leuk het bord voor Russische sigaretten (Chapchal Freres oorspronkelijk uit St.Petersburg) in de smaken Alexander (de goedkoopste), Kremlin en Peterhof en sinds 1916 opererend in Nederland met als officiële oprichtingsdatum 22-02-1921. Dus de foto mogelijk ergens tussen 1922 en 25?, besluit Marjo.

...dat we besluiten met dialect: neet zo rutsje (= niet zo bewegen); klatse oppe batse (= slaan op de billen), vreutele (= wroeten), sjlommelig (= rommelig).

(NB: stuurt u ook een foto voor Kiek Toen: info@postert.nl of afgeven en inscannen bij Cube Computers; doen!!)
week 27

   

   

Wist u…

...dat tussen alle “voetbalgeweld“ ook andere activiteiten zich aandienen, zoals zondag 1 juli as het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS)  in Raam Ophoven-Kinrooi België

...dat van de Roerdalense schutterijen Prins Hendrik uit Sint Odiliënberg met startnummer 11, vervolgens Sint Andreas  met nummer 14, Sint Urbanus uit Montfort met 101, Sint Mathias & Cornelius met 103 en Sebastianus uit Herkenbosch met 136 zowel aan de optocht als aan het schieten mogen beginnen. Schutterij St Martinus Vlodrop ontbreekt in dit rijtje want die is helaas enkele jaren geleden opgeheven.

...dat het OLS ook een voorprogramma heeft met een bijna uitverkocht (zie site ols2018.be) optreden van Rowwen Hčze op vrijdag op.

...dat deze week ook het Kinder-OLS was met 30 scholen uit beide Limburgen en scholen uit  de Roerstreek en dus ook Posteholt

...dat vrijdag bij Vurenhof vanaf 20 uur het gratis toegankelijke Zomerfeest is van harmonie Wilhelmina Posterholt, de slagwerkgroep BAMM met een spectaculair programma, en als gast harmonie Juliana uit St Odilienberg

...dat er een gezellig programma is opgesteld met ook een barbecue. Toegang gratis en alles in de openlucht. En bij minder goed weer gaat het feest gewoon door binnen. Het motto van dit Zomerfeest is officieus: "loat't foeballe effe 't foeballe,"....

...dat we in de eerder in Kiek Toen het kapelletje op de Donck in Postert publiceerden.

...dat we nu een foto (collectie Thei Hermans) van het inmiddels verdwenen kapelletje aan Gevaeren (lag vlak voor thans  tandartspraktijk Postert) laten  zien waar nu de rotonde aan de Hoofdstraat ligt,  het  kruispunt richting Vlodropperweg,  Heinsbergerweg, Boomstraat.

...dat tot de jaren 60-70(?) naar de kapelletjes op Sacraments(zon-)dag de sacramentsprocessie trok

...dat het ene jaar - zo herinner ik me persoonlijk van destijds - de processie trok vanuit de kerk richting Donck en het andere jaar naar Gevaeren.

...dat daarbij het Allerheiligste in de monstrans door de pastoor werd getoond aan het publiek langs de kant, waarbij de pastoor in het mooiste kazuifel onder het rechthoekige  baldakijn (ter vergelijking zouden we  nu zeggen:  kleine partytent) liep. Het baldakijn werd gedragen op de hoeken door meestal kerkmeesters/collectanten en geflankeerd ook door flambouw-dragers (dicht glas op stok met brandende kaars) en (meestal oudere) misdienaars met hun brandende en zwaaiende  wierooksvaten en misdienaars met luidende bellen. Onderweg werd gebeden, aangegeven door een zg "voorbidder", die dan het eerste deel van het gebed ( Onze Vader, Wees Gegroet en soms de Litanie van alle heiligen) voor bad, waarna het publiek gezamenlijk inviel.

...dat dan bij sommige huizen langs de kant van de weg waar de processie trok, in de deuropening door de bewoners een soort altaar werd ingericht met een kruisbeeld of H. Hartbeeld, bloemen en brandende kaarsen.  Onderweg zegende de pastoor deze altaartjes door in die richting met de monstrans een kruis te maken. 

...dat de harmonie  altijd voorop in de processie mee trok met oa processiemuziek. Dat aangekomen  bij de kapel nog enkele liederen waaronder het plechtige Tantum Ergo werd gespeeld,  waarna na enkele gebeden ter afsluiting van de processie de plechtige zegening met de monstrans en daarin het Allerheiligste plaats vond. Het toegestroomde publiek knielde -voor zover mogelijk - dan bij de zegening

...dat de weg naar de kapelletjes toe ook gesierd werd met witte houten kruisjes (geplaatst  door de buurtverenigingen)  waaraan een vlaggetje hing in de kerkelijke kleuren wit-geel ; verder werd aan de huizen veelal gevlagd in de Nederlandse driekleur en bij sommige vlaggen waaide ook weer een wimpel in de kerkelijke kleuren wit-geel.

…dat kinderen  onderweg ook bloemen , die ze daags tevoren geplukt hadden, strooiden op de weg

...dat naast publiek, de harmonie en schutterij, communicanten in hun communicanten-kledij,  ook oa het kerkkoor en een speciaal maagdenkoor mee trok: dat laatste waren  jonge vrouwen en meisjes in witte gewaden en met een elk grote palmtak (van plastic, zo herinner ik me) in de hand. Overigens vormde het tonen van het Allerheiligste onder het baldakijn altijd de afsluiting van de processie. Wanneer het baldakijn met het Allerheilgste passeerde knielden de toeschouwers veelal.

...dat we nu voor oa de fotorubriek Kiek Toen hier op zoek zijn naar foto's van bijv. de processie, zo'n huisaltaar of pastoor onder het baldakijn of anderszins processiefoto’s.

...dat die er zeker moeten zijn:  geef die foto's even af bij Cube Computers tav Marjo en dan worden ze ingescand en kunt u ze weer direct mee naar huis nemen;,ook kunt u de foto's zelf inscannen of sturen naar info@postert.nl. Overigens: ook andere foto's over Postert of die een link hebben met Postert kunt u afgeven of sturen; een verzoek: zet er enige toelichting en/of jaartal bij.

...dat we vervolgen met een gezondheid-tip over....water

...dat er weer warme dagen aangekondigd zijn en de zon en zomerhitte hebben dan hun weerslag op het grootste orgaan van de mens  en dat is (zoals niet iedereen zal weten):....de huid.

...dat de huid dan waarschijnlijk een stuk droger dan normaal is en een goede huidverzorging  is extra belangrijk.

...dat men zich moet realiseren: dat zit 'm niet alleen in de juiste crčme; je kunt immers meer doen om je huid gehydrateerd te houden en daarom de komende tijd in enkele afleveringen tips enz

....dat men een droge huid kan voorkomen door een tweeledige aanpak. Aan de ene kant moet je ervoor zorgen dat je lichaam van vocht wordt voorzien, maar aan de andere kant het belangrijk is een beschermlaag aan te brengen, zodat er niet alleen weinig vocht verloren kan gaan, maar de huid ook beschermd is tegen invloeden van buitenaf en vochtverdamping in de huid.

..dat de vochtigheidsgraad buiten, hoge temperaturen, zon en UV-straling, te sterk verwarmde of juist te koele leefruimten: het draagt allemaal bij aan extra vochtverdamping en leidt zo tot dehydratatie van de huid.

...dat wanneer  je goed gehydrateerd wilt blijven, dan begin je bij de basis: water. Bij vrouwen is ongeveer de helft van het lichaam water, bij mannen is dat nog iets meer: zo'n 65 procent. Dat verschil komt door het verschillende vetgehalte.

...dat het grootste deel van dat water – bij een volwassen man toch al gauw zo'n 45 liter – in de lichaamscellen zit: zo  bestaan je hersenen voor 70 procent uit water, je longen voor 90 procent en je huid voor ruim 80 procent. Elke dag raak je een deel van al dat water kwijt. Niet alleen door zweten en verdamping bij warm weer of tijdens het sporten, maar bijvoorbeeld ook door uitademen en plassen.

...dat het daarom belangrijk om voldoende te drinken. Vooral water en thee natuurlijk.

...dat ook de juiste voeding helpt ook om een vochtarme huid tegen te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld groene bladen, zoals spinazie en boerenkool eten. Dat bevat veel luteďne, dat helpt de huid te beschermen tegen UV-straling. Luteďne zit ook in paprika, veldsla, raapstelen, broccoli en eieren.

...dat er verder voorts etenswaren bekend staan om hun hydraterende werking. Watermeloen bijvoorbeeld, bevat maar liefst 91 procent water. Komkommer is deze meloen nog de baas, want die bestaat voor 96 procent uit vocht. Meer hydraterende groenten: radijsjes, bleekselderij, ijsbergsla en wortels. Qua fruit zijn ananas, aardbeien en grapefruits ook aanraders. (Wordt vervolgd)

...dat we besluiten met Posters dialect: sjottelsplak (= vaatdoek); dae haet dem get op ut sjutteleke gesjud (= hij heeft hem een flinke rekening gepresenteerd); dae is nuusjierig (= hij is nieuwsgierig); ein verbaal of perses kriege (= een proces-verbaal krijgen); de krotte greuje sjlech doerdet ut winnig raegelt ( de bieten groeien slecht omdat er weinig regen valt); kiek ins of de sjoemel onger de sjop sjteit (= ga eens kijken of je de schoffel in de open schuur kunt vinden).

week 26

 

Wist u…

...dat de Vaderdagbraderie zondag 27 juni de nodige drukte kende en de muziek bij de cafés zorgde weer voor zomerse gezelligheidssfeer. De organisatie en kastelein waren tevreden; het weer was niet “zomers” zoals andere jaren, maar er waren weer veel bezoekers
...dat degene die de braderie gemist heeft as zondag op herhaling kan in Herkenbosch: daar is zondag 24 juni de St Jansmarkt.
...dat “St Jan” 24 juni niet alleen de St. Janskermis op “De Berg” (Echterheide) is maar ook traditiegetrouw de officiële sluiting van het aspergeseizoen is.
...dat de foto van Kiek Toen deze keer een beeld weer geeft van de kruising de vijfsprong op de Donk in Posterholt. De foto dateert van rond de 50-60- (?) jaren van de vorige eeuw: het kapelletje staat er uiteraard nog steeds. Links rijdt paard met wagen en daar achter is zichtbaar de gevel van de toenmalige café Schoenmakers; verder naar rechts de nu (deels) afgesloten Burg. Gerardtsstraat met (links) oa het oudste vakwerkhuis van Posterholt. Op de foto zijn op deze vijfsprong (links loopt de Donkerstraat naast de voormalige bakkerij Frits Schmitz) en ging men onder meer richting ’t Hitje/Posterbos. Rechts op de foto vlak naast het kapelletje is de Roermondseweg en verder geheel rechts (niet zichtbaar) de afslag naar de Middenweg. Vijf wegen kwamen dus hier samen: vandaar de benaming de vijfsprong en zo heette ook destijds het café wat hier lag op de plek van de huidige cafetaria/eethuis De Donk.
...dat we nu ingaan op de actualiteit van verder gaande discussie over de AOW-leeftijd: nu zijn er weer nieuwe berekeningen.
...dat we daarover vooraf zeggen: het streven van de overheid is altijd geweest (en nu nog), dat iedere Nederlandse ingezetene met een normale pensioen/AOW-opbouw gemiddeld 18,5 jaar lang moet kunnen genieten van de AOW. Dus minimaal voor allen die dan 65 plus 18,5 is dus 83 en een half jaar oud zouden zijn/worden; daarop zijn de berekeningen van het rijk gebaseerd
...dat u uiteraard wel moet beseffen dat de ingangsdatum van de AOW intussen al enkele jaren is opgeschoven na 65 jaar en zoveel schuift ook die van 83,5 jaar op.
...dat we even uw geheugen opfrissen: kort geleden lieten de vakbonden en werkgevers al weten dat de AOW-leeftijd wat hun betreft omlaag kan en nu hebben deskundigen ook becijferd dat de AOW-leeftijd niet zo snel omhoog hoeft als aanvankelijk gedacht.
...dat volgens het Financiële Dagblad actuarissen, die gespecialiseerd zijn in het berekenen van verzekeringen, op basis van de gemiddelde levensverwachting becijferd hebben dat de AOW-leeftijd nu te snel stijgt.
...dat volgens de huidige regels de AOW-leeftijd in 2021 67 jaar is en in 2022 zou die pensioengerechtigde leeftijd met nog eens drie maanden stijgen. Wat de actuarissen betreft hoeft de AOW-leeftijd vijf jaar later, dus pas in 2026 naar 67 jaar: vooral omdat anders ouderen onevenredig geraakt worden door deze maatregelen. “Als de doelstelling is dat alle generaties over een gelijk aantal jaren van hun leven hun AOW-uitkering krijgen, gaat dit nu te snel”, aldus de actuarissen.
...dat u het nogmaals weet: het streven is altijd geweest om gemiddeld 18,5 jaar AOW te ontvangen en door het te snel verhogen van de AOW-leeftijd zou dat nu niet voor iedereen gelden.
…dat de rekenmeester, de actuarissen dus, hun berekeningen baseren op de sterftecijfers van het CBS en die daalden in 2016 en 2017 reeds licht. Ook begin dit jaar zijn de sterftecijfers, mede door een griepgolf, uitzonderlijk hoog. Dat werkt door in de levensverwachting die van belang is om de verwachte pensioenkosten te bepalen.
...dat het CBS wat voorzichtiger is en zegt: “Wij zien dit voorlopig als een kleine hik en gaan ervan uit dat levensverwachting op termijn zal blijven stijgen.”
...dat los van de levensverwachting stelt een andere deskundige in de Volkskrant dat het voorlopig bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar juist voordelen met zich meebrengt. Nu zitten veel ouderen noodgedwongen in de bijstand en dat doet een deel van de vermeende besparing op pensioenen teniet.
...dat al met al wordt de roep om een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd steeds luider: eerst de vakbonden en werkgevers, nu de actuarissen en enkele anders deskundigen sluiten zich daar nu bij aan.
...dat het uiteindelijk aan aan minister Koolmees is om te komen tot een nieuw pensioenplan en inmiddels is wel duidelijk dat de huidige regels niet voorzien in een tussentijdse aanpassing van de pensioenleeftijd: daar is een nieuwe wet voor nodig en dat gaat ook tijd kosten
...dat we twee bijzondere uit-tips hebben deze week waarbij publiek welkom is: en dat is eerst op zaterdag 23 en zondag 24 juni: dan worden liefst 850 (!) schapen van Landschapsbeheer De Wassum op een bijzondere manier geschoren in Roermond en wel op het adres: Witteweg 107.
...dat dan de 850 schapen hun winterjas kwijt raken. Stijn Massart uit Vlaanderen en Garry Rutter uit Engeland zijn de schaapscheerders die het klusje klaren. Dit jaar gaan ze het op een speciale manier aanpakken. Moesten de schapen vroeger onder enige dwang aan de scheerder toevertrouwd worden, vanaf dit jaar wordt geschoren met een innovatieve schaapscheerwagen.
...dat nieuw is dat de schapen niet door hebben dat ze naar de scheerplek op de scheerwagen gaan. Voor dat ze het weten zijn ze al aan de beurt. Minder stress voor de dieren, en veel lichter werk voor de herders en scheerders. Het scheren kan bezocht worden op de pas verbouwde Beatrixhoeve op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Meer info
www.schapenbegrazing.nl
...dat we over gaan naar de tweede Uit-tip: in Weert is nu elke laatste zondag van de maand kop zondag (13-17 uur) onder de titel Werelds Weert, met steeds wisselende activiteiten: dan transformeren de straten en pleinen in Weert tot verschillende landen/werelddelen inclusief bijzondere winkelacties, ludieke activiteiten tot en met straattheater en speciale menu’s bij de lokale horeca
...dat we besluiten met Posters dialect: trumpen ( = kerkklok luiden); sjaere (= scheren); zig kratse (= zich krabben); de krepkus oppe onger-erm kriege en later loate kontroleere ( = vroeger een bepaald inentings-onderzoek bij kinderen toepassen in de onderarm (sneetjes) en laten controleren enige tijd later); sjtom kuuke (= dommerik); dae moog neet mekkere of nieks te mekkere hubbe (= hij mag niet mopperen, niets te klagen hebben); wat eine oozel ( = wat een armoedig iets); oozelig waer (= koudachtig weer).

week 25

      

Wist u...

...dat komende zondag (17 juni) vaderdag is en in Posterholt traditiegetrouw de Vaderdagbraderie is van 11-17 uur.

...dat de organisatie (voetbalclub en harmonie gezamenlijk) een element heeft toegevoegd: verenigingen kunnen zich presenteren maar vooralsnog loopt het daarmee allesbehalve storm...: er hebben zich maar enkele verenigingen gemeld.

...dat we het al eerder schreven: wil de Vaderdagbraderie nog "scoren" dan zal de opzet drastisch gewijzigd moeten worden en bijv. elk jaar met een ander thema gewerkt moeten worden. Als voorbeeld: een Italiaanse markt, of een Beierse/Oostenrijkse braderie of een gezellige Parijse /Franse marché enz.

...dat wanneer een nieuwe formule niet aanslaat, dan....moet je ook durven zeggen: we stoppen ermee… hoewel de horeca er wel aan kan verdienen en enige gezelligheid/bedrijvigheid nooit weg is… Dus: de braderie dan toch maar handhaven…?

...dat de organisatie van bijv Festeijnder in Nederweert-Eind ook zo heeft geredeneerd. Na 42 jaar is dit jaar dit ambachts- en oude beroepenfestival met optocht niet meer. Het evenement trok jarenlang bezoekers van heinde en ver, maar teruglopende inkomsten en bezoekersaantallen hebben geleid tot het besluit om te stoppen. Het is wel zo dat een groot deel van de ambachten en tradities nog standhouden in het door Festeynder ontstane Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind.

...dat de uit Posterholt afkomstige Miriam Meeuwissen wel nog toekomst ziet in markt-evenementen want zij is in Leveroy (adres: Bergenweg 5 - Biej Tieskes)  mede-organisator van een brocantenmarkt, eveneens  as zondag 17 juni vanaf 11 uur (entree 1,50 en kinderen tot 12 jr gratis).

...dat het WK voetbal deze week start met zo wat elke dag WK-nieuws op de site van www.roerdaljournaal.nl

...dat we onlangs in de rubriek Kiek Toen van het Posters Journaal een foto toonden van een deel van Dorpsstraat (thans Hoofdstraat) in Posterholt, met daarop ook de voorgevel (straatzijde) van  winkel De Trap (thans gerenoveerd woonhuis Hoofdstraat 132)

...dat de gevel nu nog in oorspronkelijke staat bestaat en zich als het ware net als destijds, zich de weg "opdringt" met een smalle stoep.

...dat er een reactie op die foto van enkele weken geleden  kwam van de Posterse Kethy Tetz-Vosdellen.

...dat we dankzij haar nu weten wie op de foto staan. Zij schrijft: "De foto in Kiek Toen in het Posters Journaal herken ik. Het meisje wat er op afgebeeld is voor de gevel, dat ben ik. Ik was toen 4 jaar. Ik had een fles azijn bij De Trap gehaald. Een en ander betekent dan dat de foto in 1947 gemaakt is. De andere twee op de foto op de fiets zijn Bair Geerlings en Huub Veelen”.

...dat zij alle drie enkele huizen verder op woonden aan de Hoofdstraat.

...dat we tegelijk op zoek zijn gegaan naar een gelijksoortige foto met de treden naar de winkel (waaraan de winkel dus zijn naam ontleend) en die hebben we gevonden (zie bijgaand met een trots poserende woningeigenaar in de deuropening); let ook eens op de reclameborden naast de deur!

...dat De Trap een  kleine winkel in koloniale waren  en levensmiddelen was (maar je kon er ook naaigerei, knopen en haarspelden kopen, en zelfs sigaren)

...dat de winkel zo heette omdat hij wat hoger lag en bereikbaar was met drie treden.

...dat we dat ook kunnen zien op deze foto, die thans in het bezit is van Marjo Ernst-Martens - wier moeder ook Braun heette en verwant was.

...dat we nu de foto van De Trap  ("mit de trepkes") tonen en Marjo  geeft de volgende toelichting:

..."dat ten tijde van de foto werd De Trap  bewoond door 2 broers (Henrie en Nies Timmermans) en 2 zussen (Tru en Ida) en als hulp in de huishouding was hun (ongehuwde) nicht Stina Braun er inwonend

...dat de winkel gedreven werd door Henrie met assistentie van Ida en later Stina. Nies verzorgde het boerenbedrijf, dat ook in het tweede deel huis gevestigd was.

...dat Henrie Timmermans naast winkeleigenaar ook ambtenaar van de burgerlijke stand was en het was toenniet ongebruikelijk destijds dat die overheidsdienst niet in het gemeentehuis was ondergebracht.

...dat Marjo vervolgt: dat daardoor bijvoorbeeld de meldingen ,van overlijdens en de aangifte van geboortes op De Trap plaatsvond en dat regelmatig Nies en/of Ida als getuige optraden.

...dat Tru voorheen samen met haar man Laureng Pieters het café  Centraal uitbaatte en  dat tegenover De Trap lag, thans op het adres  Hoofdtraat 113. Ook vele jaren daarna bleef het café Pieters heten.

...dat na het overlijden van Pieters,  werd het café nog een aantal jaren gerund door hun zus Ta (van der Varst) en haar familie (voorheen/nadien  ook Kitty Jeurissen en Annie Smeets)

...dat later  het café  omgedoopt werd tot café de Klomp. Dat kwam weer doordat klompenmaker Sef Vonck - die in belendend deel van het pand woonde -  er ook een klompenmakerij had gevestigd. Later kocht Vonck het pand,waarop dochter Lodie met haar man Jan Hendriks er jarenlang café de Klomp dreven, thans nog zo geheten met een andere exploitant.

...dat begin dit jaar er weer een  sportstimulans voor Limburg is uitgezet: atletiek en hardlopen en sportief wandelen zijn veel beoefende sporten in Limburg.

...dat voor de ondersteuning van deze sporten is onlangs de Stichting Platform Atletiek en Running Limburg opgericht en daarbij heeft de Provincie ruim een ton beschikbaar gesteld

.... dat het platform deze takken van sport verder wil ontwikkelen, stimuleren en faciliteren, met aandacht voor recreatieve hardlopers. Hardlopen, maar vooral gezond bewegen, is een breedtesport geworden.

...dat het platform hierover gaat samenwerken met de Atletiekunie, het Huis voor de Sport, Topsport Limburg, evenementenorganisaties en atletiekverenigingen. Daarbij is er plaats voor varianten zoals trail-, fun-, survival-, mud- en obstacle-runs en bootcamps.

...dat er voorts aandacht is voor sportief wandelen; een tak van sport die wordt ondersteund door de Atletiekunie en die door steeds meer mensen wordt beoefend

...dat de natuur-uitgaanstip voor deze week luidt: ga eens een wandeling maken op de Meinweg en loop bijv. de rode route die met paaltjes is uitgezet: geniet van de natuur, bijvoorbeeld in de vroege morgen of de latere avond!

