KIEK TOEN

 

Zaate Hermenie, De Stoum, Gedenksteen van De Stoum, Stoomhoutzagerij, Schaatspret, Retraitefoto 1947, Thei Puts, Kinderen Puts in bad, PSV’35 E2, PSV’35 Pupillen 1966, PSV’35 II 1941, Pier en Truuke Meijers-Peters, Meisjesschool 1960, Klooster, Klompenfabriek 1916, Kleuterklas 1964, Kleuterklas 1962, Kleuterklas 1960, Kermisjeugd 1968, Jongensschool 1957, Jongensschool 1951, Trommel en Fluitcorps Irene, Heren van voor 1940, Harmonie 1998, Gevaeren, Friedens Conferenz, Carnaval 1958, Carnaval en Winter 1960, Café Kloeteweg, Café Centraal = De Klomp, Boomplantdag 1987

 

Wij willen alle inzenders van de foto's en de mensen die er op reageren van harte bedanken. Zonder de inzendingen was deze rubriek niet mogelijk. Bedankt!

Heeft u ook foto's van "vroeger" mail naar info@postert.nl of laat ze op de Hoofdstraat 83 inscannen, of wilt u reageren op een van onderstaande foto's dat kan ook via info@postert.nl

 

De succesvolle beginjaren van de Handbal Club Posterholt

 

Van Nol Waegemans ontvingen we een aantal foto's uit de begin jaren van de HCP. De dames waren zeer succesvol en maakten daardoor vele reizen binnen en buiten Nederland. Een van die bijzondere reizen was o.a. een bezoek aan Berlijn.

Bij gelegenheid van het kampioenschap in 1952. Van links naar rechts:
Nol Waegemans, Lien Meijers, Toke Claessens, Mia Wolters, Stina Gijsberts, Toos Derix, Ger Heemels
Frans Leyendeckers, Gerda Puts, Fien Puts, Tiny Zeegers, Fien Schmits, Elly van Bree, Ity Smeets en Pierre Rieken

Van links naar rechts:

Frans Leyendeckers, Toos Schmits, Truus Roncken, Tilly Claessens, Nel Mingers, ? Zeegers, Rita Wagemans, Ger Heemels

Lody Vonck, Fien Veelen, Mia Esser, Fien Esser, Leny Muizers, Anny Schmits, Mia Esser, Miep Schmits en

Toos Heemels

Van links naar rechts:

Nol Waegemans, Pierre Rieken, Mia Thoolen, Gerda Schmits, Stina Gijsberts, Bertha Wolters, Liesje Wassen, Ger Heemels
Frans Leyendeckers, Gerda Meyers, Jes Dirks, Nes Cabollet, Mia Demarteau, Toos Sonntag en Fia Meyers

  

En tenslotte nog een foto van het oude herenteam van HCP bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1990. Op deze foto staan van links naar rechts:

Alfred Hundsdorfer, Jan van Helden, Jo Sonntag, Thei Heemels, Willy Wolters, Jo Roebroeks. Hub Cuipers, Hub Veelen, Sigi Grunenberg, Frans Cox en Frans Heemels.

 

  

Sneeuwruimen in de winter van 1963

 

Op deze foto uit 1963, ingezonden door Rinus Ridderbeks, van de sneeuw ruimen op het fietspad in de Zwarte Berg met de tractor van Piet Thegels van de Donk zien we links: Sjeng Werens, midden Piet Thegels en rechts kantonnier Sef Ridderbeks.
 

 

Op weg naar huis met het brood

Van Marian Eijkelenberg-Willems kregen we deze foto van 2 jongens op weg naar huis met broden. Een van de jongens is waarschijnlijk de vader van Marian, Sjang Willems, want ze wist te vertellen dat haar vader altijd een afdruk van deze foto zorgvuldig bewaard had. Zover we kunnen nagaan is deze foto in de twintiger jaren gemaakt. Haar vader zal toen een jaar of twaalf zijn geweest. De jongens zijn met de kruiwagen op weg naar huis met het brood dat gebakken werd in en van de bakovens in het dorp (in Posterholt waren er ooit 53!).

Wie kan ons meer over deze foto vertellen? 

 

Manufactuurhandel en Café Posterholt

Van Wim Rutten kregen we deze foto met de Manufactuurhandel
P.H. Peters-Hermans en
Café C. Schoenmakers-T(h)egels.
Op de foto zijn het pand Hoofdstraat 67 , later Vivo en daarna Sanna te zien en Café-zaal Cash, Hoofdstraat 51. 


Van Ger van der Borgh kregen we een foto van de kleuterklas uit 1961(?)


We zien hier
 Leo Meijers, Marianne van Landeghem, Ger van der Borgh, Marianne Wolters †, Jac Derix, Henk Visschers, Ger Visschers, Mart Janssen en Fons Maessen.  Het leuke is dat vanaf Fons Maessen een andere foto gemaakt is en die zien we hier naast staan met ook nog José Wolters, Peter van Kruchten en Marjo Martens.


 

Wie herkent de schoolkinderen en meester op deze foto aangereikt door Jos Willems?

 

Op onderstaande foto staat een klas van jongensschool van rond 1950. De foto werd aangereikt door Jos Willems. Wie kan hem en ons hier meer over vertellen?

 

 

Smid te Posterholt

 

Dit keer een foto van een van de twee Posterse smeden. Op de foto Chretien Janssen (Chretien vanne Sjmeed) die midden in het dorp met zijn vader een smederij met winkel had; ook zijn broer Sef zat in de branche. (Hij had later een winkel, werkplaats/rijwielhandel aan de Heinsbergerweg.)
Het was niet de enige smid in het dorp want eveneens, verderop aan de Heinsbergerweg had Pie Esser (Piej vanne Sjmeed) een smederij en fietsenhandel.
Op de foto Chretien bij de verrijdbare paardenkar. Daarin werden de paarden "ingespannen" en voorzien van nieuwe ijzeren hoeven. Dat gebeurde heel deskundig waarbij het onderbeen van het paard half “gevouwen” opgetild werd en aldus rustte op de knie van Chretien, die zo zijn werk deed. (Dat was : het paerd besjloan, zoals de dialectuitdrukking luidt) Behalve een verrijdbare kar was er ook, vlak bij de ingang van de smidse, een vaste stellage om paarden te beslaan.

Wie weet overigens wie de andere man op de foto is die bij het hoofd van het paard staat; reacties gaarne per mail of anderszins.)    

 

 

 

 

 

 

 

  

Cafe Gootzen aan de grens

    

Van Hein Gootzen kregen we deze foto van zijn ouderlijk huis, café Gootzen aan de grens in Posterholt. Bij het café was tevens een benzinepomp.

Op de foto's zien we het café met terras. Voor het café zitten Hein, zijn moeder en zus en enkel dames die werkzaam waren op de textielfabriek aan de overkant van de straat waar nu PeeWee gevestigd is. Op de foto van het terras zit Hein en zijn zussen.

Op de ander foto's zien we het douanekantoor met ambtenaar Melinga die een bestuurder controleerd en het Maco wisselkantoor.

Het pand naast het café, waar Hein ook een aantal jaren gewoond heeft is door zijn vader gebouwd.

  

 

 

     

Huisarts Jo Deumens

 

Van Posterholtenaar Jos Willems (Jos vanne Sjpar) kregen we een foto van de voormalige Posterse huisarts: Jo Deumens. Huisarts Deumens was een huisarts “van de oude stempel”, hetgeen wil zeggen dat hij bijna altijd bereikbaar was, dag en nacht. Dat artsenleven van 24 uur veranderde overal en Deumens werd ook opgevolgd door een duo: de huisartsen Jack Poels en Hans Vosters en die thans ook beiden gepensioneerd zijn. Dokter Deumens was - zoals dat destijds te doen gebruikelijk was - een wat genoemd wordt “24-uurs” apotheekhoudend huisarts, dus met apotheek aan huis. Zowel in de apotheek als in artsenpraktijk werd Deumens bijgestaan door vaste krachten (onder andere Dina Wolters - “van Diel”) die vele jaren mede de praktijk runde als wachtdienst in de nacht. Pet af voor zoveel betrokkenheid en bezieling want dokter Deumens was er niet alleen voor Postert, maar had ook een praktijk in St Odilienberg en hield ook daar spreekuur. Daarnaast reed Deumens in die tijd ook nog dagelijks visites, hetgeen bijna alle huisartsen destijds deden. De foto van dokter Deumens geeft precies weer hoe hij was: een ietwat mysterieuze (dokters-)blik met een kleine lach om de mond, zoals een huisarts dat in die tijd betaamde en een man van weinig (in elk geval minder) woorden. Hij was getrouwd en kreeg 5 kinderen: 4 meisjes en 1 jongen. Hij was geboren in 1912 in Heerlen en stierf in Posterholt in 1988, 76 jaar oud.

 

 

 

 

 

 

Hoek Heerbaan-Raadhuisstraat  

 

De Kiek Toen-foto is deze keer een foto uit het - wat toen heette - het Veld oftewel rond de Heerbaan in Posterholt. Rechts voor ligt thans de supermarkt van Plus en voorheen een schoenwinkel. De foto is gemaakt in het midden van de zestiger jaren vanuit het voormalige gemeentehuis. Ook de Raadhuisstraat oogt nog vrij leeg. Op de foto's de huizen die er toen stonden en gebouwd/bewoond werden/worden (vanaf links): de families Roumen, Van Heugten, Reumers, Wolters/Laugs, vd Borg.
Het was eigenlijk  de bedoeling dat hier een soort nieuw centrum zou ontstaan met verder de bank (thans fysio), een bibliotheek (thans kantoor), een politiebureau (thans woningen), een apart postkantoor en meerdere winkels.

 

 

 

Oude kaart

 

Deze Kiek Toen-foto is een antieke kaart met een leeg blok. Dit soort ansichtkaarten in deze vorm zijn er niet meer: rechts beneden was er nog een open blokje voor tekst (bijv. Zalig Pasen of Proficiat met de verjaardag of iets anders kon er op geschreven worden) Op deze kaart linksboven kasteel Aerwinkel, rechts de voormalige Meisjesschool  toegewijd aan St. Jozef, onderdeel van het Ursulinencomplex schuin tegenover de huidige kerk aan de Hoofdstraat (thans Kloosterhof-deel) en links de Dorpstraat, gezien vanaf ongeveer Natuursteenbedrijf Sliepen. Op de achtergrond nog even zichtbaar de kerktoren van de vroegere parochiekerk (op de huidige Oude Markt), die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen door de Duitsers.

 

 

Dorpstraat Posterholt

 

Wederom een foto afkomstig van Wim Rutten.

De toenmalige Dorpstraat Posterholt thans Hoofdstraat. De foto is gemaakt net voorbij café Liebes in de richting van (voormalig) café de Klomp. Links is net voor het witte huis de Mgr. Koningsstraat te zien.

De kaart is in april 1917 verstuurd (militaire post) naar Middelburg, door hulpkommies L. Cijsouw.

 


 

 

Serre en broeibakken Landbouwhuishoudschool Posterholt.

 

De foto zal omstreeks 1937 gemaakt zijn. Op de achtergrond de "Witte" molen van Posterholt. De foto werd weer ingezonden door Wim Rutten.

 

    

Fluit- en Trommelkorps Irene 1950.

 

Van Wim Rutten kregen we onderstaande foto met het Fluit- en Trommelkorps Irene in 1950. Zijn vraag is wie is wie op de foto?

 

Van Ger Wassen en Jan Cuijpers kwamen de namen:

De bovenste rij van links naar rechts

Jo Puts – Sjra Roncken – Wiel Puts – Pie Roemen – Sja Zeegers – Piet Gerardts

De onderste rij van links naar rechts

Jo van der Varst – Jan Cuypers – Frans Schmitz – Chris Smeets – Theo Timmermans

 

 

 

 

 

 

  

 

Wie is de muzikale man, die tussen Bair en Drees Esser staat?

 

 

Van Jack van der Varst kwam de vraag:

Of iemand de persoon in het midden herkent?

Rechts staat met accordeon Bair Esser en uiterst links staat zijn broer Drees Esser.

Maar wie staat er in het midden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Altenahr juni 1937 maar wie staat erop?

 

Wie kan Jan Vonck iets meer vertellen over onderstaande foto? We kregen van hem onderstaande mail:

Tussen oude foto’s kwam onderstaande foto tevoorschijn.
Op de achterkant staat in het handschrift van mijn vader:    Altenahr, juni 1937.
Mijn vader was Sjang Vonck, geb. 1921 en overleden in 1983. Hij stamde uit een klompenmakerfamilie. Al jong werd hij lid van harmonie Wilhelmina waar hij saxofoon speelde. Ook heeft hij toneel gespeeld en in zijn jonge jaren keepte hij bij P.S.V.  Hij werkte op de voormalige textielfabriek en werd daar ook lid van de brandweer.
Mijn zus heeft inmiddels mijn vader herkend als de jongeman, leunend op de ijskar, tweede van links op de foto.   
We denken dat dit een uitstapje is van een afdeling v.d. textielfabriek. Maar of dit zo is, weten we niet zeker.  
Zijn er mensen (in Postert) die deze foto herkennen of mensen kennen die er op staan?  
Jan Vonck,
Posterholt.

 

Dankzij Elly Gianoudes (die haar ouders herkende), René van Helden, Ity Müller, Ger van Kruchten (die zijn vader herkende) en vooral Nol Waegemans kunnen een groot aantal namen ingevuld worden. Nol Waegemans wist verder te vertellen dat de (Duitse) directie regelmatig uitstapjes voor het personeel onganiseerde.

2 Lambert van Kruchten, 3 Sjang Vonck 4 Mathieu, 5 Sef Rieken, 7 Trui Lind, 19 Pierre Rieken, 9 Mia Puts, 10 en 11 Trui Veelen en Wiel Rieken, 13 en 15 Joep Wolters en Trees Scholl,16 Tilla van de Varst en 17 Trina Meulenaars.

 

 

 

Schoolfoto met meester Bair Stultiens


Dit keer een foto van een Posterholtse schoolklas. Het is wellicht een vijfde klas van de jongensschool, met rechts meester Bair
Stultiens. En natuurlijk met (het grote aantal!) jongens die waarschijnlijk grotendeels rond 1950 zijn geboren.

 

De vraag is klopt bovenstaande en en wie is wie?

Graag de voor- en achternaam, van links naar rechts en we verdelen de foto in drie rijen: de onderste rij, de tweede en (als derde) de onderste rij. En als u een naam niet weet: plaats dan een vraagteken op die plek. Graag reacties (ter attentie van Marjo) per mail of op een briefje in de brievenbus op het adres Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt of per mail naar: info@postert.nl

 

Chris Bakkes uit Eindhoven reageerde op de foto en laat ons weten:

Zelf sta ik als eerste  (2e rij) van rechts. Naast mij Pierre Essers. Boven mij (3e rij) Jan Cransen. 4e rij Mr.Stultjens, Sjra Veelen staat als tweede. 5e rij:van rechts naar links: Thei Wolters , FFF, Servas Schoenmakers.

Verder ga ik niet, want niet alle namen ken ik nog. Verder moet mij van het hart, dat wij niet van 1950 zijn, maar deze foto wel. Een gezamenlijke foto van klas 4 en 5. Dat was in die jaren gebruikelijk.

 

 

Hoofdingang Staatsmijn Beatrix

Een mijn die er nooit kwam maar wel zijn stempel drukte op de regio.

 

Bijgaande foto ontvingen we van Wim Rutten. Zoals Wim zelf al aangaf het is weliswaar niet een foto van iets in Postert zelf maar de uitwerking op ons dorp, zowel door de opkomst als ook de sluiting, is bijzonder groot geweest. (Denk maar eens aan het vergroten van de kerk.)

In dit kader willen we ook even attenderen op het boek dat half juni is verschenen Staatsmijn Beatrix: Gemiste kans of zegen? Een uitgave van Heemkundevereniging Roerstreek, Stichting Rura en uitgeverij Vantilt.

Foto van de hoofdingang van de staatsmijn Beatrix rond 1960.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het plaatsen van bovenstaande foto van de Staatsmijn Beatrix die destijds wel als bouw gestart is maar nimmer tot exploitatie is gekomen, plaatsen we hier een foto van de mijn in aanbouw vanuit de lucht. Er werd gekozen voor deze locatie om het feit dat de kolen hier namelijk het minst diep zaten. In de omgeving was er weinig bebouwing zodat een mogelijke uitbreiding geen probleem zou vormen.
Voorts  waren er plannen om de winning door te laten lopen tot voorbij de Duitse grens. Uiteindelijk zou aangesloten worden op het gangenstelsel van de Duitse mijn Sophia-Jacoba (Hueckelhoven), die toen voornamelijk in Nederlandse handen was.

Over de mijn Beatrix valt het volgende tijdsbeeld te melden: In 1953 viel de beslissing om te starten met de bouw. In 1954 vonden de voorbereidende bouwwerkzaamheden plaats. In 1955 werd begonnen met boren van de twee schachten. In 1960 werd de eerste kolenlaag doorsneden. Kort van tevoren was er toestemming gegeven om op Duits grondgebied kolen te winnen. In 1962 werd de bouw stilgelegd. Men had toen een diepte van 710 meter bereikt.
De  schachten werden toen afgedekt met  betonnen deksels. Een mogelijke toekomstige winning zou dan een voorsprong van drie jaar geven. DSM bezit de concessie nog steeds.

Het  terrein werd in 1969 in gebruik genomen door de AFCENT, een onderdeel van de NAVO. In 1986 werd de zuidelijke schacht geopend en in gebruik genomen door het VROS Deepwater Research and Training Centre. Zij gebruikten het diepe water van de schacht voor een duikschool en testen van diepzeeapparatuur. Enige jaren later ging dit bedrijf failliet.

De omgeving van het terrein is een onderdeel van Nationaal Park De Meinweg.

     

Dorpsstraat (tegenwoordig Hoofdstraat) richting Wiersweg

 

De Posterse Dorpsstraat (Hoofdstraat), genomen vanaf de kant vanaf de kerk
Rechts het pand de Trap, toen al vooruitstekend op de weg.

 

     

De Donk

   

Na een oproep in Wist U ..  kwamen er veel reacties binnen over de geplaatste foto.

De foto is genomen op de Roermondseweg ter hoogte van de kruising met de Doctor Ariensstraat en de Struukensweg waar nu de bushalte is.

 

"Het eerste huis aan de linkerkant is het huidige pand van Meijers dierenspeciaalzaak. Op de foto is de winkel van Graatsje Roemen, getrouwd met Trina Heuvelings uit Melick te zien. Als Trina met haar dochter op deze foto staan (met zekerheid durf ik dat niet te zeggen) dan is deze foto eind jaren ‘20 genomen. De familie Roemen had toen een slagerij en een winkel in koloniale waren.
Het tweede huis aan de linkerkant is het café en boerenwoning van Piet en Trui Thegels-Peters. Aan het eind van de weg zien we, tussen de bomen de boerderij van Matthieu en Cato Smeets-Schoenmakers. Aan de rechterkant staan de huizen waar nu de families Meuwissen, Evers en Palmen wonen." zo laat Peter Thegels ons weten.

 

Bovenstaande sluit aan bij reacties die we o.a. ontvingen van de dames Melinga, Thegels en Mingers en de heren van Montfort en Jöris.
Er is in de loop van de tijd, vooral aan de linkerkant, het een en ander veranderd. Zo is het pand van de familie Thegels afgebroken en vervangen door een aantal nieuwe woningen.

Mevrouw Op het Veld van Dierenspeciaalzaak Meijers gaf nog de volgende aanvulling. Door mijn ex-schoonvader (Tieske Meijers), die het pand midden 50-tiger jaren overnam, werd de ingang verplaatst naar de hoek en werden de ramen vervangen door grotere winkelramen.

     

 

De Trap

 

 

Foto van de Posterse Dorpsstraat richting markt: links het huis wat naar voren steekt is  thans Hoofdstraat 132, vroeger “De

Trap” . Er was vroeger oa een levensmiddelenwinkel  in gevestigd,  die bereikbaar was via enkel trapjes. Vandaar de benaming.

Het pand is in de loop van de jaren gerenoveerd, maar de gevel is nu nog in oorspronkelijke staat bestaat en zich als het ware net als destijds, zich de weg "opdringt" met een smalle stoep.

 

Op deze foto (die ook gepubliceerd is geworden in het Posters Waekblaad) kwam van de Posterse Kethy Tetz-Vosdellen een reactie. Zij schrijft: "De foto herken ik. Het meisje wat er op afgebeeld is voor de gevel, dat ben ik. Ik was toen 4 jaar. Ik had een fles azijn bij De Trap gehaald. Een en ander betekent dan dat de foto in 1947 gemaakt is. De andere twee op de foto op de fiets zijn Bair Geerlings en Huub Veelen”.

 

We zijn tegelijk op zoek gegaan naar een gelijksoortige foto met de treden naar de winkel (waaraan de winkel dus zijn naam ontleend) en die hebben we gevonden (zie bijgaand met een trots poserende woningeigenaar in de deuropening); let ook eens op de reclameborden naast de deur!

 

 

 

 

 

De Trap was een  kleine winkel in koloniale waren  en levensmiddelen was (maar je kon er ook naaigerei, knopen en haarspelden kopen, en zelfs sigaren). De winkel zo heette omdat hij wat hoger lag en bereikbaar was met enkele treden.

 

Ten tijde van deze foto werd De Trap  bewoond door 2 broers (Henrie en Nies Timmermans) en 2 zussen (Truuj en Ida) en als hulp in de huishouding was hun (ongehuwde) nicht Stina Braun er inwonend. De winkel werd gedreven door Henrie met assistentie van Ida en later Stina. Nies verzorgde het boerenbedrijf, dat ook in het tweede deel van het huis gevestigd was. Henrie Timmermans was naast winkeleigenaar ook ambtenaar van de burgerlijke stand en het was toenniet ongebruikelijk dat die overheidsdienst niet in het gemeentehuis was ondergebracht. Meldingen van overlijden en de aangifte van geboortes vonden op De Trap plaats en dat regelmatig Nies en/of Ida als getuige optraden. Truuj baatte voorheen samen met haar man Laureng Pieters het café  Centraal uitbaatte en  dat tegenover De Trap lag, thans op het adres  Hoofdstraat 113. Ook vele jaren daarna bleef het café Pieters heten. Na het overlijden van Pieters,  werd het café nog een aantal jaren gerund door hun zus Ta (van der Varst) en haar familie (voorheen/nadien  ook Kitty Jeurissen en Annie Smeets). Later  werd het café  omgedoopt tot café de Klomp. Dat kwam weer doordat klompenmaker Sef Vonck - die in belendend deel van het pand woonde -  er ook een klompenmakerij had gevestigd. Later kocht Vonck het pand,waarop dochter Lodie met haar man Jan Hendriks er jarenlang café de Klomp dreven. De laatste jaren was het ook onder die naam nog als muziekcafé geopend. Onlangs is het pand echter verkocht en heeft het een andere bestemming gekregen. We hebben in Kiek-Toen ook al eens een foto geplaatst van het café.

  

 

Deze mooie foto komt van Piet Jeurissen (Piet vanne pos) van de binnenkant van winkel “de Trap”. Het is een foto uit zijn familie-archief.

Zijn oma was Ta, de zus van Henrie Timmermans uitbater van de winkel De Trap en ambtenaar ( onbezoldigd?) der burgerlijke stand.

Piet zijn moeder was een zus van Kitty Jeurissen en Annie Smeets, die café ‘Pieters’ runden (voor die tijd nog Centraal daarna recentelijk nog De Klomp geheten en thans ook weer gesloten).

Piet was zelf jarenlang de buurman van De Trap.

 

Henrie Timmermans staat achter de toonbank. Het jaartal is helaas niet bekend. Henrie is geboren in 1872 en overleden in 1945. Hij ziet er hier nog vrij jong uit.

Kijkend naar de reclameborden komen we op begin jaren twintig. In 1907 kwam Persil pas op de markt. Op het reclamebord staat nog niet de witte dame afgebeeld die vanaf  1922 geďntroduceerd werd door Persil. Zeeppoeder Het Bleekertje kwam pas in 1921 op de markt.

Ook leuk het bord voor Russische sigaretten (Chapchal Freres oorspronkelijk uit St.Petersburg) in de smaken Alexander (de goedkoopste), Kremlin en Peterhof en sinds 1916 opererend in Nederland met als officiële oprichtingsdatum 22-02-1921.

Dus waarschijnlijk dat de foto ergens tussen 1922 en 1925 is gemaakt.

    

   

Ook wassen en strijken werd op de huishoudschool onderwezen.

 

Van Mia Roubroeks-van Helden kregen we een foto van een klas van de huishoudschool druk bezig met wassen en strijken. De foto zal eind jaren vijftig gemaakt zijn. We zien van links naar rechts: Mariet van Birgelen, Paarlo; Mariet Claessen, Melick; Ciel Jöris, Truus Konings, Paarlo; Hilly Pernot, Hoofdstraat; Poels, Paarlo;

Annie Roubroeks, Boomstraat en op de voorgrond  Gerts, Vlodrop

 

 

 

Huishoudschoolklas van voor de oorlog

 

Heel veel weten we niet van onderstaande foto, ook weer aangeleverd door Truus Fijten-van Helden. We zien een klas van de huishoudschool van voor de oorlog waar de dames samen met een zuster/onderwijzeres? op staan. Truus kon wel vertellen dat de dame achteraan links haar moeder staat Thea (van Helden-)Cuijpers en dat de 2e dame links onderaan Mia (Smeets-) Hermanns is en rechts Anna (Smeets-)Mooren.

 

 

 

Wij blijven nog even op de Varst, nu bij de familie Pernot.