...dat we besluiten met Posterse dialect (en daar kan wel eens nu, en ook in de toekomst een herhaling bij  zitten): dae kump aan ’t blčgke (= hij, zal moeten dokken);  verkammezoale (= heel wat te verorberen hebben, dood maken); vermuibele (= kapot maken maar figuurlijk ook: slaan, pak slaag geven), dem hubbe ze tisnag  vermuibeld (= hij heeft een flink oak slaag  gekregen); van baetskenj ( = van beide kanten).

 

 

Wist u..

...dat het fietsseizoen weer aangebroken is

...dat er gratis fietsroutes door de Roerstreek te downloaden zijn  via de site van de Heemkundevereniging Roerstreek, die bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum deze routes voor elke belangstellende uitstippelde

...dat HVR-lid Piet van de Venne daarvoor tekende en hij voert je met zijn fietstochten niet alleen langs de mooiste landschappelijke plekjes van de Roerstreek, maar ook langs monumenten en punten van aandacht.

...dat vanwege het feit dat de Roerstreek zo gevarieerd is en zoveel moois en interessants te bieden heeft, was het onmogelijk alles in één route uit te brengen.

...dat Piet daarom drie verschillende routes heeft gemaakt. De routes én de bijbehorende kaarten kunnen dus gratis gedownload worden.

...dat de routes tussen 37 en 42 km lang zijn

...at een luxe gedrukte jubileumuitgave overigens te koop is in het museum ŕ € 2,95.

...dat Route 1  is De Merovingers: van St. Odiliënberg via Herkenbosch, Vlodrop naar Posterholt terug naar het museum. Fiets o.a. door de gebieden waar Merovingische graven gevonden zijn.

...dat Route 2 is De Maas: van St. Odiliënberg via Lerop, Herten, Ool, Linne, Montfort terug naar het museum. Je komt o.a. langs de plek waar de Romeinse muntschat en de oudste tekening van Nederland werd gevonden, ziet één van de 19 overgebleven luchtwachttorens van Nederland en het kasteel van Montfort.

...dat Route 3 - Everzwijn: van St. Odiliënberg over een gedeelte van het unieke natuurgebied, de ...dat route 3 is: Meinweg, terug naar het museum. Bekijk o.a. de plek waar in 2009 het beeld van de Romeinse oppergod gevonden werd, geniet van de twee watermolens en sta even stil bij een tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog.

...dat iedereen na afloop in het museum de vondsten (o.a. de goudschat) die op diverse plekken in de Roerstreek gedaan zijn en informatie (o.a. over de steenkolenmijn Beatrix) te bekijken is.

...dat we een vraag kregen:Wat is eigenlijk een modaal inkomen omdat politici het er altijd over hebben

...dat je dan hoort dat men het altijd  heeft over een modaal inkomen:  dat Jan Modaal er dan weer net wel of net niet op achteruit gaat als er weer bezuinigd wordt. Maar hoe hoog is dat modale inkomen eigenlijk?

..dat Jan Modaal  op dit moment voor €36.500 euro op de loonlijst van de politiek staat en dat is per maand  bruto €2.816 en netto precies € 1.982,82. De verwachting is dat dit in september 2018 zal stijgen naar € 37.500 p/j.

...dat het karakter Jan Modaal stamt al uit 1968, toen het kabinet De Jong het Centraal Planbureau (CPB) voor het eerst vroeg te berekenen hoe het financieel beleid zou uitwerken op lage en hogere het inkomens.

...dat vandaag de dag het figuur ‘Jan Modaal’ nog altijd veel wordt gebruikt; hebben bepaalde politieke maatregelen negatief effect op de koopkracht van Jan Modaal, dan wordt er veelal actie ondernomen en worden de maatregelen aangepast.

...dat desondanks de politiek het woord modaal nog graag in de mond neemt, moet je je afvragen of mensen zich in deze term nog wel herkennen. Binnen een groter huishouden zijn er niet meer zoveel alleenverdieners. In het merendeel van de moderne gezinnen komt anderhalf salaris binnen, omdat de partner ook enkele dagen per week een betaalde baan heeft. Bovendien, zo zegt het CPB, is Jan Modaal niet erg met z´n tijd mee gegaan. Hij heeft geen hypotheek of huursubsidie, zodat bezuinigingen op die gebieden niet meegenomen worden in de berekening van zijn koopkracht.

...dat hij  een statische figuur is. Zijn kinderen worden maar niet groter, gaan nooit het huis uit, hetgeen de inkomenspositie van een huishouden ook danig kan veranderen.

...dat er tegenwoordig zoveel facetten zijn die een inkomen van een huishouden bepalen, dat mensen zich niet meer in algemene beelden herkennen.

...dat degenen die een beter beeld willen hebben van hoe hun koopkracht zich ontwikkelt, kunnen het beste naar de website van budgetinstituut Nibud gaan. Daar staat de Koopkrachtberekenaar 2018, die berekent wat voor koopkrachtverandering u de komende tijd te wachten staat, met welke gezinsamenstelling.

...dat we in het kader van onze foto-rubriek Kiek Toen deze keer een plaat hebben van een jeugdteam van de Posterse voetbalclub PSV’35, thans Oranje Blauw ‘15 met daarop ook Ard Bommer, de topscorer van het huidige eerste en dat al verschillende seizoenen lang. En ook Robby Wolters, die later op hoger niveau uitkwam (Fortuna-jeugd)

... dat de foto moet dateren van rond 1987-1988-1989. Erop figureert ook de bekende leider  Sjra Braun, die zich altijd veel ingezet heeft voor PSV’35: van (jeugd-)leider tot bestuurslid en zelfs “toto-ophaler”: hij ging bij de mensen met de fiets "de deuren langs" - zoals dat heette -  om de ingevulde totoformulieren wekelijks op te halen en af te rekenen. Een bepaald percentage was dan voor de verenigingskas en dat was natuurlijk zijn PSV’35.

...dat op de foto van dit team (de F-jes) de leiders staan: links Chris Smeets (vader van Marco) en de eerder genoemde Sjra Braun (rechts).

De spelers op de foto zijn staande van links naar rechts: Guido Biermans, Ard Bommer, Patrick van Eck, Jordy Goertz, Robby Wolters

Zittend van links naar rechts:  Marco Roumen, Rick Meeuwissen, Niels Geraedts, Marco Smeets, Edwin van Birgelen

...dat we weer besluiten met Posters dialect: oafte vla  bakke ( = vlaai bakken met gedroogde appels); det is un kuipke vuur zo'n kosjsjpielig  besjtek mit metsers, versjette en laepels van eg zilver ( = dat is een koopje voor zo'n kostbaar bestek van messen, vorken en lepels van echt zilver); dae is ummer gejaag, wat eine hortigge (= hij is een gejaagd persoon en altijd jachtig); ein gefief maedsje ( =een handig meisje).

week 23

 

Wist u...

...dat u er wellicht nooit eerder van gehoord hebt: Beloningsperiode Spitsmijden A2 voorbij

...dat we daarom de vraag stelllen: waar gaat het om bij spits-mijden?

...dat vorig jaar, in 2017 dus, de automobilisten die actief de ochtendspits meden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven beloond werden in de vorm van spaarpunten.

...dat  gedurende het project " Spitsmijden A2 Nederweert - Eindhoven "  dit goed was voor 145.571 spitsmijdingen; dagelijks stonden er zo'n 746 auto's minder in de spits en kwamen reizigers sneller en meer ontspannen aan op hun bestemming.

...dat zo in 2017 in totaal 2.300 automobilisten bewust één of meerdere keren per week de ochtendspits meden op dit traject. Het aantal spitsmijdingen per ochtendspits stond op circa 746. Daarmee is de doelstelling van ‘meer dan 680 mijdingen per dag’ ruimschoots behaald.

...dat net voor de Kerst in 2017  de beloningsperiode eindigde. En wat blijkt? Driekwart van de deelnemers is tijdens de pwrojectperiode ‘gewend’ aan hun nieuwe reisgedrag en kiest er ook nu nog vaker voor om niet tijdens de spits de weg op te gaan.

...dat van januari tot en met maart 2018 blijken 2.100 deelnemers nog steeds de spits te mijden, ook wanneer zij hier geen spaarpunten meer ontvangen. Samen zijn zij goed voor 650 spitsmijdingen per dag.

 ...dat in de rubriek Kiek Toen deze keer weer een foto van de  Matthiaskerk in Posterholt laat zien, echter...zonder de grote toren! Het torengedeelte is er later bijgekomen. En dat allemaal  omdat het geld op was  nadat er een nieuwe kerk gebouwd was na  de verwoesting door oorlogsgeweld van de oude kerk op de  plek van de huidige oude markt. U ziet op de foto de nieuwe kerk aan de achterzijde, met een klein torentje op het dak, gefotografeerd vanuit Vurenhof gezien.

... dat zondag 3 juni het Brabants Operettekoor bij Cultureel Aewinkel te gast is met goed in het gehoor liggende melodieën uit beroemde operettes. Aanvang 14 uur; entree 16 euro. Aanmelden bij voorkeur en zie de site van kasteel Aerwinkel.

...dat het koor in een onvergetelijke show op hoog niveau en met passie de mooiste muziek uit Weense, Duitse, Engelse en Franse operettes vertolkt; dat alles a la Rieu-muziek.

...dat er onlangs de resultaten van een landelijk onderzoeknaar de beleving van sex  is gepubliceerd

...dat daaruit blijkt dat zes procent van alle mannen en 22 procent van de vrouwen te maken heeft gehad met seksueel ongewenst gedrag: elf procent van de vrouwen is verkracht, tegenover een procent van de mannen.

...dat dit cijfers zijn uit het rapport Seksuele gezondheid in Nederland 2017 van onderzoeksbureau Rutgers.

...dat  de betrouwbaarheid groot is want Rutgers ondervroeg liefst 17.000 Nederlanders tussen de 18 en de 80 jaar oud.

...dat wanneer zoenen of ongewenste aanrakingen ook mee worden genomen, dan liggen de percentages hoger, namelijk 53 procent van de vrouwen en negentien procent van de mannen.

...dat vijf procent van de vrouwen en twee procent van de mannen te maken heeft gehad met seksueel geweld voordat ze twaalf jaar oud waren. Seksueel geweld heeft vaak een grote impact op het leven van iemand die er slachtoffers van is geweest. Veel mensen hebben psychische problemen. Ook kunnen ze later in hun leven last krijgen van seksuele en relationele problemen.

....dat bij mensen jonger dan 25 jaar is er bijna geen verschil tussen mannen en vrouwen in de beleving van seks. Daarbij is geen verschil tussen homoseksuelen of heteroseksuelen. Ook of het uit liefde of lust was, verschilt amper.

...dat mensen vooral ontevreden zijn over de hoeveelheid seks, niet over de kwaliteit ervan. Veel mensen willen het vaker doen. Hoe vaak iemand seks heeft, hangt vooral af van de gezondheid en van de leeftijd.

...dat van de mensen boven de 70 jaar 51 procent het afgelopen half jaar seks had. Bij mensen tussen de 25 en 39 was dat 85 procent. Ongeveer negen op de tien mensen deed dat met een vaste partner. Vijf van de zes mensen ouder dan 25 in een relatie doet het drie keer per maand.

...dat in Nederland veel gebruik wordt gemaakt van anticonceptie en dan vooral van de pil, 30 procent van de vrouwen gebruikt de pil. Dat percentage ligt flink hoger bij vrouwen tussen de 18 en 24, namelijk 63 procent. Toch had 2,9 procent van de vrouwen een ongewenste zwangerschap.

...dat het condoomgebruik dan weer redelijk laag is, vooral bij onenightstands. Van de mensen die als laatste een eenmalige seksuele ontmoeting hadden, gebruikte 42 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen geen condoom.

...dat mensen met een vaste relatie nog minder vaak een condoom gebruiken tijdens seks, ook als beide partners niet getest zijn op soa's. Van alle Nederlanders heeft maar een derde van alle vrouwen en een kwart van alle mannen zich ooit laten testen op een soa

...dat we besluiten met Posters dialect:  det is eine grellige (= dat is een lastig persoon); det mosse maar weg sjurge ( = dat moet je maar verplaatsen; ook figuurlijk: dat moet je maar slikken); ein sjurg-ker of  eine sjurg-waage (= een kruiwagen); det is dem veur de vot gesjurg (= hij/ zij kon niet anders).

week 22

   

Wist u...

...dat het komend weekeinde Pinksteren is en bij ons is dat een dubbele vrije dag, zowel de zondag als de maandag

...dat in de meeste andere landen dat niet het geval is. België en ook de VS bijvoorbeeld is de maandag een reguliere werkdag.

...dat wij er wel eens over klagen dat het aantal vrije feestdagen bij ons in vergelijking met andere landen zo drastisch verminderd is, maar als je alles optelt valt het best mee. Ja, Duitsland heeft de meeste vrije doordeweekse feestdagen gehandhaafd.

...dat we anderszins nog even bij de buren blijven en gaan nu zuidwaarts vanwege het voetbal. Het WK voetbal heeft onze zuiderburen al flink bezig gehouden. Pro memorie: de start van het WK is donderdag 14 juni en dan is de openingswedstrijd en de wereldtitelstrijd 2018 sluit met de finale op zondag 15 juli

...dat de Belgen flink inhaken op het WK voetbal-evenement in Rusland met spaaracties oa bij de grootgrutter Carrefour waar alles in het teken staat van de Belgian Red Devils.

...dat weer naast een (bekend) Panini stickerboek, er bij deze  winkelketen een Rode Duivelstafelvoetbalspel te krijgen is met zelfs gepersonaliseerde 3D-figuurtjes van de Rode Duivels én de fans.  Je kunt van jezelf een 3D-figuur laten maken en dan me espelen in het  team van de Belgen in het tafelvoetbalspel.  Je speelt met je eigen beeltenis mee als Rode Duivel …

...dat datzelfde Panini stickerboek overigens ook te koop ligt in de tijdschriften-stand bij de Plus in Posterholt, waarbij ook de Panini-stickers te koop zijn (in pakjes van 65 stuks a 9,95 per pakje)

...dat Carrefour al 4 jaar acties houdt als hoofdsponsor is van de Belgische voetbalbond (KBVB), de Rad Devils en Red Flame; vervolgens ook exclusief de WK-rechten heeft en ook al die van het EK 2020.

...dat men in het stickerboek 228 plaatjes kan verzamelen met ook allerlei weetjes over de spelers etc. Bij elke besteding van 25 euro krijgt men een zakje met 5 stickers en verder ook bij losse actie-producten

...dat voorgaande jaren waren de spaaracties steeds succesvol: Carrefour heeft dit jaar dan ook opnieuw 280.000 albums en 39 miljoen stickerzakjes (oftewel 195 miljoen stickers, waarmee de recordaantallen van 2014 worden geëvenaard)”, verduidelijkt de Begische retailer.

...dat naast stickerplezier biedt het Panini album ook extra informatie zoals spelersstatistieken, heatmaps, voedingstips enzovoort.

...dat er in de Carrefour-app op internet ook een Rode Duivels-afdeling is waar ruilen ed verduidelijkt wordt en er is een quiz met WK-vragen te vinden

...dat daarnaast ook het biermerk Jupiler, Coca Cola, automerk BMW hoofdsponsors exclusief voor de Rode Duivels en bond zijn

...dat de hoofdsponsors daarvoor, naar men zegt, jaarlijks 1 miljoen betalen aan exclusiviteitsrechten 4 jaar op rij.

...dat de uitgaanstips voor komend pinksterweekend vanwege dubbele feestdag meerledig zijn: in Montfort bij kasteel De Grauwert is de Dag van het Kasteel tweede pinksterdag vanaf 11 uur is met allerlei activiteiten oa rondleidingen, ook voor de kleinste jeugd, in Swalmen is beide dagen de jaarlijkse Keramiekmarkt, in Linne is maandag de befaamde Luikse markt met ook weer artiesten, in de Roermondse Voorstad is zondag het Kiwanis Fete des Arts,  verder is zondagmiddag in Thorn het Grote Levende Standbeeldenfestival, in Weert bij het Bassin is zondag van 10-18 uur Oldtimerboulevard, maandag is in Panningen Pinkstermarkt, op dezelfde dag is in Stevensweert tussen 14-17 uur een kinderspeurtocht door het streekmuseum.

...dat een zusterrubriek van dit journaal ook al jaren verschijnt bij de site roerdaljournaal.nl en Kiek Toen een gezamenlijk productie is

...dat in dat kader een kleindochter van het echtpaar Smeets-Groenewegen via Kiek Toen op zoek was naar een foto van en info over het geboortehuis van haar moeder en met behulp van Jeu Veelen en Jan van Birgelen kon het verzoek ingewilligd worden

...dat het namelijk ging om een pand in wat altijd ‘t Veldj (vroeger) genoemd werd

...dat  heel toepasselijk het pand  dan ook de naam ‘Veldzicht’ droeg 

...dat de naam  eens de voorgevel van dit huis net kapitale lettere sierde, maar het pand is al decennia geleden uit het dorpsbeeld verdwenen,

...dat dat grote huis annex boerderij ten noorden lag van de Heerbaan, oostelijk van het Raadhuisplein waar nu de Hopstraat gelegen is.

...dat de  meeste mensen uit Posterholt die prachtige  pachtboerderij, want dat was het, nog in herinnering hebben en onmiddellijk  verbinden met de familie Jac (Sjaek) van Birgelen die hier decennia lang  als pachter woonde en werkte. 

...dat de  boerderij eigendom was van de bekende familie Teeuwen-Smeets (steen- en greswarenindustrie) uit Tegelen. 

...dat door de dorpsuitbreiding werd het pand in het midden van de vorige eeuw werd onteigend en gesloopt. Een nog oudere bewoner (eigenaar) was Sjang Smeets (1872-1930) die naast zijn beroep als landbouwer ook brouwer was. Dat verklaart ook de straatnamen die we in deze nieuwbouwwijk aantreffen; Brouwerstraat, Hopstraat en Lagerstraat.

...dat Sjang voor de derde keer gehuwd was, toen hij in 1928 met zijn ‘Hollandse’ echtgenote Adriana Groenewegen  naar Naaldwijk in Zuid-Holland verhuisde.  Bij zijn vertrek werd ‘Veldzicht’ openbaar verkocht en kwam  in het bezit van de genoemde familie Teeuwen in Tegelen. Op de foto staat Jan van Birgelen (voormalig rijschoolhouder in Posterholt), een van de zonen van Sjaek(ske) en hij poseert voor het verdwenen pand Veldzicht

...dat we ook nog wijzen op de open dag zaterdag as  van de Ver. Groene Kruis waarbij alle gebruikers zich gratis presenteren, info verstrekken enz. Iedereen is welkom vanaf 10 uur.

...dat we besluiten met Posters dialect: sjpuchte maken (= fratsen maken); dae is neet gans dig (= hij is niet goed wijs); doe moogs dem  neet  aankiesje ( je mag hem niet ophitse); eine vroebel (= een verdikking op de huid, een soort puistje), de inkel versjteer ( = de enkel verstuikt); de zeug is reets ( de zeug is geil), mer de baer kin d'r neet biej doordet roetedroad gesjpannen is ( = de beer (mannetjesvarken) kan er niet bijkomen omdat er gaas gespannen is).

week 20

   

Wist u...

...dat deze maand mei een herdenkingsmaand is: 4 mei zijn de slachtoffers van de oorlogen herdacht en een dag later is de bevrijdingsdag in herinnering gebracht en gevierd.

...dat in oa Posterholt ook de gevallenen op 4 mei als gevolg van oorlogsgeweld met een stijlvolle plechtigheid bij het monument naast de kerk zijn herdacht en de boodschap daarbij luidde ook dat "de jeugd" blijvend herinnerd mag en moet worden aan hen, die voor de vrijheid van nu destijds het leven lieten.

...dat we daarom ook deze week nog met twee gedichten (bijgaand) van Toos Schoenmakers-Visschers deze feiten memoreren. 

de sjtilte van de 4de mei

 

 sjtil vogel,

zing vandaag

mer jubel neet,

de vlag halfsjtok,

gemis wat vrit

aan hert en zeel

en laevesgroot

blief dök verdreet,

wied weg van ’t gelök.

mer in die

twee minute sjtilte

haole veer de gevallene

idder jaor weer

effe trök.

toos

     

5 mei

 

zing vogel, zing en jubel

de vlag in top!

zing taenge ‘t

vrie geflaker

vanne vlagge op!

laot vrieheid wege

op ilke vleugelsjlaag.

vier bevrijdingsdaag

en gaef ‘m ein kans

oze droum:

’t laeve werreldwied

es vrieheidsdans.

 

toos

...dat er nog meer herdacht of gevierd wordt komend weekeinde: dan is de finale van het Europees songfestival en Nederland zou een kans maken op de titel  maar dan moeten eerst de twee voorrondes week overleefd worden.

...dat het voor veel mensen altijd leuk is om de eigen beoordeling van zo'n zangwedstrijd te toetsen aan die van de zogenaamde deskundigen.

...dat die namelijk niet Nederland als winnaar tippen maar Israel met een zg "kippenlied" of Zweden en verdere kanshebbers zijn Tsjechië, Estland, België,  Bulgarije en...Australië (lekker Europees..??!) ...dat onze Waylon een gevaarlijke outsider is - aldus kenners- want zijn song Outlaw in Em wint steeds meer aan populariteit, maar eerst moet hij donderdag 10 mei de voorronde overleven wil hij zaterdag van 21 uur in de finale te zien zijn.

...dat bij deze Songtest 2018 in totaal 43 landen in Lissabon van de partij zijn: en een vijftal landen - die altijd het meeste geld op tafel leggen en dus telkenjare de zaak financieren - zijn automatisch geplaatst naast het gatland.

...dat die 5 “zekere” finalisten dus zijn: Duitsland Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

...dat dinsdag de eerste uitslag komt vanuit Lissabon want dan is  de eerste voorronde en donderdag de tweede. Zaterdag is de finale vanaf 21 uur live op tv en tegen middernacht komt de uitslag en is bekend wie de Portugese winnaar 2017 Salvador Sobral dit jaar opvolgt

...dat zaterdag niet alleen de finale van het Eurovision-songfestival  is maar ook van 9 tot 17 uur de jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem in de Plus supermarkt in Posterholt.

...dat er mee weer geldprijzen en voor het eerst ook andere prijzen te winnen zijn, tot een luchtballonvaart of mini-vakantie toe

...dat de loten 2 euro per stuk kosten en een deel van de opbrengst (30%) is bestemd voor de plaatselijke afdeling; dat u eventueel op internet uw lotnummers kunt invullen en dan krijgt u automatisch bericht of u gewonnen hebt, maar dat internet hoeft niet persé: het is een extra service

...dat het geld gebruikt de Posterse Zonnenebloem voor het organiseren van actviteiten, zoals een sinterklaas-,  Paas-, een Kerstviering, een uitstapje, presentjes bij feestdagen voor de gasten, want zo worden de mensen genoemd die de Zonnebloem-bijeenkomsten  ed bezoeken

...dat de landelijke Zonnebloem zelf ook een verandering heeft toegepast: vroeger heette het "dat de Zonnebloem als doelgroep had: langdurig zieken en bejaarden" maar dat is gewijzigd in lichamelijk gehandicapten oftewel mensen met een lichamelijke beperking), zowel jong als oud; daartoe kunnen natuurlijk bejaarden ed behoren maar dat hoeft niet.

...dat de Posterholtse afdeling Zonnebloem ook recent (dec. 2017) naast deze wijziging ook een bestuursmutatie heeft ondergaan: Tilla  Cuijpers-Demarteau heeft na 40 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Rinie Golsteijn - van Montfort.

...dat de Zonnebloem ook met kienen inkomsten probeert te vergaren: elke eerste woensdag van de maand is er kienen in de grote zaal van De Beuk van 13.30-16.30 uur en iedereen is elke eerste woensdag van welkom, ook degenen die dus niet behoren tot de “Zonnebloemers”, kortom iedereen is welkom.

...dat we hier ook al vast willen attenderen op de open dag van het Posterholtse Groene Kruis, zaterdag over een week, op zaterdag 19 mei  van 10-16 uur

...dat dan een 20-25 tal dienstverlenende instellingen en afdelingen/verenigingen, die betrokken zijn bij of gehuisvest zijn in het gebouw van de Vereniging Groene Kruis Posterholt u graag ontvangen  en uitleg geven; de toegang is gratis en u wordt ook nog getrakteerd op koffie enz. Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten en iedereen is dus welkom.

...dat we in de rubriek Kiek Toen een oude foto van het het Posterholts Mariakapelletje op de hoek Mgr Koningsstraat-Christinalaan (vlakbij het oude kerkhof) centraal stellen. Een actuele aanleiding is er wel: bij wijze van experiment is er dit jaar elke maandagavond in de meimaand een mis.

...dat het kapelletje in 1939 gebouwd is opgedragen aan OL Vrouw van Zeven  Smarten, waarvan  de beeltenis in de kapel te vinden is.

...dat het dit weekend Molendag is en ook bij molens open huis is: ( zie: www.molens.nl)

...dat we alle communicanten feliciteren met de Eerste H. Communie.

...dat we besluiten met Posters dialect: dae is neet good gesjeit (= hij is niet goed snik ); sjnoterkuuke (= blaag; klein kind); det geuf ambras ( = dat brengt narigheid met zich mee); sjwaam (= waterdamp).

week 19

  

  

Wist u...

...dat we beginnen met twee uit-tips: Stevensweert - Zondag 6 mei organiseert VVV Midden- Limburg een fietstocht o.l.v. VVV-gidsen langs de juryroute van de Entente Florale, de nationale groencompetitie Groenste Dorp van Nederland, waarbij Stevensweert zilver heeft gewonnen.

...dat de fietsroute is ca. 11 km en voert langs 20 bezienswaardigheden. Deze markante plekken staan allen beschreven in het boekje met de juryroute. Deelnemers ontvangen dit bijzondere boekje en kunnen aansluitend het streekmuseum Stevensweert-Ohé en Laak bezoeken, alwaar om 14.00 uur ook de start plaatsvindt. Info: 0475-550236 of stevensweert@vvvmiddenlimburg.nl 

...dat de tweede tip luidt: Staatsbosbeheer biedt in deze vakantieperiode tot en met 4 mei activiteiten met, maar ook zonder gids in Nationaal Park De Groote  Peel.

...dat alle activiteiten starten bij het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Er zijn Peel Ontdektochten Lentekriebels, sPEELse Expedities en een Vollemaanwandeling. Voor kleuters is er het Kabouterpad en voor kinderen van 6 tot 11 jaar de Boswachter academie en de Billy Bell Doekoffer. Kijk voor meer informatie op: http://www.staatsbosbeheer.nl

...dat u vorige week heeft kunnen lezen hoe de gemeenteraad dieper wil binnen dringen - om het zo te noemen  - bij de burgerij om aan de weet te komen welke onderwerpen aangepakt moeten worden

...dat de gemeente daarin niet alleen staat want ook bijvoorbeeld de provincie wil ook meer weten van de burgers

...dat namelijk op  19 april jl de voorzitter van de Statenwerkgroep Burgertop Limburg,  Aleida Berghorst, het Plan van Aanpak Burgertop Limburg heeft aangeboden aan voorzitter Theo Bovens van Provinciale Staten Limburg

...dat tijdens deze eerste Burgertop Limburg  de Provincie in gesprek gaat met 600 Limburgers over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen.

...dat het doel  is dat er meer invloed en resultaat voor burgers wordt bereikt door hun betrokkenheid te optimaliseren.

...dat de burgertop vindt plaats in de laatste week van november 2018, verdeeld over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

...dat Provinciale Staten (PS) nam juni vorig jaar unaniem een initiatiefvoorstel van de PvdA aan om een provinciale burgertop in Limburg te organiseren.

...dat in het initiatiefvoorstel staat dat PS daarmee willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken. De Statenwerkgroep Burgertop Limburg bestaat uit Aleida Berghorst (PvdA), Joost van den Akker (VVD), Andy Rossel (GroenLinks) en Daryl Pfoster (PVV)

...dat Aleida Berghorst daarover zegt: “Met de Burgertop Limburg hopen we burgers directer bij het bestuur van onze mooie provincie te betrekken. Daar is steeds meer behoefte aan. Burgers bepalen zelf de agenda van de burgertop en worden nauw betrokken bij de uitwerking van breed gedragen voorstellen. Als Statenwerkgroep Burgertop Limburg hebben we daarom ‘Limburg bruist - burgers betrekken bij de provinciale politiek’ centraal gesteld.”

...dat zij vervolgt: “Overigens het is een pilot project. We doen een poging om burgers meer te betrekken en hen te prikkelen de voor hen belangrijke onderwerpen aan te dragen. Die onderwerpen worden vervolgens in burgerpanels door hen verder uitgewerkt. Dat gebeurt samen met de Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties. We creëren hiermee een platform: een mogelijkheid voor 600 burgers om mee te denken over de invulling van een Limburgse regionale agenda.”

...dat gouverneur Theo Bovens, voorzitter van Provinciale Staten het initiatief van Provinciale Staten met belangstelling volgt: “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze eerste burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale staten verkiezingen in 2019".

...dat we in het kader van de rubriek Kiek Toen weer een andere oude foto (collectie Thei Hermanns) kunnen tonen  van het voormalige Ursulinen-kloostercomplex in Posterholt. De foto laat een deel van de tuinen aan de achterkant (Heerbaan-zijde) zien van de huishoud/opleidingsschool voor oa tuinbouw-leraressen. Op de foto wandelt de lerares (kloosterzuster) over het pad tusssn de tuinen met rechts een tuinderskas  (en midddenin het gebouw voor oa ook internen?). Leerlingen/studentes zijn op de akkers enz bezig. Zoals bekend kwamen de studentes uit het hele land vanwege ook de goede reputatie van de Posterholtse opleiding.

...dat we nog een curiositeit melden: dat namelijk door de “import” van studenten uit het hele land bij de Ursulinen  de broodproduktie bij de bakkers in Posterholt langzaam wijzigde.

...dat mijn vader als bakker dagelijks uitsluitend zelfgebakken  “grieze mik” (dus bruinbrood/tarwebrood) aan oa de opleidingsschool van het klooster leverde,  tesamen overigens met (zoeter)Gronings roggebrood

...dat Posterholt in die tijd sinds mensenheugenis massaal aan het witbrood (wel 95%) was en toen pas heel langzaam later kwam onder de Posterse bevolking ook vraag naar bruinbrood/tarwebrood, dat gezonder was/is.

...dat nu de situatie omgekeerd is: allerlei bruinbroodsoorten en veel minder witbrood/melkbrood is thans te vinden in de broodrekken bij bakkers en winkels/supermarkten, mede "overgewaaid" uit "Holland" en natuurlijk de wetenschap dat bruinbrood gezonder dan witbrood. Maar ook daarop had de zuiderling weer eerder  wat uitgevonden: zwartbrood.

...dat we besluiten met Posters dialect: aerpel (= aardappel); besjoat (= nootmuskaat); ein sjoat vanne toafel (= een lade van de tafel); ein lidder (= ladder); eine ummer (= een emmer) , dae haet ummer get te mekkere (= hij heeft altijd wat te klagen); eine sjruuber ( = een schrobber); hae mosj mertele om de knuip droet  te kriege ( = hij moest veel moeite doen om de knopen los te maken); doe bus van de ratte besjnuffeld ( = je bent niet goed wijs).

week 18 

   

Wist u ...

...dat vanaf deze week Roerstreek Lokaal!, CDA en Democraten Roerdalen als de nieuwe coalitie aantreden in de gemeenteraad Roerdalen.

...dat de 3 partijen zeggen in een soort beleidsbrief: "De komende jaren willen we verder werken aan zes krachtige dorpen in Roerdalen en het kleine geluk van bezoekers en inwoners. Dit willen we graag samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen doend. Daarom willen we graag uw mening weten."

...dat dat eigenlijk op de keper beschouwd een vreemde gang van zaken lijkt: de raadsleden zijn juist gekozen om de mening van het volk door te geven ' maar men wil kennelijk nog dieper in de samenleving (lees: het volk) doordringen: prima, daar kan niemand iets op tegen hebben.

...dat B e W vervolgens de speerpunten en het volledige coalitieprogramma oplepelen en ze voegen  eraan toe: "Wij hebben een korte vragenlijst opgesteld en nodigen u ook uit om straks mee te werken aan de uitvoering van het programma. Wij zijn benieuwd naar uw reactie", aldus B en W

...dat er bij de oproep voor reacties ook nog een stichtelijke geloofsbelijdenis  wordt meegegeven die we voor lief nemen en u niet willen onthouden: "Wij geloven in de kracht van mensen, individueel en collectief. Mensen vormen samen de gemeenschap van Roerdalen. In dorpen en buurten, jong en oud, via betaald werk of als vrijwilliger. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk meedoet. Want een dorp leeft als mensen initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt en hun buurtbewoners. Wij willen deze beweging samen met onze inwoners versterken. Samen doen! Daarmee willen we bijdragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen"

...dat wij deze passage zouden afsluiten met  ....amen! Maar dat terzijde.

... dat vervolgens de 10 speerpunten van het college opgelepeld worden.

...dat echter meteen de vraag rees: mag de oppositie ook nog wat inbrengen? Of zitten die " veur kaaf en  sjtreu " de stoelzittingen warm te houden...Een denk- en/of schrijffout, nemen we maar aan.

...dat de 10 speerpunten zich verliezen in algemeenheden, zoals de krant beweerde in een analyse, maar dan heeft decjournalist slecht zijn huiswerk gedaan.

...dat ook de krant zal moeten toegeven dat de vragenlijst met wensen een poging is om de burger beter bij de plaatselijke besluitvorming te betrekken. Een dergelijk initiatief is zeker geen algemene gang van zaken; sterker nog: nog altijd een uitzondering! Zeker nu de laatste pakweg 12 jaar de deelname aan de gemeenteraadsverkiezing alleen maar minder geworden. Slechts 1 op de 2 kiesgerechtigden gaat naar de gemeentelijke stembus. Een recht dat 1 op de 2 dus in de prullenbak gooit. Dus lijkt een wensenlijst het raadswerk mogelijk weer interessanter te maken en zeker een poging moet daartoe ondernomen worden.

...dat in de 10 speerpunten in Roerdalen voor de komende jaren dus goede elementen zitten die de krant kennelijk ook over het hoofd heeft gezien, maar er ontbreken er ook.

...dat we enkele naar onze mening goede initiatieven noemen, waar bij het zoveel mogelijk "Samen Doen"  een vanzelfsprekendheid is.

...dat er eindelijk duidelijkheid komt over gemeenschapsaccommodaties voor jong en oud (= dus sporthallen en dorpshuizen als KA-huis en De Beuk)

...dat er een kleine  gemeentelijke organisatie moet gaan opereren, vanwege natuurlijk ook de financiën die niet al te breed uitvallen.

...dat weer een ander speerpunt een betere  communicatie en informatie omvat, met en dat is ook een noviteit: de inzet van dorpscontactpersonen.

 ...dat er verder nog enkele speerpunten volgen, die al lopen, zoals een samenwerking - waar mogelijk - onder de naam MER met de buurgemeenten Maasgouw en Echt-Susteren. En verder zijn er ook bestaande speerpunten op sociaal terrein, ondernemersklimaat (startende  ondernemers helpen), en voorts: een positieve gezondheidszorg, een adequaat armoedebeleid naar maatwerk, een toekomstbestendig woningbestand, prioriteit onder meer voor verkeersveiligheid, en ook de overgang naar duurzame energie.

...dat naast een goede financiële gang van zaken  bij de gemeente ( sluitende begrotingen) nog een nieuwigheid opvalt: handhavers van veiligheid moeten weer zichtbaar zijn in de dorpen.

...dat dat al met al (er zijn hier nog enkele punten niet genoemd) toch nieuwe voornemens zijn, die de krant kennelijk overslaat...

...dat er wel niets over de mogelijk stijgende belastingen en andere lasten voor de burger gezegd wordt, maar daar zal de oppositie zeker naar vragen.

...dat we tot hier de politiek de politiek laten.

...dat de foto van Kiek Toen deze week over de Posterse Dorpsstraat gaat  richting markt: links het huis wat naar voren steekt is  thans Hoofdstraat 132, vroeger “De Trap” . Er was vroeger oa een levensmiddelenwinkel  in gevestigd,  die bereikbaar was via 3 of 4 trapjes. Vandaar de benaming. Jammer genoeg staan de trapjes niet op de foto. Wie heeft trouwens nog een foto waarop de trapjes wel zichtbaar zijn? Kom met de foto dan naar Cube Computers en Marjo maakt er direct een afdruk van. Voor haar heeft de “trapjes-foto” ook nog extra betekenis,omdat ze familiebanden met De Trap heeft en geen enkele foto met die trapjes heeft. Wie helpt ?

...dat we besluiten met Posters dialect: oppe krummenak (= op de schouders, ein kindj oppe krummenak drage) versjet ( = vork, ig kom dig besjtaeke (= ik kom je feliciteren en eventueel een cadeau geven met je  verjaardag); de piep oet hubbe (= doodmoe zijn); dae is mit de tuntj aangemak (= hij verbeeldt zich wat).

week 17

  

  

Wist u...

...dat doordat de gekozen volksvertegenwoordigers doorschuiven naar de wethoudersfunctie komen er nog 3 "nieuwe" raadsleden bij in de gemeenteraad van Roerdalen

...dat dat zijn: Jo van Kruchten uit Posterholt en raadslid namens  Democraten Roerdalen, Dirk van Melick uit Melick namens het  CDA, en Roland Slangen uit Melick namens Roerdalen Lokaal! Hij stond op plek 11 op die lijst en kreeg 186 stemmen).

...dat Van Kruchten uit Posterholt voor het eerst raadslid is, Van Melick ook in de vorige periode raadslid was en Slangen, afkomstig uit Melick,  ook een nieuwkomer in de vroedschap is.

...dat Van Kruchten 137 stemmen kreeg; hij stond als vierde op de lijst

...dat Slangen na alle direct gekozen raadsleden op zijn lijst de meeste stemmen vergaarde - in totaal 186 - maar lager op zijn lijst stond.

...dat was anders op de CDA-lijst: daar stond Van Melick op plek 3 maar hij kreeg 61 stemmen, te weinig voor een voorkeurszetels maar de stemmen op deze lijst gaan automatisch naar hoger geplaatsten, aldus de afspraken/regels: en  zo visten de nummer 7 Leon Wolters (uit Vlodrop) met 155 stemmen en nummer 9 op deze lijst, oud-Posterholtenaar Frank Demarteau (thans Reutje-St. Odilienberg) achter het net.

...dat de kern Posterholt goed in de raad maar niet in het college van B en W qua bemanning vertegenwoordigd is, net als de twee andere Oud Ambt-Montfort-kernen Montfort en St Odilienberg (- zie ook hierover Posters Journaal vorige week -).

...dat samenvattend, de kern Posterholt in de nieuwe raad beter dan vorige keer of keren van de partij is: en wel  van de fractie Roerstreek Lokaal!: op plek 5 nieuwkomer Ruud Wolters met 206 stemmen, op plaats 7 Loes Vestjens - ook nieuwkomer - met 247 stemmen, verder ook nummer 4 op de CDA-lijst de herkozen Ton Joris met 185 stemmen, van Democraten Roerdalen op plek 4 de al eerder genoemde nieuwkomer Jo van Kruchten met 137 stemmen, en de vorige week gemelde PvdA-lijsttrekker Jacqueline Aelen

...dat deze week woensdag van 16-19 uur bij zaal  Vurenhof de verkeersplannen voor de kern Posterholt voor iedereen ter inzage liggen een toelichting te krijgen is. De plannen behelzen om een aantal wegen in de kern Posterholt verkeersluw te maken en de maximumsnelheid te verlagen van 50 naar 30 km en het gaat om de Roermondseweg, Hoofdstraat, Boomstraat en Heinsbergerweg.

...dat op internet al gemeld werd dat de gemeente het niet in het hoofd moet halen om in het toch al te (!) drempelrijk dorp Posterholt weer uit te rusten met vermaledijde verkeersdrempels, die slecht zijn voor het menselijk lichaam (rugpatienten en blessures!) en ook nog slecht zijn voor auto's...

...dat er tevens op gewezen wordt dat plannen bestaan drempels in Herkenbosch en Montfort te verlagen en de hoge in Posterholt blijven kennelijk onaangeroerd...

...dat de foto in de Kiek Toen -serie weer een deel van de Posterholtse Matthiaskerk laat zien op een ansichtkaart. En wel zonder de later gebouwde kerktoren en vanuit het perspectief van de Wieen met rechts ook een beetje van het KA-huis en panden tegenover het oude Ursulinenklooster.

...dat we hier nog een felicitatie  moeten inhalen en wel die aan het adres van het diamanten paar Ridderbeek-Bakkes uit  Posterholt
...dat ook het Samenzang-evenement van het jubilerend Gemengd Koor Posterholt een felicitatie  waard is: 200 zangers en een opbrengst van 3100 euro voor het Kankeronderzoek.

...dat we nog een tip schuldig zijn en dit keer een gezondheidstip voor mensen met een moeilijke stoelgang. Probeer bij het doen van de grote boodschap uw lichaam (= rug ) zo recht mogelijk te houden want dat bevordert de doorstroming; en eventueel de voeten daarbij op een voetenbankje, schrijft de Thuiszorg in een tip..

...dat 21 maart 2018  bij de gemeenteraadsverkiezingen  ook 2 wethouders de politiek in Roerdalen vaarwel hebben gezegd.

...dat Chrit Wolfhagen en Tjeu Verheijden officieel afscheid nemen. Zij doen dit met een hapje en een drankje op woensdag 25 april  in het gemeentehuis  en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de wethouders persoonlijk de hand te schudden. Dat kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

...dat Chrit Wolfhagen uit Herkenbosch in totaal acht jaar wethouder geweest. Ruimtelijke ordening was het zwaartepunt van zijn portefeuille maar hij was ook verantwoordelijk voor andere sectoren waaronder recreatie en toerisme, openbare ruimte,  en volkshuisvesting, overige vergunningen en monumenten en archeologie. Grote projecten waren onder meer het DOP Posterholt, de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving, de fietsbrug over de Roer bij Lerop en natuurontwikkelingsprojecten zoals de Bolberg in Vlodrop en Heerlijckheit Montfort.

...dat hij nog niet weet wat hij  gaat doen met zijn vrije tijd straks? “Ik heb nog geen idee. Ik houd alle opties open,” aldus de wethouder.

...dat de andere scheidende wethouder Theu Verheijden uit St Odilienberg is; hij is in totaal zes jaar wethouder geweest bij de gemeente Roerdalen. Zijn portefeuille bevatte dienstverlening, vastgoed, grond en pacht en onderwijs maar het grootste deel van zijn tijd vroeg financiën. Hij heeft zich met veel enthousiasme ingezet voor de jaarlijkse begrotingen, de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en diverse projecten op het gebied van onderwijs.

...dat hij voor de vrije tijd na het wethouderschap  genoeg plannen heeft:  “Ik wil graag nog een rol vervullen binnen mijn partij, RoerstreekLokaal! Verder heb ik cursussen fotografie en bridge gevolgd, die wil ik in praktijk gaan brengen. En wie weet komt er nog een regionale klus op mijn weg.”

...dat we besluiten met Posters dialect: sjtevel (= laars), sjtangketsel (= ijzeren hekwerk); sjoemel (= dunnetjes, schamel); vaere (= vaere); dem hubbe ze betrokke (= hij is beetgenomen)dae waas aan ut vinke inne hoaf ( = hij  stookte een vuurtje in de tuin).

week 16

   

Wist u ...

...dat wethouder en “formateur” Jan den Teuling (Roerstreek Lokaal!) het “snel ( en goed?) geregeld“ heeft
...dat er in de Gemeente Roerdalen geen 4 wethouders van 0,75fte komen maar drie van zogezegd 100 procent oftewel 3 van 1fte
...dat dat laatste ook vrij logisch is, want je kunt als dagelijks lokaal bestuurder alleen maar 100 procent die taak vervullen en in zoverre heeft de formateur gelijk om met drie wethouders te gaan werken
...dat inmiddels bekend is dat de 3 nieuwe wethouders de 3 lijstaanvoerders van de drie coalitiepartijen zijn: Jan den Teuling zelf(Roerstreek Lokaal!), CDA-lijsttrekker Eugenie Cuijpers (beiden ook vorige periode wethouder) en nieuwkomer als wethouder Jan Smits, eveneens lijstaanvoerder van de partij in de nieuwe Roerdalense coalitie: voor het eerst met Democraten Roerdalen
...dat de formateur echter weer in onze ogen toch in de fout is gegaan door de wethouders weer te rekruteren uit, jawel, de voormalige gemeente Roerdalen: Den Teuling stamt uit Melick, Cuijpers uit Vlodrop en nieuweling Smits uit Herkenbosch
...dat dus de 3 overige kernen – alle uit het voormalige Ambt Montfort – opnieuw het nakijken hebben en dat naar verwachting 4 jaar lang met een coalitie van respectievelijk 6,5 en 3 raadsleden gewerkt gaat worden: riant met in totaal dus 14 van de 19 zetels.
...dat de vraag rijst: is dat erg want je bent tot wethouder voor alle kernen..? Antwoord: ja dat is niet goed, want het hemd is nader dan de rok.
...dat we daarmee bedoelen: ook wethouders zijn maar ( of: gelukkig nog) mensen en voor hen geldt heel vaak ook (net als bij raadsleden trouwens) de hemd-nader-dan-de-rok-stelling: in en uit eigen omgeving worden tekortkomingen, problemen, signalen eerder opgemerkt en – zoals dat zo mooi heet – meegenomen, dan op afstand. Gevreesd moet worden dat in het college van B en W, behalve dan van de voorzitter, niet genoeg tegenwicht is uit de 3 kernen van voormalig Ambt Montfort en staan die kernen achteraan in de rij. …
...dat een dergelijke collegevorming opnieuw pleit voor een betere toepassing van het duale stelsel: waarom niet minstens een externe wethouder, desnoods als vierde (Roerdalen betaalt toch in verhouding al erg veel wachtgeld/pensioen aan ex-wethouders etc, zo heeft een onderzoek van de krant uitgewezen)
...dat we heel benieuwd zijn waar straks de gemeenschapsvoorzieningen gesaneerd worden: Melick heeft zijn zwembad/sporthal al, Melick en Herkenbosch elk hun eigen voetbalclub al, in Herkenbosch en St O‘berg staan seniorencomplexen:, in Montfort een dorpshuis , in Posterholt de Beuk en KA.
...dat met deze aanstaande wethouders-verkiezing natuurlijk ook weer kandidaat-raadsleden doorstromen en daar zit , net als in de nieuwe raad trouwens, weer “nieuw bloed” bij. Gelukkig, een frisse wind kan geen kwaad en de “kadaver-discipline” per fractie mag en moet maar eens vaker doorbroken worden: goed voor de discussie en hopelijk dan ook beter voor de besluitvorming
...dat op de valreep de visie van een lezer hier ontvouwd wordt waarbij “ook in Roerdalen vanwege de transparantie anno 2018 een externe formateur bij de coalitievorming op zijn plaats zou zijn geweest en dat diens consultaties van alle partijen meer duidelijkheid zou kunnen hebben verschaft. Immers, waarom doen PvdA, VVD en Ons Roerdalen niet mee? Zijn ze geconsulteerd en wat is de reden van hun afhaken? Enz”
...dat de lezersvisie vervolgt: . “Vragen die ook met tussentijdse rapportage(s) – ook via een alerte omroep – tot in de huiskamer beantwoord zouden moeten worden. Daar hebben de kiezers recht op, want meer dan 1 op de 2 stemgerechtigden is naar de stembus gegaan: mag elke kiezer dan ook weten wat met zijn stem verder is gebeurd en dat geldt voor alle partijen. Voordeel is bovendien dat dan een formateur inhoudelijker aan de slag kan gaan. Trouwens, zou het gek zijn als vooraf al afgesproken zou worden dat een wethouder niet langer dan twee periodes (maximaal 2×4 jaar) op het pluche zit? Is ook in het bedrijfsleven thans met topfuncties gebruikelijk en het biedt soms perspectief aan andere goede raadsleden die op de pakweg eerste 5 plekken op een lijst staan en ook mogelijk wethoudersambities hebben ” ( wordt vervolgd)

...dat in St Odiliënberg komende zondag 15 april een uniek muzikaal festijn plaats vindt onder de titel “Een carrousel van muziek rondom de kerk door de eeuwen heen”.