 

Van Nick Cox kregen we nogmaals een foto van de familie Pernot. Zijn toelichting bij de foto:

Het is (een gedeelte) van de familie PERNOT in de jaren 1930 ongeveer.
Van links naar rechts : Wies Pernot - de boer, vader Pernot - moeder Pernot - Betje Pernot.
De foto is gemaakt op de boerderij op de Varst, waar ze kwamen wonen en werken.
Deze boerderij is later verkocht aan Sjaen Moors. Later heeft zijn zoon Sjaak Moors hier de boerderij gehad. Sjaak is inmiddels overleden.

De familie Pernot is toen naar de Hoofdstraat gaan wonen.
 

 

  

    

Gouden bruiloft op de Achterste Varst in 1936

 

Van Truus Fijten - van Helden kregen we onderstaande foto gemaakt bij het feest t.g.v. het gouden bruidspaar Jacobus Waegemans  en Cornelia Zeegers. Truus kon ook een aantal namen invullen. Omdat op deze foto het gouden paar zelf ontbreekt zijn we eens gaan kijken in de kranten uit die periode. En zo hebben we toch ook een foto gevonden met het gouden bruidspaar, helaas is de kwaliteit van die foto slecht.

Jacobus Waegemans, geboren 2-12-1856 in Echt (en overleden19-8-1942 in Posterholt op 85-jarige leeftijd) huwde 3 mei 1886 voor de wet en op 6 mei voor de kerk met Cornelia Zeegers geboren op 10-4-1863 (overleden 16-1-1951 op 87-jarige leeftijd ). In 1936 werd hun 50-jarig huwelijk groots gevierd op de Achterste Varst, toen ze resp. 79 en 73 waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies Roebroeks (86 jaar) dochter van Sjeng Roebroeks (nr.22) wist zich alle namen te herinneren. Heel bijzonder was dat ze ze ook nog zo op wist te noemen tijdens een bezoek van Truus Fijten aan haar.

1 Jakob van Helden 19 Lies van der Beek-Veelen
2 Hein Sonntag 20 Fientje Speid-Wolters
3 Maria Sonntag-Reumers 21 Chris Custers
4 Keub Wolters 22 Sjeng Roebroeks
5 Stien Wolters-Biermans 23 Trina …-van Helden
6 Neer Veelen 24 Sef Wolters
7 Frans ??? 25 Net …-Wolters
8 Harrie van Helden 26 Trui Rieken-Veelen
9 Mia Hintzen-Smeets 27 Tiel Fieten-Beckers
10 Ida Lowis-Lind 28 Huub Roebroeks
11 Pierre Sonntag 29 Mina Custers
12 Dienke … -Werens 30 Graed Beckers
13 Trui Ramakers-Lind 31 Anna …-Thissen
14 Tilla Ophaoven-Thissen 32 Harrie Thissen
15 Driek Lind 33 Druutsje …-Werens
16 Trui Sprenger-Smeets 34 Thei Lind
17 Peter van Helden 35 Lena Lind
18 Harrie Roebroeks

Waarbij:

1 en 17 broers van Helden zijn

18, 22 en 28 broers Roebroeks zijn

8 en 23 broer en zus van Helden zijn

10, 13, 15, 34 en 35 broers en zussen Lind zijn

20, 24 en 25 broer en zussen Wolters zijn

14, 31 en 32 broer en zussen Thissen zijn

27 en 30 zus en broer Beckers zijn

21 en 29 broer en zus Custers zijn

12 en 33 zussen Werens zijn

19 en 26 dochters van 6 (Neer Veelen) zijn
22 de 2e vader van 9 en 16 de zussen Smeets is
2 en 3 het echtpaar Hein en Maria Sonntag met 11 zoon Pierre is
en 4 en 5 het echtpaar Keub en Stien Wolters is

   

In de kranten uit die periode lezen we:

De Limburgse Koerier 10 februari 1936

Het echtpaar Jac. Wagemans-Seegers hoopt op 6 Mei a.s. den dag te herdenken dat zij voor 50 jaren in het huwelijksbootje traden. Het echtpaar verheugt zich nog in een uitstekende gezondheid.

De Nieuwe Koerier 2 mei 1930: Gouden bruiloft.

Maandag 4 Mei zal het echtpaar Jacob Wagemans en Cornelia Zeegers den dag herdenken waarop het voor 50 jaar in de echt verbonden werd. Sedert eenigen tijd zijn de bewoners van het gehucht de Vorst druk bezig met versieringen aan te brengen. Ongetwijfeld zal het een onvergetelijke dag worden voor het gouden paar.

De Limburgse Koerier 6 mei 1936: Gouden bruiloft

Maandag jl heeft het echtpaar Wagemans-Seegers op de Achterste Vorst onder begunstiging van het mooie meiweer zijn gouden bruiloft gevierd. Daags van te voren kondigde het gebulder der kamerschoten aan, dat er in Posterholt een zeldzaam feest op komst was.

’s Morgens werden de krasse oudjes aan huis afgehaald en voorafgegaan door een groep ruiters. Met prachtig versierde paarden toog men naar het dorp. Aan Gevaeren wachtte de Harmonie “Wilhelmina” ’t Gouden bruidspaar op en onder een lustige feestmarsch trok men ter kerke waar ’n plechtige Hoogmis van dankzegging werd opgedragen. Op het einde der H.Mis hield Pastoor Lemmens een treffende toespraak tot de feestvierenden. Na de H.Mis werden door verschillende bruidjes mooie versjes gedeclareerd en bloemen aangeboden. Om half 11 kwam ’t gemeentebestuur het bruidspaar feliciteren, waarbij door Burgemeester van Mackelenbergh een pittige toespraak werd gehouden. Namens het gemeentebestuur werden als cadeau 2 prachtige leunstoelen aangeboden.

De Eerw. H.H. Geestelijken der parochie kwamen eveneens gelukwenschen. Om 6 uur nam. kwam de Harmonie “Wilhelmina” een serenade brengen.

De Nieuwe Koerier: 6 mei 1936: De Vorst in feesttooi

Alhier herdacht het echtpaar J.Wagemans-Zeegers den dag, dat ze voor vijftig jaar in het huwelijk traden. Onder de lustige tonen van de muziek van de harmonie Wilhelmina trok met om half negen kerkwaarts waar een H.Mis van dankzegging werd opgedragen. Na de H.Mis stond een heele haag van bruidjes klaar, die onder het zeggen van een gedichtje de jubilarissen gelukwenschte. Nadat de noodige felicitaties hadden plaats gehad trok men weer huiswaarts. Bij aankomst op de Vorst waren daar ook reeds vele cadeaux gearriveerd, waaronder een paar mooie fauteuils van de gemeente Posterholt.

Nadat de jubilarissen plaats hadden genomen begon weer een hulde door de bruidjes. Er werden gedichtjes en versjes opgezegd waarna de heer H.Thissen namens de heele Achterste Vorst het echtpaar en de familie van harte gelukwenschte. Hij bood namens de Achterste Vorst een fraai cadeau aan. Dan kwam de edelachtbare heer burgemeester en de gemeenteraad de jubilarissen en familie gelukwenschen. Den geheele dag ontbrak het de familie niet aan belangstelling. Om zes uur bracht de harmonie een serenade. Bij monde van de voorzitter den heer Hennekens werd een mooie speech afgestoken. Ter herinnering aan hun gouden huwelijksfeest bood spr. een fraai schilderij aan. Daarna werd het woord gevoerd door den heer P.Wagenmans die allen dankte namens zijn ouders en familie voor al hetgeen de inwoners van Posterholt en vooral de Vorst in het werk heeft gesteld om het feest zoo goed mogelijk te doen slagen.

Een woord van lof aan de bewoners van de Vorst, die een versiering hadden aangebracht doe er keurig uitzag. Het was een onvergetelijk dag voor de jubilarissen en de Vorstbewoners.

En in de  Nieuwe Koerier van 9 mei stond nog onderstaande foto.

 

En ook in de krant vonden we een foto met het gouden bruidspaar

 

Donckshof  

Van Frans Heyl van "Oude liefde, roest niet" ontvingen we een foto van een pentekening van Donckshof, gemaakt door Albert Grosfeld in 1977.  We hebben er een foto van Delemarre uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij geplaatst. Tegenwoordig verkeert Donckshof in vervallen staat.

Pentekening door Albert Grosfeld in 1977

Foto van G.Th. Delemarre, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 101.300 Gemaakt in 1965

 

 

 

Slager Mooren bij het aanbieden van geschenken op 17 september 1952 bij het bezoek van koningin Juliana aan de Huishoudschool in Posterholt.

 

De toenmalige koningin Juliana bracht op 17 september 1952 een bezoek aan agrarisch Limburg. De huishoudschool in Posterholt was een van de plekken die zij die dag bezocht. Van Marly en Nick Cox ontvingen we onderstaande foto van het aanbieden van agrarische producten aan de koningin. Op de foto is o.a. de opa van Marly, slager Mooren, te zien.

Voor wie meer wil zien van de bezoek kan kijken op YouTube

 

 

Foto bruiloft Pierre Smeets en Trui Smeets-Smeets op 13 april 1931

 

Van Louis Verbeek ontvingen we onderstaande foto met een bijbehorend verhaal met bijna alle namen:

 

"De foto is van de bruiloft van Pierre Smeets en Trui Smeets op 13 april 1931.

Genomen achter het huis bij zaal "Sjengske" zoals we deze in de volksmond kenden. Sjengske was de schoonbroer van de bruid. Hij staat zelf ook op de foto (bovenste rij helemaal rechts). Een paar personen zijn niet bekend. Misschien dat iemand het nog weet.

Voorste rij vlnr: Peter Verbeek, Louis Verbeek en Elisabeth Verbeek-Pachtland ((stief)ouders bruidegom), het bruidspaar Pierre en Trui, Jacobus Smeets en Maria Smeets-Essers (ouders van de bruid) met tussen hen in kleinzoon Baer Smits,  Jeup Essers? (broer van Marie)

Middelste rij vlnr ?? , Lies Smeets, ??,  Nilke (zus van Trui Smeets, getrouwd met Sjengske (van de zaal) ), Truike (geadopteerd door ouders Trui Smeets) op haar arm kind Mia Smits (dochter van Sjengske en Nilke)

Bovenste rij vlnr Harie Smeets en echtgenote Anna, Sjang Verbeek (Sjang vanne Meule), Johanna Verbeek, Sef Verbeek, Sjengske Smits (van de zaal)

 

Groet, Louis Verbeek (zoon van Sjang Verbeek en kleinzoon van de Louis Verbeek op de foto)"

 

 

 

Posterholt 30 jaar geleden.

 

In 1987 was er sinds 1937 een winkel gevestigd aan de Hoofdstraat 67. De laatste jaren als Kantoor-boekhandel-tabaksartikelen Cuypers en daarvoor o.a. als Vivo kruidenierswinkel. T.g.v. het 50-jarig bestaan werd door de eigenaresse mevrouw Sanna Cuypers-Janssen, als herinnering aan dit heuglijke feit, de onderstaande ansichtkaart uitgebracht met een luchtfoto van Posterholt. De kantoorboekhandel werd uiteindelijk tot in 2011 voorgezet door haar dochter Maraise van Cruchten-Cuypers onder de naam Kantoorboekhandel Sanna.

   

Ursulinen Pensionaat     

 

Van Thei Hermanns ontvingen we onderstaande foto/kaart van het Ursulinen Pensionaat (het voormalige Ursulinen klooster) aan de Hoofdstraat. De afbeelding op de kaart is een gymles van de (dames) leerlingen. De kaart is afgestempeld op 20 april 1907. De kaart/foto zal ook wel uit net voor die tijd dateren. De vraag van Thei: Wie herkent personen die op de kaart staan?

 

 

   

Gezocht: Jacqueline Jeurissen

 

Van Sasja Rademakers-Kusmic kregen we het volgende mailtje:

Enige tijd geleden heb ik een heel aantal foto's en nog wat zaken uit Posterholt in een kringloopwinkel gevonden. Op een van de zaken staat de naam Jacqueline Jeurissen, geboren 29-7-1970. Ik heb geprobeerd haar te vinden via het internet, maar dit is me niet gelukt. Kunt u mij verder helpen, zodat ik deze foto's ed aan haar terug kan geven?

Wie kent weet welke Jacqueline bedoeld is en kan Sasja helpen?  Graag een berichtje naar info@postert.nl

    

   

KPJ 1954

 

In het Posters Waekblaad week 45 en op deze website in de rubriek Wist U... stond deze week een foto die afkomstig was van Fien Creemers-Cnoops uit de Holst. Fien kon een groot aantal namen al invullen. De eerste reactie op de oproep voor de rest van de namen kwam van Jac Thissen, oud voorzitter van de KPJ en al meer dan 52 jaar lid. Hij wist te vertellen dat de foto in 1954 genomen was bij het voormalige klooster van de Ursulinen. Hij kon alle namen invullen:

Bovenste rij:

Sjra Creemers†, Sef Cuijpers†, Giel Geraeds, Martien Sonntag, Jo Wolters†, Jan Hermans†, Sjaak Derix†, Thei van de Borgh, Cornei Smits†. Lei Gootzen†, Sjaak Moors† en Loed van Helden

Middelste rij:

Wiel Reis† met vaandel, Sjaak Verbeek†, Herman Meijers†, Sjra van Helden†, Lei Hermans, Sjra van Montfort†, Frans Peeters†, Sjra Theunissen†, Sjra Meijers†, Sjang van Appeven†, Tinus Smeets†, Hub van Birgelen en Teun Verbeek

Onderste rij: Sjaak Smeets, Meester Lei Stoks†, Rector (en latere deken) Joosten†, Herman Meijers, Kaplaan Verheggen†, Piet Bosch†, Meester Sef van Heel†, Sjaak Cuijpers†, Pierre Smeets en Pierre Zeegers†

 

   

 

 

De 2e klas met Mčre Martine in 1953

 

Van Annie Jeurissen of te wel Annie vanne Pos, ontvingen we onderstaande foto gemaakt op (waarschijnlijk) Koninginnendag 1953. De foto is gemaakt in de wei achter het KA-Huis. Annie Kühn-Jeurissen, tegenwoordig wonend in Offenbach am Main, wist zich ook nog bijna alle namen te herinneren.

 

   

Onderste rij van links naar rechts: Carla Willems – Loes Schmitz – Lenie Rieken – Annie Jeurissen – Ellie Essers – Johanna Reumers – Maria Reumers – Ellie Schmitz -  Toos Meuwissen – Louise Smeets – Annelies Gerrits – Lenie Cuijpers – Joze Visschers – Johanna Hermans – Gerda Jeurissen  

Middelste rij van links naar rechts Lia Bekkers – Fien Wolters – Gerrie Smeets – Gerda Roubroeks – Ellie Schmitz (bakker) – Annie Seelen – Toos Timmermans – Tinie Mingers – ? - Angeline Peeters – Ellie Schmits  

Bovenste rij van links naar rechts Toos Janssen – Marian Maessen – Maria Willems – Marlie van Bree – Lily Cuijpers – Petra Wijnhoven – Gerda van Helden – Aggie Schoenmakers – Truus Willems – Ellie Zeegers  

Jaargang 1946  2eklas met Mčre Martine.

 

De handbalclub in de jaren vijftig.

 

Van Nicole de Roos ontvingen we onderstaande foto. Ze schrijft: "Ik ben Nicole de Roos-Lemmers, dochter van Finy Lemmers-Essers. Hieronder een foto van de toenmalige handbalclub (begin jaren 50?). Mijn moeder Finy (Fientje) Esser (bij haar trouwen hebben ze er bij de gemeente abusievelijk een s achter geplakt) is het linkse meisje dat de bal gooit. Ze is geboren op 1 mei 1938 en een van de dochters van de toenmalige melkboer Hubertus (Bair) Esser."

Nicole schrijft verder dat haar moeder ook op de foto staat van de handbalclub die we geruime tijd geleden hier geplaatst hebben. Het blijkt nu dat niet Toos Esser op deze foto staat maar Fientje (ze staat op de tweede rij van boven, het 7e meisje van links (donker kort haar).

 

   

Meer over de foto met als titel "Trommerkorps Irene".

 

Na het plaatsen van de oproep in het Posters Waekblaad van onderstaande foto kwamen er reacties binnen van Els en Chris Bongaerts en van Bair Gerardts. De laatste wist ons o.a. te vertellen dat de foto Tweede Paasdag 1953 gemaakt was. De foto werd gemaakt tijdens de eerste trek in deze samenstelling onder de naam Fluit en trommelkorps St. Cornelis - Irene. In eerste instantie wist Bair Gerardts ook een groot aantal namen te noemen en net voor het plaatsen van dit artikel kwam hij, na nog een terdege overleg met zijn broer met nog aanvullingen. In combinatie met de namen van Els en Chris blijft er dan nog maar één naam oningevuld en een paar met vraagteken. Wie weet wie dat is?

 

De drie personen aan de zijkant zijn, van links naar rechts, de bestuursleden: Bair Puts (voorzitter), Neer Willems en Frans Schmitz.

De Tamboermaitre is Pie Roemen en de leden zijn (van links naar rechts):

1e rij: Henk Gerardts, Sjra Puts, Renč Esser, Bair Gerardts en Jo Seegers

2e rij: Teun Puts, Jeu Cuypers, Jan Eikelenberg, Ton Wassen en Har Esser

3e rij: Harry Schmitz, Sjra Cuijpers, Pierre Muyzers/Piet Janssen, Lei Bakkes , Chris Bakkes

4e rij: Frans Schmitz, ? , Har Muyzers, John vd Heuvel

5e rij: Thei Timmermans/Schmits, Jan Cuypers , Sjra Roncken , Piet Gerardts

6e rij: Wiel Gerardts, Chrit Smeets, Huub vd Heuvel en Sjra Seegers

7e rij: Jan van Montfort en Jo Puts

(De onderstreepte namen zijn zowel door Els en Chris en Bair ingevuld, de blauwe namen zijn door Els en Chris Bongaers doorgegeven, de zwarte namen door Bair Gerardts en de rode zijn de laatste aanvullingen van Bair.

    

   

Trommelkorps Irene

 

Van Paul Cuijpers ontvingen we onderstaande foto van het toenmalige trommel- en fluitkorps Irene. De foto is waarschijnlijk eind jaren 50 gemaakt.

Wie vult de namen in?

 

 

 

Wachtende mannen op de bus naar de Glanzstoff

Omdat er geen reactie op onderstaande oproep kwam, heeft Jacq van der Varst de hulp van de krant ingeroepen om er achter te komen wie de personen zijn op de foto die staan te wachten op de bus naar de Glanzstoff in Oberbruch en waar de foto genomen kan zijn.

Middels die weg heeft hij diverse reacties gekregen. Hij kan ons dan ook het volgende over de foto vertellen: De foto blijkt op Heerlerheide op het eind van de Bokstraat genomen te zijn. Tegenwoordig is er een rotonde. Twee broers reageerden, zij waren geboren in het huis met de twee dakraampje. Het witte huisje was een snoepwinkeltje van mevrouw Lardinois, zoals haar kleinzoon hem mailde. Tegenwoordig is het voorste deel gesloopt en is er het atelier van een fotograaf gevestigd. Jacq kreeg meerdere reacties die allemaal hetzelfde bevestigden. Er kwam ook een naam voor de linker persoon met het donkere kostuum mogelijk een zekere Wim Cox en de meest rechter een zekere Jos Smeets. De persoon in het midden blijft onbekend. De andere twee namen zijn dus onder voorbehoud. Al met al in elk geval duidelijkheid foto is niet genomen in Posterholt en ook de heren zijn niet uit Posterholt.

 

Toch leuk dat het "raadsel" opgelost is. En er zijn wel degelijk mensen vanuit Posterholt naar de Glanzstoff in Oberbruch gegaan. Zij werden opgehaald aan de Hoofdstraat bij "Lalesse" vertelde Fien Cuijpers (uit de Holst) ons. Zij is zelf enige tijd vanuit Posterholt naar de Glanzstoff gegaan.

 

Van Jacq van der Varst ontvingen we onderstaande foto. Op de foto staan een aantal mannen, die staan te wachten op de bus naar de Glanzstoff in Overbruch. Volgens de persoon waar Jacq de foto van heeft gekregen, zou dit gaan om mannen uit Posterholt en zou de foto ook hier gemaakt zijn. Omdat Jacq hierover toch zijn twijfels heeft kwam hij bij ons met de vraag: Wie herkent deze mannen en/of herkent de plek waar de foto gemaakt is.  

   

Wie kent deze man en vrouw op foto?

 

Van Jacq van der Varst ontvingen we ook onderstaande foto met de vraag: Wie (her)kent deze man en vrouw en weet er iets meer over te vertellen?

  

 

 

 

"Veldzicht" of Op zoek naar het geboortehuis van de dochter van het echtpaar Smeets-Groenewegen.

 

 

De kleindochter van het echtpaar Smeets-Groenewegen was op zoek naar het geboortehuis van haar moeder en nam daarvoor contact op met postert.nl. Met behulp van Jeu Veelen en Jan van Birgelen kon ze geholpen worden, heren bedankt.

 

De naam ‘Veldzicht’,  sierde eens de voorgevel van dit huis dat al decennia geleden uit ons dorpsbeeld verdwenen is. Het huis lag ten noorden van de Heerbaan, oostelijk van het Raadhuisplein waar nu de Hopstraat gelegen is. De meeste mensen uit Posterholt die deze pachtboerderij, want dat was het, nog in herinnering hebben, zullen het verbinden met de familie Jac (Sjaek) van Birgelen die hier decennia als pachter werkzaam was.  De boerderij was eigendom van de bekende familie Teeuwen-Smeets (steen- en greswarenindustrie) uit Tegelen.  

 

In het kader van de dorpsuitbreiding werd het pand in het midden van de vorige eeuw onteigend en gesloopt. Een nog oudere bewoner (eigenaar) was Sjang Smeets (1872-1930) die naast zijn beroep als landbouwer ook brouwer was. Dat verklaart ook de straatnamen die we in deze nieuwbouwwijk aantreffen; Brouwerstraat, Hopstraat en Lagerstraat.  Sjang was voor de derde keer gehuwd toen hij in 1928 met zijn ‘Hollandse’ echtgenote Adriana Groenewegen  naar Naaldwijk in Zuid-Holland verhuisde.  Bij zijn vertrek werd ‘Veldzicht’ openbaar verkocht en kwam  in het bezit van de genoemde familie Teeuwen in Tegelen.  

Op de foto Jan van Birgelen voor het huis Veldzicht.  

     

      

 

 

 

Kiekjes uit het album van de familie Vosdellen ingestuurd door Corrie Mestrom-Vosdellen.

De foto's zijn gemaakt in 1949-1950. Het gezin bestond uit vader Sjaak, moeder Trui, zoon Sjaak, dochter Kethie, zoon Frans en de dochters Marie en Corrie.

 

Vader Sjaak aan het werk op de steenfabriek.

Vader Sjaak met collega's op de steenfabriek.

Sjaak Vosdellen sr. met dochter Corrie.

Moeder Trui Vosdellen met de kinderen Frans en Marie.

Kethie Vosdellen

 

Sjaak jr met op de voorgrond Frans en Marie Vosdellen.

Sjaak Vosdellen jr. met Corrie Vosdellen.

 

Redding torentje klooster Posterholt.

 

Bij de afbraak van het klooster van de Ursulinen werd het torentje van de kapel gered om na de renovatie van de Hoofdstraat, in 1990, als aandenken aan het klooster teruggeplaatst te worden.

Dankzij de heer Schoenmakers, die de foto's heeft gemaakt en de heer van der Vorst, toenmalig wethouder, die de foto's ter beschikking heeft gesteld, kunnen we deze reddingsactie nogmaals bekijken.

Als laaste zien we het torentje na terugplaatsing. 

 

 

 

 

Zomers onweer met vreselijke gevolgen

   

Tijdens warme, tropische dagen is de kans op onweer groot. In het verleden zijn er ook vaker mensen in Postert door de bliksem getroffen of brandde woningen af.

Krantenknipsels uit de Echo van het Zuiden in de periode 1925-1930 herinneren ons hieraan:


25 juni 1925

 17 juni 1927

5 juli 1930

6 augustus 1930

 

 

 

    

   

Vervolg familie Pernot

 

Van Jac Francot kregen we een aanvulling op de foto van de familie Pernot. Hij kwam op internet, in het historisch kranten archief, een knipsel tegen over het bezoek van Pierre Pernot aan RAF-piloot luitenant George Morris in het luchtmachthospitaal in Wegberg. Morris was een paar dagen eerder, op 11 juni 1968, met zijn Canberra vijftig meter van Pernot vandaan, neergestort in het Esbroek, tussen Putbroek en Posterholt.

 

Link naar het hele kranten knipsel

 

   

De familie Pernot ingezonden door Nick Cox

 

Staande boven van links naar rechts :  Lena  - Wies - Pierre - Eduard - Betje (de schoonmoeder van Nick Cox) - Leo

Zittend aan de tafel : Hendrik Pernot sr. (de boer) - Emiel - Vrouw Pernot (de boerin)

De familie is later in de jaren 30 naar de Hoofdstraat verhuisd. Daar heeft Pierre nog de boerderij gehad.

 

 

Wirtschaft und Handlung von Johann Peters op de Borg

 

Met rechts op de voorgrond de grenssteen bij de grensovergang met Karken.

 

Boeren aan het werk in de periode 1941-1942

Willem Stel, geboren (op 09-10-1915) en getogen in het dorpje Oosterwijtwerd (tussen Loppersum en Appingedam, in de provincie Groningen) werkte van juli 1941 tot april 1942 aan de ruilverkaveling (ca. 600 ha.) ruwweg tussen Posterholt, de Duitse grens en Vlodrop. De landmeters werkten in 4 groepen (o.l.v. Stel, Waan, Padt en de Ridder) aan de ruilverkaveling. Hun baas, dhr. Lunenburg, werkte vanuit Roermond. Willem Stel was in de kost bij Diel Wolters-Thegels aan de toenmalige Dorpstraat. Zijn neef Henk Stel stuurde de kaart en foto's naar Kiek Toen op.