...dat het publiek dan van 13.00 tot 17.30 uur kan genieten van diverse soorten muziek, een muziekgeschiedenis door de eeuwen heen.
...dat de 3 drie historische en sfeervolle locaties aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg uitermate geschikt zijn voor deze muzikale reis door de tijd: de basiliek met orgel, de naastgelegen Mariakapel en de kloosterkapel van Priorij Thabor (zie luchtfoto van basiliek ed)
...dat per locatie steeds kleine gezelschappen maximaal 15 minuten een uitvoering geven en om 13.30 uur geeft Gerard Sars een inleiding in de basiliek.
...dat het klooster speciaal voor dit evenement door de Kanunnikessen van het Heilig Graf is opengesteld en de zusters gunnen het publiek hiermee een blik in hun kloosterleven en in ruimten die normaal gesloten blijven, zoals de oude kloosterkamers en dankzij de Heemkundevereniging Roerstreek ook het reliekengraf onder het koor in de basiliek en de grafkelder op het kerkhof. Er worden, in principe, geen ruimtes betreden die deel uit maken van het kloosterslot. In het klooster kunnen drankjes en hapjes genuttigd worden en in de refter is een kloosterdiner; toegangskaarten a 7,50 euro zijn nu al verkrijgbaar in het HVR-museum
...dat de tweede uitgaanstip komend weekeinde (14 en 15 april) het nationaal Museum Weekeinde is met tal van gratis en deels gratis openstellingen
...dat daartoe ook hoort het Cuypershuis in Roermond waar zaterdag en zondag gratis toegang is van 11-16.30 uur en er zijn dan speciale themarondleidingen over ‘Een ambitieus fabriekshuis’ en verder kan ook nog tussen 9 en 15 april ontdekt worden waarom de Cuyperszaal zo bijzonder is
...dat daarnaast er in het Cuyperslab ook de 3D-kunstwerken te zien zijn en kan er geëxperimenteerd worden met 3D-printpennen. Info: www.cuypershuisroermond.nl
...dat we besluiten met Posters dialect: ein puuske bloome (= boeket bloemen), knoddele en broddele (= knoeien), ein buut (= grote teil), sjpienze (= stiekum kijken), sjpieje (= braken), dae is neet gans dig en dae tik neet rigtig (= hij is niet goed snik), get gelle of get koupe (= iets kopen), sjwerdus (= doodeweeks).

week 15


Wist u…

...dat wanneer u dit leest zullen wellicht de nieuwe wethouders in Roerdalen bekend zijn, is de oude raad al uitgewuifd en de nieuwe verwelkomd met ook weer vertrouwde maar ook nieuwe gezichten.

...dat met de wethouders-bekendmaking ook weer kandidaat-raadsleden doorstromen en met  mogelijk opnieuw nieuwe of in eerste instantie net niet gekozen oud-raadsleden

...dat indirect in verband daarmee een vraag kwam van een lezer uit Postert  en die ging over ons bericht vorige week: “alle 19 raadsleden zijn met voorkeurstemmen gekozen”.

...dat we dat hier proberen te  verduidelijken:

...dat wanneer alle stemmen verzameld zijn wordt eerst de kiesdeler vastgesteld. Dat gebeurt door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door 19 (het aantal te verdelen raadszetels in Roerdalen) In totaal werden in Roerdalen 9110 geldige stemmen uitgebracht; dus 9110:19 = 479: dat is dus  de kiesdeler).

...dat vervolgens  het aantal stemmen, dat elke partij of lijst heeft behaald, wordt  gedeeld door de kiesdeler en de uitkomst daarvan geeft het aantal zetels aan dat een lijst bij de eerste verdeling heeft behaald.

...dat na deze eerste verdeling blijft er mogelijk nog een aantal zetels over, die restzetels worden genoemd en die met steeds weer opnieuw de berekeningen volgens de zogeheten “grootste gemiddelden “ worden verdeeld.

...dat in de Kieswet ook is opgenomen dat de kandidaat met voorkeur is gekozen wanneer hij/zij minimaal 25 procent van de kiesdeler heeft behaald.  In  Roerdalen  hebben alle gekozenen “per kop” minimaal 120 stemmen behaald).

...dat dat zijn van Roerstreek Lokaal! (handhaven 6 zetels):  1 Jan den Teuling 487 stemmen, 2 Willem Van Pol 339, 3 Piet van der Vorst 337, 4 Karin Hermans - Roelofs 249, 5 Loes Vestjens 247, 6 Ruud Wolters 206 stemmen;

....dat de tweede fractie het CDA is ( van 6 naar 5 zetels) 1 Eugenie Cuijpers 708 stemmen, 2 John Vogels 208, 3 Ton Joris 185, 4 Jeroen Roubroeks 167, Leon Wolters 155 stemmen;

...dat de volgende fractie Ons Roerdalen is (van 3 naar 2 zetels) 1. Marjo  Thevissen 363 stemmen, 2 Henk van der Linden  190 stemmen; fractie Democraten Roerdalen ( van 2 naar 3 zetels): 1 Jan Smits  486 stemmen, 2 Gerrion van Elmpt 238 stemmen, 3 Frans Peeters 229 stemmen; 

...dat de vijfde lijst de VVD was en 1 zetel behield : Frans Nijskens 480 stemmen en tot slot: de  PvdA ( van 1 naar 2 zetels):  1. Jacqueline Aelen  496 en 2 Max van Baden (19 jaar!) 207 stemmen.

...dat we voor de rubriek Kiek Toen deze keer weer putten uit de collectie van Thei Hermanns, waarvoor dank namens de lezers. Het is een foto uit 1916 van de coöperatieve stoomzuivelfabriek Ons Belang die aan de Roermondseweg in Postert lag, schuin tegenover de huidige Garage Bustin. (Eerder publiceerden we een gebrandschilderde versie van “De Sjtoum”)

...dat 1200 Limburgse leerlingen deden mee met de sponsorloop Wandelen voor Water. Ze wandelden zes kilometer met zes liter water op hun rug en zamelden € 58.236 in voor Amref Flying Doctors.

...dat familieleden, vrienden en kennissen sponsorden de kinderen voor deze prestatie. Dit bedrag is inclusief de vermeerdering door de initiatiefnemer, stichting Aqua for All.

...dat Amref hiermee ruim 5000 kinderen in Ethiopië toegang kan geven tot schoon water en sanitaire voorzieningen plaatsen.

...dat een achttal scholen (400 leerlingen) uit Midden- en Zuid-Limburg namen deel aan de centrale wandeling die georganiseerd werd door WML.

...dat Basisschoolleerlingen uit heel Nederland liepen  rond Wereldwaterdag (22 maart) zes kilometer met zes liter water in een rugzak. Op deze manier ervoeren ze voor één dag waar hun leeftijdsgenootjes in Afrika mee te maken hebben. Die lopen namelijk élke dag gemiddeld zes kilometer om aan schoon drinkwater te komen.

...dat voorafgaand aan de wandeling alle leerlingen een gastles kregen over drinkwater en hygiëne in het algemeen en de situatie in Ethiopië.

...dat de uittip deze week een expositie in Roermond betreft: sinds  donderdag 15 maart tot en met 29 april 2018 staat het persoonlijke leven van Pierre Cuypers centraal in de expositie ‘Pierre’, die te zien is in de projectruimte van het Cuypershuis aan de Pierre Cuypersstraat 1 in Roermond. Geopend dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur. De expositie toont een selectie van werkstukken die gemaakt zijn door VMBO-leerlingen van het Connect College in Echt.

...dat we nog even in herinnering brengen het project van het 50-jarig Posterholt Gemend Koor: komende zaterdag 14 april samen zingen voor de bestrijding van kanker: alle info op de site van  het koor ( een samenzangdag met brunch voor een tientje of vanaf 14 uur gratis (dialect)zang van oa Willeke Simons-Visschers en La Bamba etc..

...dat sinds zondag 1 april is de Arriva bus in Limburg cashloos. Vanaf die datum is het voor reizigers die in een Arriva-bus in Limburg stappen niet meer mogelijk om een vervoerbewijs te betalen met contant geld. Arriva is naar aanleiding van een aantal overvallen in 2016 bezig met de overstap naar cashloos betalen in de bussen.

...dat reizigers voortaan kunnen reizen met de OV-chipkaart, een e-ticket of een vervoerbewijs betalen in de bus met pin, contactloos of creditcard. Reizigers kunnen gewoon in- en uitchecken met hun OV-chipkaart of een papieren vervoerbewijs betalen bij de buschauffeur met pin, contactloos of creditcard.

...dat het ook mogelijk is een e-ticket aan te schaffen (zowel geprint als getoond op de smartphone) of een vervoerbewijs met contact geld te betalen in de voorverkoop bij de Arriva OV-Servicepunten en overige verkooppunten in de regio. Meer informatie en alle voorverkoopadressen staan op http://www.arriva.nl/betaalgemak .

...dat we besluiten met dialect in het Posters: geld wie drek, geld  wie water (= steenrijk zijn); die hubbe bes get aane veut(= die hebben best wel wat (spaar-), die hubbe neet veul aanne tandj (= niet veel te besteden hebben); inmaken (= wecken), sjtrietsen (- stelen); doe kieks wiej ein doo hin (= je kijkt scheel); hinnebatsen ( = kippendijen), polfer (buskruit).

week 14

 

Wist u..

 ...dat het rode potlood voor de verkiezingen weer opgeborgen kan worden

...dat onze voorspelling over de uitslag redelijk tot goed was

...dat Roerstreek Lokaal! zich inderdaad met 6 zetels als grootste partij wist te handhaven (had voorheen al 6 zetels)

...dat ook conform de prognose van het Roerdal Journaal het CDA een klein verlies heeft geleden en van 6 naar 5 zetels is gegaan
...dat verrassenderwijs Ons Roerdalen terug is gevallen van 3 naar 2 zetels
 terwijl deze groepering minimaal op handhaving had gerekend
...dat Democraten Roerdalen  de eerste winstpakker van deze verkiezingen binnen haalde en van 2  naar 3 zetels is gegroeid
...dat ook de VVD - wederom conform onze prognose - weer een zetel mag bezetten, net als in de vorige raadsperiode

...dat de PvdA van  de Posterholte lijsttrekker Jacqueline Aelen (496 stemmen)  eigenlijk de grootste winstpakker van deze raadsverkiezingen 2018 is geworden; terwijl bijna overal elders de sociaal-democraten hard inleverden en zelfs weggevaagd ((Roermond!) werden. gingen ze in Roerdalen  van 1 naar 2 zetels; Aelen is daarmee kennelijk  beloond door de kiezer voor de constructieve uitvoering van haar raadstaak en de durf om een jonge kandidaat te lanceren: Max van Baden uit Montfort. Hij stond tweede op de lijst en vergaarde in zijn eentje liefst 207 stemmen

...dat een kandidaat-raadslid opmerkte, verwijzend ook naar de formule 1 races: "de naam Max heeft in Montfort nu eenmaal een magische werking ...let ook maar eens op bij de namen van huidige  borelingen"

 ...dat Max daarmee ook meteen het jongste raadslid in Roerdalen is met zijn 19 jaar

...dat nu de wethoudersformatie aan de gang is of - als u dit op woensdag leest - al misschien  afgerond is

...dat in het slot-tv-interview op de verkiezingsavond er herinnerd werd dat vooraf al beide grootste partijen opnieuw de liefde voor elkaar uitgesproken hebben en nog onzeker was of dat met 4 of 3 wethouders gestalte krijgt

...dat formateur Jan den Teuling (Roerstreek Lokaal! 6 zetels)  zich daarbij haastte om te zeggen "te streven naar een zo breed mogelijke coalitie en of dat met 3 fulltimers gebeurt of met 4 x 0,75 fte wethouder, moet bekeken worden".

...dat  het zo niet ondenkbaar maar wellicht toch theoretisch is dat Jacqueline Aelen (PvdA) en/of Jan Smits (DR) misschien deel gaan uitmaken van het nieuwe college van B en W, maar wij als Roerdal Journaal houden het erop dat het CDA vasthoudt aan 2 wethouderszetels, net als in de vorige periode

...dat Den Teuling zich wel degelijk zal realiseren dat hij zijn hand niet mag overspelen, want ook een combinatie van CDA, DR en PvdA zorgt voor een meerheid (10) hoewel dat erg krap is. Minder krap wordt het wanneer Den Teuling niet tot een akkoord komt met het CDA - maar waarom zou hij niet? - en zijn partij met DR en PvdA zou gaan regeren (11 van de 19 zetels in totaal)

...dat “watchers” tussen de regels door gemerkt hebben dat mat name  de partij van winnaar Jan Smits, dus  Democraten Roerdalen, hun verkiezingswinst graag verzilverd willen zien

...dat nu we nog enkele wapenfeiten noemen die uit de uitslagen te analyseren zijn:

...dat ook de krant al wist te melden dat een kandidaat in Roerdalen 0 stemmen behaalde: Posterholtenaar Eric Schoonheim trof dat lot. Hij stond twee na laatste op de PvdA-lijst en kon niet gaan stemmen wegens ziekte.

...dat  we nog enkele opvallende zaken melden: het grootste aantal stemmen kreeg de nieuwe CDA-aanvoerder Eugenie Cuijpers uit Vlodrop, nl 708, maar zij was ook de captain van de lijst.

...dat we verwachten dat nog enkele net niet gekozen kandidaten zullen doorstromen en alsnog in de raad komen wanneer de wethouderszetels bekend zijn.

...dat de Posterse kandidaten op alle die niet gekozen zijn de volgende stemmenaantallen behaalden: Roerstreek Lokaal!: Edin Hamzic 10 stemmen, Leon Roubroeks 25 stemmen, Hans Schuren 26 stemmen, Karin Timmermans-Pastoor 31 stemmen; bij het CDA is dat Fred van Hal 9 stemmen; bij Ons Roerdalen zijn dat Clarissa van Birgelen 28 stemmen, Edwin van Birgelen 5 stemmen; bij Democraten Roerdalen zijn dat : Jo van Kruchten 127 stemmen, Frank Heemels 26 stemmen, Bart Loenders 25 stemmen; bij de PvdA zijn dat Mieke Schotemeijer 31 stemmen, Eric Schoonheim 0 stemmen, Imke Hokke 4 stemmen.

...dat tot slot nog enkele wapenfeiten zijn: de oorspronkelijk uit Posterholt  geboortige of gelieerde kandidaten (voor zover bekend) behaalden de volgende stemmenaantallen: Frank Demarteau (CDA): 137 stemmen, Arno Beckers (CDA) en lijstduwer: 68 stemmen, Piet vd Vorst (Roerstreek Lokaal!) 337 stemmen en wederom herkozen. 

...dat nog enkele lijstduwers opvallend scoorden:bij Roerstreek Lokaal!: oud-wethouder Tjeu Verheijden ( St O-berg)) 107 stemmen en bij Ons Roerdalen: Baer Suijlen (Montfort) 142 stemmenen en dat Posterse nieuwkomers ( tot nu toe)  in de raad zullen zijn: Ruud Wolters en Loes Vestjens (beiden Roerstreek Lokaal!)

...dat we hier nog even herinneren aan de actie van het 50-jarig Posterholts Gemend Koor: de speciale meezingdag Zingen tegen Kanker: zaterdag 14 april in De Beuk. Kosten deelname  10 euro en daarvoor krijgt u koffie, een lunch en muziek van oa Willeke Visschers en La Bamba. Aanmelden om mee te zingen voor 1 april via een van de koorleden, of via 0475-402295 / 0475-401495 / 0475 407062 of per email posterholtsgemengdkoor@gmail.com Kijk voor meer info op de website. Bij het middagprogramma is trouwens iedereen (gratis) welkom vanaf 14.00 uur.

...dat we  een foto publiceren van Kiek Toen uit de collectie  van Thei Hermanns: een kijk op een deel van Posterholt, links  zien we een van de windmolens van Posterholt, de zogenaamde witte molen, in het midden de parochiekerk St. Matthias en rechts een deel van het klooster van de zusters Ursulinen.

 ...dat we vanwege de lengte de Posterse dialectwoorden beperkt houden: kursjpelig zeen (= lastig, kieskeurig zijn); dae haet de hood al aaf (= hij is al een beetje dronken); sjlekke ( = slakken); sjnammedaags ( = na de middag); ein voes (= vuist).

week 13

 

Wist u…

...dat komend weekeinde de zomertijd weer in gaat: in de nacht  van zaterdag op zondag gaat de klok een uur vooruit.

...dat 11 partijen  de handen ineen slaan om in de buitengebieden van vijf Limburgse gemeenten glasvezel aan te leggen

...dat dat blijkt uit een intentieverklaring die is ondertekend door de wethouders van Beesel, Bergen, Roerdalen, Roermond en Venlo met Glasvezel buitenaf, de Provincie Limburg, de LLTB, de LWV, de VKKL en MKB Limburg; doordat de gemeenten zich samenpakken om het probleem aan te pakken kan marktpartij Glasvezel buitenaf gemeentegrens overstijgende clusters van duizenden aansluitingen tegelijk bundelen. De Provincie en gemeenten faciliteren in deze ontwikkeling.

...dat het winters weer de Geluksdag Roerdalen flink dwars gezeten heeft: jammer van de inspanningen, maar zou een volgende Geluksdag in mei/juni bijvoorbeeld niet beter uitkomen?

...dat dat bijvoorbeeld een week (zondag) eerder dan de braderie gepland zou kunnen worden

...dat dat zelfs ook in combinatie met de Vaderdagbraderie zou kunnen, want dat evenement is sleets en heel dringend aan vernieuwing toe:  het haalt de laatste jaren nog niet meer het niveau van een matige zaterdagse weekmarkt elders...

...dat de organisatoren van de braderie best wat nieuwe impulsen kunnen lanceren, bijvoorbeeld een thematische aanpak: elk jaar een ander thema: van een Franse braderie tot een Beierse/Oostenrijkse bijvoorbeeld,  met dan "ingredienten"  uit die landen

...dat we voor de fotorubriek Kiek Toen van Mia Roubroeks-van Helden een foto  kregen van een klas van de huishoudschool in Posterholt, die  druk bezig met het leren van wassen en strijken. De foto zal eind jaren vijftig gemaakt zijn. We zien van links naar rechts: Mariet van Birgelen, Paarlo; Mariet Claessen, Melick; Ciel Jöris Posterholt (Berg), Truus Konings, Paarlo; Hilly Pernot, Hoofdstraat; Poels, Annie Roubroeks, Boomstraat en op de voorgrond  Gerts, Vlodrop.

...dat ook u een foto voor deze rubriek kunt aanleveren: het onderwerp hoeft alleen  in de breedste zin des woords op Posterholt of de Roerstreek of (Midden-)Limburg betrekking te hebben. U kunt u foto laten inscannen en weer mee naar huis nemen bij Marjo van Cube Computers, Hoofdstraat in Posterholt of insturen via info@postert.nl. Geef ook enige toelichting op de foto aub.

...dat de bijzondere en vrije dagen van dit jaar nog niet gepubliceerd zijn :

25 maart               Zomertijd 
30 maart              Goede vrijdag 
1 april     1e Paasdag 
2 april    2e Paasdag 
27 april    Koningsdag 
1 mei      Dag van de arbeid 
4 mei      Dodenherdenking 
5 mei      Bevrijdingsdag 
10 mei   Hemelvaartsdag 
13 mei  Moederdag 
16 mei   Ramadan 
20 mei   1e Pinksterdag 
21 mei   2e Pinksterdag 
15 juni  Suikerfeest 
17 juni   Vaderdag 
21 augustus        Offerfeest 
18 september    Prinsjesdag 
4 oktober             Dierendag 
28 oktober          Wintertijd 
31 oktober          Halloween 
11 november     Sint maarten 
5 december        Sinterklaas 
25 december      1e Kerstdag 
26 december      2e Kerstdag 
31 december      Oudejaarsdag 

Meer informatie over deze (en andere) feestdagen is te vinden op www.feestdagen-nederland.nl

...dat een bijzonder bericht naar ons gestuurd is: Waar zijn ze, de maagden van weleer?

...dat namelijk op 12 mei  de Roermondse Stadsprocessie haar intocht naar Kapel in 't Zand zal maken. Van oorsprong gold deze 'brandprocessie', als smeekbede aan Maria voor het verdere behoud van de stad na de tweede grote brand in 1665. Traditioneel trok in deze stoet ook een 'Maagdenkoor' mee. Op vrijdag 6 april vindt om 20.00 uur de presentatie 'Muziek, Maagden en Wierook' plaats in de Ursulakapel.

... dat de vraag nu is:  wie van de toenmalige deelneemsters aan de Stadsprocessie wil vóór 23 maart herinneringen daaraan en ook beeldmateriaal beschikbaar stellen voor deze presentatie; reacties: P. Houwen, tel. 0475-204195 of peter.houwen@ziggo.nl

...dat we bij nog een soort processie blijven waaraan ook dit jaar enkele inwoners van Roerdalen hebben deelgenomen en zij willen een volgende keer misschien met een bus(je) Midden-Limburgers deelnemen (wordt dan tijdig in de media bericht)

...dat het gaat om de Stille Omgang in Amsterdam die afgelopen zaterdagnacht plaats vond maar de opkomst voor de religieuze wandeling door Amsterdam was wel lager dan vorige jaren.

...dat het aantal deelnemers was lager doordat een deel van de wandelaars de tocht al voor de officiële start om 22.00 uur aflegde.