Wie weet welke mannen op onderstaande foto's staan?

De scheve grenssteen.

In week 7 verscheen in het Posters Waekblaad van week 7 een artikel over een actie in 1959 van studenten uit de Roerstreek.

Artikel en foto's van Paul Cuijpers.

 


Foto 1. De grenssteen tijdens filmopnames in juni 1959.

Foto 2. De grenssteen omver gereden door een autobus in juli 1959.


Foto 3. Studenten met publiek op 30 augustus 1959 bij het verwijderen van de grenssteen.

Foto 4. Foto in de Heinsberger Volkszeitung van het verwijderen van de grenssteen.

Foto 5. Tractor met ketting en staalkabel trekt de grenssteen uit de grond

    

   

Vanaf de Donckerstraat uitzicht op de Donk.

Ingezonden door Corrie Mestrom-Vosdellen    

 

 

Vurensteeg gezien vanaf de Hoofdstraat.

Ingezonden door Corrie Mestrom-Vosdellen

 

Op de foto's uit de Roncalli serie kwam een leuke reactie en tevens aanvulling binnen van Arnold in 't Veld.

Ik wil even laten weten dat ik bij een tweetal foto's de juiste namen kan noemen, aangezien het op beide foto's mijn persoontje betreft : Arnold Huis in 't Veld.

Het gaat allereerst om de zesde foto van een kamp van Roncalli in, naar ik me meen te herinneren, Zonhoven. Mijn achternaam staat daar reeds bij de juiste persoon vermeld, de voornaam was nog een vraagteken.

Ik kom mezelf ook tegen als derde van rechts in de achterste rij van foto 9: een elftal van Roncalli of toch PSV '35 waarvan ik korte tijd lid ben geweest, met als bijschrift : 'Sportief waren ze ook ...... '

Dat bij de eerste foto reeds mijn achternaam en dat ook nog juist gespeld, vermeld wordt, verbaast mij ten zeerste, aangezien we als gezin van een douanebeambte slechts ruim 2 jaar in ' Postert' hebben gewoond en wel in de Rector van de Boornlaan. Sinds ons vertrek naar Sittard woon ik daar.

De banden met 'Postert' zijn overigens niet volledig verbroken, want de link naar uw site heb ik gekregen van Jaq Wolters (Jaq van Sef van Diel) die 3 kleinkinderen heeft waarvan ook ik opa ben, aangezien de oudste dochter van Jaq en mijn zoon een gezinnetje vormen samen met hun drie kinderen.

Een tweede band met Posterholt heb ik door de aangehouden vriendschap en het regelmatige contact met Sjaak Willems van vroeger de Boomstraat. Zijn neef, ook Sjaak Willems, van de Winkelweg, waarmee ik in de Postertse tijd ook goed bevriend was, ben ik uit het oog verloren.

Een heel verhaal dat ik graag aan u kwijt wilde en dat naar ik hoop een klein steentje bijdraagt aan de volledigheid van uw site.  

Vriendelijke groet uit 'Zitterd',

Arno(ld) Huis in 't Veld

   

Zijaanzicht Kapel Sint Ursula klooster

Ingezonden door Corrie Mestrom-Vosdellen

 

 

Sjaak Vosdellen senior en junior

Corrie Mestrom-Vosdellen stuurden ons een foto van haar vader en haar broer, Sjaak Vosdellen senior en junior. De foto is gemaakt omstreeks 1950 t.h.v. Hoofdstraat 69, we zien op de achtergrond de Vivo later Kantoorboekhandel Sanna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiekantjes en huis, Hoofdstraat 142-144 Posterholt

Van Corrie Mestrom-Vosdellen ontvingen we een tweetal foto's. Op de linkse foto staat het ouderlijk huis t.h.v. Hoofdstraat 144 en op de andere staat ze samen met haar buurmeisje Magda Willems voor Hoofdstraat 142.

 

   

We gaan nog even verder met op kamp met Roncalli in de 60er jaren.

In navolging van Jacques Cabollet stuurde Jan van Bommel, onder het motto “Goed voorbeeld doet goed volgen!”  ook 'n tweetal foto's in van de kampen in Zonhoven en/of Opoeteren, deze week plaatsen we de tweede.

Achterste rij: (vlnr.) Ben Smeets, Pierre Meijers, Pierre van Bree, Wiel Smeets, Har van Es, Jo Maessen, Jeu Veelen.

Tweede rij: Jacques Cabollet, ? Willems, Jo Konings, Nellie Coenders, Piet Willems, Huub Roubroeks, Karel Wolters, Har Roubroeks, Leo Bakkes.

Voorste rij: Sjaak v/d Vorst, Leon van Montfort, Jac Meijers, Theo Wolters, Henk Strik, Har van Helden, Jan van Bommel.

   

   

En dit was de eerste.

Vlnr.: onbekend, Leo Bakkes, ? Huis in ‘t Veld, Wim Sonntag, (gehurkt) Jan van Bommel

De plaats van het vraagteken werd door Arnold Huis in 't Veld ingevuld.

      

Hengelsportvereniging Posterholt bij visvijver De groene bleek 1976

 

Op deze laatste foto van Jacques Cabollet zien we de heren Joep Stiphout, Jan Reijnders, Lei Janssen, Ties Meijers en Kuub Cabollet.

Met dank aan Jo en Leonne Reijnders voor de juiste namen.

 

 

Jacques Cabollet bij harmonie Wilhelmina:

Harmonie Wilhelmina in 1964 (?). Bij Matthiashoeve op de Donk afhalen Koning schutterij.

Trombonisten Pierre Meijers Sr, Jacques Cabollet en Gerrit van der Elzen.

   

Sportief waren Jacques Cabollet en de andere jongens, begin jaren 60, ook:

Achter: Pierre Dirks, Bert Berks, Lei Bakkes, ?, Jacques Cabollet, Jan Derks.

Voor: Cas Schmitz, Wim Smeets, Charles Wolters, Mart Cuypers, Sjra Wolters.

Arnold Huis in 't Veld herkende zich op de plek van het ?.

   

    

Lagere school St. Aloysius 5de klas (1961) ingestuurd door Jacques Cabollet.

 

Bovenste rij:  Har Janssen, Cor van Helden, Piet Willems, Har Evers, Jan Smeets, Har van Es, Jacques Cabollet, Thei Giesberts, Meester Baer Stultjes.

2de rij van boven; Sjaak Roebroeks, Hans Ververs, Charles Wolters, Thei Lind, Willie van den Borgh, John Roemen, Karel van der Varst, Sjaak van der Vorst, Mart Cuypers,

3de rij van boven; Sjaak Sontag, Wim Smeets, Henk van Heel, Rene Visschers, Jan van Bommel, Henk Tebrath, Ger Peters, Jos Cox

beneden; Jan Geelen, Bart Muyzers, Lei Schmitz, Har Gerrits, Sjra Puts, Wim Janssen, Lei Bakkes, At Roebroeks, Chris Smeets

Met dank aan Cor van Helden en Sjaak van der Vorst voor de aanvullingen en correcties!

  

Van Jacques Cabollet ontvingen we de volgende foto's  als aanvulling op de Roncalli serie.

   

In 1964 werd ook een bezoek gebracht aan Altenahr:

 

Altenahr 1964. Henk Strik, Jacques Cabollet, Pierre Meijers, Jo Konings en Bert Derks.

 

In 1964 ging Roncalli naar Dümpelfeld in het Ahrtal:

Op de foto zien we links Jacques Cabollet, Jo Konings, Henk Strik, Lei Egelmeers, John van Heel, Hub Veelen, Pierre Meijers, Jo Maessen, Ca Schmitz, Pierre Dirks, ? Renkes. Voor Henk Dirks, Bert Derks, Har Roebroeks.

 

      

Patrouille Ridders (Roncalli) 1961 of 1962 Opoeteren. Boven Cas Schmitz, midden, Sjaak Wolters en Jacques Cabollet. Voor Jac Roemen, Ben Beenen, Nadio Piazza.
 

links Cas Schmitz en Pierre van Bree. Rechts Jacques Cabollet.

Boven Piet Willems. in water links Ben Beenen, Jacques Cabollet en Pierre Dirks.

 

     

Links: Jacques Cabollet (corvee) en Sjang Smeets kampleider.

 

 

Roncalli in de beginjaren.

   

Jongerenvereniging Roncalli is vanaf het jaar van oprichting 1959 ook steeds op kamp gegaan. Van Jeu Veelen hebben we een aantal foto's gekregen van die eerste kamp jaren, 1959, 1960 en 1961.

 

De laatste foto uit de serie over Roncalli is het oefenen van het opzetten van een tent door de leden in 1961.

Wiel smeets, vooraan, demonstreert. De toeschouwers zijn v.l.n.r. Henk Strik, Pierre Meijers, Jac Meijers, Henk Derix, Jo Konings, Gerrit van den Elzen, Jos Simons, Har Muizers en Huub Janssen. Vooraan zittend v.l.n.r.: Pierre Eijckelenberg en Sjra (broer) Willems.

 

Het hijsen van de vlag tijdens een kamp-oefendag in 1961 op het terrein achter het KA-huis.

 

De (nieuwe) tent staat tijdens een kamp-oefendag 1961:

Zittend: onbekend, daarachter v.l.n.r.: Pierre Meijers, Piet Willems en de leiders Jo Maessen en Jean Smeets. Groepje rechts: v.l.n.r.: leider Jac Meijers, Jan van Birgelen en Jac Roebroeks. Staand rechts Huub: Janssen.

 

Patrouille De Apachen in Wellerloo 1960.

V.l.n.r  Jacq van Helden, Cor van Helden, John Roemen, Thei Wolters en Pierre Derix.  Vooraan gehurkt: Jan van der Star, Piet Willems en Dré Willems.

 

 

Ouderdag tijdens het zomerkamp van ‘Roncalli’ in Wellerlooi in 1960: Twee bezoekende ouders: onderwijzer Sef van Heel en politieman Saes.

 

Deelnemers aan het kamp van Jongerenvereniging Roncalli in Wellerloo 1960: Berry Vleugels en Bert Derks.

 

 

Koffiepauze in Mechelen tijdens een fietstocht door Zuid Limburg vanuit een kamp in Cadier en Keer in 1960. Zittend vooraan v.l.n.r.: Har Muijzers, Lei Schmitz, Piet Hermans, Bert Meijers, Lei Egelmeers, Wiel Hermans. Daarachter v.l.n.r. Lei van Montfort, Har Muizers, Jan van Birgelen, Piet Puts en Lei Wolters. Staand v.l.n.r.: Jeu Veelen, Fien Veelen en Jean Smeets. Achteraan zittend v.l.n.r.: Jos Simons, Pierre Meijers en leider Wiel Wolters.

 

 

Jeugdkamp Roncalli van 18-22 aug 1959 in Weert. Achter v.l.n.r.: Lei Wolters, leider Bair Smeets en Piet Puts. Vooraan v.l.n.r.: Har Muijzers, ?, Henk Pernot en Bert van Heugten.

    

    

Kamp (bivak) augustus  1959 in Weert. V.l.n.r.: Bert van Heugten, Jan Meijers, Henk Pernot, John van Heel.

Achter de tafel v.l.n.r.: Har Muijzers, Jan van Birgelen, ?, Lei Wolters, Piet Willems.

 

 

 

Deelnemers van Jongerenvereniging Roncalli aan de wandeltocht van ‘De Vrolijke Tippelaars” op 2e Pinksterdag 1961 in Roermond. Leden van de patrouilles de Tijgers, de Antilopen en de Apachen. V.l.n.r.: 1e rij: Pierre van Bree, ?, Guus Saes, 2e rij: Thei Wolters, Cor van Helden, Jacq Cabollet, 3e rij: Jan Roebroeks, ?, Jan van der Star, 4e rij: ?, Wim Smeets en Jac Wolters, 5e rij: leider Jo Maessen en Piet Willems.

 

Het leid(st)ersteam tijdens een zomerkamp in Opoeteren (België) in 1962: v.l.n.r. Sjra Schoenmakers, Jo Smeets,

de kookstaf: Fien Veelen, Nellie Coenders en Loek Stultjens, kampleider Jean Smeets, Huub Veelen, Jo Maessen en Jeu Veelen.

 

Enkele weken geleden hebben we de eerst foto al geplaatst van het piepers jassen tijdens het zomerkamp in Opoeteren (België) in 1961. We vervolgen met een groepsfoto van datzelfde kamp.

 

 

 

1ste Communie mei 1980

 

Van Roel Wolters ontvingen we onderstaande foto. Het betreft zijn eigen communie in 1980 in de St.Matthiaskerk te Posterholt.

 

 

 

Bij ons in de straat.

Van Corrie Mestrom-Vosdellen ontvingen we een aantal foto's gemaakt in juni 1963, locatie Rector v.d. Boornlaan.

Frits Rutten, Nel Rutten, Trui Vosdellen, op het driewielertje Gerrion Rutten, Leo Tetz, Sjaak Vosdellen met daarachter Corrie en naast haar Frieda van Neer

Nel Rutten en Frits Rutten met dochter Gerrion, Trui Vosdellen en rechts naast de deur Corrie.

  

Frieda van Neer, Trui Vosdellen, Corrie en zittend in de deuropening Leo Tetz en Sjaak Vosdellen

Gerrion Rutten op haar driewielertje

 

 

Op kamp met Roncalli

Van Jeu Veelen kregen we een aantal foto's uit de jaren 1959-1961 van de jongerenvereniging Roncalli.

We beginnen deze week met een foto van het jassen van piepers tijdens een kamp in België.
Vlnr Piet Willems, Henk Strik, Pierre Meijers, Jo Konings, Bert Derks, Jac Meijers en ?

 

 

Posters dansorkest "de Oranje Band"

 

Van Paul Cuijpers kregen we onderstaande foto met de volgende tekst doorgestuurd:

Een foto van een bekend populair Posters dansorkest, “de Oranje Band”. Deze foto werd in 1961 genomen in de filmzaal van het Royal Theater aan de Hamstraat te Roermond. Deze foto werd mij toegestuurd door Jack Hoks.
De bezetting (van links naar rechts) was als volgt:
Joke v/d Varst (van Karel) (saxofoon), Ton op 't Veld uit Vlodrop, (saxofoon), Frits Kleinen uit Vlodrop (drums), Jan Schoenmakers (gitaar), Jan Hoks (trompet) en Harrie Schoenmakers (accordeon).

 

Carnaval 1964

Het eerste optreden van het Posterse dansorkest The Sparrows tijdens de carnaval 1964 in de Rembrandtzaal (bie Karel).

 

De bezetting was (van links naar rechts) als volgt:  Thei Cuijpers (gitaar/leider), Paul Montforts (basgitaar), Wim Smeets (gitaar), Jack Hoks (accordeon).
Rechts ernaast een aparte foto van drummer Piet Willems.

De foto's werden ingestuurd door Paul Cuijpers die ze weer ontving van Jack Hoks. (Beide heren bedankt!)
 

 

Klassenfoto (5e klas) eind jaren 50 met juffrouw Rieken en ....

 

Van Corrie Mestrom-Vosdellen, nu Montfort toen Rect. v.d. Boornlaan, ontvingen we onderstaande foto van waarschijnlijk de 5e klas. De foto is gemaakt door Frida van Neer, die er dus niet bij staat. Corrie herkende wel zichzelf rechts onderaan met rugzak en naast haar Nellie Esser. Verder staat rechts Truus Evers en naast haar met streep rok Truus Jöris. Achter de meisjes staat juffrouw Rieken.

Wie kan meer namen invullen?

 
 

Huis Donckerstraat

Het voormalige woonhuis van de familie Theodorus Reijnders (1868-1950) en Helena Visschers (1873-1964) aan de Donckerstraat. De foto uit de jaren zestig is ingezonden door Sjra Braun die er, samen met zijn ouders, zijn jeugdjaren in heeft gewoond.

 

De Textielfabriek in Postert.

Ditmaal foto's en een oproep van Paul Cuijpers.

"Bijgevoegd twee foto’s van Textielfabriek Posterholt. Wat ooit begon als een touwslagerij groeide later uit tot een textielfabriek waar tientallen
mensen uit Postert hebben gewerkt. Helaas zijn er maar weinig foto’s van deze textielfabriek in omloop. Wie heeft nog foto’s voor plaatsing
in “Kiek Toen” die ik in een film mag gebruiken?
groeten,
Paul Cuijpers"

De voorkant van de textielfabriek met het woonhuis.

De zijkant van textielfabriek met de hallen en fietsenstalling.

 

 

 


 

Paul Cuijpers heeft in zijn archief nog een paar foto's gevonden voor deze rubriek.

Deze foto werd gemaakt in 1960 ter gelegenheid van de inzegening

van de kleuterschool aan de Rector van den Boornlaan.

 

Op deze foto zijn medewerkers van aannemersbedrijf Dukers uit Geleen, in het voorjaar van 1961, gestart met de uitbreiding van de H.Matthiaskerk.

  

Deze week ook weer een foto van de toneelvereniging Kunst en Vermaak. Op verzoek van de toenmalige geestelijkheid werden veelal christelijke uitvoeringen gegeven.

 

Toneelvereniging Kunst en Vermaak uit ca. 1946

 

Van Jos Loete uit Koningsbosch kregen we ook een foto van het bezoek van koningin Juliana aan de Huishoudschool in 1952.

Hij schrijft: Van mijn moeder heb ik vele klassenschool foto's van het internaat uit 1950-1953.
Daar zat oa ook deze bij van het bezoek van koningin Juliana in 1952.
Ik stuur daarom deze foto eens door.

 


  

OPROEP reageren kan via info@postert.nl


Weet iemand iets over boswachter J.(Sef) Christiaens? Zijn daar nog oude foto’s van? Hij was boswachter op de Annendaal en werd later opgevolgd door zijn schoonzoon Pierre Jeurissen.
Mvrgr.
Jos Christiaens
(kleinzoon)

 

Peter Roemen uit Weert kwam met de volgende vraag:

"Is of er ook wat bekend over de Familie Roemen van de Hoofdstraat 176.
Wat ik weet is dat ze slagers waren. Mijn opa en oma waren Sjang en Ida.
Deze zijn later verhuisd naar de varsj.
Mijn vader Harry ( geb 1916 ) en zijn 4 broers Sjaak-Sjra-Sjang-Pie en 2 zussen.
Het zou fijn zijn als ik wat informatie of foto’s zou kunnen krijgen of zien.
Ik hoop dat ik er nog wat van hoor."

 

Drieling in Posterholt 

We hebben de afgelopen tijd een aantal foto's geplaatst die ingestuurd waren door Ine Jeurissen-Wolters. Ine was in 1954 Nederlands nieuws. Toen ze werd geboren was dit voorpaginanieuws in de krant De Waarheid, het partijblad van de CPN waarvan Marcus Bakker in 1954 hoofdredacteur was.

 

Het KA-huis

 

Van Ine Jeurissen-Wolters kregen we ook onderstaande afbeelding van het KA-huis in 1938. Nu 75 jaar later is het de vraag of dit gebouw voor het dorp behouden kan blijven. Gelukkig heeft de gemeenteraad dit plan even uitgesteld. Zie Actueel

 

 

 

Het bezoek van koningin Juliana aan de huishoudschool in 1952.

 

Van Ine Jeurissen-Wolters kregen we ook onderstaande foto. We zien hier koningin Juliana in gesprek met Dien Wolters, terwijl twee zusters Ursulinen geďnteresseerd toekijken. De koningin bezocht in september 1952 de Limburgse LLTB, ze bracht die dag een bezoek aan Posterholt, Roermond en Venray. De baby die gewassen wordt is Harry Wolters en zijn broertje Jacques kijkt toe, zonen van Jos Wolters en neefjes van Dien. Het meisje op de rug gezien is waarschijnlijk een dochter van de toenmalige huisarts dokter Deumens.

( Zie voor verder gegevens m.b.t. dit bezoek het krantenartikel uit 1952 dat Oliver Piper instuurde.)

Omroep Peel en Maas zond afgelopen zondag 27 april ivm de aanstaande koninginnedag een filmpje uit over het bezoek aan Posterholt, Roermond en Venray. http://www.peelenmaasvenray.nl/2013/04/27/venray-van-toen-bezoek-koningin-juliana-september-1952/

 

 

 

1964 Biljartclub Posterholt kampioen.

Zoals uit onderstaande foto's blijkt was fotografie een van de hobby's van Jos Wolters. Een andere hobby was biljarten. In 1964 werden ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap de volgende foto's (door Hubert Vleugels) gemaakt in het café van Jos Wolters waar ook de verenging hun thuisbasis had.

(Heel interessant om een kijkje te nemen op de website van Berrie Vleugels, die wat meer vertelt over zijn vader Hubert.)

 

 

Het kampioensteam

 

Harrie Schoenmakers

Jos Wolters

Meester Willem Verschuren

Jo van der Varst

Wiel Loenders

 

 

van links naar rechts

 

Wiel Loenders

Maria Reijnders-Hintzen (schoonmoeder van Wiel)

Harrie Schoenmakers

Burgemeester Wim Heemskerk

Martha Wolters-Peeters (echtgenote van Jos)

Meester Willem Verschuren

Jos Wolters

Tilla Wolters (de zus van Jos)

Jo van der Varst

 

rond de tafel van links naar rechts

 

Pierre Willems

Sjengske Schmitz (van het café)

Harrie Schoenmakers 

Bair Esser (gemeente secretaris)

Burgemeester Wim Heemskerk

Jos Wolters (Sef van Diel)

Meester Willem Verschurren

Jo van der Varst (Joke van Karel)

Wiel Loenders

Jan Keuren

Harrie Thegels

Thei Wolters

 

 

De ouders van Jos Wolters in de jaren 1925-1926 met zijn zusjes en een stel buurtkinderen voor de deur van de slagerij.

De ingang van het cafe

 

 

Unieke serie opnames gemaakt door Jos Wolters, Sef van Diel.

De foto's heeft hij in 1940 gemaakt vanuit de toren van de kerk die toen nog op de oude markt stond. Jos was een fervent amateur fotograaf die samen met zijn zus Tilla de foto's ook zelf ontwikkelde in de eigen donkere kamer.

De foto's werden door zijn dochter Ine Jeurissen aangeleverd.

Vanaf het huidige café Biej Liebes en Rosa Alba tot het woonhuis familie Smeets met net nog een stukje van de vroegere coöperatie.

Ook het parochiekerkhof en het kapelletje zijn te herkennen.

De achterkant van de woonhuizen aan de Hoofdstraat richting de huidige rotonde.

 

De witte en de zwarte molen zijn duidelijk te herkennen.

Op de voorgrond de daken van de huizen Hoofdstraat 91 en 93.

En op de achtergrond de Heerbaan (parallelweg) nummer 16 tot 8.

De Hoofdstraat, toen Dorpstraat, vanaf de kerktoren,

richting Ka-Huis en Klooster.

 

Vanaf de kerktoren in de richting van de witte molen.

Het huis met de reclameborden was het vroegere woonhuis

van Jos Wolters. Er was een café en slagerij in gevestigd.

 

 

Foto van de schutterij ingezonden door Johnn Tetz (zelf kon Johnn vertellen: De foto is genomen op de hoek Heerbaan - Middenweg bij Theelen en Kethie Vosdellen zit gehurkt op de onderste rij geheel rechts en haar zus Maria is op dezelfde rij de vierde. Wie kan de andere namen invullen?)

Van Pierre van Melick kwam onderstaande reactie:

Geachte Redactie,
naar mijn mening is de foto in 1961 genomen voor het woonhuis van Nelis en En Schmitz.
Voor zover mij bekend staan de volgende personen op deze foto (namen in zwart)

Er zullen ongetwijfeld hierop nog aanvullingen volgen.
Met vriendelijke groet,
Pierre van Melick, oud-secretaris van schutterij St. Matthias.
Aanvullingen/correcties door Lia van Helden - Muizers

Aanvullingen/correcties door Ger Wassen

 

achterste rij staande van links naar rechts
1. Sjra Roncken
2. Chris Wassen
3. Evers??
4. Giel Wassen
5. Loet Francken
6. En Schmitz, echtgenote van Nelis Schmitz

(Keizer van de schutterij)
7. Johan Peltzer
8. Nelis Schmitz (Keizer)

9. Math Schmitz

10. Greetje Willems, echtgenote van Pierre Willems (vanne Schnieder)
11. Sjra Willems (Broer vanne Schnieder,

zoon van Pierre)
12. Pierre Willems (vanne Schnieder)
13.
Sjaak Vosdellen (man zonder uniform

en met witte haren)

14. ??
15. Teun Wolters (van Panne Teun)
16.
Sjra Sontag
17. ????
18
Thei Joris (met vaandel)
19. Jo Evers
helemaal achteraan met vaandel

1.  Sjra Cuypers

middelste rij

(3 jongens links en 3 meisjes rechts)

1. Har Jöris zoon van Thei Jöris

2. Theo Schmitz zoon van En en Nelis

3. Piet Willems

4. Lia Willems

5. Els Wassen

6. Hilda Wassen

voorste rij zittend van links naar rechts
1. Tiny Schmitz
2. Margriet Wassen (van Giel)

3. May Timmermans
4. Corry Schmitz (dochter van de keizer)
5. Marianne Wolters (van Panne Teun)
6. Els Wolters
7. Maria Vosdellen
8. Hilda Cabollet
9.
Margriet Wassen (van Sjeng)
10. Kethy Vosdellen

 

 

Van Chris Bakkes kregen we een aantal foto's over het gezin

van Sjeng en Lies Bakkes-Müller, vanne Donk, in jaren dertig tot zestig.