...dat we even in herinnering brengen: tijdens de Stille Omgang lopen deelnemers elk jaar biddend de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep, nadat hij een wonder had meegemaakt dat bekend staat als het Mirakel van Amsterdam.

...dat volgens de overlevering toen een stervende man een hostie uitbraakte  in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel kwam in het haardvuur terecht. Toch bleek de volgende ochtend de hostie ongeschonden.

...dat de kerk heeft dit hostiemirakel officieel erkend als wonder. Al sinds 1881 wordt  in het destijds streng protestante Amsterdam  het wonder herdacht met een nachtelijke omgang in alle stilte.

...dat we besluiten met Posters  en Limburgs dialect: es,'t neet rak, dan heuvelt 't mer (= als 't niet goed lukt, probeer er dan maar wat van te maken); det duit hum de das om (= dat is het einde); eine toegenejde (= vrek, gierig persoon);  waersj (= tegendraads); waerbursjtel (= dwarszittend haar); dae is dropaaf (= gierig zijn);  taenge de kier in goan (= koppig); eine aezel is nag gein paerd (= hij kan het wel proberen maar ‘’t lukt toch niet);  eemes get get ternier duuje (= iemand fijntjes de waarheid zeggen).

week 12

 

Wist u...

...dat elk adres in Roerdalen  een activiteitenkrantje van het programma van de Geluksdag 2018 in Roerdalen as zondag heeft gekregen en dat u zondag ook met het Boekenweekgeschenk gratis kunt "treinen".

...dat het ook weer bijna maandag 19 maart is (naamdag St Jozef) en in Sittard is dan weer de bekende St Joepmarkt is met in het centrum rond  260 standhouders: de grootste markt van Nederland.

...dat volgende week woensdag de verkiezingen voor de gemeenteraad  zijn in meer dan 300 gemeentes in Nederland.

...dat wij daarom deze week daarover cijfers presenteren, die met name betrekking hebben op Nederland, Limburg en de eigen gemeente Roerdalen.

...dat het overheidsregister zegt dat er in ons land 360  gemeenten zijn - in verschillende gemeentes  is eerder gestemd vanwege samenvoeging - en Roerdalen staat qua inwonertal met 20.700 inwoners in Nederland op de 265ste plek,  net voor bijv. de Brabantse gemeente Cranendonk (Budel-Maarheeze voorheen) met 20.676 inwoners

...dat dit inwonertal goed is voor 19 raadszetels

...dat rijtje "hoeveel-raadsleden" als volgt uit ziet: tot 3000 inwoners: 9 raadszetels, tot 6000: 11, tot 10.000: 13, tot 15000:  15, tot 20.000: 17, tot 25000: 19 zetels (zoals in Roerdalen) ,(ook Maasgouw: 23.700 inwoners)), tot 30.000: 21, tot 35.000: 23, tot 40.000: 25, tot 45.000: 27 en tot 50.000: 29 zetels.

...dat we de inwonertallen van de grootste gemeenten in Nederland geven: 1 . Amsterdam 844.947 inwoners, 2 Rotterdam 634.m660, 3 Den Haag 528.821, 4 Utrecht 340.038, 5 Eindhoven 226.868, 6 Tilburg 213.804, 7 Groningen 202.635, 8 Almere 200.914, 9 Breda 182.304 en 10 Nijmegen 173.556 inwoners.

...dat we eerder hier beloofd hebben ook daarom de Limburgse cijfers te melden

...dat de hele cijferbrij ook interessante gegevens oplevert, waaruit geconcludeerd kan worden dat wethouders wel graag op het pluche zitten, zoals dat heet. Ook vanwege de toch wel vrij riante vergoedingen in vergelijking met die voor een raadslid of commissielid; toegegeven, de wethoudersfuncties zijn ook fulltime-banen, maar toch...(zeker als je bedenkt dat er ook nog royale wachtgeldregelingen/pensioenen bij horen, met vaak bedragen en duur, waarop men in het huidige bedrijfsleven jaloers moet zijn)

...dat we nu ondergaand in de cijferbrij duiken en let op: het gaat om bruto bedragen, behalve de onkostenvergoeding.

...dat we eerst kijken naar de maandelijkse vergoeding voor raadsleden (zeker 20-25 uur en meer werk per week, aldus een raadslid), en die vergoeding hangt ook weer af van het aantal inwoners, net als de wedde van de wethouders en het salaris  bijv. van de burgemeester en ambtenaren; in Roerdalen is de  vergoeding voor een raadslid (tot 24.000 inwoners):  per maand 617,77 euro plus in 2018 een maandelijkse onkostenvergoeding van 170,17 euro (die is vanaf 100.000 inwoners tot enkele tientjes hoger) plus ook nog  een ziektekostenverzekering van  103,98 euro jaarlijks

...dat de vergoeding oploopt (tot 40.000 inwoners): 958,91 euro bijv in Stein (25.059 inwoners), Brunssum (28.358 inwoners) Leudal (35.878) Echt-Susteren (31.765 inwoners) en ook de Brabantse gemeentes Deurne (31.391 inwoners), Valkenswaard  30.516 inwoners.

... dat weer een staffel hoger (van 40.000 toto 60.000 inwoners) de maandelijkse raadsvergoeding op 1248, 42 euro uit komt ( excl. eerder genoemde "extraatjes"): Roermond (57.390 inwoners), Weert (49.574inwoners)  Peel en Maas (43.317 inwoners) Horst ad Maas (42.139 inwoners)

...dat kleinere gemeenten de volgende  maandelijkse vergoedingsschalen voor raadsleden  kennen  - (volgens vele politici vooral bij kleinere gemeentes veel  te lage!)  - : tot 8000 inwoners 250,82 euro per maand,  tot 14000 inwoners 396,33,(eerder genoemd de vergoedingen 24.000-40.000 en 40.000 tot 60.0000) van 60000 tot 100.000: 1460,84; 100.00-150.000: 1658,52 euro en bij een nog hoger aantal inwoners: 1932,14  euro per maand (plus natuurlijk de onkostenvergoeding  en de ziektekostenpremie).

...dat u zo de raadsvergoedingen kunt berekenen voor Maastricht 122.753 inwoners, Venlo 101.059 inwoners, Sittard-Geleen 93.319 inwoners, Heerlen 87.189 inwoners en dan volgt Roermond met 57.390 iwoner en verder Gennep 17.129 inwoners, Nederweert met 16.864 inwoners

...dat de wethoudersvergoedingen daarentegen veel rianter zijn (exclusief 8,3 procent eindejaarsuitkering en rond 350 euro onkostenvergoeding per maand)  en zo komt een wethouder in een gemeente tot 8000 inwoners maandelijks op 4605,10 euro; van 8001-14.000 op 5219,05 euro maandelijks, van 14001 tot 24000 inwoners: 5837,78 euro, van 24001-40.000: 6247,44, vervolgens tot 60.000 inwoners: 6864,06 euro, tot 100.000 inwoners:  7479,61 euro, tot 150.000 inwoners 8169,00, tot 375.000 inwoners op 8653,50 en daarboven 9818,00 per maand ( en jaarlijkse indexering!)

...dat het salaris van een startende burgemeester in een gemeente als Beuningen (ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Roerdalen) bedraagt rond 7988 euro maandelijks

...dat het salaris van een burgemeester in ons land inclusief vakantiegeld en eindejaarsbonus ook niet gek is: van de kleinste gemeente in ons land is dat jaarlijks bijna 81.760 bruto, van een gemiddelde gemeente (rond 30.000 inwoners) is dat bruto 101.600 euro en van de grootste gemeentes (375.000 inwoners) maximaal 152.500 euro (ook hier inbegrepen: vakantiegeld en eindejaarsbonus)

...dat we nog even terugkeren naar de gemeenten: vergoedingen voor leden van de raadsadviescommissie zitten  tussen 60,25 en 159,19 euro, waarbij Roerdalen op 79,71 euro uitkomt.

...dat de opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 2014 landelijk slecht was (niet eens de helft) maar in Roerdalen was dat  71%, in Roermond 65% en in Echt-Susteren 72%

...dat de zetelverdeling  in Roerdalen in 2014 was: Roerstreek Lokaal!: 6 zetels (29,85%), CDA 6 zetels ( 26,6%) Ons Roerdalen 3 zetels (15,73%), Democraten Roerdalen 2 zetels (12,74%), VVD  (8,64%) en PvdA (6,44%) beide 1 zetel bij destijds in Roerdalen 17.230 kiesgerechtigden, 9540 uitgebrachte stemmen met 59 blanco en 47 ongeldige stemmen.

...dat de lokale tv de uitslag woensdag volgt en er zondag een debat is.

...dat in de fotorubriek Kiek Toen wederom naar de fotocollectie van Thei Hermanns gaan

...dat Thei vraagt of iemand nog bijgaande foto heeft ter completering van zijn Posterse kloostercollectie. Het gaat om  het inmiddels in de vorige eeuw afgebroken deel van de boerderij van het kloostercomplex (zijde Heerbaan en verder) van het Ursulinenklooster; de zusters waren  self-supporting en hadden eigen vee. Wie heeft deze foto nog? Op de achtergrond overigens een van de twee Posterse molens,  de Zwarte Molen,  die - net als de Witte Molen  - door de Duitsers  op het eind van Wereldoorlog werd opgeblazen. Reacties gaarne naar info@postert.nl

...dat we hier nog een compliment moeten laten horen: Mia Bonne-Timmermans (van oppe Borg in Postert) verdient een dikke pluim en is door de vereniging ook gefęteerd is,  omdat Mia zich  al ruim 50 jaar heeft ingezet voor het plaatselijk en regionaal EHBO-werk in diverse facetten. Hulde!

...dat we een herinnering nog even onder de aandacht brengen: de speciale meezingdag Zingen tegen Kanker: 14 april in De Beuk. Kosten deelname slechts 10 euro en daarvoor krijgt u koffie, een lunch en muziek van Willeke Visschers tot La Bamba. Let op aanmelden om mee te zingen voor 1 april via een van de koorleden, of via 0475-402295 / 0475-401495 / 0475407062 of per emial posterholtsgemengdkoor@gmail.com. Kijk voor meer info op de website. Bent u niet in de gelegenheid deze dag mee te maken en wilt u de actie wel steunen, dan kunt u een bijdrage doneren. Bij het middagprogramma is trouwens iedereen (gratis) welkom vanaf 14.00u.

...dat vanwege de lengte van de rubriek het aantal dialectwoorden deze week beperkt is: eine zaatvraeter = verwend persoon met eten);hae vooal bekans, mer gelökig  ich kosj ich umnog nog net prikke (= hij viel bijna maar ik kon hem nog net opvangen); eenes de pis lauw make (= iemand op de zenuwen werken); hae haet eine korte reem (= hij is snel verontwaardigd).

week11
   

Wist u...

...dat het drukke weken zijn en worden: volgende week zondag zijn 61 Geluksmomenten GRATIS  in Roerdalen te beleven. Voor het programma zie ook deze week in roerdaljournaal.nl een opsomming en verder volgende week op deze plek enkele opvallende Geluksdag-activiteiten.

...dat er ook nog een aparte uitgave over zou verschijnen van de gemeente

...dat het verder zondag halfvasten is en vanaf 14.30 uur trekt dan de traditionele Maaseiker carnavalsoptocht van het Heilig Wammes; volgens traditie wordt er vanaf 12 uur entree geheven en er zijn nog meer optochten oa in Hasselt

...dat de Boekenweek deze week begint en dat u volgende week zondag 18 maart met het Boekenweekgeschenk 2018 een gratis treinreis kunt maken; uitgebreidere info in een volgend journaal.

...dat u zich voorts tijdig dient aan te melden voor de actie Samen zingen tegen kanker op zaterdag 14 april in De Beuk waarvan het initiatief ligt bij het Posterholts Gemengd Koor vanwege het 50-jarig bestaan dit jaar. Kosten 10 euro pp en daarvoor bent u een hele dag onder de pannen, incl. brunch, drank,zang en  muziek van oa Willeke Simons, La Bamba, Binnenste Boete Bandj. Dat wil je toch niet missen...?, Nu aanmelden: tel 402295, 401495,407062.

...dat we deze weken ook de gemeentepolitiek induiken wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart.

...dat in Roerdalen 118 personen verdeeld over 6 lijsten naar een raadszetel dingen: we kijken nu naar de Posterholtse kandidaten

...dat lijst een is van Roerdalen Lokaal, die aangevoerd wordt door de huidige wethouder Jan den Teuling uit Melick

...dat de Posterse kandidaten (tussenhaakjes de plek op de lijst) op deze lijst zijn: Ruud Wolters (5), Loes Vestjens (7), Edin Hamzic (9), Leon Roubroeks (12), Hans Schuren (15), Karin Timmermans-Pastoor (20) en laatste op deze lijst is de huidige wethouder en lijstduwer Tjeu Verheijden (St. O'berg), op plek 25.

...dat de tweede lijst die van het CDA is met huidig wethouder Eugenie Cuijpers (Vlodrop) als lijsttrekker in plaats van de scheidende wethouder Chrit Wolfhagen. Opvallend, slechts 2  Posterse kandidaten op de CDA-lijst, die 27 namen telt: zittend raadslid Ton Joris (4) en Fred van Hal (24).

...dat de derde lijst Ons Roerdalen is van lijsttrekker Marjo Thevissen (Herkenbosch) en op twee Henk v.d Linden (St O’berg). Op deze 16 kandidaten tellende lijst met good-old Bair Suijlen (Montfort) als lijstduwer staan ook slechts 2 Posterse kandidaten: Clarissa van Birgelen (6) en Edwin van Birgelen (14).

...dat lijst 4 gevormd wordt door de Democraten Roerdalen met als lijsttrekker Jan Smits (Herkenbosch) en Frans Peeters (Montfort) als tweede. De Posterse  kandidaten op deze lijst van 28 namen zijn: Jo van Kruchten (4), Frank Heemels (9) en Bart Loenders (14)

...dat de liberalen van de VVD met 10 personen op lijst 5 vertegenwoordigd zijn met oud-wethouder Herman Nijskens (Melick) als lijsttrekker en...heel opvallend: geen enkele kandidaat uit Posterholt, terwijl elk ander Roerdalens kerkdorp minimaal een kandidaat levert.

...dat de zesde en laatste lijst die van de PvdA is met 12 kandidaten, en met net als de vorige keer zittend raadslid Jacqueline Aelen (Posterholt) als lijsttrekker, en voorts met nog drie andere Posterse kandidaten: Mieke Schotemeijer (3), Eric Schoonheim (10) en Ima Hokke (11).

...dat we in de serie Kiek Toen een oude foto tonen van de rotonde aan Gevaren  (foto-collectie Thei Hermanns). Vorige week op de foto een controlerende douanier aan de grenspost/kantoor Heinsbergerweg Posterholt: dat was gezien ook het lange postuur, wijlen Aelt Melinga, die destijds trouwde met de Posterse Elly Wolters. Verder meldt Elly dat de foto midden jaren 50 is genomen.

...dat we verder aandacht vragen voor de bijen, of beter gezegd de bedreiging ervan.

...dat de internationale campagnebeweging Avaaz vorige week heeft gewaarschuwd: het is code 'rood' voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven

...dat recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen

...dat naast  het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten het gebruik van herbiciden en insecticiden, neonicoitinoďden, in de landbouw hierin een cruciale rol spelen

...dat vorige week de Europese voedselveiligheidsautoriteit meldde dat neonicoitinoďden een risico zijn voor bijen

...dat binnen een maand de Europese lidstaten over een volledig verbod stemmen en  Nederland neemt nog geen standpunt in en dat dat wel moet

...dat diverse  landen al toegezegd hebben een volledig verbod te steunen, maar het is nog net niet genoeg en  een JA van Nederland zou de doorslag kunnen geven!

...dat Avaaz daarom nu zegt: laten we minister Schouten massaal oproepen om voor een verbod te stemmen via de site van  Avaaz of bijv. https://steundebijen.wordpress.com

...dat we er nogmaals op willen wijzen:Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde; zij zijn de bestuivers van 80% van de wilde planten en vormen de voornaamste voedselbron voor vogels en veel zoogdieren.

...dat insecten ook onmisbaar zijn voor de bestuiving van onze voedselgewassen.

...dat ruim 70% bestoven moet worden: een van de gevolgen van het verdwijnen van wilde bestuivers is een jaarlijkse, schadepost van €15 miljard voor de landbouw in heel Europa. De consequenties voor de natuur en voor onszelf zijn nauwelijks te overzien.

...dat we nu naar de actualiteit van nu kijken: in de derde week van maart stemt de EU namelijk opnieuw over een definitief verbod voor buitenteelten voor de neonicoitinoďden: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam; Avaaz ea willen dat Nederland stemt voor dit verbod en hiermee beschermen we niet alleen de bijen, maar ook onze eigen gezondheid en de vitaliteit van onze leefomgeving, zegt Jaap Molenaar van Avaaz.

...dat Avaaz een internationaal campagnenetwerk van 41 miljoen mensen is: het streeft ernaar dat internationale besluitvorming wordt bepaald door inzichten en waarden van de wereldbevolking. ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in veel talen.)

...dat  Avaaz leden heeft in alle landen van de wereld; het team is verspreid over 18 landen in 6 werelddelen en werkt in 17 talen.

...dat we besluiten met Posters dialect: vertesteweere (= vernielen), ziej haet de boks aan ( = zij heeft het voor het zeggen; is de baas); oppe luip goan( = er van door gaan); eine kumaedemaeker (= grapjas); dae moet mig gein menskus make (= hij moet niet dwarsgaan liggen); det is mig eine bussjop ( = dat is een ingebeeld of traditierijk iemand); loat reube rood moos zeen ( = dat doet er niet toe).

week 10

 

Wist u...

...dat we starten met een waarschuwing: er is een e-mail in omloop die zogenaamd afkomstig is van PostNL: in werkelijkheid komt het bericht van criminelen

...dat volgens de betreffende  e-mail het postbedrijf geprobeerd heeft bij u uw pakketje af te leveren, maar dat is niet gelukt: u kunt het pakketje alsnog ophalen bij een PostNL-afhaalpunt. Daarvoor heeft u wel de track & trace-informatie nodig.

...dat dan in de valse mail volgt: om die informatie te downloaden, moet u op een link klikken, maar doe dit niet: de link bevat namelijk malware, waardoor uw computer wordt besmet met gevaarlijke software: criminelen  kunnen dan meekijken op uw computer of deze zelfs besturen.

...dat wanneer deze waarschuwing te laat komt kunt u op de site van de politie lezen hoe u malware kunt verwijderen. (Bron: Opgelicht?! )

...dat  Vlodrop vorige week redelijk opgeschrikt werd door de melding over de melkgeitenboerderij aan  rand van Vlodrop (Weg achter het Koebroek) richting Posterholt en waarover een raadscommissie van de gemeente Roerdalen zich gebogen heeft

...dat daarin - volgens de  krant  wethouder Wolfhagen (CDA) geruststellende woorden heeft gesproken over de controles met betrekking tot deze fokkerij

...dat men er echter niet gerust op is in Vlodrop, zo bleek oa tijdens de vergadering van de commissie: en  is de Q-koorts uitbraak in Nederland destijds ook niet  onderschat?; en zijn er niet nog steeds slachtoffers die erg ziek zijn of zijn geweest..? Zo blijkt oa uit diverse  pers-publikaties.

...dat  over de voorlichting over de geitenboerderij toch vragen blijven opdoemen: is de info naar de burger toe wel voldoende geweest?

...dat de wethouder in de commissievergadering antwoordde  dat 2 instanties (RIVM en GGD) het bedrijf gecontroleerd hebben en onder periodieke controle houden, zoals de overheid heeft voorgeschreven en het bedrijf ed thans in orde hebben bevonden, aldus de wethouder.

...dat wij het een beetje  vreemd vinden dat op deze geitenkwestie door de politiek niet verder is ingespeeld;  zeker een kans (voor open doel zelfs) om zo vlak voor de verkiezingen de trom te roeren.

...dat trouwens  de geitenhouderij daar al sinds aug. 2017 in bedrijf  is met 400 geiten, maar dat dat volgens de regels van de wet ook mag, meldt de krant.

...dat we in het kader van de foto-serie Kiek Toen een foto tonen van de grensovergang met douanekantoor Posterholt, gezien vanaf de Duitse (Karken) kant:  Een douanier zit voor het kantoor en de ander controleert een autobestuurder. De foto is weer uit de collectie van Thei Hermanns.

...dat de foto redelijk oud is, gezien ook het auto-model

...dat op 1 Jan 1993 met het in werking treden van het Schengenakkoord grenscontroles als dezevan ons land met Duitsland en België zijn afgeschaft in principe: slagbomen en douanekantoren verdwenen en er zijn alleen nog vliegende controles

...dat we deze week weer een gezondheidstip hebben en die gaat over eieren.

...dat wanneer je  je ouder wordt, heb je van bepaalde vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen méér nodig om gezond te blijven.

...dat we het deze keer specifiek willen hebben over luteďne en daar is de beste keuze het eten van eieren

...dat luteďne erg belangrijk is voor het gezichtsvermogen: deze gele stof zit in grote hoeveelheden in het netvlies van onze ogen en om precies te zijn in de zogeheten gele vlek (macula) waarmee we scherp zien.

...dat bij het ouder worden de macula slechter kan gaan functioneren. Dit wordt maculadegeneratie genoemd en is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het gezichtsvermogen bij 65-plussers

...dat extra luteďne mogelijk beschermt tegen deze oogziekte.

...dat eieren (en vooral eidooiers) zijn een rijke bron van luteďne; neem daarom gerust elke dag een ei

...dat dat vroeger werd afgeraden, maar inmiddels weten we dat cholesterol uit de voeding amper invloed heeft op het cholesterolgehalte in het bloed.

...dat luteďne verder vooral zit in groene bladgroenten zoals spinazie, broccoli en spruitjes, en in mais.

...dat we voorgaande keren hier meldden: voor vitamine B12 is de beste keuze  paté

...dat  vitamine B12 alleen in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst zit, zoals vlees, vis, zuivel en eieren.

...dat een kwart van de 60-plussers een tekort aan B12 heeft.

...dat een tekort aan B12 kan leiden tot ­bloedarmoede en geheugenverlies.

...dat we ook massaal te weinig kalium binnenkrijgen want kalium helpt de bloeddruk te verlagen. De bloeddruk is bij 45 tot 70 procent van de 60-plussers verhoogd.

...dat je niet al te scheutig moet zijn met zout weet iedereen, maar het is minder bekend dat meer kalium eten net zo goed is voor de bloeddruk als minder zout eten.

...dat kalium vooral zit in aardappelen, groenten en fruit. Verder ook wat in zuivel, brood en noten.

Gebruik niet te veel water bij het koken van aard­appelen, want dan gaat er kalium verloren. Of gebruik het kooknat voor de jus. Een portie van 200 gram aardappelen levert 20 procent op van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van kalium.

...dat we besluiten - zoals u gewend bent - met Posterse dialectwoorden: flouter (= fout); sjouter (= grappenmaker); sjpeuchte (= fratsen);  aofte (= gedroogde appels); roetedraod (= gaas);  veug (= aanleg)

   

   

Wist u…

...dat we hier, zoals elk jaar, de schoolvakanties voor dit jaar doorgeven, afgaande op de scholen voor de zuid-regio van Nederland

...dat de vakanties hier voor 2018  zijn, volgens de  basisschool Posterholt: 12-02 t/m 16-02-2018 Carnavalsvakantie, 30-3 en 2-4-2018: Vrij (lang Paasweekend), 23-04 t/m 04-05-2018: Meivakantie, 10-5 en 11-05-2018: Vrij Hemelvaart, 21-5 en 22-5-2018: Vrij Pinkstermaandag en studiedag , 6-7-2018: Vrije dag voor zomervakantie 9-7  t/m 17-08-2018: Zomervakantie, 20-8-2018: Eerste schooldag 2018-2019, 3-9-2018: Vrij Kermis (studiedag).

...dat vanwege  de vakantiespreiding Nederland verdeeld is in 3 regio’s. De overheid bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is in die regio’s. Voor de overige schoolvakanties per regio  gelden adviesdata.

...dat noord de grote zomervakantie dit jaar als laatste gepland heeft en wel vanaf 23 juli en midden zit ook dit jaar in het midden en begint een week later dan zuid op 16 juli 2018.

...dat we in het kader van Kiek Toen een foto kregen van de  Posterholtse huishoudschool

...dat we maar weinig weten van de foto, aangereikt door Truus Fijten-van Helden. We zien een klas van de huishoudschool  van voor de oorlog waar de dames samen met een zuster/onderwijzeres  afgebeeld staan.

...dat Truus wel wist te melden  dat de dame achteraan links haar moeder Thea (van Helden-)Cuijpers is en dat de 2e dame links onderaan Mia (Smeets-) Hermanns is en rechts Anna (Smeets-)Mooren. Overigens leek dochter Gemma als jong meisje sprekend op haar moeder. Wie weet meer over deze foto, schat het jaartal en verder wie is wie, meldt dat per mail of post of stop een briefje in de bus bij Cube Computers, Posterholt.

...dat we nog de gezondheidstips schuldig zijn van vorige en deze week over de griep

...dat er onderscheid is tussen griep en een zware verkoudheid

...dat je bij griep meestal eerst koude rillingen krijgt

...dat bij griep ook koorts komt tot boven de 38 şC, wat stevige spierpijn in je hele lichaam:  Je voelt je ziek, lamlendig, moe en zwak. Kortom: algehele malaise.

...dat andere verschijnselen die kunnen optreden bij griep zijn afhankelijk van de eigenschappen van het influenzavirus, maar kunnen ook gezien worden bij het verkoudheidsvirus

...dat courante verschijnselen zijn: hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en een verstopte neus.

...dat de vraag rijst:" Wat te doen bij griep en hoe kun je ze het beste bestrijden?

...dat griep  of influenza wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Je kunt ermee besmet raken als je speekseldruppeltjes met een griepvirus inademt, welke in de lucht terecht kunnen komen wanneer iemand met griep hoest of niest.

...dat je kunt ook besmet worden als je een met het griepvirus geďnfecteerd persoon een hand geeft, terwijl die net in zijn hand heeft gehoest of geniest; ook kunnen virussen worden overgedragen via voorwerpen, zoals een deurknop, trapleuning, telefoon of toetsenbord. Griep is een besmettelijke ziekte die zich relatief snel verspreidt. Bij de griep zijn de luchtwegen geďnfecteerd met het influenzavirus, waardoor je allerlei klachten krijgt. Dus: tijdig en vaker goed handen wassen.

...dat de vraag is: wat zijn de symptomen:.

...dat griep zich vaak aankondigt met hoge koorts, koude rillingen (een rillerig gevoel), spierpijn in het hele lichaam, keelpijn, hoesten, hoofdpijn en een verstopte neus.

...dat wanneer je je niet zo heel erg ziek voelt en geen koorts hebt, is er misschien geen griep in het spel maar verkoudheid. Binnen drie tot vijf dagen verdwijnen vaak de verschijnselen van griep. Wel is het zo dat je na het doormaken van een flinke griep, je nog een dag of tien slap of lusteloos kunt zijn.

...dat de griepprik niet helpt tegen verkoudheden (want daar spelen andersoortige virussen een rol) of andere virale aandoeningen.

...dat de vraag luidt: Wat te doen bij griep? Tips en leefregels:Zorg voor voldoende rust, vermijd lichamelijke inspanning en houd goed je grenzen in de gaten; je voelt vaak zelf wel aan hoeveel rust je nodig hebt. Zorg ook voor voldoende nachtrust.

...dat je voldoende moet drinken en voorkom dat je uitdroogt. Als je koorts hebt, transpireer je veel en verlies je veel vocht. Het is van belang om dit vochtverlies weer aan te vullen, bij voorkeur op waterbasis. Water en lichte thee zijn bij uitstek goed te verdragen dranken. Verder: Zorg voor voldoende warmte; voorkom afkoeling.

...dat griep veelal vanzelf weer over gaat, uitzieken dus.

...dat de bij- verschijnselen die gepaard gaan met griep desgewenst kunnen worden bestreden. Wanneer je last hebt van aanhoudende hoest, keelpijn (een rauw en rasperig gevoel in de keel), hoofdpijn of een verstopte neus, dan kun je deze klachten op de volgende manieren verminderen:

...dat je hoestklachten zelf kunt verlichten door een lepel honing in de mond te laten smelten. Een verzachtende hoestdrank kan ook soelaas bieden. Soms wordt een middel geadviseerd om de hoestprikkel te dempen, zoals noscapine.

...dat je keelpijn ed te lijf kunt gaan  door drie tot vier keer per dag te gorgelen met een zoutoplossing (los hiervoor één afgestreken theelepel zout op in een glas water). Zuigen op een  snoepje of dropje kan ook helpen. Voorts kunnen de klachten verminderen door koud te drinken of op een waterijsje te zuigen.

...dat je een verstopte neus tegen kunt gaan met neusdruppels of neusspray met de ingrediënten xylometazoline of oxymetazoline. Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

....dat we besluiten met  het Posters dialect  dat we besluiten met Posterholtse woorden en uitdrukkingen: zo wildj wiej haas (= uitgelaten); veur kaaf en sjtreu ( = voor spek en bonen); euverkruuts ( = kruiselings); in ein sjars (= in een keer); alik (= heelhuids); pongele mit eine hondj ( = spelen/ stoeien met een hond); wuilese ( = stoeien).
week 8

   

week 7 geen Wist u ivm de Carnavals vakantie

   

Wist u...

…dat we dit Journaal 6 van dit jaar al weer starten met Posterse vasteloavends-info; komend weekeinde is immers weer het hoogtepunt van Vasteloavend 2018

...dat het programma elk  jaar ongeveer gelijkluidend is:  het bezoek van de Posterse Biemosje  aan de senioren elders  op donderdag en vrijdag, het  A-socialistenkonkoer op zaterdag, op zondagmiddag vanaf  14 u. Buujelemiddag van Feesnaeskes en Dorsvlaegels in KA met oa Björn en Mieke.

...dat maandag om 14.11uur vanaf de Donk de Grote Optocht start en dinsdag is de grote dag van de Boerebroelig

...dat we een extra verzoek kregen: ook dit jaar houden de Feesnaeskes een lege flessenaktie: vrijdag tussen 16 en 16.30 zamelen zij statiegeldflessen in voor de aanschaf van nieuwe carnavalskledij; lege bierflessen in kratten zijn natuurlijk ook welkom.

...dat we iedereen een fijn vasteloaves-weekend toewensen.

...dat we ook de foto’s van de drie Posterholtse  prinsen van dit jaar publiceren en wel van Biemosje-prins Tom 1, jeugdprins Pjotr van de Dorsjvlaegels en kinjerprins Daan van de Feesnaeskes

...dat we verder ook nog publiceren  het Boerebroedspaar 2018: Broedegom Pieter Dirx en broed Sonja Sonntag : zij vertegenwoordigen de buurt Gevaren en handbalclub HCP. Zij staan dinsdag centraal tijdens de Boerebroelig.

  

 

KCV de Feesnaeskes

prins Daan 1 (Bos)
en
prinses Emmy (van Melick)
JCV de Dorsjvlaegs

prins Pedro (Thegels), prinses Merlin,
en de adjudanten
Daan en Nelis
CV de Biemosje

prins Tom 1 (Montforts), prinses Renske (Haagmans), adjudanten Martijn Smeets, Rick Sonntag, Roy Reinders en Ton Joris
Boerebroedspaar

Pieter Dirs en Sonja Sonntag

  

..dat we een prachtig gedicht publiceren  over vasteloavend van Toos Schoenmakers-Visschers over de Kleine Kloon

----

miene kleine kloon

 

 

miene kleine kloon

wat ving ich dich sjoon

mit royaal gesjmink muulke

in idder wengske ein kuulke,

dien naeske rood

en uigskes sjtraolend groot.

 

die traon kwansies

mak ós get wies

want diene lach zo sjoon

dae sjpant de kroon,

eine krollige pruuk

en ein bóks mit sjlómmels-sjtuuk.

 

dae bóntje sjtrik, ne echte nondejuuj,

kóm hie det ich dich ins duuj!

ein waemeske geroet mit greun en rood,

die bóks owee, die is get groot,

mer “helpe” hawte dich oppe bein,

doe geis dees daag wie eine trein!

 

doe laefs van kop toet teen,

wunsjs allein mer “kleunke”te zeen,

dich te zeen sjpringe,

dich te heure zinge,

det wermt mich doer en doer,

kindj daoveur gaon ich door ein sjteinse moer.

 

zo midde in det gewemel,

vuls doe dich inne zevende hemel,

mit tróm en träöt en tamboerijn,

mit al die kinger oppe bein.

bóntjer bösse es de bóntjste sjpech,

en kindj, ich loup zo richtig mit dich weg!

 

toos

 

----------------------------------

 

...dat we voorts ingaan op een verzoek van een lezer over de recente  cyber-computeraanval en eventuele gevolgen

...dat de conclusie daarvan luidt: op korte termijn zijn  geen ernstige gevolgen te verwachten, maar wel attent blijven en ...er zullen meer aanvallen volgen, zo bericht maandblad Plus online .

...dat de lezersvraag  vooral was: wat is het precies en kunnen onze bankrekeningen hierdoor geplunderd worden?

...dat bij zo'n aanval er in één keer enorm veel internetverkeer op een of meerdere servers wordt gericht.

 ...dat het gaat om zo veel informatie tegelijk dat servers het niet aankunnen en het gevolg is dat online diensten, zoals internetbankieren, komen plat te liggen

...dat DDoS-aanvallen meestal lopen via zogeheten botnetwerken en die bestaan soms wel uit honderdduizenden of zelfs miljoenen computers volgens Plusonline.nl

...dat de lezers zich afvragen: Is ons geld wel veilig?

...dat door de impact van deze DDoS-aanvallen veel mensen geschrokken zijn. Want hoe weten we nu of ons geld op al die rekeningen niet zomaar weg kan worden gehaald?

...dat volgens A. Pras, hoogleraar internetbeveiliging aan de Universiteit Twente, hoeven we ons geen zorgen te maken. De aanvallers hebben niet als doel om gegevens of geld te stelen. "Klanten lopen geen groot gevaar", zegt hij. "Het vervelendst is dat mensen ineens niet kunnen internetbankieren, omdat de diensten eruit liggen.

....dat Betaalvereniging Nederland zegt:  "Het is niet uit te sluiten dat criminelen zo'n aanval uitvoeren als afleidingsmanoeuvre, om tegelijkertijd te proberen dieper in de systemen van de bank te komen." Maar daar is bij de laatste DDoS-aanvallen nog geen bewijs voor.

...dat  de banken benadrukten ook dat er geen sprake was van een hack. Alle rekeningen waren dus veilig. DDoS-aanvallen zijn nog niet sterk genoeg om voor grote problemen te zorgen”

...dat de reden voor de DDoS-aanvallen is niet duidelijk. Veel internetcriminelen willen weten wat ze met een aanval kunnen bereiken, hoe ver ze kunnen gaan.

De aanvallers zouden nog niet klaar zijn.

...dat volgens experts hebben ze honderden bedrijven in Nederland en over de grens op het oog, waaronder SNS Reaal Triodos, Knab, Duitse banken en webwinkels als Amazon en Coolblue.

...dat experts tot slot waarschuwen dat criminelen DDoS-aanvallen zien als een mooie aanleiding om mensen te verleiden via phishingmails. Op die manier kunnen ze natuurlijk wel aan persoonlijke gegevens komen. Wees gewaarschuwd, besluit Plus online.

...dat we hiermee afsluiten: volgende week is er geen Posters Waekblaad vanwege carnaval en “veur euch allemoal: sjoon daag!”

week 6

   

Wist u...

...dat we in de serie Kiek Toen nog een keer een foto tonen van het Klooster Ursulinen / Landbouwhuishoudschool / Huishoudschool / c.a. aan de Posterse Hoofdstraat. Het was een enorm complex zoals u op e foto ziet: vanaf links zien we de kapel, de landbouwhuishoudschool, klooster en bewaarschool (later kleuterschool geheten)

...dat de foto al oud is: bijna een eeuw. De ansichtkaart werd namelijk met een postzegel van 1,5 cent naar zuid Limburgs verstuurd in... 1929 !

...dat eind juni 2017  de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van lijstencombinaties. SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks en OSF stemden toen tegen.

...dat sinds 1973 politieke partijen die zich verwant voelen met elkaar, hun kandidatenlijst konden combineren. Hierdoor vormen de samenwerkende partijen bij de zetelverdeling één grote partij die meer kans maakt op restzetels dan de partijen afzonderlijk.

...dat we ook nog even kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar: 5 februari 2018: dag van kandidaatstelling, de dag waarop de kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente;

21 maart 2018: dag van stemming;

3 april of 5 april 2018: dag van acceptatie;

28 maart 2018: afronding geloofsbrievenonderzoek door de geloofsbrievencommissies van de oude gemeenteraden. De gekozenen moeten daarvoor onder andere een opgave hebben verstrekt van hun maatschappelijke functies en nevenactiviteiten

29 maart 2018: dag van aftreden en aantreden ofwel de installatie en beëdiging van alle gekozen raadsleden, inclusief de raadsleden die opnieuw zijn gekozen.

...dat kort na de jaarwisseling een otter is waargenomen in het Roerdal

...dat bijeen onderzoek naar bevers werd het dier met een wildcamera op de foto gezet

...dat het naar alle waarschijnlijkheid om een mannetje ging dat op doorreis was

...dat deze enkele waarneming betekent nog niet dat deze viseter zich op korte termijn voorgoed in Limburg zal vestigen, en otters  kunnen, zo blijkt nu, Limburg op eigen kracht bereiken.

...dat met de toenemende populatie otters in Nederland en Duitsland is het te verwachten dat rond- zwervende jonge otters Limburg vaker zullen bezoeken zoals in 2012 in het grenspark Swalm-nette ook gebeurde.

...dat de oplossingen van de Dialectkwis 2018 derde en vierde ronde zijn:

...dat vraag 1 derde ronde was: wat betekent veer höbben ’t ónger de patsj: a. we zijn weer lekker thuis; b. we hebben de buit binnen; c. we hebben het onder knie; d. we hebben het achter de rug

...dat vraag 2 : wat betekent de  kletsj kriege: a. verkouden worden; b. een hoop kletspraat aanhoren; c. het zat worden; d. de kous op de kop krijgen

...dat vraag 3 was: wat betekent dao höb ich huip van: a. daar heb ik veel van; daar heb ik een hekel aan; c. daar heb ik tabak van; d. daar heb ik lak aan

...dat vraag 4  luidde: wat betekent doe mós de geit tujere: a. je moet de geit melken; b. je moet de geit voeren; c. je moet de geit aan een paal binden; d. je moet de geit slachten

...dat vraag 5 was : wat betekent dae kreeg d’r eine gevaeg: a. hij kreeg er een aangeboden; b. hij kreeg wat hij verdiende; c. hij kreeg een klap; d. hij kreeg een bezem om te vegen

...dat vraag 6 was: wat betekent votheuvel: a. klein persoon; b. hoge heuvel; c. lage heuvel; d. steenpuist

...dat vraag 7 was: wat betekent hampeleman: a. handwerksman; b. clown; c. klungel; d. dakdekker

...dat vraag 8 luidde : wat betekent det haet heel get oppe kous: a. zij heeft mooie kousen; b. zij is heel actief; c. zij heeft lange benen; d. daar komt heel wat bij kijken

...dat vraag 1 in de vierde ronde was: wat betekent v’r gaon ómtrčkke: a. we gaan eromheen lopen; b. we gaan verhuizen; c. we gaan het omver trekken; d. we gaan een lange trektocht maken

...dat vraag 2 was: wat betekent get ónger de veut oet höbbe: a.  likdoorns hebben; b. een lange afstand gelopen hebben; c. laat naar bed gaan; d. iets klaar hebben

...dat vraag 3 was: wat betekent de pin drin houwe: a. ermee stoppen; b. naar huis gaan; c. spijkers met koppen slaan; d. vastspijkeren

...dat vraag 4 luidde: wat betekent emes besjtute: a. iemand beschimpen; b. iemand de waarheid zeggen; c. iemand ophemelen; d. iemand achterna lopen

...dat vraag 5 was: wat betekent ’t raemke sjpint zich: a. het raampje staat op een kier; b. er zit een spin op het raampje; c. er zit een barst in het raampje; d. het raampje klemt

...dat vraag 6 was: wat betekent det sjtump zuver: a. dat klopt precies; b. die punt is niet scherp; c. dat gaat me te ver; d. dat is heel duidelijk

...dat vraag 7 luiddd: wat betekent wat sjteis-se te ozele: a. wat sta je te zeuren; b. wat sta je te ouwehoeren; c. wat sta je te loeren; d. wat sta je te kleumen

...dat vraag 8 tot slot was: wat betekent dae is dao hčlsj op: a. hij is daar heel kwaad over; b. hij houdt daar wel van; c. hij wil daar niets van weten; d. hij is daar belust op

...dat de juiste antwoorden zijn: derde serie: 1c, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a,7c, 8d; vierde serie: 1b, 2d, 3a, 4c, 5d, 6a, 7d, 8d

...dat de prijswinnaars  ( een Platbook) van deze rondes zijn: ronde 3: Deelnemers Dagbesteding Groene Kruis Posterholt, ronde 4: Lidy Lebens.

...dat we deze week  ook weer een gedicht van Toos Schoenmakers-Visschers, toegespitst op de carnavalstijd publiceren

 -------------------------

viefteen mit vastelaovend

 

toedelt zich vanalles aan

vol veursjpas, vol lol,

sjpilt sjtrak

drie daag ein anger rol,

ouge sjtraole van vruijd

en sjpas aan zichzelf,

de sjpegel is ziene prins,

zien anger helf.

 

gans mildj

drink ich mich zaat

aan dit bildj:

 

mien toedeldeuske

 

bleujend

vastelaovesreuske.

 

toos

 -------------------------

week 5

 

 

Wist u...

 ...dat ook in Posterholt het "vasteloaves-veursezoen" in volle gang is met as zaterdag onder meer de jaarlijkse verkoop van de Biemosje Vasteloavesgezet met een primeur dit jaar: een Vasteloavespuzzel, toegespitst op de Biemosje en met als hoofdprijzen oa 1,11 meter broadworsj en 1,11 kilo klumpes....

...dat ook het Vasteloavesleedjeskonkoek op L1 start

...dat van af deze week woensdag 24 januari is de Carnavalsposter weer af te halen bij Cube Computers Hoofdstraat 83, tegen  inlevering van de ingevulde bon uit de Limburger (van die woensdag). Ook dit jaar zijn er weer Vastelaovendpasjes bij, waarmee abonnees met de unieke code leuke prijzen kunnen

...dat de inwoners van  Roerdalen in de afgelopen weken de VoordeelPas Roerdalen eenmalig gratis  in de brievenbus hebben gekregen ( een tweeds pas kost 5 euro)

...dat men met de pas sinds 1 januari gebruik kan maken van acties die u aangeboden gaan worden door de (tot nu toe) circa 75 aangesloten ondernemingen uit Roerdalen. Meer ondernemers kunnen zich melden.

...dat van die 75 er meer dan  35 uit Melick en Herkenbosch komen en ook liefst 18 uit Vlodrop. De andere plaatsen zijn mondjesmaat van de partij: 8 uit Posterholt, 7 uit Montfort en slechts 3 uit St. Odilienberg.

... dat de site van de ondernemers van dit pasjes-initiatief meldt: "Door je dagelijkse boodschappen en andere aankopen te doen binnen de regio, zorgen we er samen voor dat onze omgeving blijft groeien. Daarom hebben we de VoordeelPas Roerdalen ontwikkeld. Op vertoon van de pas krijg je vanaf 1 januari veel extra voordeel bij een heleboel bedrijven in jouw omgeving. Check altijd de site voor de actuele aanbiedingen. Op vertoon  van uw VoordeelPas Roerdalen kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruik maken van speciale acties".

...dat het wel een beetje vreemd is, zeggen wij als Roerdal Journaal, dat een dergelijk pasje niet met meer tam-tam en acties van de ondernemingen gelanceerd is/wordt.

...dat dat al kan door bijv.  bij elk van de deelnemende bedrijven een bus neer te zetten en daarin kassabonnetjes te  laten deponeren met naam en adres van de kopers; om vervolgens daaruit winnaars per week of twee te kiezen om zo de pas met wat meer "sjwung" te presenteren.

...dat er wel een nieuwsbrieven-aktie rond de voordeelpas gestart is op de site en die telt nu al ruim 700 likes ( = aanmeldingen)

...dat ouderen wel iets met pasjes hebben maar veel minder met "likes"... en zo wordt toch een grote groep klanten min of meer gepasseerd ( of voelt zich "gediscrimineerd") (want de ouderen kopen juist vaak plaatselijk in tegenstelling tot de jongere generatie dat zijn "bijna-alles-internet-klanten"...)