Voor de meeste mensen zal Jan, Autobedrijf Toyota Bakkes, het bekendste lid van het gezin zijn.

Chris, geboren in 1939, is tegenwoordig woonachtig in Eindhoven en was het op een na jongste lid van het gezin.

 

 

Sef, Harry, Lei, Wiel, Herman

Jan, Chris, Tien en Toos

Beste jonge tamboer O.L.S. 1953

Jan en Chris 1950

1950

 

 

Jannie Frencken is op zoek naar gegevens over haar vader Jan Frencken,

geboren 6 febr 1926 als Johannes Roubroeks, zoon van Mechtildis Roubroeks

(geboren 4 okt 1902 in Posterholt en overleden 13 dec 1965 in Roermond).

Mechtildis was een dochter van Johannes Hendrik Roubroeks 28-11-1867/9-10-1961 en

Gertrudis Clement 1871/1922. Wie kan helpen?

Jeu Veelen heeft een stukje voor Jannie in kunnen vullen wat de familie Roubroeks betreft, haar opa zal wel niet zo makkelijk te achterhalen zijn.

 

Van Johnn Tetz kregen we behalve bovenstaande foto ook onderstaande foto waarop zijn moeder Kethie Vosdellen die thuis vertrekt op weg naar de schutterij.

  

 

Via Jeu Veelen kregen we een reactie van zijn broer Hans op de schoolfoto uit 1951.

 

Hans kon een groot aantal namen invullen (blauw), alleen de nummers 3, 6, 22 en 32 blijven nog een vraagteken.

Hierop kwam de volgende reactie nog binnen

 

van Riet Hermanns-Sliepen kwam een reactie op de schoolfoto uit 1951:

Op de schoolfoto van 1951 staat mijn broer Herman Sliepen, dit is nummer 32.

Hiermee is weer een naam ingevuld, nog 3!

 

1 Jan Peeters

2 Frans v. Birgelen

3

4 Har Muizers

5 Frans Heuts

6

7 Frans Puts

8 Har Joris

9 Jo Hendricks

10 meester van Heel

11 Jac Timmermans

12 Har Smeets

13 Hans Veelen

14 Sjra Puts

15 Frans Cox

16 Jo Cuijpers
17 Martin Schmits

18 Sjaak Willems

19 Jeu Cuijpers

20 Leo Bakkes

21 Sjra Braun

22

23 Har van der Borgh
24 Jan Eijkelenbergg
25 Hub Peeters
26 Chretien Roubroeks

27 Jo Sonntag

28 Jack vd Varst

29 Jan Egelmeers

30 Jo Cuypers

31 Jo Bruekers
32

33 Piet Willems
34 Ger Roebroeks

35 Giel Schmitz

36 Ton Wassen

37 Wim Gubbels

38 Mart Beenen

39 Leo Peeters ipv Bakkes

40 Sjaak Vosdellen

41 Sjra Oitman

 

 

De foto werd ingezonden door Sjaak Vosdellen (Rect vd Boornlaaan). Hij kon toen vertellen dat de foto ongeveer 55 jaar geleden genomen zou zijn. Samen met Sjra Braun, die ook op de foto staat, konden ze samen al een groot aantal namen invullen.

 

Chris Roubroeks (Boomstraat) had de foto ook bekenen kwam toen met de volgende informatie:  “Ik heb het rapport van mij van klas 3 van meester v Heel bekeken. Deze klassenfoto is van schooljaar 1950-1951. Deze klas is een combinatieklas: klas 3 en een deel van klas 4.

 

Van de oud-Posterse Lia Knoben-Beckers (vanne Varsj) kwam ook een reactie. Zij dacht in eerste instantie weer 2 personen op de foto te herkennen en wel o.a. haar broer.

Zij schreef: "Leuke foto en nummer 16 op de foto is Theo Beckers toen Achterste Vorst 8 nu Voorsterstraatweg 13 in Posterholt; het is mijn broer. Nummer 1 op de foto is volgens mij Paul van Montfort neef van Sjaak van der Varst"

In tweede instantie bleek het toch niet om haar broer te gaan.

Ze laat weten: We hebben gisteren Familie bijeenkomst gehad. Wij hebben 't ook over de foto gehad en mijn broer Jacques had de site ook bekeken en zei dat 't de 4de klas was hij zat toen in klas 5 en mijn broer Theo die ik dacht te herkennen op de foto was voor hem ook een onbekende. Want Theo zat toen in klas 3. Zij schelen zich 2 schooljaren. Nummer 16 is dus niet Theo Beckers

Als u meer personen herkent: reageer naar info@posterholt.com  

 

     

Van Johnn Tetz kwam er een leuke foto van de drumband van de schutterij, klaar voor de carnaval.

 

Johnn kon al een paar namen invullen, wie weet de rest?

Staand van l naar r: 5: Piet (vanne Schnieder) Willems, 9: Maria Vosdellen,

10: Kethie Vosdellen, 11 Tinie (nu heet ze Muizers)

Gehurkt van l naar r: 7: Frans Vosdellen

Ger Wassen kon bijna alle namen invullen:

Drumband Schutterij St Mathias


Voorste rij zittend van links naar rechts;
Theo Schmitz , Els Wolters , Hilda Cabollet , Cor Schmitz , Marianne Wolter.
Tweede rij zittend van links naar rechts;
May Timmermans , Lia Willems , Frans Vosdellen.
Derde rij staand van links naar rechts;
Har Jöris , Loes Schmitz , Margiet Wassen ( van Giel ) , Hil Wassen ( van Sjeng ) , Els Wassen ( van Giel ) , Maria Vosdellen , Kethie Vosdellen , Tinie Schmitz.
Vierde rij van links naar rechts;
Piet Willems , Margriet Wassen ( Van Sjeng) , ???????????
 

 

 

Van Lia van Helden - Muizers kregen we onderstaande foto van PSV'35 uit 1940? De foto moet in elk geval genomen zijn tussen '40 en '45 omdat kapelaan Pennings erop staat. Lia kon ook bijna alle namen in vullen.

 

Zittend v.l.n.r.: Lodewijks, Harij Wolters, Harij Muizers, Jac Wolters, Wiel Rieken, Sjang Vonck, Frans v. Landeghem, Harij v.d. Varst, Wiel Wolters, Wiel v. Montfort, Matheu Essser, Sjang Jansen, Cris Wassen, Sjaak Sontag.
Daar achter: Wiel Vossen, Wiel Gijsberts, Riek Vonck, Cor Derks.
Staand v.l.n.r.: Thei vd Varst, Sjeng Wassen, Sef Wolters, Pierre Rieken, Thei Muizers, Harij Thegels, Sjang Jeurissen, Lei Essers, Dre Esser, Karel Derix, Harij Wassen, Wiel Engelen.
Bestuur v.l.n.r.: Neer Willems, Piet Wassenberg, Lei v. Montfort, Kapelaan Pennings, Jan Demarteau.
Wiel Jeurissen, Wiel Demarteau, Wiel Bonne.
 

Van Ton Wassen kregen ook een kampioensfoto van het voetbalelftal en bestuur van PSV'35 uit het jaar 1941.
Wederom wist hij bijna alle namen in te vullen.

 

Staand van Links-Rechts: Pietje Wassenberg -- ?....v.d Varst -- kapelaan Pennings -- Sjeng Wassen -- onbekend -- Harie Teegels -- Wiel Vossen -- Thei Muizers -- Wiel Jeurissen -- Neer Willems -- Wiel Bonné
Gehurkt Links-Rechts  Chris Wassen -- Wiel Giesbergs -- Jac Sontag
Zittend Links-Rechts  Riek Vonck -- Drees Esser -- Wiel Wolters.
 

 

 

    

Jo Bonné van de Irenelaan kon nog een groot aantal namen invullen en een paar correcties doorgeven bij de schoolfoto 1950-1951

Het totaal ziet er nu zo uit:

 

Van Sjra Timmermans, tegenwoordig wonende in Roermond, kregen we een foto uit 1950 of 1951 van de 6e en 7e klas van de jongensschool in Posterholt.

Een aantal namen kon hij invullen. Wie weet andere namen in te vullen?

  

 

 

 

Van Ton Wassen, tegenwoordig inwoner van "Berg" maar vroeger van oppe Donk, kregen we een foto van PSV van voor WOII.

Hij schrijft erbij:

Kampioensfoto van voor de oorlog. Het kan zijn dat de naam van de voetbalclub toen nog PVV was. In het jaar 1935 is de naam veranderd.

Het is misschien ook eens leuk de bijnamen van vroeger erbij te vermelden, voor zovér bekend.

 

Staand van L-R: Neer Willems (vanne sjnieder) - Pierre Rieken - Sef Vonck (de kloompemaeker) - Harie Reumers (van sjpekke Pier) -

Rieck Vonck - Sef Verbeek (vanne meulen) - Mattheu Esser - Neer Smits (Neerke van Wiersj) - Pietje Wassenberg

Knielend van L-R:  Sjeng Wassen - Jac Mooren (de sjlechter) - Maan Meeuwissen (Maantje van de Zwarteberg) - ? -  ?

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Wassen uit Sint Odiliënberg.

 

 

I.v.m. het konings- en dorpsschieten op kermiszaterdag 1 september

plaatsen we deze week een foto van Schutterij en drumband St.Mathias in 1975.

De foto werd ingestuurd door Petra Ickenroth-Willems.

De bijbehorende namen:

1 Toon Hintzen
2 Sjaak Maessen
3 Jeu Werens

4 Johan Peltzer
5 Horst
?
6 Jan Hintzen

7 Sjaak Vosdellen
8 Nelis Schmitz
9 Wim Peters
10 Jean Engelen
11 Lei van Montfort
12
Anita Moulen
13 Sjang Ridderbeks
14 Drees Zsaresi
15 Werner Potrikus
16 Kathy Meuleners
17 Jan Sliepen

18 Servaes Engelen
19 Bep Schmitz
20 Thei Schmitz
21 Sjra Willems
22 Jos Hintzen
23 Jan Wolters 
24 Peter Geradts
25 Paul Theo Niekamp
26 Wolfgang Zimmerman
27 Harie Timmermans
28
Liepertz ?
29 Sjra Roncken
30 Sjra Derix
31 Truus Joris
32 Wilma van der Poort
33 Harie Hintzen
34 Marlie Schmitz 

35 Marita Schmitz 
36 Els Derix
37 Margerlie Engelen
38 Margriet Geradts
39 Agnita Vossen
40 Christien Vossen 
41 Marian Derix

42 Erik Sonntag en niet ? Everstijn
43 Pierre Schmitz 
44 Ger Roncken
45 Jose Willems
46 Astrid van Montfort
47 Tilly Meijers
48 Jolanda Willems en niet Anita Moelen
49 Jolanda Pastoor en niet Guido Roncken
50 Cindy Sonntag
51 Carola Maessen 

52 Harriet Deenen
53 Marleen Knoben
54 Jose Starmans
55 Ien Maessen
56 Monique Cleef
57 Petra Willems
58 Wanda Willemsen
59 Gerrie Hilgers
60 Karin van Montfort
61 Yvonne Meijers
62 Marion Sliepen
63 Martina Hässler
64 Truus Wolters 
65 Graad Werens
66 Jacqueline Starmans 
67 Gerrion Ramakers

 

Het vraagteken bij nummer 42 werd ook opgelost:

"De naam van nr 42 moet zijn Erik Sonntag niet Everstijn
Groetjes Erik Sonntag"

Vanuit Groot-Brittannië een correctie op de namen bij de foto van Schutterij en drumband St.Mathias 1975.

Hallo,
Ik wilde heel even laten weten dat op de foto van de Schutterij en drumband St. Mathias 1975, nummer 48 is niet Anita Moulen maar Jolanda Willems.
Toen ik de foto zag herkende ik mijzelf meteen.
groetjes Jolanda Bennett

En een correctie door Jolanda Campbell-Pastoor:

Hoi,

nummer 49 is Jolanda Pastoor,

hartelijke groeten,
Jolanda Campbell-Pastoor

 


   

Van Hans Henstra kregen we een foto (met namen!) van het 3e van PSV'35

gemaakt in 1967 (of '68 of '69) dat toen kampioen was.

 

Trainer is Harry Meijers en de spelers zijn

bovenste rij: Har Muizers, Henk Dirks, Har Egelmeers, Pierre Smeets, Jo Schmits en Werner Schmitz

onderste rij: Jan Muizers, Hans Henstra, Karel Wolters, Har van Neer en Har Cabbolet

 

Van Har Geraeds kregen we een dorpsgezicht van de Raadhuisstraat met het vroegere gemeentehuis van ons dorp, waar tegenwoordig Geomij gevestigd is,

 

 

en een mooie foto van de St.Alloysius  jongensschool

 

 

 

Van Ria Kuipers kwam onderstaande klassenfoto van de 6e klas 1959-1960 van de meisjesschool.

 

Het leuke is dat ze alle namen erbij wist.

We zien vooraan op het eerste bankje rechts: Els Bakkes, Truus van Helden en Hilda Vossen. Op het bankje daarachter: Mia van Cruchten, Hilda Wassen en Ria Kuipers.Het volgend bankje: Jean Smeets en Mia Timmermans. En het laatste bankje Els Visschers en Lenie Jöris.

In de tweede rij zitten vooraan: Gerrie Smeets, Mia Hermans en Maria Vosdellen. Daarachter Toos Janssen, Ineke Maessen en Tilke van Helden. En het laatste bankje: Marlie Rieken.

Staand van links naar rechts: Alda Schmitz, Ellie van Montfort, Marlies Pernot, Mientje Jöris, Lenie van Montfort, Tonia Konings, Ria Oitman, Lieke Göbbels, Mére Canisia, Elsje van Heugten, Marleen Knoben, Lia Biermans, Tinie Visschers, Jeannie van Bree en  Annie Schmits.

Mocht iemand contact op willen nemen met Ria, haar telefoonnummer is 401958.

 

 

Van Pierre Meuwissen kregen we deze foto uit 1929 met de eerste klas  van de meisjesschool.

Namen ontbreken helaas. Wie kan ons verder helpen?

Van Lia van Helden kregen we de namen aangereikt:

Bovenste rij van links naar rechts: Tielke Cabolet, Toke Puts, Lena van Bommel, Trina Thewissen, Mia Maassen, Mia Konings, Lucie Huskens, Lieske Timmermans, Liesbeth Sliepen, Tielke Ridderbeks, Toke Ridderbeks.
4e Rij: Neske Demarteau, Toke Beenen, Mia Bakkes, Gretta Konings, Mia Cupers, Truuke Jeurissen, Mia Wagemans, Toosje Visschers, Truike Meijers, Eelke Meijers, Lieske Hodselmans, Mia Puts
3e Rij: ?, Truike Smitz, Truike Zeegers, Ida Giesberts, Truike Giesberts, Jetje Moers, Mia Braun, Margriet Sliepen, Corrie Bosch, Toke Veelen, Truike Wolters
2e Rij: Truike Creemers, Mia Joris, ?, Mia Zeegers, Trina Reinders, Anneke vd Vorst, Truike Reumers, Lena vd Borgh, Lena v. Montfort, Truike Roebroeks
Onderste rij: Mia Huizen, Tielke Meyers, Mia Essers, Greetje Visschers, Toke Visschers, Lena Sonntag, Neske Deenen
Meré Ursula Hommen
 

 

 

Van Oliver Piper ontvingen we een krantenartikel over het bezoek van koningin Juliana aan de Landbouwhuishoudschool in 1952.

 

 

  

Een tijdje geleden hebben we onderstaande foto geplaatst:

met de vraag :

Wie kan ons meer over deze huwelijksfoto van de familie Wassen vertellen. De foto werd ingezonden door José van Laar-Smeets uit Venray.

Het antwoord kwam van Ton Wassen:

Mijn naam is Ton Wassen, (oudste zoon) van het bruidspaar Sjeng en Mie Wassen-Reijnders op deze foto.
Trouwdag van Pap en Mam 22 Juni 1940.
Hier volgen de namen ( of bijnaam) van de personen op deze foto:
Bovenste rij, van links naar rechts: Sjeng en Leentje Beenen met dochtertje Jes---Trina Reijnders---Toos Wassen---Tiel Reijnders en Giel Wassen---Trina Schoenmakers (van Hennekes)---Lies Waegemans---Sie Wolters en Jac Schmits---Greetje Wassen en Harie Schmits---Giel Esser---Harie Wassen.
2de rij van boven, van links naar rechts: Sef Bos (van Beusjke)---Ida en Wulm vanne Kemp---.......?---Truuj en Pier Reijnders (Meirtus Pier) vroeger bakker op de Donk---.......?---Piet Clerx en Lies Reijnders met kind---bruidspaar Sjeng en Mie Wassen-Reijnders---Hein Smeets (van Borgs-Wulm) met vrouw en kind---Harie Waegemans---Corrie Wagemans en Chris Wassen---Johan Eijkelenberg---Jac Wassen.
3de rij van boven, van links naar rechts: Nol Waegemans---Sef (Koos) Reijnders met vrouw---Margaretha Heijnen moeder van Mie Wassen-Reijnders---rechts naast het bruidspaar, Martin Wassen (stiefvader) en Maria Wassen-Wolters moeder van Sjeng Wassen---de volgende twee personen zijn de ouders van Maria Wassen-Wolters---staand Huub Schmits (van Sie).
Onderste rij van links naar rechts: Sjaak,Annie,en Mia Schmits(van Sie)---.......?.......?---Martin Schmits---Mariet Schmits---Liesje Wassen----Lei Beenen---Luus Wassen---Tho Schmits (van Sie)---als laatste Mia Waegemans zus van Nol Waegemans.
 

Kermis bij de familie Schmitz (Buurke) op de Donk in 1932,

ingezonden door Sjra Timmermans

Op de foto, bij opa thuis, zitten van links naar rechts opa Frans Schmitz (opa Buurke), ome Graad Schmitz uit Herkenbosch (zoon), Keubke Derks (buurman) en neer Jansen uit Heel (schoonzoon), bezig met een potje kaarten tijdens de kermis.

 

 

Burgemeester Jules Geradts met de kinderen van de Donk in de dertiger jaren. Foto ingezonden door Pierre Meuwissen.

Wie kan de namen invullen?

 

 

Twee foto's Kiek Toen: Processie op de Donk en en voetbal elftal PSV'35

Van de vroegere Posterse inwoner Jos van de Borgh (Hoofdstraat) in Posterholt - thans woonachtig in Zeist - kregen we 2 foto's van een processie in Posterholt (Kapelletje) aan de Donk waar Jos vroeger met zijn vader en moeder en broers en zussen woonde, en een foto van een PSV'35 elftal waarin Jos toen keepte.

 

Jos schrijft er bij: De namen van de voetbalfoto ken ik nog. Mogelijk dat ik enkele namen niet op de juiste wijze spel, want ik ben al te lang uit Posterholt weg.
Zelf sta ik ook op de foto, samen met mijn broer Leo.. Toen was ik nog keeper, twee maanden later brak mijn kaak op 5 plaatsen (ook met voetbal).
Hier komen de namen:
Bovenste rij van links-rechts. Trainer Piet Massy - Piet Jeurissen - Sjra Reinders - Har Muizers - Harrie Meijers - Mart Wassen - Jos Smeets en PSV'35-voorzitter Harrie Deenen.
Onderste rij: Broer Beenen - Leo van der Borgh - Jos van der Borgh - Bair Wolters en Huub Schmitz.
Aan allen: groetjes uit Zeist van Jos van der Borgh.
 

 

Deze foto heb ik vanuit mijn slaapkamerraam gemaakt van een processie. Dat moet in 1961 of 1962 zijn geweest. Aan de onderkant, iets rechts van het midden herken ik Ton op 't Veld, Jan Jeurissen , Henk Geraets en Paul van der Varst.

 

Theo Wolters heeft nog enkel ansichtkaarten van Posterholt gevonden.

Deze week gaan we verder met de kaarten:

We zien de weer kerk zonder toren maar nu van de voorkant, De huishoudschool, een stukje Hoofdstraat ter hoogte van het Eibernest, de woning van de toenmalige vroedvrouw van Posterholt en de toenmalige ingang van het sportpark

 

 

Als eerste plaatsen we een exemplaar met de Matthiaskerk gezien vanaf de koorzijde voordat de grote toren werd gebouwd. Deze kerk, ontworpen door Peutz, werd in 1951 ingezegend door deken Rhoen.In de zestiger jaren werd de toren gebouwd en werd het priesterkoor uitgebouwd. Na de verwoesting door de oorlog van de kerk aan de oude markt werd het KA-huis zeven jaar als noodkerk gebruikt.

 

 

 

Wist Jacques Kruijtzer uit Melick ons een tijdje terug al heel veel namen te geven voor de foto van Jong Nederland, hij heeft nog een tweetal namen toe kunnen voegen:

Hij schrijft: 3e rij staand naast Har Jacobs.: Hub van de Heuvel en daarnaast Wiel Smeets

Voor de volledigheid hebben we de foto even naar voren gehaald:

 

Oude foto uit Postert: Jong Nederland?

 

Nog een foto gemaakt door Sjaak Derks uit Posterholt  (vh wonend aan de Rector van den Boornlaan - en ook een tijdlang hulp-koster geweest in de kerk) en ter beschikking gesteld door zijn zoon Frans uit St Odilienberg (thans actief bij omroep OR6).

Wie weet wie wie is op deze foto van Jong Nederland ( eind 1950???) Of andere jaartal?  

Mail de namen en info naar info@postert.nl 

 

 

Van Jacques Kruijtzer uit Melick ontvingen we de volgende reactie:

"Ik herken bijna iedereen op deze foto die in 1949 of wellicht in 1950 is gemaakt.

1e  rij van links naar rechts (zittend) : Frans Heemels, Bair Sliepen, --- Peeters,,Sef Geerlings,Sjaak Peeters, Jo Vonck

2e rij van links naar rechts (zittend) : Lei Beenen, Jacques Kruijtzer, Jo Kruijtzer, Sjra Cabollet, Sjaak van Helden, Jeu Wolters,Jeu Veelen

3e rij van links naar rechts (staand) : Sjra Deenen,Sjra Verbeek, Harie Meijers,----(onbekend),   Har Jacobs,

4e rij van links naar rechts (staand) : Sjang Gootzen, Jan Kruijtzer, Wiel Wolters, Pierre Jacobs, Chrit Kruijtzer ( met vaandel)

Groeten:  "

 

Van de heer Pierre Meuwissen kregen we een aantal foto's m.b.t. zijn schoonfamilie, de familie Schoenmakers.

Onderstaand zien we achter het stuur van de militaire vrachtauto Sjeng Schoenmakers (1895-1982), de foto is genomen in Delft in 1916 tijdens zijn diensttijd in WO1. Daarnaast zien we de motorfiets waarmee Sjeng de omgeving van Postert onveilig maakte.

 

  

Van Jos Willems (Jos vanne Spar) ontvingen we de volgende foto, genomen bij café Pieters (nu de Klomp) die toendertijd uitgebaat werd door Kitty en Anna van der Vorst:

Hij wist ook de meeste van de bijbehorende namen, Jacques Biermans heeft nog een aanvulling gegeven.

Van links naar rechts staan op de foto:
Achterste rij Harrie Smeets ((van Set) kolenboer, oliehandel en drogisterij); Hubert Vleugels (de kapper ) met citer, daarnaast een onbekende man met een mandoline, dan waarschijnlijk Sjang Biermans (broer van bakker Sef Biermans) die later o.a. naar Heerlen verhuisde en onderdirecteur werd van de LTM (Limburgse Tram Maatschappij), daarnaast Harrie Willems (van de sjnieder) woonde in Maastricht en was een broer van Pierre, daarnaast Pierre Willems (van Sefke vanne Pos) bakker en sparwinkel.
Staand Pierre Willems (van de sjnieder)
Op de voorgrond Pie Wagemans (slager waar later Jo Mulders was), daarnaast Fritz Schmitz (bakker waar later Harrie Heldens was) en rechts vooraan Driek Valkenborgh.

Wie aanvullingen en of correcties heeft graag mailen naar info@postert.nl
 

 

Van Theo Wolters ontvingen we de volgende foto met beschrijving:

Dit is een foto van een voetbalelftal van de jeugdbeweging Roncalli in de jaren 60
Bovenste rij van l naar r: Sjang Smeets; Henk Dirks; Jo Konings; Gerrit van de Elzen; Piet Willems; Thei Wolters; Har Roebroeks.
Onderste rij van l naar r:Jan Muizers;Jaak van Helden; Leo Egelmeers; Ben Beenen; Mart Cuipers.


 

 

 

 

Van Frank Claessen uit Breda kregen we een reactie op een tweetal foto's die op deze site gepubliceerd staan.

Frank en familie hartelijk bedankt voor jullie reactie. Hierbij nogmaals de foto's en hun toevoeging:

Afgelopen zondag hadden wij een feestje waar voornamelijk (voormalige) inwoners uit Posterholt aanwezig waren. We hebben ons op de foto van de handbalclub gestort. Hierbij een groot gedeelte van de namen. Even voor de duidelijkheid: ? + achternaam betekent dat we de voornaam niet wisten; ?? betekent dat we de naam helemaal niet wisten.

Bovenste rij van links naar rechts: ? Derks, Fien Smits, Mia Essers, Lien Meijers, ? Puts, Gerda Meijers, ? Cabolet, Mia Thoolen, ? Dirks, Toos Hemels, ? Mingels, Toos Schmits, Ellie van Bree, Rika Wagemans, Mia Jansen.

Tweede rij van links naar rechts: Pierre Rieken, Nol Wagemans, ??, ? Muizers, Gerda Smits, ??, ??, Mia Dumarteau, Toos Esser, ? Puts, Mia Rutten, Traut Schmitz, ??, Gemma Ronken, Tilla Konings, Marina van der Varst, Fien Puts, Lodie Vonk, Lieske Wassen, Jacob Derks, Sjang Jansen.

Derde rij van links naar rechts: Tilla van der Vorst, ??, ??, Toos Vleugels, Truus Dumarteau, ? Rutten, Cas Thegels, Ger Heemels, pastoor Lucassen, ??, ? Puts, ? Schmitz, ? Konings, Mia Bonné, Joos Smeets,

Zittend in het gras: Ellie Wolters, ??, Gerda Rieken, ? Dirks, Toos Meijers, ? Schmitz (Burgemeester Gerardtsstraat)

 

Hierop kwam van Rinie Gehlen-Beckers uit Maasbracht nog de volgende aanvulling:

ik wil jullie nog een paar aanvullende namen geven op de grote handbalfoto. In de tweede rij staat Toos Esser, dit moet Fien Esser zijn. In de derde rij van links naar rechts naast pastoor Lucassen is Tiny Hermans (Burg. Gerardtsstraat) en Toos Schmitz (Borg) en zittend in het gras naast Gerda Rieken is Tiny Dirks (Donk).
 

Van Gerda Rieken kwam de volgende reactie:

Op de prachtige HCP foto staat inderdaad links op de tweede rij mijn vader Pierre Rieken. Maar zittend in het gras zit niet ik maar mijn zus Ellie Rieken (derde van links). En mijn zus Tiny Rieken zit eveneens in het gras (tweede van rechts). Op enig moment in die tijd 'zat mijn hele familie op handbal': pap in het bestuur en de kinderen Leny, Elly, Sjaak, Jo, Tiny en ik aan de bal. Mam kwam vaak kijken!
  

  

Eén opmerking moet ons echter van het hart: De foto uit Canada van "Irene" 1950 Posterholt bevat 1 foutje. Links vooraan zit niet Jo van der Varst, maar Jacques (Sjaak) van der Varst.

  

 

Onderstaand mailtje met foto's kregen we van José van Laar-Smeets uit Venray

Beste Redactie van Postert Kiek/toen
Ik werd laatst attent gemaakt op jullie pagina, omdat ik alle oude foto’s aan het digitaliseren ben dacht ik dat die misschien leuk waren voor jullie kijkers.
De foto’s zijn van de buurt de winkel, een bruiloft van de familie Wassen en de andere zijn de kinderen van de Heinsbergerweg, De Winkel en de Rector van de Boornlaan.
Zo kwam ik mijn eigen moeder tegen op jullie site genomen door Lian Sonntag op haar honderdste verjaardag Mevr. Smeets Spee van de Winkelweg.
Veel succes verder
de groeten van José van Laar-Smeets uit Venray

We plaatsen hierbij de foto van de kinderen uit 1953 en de foto van de bruiloft ziet u hier binnenkort.

Onze vraag: Wie weet wie er op deze foto staan?

Jose kon zelf aan een groot aantal namen invullen:

v.l.n.r. Annie Eyckelenberg, Toos Veelen, Joos Smeets, Gerda Rieken, Tinie Eyckelenberg, Annie ?
?, Mia Beenen, Ria Veelen, Lenie Rieken, Guusta (Storms)
Johnie Ridderbex, en kinderen Schmits, Wolters

Een aanvulling kwam van Jo Bonné

Op de betreffende foto staat naast Tinie Eykelenberg,het meisje ANNIE WILLEMS, destijds woonde zij Wilhelminalaan. Haar vader, Giel Willems, had een stratenmakersbedrijf.
Met vriendelijke groeten,
JHW Bonné


 

 

  

Wie vraagt krijgt antwoord.

Via de mail kwam het volgende verzoek bij ons binnen:

 

Hallo mensen van Postert Kiek Toen,
deze foto heb ik via via in mijn bezit gekregen, maar niemand weet wie erop staat.
Heeft iemand misschien enig idee, of kent of herkent iemand op deze foto?
Waarschijnlijk is deze foto in de jaren 30 gemaakt.
Deze foto mag bij mijn weten gepubliceerd worden op jullie website, wellicht komen er reacties binnen.
Mvg M. de Win

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu Veelen ging op onderzoek uit en kwam met het volgende antwoord:
Op de foto van mevr. Marrion de Win staat het bestuur en de directie (directeur) van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) te Roermond. De foto is genomen voor de hoofdingang van het landbouwhuis aan de Wilhelminasingel te Roermond. De foto moet inderdaad in de jaren dertig van de vorige eeuw gedateerd worden. Mevr. de Win kreeg de foto van haar nicht, mevr. Corrie van Cruchten (huishoudster bij pastoor Pisters in Montfort). Corrie wist mij desgevraagd ook niet te vertellen wie er op de foto staan en wist ook niet meer hoe de foto in haar bezit kwam. Ik heb slechts drie namen kunnen achterhalen (geen verdergaande naspeuringen gedaan). Op de achterste rij (staand), de tweede van links is Andreas Joosten (informatie van diens neef Maan Joosten, Swalmen-Boukoul, thans 93 jaar oud), de vijfde van links (met bril) is de heer Breukers, vroeger onder andere directeur van de Roermondse Eiermijn. Zittend: geheel rechts, de zeer eerw. heer H.J.H. Bemelmans (1892-1970). Hij was directeur van de LLTB van 1932-1945 en geestelijk adviseur van 1932-1969. De foto kan in bezit van mevr. C. van Cruchten zijn gekomen wegens haar verwantschap met de genoemde A. Joosten. De overige personen zijn ongetwijfeld allemaal afkomstig uit de Limburgse wereld van de land- en tuinbouw en zouden - indien gewenst - gemakkelijk achterhaald kunnen worden via het archief van de LLTB.

  

Helaas moeten we dus concluderen dat het eigenlijk geen foto voor de Posterse KiekToen is, maar om te laten zien dat bij een foto met onbekende personen soms toch namen, locatie en datum gevonden kan worden via onze site, hebben we hem toch geplaatst. Jeu bedankt voor je inzet.

 

 

Van Paul Cuijpers kregen we weer een foto binnen: The Sparrows

Een optreden in 1962 tijdens de “Posterse Bontje Aovend was eigenlijk de start van het latere dansorkest “The Sparrows”. In het midden van de jaren ’60 was het een veelgevraagd dansorkest in Midden-Limburg en het aangrenzende Duitsland. De samenstelling (van links naar rechts) was als volgt: Har Senssen accordeon; Thei Cuijpers, begeleidingsgitaar; Jan Montforts, sologitaar; Jan Wassen, drums en Paul Montforts, basgitaar.
Met vriendelijke groet,
Paul Cuijpers

 

 

 

Van Theo Smeets ontvingen we een tijdje geleden onderstaande foto van Burgemeester Mackelenbergh met medewerkers van de gemeente Posterholt.

Hij schrijft er zelf bij:

Hier een foto van vroeger uit Posterholt. Ik weet niet wanneer en in welk jaar deze foto is gemaakt.
Links boven is mijn vader Harie Smeets van de Vlodropperweg, vroeger kantonnier en later opzichter bij de gemeente Posterholt.
Ik zelf ben de Theo Smeets en woon nu in Melick


Zijn neef Jo Smeets (van de rubriek Toen en Nu) kon een stukje aanvullen:

Bovenste rij vlnr: Harie Smeets; Pie Meijers; Bair Esser; onbekend.
Onderste rij vlnr: Keub Thevissen; burgemeester Ad van Mackelenbergh; onbekend.
Voor de juiste functies binnen de gemeente van de afgebeelde personen moet ik nog enig zoekwerk doen.
De datering van de foto ligt rond 1950. Op de achtergrond hangt een foto van koningin Juliana (foto dus van 1948 of later) en burgemeester van Mackelenbergh nam eind februari 1951 afscheid van Posterholt. Ik ga verder op zoek naar nieuwe gegevens.

En van Chris Timmermans kwam al een snelle reactie:

De persoon op de foto van Theo Smeets rechtsonder naast burgemeester Mackelenbergh, waarvan de naam niet bekend is, is mijn opa Chrisj vanne Trap, Christiaan Timmermans, destijds gemeenteontvanger
M.vr.gr. Chris Timmermans, Heinsbergerweg

De nog onbekende persoon rechts boven zou volgens Lia van Helden wel eens Harry Thegels kunnen zijn.

Hallo. Ik wilde even reageren op de foto van de burgemeester Mackelenbergh en de andere van de gemeente toen. Volgens mij is dat Harry Thegels, de vroegere gemeente ontvanger. Ik heb nog oude foto's van het voetballen vroeger en daar staat hij ook op. Op de foto staat hij rechts naast Baer Esser, de toenmalige secretaris. Ik hoop dat het goed is. Vr. gr. L v Helden
 
       

Van Jos van de Spar was er ook nog een foto van de achterkant van het klooster met de tuin:

  

 

Paul Cuijpers monteerde een foto, die hij ontving van Paul Montforts uit Neer, die in 1957 achter het transport van het gedemonteerde bankgebouwtje fietste dat oorspronkelijk rechts naast het douanekantoor aan de grens stond, in de ansichtkaart met de oorspronkelijk locatie. Zie hier het resultaat:


 

Van Jos (vanne Spar) Willems ontvingen we een net iets andere kijk op het kapelletje op de Donk dan de eerder geplaatste versie van Paul Cuijpers uit 1956:

 

 

Van Jaq Wolters (Jaq van Sef van Diel, voormalige café en slagerij aan de Hoofdstraat) ontvingen we ook een schoolfoto uit '59/'60 met meester Stoks.

 

 

Bovenaan 1ste rij: Jo Bonne, Pierre Eyckelenberg, Rene v Helden, Huub Derix, Harry Vosdellen (van bakkerij Vosdellen aan de Hoofdstraat en niet Voesten zoals in eerste instantie abusievelijk vermeld, met dank aan Rinus Ridderbeks), John Peeters, Jo van Heel, Pierre Meijers, Ben Smeets
2e rij: Jan v Birgelen, Sjra Wolters, Huub Joris, Lei ( en niet zijn broer Wim, ook weer met dank aan RR) Egelmeers, Thei Wolters, Sjra v Montfort, Jo Smeets, Barry Thoolen, Sjaak Lind, Pierre Puts, meester Stoks, Jan v Birgelen
3e rij: Pierre Derix, Sjaak Op ’t Veld, Lei Smeets, Siep Henstra, Nado Piezo, Jaq Wolters, Jacques v Helden, Thei Wolters, Sjak Roemen, Pierre v Bree
Onderaan 4e rij: Har Thissen, Ben Beenen, Ger Willems, Bert Meijers, Pierre Derix, Sjaak Willems, Wim Braun, Sjaak Willems, Pierre Smeets, Jos Simons
 

 

Van de door Paul Cuijpers ingestuurde foto's/kaarten had u er nog een te goed:

een inkijkje in de bezoekersruimte/spreekkamer van het pensionaat van het Sint Ursula klooster in 1909.

Het Ursulinenklooster in Posterholt werd in 1853 gesticht. In 1867 vonden er belangrijke uitbreidingen plaats. In dat jaar maakte Pierre Cuypers ontwerpen voor een kapel. Het klooster werd in 1874 voltooid.
 
  

 

 

 

Van Thei Wolters ontvingen we, behalve een correctie op de namen bij Op Kamp in Oeteren, ook een aantal foto's van een bandje uit Postert in de jaren 60:The Jaquars

"Kent u ze nog ???


The Jaquars.

 

Deze foto's zijn gemaakt in 1966.


Op de fotos staan afgebeeld

(dit zijn allemaal posterse jongens):

 

Henk Gerards,

Frans Heemels,

Joep Heemels,

Har Janssen en

Thei Wolters
 

Ingestuurd door Thei Wolters."

 

 

 

 


 

 

 

Op Kamp in Opoeteren.

 

Van Jaq Wolters (Jaq van Sef van Diel, voormalige café en slagerij aan de Hoofdstraat) ontvingen we een foto van de jeugd uit Postert, in 1962, op kamp in Opoeteren.

 

We zien staand: Sjaak van Helden, Cor van Helden en Piet Willems.

En gehurkt: Pierre Derix,, Lei Egelmeers en Thei Wolters.

(tevens met dank aan Thei Wolters en Jan Theunissen voor de correcties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Jos (vanne Spar) Willems ontvingen we ook een aantal foto's/ansichtkaarten. Hier komen ze:

 

Zwembad/Recreatiecentrum 't Hitje

We zien de camping en de vijver en de speeltuin met pierbadje.

 

 

 

 

 

 

 

Het kapelletje op Gevaeren, waar nu de rotonde is. Je kijkt de Heinsbergerweg en de Boomstraat in.

     

    

De Hoofdstraat richting kerk in begin jaren 70.

 

 

 

 

Onderstaand enkele foto's/ansichtkaarten ingezonden door Paul Cuijpers:

De schooltuin van de huishoudschool.

 

 

Vergezicht van de molen, kerk en klooster:  

 

Klooster en (Landbouw-)Huishoudschool

vanaf de kapel (waarvan het torentje er nu nog staat) tot en met de bewaarschool.

 

 

Zwembad 't Hitje, met de trappen naar de kleedhokjes, douches enz.

 

  

Een foto van de vroegere boerderij bij kasteel Aerwinkel in de 50-tiger jaren, met een duiventil op de binnenplaats.

 

Uit Canada kregen we in 2011 het volgende bericht, helaas is de heer Timmermans onlangs, oktober 2013, overleden:

"Hello dit is Theo Timmermans uit Canada.
Ik heb een photo gevonden van het bestuur van de NKMB van Postert. (Mijnwerkers bond)
De photo is gemaakt toen de afdeling Posterholt het 40 jarig bestaan heeft gevierd in 1963.
Thei Puts heeft toen het artikel geschreven voor het boek en iedereen die lid was heeft eentje gekregen. Misschien kunnen jullie er eentje op de kop tikken
Mijn is niet meer leesbaar alleen de photo is nog goed.
De namen in de photo zijn als volg:
Zittend van Links naar rechts:
Theo Timmermans Secretaris, Thei Puts Voorzitter, Pastoor Rijcken en Jef Creemers Penningmeester
Staand van Links naar rechts:
Ben Wolters Bestuurslid, Lei Peeters Bestuurslid, Sjeng Smeets Bestuurslid en Harrie Thoolen Bestuurslid
 

 

 

HCP in vroegere jaren:

De Posterse handbalclub HCP heeft in de Posterse sportwereld vroeger een aardige deuntje meegeblazen. Ook daarbuiten genoot HCP, samen met Beatrix Vlodrop en Swift Roermond een dertig, veertig of vijftig jaar geleden een grote handbalreputatie, niet alleen in Limburg maar ook daarbuiten, vooral bij de dames. Zelfs op landelijk niveau. Maar ook het heren-handbal sprak een woordje mee. Vorig jaar vierde HCP zijn 60-jarig bestaan.
Van Jo Rademakers, Joh Frisolaan 9 kregen we voor Kiek Toen een paar aardige HCP-foto's van vroeger en met de namen erbij!

Vorige week deel 1 en nu deel 2.

 

deel2:

Dames Junioren 1965-1966 (?)


Bovenste rij van links naar rechts:
Alfred Hunsdorfer (trainer), Miep van Bree, Riny van den Elzen, Riet Sliepen,
Jeanne van Bree, Pauline Esser.
Onderste rij van links naar rechts:
Ans Meijers, Maria Smeets, José Puts, Leny Hendriks, Miep Wolters

Heren Senioren 1970-1971


Bovenste rij van links naar rechts:
Jo Sonntag (trainer), Sjra Wolters, Jo Rademakers, Wim Braun, Thei Visschers, Wim Smeets, Siegfried Grüneberg (teamleider)
Onderste rij van links naar rechts:
Hans Zeegers, Ben Beenen, Karel van der Varst, Huub Cuijpers, Sjra Wassen, Huub Janssen, Jo van Birgelen.
 

 

 

deel1:

Heren Junioren seizoen 1963-1964

 

 

Bovenste rij van links naar rechts:

Paul Cuijpers, Sjaak Rieken, Huub Jöris, Bert van Heugten, Sjra Wolters, Jo Rademakers.

Onderste rij van links naar rechts:

Henk Smeets, Ben Beenen, Har Smeets, Jo van Heugten (moet dus zijn Jo Rieken), Lei Wolters

Deze opsomming werd door Mia Sonntag (in overleg met Jo Rademakers) gecorrigeerd. Het is niet Jo van Heugten maar Jo Rieken (broer van Sjaak Rieken).

 

  

Heren Senioren 1964-1965 (?)

  

 

Bovenste rij van links naar rechts:

Jo Rademakers, Huub Roebroeks, Jan van Helden, Jo Smeets, Jo Roebroeks, Henk Smeets, Alfred Hunsdorfer (trainer)

Onderste rij van links naar rechts:

Paul Cuijpers, Ben Beenen, Huub Cuijpers, Wim Braun, Sjra Wassen, Har Smeets.


 

 

We gaan verder met foto's en ansichtkaarten die door Paul Cuijpers ingezonden zijn:

We zien op onderstaande foto's het kloostercomplex, met een stukje van de meisjessschool, van boven

en de op de andere foto het interieur van de kapel.

 

 

 

  

Rond de kerstdagen kwamen er een aantal reacties binnen op de foto's in KiekToen:

Zo schreef Jacques Kruijtzer (Melick) over Het schoolreisje naar Schiphol in 1949

"Uiteraard herken ik mijn broer Jo Kruijtzer op nr 23 en mezelf op nr 57 Jacques Kruijtzer.
Meester Pauli (niet Pouli) hij was een zoon van de bekende slager Pauli in Roermond en heeft in 1949 stage gelopen en zangles gegeven in de zesde klas. "

 

Naar aanleiding van o.a. de Schipholklas kregen we ook onderstaande reactie van H. Sliepen:

"Beste Mensen
Ik heb jullie site bezocht en ik vond ze erg leuk.Jullie vroegen nog namen op verschillende foto s. Ik heb me zelf gezien op de foto van Schiphol op nummer 39. Ik wens jullie nog veel succes en een goed nieuwjaar.
H.Sliepen ( Ber ) Woonde vroeger op Hoofdstraat 80"

 

En verder kwam Ria Narings-Demarteau met een vraag n.a.v. het Voetbalelftal uit 1941:

" Beste Mensen.
Allereerst natuurlijk een goed, gezond en sportief Nieuwjaar gewenst.
Via kiek op toen heb ik een foto gezien van het voetbalelftal uit 1941.
Mijn vraag aan U is: welke Demarteau staat nu op deze foto (3e van links staand)?
Mijn eigen vader heet(te) Jan Demarteau en nu zegt men dat hij op die foto staat?
Weet iemand er meer van?
Dank voor Uw antwoord.
Vriendelijke groeten, Ria Narings-Demarteau.

 

  
Onderstaande foto's en ansichtkaarten met dank aan Paul Cuijpers.

 

Het klooster van de Ursulinen aan de Hoofdstraat met, achter de bomen,

ook een stukje van kleuterschool (bewaarschool)

 

 

De Rabobank, toen nog de Boerenleenbank en gelegen op de hoek van de Heerbaan en de Raadhuisstraat.

 

 

Het café/het woonhuis van de familie Wagemans aan de grens met Karken, in 1932.

 

 

  

 

De in 1920 gebouwde Sint Jozefschool, de meisjesschool aan de Hoofdstraat, te Posterholt

 

 

 

De rotonde met een stukje naar de Boomstraat.

 

 

en de Hoofdstraat ter hoogte van nummer 33.

 

    

Tweemaal Kasteel Aerwinkel, het neogotische landhuis is in 1856 gebouwd door Pierre Cuypers.

De eerste foto is uit 1917 en de tweede van ruim 50 jaar later.

En voor wie wil weten hoe het er nu uitziet http://www.kasteelaerwinkel.nl/

 

  

 

 

 

 

De Kerk, de Hoofdstraat en de Donk met kapeltje en Het Hitje met zwembad en speeltuin op Ansichtkaart begin jaren zestig weer ingezonden door Paul Cuijpers.

   

     

De grensovergang aan de Heinsbergerweg.

    

 

De oude kerk en een stuk van de Hoofdstraat, toen Dorpstraat, in 1919

 

  

De ingang van 't Hitje en het huis van de familie Reumers:

 

    

 

Bovenstaande foto's weer met dank aan Paul Cuijpers

 

 

Een klas van het Ursulinen klooster-pensionaat aan de Hoofdstraat in 1912

 

 

deze en onderstaande foto's werden ingestuurd door Paul Cuijpers

   

En het kapelletje op de Donk zag er in 1956 zo uit:

 

 

En zo zag Posterholt er in 1955 uit:

 

Foto uit 1911 met de (oude) kerk en pastorie.

 

Van Paul Cuijpers ook een aantal foto's /ingescande ansichtkaarten gestuurd voor de rubriek. We beginnen deze week met een oude afdruk van de kerk en pastorie ter hoogte van de oude markt en Hoofdstraat 106.

 

 

 

Van Paul Cuijpers kregen we een reactie, met foto,  over het artikel van Jo Smeets Het voetballen in Postert.

 

"PVV was één van de voorlopers van PSV’35 en werd volgens mij opgericht begin jaren ’30 van de vorige eeuw.

Eén van de oprichters was mijn vader, Frans Cuijpers. Hij was keeper, zittend met de witte trui.

Deze foto van PVV ( Posterholtse Voetbal Vereniging) werd ook afgebeeld op pagina 375 van “Roerstreek in oude prenten” ( uitgegeven door de Heemkundevereniging Roerstreek in 1980)

In “Roerstreek in oude prenten” werden ook een aantal namen genoemd:

Staande van links naar rechts: ?, ?, ?, Riek Vonck, ?, Sef van Heel, ?, Sjaak Schmitz, Pierre Montforts, ?, Casj Schoenmakers, ?, Sjaak Mooren, Joep Wolters, ?, ?, Sef Vonck, ?, ?,

Zittend van links naar rechts: Harrie Reumers, Sjang Keltjens (uit Roermond),  Frans Cuijpers, ? Pierre Esser, ?.

Wie herkent spelers waarvan de naam niet werd vermeld?

Met vriendelijke groet,

Paul Cuijpers

 

 

Naar aanleiding van de HCP-foto in Kiek Tien kregen we twee reacties en een nieuwe oude foto.
 

"In de bijlage een foto van mij, Corrie Vosdellen, Frida van Neer en mijn moeder.
Misschien een mooie foto voor op de site, in het zelfde tenue als op de groepsfoto.
Corrie Mestrom-Vosdellen”In reactie twee laat Pieter ons weten:

 

"Rechts naast pastoor is Tiny Reinders-Hermanns. We hebben de licentie nog uit die tijd.
Ze heeft daar iets langer haar en het nummer waaronder ze is ingeschreven is 1615 en de kaart dateert 1954.
Nu woont ze in Vessem, 5512AK Groenwoud 31"

 
    
 

Oude foto uit Postert: Handbalclub

 

Wijlen Sjaak Derks uit Posterholt  (vh wonend aan de Rector van den Boornlaan - en ook een tijdlang hulp-koster geweest in de kerk) maakte ook foto's van verenigingen e.d.

Via zijn zoon Frans uit St Odilienberg (thans actief bij omroep OR6) kregen we enkele foto's die we de komende tijd publiceren.

 

Hier een leuke verrassing voor de jubilerende en weer heropgerichte handbalclub HCP Posterholt: wie is wie op de foto. Foto eind jaren 50? Of andere jaartal?  

Mail de namen en info naar info@postert.nl 

 

 

Om beter te kunnen zien wie wie is kunt u de foto hier in een hogere resolutie downloaden.

 

 

Banketbakker Sef Biermans en echtgenote voor bakkerswagen.

 Deze foto is bakker Sef Biermans (* 1909) en zijn vrouw Lies Biermans-Wolters ( * 1909), voor hun bakkerswagen en op de voorgrond zelfgemaakte Biermans-taarten: luxe banketartikelen destijds.


Het zal rond of vlak voor of na de Tweede oorlog geweest moeten zijn, toe deze foto is gemaakt. Later is daar bakkerij Biermans uit voortgekomen, die met het vroegtijdig sterven van opvolger Jo Biermans niet meer werd voort gezet.
 

Bakker Sef Biermans was een van de vijf bakkers die Posterholt op een gegeven moment telde en hij concentreerde zich niet op het brood bakken zoals de meeste bakkers destijds, maar op banket. Dat leerde hij al heel vroeg: als jongetje van 12 jaar ging hij in het Belgische Luik het bakkersvak leren en wel speciaal de sector banket. Hij vertelde daar altijd over: ik sprak geen letter Frans en ik kon niets anders doen - ook op de zg vrije zondag - dan bakken; dat heeft me ook aangezet tot maken van banketproducten waarin die Belgen en zeker in een stad als Luik altijd heel bedreven zijn geweest. Het was een harde leerschool maar wel een hele goede, zei hij altijd. En daar had hij toen hij zich als bakker aan de Hoofdstraat vestigde altijd profijt gehad.

In de Belgische banketproducten bekwaamde hij zich en zo was hij ook bedrijvig om suikerwerken te maken, eigen bonbons en met Pasen zelfgemaakte chocolade paashazen en paaseieren enz. Ook met Sinterklaas maakte hij zelfgemaakte marsepein-figuren. En natuurlijk was hij bedreven in andere luxe banketartikelen, zoals het maken van vlaaien en taarten waaronder de schuimtaart die zelfs in de verre omgeving bekend was. Daarnaast was hij ook bedreven in het maken van allerlei gebakssoorten. Daarnaast was Sef Biermans - en dat had hij ook in Luik geleerd - bedreven in het maken van ijs. Zelf gemaakt ijs van Biermans was niet alleen in Postert een begrip maar ook in de omgeving.
Met de zg "plats" haalde hij ooit de krant: dat was een rozijnenkoek die met Driekoningen gegeten werd en waarin een boon verstopt werd. Wie de boon in zijn stuk plats vond, was de koning en mocht bijv. kiezen in het zondagse menu of het nagerecht. Een traditie die lange tijd in was in sommige Posterse gezinnen.