...dat inwoners die geen pasje hebben gekregen, een per huishouding met elk een uniek nummer,  zich kunnen melden bij de organisatie op de site wwww.voordeelpasroerdalen.nl

...dat we hier de eerste 2 rondes van de Dialectquiz 2018 herhalen, met eerst de uitslag van de goede antwoorden en de prijswinnaars van die beide rondes ( winnaars krijgen bericht)

...dat de eerste ronde vraag 1 is: wat betekent sjouthóndj: a. schoothondje; b hond die veel blaft; c. schreeuwlelijk; d. iemand die veel schulden maakt

...dat vraag 2 is: wat betekent rötsjbees: a. iemand die veel heen en weer beweegt op zijn stoel; b. rotbeest; c berggeit; d. een heel snel dier

...dat vraag 3 is: wat betekent emes ‘ne mol bakke: a. iemand een poets bakken; b. iemand beduvelen; c. iemand wat wijsmaken; d. voor iemand een vlaai bakken

...dat vraag 4 is: wat betekent good mesjores make: a. goede sier maken; b. goede zaken doen; c. goede vrienden maken; d. goed eten koken

...dat vraag 5 is: wat betekent modes: a. modieus; b. modegevoelig; c. zedig; d. duur gekleed

...dat vraag 6 is: wat betekent dem dčksel ich waal: a. ik zal hem wel eens even de waarheid zeggen; b. ik doe daar wel een deksel op; c: ik sluit wel even af; d. ik berg dat wel goed op

...dat vraag 7 is: wat betekent det is neet van sjtreu: a. dat kan tegen een stootje; b. zij is geen doetje; c. daar zit geen strodak op; d. zij zal niemand bedotten

...dat vraag 8 is: wat betekent dae kump aan ’t blčgke: a. hij komt met veel lawaai binnen; b. hij zal moeten dokken; c. hij zal nog ziek worden; d. hij komt op de fiets binnen

...dat hier de 8 vragen volgen van ronde 2:

...…dat vraag 1 is: wat betekent verkammezaole: a. schoenen verzolen; b. dood maken; c. zijn haar kammen; d. verhuizen

…dat vraag 2 is: wat betekent vermuibele: a. andere meubels kopen; b. kapot maken; c. meubels verplaatsen; d. meubels opnieuw bekleden

…dat vraag 3 is: wat betekent van bčtskenj: a. van beide kanten; b. van weeskinderen; c. van de bovenkant; d. van moederskant

…dat vraag 4 is: wat betekent emes ane baom gaon: a. met iemand naar beneden gaan; b. iemand op de kast jagen; c. iemand grondig onderzoeken; d. met iemand naar het bos gaan

…dat vraag 5 is: wat betekent emes aaftrčkke: a. iemand uitkleden; b. iemand meetrekken; c. iemand op de foto zetten; d. met iemand sexuele handelingen verrichten

…dat vraag 6 is: wat betekent happesklatsj: a. domme kletskous; b. hapjesbereider; c. klapsigaar; d. donderslag

…dat vraag 7 is: wat betekent dae haet zich verdaon: a. hij heeft zelfmoord gepleegd; b. hij heeft zich verslapen; c. hij is klaar met de klus; d. hij heeft zich vergist

…dat vraag 8 is: wat betekent det haet get naeve zich: a. zij heeft een goede partner; b. zij heeft een grote familie; c. er zit iemand naast haar; d. zij  verbeeldt zich heel wat

...dat het Platbook  ronde 1 gezonden is door Henk Gerardts en  ronde 2 door Elly Melinga-Wolters

...dat de juiste oplossingen zijn: Antwoorden eerste ronde: 1d, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b, 8b, tweede ronde: 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a, 7d, 8d. ( Volgende week ronde 3 en 4).

week 4

 

Wist u…

 ...dat we deze week starten met een tip voor alle autobezitters, die "over de grens" tanken, en dan bedoelen we Duitsland.

...dat de mevrouw van het Esso-tankstation aan de Roermonderstrasse in Posterholts buurdorp Karken (Dld) zegt dat 80 % van de klandizie bestaat uit Nederlandse automobilisten

...dat zij allen verdienen aan het prijsvoordeel van de benzine wat soms kan oplopen tot 25 eurocent per liter

...dat onze tip over die goedkopere grens-prijs van benzine een app betreft, die je op je i-phone kunt zetten en die de benzineprijs per liter van een tiental tankstations, vlak over de grens hier, meldt

...dat de site heet: clever-tanken.de

...dat je die per regio kunt instellen via het Postleizahl oftewel de bijbehorende Duitse postcode

...dat die voor deze regio de postcode 52525 Heinsberg is

...dat het de moeite waard is regelmatig de site te raadplegen want de prijs van benzine - we meldden dat hier al eens eerder - kan tot 9 x per dag wijzigen (dat ligt aan de marktprijs per dag)

...dat we hier ook een tweede tip over hebben: vooral tegen de avonduren is de prijsdaling het sterkst en vooral in het begin van de week is de prijs lager; volgens enkele regelmatige "Duitsland-tankers"  is op maandag tegen de avonduren de benzineprijs veelal het laagst van de week

...dat daarnaast per merk de benzineprijs nogal eens verschilt waarbij de witte pomp in het naburige Haaren (bij Echterheide op de Berg de grens over) veelal het goedkoopst is, aldus de app

...dat die ligt Entenpfuhl 1 in 52525 Haaren (bij Echterheide de grens over of via Karken maar Neuhaaren enz )

...dat zondag vanaf 10 uur de Annendaalloop 2018 vanaf De Beuk van start gaat

...dat dit weekeinde ook de prinsenreceptie van de Dorsjvlaegels in het KA-huis

...dat we van een inwoner uit Vlodrop een afbeelding van een postkaart uit de jaren  tachtig van Posterholt (zie foto) kregen toegestuurd: het Kapelletje op de Donck.

...dat Posterholtenaar Thei Hermanns dezelfde foto op zijn fraaie website heeft staan met de nodige info, zoals hij over veel Posterholtse  gebouwen en foto’s (oa het klooster Ursulinen)  enz verzameld heeft en op de site in kaart heeft gebracht

...dat de kapel op de Donck gelegen is  tussen de huidige Burg.Geradtsstraat en de Roermondseweg nabij de Vijfsprong (vijf wegen komen hier bijeen)

...dat de kaart met deze foto uit circa 1985 stamt en uitgegeven is door de voormalige  winkel/kantoorboekhandel  Piet en Sanna Cuijpers-Janssen  (Hoofdstraat)

...dat het destijds gebruikelijk was foto’s van Posterholtse gebouwen op fotokaarten te koop aan te bieden; dat gebeurde in bijna alle dorpen en steden

...dat overigens op de  foto het witte vakwerkhuis links aan de Burg.Geradtsstraat van midden 1600 (mogelijk het oudste in Posterholt dat nog bestaat);  het witte huis achter het kapelletje aan de Roermondseweg is van 1852

...dat we wellicht hier nog meer oude foto’s ( en kaarten) kunnen publiceren de komende tijd: die kunt u insturen per mail naar: info@postert.nl of daar laten inscannen bij Cube Computers

...dat we  vervolgen met een tip, dit keer een gezondheidstip

...dat wanneer je  je ouder wordt, heb je van bepaalde vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen méér nodig om gezond te blijven. Praktische tips zodat je binnenkrijgt wat je nodig hebt.

...dat wat vitamine B12 betreft het volgende:  de beste keuze is paté

...dat  vitamine B12 alleen in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst zit, zoals vlees, vis, zuivel en ­eieren.

dat een kwart van de 60-plussers een gebrek aan B12 heeft. Het ­probleem zit hem in de opname van deze ­vitamine: dat gaat steeds moeizamer als je ouder wordt.

...dat mensen die maagzuurremmers gebruiken, extra moeten oppassen (hetzelfde geldt voor patiënten met maag- en darminfecties) omdat hun maagzuurproductie vermindert. Maagzuur is juist belangrijk om vitamine B12 uit de ­voeding te kunnen opnemen.

...dat een  tekort aan B12 kan leiden tot ­bloedarmoede en een verminderd geheugen. In de Verenigde Staten wordt extra vitamine B12 geadviseerd aan 50-plussers. Vooral lever­producten zoals paté en leverpastei zijn rijk aan vitamine B12. Eén toastje paté levert al een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

...dat we vervolgen met het vierde en laatste deel van de Dialectkwis; dat u de oplossing voor zondagavond moet sturen naar : info@postert.nl of in de brievenbus stoppen bij Cube Computers (tav Marjo) , Hoofdstraat 83, Posterholt.

...dat vraag 1 is: wat betekent v’r gaon ómtrčkke: a. we gaan eromheen lopen; b. we gaan verhuizen; c. we gaan het omver trekken; d. we gaan een lange trektocht maken

...dat vraag 2 is: wat betekent get ónger de veut oet höbbe: a.  likdoorns hebben; b. een lange afstand gelopen hebben; c. laat naar bed gaan; d. iets klaar hebben

...dat vraag 3 is: wat betekent de pin drin houwe: a. ermee stoppen; b. naar huis gaan; c. spijkers met koppen slaan; d. vastspijkeren

...dat vraag 4 is: wat betekent emes besjtute: a. iemand beschimpen; b. iemand de waarheid zeggen; c. iemand ophemelen; d. iemand achterna lopen

...dat vraag 5 luidt: wat betekent ’t raemke sjpint zich: a. het raampje staat op een kier; b. er zit een spin op het raampje; c. er zit een barst in het raampje; d. het raampje klemt

...dat vraag 6 is: wat betekent det sjtump zuver: a. dat klopt precies; b. die punt is niet scherp; c. dat gaat me te ver; d. dat is heel duidelijk

...dat vraag 7 luidt: wat betekent wat sjteis-se te ozele: a. wat sta je te zeuren; b. wat sta je te ouwehoeren; c. wat sta je te loeren; d. wat sta je te kleumen

...dat vraag 8 is: wat betekent dae is dao hčlsj op: a. hij is daar heel kwaad over; b. hij houdt daar wel van; c. hij wil daar niets van weten; d. hij is daar belust op.

week 3

 

 

Wist u...

 ...dat we het nieuwe jaar ook op papier sportief beginnen

...dat we niet doelen op de Annendaalloop die ook deze maand (zondag 21 januari vanaf 10 uur) weer in Posterholt gehouden wordt

...dat we de data van de races waarin Max Verstappen publiceren zodat u die in de agenda kunt zetten.

...dat we Max Verstappen dit jaar vaker in actie zullen zien dan vorig jaar

...dat de Formule 1 kalender 2018 liefst 21 races telt, onder andere met de terugkeer van de GP’s in Duitsland (Hockenheim) en Frankrijk (Le Castellet) en de Grand Prix van Maleisië is weggevallen.

...dat voor het eerst in  het seizoen drie races achter elkaar zijn gepland. Na de GP van Frankrijk (24 juni) volgen de races in Oostenrijk (1 juli) en Groot- Brittannië (8 juli)

...dat het race-seizoen 2018 traditioneel in Melbourne start op 25 maart en eindigt weer in Abuh Dhabi (25 november)

...dat hier de complete F1 kalender 2018 volgt: 25 maart Australië, 8 april China, 15 april Bahrein, 29 april Azerbeidzjan, 13 mei Spanje, 27 mei Monaco, 10 Juni Canada, 24 juni Frankrijk, 1 juli Oostenrijk, 8 juli Gr Brittannië

...dat we vervolgen met: 22 juli Duitsland, 29 juli: Hongarije, 26 augustus België, 2 september Italië, 16 september Singapore, 30 september Rusland, 7 oktober Japan, 21 oktober Ver. Staten, 28 oktober Mexico, 11 november Brazilië, 25 november Abuh Dhabi.

...dat we ook weer een gedicht van Toos Schoenmakers-Visschers u niet willen onthouden:

--------------------------------- 

jannewari

 

weg droum

van rös

en vree

 

kerssjtal

en bildsjes

ingepak,

de ruzelende

kersboum

naeve

de voelniszak.

 

eine sjtal

ein krib

en sjtreu,

’t waar ál

efkes óntdeu

in ein welt

vól luxe

en euvervlood

 

vól geweld

dood

en angs

 

december:

 

’t waar net

es kwaam

’t kindj zelf

effe langs

 

 

toos

----------------------------------

...dat we hier nog twee felicitaties moeten inhalen: de ene gelukwens betreft het 60-jarig bruiloftspaar Harie en Toos Thegels-Schoenmakers ( Harie was oa jarenlang raadslid en interim voorzitter harmonie) en de andere felicitatie is voor Harmonie Wilhelmina-beschermheer Giel Geraeds, die jl zondag 89 jaar is geworden.

...dat we in onze serie Kiek Toen wederom een foto tonen van het opleidingsinstituut van het voormalige Ursulinenklooster dat aan de Hoofdstraat lag.

...dat we deze keer een vrij zeldzame foto kunnen publiceren: de was- en strijkafdeling van de school voor huishoudkunde. Onder het toeziend oog van een H.Hartbeeld (op de kast) krijgen de leerlingen les. Een echt historisch plaatje want strijken is in de huidige maatschappij en tijd niet meer zo nodig en wordt beperkt tot het hoognodige. Toegegeven: de materialen zijn ook "gemoderniseerd".
...dat we hier ook regelmatig een uitjes-tip, gezondheidstip  of huishoud-tip geven.

...dat het deze keer een herkenbare tips is: ben je net zo trots op je mooie glazen douchecabine, zit hij voordat je het weet weer onder de kalkaanslag.

...dat kalkaanslag lastig te verwijderen is en is het eindelijk gelukt dan kun je twee weken later weer opnieuw beginnen.

...dat je dit heel eenvoudig kunt voorkomen met een handige trucje, tip van een lezeres en daarvoor heb je nodig: een pluisvrije doek en een spuitbus WD40

...dat je als volgt te werk gaat: zorg er als eerste voor dat je douchecabine vrij is van kalk. Spuit vervolgens WD40 op de plekken waar je kalkaanslag wilt voorkomen.

...dat je dan vervolgt met het laagje  even te laten inwerken,  vervolgens: spoel af en wrijf droog met een pluisvrije doek. Door je glazen deuren/wanden in te vetten met WD40 ontstaat er een beschermend laagje op het oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de kalk in het leidingwater zich niet kan afzetten op het glas.

...dat we besluiten met deel 3 van onze Dialectkwis, gemaakt door Henk Kars

...dat u de oplossing kunt insturen voor zondag naar info@postert.nl  of in de bus doen bij Cube Computers, Hoofdstraat 83. Te winnen is een Platbook.

dat vraag 1 is: wat betekent veer höbben ’t ónger de patsj: a. we zijn weer lekker thuis; b. we hebben de buit binnen; c. we hebben het onder knie; d. we hebben het achter de rug

…dat vraag 2 is: weat betekent de  kletsj kriege: a. verkouden worden; b. een hoop kletspraat aanhoren; c. het zat worden; d. de kous op de kop krijgen

…dat vraag 3 is: wat betekent dao höb ich huip van: a. daar heb ik veel van; daar heb ik een hekel aan; c. daar heb ik tabak van; d. daar heb ik lak aan

…dat vraag 4 is: wat betekent doe mós de geit tujere: a. je moet de geit melken; b. je moet de geit voeren; c. je moet de geit aan een paal binden; d. je moet de geit slachten

…dat vraag 5 is: wat betekent dae kreeg d’r eine gevaeg: a. hij kreeg er een aangeboden; b. hij kreeg wat hij verdiende; c. hij kreeg een klap; d. hij kreeg een bezem om te vegen

…dat vraag 6 is: wat betekent votheuvel: a. klein persoon; b. hoge heuvel; c. lage heuvel; d. steenpuist

…dat vraag 7 is: wat betekent hampeleman: a. handwerksman; b. clown; c. klungel; d. dakdekker

…dat vraag 8 is: wat betekent det haet heel get oppe kous: a. zij heeft mooie kousen; b. zij is heel actief; c. zij heeft lange benen; d. daar komt heel wat bij kijken

Week 2

 

Wist u…

 ...dat we nog even terug komen op de gouden bruiloft-foto Waegemans-Zeegers in dit blad in Kiek Toen van enkele weken geleden naar aanleiding van reacties en omdat er technisch iets mis ging met deze rubriek.

...dat het meest opvallende op de gouden bruiloftfoto was dat  het gouden paar zelf staat niet op de foto: “Ome Sjaek mit zien vrouw - de gouden bruid - kan ik er niet op ontdekken”, meldt een neef van de bruidegom, Jo Waegemans (vorige week 88 jaar geworden) en bekend is als Jo van Pie,  zoon van de vroegere slager Waegemans (Pie van Sjaek) - waar later slagerij Jo Mulders gevestigd is geweest.

...dat Jo wel weet wel dat de foto "oppe Varsj is gemaakt, waar Ome Sjaek woonde met zijn gezin. Jo herkent ook diverse personen, die altijd op de Achterse Varsj gewoond hebben, zoals Jo's schoonouders Keub en Stina Wolters, hun buren: oa Sjeng Roubroeks en fam Veelen en het jaartal 198moet 1886 zijn. De foto dateert dus uit 1936.

..dat er nog namen ontbreken: wie er meer weet kan ze mailen naar info@postert.nl

...dat er over deze bruiloft nog enkele feiten bekend zijn geworden, en weten we hoe zo’n mijlpaal gevierd werd : zo werd er al om half negen ’s morgens in een grote stoet te voet naar de mis gegaan, begeleid door harmonie Wilhelmina.

...dat  er daarna namens het  gemeentebestuur  2 leunstoelen als geschenk werden aangeboden

...dat de harmonie op de feestdag  een serenade bracht op de Achterste Varst en er werd namens de harmonie een schilderij cadeau gedaan.

...dat  zoon Graad van het gouden paar in 1965 zijn gouden bruiloft vierde en de dochter van Graad, Corrie Wassen-Waegemans kon in 1953 haar 50-jarige bruiloft vieren. Deze laatste 2 feiten komen uit het boek De Gouden Eeuw  Gouden Bruiloften in de Roerstreek, door Posterholtenaar Jo Smeets gemaakt.

…dat de Kiek Toen foto van deze week weer uit het Huishoudschool-archief stamt: de leerlingen kregen van de zusters op deze foto les in kaasbereiding

…dat ook de vraag over de titelbenaming van de zusters is opgelost: de “mere’s” waren hoger in rang dan de “soeur’s”: de laatste hadden meestal huishoudelijke taken zoals in de keuken, op de boerderij en op het land ,terwijl de eerstgenoemde bijv voor het onderwijs zorgden: zo was in Posterholt op de meisjesschool Mere Canisia jarenlang het hoofd der school en “deed” ze ook de hoogste (zesde) klas.

...dat voetbalclub Oranje-Blauw zaterdag voor kerst eventjes 360 kerststukjes verkocht heeft; hulde aan de voetballers!

…dat op de site www. Roerdaljournaal.nl een recensie is te lezen over ’t Wonjer van Postert.

...dat we verder gaan met de 2de ronde van de Dialectkwis, gemaakt door Henk Kars; insturen (nummer vraag en letter antwoord)  voor zondag as per mail naar info@Postert.nl of in de brievenbus stoppen bij Cube Computers, Hoofdstraat 83. Te winnen is een aflevering van het Limburgs Platbook, geschonken door Cube Computers.

...dat hier de 8 vragen volgen van ronde 2:

...…dat vraag 1 is: wat betekent verkammezaole: a. schoenen verzolen; b. dood maken; c. zijn haar kammen; d. verhuizen

 …dat vraag 2 is: wat betekent vermuibele: a. andere meubels kopen; b. kapot maken; c. meubels verplaatsen; d. meubels opnieuw bekleden

 …dat vraag 3 is: wat betekent van bčtskenj: a. van beide kanten; b. van weeskinderen; c. van de bovenkant; d. van moederskant

 …dat vraag 4 is: wat betekent emes ane baom gaon: a. met iemand naar beneden gaan; b. iemand op de kast jagen; c. iemand grondig onderzoeken; d. met iemand naar het bos gaan

…dat vraag 5 is: wat betekent emes aaftrčkke: a. iemand uitkleden; b. iemand meetrekken; c. iemand op de foto zetten; d. met iemand sexuele handelingen verrichten

 …dat vraag 6 is: wat betekent happesklatsj: a. domme kletskous; b. hapjesbereider; c. klapsigaar; d. donderslag

 …dat vraag 7 is: wat betekent dae haet zich verdaon: a. hij heeft zelfmoord gepleegd; b. hij heeft zich verslapen; c. hij is klaar met de klus; d. hij heeft zich vergist

 …dat vraag 8 is: wat betekent det haet get naeve zich: a. zij heeft een goede partner; b. zij heeft een grote familie; c. er zit iemand naast haar; d. zij  verbeeldt zich heel wat.

week 1

   

Wist u…

...dat we iedereen Zalig Kerstmis wensen en fijne dagen
...dat de nachtmis in de Posterse kerk zondag om 22 uur is en een kinderdienst om 18.30 uur. Verder is er weer knutselen in de kerk op eerste kerstdag (16 uur kinderzegen) en harmonie Wilhelmina luistert tweede kerstdag de mis van 10 uur op.

...dat bijgaand Toos Schoenmakers-Visschers een gedicht gemaakt heeft over Kerstmis, waarbij we ons graag aansluiten
////


kerswunsj

 

zich te kinne werme
aan ’t rood
van ’t glaas-in-lood

te sjtiepe ane sjtilte
van ’t awd verhaol

same oppe kneen
de grote werreld
in ’t klein te zeen

in ónbegrens vertroewe
mit moge blieve boewe

in depe cómpasse klumme
ós ’t zinge
van stille nacht
en de herderkes
neet aaf laote numme

 

toos

 

////

 

kersnach

 

ofwen alles
wat íns waar

vanaaf de oorsjpróng
toet noe

en alles
wat waerd verwach

éin is
en grenzeloos

intens veulbaar
inne sjtilte
van dees heilige nach

 

toos

////

...dat de gouden bruiloftfoto Waegemans-Zeegers in Kiek Toen enkele weken geleden (en nu nog eens wordt herhaald) enkele reacties heeft opgeleverd, hoewel de indiener van de foto, Truus Fijten, ook al verschillende namen wist.


...dat het meest opvallende echter is: het gouden paar zelf staat niet op de foto: Ome Sjaek mit zien vrouw – de gouden bruid – kan ik er niet op ontdekken
...dat meldt tenminste de neef van de bruidegom, Jo Waegemans, die 29 dec. as de respectabele leeftijd van 88 jaar bereikt, en bekend is als Jo van Pie, zoon van de vroegere slager Waegemans (Pie van Sjaek) – waar later slagerij Jo Mulders gevestigd is geweest.
...dat Jo wel weet wel dat de foto “oppe Varsj is gemaakt waar Ome Sjaek woonde met zijn gezin. Jo herkent ook diverse personen, die altijd op de Achterse Varsj gewoond hebben, zoals Jo’s schoonouders Keub en Stina Wolters, hun buren, oa Sjeng Roubroeks, en fam Veelen. Hij zet een vraagteken bij het jaartal 1998: moet 1898 zijn.
...dat er meer dan 10 namen ontbreken: wie er meer weet kan ze mailen naar info@postert.nl
...dat onderstaand de namen volgen die met de nummers corresponderen in het personen-organogram: de nog ontbrekende namen zijn aangeduid met nn.
...dat dit de nu bekende namen zijn:
1 nn, 19 Lies Veelen, 2 Hein Sontag, 20 nn, 3 Maria Sonntag-Reumers, 21 Chris Custers ??, 4 Keub Wolters, 22 Sjeng Roubroeks, 5 Stina Wolters-Biermans, 23 … Wolters (zus van Sef), 6 Neer Veelen, 24 Sef Wolters ,7 nn, 25 nn, 8 Harie van Helden, 26 Trui Veelen, 9 nn, 27 nn, 10 Johanna Sonntag, 28 Huub Roubroeks, 11 nn, 29 Alda van Rooi, 12 nn, 30 Gerard Beckers, 13 nn, J. 31 … Thissen, 14 Maria Ophoven-Thissen, 32 Harrie Thissen, 15 nn, 33 nn, 16 nn, 34 Thei Lind, 17 Peter van Helden, 35 Lena Lind, 18 Harrie Roubroeks.
...dat er nog enkele feiten bekend zijn: zo werd er al om half negen ’s morgens naar de mis gegaan, begeleid door harmonie Wilhelmina.