Wat de bakkerswagen betreft het volgende. Uit het opschrift op de wagen op de wagen blijkt: er werd niet alleen brood luxe banket genaakt maar ook beschuit die zelf gemaakt werd. De bakkerswagen heeft dienst gedaan tot het moment dat de bestelauto zijn intrede deed. Daarna heeft deze (groene) bakkerwagen op de foto nog dienst gedaan bij Vurenhof. De famiilie Roubroeks van Vurenhof nam de bakkerswagen (waarvoor een paard ingespannen werd) destijds over en maakte er een melkwagen van voor het melken van koeien in de wei. Aldus Jacques Biermans de inzender van de foto.
 

 

 

Snelle reactie op foto Posters Bandje:

Alle namen bekend

Van Jacq van der Varst kregen we de namen van de leden van het "Posters Bandje" en de locatie.

Achter het drumstel zit Thei van der Varst, de vader van Jacq, links zit Pierre Montforts met de banjo en daarnaast staat Paul Montforts met de gitaar,  ooms van Jacq.

De foto is genomen in de tuin van de familie Montforts, hoek Hoofdstraat, Streekelsweg en Heerbaan, naast het toenmalige klooster.

Jan Verhesen uit Roermond heeft nog wat een aanvulling op de foto

Personen op deze foto:v.l.n.r. Pierre Montforts (was melkboer in Roermond in de 50-tiger jaren), broer van Paul Montforts (kleermaker),Thei van der Varst, was getrouwd met een zus van de beide Montforts. Sjang Verbeek, heb ik niet gekend. De andere drie waren familie van elkaar.
(Jan Verhesen is getrouwd geweest met een dochter (Jeanne) van Paul Montforts.)

Van Paul Cuijpers kregen we ook een reactie op het gelegenheids-bandje. De namen zoals doorgegeven door Jacq van der Varst werden bevestigd en hij had nog wat extra informatie over de locatie en de tijd.

"Hallo redactie,
Van Paul Montforts uit Neer kreeg ik de volgende reactie n.a.v. de foto van dit Posters “gelegenheids-bandje” zonder naam:
Links op de foto met mandoline is de vader van Paul afgebeeld, Pierre Montforts; daarnaast Paul Montforts (broer van Pierre).
Achter het drumstel Thei van der Varst (zwager van Pierre en Paul) en dus geheel rechts Sjang Verbeek.
De foto werd vóór de 2e wereldoorlog genomen in de tuin van Pierre Montforts, toen nog Dorpsstraat 259, omdat op de achtergrond (links van Pierre Montforts) nl. nog de wieken zichtbaar zijn van “de witte molen”.

Het inmiddels afgebroken huis lag rechts naast café “Kasj” (café-zaal Schoenmakers, nu dus Hoofdstraat)."

Met vriendelijke groet,
Paul Cuijpers
Buchten.

Oude foto's Postert (2)
Vorige keer kon u in Kiek Toen al weer twee foto´s van Louis Verbeek zien.

Hier het vervolg: " De derde foto is ingezoomd in de boomgaard bij deze boerderij waar een "beroemd" (?) Posters bandje een uitvoering geeft.
Pap (Sjang Verbeek) staat helemaal rechts met saxofoon.
De anderen ken ik niet en ben ik wel benieuwd naar. Ook naar de achtergrond van dit bandje en dit concert.
Schatting tussen 1930-1940. Wie er meer van weet moet maar even mailen naar: info@postert.nl

 

 

 

De vierde en laatste is een dorpsgezicht van Postert, genomen vanaf de plek waar nu ongeveer de tennisbanen liggen.
Hier is helaas niets meer van over. Datum ook onbekend. Wie weet er meer van?"

 

 

 

Oude foto's Postert (1)

   

Van Louis Verbeek, de zoon van de bekende Posterse molenaar Sjang vanne Meule, kreeg het Posters Journaal enkele leuke foto's uit de oude doos. Deze week publiceren we er twee en over veertien dagen nog eens twee.

 

Bij de eerste schrijft Louis als tekst:

"Ik heb eens even in mijn fotoverzameling gekeken en nog een paar foto's gevonden en ingescand van lang vervlogen tijden. Veel is helaas veranderd en niet meer te herkennen door afbraak, vernieling in de oorlog en nieuwbouw.
Maar toch mooi om even bij weg te mijmeren.

De eerste is een hele oude van het Ursulinenklooster genomen vanuit het Brook (vanachter de huidige pastorie).
Alleen het oude rectoraat rechts staat er nog.
Datum onbekend. Op de kartonnen achterkant staat in sierlijke gouden krulletters:
FH Braschoss
31 Peterstrasse 31
Coeln
Die Platte bleibt für nachbestellung aufbewahrt 
(wie weet !!)

  

  

De tweede foto is genomen vanuit dit Ursulinenklooster met vooraan de Heerbaan en op de achtergrond de witte molen.
De boerderij is van "Mat van Nelis" zoals,  meen ik,  gezegd werd.`, zo besluit Louis bij de eerste 2 foto´s.

  

 

Volgende keer nog 2 foto´s.

   

 


Henk Hansen gaf ons meer informatie over de foto van De Friedesconferenz  ->
Verder herkende Lia Knoben-Beckers haar vader, Graet Beckers, op de schoolfoto uit 1921.

  

Nogmaals de foto van de Boomplantdag in 1987

 

Van Maartje van der Velden-Sanders uit Posterholt kregen we een reactie op deze foto van de boomplantdag 1987. Zij herkent een aantal mensen op deze foto.
"Ik zag op de site de foto van de Boomplantdag. Deze foto heeft in de krant gestaan destijds en het krantenknipsel heb ik als bijlage toegevoegd. Hierin kunt u lezen dat de Boomplantdag plaats vond op de "nieuwe" kerkhof. Dit zal inderdaad ongeveer in 1987 geweest zijn.
Zelf zit ik links beneden op mijn hurken met mijn gezicht naar beneden. Op de foto staan onder andere:
Frank Schmitz, Michiel Janssen, Ruud Arts, Ralph Sonntag, Naud Willems, Armand Laumen, Luc Demarteau, Rosanna de Boer, Monique Schmitz, Nicole van der Velden, Janou Biermans, Marcia Geuskens, Danielle Biermans, Chantal Hodzelmans, Femke Baur, Sandra Hermans en Silke Cuypers."

De tekst bij het krantenartikel is als volgt: "Kinderen van de basisschool "De Draaiende Wieken" hebben gisteren taxishagen geplant op het nieuwe kerkhof aan de Schuurkensweg in Posterholt. De hagen werden geplaatst in het kader van de -uitgestelde- boomplantdag onder het toeziend oog van wethouder J.Bakkes en gemeente-opzichter W. van Hooren. Het nieuwe kerkhof wordt gevormd door vier cirkels. De taxishagen vormen de afscheiding tussen de diverse delen van de begraafplaats. In afwijking van andere plaatsen wordt op het kerkhof in Posterholt geen uniforme regeling van kracht voor de plaatsing van grafmonumenten en kruisen. Wel zullen er voorschriften komen voer de afmetingen van de graftekens."
 

 

Van Jo Smeets kregen we nog een reactie op de schoolfoto '59-'60 en de foto uit 1921:
  

 

Twee foto's voor Kiek Toen van voetbalclub PSV 35 uit Postert, die dus dit jaar 75 jaar bestaat.

Van Jo Heuts uit Herkenbosch kregen we twee foto's uit de oude doos van de Posterse voetbalclub PSV 35 waar hij lange tijd gespeeld heeft.

De ene foto laat team ( "het tweede") zien van:
PSV'35 2 uit 1960-1961
(enkele van hen zijn helaas overleden).

 
Op de foto:
bovenste rij: Cor Derks (leider), Martin Schmitz, Lei vd Borgh, Jac Schmitz, Harry Jacobs, Jo Waegenmans, Jo Willems , "Fiele"scheidsrechter
onderste rij: Jo Heuts, Evert Tholen, Paul Meijers, Jac Schmitz (keeper), Jo Demarteau, Broer Beenen.
 ------------

De andere is een volgens de inzender bijzondere foto:

PSV jeugd A1 Kampioen met legendarische cijfers

Jo Heuts: "Het is het team PSV jeugd A1 uit het seizoen 1955-56. Het is een bijzondere foto omdat dit team ongeslagen kampioen werd met het legendarische doelsaldo van 84 voor en slechts 6 tegen !!.
Op de achterste rij: vlnr Pierre Jacobs (leider), Jo Heuts (aanvoerder), Sjra Mingers , Kapelaan Haenen (geestelijk adviseur), Har Muizers
Middelste rij: vlnr Pierre Esser, Sjra Veelen, Bair Wolters, Sjra Derikx
Zittend: vlnr: Jan Esser, Jo Bonne, Piet Jansen (keeper), Harry Schmitz, Martin Schmitz.
 

 

 

Posterse klassenfoto wel bijna 100 jaar.
 

"Op de door Louis Verbeek ingezonden klassenfoto (ook in mijn bezit) staan de volgende leerlingen:
Onderste rij van links naar rechts: Sjang Verbeek, Neer Willems, Sef Bakkes, Jac Smeets, Sef Vonck, Sjang Hermanns, Mathieu Veelen, Sjeng Reijnders, Pierre Rieken en Antoon Konings (de latere missiebisschop).
Tweede rij van links naar rechts: Harrie Schoenmakers (van Casj), Jac Vosdellen, J. Roebroeks, Hubert Joris, Jan Peters (later redemptorist, professor aan de Radbouduniversiteit Nijmegen) , .... Beckers, Harie Joris, Graad Wolters, Pier Dirks (van Ciel), meester Frans van Heel (vanaf 5 juni 1902 hoofdonderwijzer).
Bovenste rij van links naar rechts: Jacobus van Helden, Sef Biermans, P. Roubroeks, Graad Beckers, onbekend, Herman Smeets, Louis Smeets, Frans Cuijpers, Sef Willems en Pier Biermans.
Het is duidelijk dat het leerlingen zijn van de 5e en 6e klas van de gemeentelijke lagere school. De foto werd genomen in februari 1921. Het uit 1863 daterend schoolgebouw werd in de jaren 1909-1913 door de gemeente uitgebreid. Het was toen nog een openbare jongensschool. Pas in 1929 werd het een bijzondere school, aanvankelijk onder bestuur van het r.k. kerkbestuur en onder het patronaat van de H. Aloysius. Voor nadere gegevens zie: M.J. Veelen, Lager onderwijs in Posterholt in de 19e eeuw, in: Roerstreek 2001 (33), 94-123."
Met vriendelijke groeten,
Jeu Veelen
  

"Van de foto uit 1921 herken ik Gerard (Graet) Beckers van de Voorsterstraatweg. Hij staat in de achterste rij vierde van links.
Hij was mijn vader! "
mailde Lia Knoben-Beckers ons.
   
"Van de schoolfoto circa 1921 met meester van Heel herken ik van de onderste rij nog Sjang Hermanns, Donkerstraat (vijfde van rechts)."

Aldus Jo Smeets

    
Voor de rubriek Kiek Toen kregen we een foto van Louis Verbeek uit Heythuysen (zoon van Sjang van de Meule).

Hij schrijft:
Als geboren Posterse jong heb ik met veel interesse de foto's op de KiekToen pagina bekeken.
Hierbij ook nog een oude klassenfoto met mijn vader Sjang Verbeek (Sjang vanne Meule) erop.
Pap zit helemaal links vooraan. Als enige op zakdoek. Je ziet dat hij zijn lach met moeite kan inhouden
Om zijn geintje met de zakdoek? Of was hij echt bang dat zijn broek vuil zou worden?
Ik kan het hem helaas niet meer vragen. Hij is 2-2-2002 overleden.
Pap is geboren 3-2-1909. Dus de foto moet ca 1920 gemaakt zijn.
De meester zou Meester van Heel kunnen zijn waar hij het vaker over had. Daarna is er nog een meester Van Heel geweest.

Groet en veel succes met de website.
Louis Verbeek
 


 

Foto Schoolklas met Juffrouw van Eck: jongensschool Postert 1960-1961 of is het 1959-1960??

 


"Via een klasgenoot van Wim van Birgelen, de aanbrenger van de klassefoto 1959-1960, kan ik nog een drietal namen invullen:
Nummer 3 is Reinard Smeets, Holst. Nummer 7 is niet Jan Vonck, maar Lei Maessen, Heinsbergerweg. Nummer 21 is Mat Munnichs (de volgende informatie is onzeker: zijn vader was douanier en het gezin is later naar Venlo verhuisd).
Naam nummer 32 (Har Smeets; welke Har Smeets?) is mogelijk Koen of Coen ...., Roermondseweg. Zijn vader was militair en het gezin is naar Den Haag verhuisd."

Aldus Jo Smeets

 

Van Jan Theunissen kregen we de volgende aanvulling:

Op de foto als nr . 14 is Jan Wolters.
Van de nrs. 20 en 24 zijn de namen verwisseld: Nr. 20 is Har Joris en Nr.24 is Jac Joris.

 

Jo Smeets, die ook met enige regelmaat op deze site een rubriek verzorgt Toen en Nu (dit keer over Carnaval oftewel Vastelaovend)  geeft  reactie op de recente foto in KiekToen-rubriek over de schoolklas-foto  die Wim van Birgelen heeft ingestuurd: 

 

Over de foto van Wim van Birgelen heb ik nog een opmerking. Juffrouw van Eck gaf enkel les aan de eerste klas en de foto moet daarom een jaar eerder gedateerd worden: schooljaar 1959-1960. Het was het laatste volledige schooljaar van juffrouw van Eck. Ik ben van een jaar later en heb haar enkel nog in het begin van het schooljaar gehad. In de tweede helft kregen we les van een Postertse onderwijzeres: juffrouw Willems. Op de foto staan tevens enkele van mijn klasgenoten op. Ze doubleerden het eerste jaar werden daarom in het volgende schooljaar mijn klasgenoot. Helaas is er van die klas geen schoolfoto. Navraag bij diverse oud-klasgenoten was negatief: geen schoolfoto bekend. Zo besluit Jo Smeets in zijn reactie. Kan iemand Jo helpen aan een schoolfoto?

 

Wie weet nog meer namen, heeft correcties of andere aanvullingen?

Reacties zijn altijd welkom, net als foto's voor deze rubriek, bij info@postert.nl of in de brievenbus bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 Posterholt tav Marjo

  

De redactie van het Posters Journaal kreeg voor de rubriek Kiek Toen weer een oude foto uit Postert. De foto is van Wim van Birgelen, Heinsbergweg 21 te Postert en hij schrijft erbij: 

"Beste redactie,

Bijgaand treft U aan een foto van waarschijnlijk klas 2 uit het schooljaar 1960-1961 van de jongensschool St. Aloysius te Posterholt.

Niet iedereen op de foto is mij nog bekend en natuurlijk kan het ook zijn dat er onjuistheden bij de namen vermeld staan.

Suggesties en verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom"

 

Tot zover.

  

Inderdaad, zijn er verbeteringen of aanvullingen: laat het het Posters Journaal  weten: via de mail info@postert.nl. Of anders via een briefje in de brievenbus bij Cube Computers, Hoofdstraat 83. En ook kunt u daar foto's afgeven. Of u stuurt ze per mail. Vermeld er even bij Kiek Toen

 

 

 

 

1.  Jan v. Helden

14. Jan Wolters (? Thissen /Wolters?)

27. Joep Giesbers

2.  Ger Derks

15. Wim Esser

28. Ger Cuijpers

3.  Reinard Smeets

16. Jo Zeegers

29. Wim v. Birgelen

4.  Ruud v. Heel

17. Wim Reumers

30. Pierre Huskens

5.  Leo Pennings

18. Henk Evers

31. Toon Gerrits

6.  Har Smeets

19. Hans v. Neer

32. Har Smeets

7.  Lei Maessen (Jan Vonck)

20. Har (Sjaak) Joris

33. Albert v. Bree

8.  Karel Montforts

21. Mat Munnichs

34. Peter Schmitz

9.  Heinz-Wiel Muysers

22. Jo Evers

35. Paul Willems

10.Juf. v. Eck ?

23. Theo Ververs

36. Jac Schmitz 

11. Cor Goldsmits

24. Jaq (Har) Joris

37. Jo Reijnders

12. Jan v. Helden

25. Ger Meijers

38. Eduard Pernot

13. Jac Roubroeks

26. Jac Willems

 

 

 

Posterse Koninginnedag 1959: Nieuwe Buurt

Van de Posterse amateurfotograaf Jac Derks kreeg het Posters Journaal, via zijn zoon, een foto van een Koninginnendag-feest in Posterholt. Het is de Posterse Koninginnedag 1959 om precies te zijn. Wie herkent wie op de foto? Wij van het Posters Journaal vermoeden dat het een foto is van - wat toen genoemd werd - de zg Nieuwe Buurt (zie ook de huizen op de achtergrond)  in Postert (buurt die ligt grofweg tussen Vlodropperweg t/m Rector van de Boornlaan en Heinsbergerweg); In deze zg Nieuwe Buurt woonde destijds Jac Derks aan de Rector v d Boornlaan.

 

  

Wie is wie: Laat het ons weten: via de mail  info@postert.nl of op een briefje in de brievenbus bij Cube Computers, tav Marjo, Hoofdstraat 83 in Postert,.

Jac Derks heeft aangekondigd dat hij de komende tijd nog meer foto's uit Posters verleden aan zal bieden voor Kiek Toen. We zijn benieuwd en danken Jac Derks al vast bij voorbaat voor de medewerking.

 

Er kwam een reactie van Clemens Claessen en hij schrijft:

Op de foto van Koninginnedag 1959 meen ik mijn vader, meester Claessen te herkennen.
Hij staat 3e van rechts. De foto is genomen aan de Rector v.d. Boornlaan.
Met vriendelijke groet

 

Heeft u ook een foto uit de oude doos? Stuur ze ons of geef ze af - met wat toelichting (o.a. vermoedelijk jaar, wat stelt het voor en eventueel namen)  op bovenstaande adressen. Schrijf er bij: Kiek Toen

Namens de redactie van het Posters Journaal, dank.

   
 

Klas 4 Aloysiusschool (jongensschool) Posterholt 1959-1960

 

Van Wim Veelen kreeg 't Posters Journaal een oude schoolfoto waar hij ook zelf op staat. Op de foto staat Klas 4 van de Aloysiusschool (jongensschool) Posterholt 1959-1960, die lag tegenover oud-slagerij Mulders aan de Hoofdstraat. Op de foto de klas met meester Willems.

Wij van het Posters Journaal herinneren ons ook meester Willems,die de bijnaam ''de Zoere'' had. Waarom die bijnaam? Vanwege het altijd zure gezicht dat hij trok??  Wie het weet mag het melden aan info@postert.nl. U kunt daar ook trouwens voor Kiek Toen foto's naar toe sturen of afgeven (of in de brievenbus)  bij de webmaster van de site, Marjo Ernst, Cube Computers, Hoofdstraat 83 Posterholt. (Zet u er ook bij wie wat is en als het kan wanneer, bij benadering eventueel)

Overigens heeft Wim Veelen ook alle namen bij de personen op de foto van zijn klas uit 1959-1960 vermeld. Dat is prima, aanvullingen of verbeteringen kunt u mailen of doorgeven aan eerder genoemd adres van Kiek Toen: of ook via de mail naar de webmaster van deze site info@postert.nl

 

 

klas 4: 1959-1960  Aloysiusschool Posterholt, 43 kinderen
bovenste rij van links naar rechts: Har Roubroeks – Wim Eijkelenbergh – Wim Veelen – Jo van Birgelen – Eric Simons – Jan van Montfort – Har van Helden – Mart Knoops – Jos Smeets – Huub Roubroeks – meester Willems
tweede rij van links naar rechts: Jčn Geelen – Jan Derks – Jan van der Star – Leon Oitman – Leon van Montfort – Har van Kruchten – Jos Smeets – Har van Neer – Frans Janssen – Hans Henstra – Piet Puts – Henk Eijkelenbergh
derde rij van links naar rechts: Jo Willems – Jan Tillmans – Sjang Thissen – Ger Cuypers – Sjaak Thissen – Jos Smeets – Piet Puts – Jo Deumens – Jan Jeurissen – Frits Schmitz
onderste rij van links naar rechts: Sjaak Vossen – Pierre Timmermans – Casj van Montfort – Henk Stultjens - Har Theunissen – Thei Cuijpers – Jan Veelen – Fred van der Star – René Ridderbeek – Sjaak Simons – Wim Wolters

  
Twee Posterse foto’s voor Kiek Toen:

HUWELIJK EN SCHOOLREIS

 

Voor de rubriek Kiek Toen hebben we een 2-tal foto’s binnen gekregen, ingestuurd door  Sjra Timmermans uit Roermond.

 

De ene foto is een huwelijksfoto te Posterholt  van het bruidspaar Frans Schmitz (geb. 1924 in Posterholt) en Helena Catharina Hintzen (geb. Echt 1928), gemaakt op 1 juli 1950, Donk 345

 

De tweede foto is afkomstig van Bair Wolters uit Posterholt en werd eveneens door Sjra Timmermans afgegeven: het is een foto van een schoolreisje naar Schiphol in 1949 door de 5,6 en 7de klas met meester Stoks van de lagere schol in Postert.

 

De heren Wolters en Timmermans hebben de namen bij de foto bij het schoolreisje naar Schiphol aangevuld. Overigens is de foto niet uit 1947 maar uit 1949.

 

 

Een aantal namen hebben we van Sjra Timmermans al door gekregen. Wie weet er meer of heeft eventuele verbeteringen? Mail de namen naar info@postert.nl of laat het op een andere manier weten.

 

1 Jen Wolters

2 Jan Bakkes

3 Jan vd Borgh

4 Ton Wotlers

5 Jeu Wolters?

6

7 Thei Zegers

8 Meester Poulie

9 Meester Stoks

10 Meester Stultiens

11 Lei Gootzen

12 Meester van Heel

13 Jan Wolters

14 Har Geraedts

15

16 Sjang Verbeek

17 Meester Verschuren

18 Sef Geerlings

19 Jo Smeets

20 Frans Stultiens

21 Jan Wolters

22 Sjra Cabollet

23 Kruijtzer

24 Jeu vd Vorst

25 Jo Heuts

26 Lout ven Helden

27 Sjaak Peters

28 Bair Geerlings

29 H. Meiers

30

31 Hub vd Vorst

32 Pierre Seelen

33 Henk Wagemans

34 Jan Wolters

35 Jac Schmits

36 Jo Wolters

37 Teun dirks

38

39

40 Lei Beenen

41 Piet Creemers

42

43 Jo Geerlings

44 Pierre Tholen

45 Piet Tegels

46 Jac Knoben

47 Bair Vonck

48 Pierre vd Vorst

49 Sjra Jeurissen

50 Teun Verbeek

51 Herm Engelen

52 Jeu Veelen

53 Thei Kuipers

54

55 Leike Bakkes

56 Mart v. Helden

57 Kruijtzer

58 Creemers

59 Jan Jeurissen

60 Paul Meiers

61 Sjra Derks

62 Sjra Wolters

63

64 Sjra Smeets

65 Herman Engelen

66 Frans Vonck

67 Sjra Timmermans

68 Pierre Meijers

69 Frans Schmitz

70 H. Wolters

71 Frans Heemels

72 Frans Peters

 

Als reactie ontvingen we onderstaande mailtjes

Zo schreef Jacques Kruijtzer (Melick)

-  "Uiteraard herken ik mijn broer Jo Kruijtzer op nr 23 en mezelf op nr 57 Jacques Kruijtzer.
Meester Pauli (niet Pouli) hij was een zoon van de bekende slager Pauli in Roermond en heeft in 1949 stage gelopen en zangles gegeven in de zesde klas. "

-  "Beste Mensen
Ik heb jullie site bezocht en ik vond ze erg leuk.Jullie vroegen nog namen op verschillende foto s. Ik heb me zelf gezien op de foto van Schiphol op nummer 39. Ik wens jullie nog veel succes en een goed nieuwjaar.
H.Sliepen ( Ber ) Woonde vroeger op Hoofdstraat 80"

 

 

 

Familie Thissen (vanne Varsj) bij de hooiwagen

Van de familie Pierre Thissen van “ oppe Varsj “ kreeg het Posters Journaal voor Kiek Toen deze foto. En wel via Chris Timmermans (Heinsbergerweg) in Postert. De familie Thissen had oppe Varsj een boerenbedrijf en op de foto staan het paard met (hooi)wagen van en met vader Pierre Thissen met drie zonen. Afgaande op de leeftijd van de kinderen moet de foto ruim 55 jaar oud zijn, zo van begin jaren 1950-51.

De jongetjes links Har (bijna 62) en Sjaak (60) , beiden woonachtig in Postert, (Har was Boerebroedegom 2008 van de boerenbruiloft van de Posterse Biemosje) en de jongere zoon Sjang (58) zit op de arm van vader Pierre; hij woont in Neer en is slager van beroep. Er was nog een vierde zoon, de jongste, Thei, die met Christien Jeurrissen (Burg Geradtsstraat) getrouwd was. Thei is helaas enkele jaren geleden op nog jonge leeftijd overleden. Christien woont nog steeds in het ouderlijke huis van de zonen Thissen “oppe Varsj”.
 
De inzender van de foto, Chris Timmermans, is familie van de Thissens en ook is hij net als de Thissen lid van de KPJ Postert.
Zodoende heeft hij ook veel van doen met het naderende jubileum van de KPJ Postert, overigens een van de weinig nog overgebleven KPJ-afdelingen in het Limburgse.

De Posterse KPJ jubileert dit jaar en eind juni is er dan ook op grootste wijze het 85-jarig jubileumfeest. Dat gebeurt op zaterdag 28 juni met een optreden van Rowwen Heze en zondag 29 juni een historische optocht van landbouwwerktuigen (met aansluitend demonstraties en tentoonstelling van deze machines en gebruiksvoorwerpen op het feestterrein achter het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat waar ook de feesttent staat) in Postert met wel 100 verschillende uitingen en deelnemers. Dat alles onder de titel: 85 jaor Posters Boerelaeve.

De jubilerende KPJ – die voor dit feest assistentie krijgt van de Posterse carnavalsvereniging De Biemosje – heeft ook een site op internet geopend: www.postersboerelaeve.nl

 
 

 

 

Van Ger Roemen ontvingen we een reactie op de foto PSV 35 II over de persoon naast Hary Muizers ->. Waarop Jos Rieken een en ander bevestigde.

Van Henk Hansen ontvingen we nog een aanvulling op de retraitefoto ->

 

*

Schaatspret

 

Deze foto is pakweg 20 tot 25 jaar geleden oud. Het is een foto van schaatspret van Posterse mensen. Wij herkennen er onder meer op de oud-directeur van de basisschool Chrit Stijnen en echtgenote, Tonny Cillekens, Mia Biermans, Elly en Nico Bommer-van Montfort. Een vriendenclubje dat een dagje ging schaatsen.

Zij poseren hier met kinderen, neefjes en nichtjes en kennissen. Met veel plezier komen ze op de groepsfoto  voor de fotograaf en ze hebben kennelijk schik in dit winters avontuur, dat steeds minder voorkomt in Midden-Limburg. Wanneer was er voor het laatst natuurijs in Midden-Limburg?? Weet u het nog dat hier geschaatst kon worden? Ja, in het niet zo langere verleden liet men wel eens het plein voor het oude gemeentehuis onder lopen met water en had de jeugd (kortstondig) schaatsplezier....

Zeker is dat deze foto in Midden-Limburg gemaakt is en waarschijnlijk op de enorme plas van Heelderpeel in Heel. Maar het kan ook zijn in Postert. Het kwam in die tijd ook nogal eens voor dat weilanden bij Vurenhof onderliepen met water (of men hielp de natuur een beetje) en er in een vriesperiode geschaatst kon worden, of dat gebeurde op de vijver van het zwembad 't Hitje.

Afgaande op de achtergrond van deze foto met een geparkeerde vrachtauto moet het haast zeker de Heelderpeel in Heel zijn, want waar kun je bij Vurenhof in de weilanden of bij 't Hitje een dergelijke vrachtkolos parkeren?

 

 *

Stoomhoutzagerij op De Donk

      

Voor de rubriek Kiek Toen in het Posters Journaal deze keer een advertentie. Het is een annonce uit de krant van 100 jaar geleden. Toen verscheen in Midden-Limburg, dus ook in de Posterse regio, de krant De Nieuwe Koerier en dat was de voorloper van de Maas- en Roerbode.

 

Dit dagblad is later samengegaan met De Nieuwe Limburger en uitgegroeid tot De Limburger. Dat is de dagkrant die nu nog steeds hier verschijnt. Dus deze advertentie is van 100 jaar geleden.

 

Het gaat dus om de oprichting/vestiging van de stoomhoutzagerij van H. Schoenmakers op de Donk: geen onbekende naam in Postert. Lees ook de fraaie aanbevelingstekst; dat was toen gebruikelijk !

 

 

*

Retraitefoto van o.a.  Posterse dames

   

Reactie van Henk Hansen: De retraitefoto van Frans ten Berge heb ik mijn schoonmoeder,Truike Janssen-Schoenmakers, laten zien.

Zij wist zich te herinneren dat de foto in 1947 gemaakt is bij het zgn. retraitehuis in Roermond, gelegen links achter de spoorwegovergang op de Kapellerlaan, tenminste als je van Posterholt komt. Er staan dames op afkomstig uit Wellerlooi en Posterholt, willekeurig door en naast elkaar. Zoals bijvoorbeeld de mevrouw die direct rechts naast mijn schoonmoeder staat als je naar de foto kijkt.  Van de personen die zij aan de hand van mijn printje herkende heb ik de namen op bijgaande foto erbij gezet. Ik weet alleen niet of schrijfwijze van hun namen correct is, maar voor de herkenning maakt het niet zoveel uit of je bijvoorbeeld Gretha nou met of zonder h schrijft. Ook moet er nog een zekere Fia Peeters op staan.

 

Het Posters Journaal kreeg van  Frans ten Berge de linker foto. Hij vertelde er bij: “Het is een retraitefoto van dames uit o.a. Wellerlooi en Posterholt waarschijnlijk eind jaren veertig. Mijn  moeder staat er op Annie ten Berge-Valks en toevallig ook mijn latere schoonmoeder Toos Meijers-Verbeek.

Er staan meerdere dames uit Posterholt op:  o.a. Tilla Demarteau, Leen vd Heuvel-Piels, Trui Gootzen-Meijers en Tilla Meuwissen-Verbeek, Truike Janssen-Schoenmakers. Verder ook Jes Puts-Meijers en Trui Grachten-Meijers”.

 

   

Zijn vraag is: in welk jaar is de foto gemaakt en wie herkent een of meer dames?

 

Weet u het? Herkent u iemand? Bericht het Posters Journaal via bijv de mail: info@postert.nl of ga even langs bij webmaster  Marjo Ernst-Martens of bel haar, telefoon 407120:

 

*

Friese foto’s voor Kiek Toen
Van Wim Janssen – oud-Posterholtenaar – kregen we deze foto’s van carnaval 1958 in Postert. Hij schrijft in het bijgaand briefje:
“Regelmatig bezoek ik de site van Postert, Berg en het Reutje. Ben reeds meer dan 43 jaar woonachtig in Friesland.
Het is heel leuk om op verschillende foto's familie te ontdekken.
De namen van enkele mensen, op deze foto's, weet ik niet meer. Henk Vissers of Visschers weet ze vast nog wel.
Van links naar recht. (Chauffeur) Thei Zeegers, Wim Janssen, ... Geelen?, Henk Vissers, ... Zeegers?, Piet Willems en .........?
Vriendelijke groeten,
Wim Janssen.”

Tot zover

Vraag van het Posters Journaal: wie kent namen op deze foto? Mail ze ons: info@postert.nl

  

 *     

Kiek Toen: Posterse schoolklas-foto uit 1957(?)

 

Van Marcel Prick kwam nog een reactie over het jaartal. Hij schrijft: In 1959 ben ik van schoolgegaan. De foto is inderdaad van de 6e klas. Het zal daarom schooljaar 1958/1959 zijn i.p.v. 1957.

 

Wie van drie bij de schoolfoto met meester Stoks uit 1957.

- Van Theo Cuypers ontvingen een reactie op de namen bij de foto van de Jongensschool uit 1957. Nummer 11 zou namelijk niet Piet Puts maar Frans Cuypers de broer van Theo moeten zijn.

- Van oud-Posterholtenaar Jos van der Borgh -thans woonachtig in Zeist - kregen wij volgende reactie bij de foto van de schoolklas met meester Stoks uit 1957
Beste redactie,
In mijn woonplaats Zeist ben ik op mijn gemak de kiekjes aan het bekijken en blijf staan bij deze genoemde foto. In 1957 was dit een combinatieklas van 6de, 7de en nog een paar leerlingen welke in de 8ste klas zaten. Een paar leerlingen gingen vanuit de 8ste klas gelijk werken. Dan waren er een aantal die naar de ambachtsschool wilden gaan.
Hier voor moest toelatingsexamen worden gedaan en moest je 12 jaar en 8 maanden oud zijn. Een aantal leerlingen moesten dus in de 7de klas de leeftijd van 12jaar en 8 maanden vol maken waaronder ik.
Het is erg fijn om een stuk verwijderd van Postert nog het een en ander nieuws onder ogen te krijgen.
Groetend,
Jos van der Borgh,
 

En het verlossende antwoord kwam van de inzender van de foto:

Hallo Redactie
Op de foto uit 1957 met meester Stoks is nr. 11 Frans Cuypers
Met een beetje hulp van de oplettende kijker is het me weer binnengeschoten, want ik heb de foto zelf opgestuurd
Groeten Rinus Ridderbeks

 

Voor de rubriek Kiek Toen kreeg het Posters Journaal een fraaie foto van Rinus Ridderbeks, wonend op de Borg in het ouderlijk huis aan de Heinsbergerweg bij het wegkruis (Rinus  staat ook op de foto). De foto gaat over een opname in de 6de klas van de jongensschool in Postert en wel in 1957. De zesde klas was toen in handen van de legendarische Meister (Lei) Stoks. We zien hem hier op de foto, te midden van zijn 6e klas.
 

 

Wie staan er allemaal op de foto?

Hier zijn de namen en als het niet klopt horen wij het graag via de mail bijv. info@postert.nl

 

 

 

1

Bert Derks

2

Wim Braun

3

Peddy Coenraad

4

Joop Bonne

5

Jan v Montfort

6

?

7

Marcel Prick

8

Lei Smits

9

Jan Wassen

10

Har vd Vorst

11

Frans Cuypers

Jos van der Borgh

Piet Puts

12

Gerrit vd Elzen

13

Jos Pelser

14

Har Cabolet

15

Jan Muizers

16

Bart Thoolen

17

Har Muizers

18

Henk Smeets

19

Henk Strik

20

Piere Egelmeers

21

?

22

Jo Rieken

23

Ben Smeets

24

Piet Vissers

25

Thei Smeets

26

Har Smeets

27

Jan Jeurissen

28

Meester Stoks

29

Bert Meijers

30

Har Jansen

31

Piet Smits

32

Lei v Montfort

33

Jan v Birgelen

34

Rinus Ridderbeks

35

Guus Saes

36

Sjra (Broer) Willems

 

 

Boomplantdag in Postert anno 1987 ?

    
Dit is een foto van een Boomplantdag in Postert anno….. Nou vult u maar in. Het gaat om Posterse kinderen van basisschool De Draaiende Wieken die nu 29- 30 jaar zijn en die toen – pakweg 8 tot 10 jaar waren – en dus is de foto rond 1985 tot 1987 genomen ergens in Postert. Wie weet waar en de juiste datum of jaar? Of heeft u ook een leuke foto voor de rubriek Kiek Toen?
 

* 

 

 

*     

  

  *

KIEK TOEN UIT…..CANADA!  
Het Posters Journaal kreeg in 2007 uit Canada een foto, gemaakt in 1950, van het Trommel en Fluitcorps Irene. De inzender was Theo Timmermans en hij had de foto ook opgenomen in zijn eigen webalbum. Helaas is de heer Timmermans onlangs, oktober 2013, overleden.

*

Deel van kloostergebouwen en kapel Zusters  Ursulinen

Voor de rubriek Kiek Toen maken we deze keer gebruik van een foto die op Posterse speelkaarten staan. Ja, er is een aantal jaren geleden een kwartetspel speelkaarten uitgegeven met allemaal Posterse onderwerpen. We zullen er de komende tijd over publiceren hier in Kiek Toen.

 

Bijgaand een eerste foto uit dat kaartspel. Het betreft een  van de gebouwen van het Ursulinencomplex aan de Hoofdstraat ( thans toepasselijk Kloosterhof geheten).

De Zusters Ursulinen vestigden er zich in 1853 en bleven er tot 1967. Naast een huishoud/LHNO-school, kreeg Posterholt door deze school nationale bekendheid, omdat hier ook als een van de weinige opleidingsinstituten in Nederland, meisjes/jonge vrouwen werden opgeleid tot huishoudlerares.

Er was een internaat waar jonge vrouwen uit het hele land de opleiding volgden. Zo kreeg het dorpse, Limburgse Posterholt nog landelijke uitstraling.

Sinds 1970 zijn de gebouwen van de Zusters Ursulinen gesloopt. Er is nog een heel klein restant gebleven in de vorm van een torenspits. De benaming Kloosterhof herinnert aan de plek waar het groot kloostergebouw stond; wat er ook nog wijst is de torenspits van de Ursulinenkapel van het klooster die aan de Hoofdstraat stond midden in het Ursulinencomplex.

Schrijver deze was in die tijd een van de misdienaars in Postert. En de herinnering leeft voort:  Het was in die tijd – begin jaren zestig – dan ook een drukke tijd voor de misdienaars in Postert. Er werd niet alleen de mis gediend in de parochiekerk van Postert, maar ook nog – soms tegelijkertijd – bij de zusters Ursulinen van het klooster, waar de rector de mis dagelijks opdroeg. En er was in die tijd nog een derde plek in Postert waar dagelijks de mis gelezen werd: kasteel Aerwinkel. Daar zaten toen de zusters van de Heilige (Goddelijke) Voorzienigheid. Ook daar werd zowat dagelijks een mis opgedragen en de misdienaars van het cluster kerk “dienden” om beurten de mis in het klooster en op de Aerwinkel.

Een plezierige curiositeit was er ook : hoewel het bij nacht en ontij en soms door slecht weer een eind fietsen was vanuit Postert centrum naar de Aerwinkel, hadden de misdienaars het er graag voor over om die afstand af te leggen voor dag en dauw. Immers, de misdienaars werden – als beloning – telkens na de mis “na gedane arbeid is het goed rusten”, zei de dienstdoende keukenzuster dan ook,   verzorgd door de Aerwinkelzusters. De misdienaars  kregen na de mis  “ in de kelder” bij de keuken van het kasteel elke dag als een soort beloning een heerlijk ontbijt van de zusters. Wie daarna na huis fietste kon zo door naar school: ontbeten had je immers al op de Aerwinkel en op een vorstelijke manier...! Daarom had  de mis “dienen” op de Aerwinkel iets speciaals.

 

Op de foto de kerk en een deel van de Ursulinengebouwen en de kapel aan de Hoofdstraat. In dit gebouw was het opleidingsinstituut (deels)  van de huishoudschool gevestigd. Daarnaast staat de kapel. De torenspits aan Kloosterhof is thans de tastbare herinnering aan die plek. Aan de andere kant  (richting centr) was de kleuterschool (ook wel bewaarschool genoemd) met daaraan grenzend de Meisjesschool gevestigd. De jongensschool lag ook aan de Hoofdstraat (tegenover slagerij Mulders/voorheen Wagemans (“Piej van Sjaek”) maar is afgebroken.

  

*     

Gedenksteen van oude melkfabriek (De Sjtoum)  in Postert

Op de foto de gedenksteen van de sjtoum, die de briefschrijver tijdens de afbraak van de oude melkfabriek in Postert tussen het puin zag liggen.

Voor de rubriek Kiek Toen kregen we van Frans Janssen een foto van een (gedenk-)steen die hij aantrof bij de afbraak van de “oude sjtoum” . De toelichting erbij van Frans luidt: “ Hallo  Postert: Ik vond de oude melkfabriek aan de Roermondseweg ( de “ouw sjtoum” ) vroeger een heel mooi gebouw en vond het ook heel jammer dat het gesloopt werd. En ik vind ook dat in Postert te veel wordt afgebroken, van echte oude gebouwen is niets meer over. (Klooster, oude woningen, molens, jongensschool en ook een paar oude boerderijen in de kern van het dorp.) Daarbij is volgens mij ook de sjtoum ook nog een gebouw van Dr. Pierre Cuijpers – de beroemdste bouwheer  van Roermond. 

De gedenksteen ( zie foto) is in mijn bezit. Men was bezig met de sloop van de sjtoum en toen zag ik de steen tussen het puin liggen. Dat vond ik jammer en heb hem er uitgehaald en mee genomen.

De sloop van de sjtoum is heel jammer want het gebouw was van 1910 en ongeveer 60 jaar later was het weer weg.

Waar blijven de mooie aangezichten van POSTERHOLT, zo vraag ik me af”

Tot zover Frans Janssen.

 

     

 *

Voor de rubriek Kiek Toen van het Posters Journaal kregen we een foto van het Posterse pupillenelftal PSV'35 uit 1966.

De foto is ingezonden door Wim en Jo Smeets (Hoofdstraat).

Wie staan er op de foto?
Staand vlnr:
1 Henk Derix (leider)
2 Jos Essers
3 Jan Adams (1959-1988)
4 Geert Cabollet
5 Ton Bonné
6 Jacques Wassenberg
7 Sandro Piazza
8 Chris van der Vorst
9 Piet Schmitz (leider)

zittend vlnr
10 Werd Smeets
11 Mart Loenders
12 Har Schmitz
13 Peter Waegemans (keeper)
14 Peter Thoolen
15 Wim Smeets
16 Har Boeren

Opmerking van de inzenders: Let op de handen van de keeper. Hij heeft de bal klemvast!
 
Dank voor deze foto. Hebt u ook een foto voor Kiek Toen. Stuur die per mail of doe ze in de bus bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 tav webmaster Marjo van het Posters Journaal.
 

  

*

Kiek Toen:  nu foto van Café Centraal Posterholt   

Voor de rubriek Kiek Toen dook onze Posters Journaal-webmaster – Marjo Ernst-Martens – in haar persoonlijk archief. Omdat we het in een vorige aflevering van het Posters Journaal het over café De Klomp hadden, kwam Marjo met een foto van hetzelfde café uit vroegere tijden.

Zoals bekend doet de huidige kastelein Jan Hendriks  - getrouwd met Lody Vonck – eind dit jaar de knip op de deur van café De Klomp.

Voor Jan’s tijd werd het café Pieters – zoals het toen heette -  jarenlang uitgebaat door de gezusters Annie en Kittie , ook familie van de vroegere bezitters van het cafe Pieters. Annie was getrouwd met Wiel Smeets en Kittie met Sef Jeurissen. Toen klompenmaker Sef Vonck het hele pand kocht – hij woonde met zijn vrouw Lisa Schmitz (en hun zonen Bair en Frans en dochter Lody ) in een deel van het pand  en had daarbij ook een klompenmakerij in een aanbouw – ging dochter Lody met Jan Hendriks als kasteleinspaar het café exploiteren. Gekozen werd toen voor de naam De Klomp.

Overigens had café Pieters eind jaren vijftig als een van de weinige bewoners aan de Hoofdstraat al vroeg (zwart-wit)tv. De kinderen uit de buurt gingen daarom bij Pieters (in de woonkamer stond de grote tv heel centraal) op woensdagmiddag en zaterdagmiddag tv-kijken...naar het kinderuurtje. Meestal met tante Hannie (Lips) en Pipo de Clown (met Kluk-Kluk en Dikke Deur). De kinderen hadden immers thuis geen tv!

Van de andere kant trok de tv, die in de kamer achter het cafégedeelte stond, ook klanten. Immers de grotere bezoekers konden op woensdagavond  bijv. veelal voetbal (gaan) kijken en dat was ook weer goed voor de omzet in het café!

Bijgaand de foto  van voormalig cafe De Klomp en café Pieters: café Centraal. Op de foto van Marjo Ernst-Martens – uit haar  familiealbum – staat het echtpaar  Laureng en Truuj Pieters-Timmermans. Zij vormden destijds het kasteleinspaar en waren de uitbaters van het café, dat zij Café Centraal gedoopt hadden. Zie foto van uithangbord.  Immers: het was min of meer het centrale punt in het langgerekte  dorp. Marjo zegt erbij dat de foto moet stammen uit de tijd  van voor 9-6-1940; dat was de overlijdensdatum van haar oudoom Laurentius oftewel Laureng.  Zijn vrouw Truuj  was een zus van mijn oma, zo meldt Marjo.

   

 

 

  *

DE SJTOUM oet Postert in Kiek Toen

 

 

Opnieuw een foto voor Kiek Toen. We kregen de foto  - met het handgeschreven toegevoegde opschrift Anno  1916 -  en het volgende briefje van Loek Sliepen uit Roermond, wiens opa De Sjtoum (voormalige stoomfabriek) als directeur van haver tot gort kende...en waar de vader van de inzender geboren is...

 

Loek Sliepen schrijft erbij:

“Met veel interesse heb ik kennis genomen van jullie site www.postert.nl.

Voor de Kiek van Toen zend ik een digitale bijlage van een briefkaart in mijn bezit van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Ons Belang” Posterholt (voor de oorlog fabriek in bedrijf).

Deze foto en wellicht nog enkele andere zijn in mijn bezit gekomen na het overlijden van mijn vader,  R.G.A. (Robert Sliepen).

De foto toont o.a. de ouderlijke woning van mijn vader met aangrenzend het laboratorium, fabriek en met medewerkers op de voorgrond. Mijn opa,  Aloysius Sliepen (geboren 12-05-1893 overleden 14-01-1954) was gedurende vele jaren tot net na de oorlog directeur van deze fabriek.

   

Met vriendelijke groet,  

Loek Sliepen    

loek.sliepen@home.nl

  

Tot zover de brief van de inzender van deze fraaie foto. Hebt u ook een foto van vroeger die betrekking heeft op Postert of Posterse zaken: die kunt u dan afgeven bij onze webmaster Marjo-Ernst-Martens, Hoofdstraat 83 (Cube Computers) of mailen naar info@postert.nl

    

   

 * 

JEUGDVOETBAL E2 van  PSV35 EIND JAREN 80

Voor de rubriek Kiek Toen hebben we nu een foto uit eind jaren 80 van een jeugdzevental van de Posterse voetbalclub PSV'35. Het is tevens een eerbetoon aan Sjra Braun die als jeugdleider heel wat jonge talenten in Postert  heeft zien opgroeien en als jeugdleider een geweldige steen heeft bijgedragen een de groei en bloei van de Posterse blauwwitten.

   

Op bijgaande foto staat Sjra met een beker. Het is een foto - waarschijnlijk de E2 destijds van PSV'35  - uit  of pakweg 1989 of 1990. Op de foto staan:

onderste rij (5 personen). van links naar rechts: Edwin van Birgelen, Jordi Goerts, Rob Wolters, Guido Biermans, Niels Geraedts. Bovenste rij van links naar rechts: Chris Smeets (jeugdleider), Patrick van Eck, leider Sjra Braun (met beker), Rik Meeuwissen, Marco Smeets (zoon van Chris Smeets), Marco Grunenberg (ook met beker). 

De foto is genomen na afloop van een kennelijk succesvol verlopen toernooi ( 2 bekers!) bij Vesta in Melick.

  

   

 

 

 

*

Kiek Toen: Kermisjeugd uit 1968

Voor de rubriek Kiek Toen kreeg het Posters Journaal (PJ) een foto van Marie-Jeanne van Birgelen-Roemen (Hoofdstraat). Het is een foto uit 1968, toen iedereen op deze foto 17 jaar was, op een na: Frans Smeets, die een jaartje ouder was.  

    

Zo te zien is het een uitgelaten gezelschap. Dat was het ook: het was de (herfst)kermis in Postert (altijd de eerste zondag in september)  en deze jongeren waren op stap. Ze hadden kennelijk ook al heel wat biertjes genuttigd...., zo blijkt ook uit het opschrift achterop de foto. Het was in elk geval gezellig: kijk ook eens naar de kleding: iedereen in een kostuum met hemd en (smalle) das; volgens de mode in die tijd!  

Van links naar rechts op de foto: Jo van Birgelen ( de echtgenoot van Marie-Jeanne die de foto aanreikte), daarnaast  Wim Ridderbeks (van de Boerenleenbank) die het hoofd omlaag houdt onder de arm van een breedlachende Jacques Biermans . Naast hem Thei Visschers (zoon van Harrie vanne Vusj), daarnaast Frans Smeets (van Lena en Frans- Julianalaan destijds), Jan Roubroeks (voorheen Boomstraat) en Thei Timmermans (thans Borgsweg en tweelingbroer van Ger).

                

Alle PSV’35-ers bekend - en een nieuwe Kiek Toen-foto

Zo, we hebben nu alle namen van de Kampioensfoto van PSV’35 II uit 1941.

Pierre van Bree schreef eerder al een toelichting en maakt het plaatje nu compleet:

Hij schrijft:  

“Nu ik de foto nog eens goed bekeken heb en het commentaar van anderen gelezen heb ik nog iets te melden:

Staand van links 3e is Wiel Demarteau en niet Jac.

                         4e is inderdaad Harry Muizers en niet Thei.

                         5e is Kommies Boekhoudt.

                         6e is zeker Lodewijks en niet van Heel (van Heel was niet zo groot) Woonde naast Sanna

Wiel Bonné is ook goed.

Pietje Wassenberg is ook goed.

En de bijnaam van Jac Wolters was niet Jac van Graitsje maar Jac van Pierkes Grait

Met vriendelijke groeten,

Pierre van Bree”

Dank je wel Pierre!

 

*

Als harmonieman weet hij  ongetwijfeld ook wanneer bijgaande nieuwe Kiek Toen-foto is genomen.

Het gezelschap – 1 of 2 zaate Posterse hermeniejen ? – in een soort carnavalsuitdossing (soort sprookje 1001 en 1 nacht?) bij gelegenheid van het behalen van de titel Limburgs kampioen  zaate hermeniekes. Behaald in het jaar ... in St Odilienberg in hetzelfde jaar als daar toen Andre Rieu optrad.

Daarna mocht Posterholt deze titelstrijd een jaar later organiseren met ook o.a. een optreden van Gerard Joling en Tatjana?

Enfin, op de foto zien we o.a. – onderaan zittend links met trom, een kleinzoon van Pierre:  nl Rik van Bree. Rik is slagwerker bij de harmonie en u ziet hem ook wel eens op...L1-tv, waar hij (als stagiaire?) werkt. Regelmatig staat zijn naam bij de aftiteling van een programma

Op de foto in het midden ook de vroegere penningmeester van harmonie Wilhelmina, Wiel Smeets.