...dat er namens het gemeentebestuur 2 leunstoelen als cadeau werden aangeboden
...dat door de harmonie op de feestdag een serenade werd gebracht op de Achterste Varst en een schilderij cadeau werd gedaan.
...dat zoon Graad van het gouden paar in 1965 zijn gouden bruiloft vierde en de dochter van Graad, Corrie Wassen-Waegemans kon in 1953 haar 50-jarige bruiloft vieren. Deze laatste 2 feiten komen uit het boek De Gouden Eeuw Gouden Bruiloften in de Roerstreek door Jo Smeets.
...dat voetbalclub Oranje-Blauw zaterdag 360 kerststukjes verkocht heeft
...dat we verder gaan met de 2de ronde van de Dialectkwis. Insturen (nummer vraag en letter antwoord) voor zondag as per mail naar info@Postert.nl of in de brievenbus stoppen bij Cube Computers, Hoofdstraat 83.
...dat hier de 8 vragen volgen van ronde 2:

...dat vraag 1 is: wat betekent verkammezaole: a. schoenen verzolen; b. dood maken; c. zijn haar kammen; d. verhuizen
...dat vraag 2 is: wat betekent vermuibele: a. andere meubels kopen; b. kapot maken; c. meubels verplaatsen; d. meubels opnieuw bekleden
...dat vraag 3 is: wat betekent van bčtskenj: a. van beide kanten; b. van weeskinderen; c. van de bovenkant; d. van moederskant
...dat vraag 4 is: wat betekent emes ane baom gaon: a. met iemand naar beneden gaan; b. iemand op de kast jagen; c. iemand grondig onderzoeken; d. met iemand naar het bos gaan
...dat vraag 5 is: wat betekent emes aaftrčkke: a. iemand uitkleden; b. iemand meetrekken; c. iemand op de foto zetten; d. met iemand sexuele handelingen verrichten
...dat vraag 6 is: wat betekent happesklatsj: a. domme kletskous; b. hapjesbereider; c. klapsigaar; d. donderslag
...dat vraag 7 is: wat betekent dae haet zich verdaon: a. hij heeft zelfmoord gepleegd; b. hij heeft zich verslapen; c. hij is klaar met de klus; d. hij heeft zich vergist
...dat vraag 8 is: wat betekent det haet get naeve zich: a. zij heeft een goede partner; b. zij heeft een grote familie; c. er zit iemand naast haar; d. zij verbeeldt zich heel wat

week 51

  

Wist u…

...dat met ons enkele honderden mensen ‘t Wonjer van Postert aanschouwd hebben afgelopen weekeinde: toneelclub Kunst en Vermaak bracht een humoristisch toneelstuk voor het voetlicht, dat bij velen op de lachspieren gewerkt heeft.
...dat het een amusante klucht was waarin door “Posterse mensen” voor een “wegkwijnend” Postert plannen werden bedacht en uitgevoerd, om zo het dorp weer op te stuwen in de vaart der volkeren en de glans van vroeger terug te geven
...dat toeristen en bedevaartgangers massaal de H Gertruda kwamen vereren, die verschenen was aan een Posterse kwezel en waardoor café De Hel, waar de plannen uitgebroed waren, veranderde in café De Hemel, maar niet voor lang…

...dat de feestvreugde over de opbloei van het “Roerstreek-Lourdes” extra cachet kreeg met een optreden van een zate hermenie.
...dat deze week de foto in Kiek Toen een actuele groet en bedankje is uit Posterholt, van de jubelende Toneelvereniging Kunst en Vermaak door de jaren heen, met links beneden de cast die ‘t Wonder van Postert hebben gespeeld: 4 uitverkochte voorstellingen.(zie verder ook de recensie binnenkort op www.roerdaljournaal.nl)
...dat twee activiteiten komend weekeinde als uit-tips binnen de dorpsgrens aangeduid moeten worden
...dat dat zaterdag 16 dec. as de jaarlijkse kerstmarkt in de Beuk is, nadat de eerste in 2011 van start ging in het KA-Huis.
...dat die dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt door de Stichting Activiteiten De Beuk in De Beuk en wel zaterdag 16 december van 11.00 tot 17.00 uur.
...dat daar naast de verkoop van artikelen er allerlei andere activiteiten zijn, zoals optredens (zang, muziek en dans), kinderactiviteiten (schminken, knutselen), en natuurlijk is er van alles te eten en te drinken: en ook de erwtensoep valt ieder jaar goed in de smaak. Tevens is er een tombola/loterij.
...dat de opbrengst van de kerstmarkt ieder jaar naar een ander doel gaat: dit jaar is dat KiKa ( kinderkankerfonds)
...dat de tweede uittip in eigen dorp een dag later is: zondag 17 dec. is er namelijk een gratis toegankelijk Kerstconcert in De Beuk waar iedereen welkom is. Het Posterholts Gemengd Koor verzorgt dit concert samen met de Seniorenvereniging Posterholt. Aanvang 14 -17 uur. Zaal open 13 uur.
...dat er ook nog een derde uittip is en wel voor vrijdag 15 december: het Kaarsenfeest in Stevensweert en wel van 19.00 tot 22.00 uur met vele kaarsen achter de ramen van de panden aan het historische Jan van Steffeswertplein in Stevensweert. In combinatie met de muziek en zang in de Katholieke kerk en het Protestants kerkje, zorgt dit alles voor een romantische kerstsfeer. Tevens is het streekmuseum die avond gratis open
...dat deze week donderdag de gemeenteraad Roerdalen bijeen komt ( met uitloop naar maandag) over “zware” agendapunten oa van sportparken tot zwembad enz.
...dat we, zoals aangekondigd, hier de komende 4 weken de Posterse Dialectkwis 2017 lanceren. Hij is gemaakt door Henk Kars. Dit is de eerste van vier rondes. Na elke ronde kunt u de oplossing insturen.
...dat de oplossingen (1a, 2b, 3c, enz) ingezonden moeten worden per mail (adres: info@postert.nl) of in de brievenbus gestopt worden bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt. En wel steeds voor de aanstaande zondag. Zet er bij : tav Marjo.
...dat er ook in elke ronde een prijs verloot wordt onder de goede oplossingen en dat is een zg Platbook met gedichtjes, verhalen enz in elke uitgave in Limburgs dialect.
...dat de prijzen daarvoor beschikbaar gesteld zijn door door Cube Computers, Hoofdstraat 83 waar u ook terecht kunt voor boeken ed., die Dagblad De Limburger op de markt brengt (oa allerlei Limburgensia); dat voorts bij Cube Computers nog enkele jaargangen van jaarboeken van de Heemkundevereniging Roerstreek te koop zijn (een kado-tip voor onder de kerstboom?)
...dat nu de eerste ronde volgt:
...dat vraag 1 is: wat betekent sjouthóndj: a. schoothondje; b hond die veel blaft; c. schreeuwlelijk; d. iemand die veel schulden maakt
...dat vraag 2 is: wat betekent rötsjbees: a. iemand die veel heen en weer beweegt op zijn stoel; b. rotbeest; c berggeit; d. een heel snel dier
...dat vraag 3 is: wat betekent emes ‘ne mol bakke: a. iemand een poets bakken; b. iemand beduvelen; c. iemand wat wijsmaken; d. voor iemand een vlaai bakken
...dat vraag 4 is: wat betekent good mesjores make: a. goede sier maken; b. goede zaken doen; c. goede vrienden maken; d. goed eten koken
...dat vraag 5 is: wat betekent modes: a. modieus; b. modegevoelig; c. zedig; d. duur gekleed
...dat vraag 6 is: wat betekent dem dčksel ich waal: a. ik zal hem wel eens even de waarheid zeggen; b. ik doe daar wel een deksel op; c: ik sluit wel even af; d. ik berg dat wel goed op
...dat vraag 7 is: wat betekent det is neet van sjtreu: a. dat kan tegen een stootje; b. zij is geen doetje; c. daar zit geen strodak op; d. zij zal niemand bedotten
...dat vraag 8 is: wat betekent dae kump aan ’t blčgke: a. hij komt met veel lawaai binnen; b. hij zal moeten dokken; c. hij zal nog ziek worden; d. hij komt op de fiets

week 50

 

Wist u…

...dat we deze week starten met een Kiek Toen-foto uit de onderwijshistorie van Posterholt, de LHNO-school oftewel de huishoudschool. Verder op de foto en onder andere  de opleidingsschool voor huishoudlerares/pensionaat in gezamenlijkheid met het klooster van de Zusters Ursulinen; verder verzorgden de zusters ook grotendeels de lagere school voor meisjes en "bewaarschool" oftewel kleuterschool.

...dat de foto het klooster/scholen-complex van aan de Hoofdstraat (schuin tegenover de parochiekerk) vroeger laat zien en niet te vergeten de kloosterkapel.

...dat de torenspits van deze kapel is thans nog de enige aanschouwelijke herinnering aan de Ursulinen-orde in Posterholt en die staat in het wooncomplex Kloosterhof aan de Hoofdstraat.(zie foto van Lian Sonntag)

...dat de huishoudschool een streekfunctie had met leerlingen uit de Roerstreek en de opleidingsschool voor huishoudlerares externe en interne (landelijke en zelfs buitenlandse) leerlingen telde in het pensionaat

...dat deze gebouwen tientallen jaren het straatbeeld aan de Hoofdstraat tegenover het KA-huis domineerden, evenals de gebouwen/tuinen aan de achterzijde.

...dat de huishoudschool voordat ze enkele jaren later hield op te bestaan, in 1974 het 60-jarig jubileum vierde en de Ursulinen-orde toen al 120 jaar in Posterholt zetelde en in het onderwijs actief was. Vooruitstrevend: sinds begin 70-jaren in de vorige eeuw waren er ook enkele mannelijke leerlingen!

...dat het pensionaat/patronaat van de Posterholtse Ursulinen sinds 1853 (!) operationeel was met zelfs Franse en Duitse leerlingen en zelfs ooit 2 Russische

...dat de voertaal (zoals bij vele scholen) toen Frans was en zo waren de aanspreektitel van de zusters ook "mere"  (bijv. Canisia of Margriet) en andere ordes  "soeur".

...dat we traditiegetrouw rond deze tijd weer kijken naar de zorgpremies voor volgend jaar: 1 miljoen mensen kiezen in deze tijd doorgaans voor een andere verzekeraar en dat is rond 6 % van het totaal.

...dat voor 2018 de premies bij grootste verzekeraars stijgen met ruim 2,5 %; concreet: drie van de vier grootste zorgverzekeraars (zijnde  Zilveren Kruis, Achmea, VGZ en CZ) verhogen de zorgpremie voor 2018

...dat verzekerden bij deze partijen  tot 41 euro per jaar duurder uit zijn. Kleinere zorgverzekeraars zoals Anderzorg, HEMA en PMA houden de zorgpremie gelijk en verzekeraar Salland laat de premie flink dalen.

...dat wanneer uw zorgpremie gestegen is, dan loont het wellicht te vergelijken en dat kan snel en eenvoudig via: bijv. Independer, Zorgkiezer of Zorgwijzer.nl etc

...dat wij ook altijd hier de goedkoopste en duurste zorgverzekeringen vergelijken. Het verschil tussen deze twee zorgverzekeringen bedraagt 324 euro op jaarbasis. Dat is 27 euro per maand. Een flink bedrag en puur alleen gebaseerd op de basisverzekering met een eigen risico van 385 euro.

...dat wij daarnaast voor u alvast de top 7 voordeligste zorgverzekeringen  voor 2018 op een rijtje hebben gezet. Deze top 7 is gebaseerd op de basisverzekering met een eigen risico van 385 euro. Hou er rekening mee dat wanneer u kiest voor een aanvullende verzekering of een hoger eigen risico, de premie wijzigt. De top 7 van goedkoopste: 1. Zilveren Kruis selectief (premie 96,95  per maand), 2. Unive (100,95 per maand), 3. Bewuzt basis (101,35 ), 4. Ander Zorg (102 euro ), 5. Zilveren Kruis ZieZo basis (102,50), 6. Ditzo (102,95), 7. Zorg en Zekerheid (103,95) .

...dat er daarnaast wijzigingen zijn in de basisverzekering per 1 januari as: er zijn geen vergoedingen/dekkingen uitgehaald en wel 3 vergoedingen toegevoegd. Dat zijn:1. Oefentherapie bij artrose heup of knie ( max. 12 x); 2. Ziekenvervoer bij immuuntherapie als behandeling voor kanker;  3. Bepaalde verzorging jeugd tot 17 jaar.

...dat dagblad Trouw vorige week  berichtte  dat 36 van de 55 basispolissen nauwelijks van elkaar verschillen. In veel gevallen werden zulke bijna gelijke polissen door dezelfde verzekeraar aangeboden, tegen verschillende premies.

...dat de Consumentenbond dat kloonpolissen noemt. Officieel is het namelijk verboden om dezelfde polis onder een andere naam tegen een hogere prijs aan te bieden. Maar verzekeraars spelen het via hun dochterondernemingen en dan mag het wel.

...dat de Consumentenbond een voorbeeld noemt en wel dat van de CZ zorgkeuzepolis van 122,60 euro per maand. Bij CZ-dochter OHRA kost deze polis die inhoudelijk hetzelfde is 107,95 euro.  Tel uit je winst en de conclusie is: vergelijken is dus goed.

...dat we nog gaan berichten over het WK voetbal 2018 van 14 juni tot 15 juli   (zonder Nederland en Italie); vorige week was de loting eerste ronde (beste 2 per poule gaan door).

...dat de uittip deze week niet gaat over het Posters toneel dat komend weekend 4 x in actie komt met ‘t Wonjer van Postert, maar ook uit toneel bestaat

...dat namelijk komende zaterdag en zondag het dorp Arcen (bij Venlo) weer in het teken staat van de tijd van Charles Dickens tijdens het Scroogefestival: elke 2 jaar en zeer de moeite waard: vermaak voor het hele gezin.

...dat Roermond ook weer een kerstevenement heeft gedurende de komende weken: Cristmas Dreams (van binnenstad naar outlet vv).

...dat vanaf volgende week hier in het Journaal  4 keer  op rij de Posterse Dialectkwis verschijnt, gemaakt door Henk Kars

...dat u ermee een Platbook kunt winnen, beschikbaar gesteld door Cube Computers Hoofdstraat 83,  in Posterholt.

..dat  we besluiten met Posters dialect: eine kreutsj (= klein kind); dae haet zig good gezaegend (= hij heeft flink zijn voordeel gepakt); eine faeler ( = een fout); gezondjheid en aug namens al diej  boere die nieks zaige ( = gezondheid! ook namens al diegenen die dat niet wensen: nooit eerder gehoorde wens-uitdrukking van Posterholtenaar Wim vd Beek).

week 49

  

Wist u....

 

.....dat  u net als andere jaren de komende tijd weer Sinterklaas-rijmen vindt op onze site wwww.roerdaljournaal.nl en elke dag enkele nieuwe tot 6 dec.

...dat we in deze aflevering van het Posters Journaal wat taaie kost presenteren over veranderingen bij trouwen, samenwonen enz .

...dat Nick Cox voor de foto- rubriek Kiek Toen een fraaie familiefoto aanleverde (bijgaand) en wel van de bekende Posterse  familie Pernot, die onder meer woonde naast  de vroegere Jongensschool aan de Hoofdstraat Staande boven van links naar rechts :  Lena  - Wies - Pierre - Eduard - Betje (de schoonmoeder van Nick Cox) - Leo Zittend aan de tafel : Hendrik Pernot sr. (de boer) - Emiel - Vrouw Pernot (de boerin) De familie is later in de jaren 30 naar de Hoofdstraat verhuisd. Daar heeft Pierre nog de boerderij gehad.

...dat er lang over vergaderd is maar vanaf komend jaar trouw je niet meer automatisch in volledige gemeenschap van goederen, zoals dat tot nu toe bij  rond 90 procent van de huwelijken het geval was.

...dat wij dus nu een antwoord  publiceren via de voorlichtingssite van de notarissen: wat verandert er zoal?

...dat de voornaamste  veranderingen  samengevat zijn:

---- A. Je trouwt vanaf 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen;

---- B. Alle bezittingen en schulden opgebouwd vóór het huwelijk vallen niet onder de gezamenlijke inboedel, bezittingen en schulden die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk vallen daar wel onder;

---- C. Schenkingen en erfenissen die ontvangen worden tijdens het huwelijk blijven ook persoonlijk bezit.

...dat de conclusie van de nieuwe wet is: vanaf 2018 is trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de standaard

...dat we antwooord willen geven op de vraag: hoe werkt deze nieuwe wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden, zoals dat tot nu toe  het geval was?

...dat  eerstde vraag beantwoord wordt: wat is algehele gemeenschap van goederen (situatie zoals die tot nu toe geldt,  tot 1-1-2018):

De notaris: "Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in twee helften verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen".

...dat  nu de vraag beantwoord wordt: wat is beperkte gemeenschap van goederen ( situatie zoals die  in de nieuwe wet vanaf 1-1-2018 gaat gelden):

De notaris: "Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend".

 ...dat voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

...dat verder door de notarisbrief gemeld wordt over:  huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden:

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

...dat u moet bedenken dat men na 1 januari 2018 overigens ook nog steeds kunt kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

...dat de vraag rijst: wat gebeurt bij ongehuwd samenwonen? De notaris: "Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt".

...dat u meer over uw persoonlijke zaak wilt weten naar de notaris moet gaan.

VVraag een onafhankelijk advies bij een notaris bij u in de buurt. Hij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden afhankelijk vanuw persoonlijke situatie.

...dat wanneer  je nog in 2017 gaat trouwen en trouw jij liever onder huwelijkse voorwaarden, stel deze voorwaarden dan op bij de notaris. En degene die in 2018 of daarna wel in volledige gemeenschap van goederen wil trouwen of de beperkte gemeenschap wil aanpassen: voor hem of haar is dan ook een bezoek aan de notaris een vereiste.

...dat je verschillende notaris tarieven tegen komt: huwelijkse  voorwaarden kosten bij de goedkoopste notaris € 462,- en € 1105,- bij de duurste notaris!

...dat de uitgaanstip deze week gaat over het toneel ' t Wonjer van Postert, hoe een aftands dorp weer tot leven wordt gebracht. Uitvoeringen: vrijdag, zaterdag en zondag 2 x; kaarten 8,5 euro) via de bekende voorverkoopadressen en verder reserveren via wwww.kunstenvermaakposteholt.nl of via tel. 06 58875383

...dat we besluiten met Posters dialect ( kort vanwege de lengte van de rubriek): kratse ( ="krabben); dae kump zig aan ' t kratse hoe der geine jeuk haet  ( = dat gaat hem vies tegen vallen); veer hubbe de aester gezeen ( =' dat voorspelt niet veel goedS), eine sjtrubber ( = leuk ventje soms tegendraads)

week 48

 

Wist u…

 

...dat we starten met een nieuwtje  (voor zover nog niet bekend): de Roermondseweg krijgt een face-lift en wel volgend jaar

...dat het gaat om het weggedeelte tussen Autobedrijf Bustin en het kapelletje op de Donck-vijfsprong

...dat het volgens exploitante Margriet van "Meijers voor tuin en dier" weer 'heel anders wordt dan de gedaanteverandering die  een deel van de Hoofdstraat en oude Markt onlangs heeft ondergaan': boeiend en interessant

...dat ook heel boeiend het toneelstuk van de Posterholtse toneelvereniging Kunst en Vermaak dit jaar wordt bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan en dat opgevoerd wordt in de Beuk op  8, 9 en 10 dec. as

...dat de titel luidt: "'t Wonjer van Postert" waarin heel wat (recente) Posterse geschiedenis aan de orde komt

...dat het handelt over de teloorgang van het dorp Postert, dat - we schreven het hier al eens vaker - "van leidend met een korte ei tot lijdend met een lange ij" is verworden in de Roerstreek en zo heeft het toneelstuk dus ook een serieus vertrekpunt…

...dat het zo erg is dat van de ooit  27 cafees, die Postert ooit telde, er nog maar 1 over is onder de naam "De Hel"

...dat op het terras van de Hel deze jammerlijke teruggang in Postert door de burgemeester, de koster en natuurlijk de kastelein  besproken enz en dan gebeurt het ....

...dat het weer een amusante avond met allerlei verwikkelingen op het toneel gaat worden: koop tijdig kaarten (8,5 euro per stuk) en de voorstellingen zijn in de Beuk in de de avond telkens  om 20 uur (vr-za-zo) en zondagmiddag ook nog eens om 14 uur. De zal is telkens 1 uur voor aanvang open.

...dat enkreeaarten volgens de toneelclub ook  een dankbaar Sinterklaas-kadootje kunnen zijn.

...dat kaarten te koop  zijn Bobbies Damesmode (Hoofstraat), Dierenspeciaalzaak Meijers(Roermondseweg) env ia www.kunstenvermaakposterholt.nl  en  via 0658875383 kan ook  greserveerd worden

...dat we het gouden paar Els en Jac Storms-Visschers feliciteren  met hun 50-jarig huwelijksfeest.

...dat de foto deze week voor Kiek Toen (bijgaand) is aangereikt door Truus Fijten-van Helden  it Posterholt

...dat het een foto is van de gasten bij het gouden huwelijk van Jacobus Waegemans en Cornelia Zeegers op 3 mei 1936 op de achterste Varst:  : mail namen naar: info@postert.nl

....dat de uit-tip deze keer het BCL treffen 2017 betreft  van de Berggeite  St Odilienberg komend weekeinde :  allerlei optredens  en festiviteiten voor iedereen: zie daar voor ook het Roerdal Journaal via www.roerdaljournaal.nl

...dat we er ook nog eens op willen wijzen dat sinds maandag elke dag de hulp-pieten in aktie komen met elke dag oude en nieuwe Sinterklaas-rijmen  op degenoemde  site  : www.roerdaljournaal.nl:

…dat rond 900 foto’s afkomstig van 183 verschillende fotografen zijn het resultaat van de fotowedstrijd ‘Seizoenen’ van Stichting het Limburgs Landschap

…dat uiteindelijk het publiek – dus u – bepaalt wie de winnaar gaat worden. …dat uit de 900 inzendingen door de fotojury 36 foto’s zijn uitgekozen die worden opgenomen in het fotoboek ‘2017, 36 winnaars’.

…dat inmiddels de vakjury heeft van die 36 foto’s weer 12 foto’s geselecteerd heeft, die gaan strijden om de hoofdprijs van 500 euro.

…dat iedereen eenmalig t/m zondag 26 november een stem kan uitbrengen op één van de 12 foto’s via www.fotowedstrijdlimburgslandschap.nl

...dat we deze week besluiten met een dialect-gedicht van Toos Schoenmakers-Visschers

vaze vol asters

 

verdrejde naojaorswindj

hawt dich gedeis, nag effe ,

 

doe lees mich  weer 

te laat beseffe:

 

ich höb vanne roos

te  winnig gezeen,

 

ging  veur de viole

neet genóg door de kneen,

 

vaze vól asters

wil ich nag plökke,

 

windj – zoere windj

probeer dich  get te drökke.

 

de vreuge duuster

waog mich zjwaor oppe rök,

 

enne lange aovend

sjniedert nieks meer trök.

 

bie alle inj

blief det pienlik beseffe,

 

’t waar te kort,

’t waar toch mer effe.

 

(toos)

week 47

  

Wist u...

...dat we weer een nieuwe vastelaovesprins hebben en niet alleen in Postert, maar in diverse plaatsen in de regio
...
dat bij de Posterse Biemosje de nieuwe prins Tom Montforts (28) is, zoon van Karel en Marcelle Montforts-Maessen.
...
dat Prins Tom I wordt bijgestaan door prinses Renske en door liefst 4 adjudanten, te weten Ton Joris, Martijn Smeets, Rick Sonntag en Roy Reinders.
...
dat hij regeert onder het goed gekozen motto:“Es ze het neet meer kins trekke, dan mosse ze duuje!”
...