En wie staat er nog meer op? U kunt het ons mailen: info@postert.nl.

 

 

 

 *

 

VEEL REACTIES OP DE FOTO PSV ’35 II  UIT 1941 IN  KIEK TOEN   

  

Van Ria Narings-Demarteau kwam de volgende vraag:

" Beste Mensen.
Via kiek op toen heb ik een foto gezien van het voetbalelftal uit 1941.
Mijn vraag aan U is: welke Demarteau staat nu op deze foto (3e van links staand)?
Mijn eigen vader heet(te) Jan Demarteau en nu zegt men dat hij op die foto staat?
Weet iemand er meer van?
Dank voor Uw antwoord.
 

We hebben weer een reactie gekregen op PSV'35 II 1941:

Mijn naam is Ger Roemen,zoon van Jan (sjeng van graetje) Roemen en Leen (leen van de vuisj) Visschers
Op de foto op uw site van PSV 35 II meen ik in de persoon staande 5e van links mijn oom Sef Rieken te herkennen. Deze was getrouwd met Mien Visschers, zus van mijn moeder. Sef Rieken is na de oorlog werkzaam geweest bij de mijnpolitie en heeft tot zijn overlijden in Geleen gewoond.

Bovenstaand verhaal werd bevestigd:

Mijn naam is Jos Rieken.  Op de kampioensfoto uit 1941 van PSV'35 II  staat,  zoals mijn neef Ger Roemen al eerder heeft vermeld, staande 5e van links inderdaad mijn vader Sef Rieken.

      

Dina v.d. Varst-Muizers uit Postert heeft via haar nichtje alle namen op 1 na van de foto van het kampioensteam van PSV 2 uit 1941 herkend. Hierop kwam van Pierre van Bree nogmaals een reactie:

“Nu ik de foto nog eens goed bekeken heb en het commentaar van anderen gelezen heb ik nog iets te melden:

Staand van links 3e is Wiel Demarteau en niet Jac.

                         4e is inderdaad Harry Muizers en niet Thei.

                         5e is Kommies Boekhoudt.

                         6e is zeker Lodewijks en niet van Heel (van Heel was niet zo groot) Woonde naast Sanna

Wiel Bonné is ook goed.

Pietje Wassenberg is ook goed.

En de bijnaam van Jac Wolters was niet Jac van Graitsje maar Jac van Pierkes Grait

Met vriendelijke groeten,

Pierre van Bree”

 

verder kwamen er via via ook weer namen boven water.

Leuk om zoveel goede aanwijzingen te krijgen. Hebt u zelf ook een foto? Stuur die dan per mail of geef ze af bij onze webmaster Marjo Ernst-Martens van Cube Computers & Entertainment, Hoofdstraat 83 in Posterholt. Per post sturen mag ook.. evenals in de brievenbus deponeren! U krijgt de foto ongeschonden retour.

 

We geven de reacties (verkort) even weer.  

Hier volgen  de namen volgens Dina vd Varst:   

Staand v.l.n.r. Kapelaan Pennings, Pietje Wassenberg, Jan Demarteau, Hary Muizers,????, Lodewijks, Sjang Janssen, Matheu Esser, Wiel Jeurissen, Neer Willems, Wiel Bonné

Zittend v.achter v.l.n.r.: Frans v. Landeghem, Sjaak Wolters (Donk v. Pierkes), Wiel v. Montfort, H. Wolters, Sjank Vonk

Sjeng v.d. Varst

Het rijtje namen komt aardig overeen met dat van Pierre van Bree, Streekselsweg ( Pierre van de harmonie). Hij meldt ook: Neer Willems is zeker goed.

Knielend tweede rij: Links Frans van Landeghem (Frans van Sjors) Roermondsweg; Midden:Jac Wolters (Jac van Graitsje)  Burg. Geradtsstr.

Rechts: Wiel van Montfort vader van Wim niet zoals in het bericht bij de foto (Sjang was een broer van Wiel)

Zittend vooraan: Links: Pierre Wolters ( Pierre van Klőr) Heinsbergerweg, Midden: Keeper Sjang Vonck (Sjang van Thuur) Roermondseweg. Rechts:Sjeng van de Varst (Sjeng van Keup) Roermondseweg buurjongen van Frans van Landeghem

De priester is kapelaan Pennings. Staand derde van rechts is Wiel Jeurissen (Burgemeester Geradtsstr): Wiel van Brevesjeng

Jacg van der Varst (Roermondseweg) kwam  ook met een lijstje. Hij heeft hulp van zijn familie gehad.

Ernest Biermans heeft hem een en ander gemaild (die had het weer van zijn schoonmoeder) en zelf heeft Jacq dat wat aangevuld.

Rij staand van links naar rechts: 1?, 2 Piet Wassenberg, 3 Sjaak Demarteau, 4?, 5?

6 van Heel, 7 Mathieu Esser, 8?,  9 Wiel Jeurissen (post), 10 Neer Willems (van de sjnieder), 11?

2e rij knielend van links naar rechts: 1?, 2 Sjaak Wolters, 3 Wiel van Montfort, 1e rij zittend van links naar rechts

1 Wolters (geen broers), 2 Sjang Vonk, 3 Sjeng van der Varst

 

Alleen de persoon naast Hary Muizers 5 is voor iedereen een raadsel en bij 6 hebben we nu Lodewijks en v Heel (alhoewel men desgevraagd zei: Lodewijks iets van naast Sanna, dus misschien toch van Heel?)

 

Paul Smeets meldt (terecht): Zittend en tweede rij rechts : wijlen Sjang van Montfort (vader van onderwijzer Wim van Montfort). Dit moet zijn Wiel van Montfort (mijn peetoom); Sjang was zijn broer, de vrijgezel die bij de gemeente werkzaam was.

Anchel Aben reageert ook op de foto: Ik wil reageren op wie er op de foto staat van het kampioensteam uit 1941.

Rechts onder zittend op de grond is Sjeng v/d Varst. Mijn tante herkende hem als haar vader en dus mijn opa.

Hij is overleden in 1983, hij woonde vroeger aan de Roermondseweg op de Donk.Daarna heeft hij in Montfort gewoond.

Jo Bonné  uit Posterholt reageert ook even: Bij  de foto van de kampioenen van PSV '35 uit 1941 staat geheel rechts mijn reeds jaren overleden oom Wiel Bonné; destijds was hij bestuurslid van PSV '35.

Tot slot ook een reactie van Heinz-Wil Muizers: Volgens mij staat niet Thei Muijzers maar zijn vader Harry of Harie Muizers op de foto. Heinz-Wil heeft beloofd meer oudere foto’s (die hij geërfd heeft van zijn vader) aan te reiken voor Kiek Toen. We zijn benieuwd.

Bedankt, Dina, Lia, Pierre, Jo, Heniz-Wil, Ernest, Jacq, Anchel, Paul, voor de toelichtende reacties!

 

Bovenstaande reacties kwamen n.a.v. vorige week:

Voor de rubriek Kiek Toen heeft het Posters Journaal deze keer een foto van voetbalkampioenen uit Postert. De foto heeft al eens eerder in een weekblad gestaan maar niet of nauwelijks tot  reacties geleid. 

Het is - volgens het bordje dat de keeper liggend vast houdt -  een foto uit 1941. Op het bord staat: RK PSV'35 1941 PSV II kampioen, 2e klas NVB Limburg

Wie staan er op de foto: rechts staand (tweede van rechts) wijlen Neer Willems en zitten tweede rij rechts : wijlen Sjang van Montfort (vader van onderwijzer Wim van Montfort) en geheel links staand bij de spelers Thei Muizers (??) en een van de spelers is ene Posterse Cabollet?

 *   

Kiek Toen uit 1960: Meisjesschool

Voor de rubriek Kiek Toen kregen we opnieuw een foto van Lia (van Helden-)Muizers. Deze keer reikte ze een schoolfoto aan. 

Het is een foto uit 1960 van de toenmalige 5de klas van de Meisjesschool van de Ursulinen aan de Hoofdstraat ( waar thans Hoofdstraat-Kloosterhof is), aan de  splitsing met de Nieuw Holsterweg noordwaarts (tegenover de kerk).

En het bijzondere is dat Lia ook nog alle namen wist.

Op de foto:

Staand v.l.n.r. achterste rij: Maria Smeets (koster), Wies Evers, Maria Smeets (Holst), Juffrouw Rieken, Paulien Esser, Riny v.d. Elzen, Miep v. Bree, Gemma Hermans.

Staand v.l.n.r. voorste rij: Christien Gijsberts, Els Esser, Ine Vonck, Lian Mooren, Lia Zeegers.

Zittend linker rij van achter naar voren: Marga Willems, Riet Sliepen. Annelies Heemels, Gerda v. Montfort, Henny Mooren. Marian Smitz, Truus Roebroeks, Miep Wolters. Netty Smitz.

Zittend rechter rij van achter naar voren: Els Smeets, Anny Smeets, Riny Roemen. Wies v. Helden, Annie Hendriks, Lia Muizers. Riny v. Montfort, Gerda Strik, Mia Evers. Els Meijers, Toos Graus.

 *         

De vorige foto van de schoolklas heeft Peter van Kruchten aangezet om bijgaande foto te sturen van dezelfde klas. Peter schrijft er bij:

Hierbij nog een foto van de kleuterklas van 1960 of 1961 of 1962. Ik weet het niet. Wel weet ik dat het zuster Lamberta was die op deze foto staat met veel kinderen die ook op de vorige foto stonden die gepubliceerd is op ORM. Waaronder ik zelf, Peter van Kruchten. Wie zijn de anderen?”

Groetjes Peter van Kruchten.

 

Dank voor de foto Peter en veel namen kun je aan de hand van de vorige foto ‘herkennen”. De foto is waarschijnlijk genomen in 1964, want het is de laatste klas van de kleuterschool. De kinderen op de foto zijn geboren in 1957 of 1958 en waren op het moment van de opname 5 of 6 jaar.  

Enkele aanvullende namen zijn: Miriam Ververs, Ineke Heemskerk, Marion Verseijp(?), Henk Smeets en ? Vrancken.

 

Wie heeft nog een foto voor Kiek Toen?. Stuur die per mail: info@postert.nl of doe ze in de bus bij of geef ze af bij  Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Postert tav Marjo Ernst-Martens.

 *       

Vorige keer vroegen we wie wie op de oude Posterse schoolfoto uit het album van Marjo Martens uit de zestiger jaren was. Dankzij onder meer Christien van Birgelen-Jeurissen, tegenwoordig uit Vlodrop, werden snel heel wat namen ingevuld. 

Ze gaan hierbij:

 

De foto is waarschijnlijk uit 1962. De volgende namen zijn nu bekend:

1e rij: Juffrouw Op het Veld (Vlodrop), Leo Meijers, Piet Zeegers, Cecile Jeurissen, Marian Wolters, Philomene Janssen (Reutje), Henk Kruytzer

2e rij: Mart Smeets, Marjo Martens, Jack Derix, Fons Maessen, Ger van der Borgh, Ger Visschers, Bert Meijers, Gonny Schellekens, Bernadette Bosch, Maarten Janssen, Jan Meijers, Mart Janssen, Marcelle Maessen

3e rij: Marian van Landeghem, ? Schmitz?, Hetty Bonne, José Bonne, Christien Jeurissen, José Knoben, José Wolters, Tilde Bakkes, Karine Smeets, Henk Schmitz, Thea Timmermans, Marjolijn Roemen, Peter van Kruchten

  

*

Voor de serie van Kiek Toen kreeg het PJ deze keer een foto van Lia van Helden - Muizers. 

Zij tekent er bij aan: "Deze foto is uit 1957. Het is de friture Thei Muizers en Mia Esser. Rechts kapelletje "Gevaeren", en dat is nu Hoofdstraat waar de rotonde is. De friture stond voor het huis"

   

Het huis op de achtergrond is nu het postkantoor deels en de vroegere woning van Bairke Esser stond er ook, die samen met Trina Esser en hun gezin (waaronder de eerdergenoemde Mia Esser)daar woonde. Bairke was melkboer en een trouw lid van harmonie Wilhelmina.

Overigens is de friture daarna nog zeker een keer verbouwd en is er ook in het verbouwde gedeelte het cafetaria van Thei en Mia Muizers-Essers gevestigd geweest en Lia - de oudste dochter en getrouwd met Cor van Helden - werkte ook jarenlang in de friture/cafetaria, samen met haar jongere zusjes.

Hebt u ook een foto voor Kiek Toen, mail ze naar: info@postert.nl

Of geef ze af bij Cube Computers & Entertainment, Hoofdstraat 83. Graag met enige toelichting.

*  

In onze serie Kiek Toen deze week andermaal een foto van Har Knoben. Vorige keer leverde hij een prachtplaat van café De Tramhalte op de hoek van de Mgr Koningsstraat (voorheen Kloeteweg) en Heerbaan in Postert. Op dat adres woont Har ook. En hij vraagt om info bij beide foto’s. Wie meer weet mag hem: harknoben@home.nl of ons info@postert.nl mailen:

Nu heeft Har weer een mooie foto uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft er bij: “ Hierbij twee foto’s uit de tijd van de eerste wereldoorlog. De Klompenfabriek Posterholt 1916. Ik ken alleen de naam van de persoon in de bovenste rij, derde van rechts. Dit is Peter Antonius Visschers.Misschien zijn er mensen die de andere personen herkennen?

Hebt u info: stuur ze naar Har en/of  heeft u zelf een foto voor deze rubriek: geef ze af bij Cube Computers & Entertainment, Hoofdstraat 83 in Postert  of mail ze naar: info@postert.nl

 

Van mevrouw Christien van Rijn kwam de volgende reactie, zij schrijft:

De foto van de klompenfabriek uit 1916 heb ik ook. Deze heb ik van mijn moeder gekregen. Zij vertelde hierbij dat de staande man 2e van links met de klompjes in zijn vestzak mijn opa was. Zijn naam was Willem Gysberts, wonende aan de Streekelsweg.

 

     

  

  *

  2 x een dot van een plaat....! van Germaine Puts. Zij staat op beide foto’s met haar zusje Marianne. Op de ene foto staat zij ook met haar opa Pier Meijers. Kijk eens wat een breedgeschouderde man dat was! De overjas-mode zoals die in die jaren was is duidelijk herkenbaar! Deze foto is uit de winter van 1960. Prachtige foto van de kinderen bij de sneeuwman terwijl opa toekijkt.

 

Op de andere foto staat Germaine, verkleed tijdens carnaval. Ook een dot van een plaat. Die foto stamt uit 1962. Germaine was toen 6 of 7  jaar en haar zusje een jaar of 2 ouder. 

 

 

 

 

         

Hebt u ook een foto voor deze rubriek. Geef ze met enige toelichting af bij Cube Computers & Entertainment, Hoofdstraat 83 in Postert of mail ze (in zo hoog mogelijke resolutie (met als het kan, enige toelichting). Mail ons: info@postert.nl

       

--------------------   

*

Café aan de Kloeteweg....!

 

Deze nostalgische foto hebben we gekregen van Har Knoben aan de Mgr. Koningsstraat. Een prachtig exemplaar, Har! Hartelijk dank!  

   

Nu de Posterse Revu over een aantal cafés gaat, hier nog een nieuwtje. Postert kende vroeger veel cafés.  Har Knoben, getrouwd met een van de nazaten Visschers, weet te melden: “Op deze foto Café Visschers uit 1914-1918. De foto is genomen tijdens de eerste wereldoorlog, zie het opschrift op het bord.

Café Visschers was eigendom van Peter Antonius Visschers. Hij zit helemaal links. Café Visschers lag op de hoek Heerbaan-Kloeteweg. De Kloeteweg is de huidige Mgr. Koningsstraat. Het café heeft ook café de Tramhalte geheten daar er een halte van de trambaan door Posterholt naast dit café lag.

De namen van de andere personen zijn mij niet bekend”, aldus schrijft Har in een toelichting.

 

Als we ons niet vergissen woont Har ook op het adres waar destijds dit café gevestigd was en waar Oom Harie – een oom van Har’s echtgenote Therese – jarenlang voor hen gewoond heeft. Trouwens, kende u nog de benaming Kloeteweg? Deze straat werd destijds vernoemd en omgedoopt in Mgr. Koningsstraat. Wijlen mgr. Konings was jarenlang bisschop in Ghana en is geboortig uit Posterholt. Wat zeer zelden voorkomt is destijds bewaarheid geworden: nog bij leven is een straat naar hem vernoemd. Zo dat weten we ook weer. 

   

Terug naar de foto: wie meer over het café op de foto enz. weet, kan ons mailen: info@postert.nl

Wij zullen daar dan zonodig op terug komen. Har zou erg blij zijn met meer gegevens over deze foto en het café.

  

In een van de komende Kiek Toen-afleveringen gaan we nog in op een andere fraaie bijdrage van de inzender van bovenstaande foto.

    

--------------------    

*

Vorige keer hadden we 2 foto’s uit het album van Germaine Puts (van juwelier De Goudsmid Ger Scholten, thans in Vlodrop (Grootestraat 5) voorheen aan de Hoofdstraat in Postert).      

 

Op de ene staan haar opa en oma: Pier Meijers en Truuke Meijers-Peters, samen gezellig zich koesterend in het zonnetje. Pier, die ook raadslid was, hier met een schoffel onder de arm. Waarschijnlijk zitten de “oudjes”  in hun achtertuin bij hun voormalige woning aan de Heinsbergerweg 3a (?) (naast de vroegere fietshandel van dochter Netje en haar man, wijlen Sef Janssen (van de Sjmeed). Uit welk jaar de foto dateert is niet bekend, maar ze is nog niet zo heel oud, gezien de leeftijd van beide echtelieden, die intussen ook overleden zijn.

     

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Op de andere foto uit Germaine’s album staat haar vader, wijlen Thei Puts. “Dat was toen pap in Indië was”, zegt Germaine. De foto dateert uit 1948. Thei Puts volgde lange tijd later zijn schoonvader op als raadslid. Hij was toen al op kantoor werkzaam bij wijlen Thei Visschers, de voormalige wethouder die ook een betonfabriek en later winkelbedrijf enz had aan de Burgemeester Geradtsstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

--------------------

*      

Nu ziet u weer twee “nieuwe” oude foto’s voor Kiek Toen. Beide foto’s zijn aangeleverd door Germaine Puts (van juwelier De Goudsmid Ger Scholten, thans in Vlodrop (Grootestraat 5) voorheen aan de Hoofdstraat in Postert).

 

Volgens Eric Meijers is het niet Bert maar Thijs Meijers (vanne Vlorperwaeg)

die op de foto uit 1960, met de kleuterklas juffrouw Corrie Jansen, staat.

  

We hebben de volgende reactie binnengekregen om de Kleuterklas uit 1960 met juffrouw Corrie Janssen

"In de middelste rij vierde van rechts meen ik mijn broer Peter van Kruchten te herkennen. Wij woonden toen der tijd op de varsj naast Pierre van Thissen waar nu het hondenasiel is gevestigd

Met vriendelijke groet

Henk van Kruchten, Maastricht"

 

De eerste foto is een groepsfoto van de kleuterklas van juffrouw Corrie Janssen oet Postert. De foto dateert uit 1960 toen de kleuterschool voor het eerst haar poorten opende aan de Rector van den Boornlaan in Postert, zo licht Germaine toe. U ziet een trotste juffrouw Janssen met de rijke kinderschare van toen. Enkele “grote” jongens vallen gelijk op, zoals  (politieman) Peter vd Heuvel (vlak bij de juffrouw) en iets verder naar rechts  – met witte haardos – Marcel Wagemans (directeur van de gelijknamige rolluikenfabriek in Roermond)  Uiterst rechts (met plooien rokje) staat Germaine Puts (die de foto aanleverde) en geheel links (met de handen gekruist) staand haar zusje Marianne Puts. Naast haar Jan Wolters, en (Bert?)Meijers (Vlodropperweg) en we zien ook op de knieën zittend (2e van links 2e rij) Miep (Bonne-)Piels. Ongetwijfeld herkent u meerdere jongens en meisjes. Wie ze zo goed als allemaal kent, kan dat naar ons mailen: info@postert.nl.

Doet dat dan wel: staand v.l.n.r. en middelste rij v.l.n.r en zittend op de derde rij v.l.n.r. Graag zoveel mogelijk namen en voornamen.

     

*

De tweede foto is er een uit het familiealbum van Germaine. Germaine is een dochter van Jes Meijers en Thei Puts (toen Burg Geradtsstraat). Germaine is de kleinere en zit rechts in de badkuip (teil) en links (met krullen) is haar zus Marianne. De foto is wellicht genomen op een warme zomerdag. Hun moeder Jes Puts-Meijers lacht naar de fotograaf. De foto is gemaakt in juli 1957. Deze datum staat achterop de foto. (Misschien ook voor u een tip om foto’s te dateren!)

In elk geval is het een heel leuk zomers plaatje.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

Eerste foto's voor rubriek Kiek Toen in Posters Journaal binnen

 

De eerste foto's voor de rubriek Kiek Toen van het Posters Journaal zijn binnen. Het zijn prachtige exemplaren, aangereikt door Frits Ridderbeks (van de Borg). Hij had twee fijne exemplaren bij zich.

De ene foto is gemaakt ter gelegenheid van de Friedens Conferenz '14-'18. 

Wat een mooie plaat, Frits! Oordeel zelf maar, beste kijker en lezer.

 

Frits' vader staat uiterst links, verder staat Cash in het midden,

de gezusters Thegels en ene P.Wolters. Precies weet hij het (behalve zijn

vader) niet meer. Wie weet meer? Mail ons . En wie weet meer over deze

Friedens Conferenz? Laat het ons weten! We publiceren dan uw reactie.

 

De foto is in 1935 door Henri Timmermans verstuurd aan J.Verbeek in het militaire hospitaal in Utrecht, zo blijkt.

De webbeheerster Marjo van het Posters Journaal denkt dat deze foto's als ansichtkaart verkocht zijn bij de vroegere winkel in o.a. koloniale waren van "de Trap" (Timmermans) aan de Hoofdstraat 132. "Want", zo zegt Marjo, die nauwe familiebanden heeft met de Trap, "ik ben bij de spullen van tante Stina ook een dergelijke foto tegengekomen".

 

Wie meer weet over de bij de Friendens Conferenz, mag ons mailen: info@postert.nl

En dat deed Henk Hansen. Hij wist ons te melden dat Frits Ridderbeks in 1994 de foto van De Friedesconferenz ook al eens ter beschikking stelde aan de Maas en Roerpost voor de rubriek "Weet je nog .. ?". Hij werd toen op 16 november geplaatst met de volgende tekst: Direct na de oorlog van 1914-1918 werd bij het laatste café voor de Duitse grens in Posterholt een treffen georganiseerd om de vrede te vieren. Cas Schoenmakers (van de Posterholtse familie die in bier "deed") en zijn vrienden dronken samen met de grenswachten een glas en poseerden achter een dikke trom met opschrift: Friedesconferenz Posterholt-Karken.

 

 

   *

   

    

   

   

   

   

   

   

 

*

Op de andere foto (3 heren van voor 1940) staat links Frits vader (Henri

Ridderbeks),in het midden Jeurissen en rechts Jöris.

   

    

     

   

   

  

   

   

  

  

  

    

--------------------

  *

In de nieuwe rubriek Kiek Toen van week 31 een vrij recente foto en wel van het bestuur van harmonie Wilhelmina in het jubileumjaar  1998, toen de harmonie 100 jaar bestond. Destijds was een van de nieuwe verworvenheden in het jubileumjaar: een nieuwe drapeau. De foto is gemaakt in 1998 toen ook een grote groepsfoto van de hele harmonie werd gemaakt bij gelegenheid van het eeuwfeest. Die is ook te vinden in het eeuwfeestboek.

Op deze foto staat ook de nieuwe drapeau. Op deze foto verder ook enkele bestuursleden,  die geen deel meer uitmaken van het harmoniebestuur en ook de commissaris wijlen Sjeng Geelen (zittend 2e van rechts) tussen de toenmalige voorzitter Jacques Biermans (derde van rechts zittend) en Giel Geraeds (zittend geheel rechts) in. Wijlen Sjeng Geelen, die ook een aantal jaren bestuurslid was en altijd een warm hart had voor zijn harmonie,  is inmiddels opgevolgd door zijn zoon Jen als commissaris. Sjeng was ook jarenlang voorzitter van de Vrienden van de Harmonie Wilhelmina, een gezelschap dat jaarlijks veel geld bijeen brengt voor de opleiding van de jeugdmuzikanten. Thans is Harrie Thegels - oud-voorzitter van de harmoinie - preses van de Vrienden van harmonie Wilhelmina.

Terug  naar de foto: verder zit naast de toenmalige voorzitter beschermheer Harrie Bosch (vierde van rechts, die die functie nog steeds met bezieling vervult en inmiddels 83 jaar is), daarnaast zitten ex-bestuurslid Marian v.d. Vorst-Demarteau, Jan van Birgelen (die bijna ongeveer 40 jaar bestuurslid is en voorheen een groot organisator van diverse festiviteiten, oa. bij het eeuwfeest), daarnaast Nellie Konings (uiterst links zittend).

Staand naast de drapeau: vlnr:  ex-bestuurslid John Schmitz, ex-bestuurslid Truus Bonne, ex-bestuurslid en oud-secretaris Dion v.d. Vorst, ex-bestuurslid en langdurig bestuurslid en uitstekend penningmeester Wiel Smeets, de huidige penningmeester Dieter Kusters,  en de bestuursleden Gerrit v.d. Elzen,  Wim Veelen die thans secretaris is, Peter Thegels en Mart Janssen.